مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
ایمان آسترکی – دانشگاه تفرش
مینا بهرامی بیان – دانشگاه تفرش

چکیده:
کوره سیمان یک سیستم غیرخطی و متغیر با زمان است ازآنجای که دراین سیستم علاوهبرواکنشهای فیزیکی واکنشهای شیمیایی نیز انجام می شود این سیستم دارای معادله های دینامیکی پیچیده ای است این معادله ها هنوز بصورت دقیق بدست نیامده اند و درصورت لزوم ازبسیاری از متغیرهای موجود صرفنظر شده و ازتقریب این معادله ها استفاده می شود همین موضوع باعث بروز بسیاری ازمشکلات درطراحی کنترل کننده می شود بنابراین با توجه به اهمیت کوره دوار سیمان درصنعت و باتوجه به ماهیت پیچیده آن و پارامترهای موثر برکیفیت کارآن انجام پژوهش برروی ان امری ضروری است دراین مقاله یک کنترل کننده منطق فازی FLC برای حالت های عادی کارکوره طراحی شده است کنترل کننده مورد استفاده ازچهارمتغیر ورودی و پنج متغیر خروجی تشکیل شده است که این متغیرها درکنترل کوره بسیار اهمیت دارند نتایج بدست آمده درشیوه عملکرد کوره بسیارراضی کننده بوده و پایداری کوره را به همراه دارد دراین مقاله از داده های واقعی که از کارخانه سیمان ساوه گرفته شدها ست بهره گرفته ایم

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
مارال پیرایش شیرازی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات زاهدان

چکیده:
با نگاهی عمیق به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اعتقادات دیرینه ملت و حاکمیت حق و عدل، تدوین و تصویب گردیده مشاهده می شود؛ مسئله رفع تبعیض و ایجاد برادری و مساوات از جمله مفاهیمی است که در فصول مختلف این سند حقوقی مطرح گردیده و حقوق سه گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی بطور صریح و یا ضمنی در محتوای اصول متعدد مورد اشاره قرار گرفته است. در این تحقیق با تکیه بر اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به اصل برابری قومیت نامیده شده همه اقوام ساکن در این سرزمین و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور اعم از :ترک، کرد، عرب، ترکمن و بلوچ صرف نظر از حقوق ویژه اقلیت های مذهبی و دینی «اصل شصت و چهار قانون اساسی» از سایر حقوق اساسی فارغ از رنگ، نژاد، زبان و فرهنگ برخوردار می باشند و با الهام از کلام وحی تعدد قوم و قبیله فقط عالمی برای شناسایی جوامع می باشد و هیچگونه امتیاز و یا محدودیتی را سبب نمی شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

کریم میلانچیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
حبیب تجلی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، د
علی قنادزاده – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، قطب علمی فوتونی
محمدصادق ذاکر حمیدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین کار تجربی تغییر ضریب شکست غییر خطی نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی پلی هما آلائیده با رنگینه اگسازین 750 بروش جاروب z طیف سنجی عدسی حرارتی دو پرتوئی با نور لیزر پیوسته بررسی شده است. مشاهده گردید در پلیمرهای هایدروژلی آلائیده با رنگینه، دو نوع تغییر در ضریب شکست رخ می دهد. مشخص گردید یکی از این پدیده ها سریع رخ داده و ناشی از گرادیان ضریب شکست القائی پدیده ترمو اپتیکی ودیگری ناشی از گرادیان غلظت القا شده در ژل توسط حرار ت از طریق جابه جائی جرم رخ است که به کندی صورت می گیرد و جهت آن در خلاف پدیده اول است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

برآورداثرات بهداشتی مواجهه با ذرات معلق ودی اکسید گوگردموجوددرهوای کلان شهر تهران بااستفاده از مدل AirQ درسال 1392

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 برآورداثرات بهداشتی مواجهه با ذرات معلق ودی اکسید گوگردموجوددرهوای کلان شهر تهران بااستفاده از مدل AirQ درسال 1392 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برآورداثرات بهداشتی مواجهه با ذرات معلق ودی اکسید گوگردموجوددرهوای کلان شهر تهران بااستفاده از مدل AirQ درسال 1392  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي برآورداثرات بهداشتی مواجهه با ذرات معلق ودی اکسید گوگردموجوددرهوای کلان شهر تهران بااستفاده از مدل AirQ درسال 1392،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن برآورداثرات بهداشتی مواجهه با ذرات معلق ودی اکسید گوگردموجوددرهوای کلان شهر تهران بااستفاده از مدل AirQ درسال 1392 :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی ازمهمترین خطرات ناشی ازگسترش روزافزون وبی رویه شهرها به همراه توسعه اقتصادی ومصرف انرژی درقرن اخیر، آلودگی هوامی باشد که باروند افزایشی درشهرهای بزرگ ، بطورجدی سلامت ساکنین راتهدید می نماید. مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان می دهدکه میزان مرگ ومیر مرتبط باآلودگی هوا درحال افزایش است. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت درسال 2012 ، سالانه 7/3 میلیون مرگ ناشی از آلودگی هوای آزادرخ می دهد. ازاینرومطالعه حاضربا هدف ارزیابی اثرات بهداشتی وبرآورد تعدادموارد مرگ وابتلا ناشی ازبیماری های قلبی عروقی وتنفسی منستب به آلاینده های 10PM ، 2.5 PM و 2SO درکلانشهر تهران درسال 1392 بااستفاده از مدل AirQانجام شد .دراین مطالعه داده های موردنیاز ازسازمان محیط زیست وهواشناسی شهرتهران جمع آوری گردید. این داده ها توسط نرم افزارExcel پردازش گردیدو داده های پردازش شده به مدل AirQ واردشد سپس خطرنسبی ، بروز پایه وجزء منتسب محاسبه و درنهایت نتایج کلی به صورت مواردمرگ وشیوع وبروز بیماری درقالب جداول وگراف ارائه شد. نتایج نشان دادمتوسط غلظت سالیانه آلاینده های 10PM ، 2.5 PM و 2SO به ترتیب برابر با 64، 34و35 میکروگرم درمترمکعبت بوده است که به ترتیب تقریبا 2/3، 4/3، 75/1 برابراستانداردهای ملی هوای پاک ایران و رهنمود سازمان جهانی بهداشت می باشد. میزان کل مرگ منتسب به آلاینده های 10PM ، 2.5 PM و 2SO به ترتیب حدود 1883،21352، 598 موردبوده که این میزان به ترتیب 14/3 ، 57/3 و00/1 درصد ازکل مرگ های این شهر ( به غیرازتصادف) رابه خوداختصاص داده است.میزان کل مرگ های قلبی عروقی منستب به آلاینده های 10PM ، و 2SO نیزبه ترتیب 1182و 504 موردمی باشد. نتایج نشانگر این واقعیت است که میزان آلودگی هوادرشهر تهران روزبه روزافزایش یافته و نقش مهمی دربروزمرگ وبیماری افراد ایفامی کند، بنابراین نیازمند توجه هر چه بیشتر مسئولین و متخصصین امرجهت کنترل آلودگی هوا می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
سیده یاسمن نبی پور – کارشناس ارشدگروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم ،دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
آرمان رستم زاد – دانشیارگروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده:
موضوع و اهداف: در این تحقیق کارایی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات Zn و Cu بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی پاتوژن و مقاوم و شایع عفونت های بیمارستانی بررسی گردید.روش تحقیق: ابتدا جهت تأثیر غلظت های مختلف نانوذرات بر باکتری ها به روش ماکرودایلوشن غلظت های 0/01، 0/1، 0/5، 1 و 1/5 درصد از نانوپارتیکل ه ای روی و مس (محیط کشت + نانوذرات) تهیه و به غلظت 10(5)cell/ml از هر یک از باکتری های مورد بررسی اضافه گردید.ظروف حاوی محیط کشت های تیمار )باکتری + نانوذرات( و محیط های کشت کنترل در انکوباتور شیکر قرار داده شدند.سپس OD محیط های تیمار وکنترل + وکنترل – تعیین شد.دستاوردهای مقاله : درنتایج آنالیز آماری مشخص شد درمورد نانوپارتیکل ها Cu;Zn غلظت 0/5 درصدنانو ذرات باکتریساید و قادر به حذف تقریباً 100 % باکتری های کلبسیلا پنومونیه ، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس بوده و غلظت 0/1 درصد درمورد هر سه باکتری باکتریواستاتیک می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
محمدامین اسکندری – کارشناس ارشد مدیریت بحران، سازمان تأمین اجتماعی
wyss max – مدیرعامل آژانس جهانی WAPMERR

چکیده:
رخداد یک زلزله، به خصوص در جامعه ای آسیب‌پذیر و غیر آماده، خسارات مستقیم و غیرمستقیم بسیار به جای می‌گذارد. که مهم‌ترین آن‌ها، کشته یا مصدوم شدن شهروندان است. این مسأله در کشورهایی مانند ایران به مراتب وخیم‌تر است. کشور ایران حدود 1 درصد جمعیت دنیا را دارا می‌باشد، اما تلفات ناشی از زلزله در این کشور حدود 6 درصد تلفات دنیا یعنی شش برابر میانگین جهانی گزارش شده است. پس از وقوع یک زلزله معمولاً یکی از اولین و مهم‌ترین پرسش‌هایی که ذهن دست‌اندرکاران امدادی، به خصوص مسئولین درمانی کشور و منطقه را درگیر می‌نماید تعداد مجروحین و کشته شدگان است. عدم برآورد صحیح و به موقع، از تعداد مصدومین و در نتیجه عدم پیش بینی به موقع میزان و نوع خدمات درمانی مورد نیاز جامعه آسیب دیده می‌تواند پیامدهای ناگوار اجتماعی، اقتصادی و جانی را به دنبال داشته باشد. در این مطالعه ضمن بررسی مدل‌ها و نرم افزارهای طراحی شده جهت تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، مدل QLARM به عنوان نمونه جهت تخمین خسارات جانی ناشی از فعال شدن هریک از گسل‌های مهم منطقه رفسنجان مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد این مدل مبتنی بر ویژگی‌های -شرایط و جنس خاک -تعیین آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر بر اساس EMS-98 -توزیع ساختمان‌ها در کلاس‌های آسیب‌پذیری محاسبه شده و تعیین درصد ساختمان‌ها در هر یک از کلاس‌های پنج‌گانه آسیب‌پذیری -توزیع جمعیت شهر در کلاس‌های آسیب‌پذیری محاسبه شده و تعیین درصد جمعیت در هر یک از کلاس‌های پنج‌گانه آسیب‌پذیری -تخمین درصد افراد داخل ساختمان‌ها و افراد خارج از ساختمان‌ها در شب و روز، بوده و ویژگی مهم آن به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی آن بر اساس ویژگی‌های زمین شناختی کشور است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

وفا توشیح – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
محمدحسین سدری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
لادن رضایی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
احمد اصغرزاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب و خاک

چکیده:

کشت نخود در تناوب با گندم در بیش از 112500 هکتار از اراضی دیم کردستان رایج است این محصول تامین کننده بخش عمده ای از پروتئین گیاهی در منطقه است . این گیاه به دلیل جذب ازت هوا که توسط باکتریها در غده ریشه انجام می گیرد، خاک را از این عنصر غنی می سازدتحقیقات (1) نشان داده است که آغشته کردن بذر نخود با باکتری مزوریزوبیوم قبل از کاشت، قسمت اعظم ازت مورد نیاز گیاه را تامین می نماید . نخود قادر است از فسفات هائی که قابلیت جذب کمتری دارند، بهترین استفاده را به عمل آورد . در اغلب اراضی دیم استان کمبود بور مشاهده شده است بور در انتقال قندها، تقسیم و توسعه سلولی، متابولیسم هورمون اکسین، سنتز اسیدهای نوکلئیک و بطور غیرمستقیم تولید پروتئین و همچنین جذب کلسیم دخالت دارد . ثابت شده است در مواقعیکه جذب
عناصر غذائی از طریق ریشه بدلایلی محدود می شود، محلولپاشی و جذب از طریق برگ، در تامین نیاز گیاه بهتر عمل می کند . در مورد کود بور، غلظت 0/1 -0/25 درصد به صورت محلولپاشی بوراکس برای افزایش محصولات زراعی توصیه شده استنتایج تحقیقات نشان داده است مهمترین عامل نازایی در لگوم ها کمبود بور می باشد . همچنین آزمایشات اجراء شده توسط ایکریسات در نپال نشان داد که عملکرد نخود و عدس با مصرف کود افزایش می یابند ضمناً اعلام شده است که گیاهان دولپه ای در مقایسه با غلات به بور بیشتری نیاز دارند، بطوریکه نیاز نخود را حدود 7 برابر گندم اعلام نموده اند

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بهینه سازی نسبت سوخت به هوا در کاربراتور موتور پیستونی هواپیماهای بدون سرنشین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بهینه سازی نسبت سوخت به هوا در کاربراتور موتور پیستونی هواپیماهای بدون سرنشین دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهینه سازی نسبت سوخت به هوا در کاربراتور موتور پیستونی هواپیماهای بدون سرنشین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بهینه سازی نسبت سوخت به هوا در کاربراتور موتور پیستونی هواپیماهای بدون سرنشین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بهینه سازی نسبت سوخت به هوا در کاربراتور موتور پیستونی هواپیماهای بدون سرنشین :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش يافته هاي نوين در هوافضا و علوم وابسته

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مخلوط سوخت و هوا توسط کاربراتور و تزریق آن با استفاده از افت فشار حاصل شده در ونتوری به سمت موتور صورت می گیرد. سوزن ژیگلور در کاربراتور وظیفه تنظیم مقدار سوخت، جهت ترکیب با هوا در کاربراتور هواپیما برای پاشش داخل محفظه احتراق است. معمولاً در موتور احتراق داخلی سوزن ژیگلور در یک مقدار معین که منجر به حداکثر راندمان موتور در زمین می شود تنظیم می گردد. که الزاماً منجر به حداکثر راندمان موتور در ارتفاع مختلف نخواهد شد، لذا باید در ارتفاع مختلف میزان تنظیم سوزن ژیگلور را در جهت رسیدن به حداکثر راندمان موتور در ارتفاعات مختلف و حداکثر مصرف سوخت، و در نهایت رسیدن به حداکثر مداومت پروازی تغییر داد. پس به این منظور تحلیل عملکرد یک کاربراتور در ارتفاعات مختلف مطالعه تأثیر اتفاقات به نسبت سوخت به هوا پرید یک موتور هواپیمای دوزمانه هوای خنک انجام گرفت. این سد اثرات ارتفاعات تغییرات فشار، دما، رطوبت، چگالی و غلظت اکسیژن موجود در هوا با استفاده از استانداردهای هواشناسی و تفسیر این حواس به نسبت سوخت و هوا منجر به یافتن تابعی برای تغییر سوزن ژیگلور با تغییرات ارتفاع می شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

سید محمد مهدی مرتضویان – دانشجویان دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسینعلی رامشینی – دانشجویان دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا نقوی – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور گروهبندی ارقام گندم نان و بررسی تطابق نتایج حاصل از داده های مورفولوژیکی و مارکری RAPD آزمایشی بر روی 13 ژنوتیپ گندم نان صورت گرفت . داده های مورفولوژیکی براساس 16 صفت مرتبط با عملکرد از نتایج حاصل از آزمایش مزرعه ای حاصل از 10 بوته تصادفی به دست آمد. در آزمایش RAPD با استفاده از 17 پرایمر تصادفی 45 نشانگر چندشکل بدست آمد. تجزیه های آماری چند متغیره مولفه های اصلی مختصات اصلی و نیز تجزیه کلاستر بر مبنای روش دورترین همسایه ها برای هر یک از دو آزمایش انجام شد و مقایسه دو کلاستر بر اساس ضریب کوفنتیک، عدم همبستگی بین دو سری داده های مورفولوژیکی و مولکولی را نشان داد که علت آن را می توان تکثیر تصادفی نواحی هتروکروماتینی ژنوم در بررسی های مولکولی دانست.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مقایسه ای عزت نفس و خود پنداره در دختران دارای تجربه دوستی خیابانی و بدون تجربه دوستی خیابانی در دبیرستانهای دوره دوم شهر کرمان سال 95در94

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مقایسه ای عزت نفس و خود پنداره در دختران دارای تجربه دوستی خیابانی و بدون تجربه دوستی خیابانی در دبیرستانهای دوره دوم شهر کرمان سال 95در94 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقایسه ای عزت نفس و خود پنداره در دختران دارای تجربه دوستی خیابانی و بدون تجربه دوستی خیابانی در دبیرستانهای دوره دوم شهر کرمان سال 95در94  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مقایسه ای عزت نفس و خود پنداره در دختران دارای تجربه دوستی خیابانی و بدون تجربه دوستی خیابانی در دبیرستانهای دوره دوم شهر کرمان سال 95در94،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مقایسه ای عزت نفس و خود پنداره در دختران دارای تجربه دوستی خیابانی و بدون تجربه دوستی خیابانی در دبیرستانهای دوره دوم شهر کرمان سال 95در94 :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش در پی بررسی مقایسه ای عزت نفس و خودپنداره در دختران دارای تجربه دوستی خیابانی و بدون تجربه دوستی خیابانی در دبیرستانیهای دوره دوم شهر کرمان سال 94-95 است این پژوهش از نوع پژوهشهای علی مقایسهای است جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدرسه دولتی شهر کرمان است حجم نمونه 80 نفری به صورت خوشه ای تصادفی و نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه و عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه خودپنداره راجرز بوده است نتایج تحقیق با استفاه از آزمون T مستقل بیانگر این مطلب است که بین عزت نفس و خود پنداره دختران بدون تجربه دوستی خیابانی و دخترانی دارای تجربه دوستی خیابانی تفاوت وجود دارد نتیجه گیری این که دخترانی که دارای تجربه دوستی خیابانی بودند هماز خودپنداره و هم از عزت نفس پایینتری برخوردار بودند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید