تخریب اراضی دولتی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تخریب اراضی دولتی در ایران دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تخریب اراضی دولتی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تخریب اراضی دولتی در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تخریب اراضی دولتی در ایران :

تخریب اراضی دولتی در ایران

تخریب اراضی دولتی در ایران
فهرست مطالب :

مقدمه

 • فصل اول: كلیات
 • مبحث اول: تعریف اراضی موات
 • گفتار اول – تعریف لغوی
 • گفتار دوم – تعریف اصطلاحی
 • الف – تعریفی فقهی
 • ب – تعریف حقوقی
 • مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
 • گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
 • گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
 • مبحث سوم: عناصر اراضی موات
 • گفتار اول: سابقه مالكیت خصوصی آن معلوم نباشد. .
 • گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.
 • گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد
 • مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
 • گفتار اول: اراضی موات و بایر
 • الف – تعریف فقهی
 • ب- تعرف قانونی
 • مبحث پنجم: اراضی دولتی
 • فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط واركان آن
 • گفتار اول اركان تصرف
 • الف – استیلا
 • ب – كمیت استیلا
 • ج – كیفیت استیلا
 • گفتار دوم – شرایط تصرف
 • الف – استمرار در تصرف
 • ب – مسالمت آمیز بودن تصرف
 • ج – علنی بودن تصرف
 • د – صریح بودن تصرف
 • گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف
 • مبحث اول – انواع دعاوی تصرف
 • الف – تصرف
 • ب – مزاحمت
 • ج – ممانعت از حق
 • مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین
 • فصل سوم – اعلان موات
 • مبحث اول – مفهوم اعلان موات
 • مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات
 • مبحث سوم – ماهیت اعلان موات
 • مبحث چهارم – حكومت و انفال
 • مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات
 • مبحث ششم – شكل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
 • الف – شكل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
 • ب – شكل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
 • فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
 • مبحث اول – آثار اعلان موات
 • گفتار اول – زوال مالكیت خصوصی (غیر مشروع).
 • گفتار دوم – ابطال اسناد مالكیت
 • مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
 • گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
 • الف – خلع ید
 • ب – اجره المثل
 • مبحث دوم – مسوولیت كیفری
 • گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
 • گفتار دوم – قوانین زمین شهری
 • گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
 • گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
 • مبحث اول – عناوین مجرمانه
 • الف – عنصر قانونی
 • ب – عنصر مادی
 • ج – عنصر معنوی
 • مبحث دوم – مراجع رسیدگی
 • نتیجه

مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالكیت خصوصی به ویژه مالكیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالكیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در كشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همه كشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعكاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاكمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاكم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دریافت بهره مالكانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالكیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملی در باب اقسام زمین و احكام آن تشریع نموده است. كتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات :

مقدمه

یكی از موضوعات مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و بخصوص جامعه شناسان كه در قرن حاضر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ، بررسی عوارض مختلف ناشی از مهاجرتهای بین المللی و تاثیر آن درجامعه مقصد و خود مهاجرین است . بر همین اساس چشم انداز متفاوتی در رابطه با فرآیند مهاجرت وجود دارد ، كه هركدام ازاین دیدگاه ها مدل خاصی ، جهت مهاجرت ارائه می كنند.

در مدل اول ، مهاجرت را :‌‌ (( یك حركت عقلانی و هدفدار به منظور یافتن مكانی برای كار و زندگی تصور میكنند )) .

در مدل دوم :

(( مهاجرت پاسخی غیرارادی به شرایطی است كه مهاجر را به نقل مكان سوق می دهد كه احتمالاً حركت او بدون در نظر گرفتن راههای دیگر است )) .

بنابراین دو مدل مهاجرت پویا وناپویا وجود دارد كه گاهی عملاً درهم می آمیزد . با پذیرش این واقعیت كه پیامدها و یا عوارض مهاجرت از علت مهاجرت جدا نمی باشد ، می توان اذعان داشت كه مهاجرت ، پدیده ای است كه سازمان اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد . یكی در مبداً ودیگری در مقصد .

در نظر مهاجر شكل محرومیت از هدفهای بسیار با ارزش فرق می كند ، از زمانیكه جمع نتواند به وسایل حصول به آن هدفها در داخل سازمان اجتماعی خود دست یابد ، چنانچه احساس كند كه منابع لازم برای رفع محرومیتهایش در خارج از سازمان اجتماعی وجود دارد ، در آن صورت احتمالاً مهاجرت می كند. در چنین وضعیتی مهاجر در مقصد به ندرت می تواند به تمام اهداف و آرزوهای خود برسد ، این ناكامی خود می تواند عوارض مختلف اقتصادی ، روانی ، اجتماعی و حتی فرهنگی در جامعه مقصد برجای بگذارد. اگر بپذیریم كه پیامد های مهاجرت بر هر سه سازمان اجتماعی ، یعنی سازمان اجتماعی مهاجران ، سازمان اجتماعی مبداء و سازمان اجتماعی مقصد اثر می گذارد ، بطور قطع میزان این تاثیر یكسان نبوده و به مجموعه ای از متغیر های مختلف ربط دارد . [1]

البته تعیین جزء به جزء همه پیامدهایی كه ممكن است هر مورد مهاجرت داشته باشد ، اگر نه یك كار محال ، حداقل كار دشواری است . با این حال معتقدیم كه این تصور و برداشت كه نظام مهاجرت متشكل از سه سازمان اجتماعی است با ارتباط های متقابل كه از طریق جمع مهاجری عمل میكنند و ابزارهای مفیدی است ، برای سازماندهی پژوهش جامعه شناختی در باره پیامدهای مهاجرت .

فصل اول : كلیات

1-1- طرح وبیان مسئله

بطور كلی مهاجرت بعنوان تغییر مكان دائمی یا موقت تلقی می شود . هیچ محدودیتی به ساخت حركت با اختیاری و اجباری بودن ماهیت این عمل و هیچگونه تفاوتی بین مهاجرت داخلی و خارجی وجود ندارد . بنابراین حركت از یك آپارتمان به آپارتمان دیگر نیز در شمار مهاجرت، همانند حركت از یك شهر در یك كشور به شهری در كشور دیگری محسوب می شود . اگرچه بدیهی است شروع ونتایج چنین حركاتی بطور گسترده با یكدیگر تفاوت دارند ، با این وجود این تعریف تمامی انواع حركات ساختی را در بر نمیگیرد . برای نمونه تحركات چادرنشینان و كارگران مهاجر ، برای كسانی كه محل اقامت دائمی ندارند و دائماً تغییر مكان می دهند ( كسانی كه تابستان به كوهستان می روند ) استثناء شده اند در هر صورت خواه حركات ، مسافتی كوتاه و خواه بلند ، آسان یا سخت باشد ، هر عمل مهاجرتی مستلزم یك مبداء1 یك مقصد 2 و مجموعه ای از عوامل بازدارنده 3 می‌باشد4 .

از میان عواملی كه در تصمیم به انجام مهاجرت و فرآیند آن موثر هستند ما در بحث بررسی پیامدها یا عوارض مهاجرت خارجی ، به چهار عامل موثر در عمل مهاجرت یعنی 1- عوامل موجود در حوزه ی مبداء 2- حوزه مقصد 3- عوامل بازدارنده 4- عوامل شخصی را مدنظر قرار داده ایم .

روشن است كه مجموعه عوامل مثبت و منفی در مبداء و مقصد برای مهاجر یا مهاجرین آینده با همدیگر متفاوت است . در عین حال ممكن است طبقاتی از مهاجرین را كه به گونه مشابهی به مجموعه عوامل عمومی در مبداء و مقصد واكنش نشان میدهند از یكدیگر تفكیك كنیم ، بطور دقیق نخواهیم توانست به میزان تاثیر گذاری مجموعه عوامل خاصی كه بر مهاجرت تاثیر دارند را مشخص نمائیم . می دانیم مهاجران مقصدی را جستجو می كنند كه خواسته های اجابت نشده‌ی آنها برآورده شود ، سازمان اجتماعی آنجا تا حد امكان شبیه سازمان اجتماعی مبداء باشد . منظور این است كه مهاجران ترجیح می دهند در وضعیتی جابجا شوند كه درسازمان اجتماعی ایشان ، یعنی در انگاره‌های درونی شده رفتار آنان كمترین دگرگونی و آشفتگی پدید آید . بدیهی است كه درفرآیند انتخاب ، ارزشها نقش مهمی ایفا میكنند (( مثلاً در تعیین اینكه چه عناصری از سازمان اجتماعی مبداء می تواند به خاطر حركت فدا شود ))1

می‌توان وضعیتی را تصور كرد كه در آن اهداف مهاجر در اولین قدم برآورده نشود ، لاجرم مهاجران ممكن است بطور لفظی در دو دنیا به سر برند و پیوستگی موقت را هم به مبداء و هم به مقصد حفظ كنند . ممكن است برنامه ی مهاجرت دوم به جای دیگر را بریزند ، حتی ممكن است سرخورده به مبداء باز گردند. و بالاخره ممكن است ارتباط خود را با میراث فرهنگی و سازمان اجتماعی خود ناگهان قطع كنند وفرهنگ و سازمان جدید را بپذیرند . این درحالی است كه پیامدهای مهاجرت بر هرسه سازمان اجتماعی یعنی سازمان اجتماعی مهاجران ، سازمان اجتماعی مبداء و سازمان اجتماعی مقصد اثر می گذارد .

در این میان تغییراتی در نظام مهاجرت روی می دهد كه به نوبه ی خود در سازمان اجتماعی جمع مهاجر به صورت نظری در نظامهای فرهنگی ، اجتماعی و شخصیتی ( روانی ) تغییراتی را موجب می شود . لیكن همه تغییرات ناشی از مهاجرت لزوماً معلول مهاجرت نیستند ، این موضوع باید به طور تجربی و با بهره گیری از رهنمودهای مناسب و محدود نظری از نوع میان گستر مشخص و توصیف شود .

توجه به پیامدهای فوق از مدلهای نظری جامعه شناختی استفاده لازم بعمل آید . قبل از پرداختن به مدلهای نظری به پاره ای از دیدگاه ها و نظریات موجود در زمینه مهاجرت پرداخته و سپس با بهره گیری از مدلهای نظری مذكور به تبیین مسئله مورد پژوهش مبادرت خواهیم نمود .

2-1- ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع

مهاجرت یكی از مسائل اساسی و عمده مورد نظر جامعه شناسان و كارگزاران حكومتها در قرن حاضر است، بررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلات مربوط به سازگاری مهاجرین در مقصد مشكلاتی را برای مهاجرین بوجود آورده است . مهاجرینی كه با داشتن زن و فرزند بنا به دلایل سیاسی ، مذهبی ، اقتصادی ، خانه و كاشانه خود را ترك می كنند و در صورتی هم كه امكان بازگشت برای آنان وجود نداشته باشد ، مسلماً تحت افكار و عقاید ساكنان آن كشورها نیز قرار میگیرند .

حال آیا الگوهای رفتاری آنها تغییر می كند ؟ كه اگر تغییر كند به چه میزان ؟ از طرفی آیا این تغییر بر روی خانواده و بستگان آنها تاثیر داشته یا خیر ؟

ساختار اجتماعی در این میانه چه تاثیری از این حركت می پذیرد ؟ آیا اعضای این جمع ( مهاجرین ) كه بدون توجه به واقعیات یعنی ساخت اجتماعی و فرصتها دست به مهاجرت زده اند در دگرگونی نظام اجتماعی مقصد نقشی ایفا می كنند ؟

بدین لحاظ می توان گفت : شناخت پیامدهای مهاجرت بین المللی در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و روانی امری كاملاً ضروری بوده و با توجه به مرزی بودن منطقه تركمن صحرا و افكار مردم این ناحیه در معرض امواج رادیویی و تلوزیونی كشورهای هم جوار قرار دارند ، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . از طرفی می دانیم افراد مهاجر همچون پل ارتباطی میان عناصر دو فرهنگ هستند . اینگونه افراد مسلما ً درصورت بازگشت به سرزمین خود عناصر فرهنگی اخذ شده از جامعه میزبان را به همراه خواهند داشت و همین امر ممكن است باعث ایجاد عدم تعادل در رفتار اجتماعی آنها گردد .

3-1- اهداف تحقیق

اساساً مهاجرت یك پدیده اجتماعی در كلیه جوامع بشری بوده و همه جوامع به نوعی با این پدیده مواجه هستند ، برخی مهاجر فرصت و برخی مهاجر پذیرند ، در بسیاری از كشورها نیز به علل گوناگون مهاجرت بین نواحی و مناطق مختلف آن كشور وجود دارد كه مهاجرت روستایی- شهری ، نسبت عمده و اصلی مهاجرت ها را تشكیل می داده است . 1

در كشور ما نیز مهاجرت بین مناطق روستائی و شهری در چند دهه قبل روند رو به رشدی داشته كه بعد از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی و توجه به روستاها و نیاز های روستائیان این روند كند شده ، اما هنوز ادامه دارد . از طرفی مهاجرتهای بین المللی ، بین نواحی مركزی كشور به كشور های مجاور نیز از قدیم الایام وجود داشته ، از جمله مهاجرت قزاقها به منطقه تركمن صحرای ایران می باشد هرچند كه اكثریت قریب به اتفاق آنها ، ارتباط مداوم با اقوام وبستگان خود در كشور مبداء تا قبل از فروپاشی شوروی سابق نداشتند ، اما از سال 1991 كه اتحاد جماهیر شوروی سابق از هم پاشید و جمهوری های آن از جمله قزاقستان مستقل شد ، همه ساله به ایران مهاجرت می كنند و یا اینكه اینها به دیدن اقوام و بستگان خود در آن سوی مرزها می روند . 2

با توجه به بررسیهای اولیه دریافتم كه دیدگاه ها و رویكردهای نظری گوناگونی در مورد مهاجرت ، علل و پیامدهای آن وجود دارد ، برخی از محققان به علل و عوامل مهاجرت توجه داشته و به بررسی در این خصوص پرداخته اند و برخی دیگر به پیامدهای آن توجه كرده اند كه گروه دوم در اقلیت بوده و مطالعات اندكی در این خصوص صورت گرفته است . در این پژوهش سعی بر این خواهد بود كه هم علل و عوامل مهاجرت بررسی گردد و هم پیامدهای آن مد نظر قرار بگیرد .آنچه كه از گفتار علمای اجتماعی و توسعه بر می آید ، مهاجرت دارای پیامدهای گوناگون اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و روانی می باشد كه هر كدام بنا به موقعیت جامعه مهاجر پذیر ، در زمانی برجستگی و نمود بیشتری می یابند .

بیشتر مطالعات انجام شده به بررسی مهاجرین مبداء پرداخته اند ، طبعاً پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در ارتباط با جامعه مبداء در نظر داشته اند ، چیزی كه در این تحقیق كمتر مراد و منظور است و به دلایل گوناگون كه مهمترین آن عدم دسترسی به جامعه مبداء می باشد ، انجام این امر در آن جامعه امكان پذیر نیست ، از طرف دیگر جامعه آماری ما كسانی هستند كه ((بنه كن )) دست به مهاجرت نزده اند ، بلكه بعضی از اقوام و بستگان و اعضای خانواده آنان در جامعه مبداء بوده و بدین لحاظ چنانچه تحت تاثیر فرهنگ ، آداب و رسوم ، ایده ها و آمال و آرزوهای موجود در جامعه مقصد قرار گرفته باشند ، می توانند وسیله ای برای انتقال موارد فوق الذكر به جامعه ی مبداء باشند . لذا هدف ما در این تحقیق :

اولاً : یافتن انواع پیامدهای مهاجرت چون ، پیامدهای اجتماعی ، فرهنگی و روانی ناشی از مهاجرت قزاقها به منطقه تركمن صحرا برخورد آنان و منطقه است .

ثانیاً : علل و عوامل مهاجرت روشن گردد .

ثالثاً : همانطور كه می دانیم انواع پیامدهای فوق الذكر دارای وزن و ارزش همانند نبوده ، هر كدام به نوعی و در زمان خاص تاثیرات بیشتر یا كمتری روی جامعه مقصد و حتی روی خود مهاجرین دارند ، لذا سومین هدف ما در این تحقیق این است كه وزن هر كدام از عناصر مذكور را در ایجاد هماهنگی مهاجرین یا ناسازگاری آنها ، فرهنگ پذیری ، انزوا و … را با جامعه مقصد بدست آورده و میزان اثرگذاری هر كدام را معین كنیم .

4-1-تنظیم و تدوین فرضیات تحقیق

بزعم صاحب نظران ، مهاجرت كه دارای كاركردهای آشكاری است ، دارای كاركرد و یا پیامدهای پنهان نیز می باشد ، این پیامدها در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و روانی می تواند مورد بررسی قرار بگیرد .

1- بین سازگاری مهاجرین و پایگاه اجتماعی افراد رابطه وجود دارد .

اولین فرضیه تحقیق رابطه بین سازگاری اجتماعی و پایگاه اجتماعی مهاجرین است . زیرا بنظر می رسد پایگاه اجتماعی مهاجرین می تواند بر سازگاری اجتماعی آنها اثر گذارد . شاخصهای مورد استفاده جهت سنجش پایگاه اجتماعی مهاجرین شغل و سواد و درآمد است كه در قسمت آزمون فرضیه ها به بررسی تاثیر هر یك از شاخصهای مذبور می پردازیم .

2- بین سازگاری اجتماعی و آگاهی اجتماعی مهاجرین رابطه وجود دارد .

منظور از این فرضیه این است كه هرچه میزان آگاهی اجتماعی افراد بیشتر باشد ، به سازگاری بیشتری دست خواهند یافت . میزان آگاهی اجتماعی به این معنی است كه فرد تا چه اندازه با دنیای پیرامون خود در ارتباط بوده و چه میزان با وضعیت دنیای جدید آشنایی و شناخت دارند . عناصر تشكیل دهنده ی این آگاهی اجتماعی عبارتند از میزان تحصیلات – میزان مطالعه روزنامه – استفاده از وسایل ارتباط جمعی ( تماشای تلوزیون ) و …

3- بین خصوصیات روانی مهاجرین و سازگاری اجتماعی آنها رابطه وجود دارد .

در این فرضیه منظور از خصوصیات روانی استفاده از (( شاخصهای اضطراب -افسردگی- پرخاشگری -بیگانگی اجتماعی است )) كه هر یك با سازگاری اجتماعی مهاجرین از نظر نوع رابطه و میزان همبستگی مورد سنجش قرار خواهد گرفت .

4- بین خصوصیات روانی مهاجرین و سن آنها رابطه وجود دارد .

جهت بررسی فرضیه فوق سن مهاجرین را به سه گروه طبقه بندی نموده و هر یك از سه گروه به تنهایی از نظر خصوصیات روانی مورد بررسی قرار گرفته اند و سپس به بررسی رابطه موجود میان متغیر های این فرضیه پرداختیم . در واقع دستیابی به رابطه ای میان سن مهاجرین با میزان پرخاشگری، سن و میزان اضطراب ، سن و میزان افسردگی و بالاخره سن و بیگانگی اجتماعی مد نظر بوده است .

5- بین خصوصیات روانی مهاجرین و پایگاه اجتماعی آنها رابطه وجود دارد .

برای سنجش پایگاه اجتماعی افراد از شاخص های شغل و سواد و درآمد استفاده شده كه تاثیر آنها تحت عنوان پایگاه اجتماعی بر چهار شاخص وضعیت روانی پاسخگویان یعنی اضطراب ، پرخاشگری ، افسردگی و بیگانگی اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

6- بین وضعیت تاهل مهاجرین و خصوصیات روانی آنها رابطه وجود دارد .

وضعیت تاهل در سه گروه تقسیم بندی شده كه هر یك از وضعیتهای این سه گروه ( همسر دارم – فوت شده است – از همسرم جدا شده ام ) به نوعی با خصوصیات روانی مهاجرین در رابطه می باشند كه در این فرضیه به بررسی این رابطه پرداخته شده است . هدف از سنجش این فرضیه یافتن رابطه ای میان خصوصیات روانی مهاجرین با وضعیت تاهل آنهاست .

5-1- بیان متغیر های مستقل و وابسته

متغیرهای مستقل

یك دسته از متغیرهای ما ( متغیرهای مستقل ) همان متغیر های اجتماعی – جمعیتی بوده اند كه منظورمان از این متغیر ها به قرار زیر است :

v جنس : منظور همان زن و مرد بودن می باشد .

v وضعیت تاهل : در این تحقیق با متغیر های همسر دارم – از همسرم جدا شده ام و همسرم فوت شده است ، برخورد داریم .

v سن : رقم سن مهاجرین تعداد سالهای كاملی است كه از زمان تولد فرد گذشته است .

v تحصیلات : كه به گروه بندی 1- بی سواد 2 – سواد قرآنی و ابتدائی 3 – راهنمایی 4- دیپلم و بالاتر از دیپلم تقسیم شده است .

v نوع تامین منابع معیشت : سلسله مراتب شغلی پذیرفته شده در جامعه مقصد می باشد .

v مهاجرت : بطور كلی مهاجرت بعنوان تغییر مكانی دائمی یا موقت تلقی می شود كه دارای سه جزء مبداء ، مقصد و مجموعه ای از موانع بازدارنده می باشد .

v قرابت فرهنگی : مراد از قرابت فرهنگی ، نزدیكی دو یا چند فرهنگ می باشد از لحاظ عناصر و اجزاء تشكیل دهنده .

v پایگاه اجتماعی : كه شامل عناصر شغل ، سواد ، داشتن اموال منقول و غیر منقول می باشد . آگاهی اجتماعی كه از عناصر سواد و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و میزان مطالعه روزنامه تشكیل شده است .

متغیر های وابسته

متغیر وابسته ی ما در این پژوهش در اصل عوارض مختلف ناشی از مهاجرت می باشد كه در چهار گروه اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و روانی با شاخصهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرند . در گروه عوارض فرهنگی ما سازگاری مهاجر را تحت دو شاخص عمده و اصلی فرهنگ پذیری و رضایت‌مندی بیان نمودیم . البته این دو شاخص به عوامل تعیین كننده ای از قبیل زبان ، رابطه دوستی ، وسایل ارتباط جمعی ، داشتن شغل ، اعتماد و مشورت ارجاع نمودیم .

6-1- تعاریف مفاهیم و متغیر های تحقیق

در این قسمت ما به تعریف مفهوم مهاجرت و متغیرهای وابسته كه در قالب فرضیات بیان نمودیم ، می پردازیم . مهاجرت كلاَ یك حركت ساده شامل یك فرد یا گروه مهاجر است كه از یك مكان جغرافیایی (( مبداء )) به یك مكان دیگر (( مقصد )) نقل مكان می كند . این فرآیند یك جریان مهاجرتی را بیان می كند كه دارای مفهوم فضایی و اساسی نقاط ، مسافت ، جهت ، زمان و مكان می باشد .

در تعاریف متعددی كه پیرامون مهاجرت ارائه شده ، غالباَ به تغییر سكونت گاهها ، عبور از مرزهای خاص داخلی و بین المللی می پردازیم . و بهرحال بعضی از این تعاریف تاكیدشان بر تحول در نظام كنش متقابل اجتماعی مهاجر است .

نوع مهاجرت مورد بحث ما از نوع بین المللی و آن هم به صورت مهاجرتهای سیاسی می باشد . مفهوم دیگری كه در این پژوهش به آن پرداختیم ، مفهوم سازگاری است كه بطور مشخص منظور ما از این مفهوم ( سازگاری مهاجر در مقصد ) ایجاد ارتباط متقابل مهاجر با جامعه میزبان از نوع ارتباط متقابل كه دو بعد اساسی سازگاری را تشكیل میدهند یعنی فرهنگ پذیری و رضایت مندی است . با توجه به بحث تغییرات اجتماعی در می یابیم كه سازگاری فرآیندی است كه در كنش متقابل بین انسان و محیط صورت می گیرد و از آنجا كه شكل گیری عمل این فرآیند و رابطه با ویژگیهای فردی و شرایط حاكم بر محیط جدید می باشد .لذا ، سازگاری چند بعدی است كه ما به عوامل تعیین كننده آن در ربط به یكدیگر می نگریم .

چند بعدی بودن فرایند سازگاری توسط اندیشمندان مورد تاكید قرار گرفته است . در اینجا لازم است كه معرفه ها یا شاخصهایی كه سازگاری را توضیح یا توجیه می نمایند ، مطرح نمائیم .

در تحقیقی كه پیرامون پیشنهاد یك مدل چند متغیره در باره سازگاری مهاجرین در مقصد صورت گرفته است بیان می دارد كه حالت رویكرد چند متغیری كه یك اساس واقعی و همه جانبه نگر در بین رفتارهای بشری و بخصوص برای سازگاری مهاجرین ارائه می دهند ، در این تحقیق شاخص های فرهنگ پذیری ، رضایت مندی و یگانگی را جهت مطالعه سازگاری مهاجرین بكار می گیرد .

بر این اساس ما می توانیم چنین برداشت كنیم كه شاخص های رضایت مندی و همانندی ( یگانگی ) معادل یكدیگر بكار برده شده اند ، چون اعتقاد بر این است ، مهاجر زمانی به همانندی می رسد كه احساس نماید متعلق به جامعه جدید است و حالت تعلق داشتن را بدین معنا گرفتند كه مهاجر خودش را جزئی از محیط جدید دانسته و تمایل به اسكان دائمی داشته باشد . به همین جهت در این پژوهش از شاخص اصلی سازگاری یعنی فرهنگ پذیری استفاده نموده كه لازم است به تعاریف پیرامون این موضوع بپردازیم .

در مورد فرهنگ پذیری1 لازم است كه بیان نمائیم ، تعاریف زیادی از واژه فرهنگ2 توسط اندیشمندان مختلف ارائه گردیده است كه بیشترین و گسترده ترین تعریف فر هنگ را می توان در متون مردم شناسی بریتانیایی بنام (( تایلر ))3 پیدا نمود . (( او فرهنگ را مجموعه ای شامل دانش ، عقیده ، هنر ، اخلاقیات ، قانون ، رسوم و دیگر استعداد ها و عاداتی كه توسط فرد بعنوان عضوی از جامعه كسب می گردد ، تعریف می نماید ))4 . ما نیز با اقتباس از تایلر فرهنگ را كه مجموعه ای از عقاید ، عرف همگانی ، رسومات ، ارزشها و سمبلهائی كه تعیین كننده رفتار افراد جامعه است در نظر داریم . اكنون با واژه فرهنگ آشنا شدیم . پس منظور ما از فرهنگ پذیری چیزی جز پذیرش خصوصیات فرهنگی جامعه میزبان توسط فرد مهاجر نمیتواند باشد . در جریان فرهنگ پذیری است كه مهاجر عمیقاَ و از جهات فراوانی با فرهنگ جامعه میزبان همانند می شود .

رضایت مندی بعنوان یكی از شاخصهای مورد نظر یا در مفهوم سازگاری حالتی است كه به درك و فهم شخص مهاجر از موقعیت زندگی خودش در مقصد بر می گردد . این حالت ناشی از احساسات دوستی ، احترام ، نسبت متقابل با میزبانان می باشد . رضایت مندی از یك طرف با گرایشات مطلوب مهاجرین نسبت به میزبانان و از طرف دیگر با متقاعد شدن آنان نسبت به تمایل مثبت و مطلوب میزبانان نسبت به آنها دارند ، توام می باشد .

در كل می توان بیان نمود اگر مهاجر احساس نماید از حالت سابق خود متضرر نگردیده و یا تحت حمایت جامعه میزبان قرار دارد ، رضایت مندی او در مقصد جلب می شود . پس می توان به این نتیجه رسید كه داشتن روابط دوستی مهاجر با میزبان می تواند یكی از عوامل تعیین كنند در فرهنگ پذیری مهاجر در مقصد بشمار می آید . در این رابطه می توان بیان نمود كه هر چه رابطه دوستی مهاجرین و میزبانان افزایش یابد ، باید فرهنگ پذیری مهاجرین زیاد تر شود . یكی از عوامل مهمی كه در این قسمت لازم است مد نظر واقع شود ، نوع شغل مهاجر در مقصد می باشد . چون احتمال می رود كه هرچه نوع شغل مهاجر در سلسله مراتب شغلی جامعه مقصد بالاتر باشد سازگاری مهاجر در جامعه مقصد نیز افزایش می یابد ، جهت روشن نمودن مفهوم سازگاری به تعریف پیرامون دو مفهوم فرهنگ پذیری و رضایت مندی با ذكر شاخصهای هر یك می پردازیم :

– فرهنگ پذیری1 : عبارتست از قبول عقاید ، ارزشها ، عادت ، الگوهای رفتاری جامعه میزبان توسط مهاجر برای مشخص كردن فرهنگ پذیری ما از متغیرهای زبان ، روابط دوستی ، وسایل ارتباط جمعی و رسومات استفاده نمودیم كه منظورمان از هركدام از این متغیر ها به شرح ذیل می باشد :

v زبان : منظور ما این است كه مهاجر زبان محاوره ای جامعه میزبان را بفهمد و بتواند صحبت كند.

v روابط دوستی : منظور گرفتن دوست از جامعه میزبان و ایجاد ارتباط با او می باشد .

v وسایل ارتباط جمعی : منظور میزان مطالعه روزنامه ، تماشای تلوزیون در جامعه میزبان توسط مهاجر است .

v رضایت مندی : رضایت مندی نیز مانند فرهنگ پذیری تحت متغیر ها و یا معیارهایی مورد بررسی قرار می گیرد . متغیر های مورد استفاده در این قسمت به شرح زیر می باشد.

داشتن شغل : یعنی داشتن یكی از شغلهای پذیرفته شده جامعه مقصد می باشد .

اعتماد : منظور این است كه مهاجر تا چه حدی حاضر است مشكلات خود را با افراد جامعه میزبان در میان گذاشته و از آنها كمك بگیرد .

مشورت : منظور این است كه واقعاً مهاجر تا چه حدی حاضر است در انجام كارهای خود نظر میزبان را جویا شود .یك دسته از متغیر ها در زمینه سنجش عوارض ناشی از مهاجرت از بعد روانی می باشد كه در قالب متغیرهای افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و بیگانگی اجتماعی سنجیده می شود كه به لحاظ علمی هر كدام از متغیرهای مذكور را تعریف می نمائیم .

اضطراب : از علائم اختلالات و بیماریهای ذهنی و احساسی بشمار می رود كه از مشخصات آن احساس دلهره عمیق گاه بدون دلیل نگرانی و دلواپسی مهاجر در مقصد1 می باشد .

پرخاشگری : حالتی است كه در آن بیمار از هیچ چیزی احساس رضایت ندارد و همه چیز او را برآشفته می كند . منظور این تحقیق تحریك پذیری ، حساسیت و زود رنجی فرد مهاجر در مقصد می باشد

بیگانگی اجتماعی : كه از دیدگاه جامعه شناسی به نوعی احساس پوچی ، ناتوانی و بی هنجاری ناشی از تحمیل ساختارهای اجتماعی و فرهنگی كه ساخته دست بشرمی باشد ، برفرد است كه در این پژوهش هدف بررسی میزان بی هنجاری ، بی معنایی و انزوای فرد مهاجر در جامعه مقصد می باشد2

افسردگی : از علائم اختلالات و بیماریهای ذهنی و احساسی به شمار میرود كه مشخصات آن احساس بی باوری و ناامیدی مفرط ، ضعف و كندی و احساس پوچی و بی ارزشی مهاجر در مقصد است1 .

توصیف مقیاسهایی كه در زمینه میزان سنجش : 1- اضطراب 2- پرخاشگری 3- افسردگی 4- بیگانگی اجتماعی مورد استفاده قرارگرفته است برای مهاجرین در مقصد به شرح ذیل می باشد :

1- اضطراب (Aبررسی پیامدهای مهاجرت و علل و عوامل آ‌ن در مبداء و مسائل و مشكلاتiety ) 2- از علائم اختلالات و بیماریهای ذهنی و احساسی به شمار می رود كه از مشخصات آن احساس دلهره عمیق و گاهی بدون دلیل ، احساس ترس ، نگرانی و دلواپسی و نوعی بی قراری روانی است . از این رو اضطراب را می توان گونه ای درد و رنج اخلاقی دانست كه به آینده مربوط می شود .

جهت اندازه گیری اضطراب آزمودنیها مورد مطالعه از تست استاندارد شده (s.cl.90) استفاده گردیده است . مقیاس اضطراب بعنوان یكی از مقیاسهای اندازه‌گیری ابعاد ده گانه مرضی در تست (اس . سی . ال ، 90 ) متشكل از 9 گویه (item ) است . این گویه ها عبارتند از :

1- آیا بی جهت دلشوره دارید و نگران هستید ؟ هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

2- آیا لرزش اندام بدن دارید ؟ هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

3- آیا بطور ناگهانی و بدون هیچ علتی می ترسید ؟ هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

4- آیا همیشه می ترسید ؟ هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

5- آیا طپش قلب دارید ؟ هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

6- آیا كم عمل هستید و زود از جا درمی روید ؟ هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

7- آیا اغلب ناآرام و بیقرار هستید ؟ هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

8- آیا از آینده بیم دارید ؟ هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

9- آیا اغلب افكار و اندیشه های هولناك به سراغتان می آید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

تشخیص محاسبه و طبقه بندی نمرات Value

كاملاً سالم

9Min =

13- 9

1- هیچ

سالم

45Max =

18- 14

2- كلی

درآستانه بیماری

36- 9- 45

27- 19

3- تاحدودی

بیمار

4=9 ÷ 36

36- 28

4- زیاد

كاملاَ بیمار

45- 37

5- بشدت

هریك از گویه ها كه پاسخ داده شده ، ارزشگذاری شده و از مجموع نمرات بدست آمده طبقه بندی نمرات صورت گرفته است .

نمرات واقع در هر فاصله طبقه ای مبین میزان اضطراب آزمودنی است .

2- پرخاشگری و تندخوئی 1

از نوع اختلالات ذهنی در فرم ناآرامی و تندخوئی و ازنوع پسیكوپاتیها در شكل تحریك پذیری است . پرخاشگری عارضه ای است ناشی از خلق و خو كه با خشم و بد اخلاقی همراه است . بیمار از هیچ چیزی احساس رضایت ندارد و همه چیز او را از كوره به در می برد و غضبناك و برآشفته می سازد . آنچه در پرخاشگری خصوصاَ در فرم تحریك پذیری بیش از همه نمایان می شود ، حساسیت و زود رنجی و سریع التاثیر و از كوره در رفتن و تنش مفرط و دائمی بیمار است . پسیكوپاتیهای تحریك پذیر اغلب بخاطر هیچ و پوچ واكنشهای تندی نشان میدهند و به كمترین دستاویزی ناسزا و دشنام می دهند و به افراد دور و بر خود حمله می كنند و اشیاء در دسترس را پرت كرده و می شكنند و اگر جلوی آنان را بگیرند ، اعتراض كرده و درگیر میشوند . جهت تشخیص و اندازه گیری میزان پرخاشگری در جامعه مورد مطالعه از تست استاندارد شده ( اس ، سی ال ، 90 ) استفاده گردیده است . مقیاس پرخاشگری بعنوان یكی از طیف های اندازه گیری ابعاد ده گانه بیماری های روانی در تست مذبور متشكل از شش گویه ( item ) به شرح ذیل است .

1- آیا زود دلخور و عصبانی می شوید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

2- آیا ناگهان چنان از كوره در میروید كه نمی توانید جلوی خودتان را بگیرید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

3- آیا كتك زدن ، آزار و اذیت دیگران شما را ارضاء می كند ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

4- آیا بعضی اوقات تمایل به پرت كردن و شكستن اشیاء دارید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

5- آیا اغلب در كارها درگیر می شوید و جر و بحث می كنید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

6- آیا زود داد و فریاد راه می اندازید و هرچه هست را بهم می ریزید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

تشخیص محاسبه و طبقه بندی نمرات Value

VH

كاملاً سالم

6 =Min

10 – 6

1- هیچ

H

سالم

30 =Max

15- 11

2- كمی

BL

درآستانه بیماری

24 – 6 – 30

20 – 16

3- تاحدودی

S

بیمار

4 = 6 ÷ 24

25 – 21

4- زیاد

SS

كاملاً بیمار

30- 26

5- بشدت

3- افسردگی

از علائم اختلالات و بیماریهای ذهنی و احساسی به شمار می رود كه از مشخصات آن احساس بی باوری ، نا امیدی مفرط ، ضعف و كندی و احساس پوچی و بی ارزشی فرد مهاجر در مقصد است . جهت اندازه گیری میزان بیماری افسردگی در پژوهش حاضر از تست استاندارد شده و تعدیل شده ( S.C.L. 90 ) استفاده شده است .

مقیاس یا طیف افسردگی یكی از مقیاسهای اندازه گیری ابعاد ده گانه بیماریهای روانی در تست ( اس ، سی ال ، 90 ) است . این مقیاس متشكل از 30 گویه ( item ) است كه در نرم لیكرت بصورت مدرج تنظیم گردیده است . هر گویه دارای 5 مورد پاسخ ( هیچ ، كمی ، تاحدی ، زیاد ، بشدت ) است و آزمودنی یكی از مواردی را كه با وضعیت وی تناسب دارد و انتخاب و علامت میزند . این گویه ها عبارتند از :

1- آیا نسبت به روابط و مناسبات اجتماعی بی میل شده اید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

2- آیا اغلب احساس ضعف و كندی می كنید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

3- آیا گاهی فكر خودكشی به سرتان می زند ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

4- آیا زود به گریه می افتید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

5- آیا احساس می كنید طوری گیر افتاده اید كه نه راه پیش دارید و نه راه پس ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

6- آیا خود را برای هر كاری سرزنش می كنید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

7- آیا احساس تنهایی می كنید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

8- آیا احساس غمگینی می كنید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

9- آیا هر اتفاق كوچكی شما را نگران و مضطرب می كند ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

10-آیا نسبت به همه چیز بی علاقه شده اید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

11- آیا نسبت به آینده ناامید هستید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

12- آیا انجام هر كاری را مشكل و پر زحمت می بینید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

13- آیا احساس پوچی و بی ارزشی می كنید ؟

هیچ كمی تاحدودی زیاد بشدت

جدول تشخیص و محاسبه و طبقه بندی نمرات این تست به ترتیب ذیل است :

تشخیص محاسبه و طبقه بندی نمرات Value

VH

كاملاً سالم

13 = Min

21 – 13

1- هیچ

H

سالم

65 =Max

30 – 22

2- كمی

BL

درآستانه بیماری

52 – 13 – 65

47 – 31

3- تاحدودی

S

بیمار

4 = 13 ÷ 52

56 – 48

4- زیاد

SS

كاملاً بیمار

65 – 57

5- بشدت

4- بیگانگی اجتماعی ( آنومی ) 1

از دیدگاه جامعه شناسی به نوعی احساس پوچی ، ناتوانی و بی هنجاری ناشی از تحمیل ساختارهای اجتماعی و فرهنگی كه ساخته دست بشر می باشد ، بر فرداست كه در این پژوهش هدف بررسی میزان بی هنجاری ، بی معنایی و انزوای فرد مهاجر در جامعه مقصد می باشد و از طریق گویه های ذیل سنجیده می شود .

1- آیا به نظر شما بازگو كردن مشكلات و كمبود های جامعه به مسئولین مملكتی نتیجه بخش است ؟

كاملاً موافقم موافقم بی نظر مخالفم كاملاً مخالفم

2- آیا به نظر شما انسان باید به امروز بیاندیشد ؟ چه فردا كه داند چه بازی كند روزگار ؟

كاملاً موافقم موافقم بی نظر مخالفم كاملاً مخالفم

3- به نظر می رسد وضع طبقات محروم جامعه روز به روز بدتر می شود ؟

كاملاً موافقم موافقم بی نظر مخالفم كاملاً مخالفم

4- فكر می كنم به آینده نباید امیدوار بوده و چه همه شواهد ، از فردا ی مبهم و بی اعتماد حكایت می كند ؟

كاملاً موافقم موافقم بی نظر مخالفم كاملاً مخالفم

5- فكر می كنم به عصری گام نهاده ایم كه كمتر می توانیم روی كسی حساب كنیم ؟

كاملاً موافقم موافقم بی نظر مخالفم كاملاً مخالفم

جدول بیگانگی اجتماعی

تشخیص محاسبه و طبقه بندی نمرات Value

VH

كاملاً سالم

5 = Min

11 – 5

1- كاملاً موافقم

H

سالم

25 =Max

2- موافقم

BL

درآستانه بیماری

52 – 13 – 65

18 – 12

3- بی نظرم

S

بیمار

4 = 13 ÷ 52

4- مخالفم

SS

كاملاً بیمار

25 – 19

5- كاملاً مخالفم

فـصـل دوم :

مروری بر مبانی نظری ( تئوریك ) و مطالعات پیشین مرتبط با موضوع مطالعاتی

1-2- بررسی آثار موجود :

در ابتدا بحث پیرامون نظریات عمده و اساسی كه در جامعه شناسی مطرح می باشند و به نحوی پدیده مهاجرت و پیامدهای ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهند ، می پردازیم . سپس سعی ما بر این است كه با بیان مطالعات موردی انجام شده در قالب این نظریات به طرح انتقادات وارده بر این دیدگاه ها پرداخته تا بتوانیم چهارچوب نظری خود را پی ریزی نمائیم .

بطور كلی در دیدگاه های جامعه شناسی كلاسیك و معاصر دو رویكرد عمده وجود دارند كه به نحوی به تعیین پدیده های اجتماعی می پردازند . یكی از آنها رویكرد اجتماعی1 و دیگری رویكرد اقتصاد سیاسی2 می باشد .

سعی بر این است كه موضوع این دو رویكرد را در مقابل مهاجرت و بخصوص پیامدهای روانی – اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در مقصد مورد بحث قرار دهیم . البته علت اینكه ما مقوله های مذكور را با موضوع مهاجرت در اتصال با هم مورد بحث قرار می دهیم ، اینست كه شناخت پیامدهای مختلف مهاجرت در مقصد اگر در اتصال با پدیده مهاجرت مورد بحث قرار نگیرد ، باعث ابهام در تشریح و توصیف فاكتورهای مختلف علل و عوامل و پیامدهای ناشی از مهاجرت در قالب رویكردهای مذكور می گردد .

2-2- مهاجرت و پیامدهای آن در مقصد در رویكرد اجتماعی

رویكرد اجتماعی عمدتاً به تبیین پدیده ای اجتماعی از جمله مهاجرت و پیامدهای آن بر اساس نقطه نظرات جامعه شناسی كاركرد گرایی كلاسیك می پردازد .

بر اساس این رویكرد هر گونه تغییری در جامعه روی دهد در جهت تعادل و هماهنگی می باشد . مهاجرت در اصل نوعی جابجائی جمعیت بوده كه تحركات جغرافیایی جمعیت را شرح می دهد . بهرحال نوعی ایجاد تغییر در جوامع به شمار می آید كه در جهت تعادل سیستم اجتماعی صورت می گیرد . پس در این دیدگاه مهاجرت در پاسخ به یك حالت عدم تعادل در جهت رسیدن به تعادل در جامعه صورت می گیرد .

(( پارسونز )) كه یكی از برجسته ترین اندیشمندان این دیدگاه می باشد ، بیان می دارد : (( اگر جامعه دچار بحران و انحراف گردد ، دوحالت ممكن است رخ دهد ، یا جامعه در قبال بحران بوجود آمده می تواند مقابله كرده و خود را ترمیم نماید و به شكل نوین و موافق با وضع جدید به حیات خود ادامه میدهد و یا فاقد خصلت ترمیم پذیری بوده و بنابراین در برابر هر گونه نوسانی ناتوان است كه در اینصورت از بین خواهد رفت )) 1

البته این اصل مسلم از آنجا ناشی می شود كه بنا به اعتقادی كه در این رویكرد وجود دارد ، شرط لازم برای دوام و بقای نظام اجتماعی وجود یگانگی و تعادل 2 در نظام می باشد .

پس بطور غیر مستقیم می توان بیان نمود كه مهاجرت در این دیدگاه بعنوان تغییری در جهت بقاء و تعادل نظام صورت می گیرد . قابل ذكر است نظریه كاركرد گرایان بر این فرض استوار است كه تمامی نیازهای اجتماعی كنشگران در طول زمان هرگز حالتی استاندارد ندارد . لذا ممكن است كه تحولات لازم برای كاهش ناهماهنگی بین احساس نیاز و امكان تحصیل آن در كنشگر یا هر دو اتفاق بیافتد . درك ناهماهنگی بین خصایص فرد و نظام اجتماعی منجر به مهاجرت شخص جهت كاهش ناهماهنگی می شود .

با توضیحات فوق تاحدودی مشخص گردید كه مهاجرت به عنوان یك مكانیزم برقراری تعادل دارای عملكرد مثبت درجهت حفظ بقای نظام اجتماعی می باشد ، بهمین لحاظ كه مهاجرت در رویكرد اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردار می باشد .

(( جامعه شناسی توسعه ))3 كه منبعث از همین رویكرد می باشد . اعتقاد دارد كه بعضی از مناطق به لحاظ توسعه از سایر مناطق پیشی گرفته اند و فرصتهای مختلفی را برای افراد آن مناطق بوجود آورده اند. این در حالی است كه نیروی انسانی انباشته شده در یك منطقه به مناطقی كه فرصتهای بیش از ظرفیت افرادش دارد ، كشیده می شود . بر این اساس كه مهاجرت از یك طرف به مكانیزم تطابق مشخص با تغییرات انجام شده بدل می گردد و از طرف دیگر تعادل از دست رفته را به جامعه باز می گرداند . 1

یكی از نظریه پردازان نوسازی كه در قالب جامعه شناسی توسعه صحبت می كند ، بنام ردفیلد 2 معتقد است : (( حجم مهاجرت و یا تماس با نظامهای شهری ، پیوسته با فاصله ی سكونت گاه و میزان جمعیت آن ارتباط دارد . در حالیكه تحقیقات جدید نشان می دهد كه مهاجرت پدیده ای پیچیده است كه قسمتی از آن به ویژگی های وضعیت محلی و قسمت دیگر با فرصتهای شغلی و … كه مراكز شهری عرضه می دارند ، در رابطه است . )) 3 لذا دیدگاه كلی این رویكرد در خصوص مهاجرت مثبت بوده و آن را حركتی در جهت تعادل سیستم در نظر می گیرد . افراد به این دلیل دست به مهاجرت می زنند كه در جامعه ای كه بسر می برند نمی توانند به نیازهای دریافت و احساس شده ، پاسخ گویند ، پس با مهاجرت خود سعی می كنند ناهماهنگی بین نیازهای درك شده و عدم دسترسی به آنها را از بین ببرند ، اینست كه مهاجرت دارای كاركردی مثبت در راستای حفظ تعادل یك نظام بیان می گردد .

رویكرد اجتماعی دیگری كه در خصوص مهاجرت به علت یابی پرداخته (( مكتب نوسازی )) می باشد .

نظریه پردازان نوسازی بر طبق یك سنت جامعه شناسی به یك تقسیم بندی دوگانه از جوامع یعنی جوامع سنتی در مقابل جوامع مدرن پرداخته اند ، بطوریكه در یك سو ما با جامعه مدرن نظیر جوامع غربی روبرو هستیم ، فرض بر اینست كه تمام جوامع در یك مرحله شبیه به هم بوده اند و آن مرحله سنتی است و بالاخره این جوامع همان دگرگونیهایی را كه در غرب اتفاق افتاده از سر خواهند گذراند . این عمل گذرا از طریق اشاعه 1 (( فرهنگ ، تكنولوژی و روابط اقتصادی سرمایه داری )) و یا گسترش نظامهای اجتماعی ، اقتصادی و مالی از نوع غربی بوجود می آید .

یكی از نظریه پردازان این رویكرد (( هوز لیتز Hose Lits )) 5 است ، وی همچون سایر صاحبنظران این مكتب انتقال از جامعه سنتی به مدرن را از طریق حذف الگوهای سنتی می داند . وی نتیجه گیری می كند كه كشورهای توسعه نیافته باید الگوی متغیرهای خاص كشورهای توسعه نیافته را كنار گذاشته و به پذیرش الگوهای كشورهای توسعه یافته بپردازند . چراكه خصیصه های ساختی این جوامع كاركرد لازم برای تعادل سیستم در زمان حاضر را ندارند .

یكی دیگر از نظریه پردازان عمده نوسازی (( ایز نشتاد Iz Neshtad )) می باشد . وی به پالایش نظریه نوسازی پرداخته و با در نظر گرفتن جوامع ، آنها را زیر پوشش مفهوم واحد جامعه (( سنتی )) و یا (( ماقبل مدرن )) طبقه بندی كرده و روندهای متفاوتی را برای نیل به نوسازی جامعه پیاده كرده است1 .

مدلی را كه ایز نشتاد ارائه می دهد كم و بیش دارای ویژگیهای اصلی مدل (( هوز لیتز )) می باشد اما علاوه بر این او معتقد است زمانی می تواند نوسازی را حفظ كند كه بتواند به میزان معینی از قابلیت انعطاف ساختی برسد . بطوریكه قابلیت سلوك با مسائل جدید ، دگرگونی و حل آن را در داخل حوزه های نهادی اصلی خود داشته باشد و هم چنین به حل مسائل و نیاز های گروه ها و قشر های جدید بپردازد . یعنی وی به دو مفهوم (( تمایزات ساختی )) و (‍( هماهنگی ساختی )) مفهوم سوم انطباق را نیز اضافه می كند و معتقد است كه جوامع مدرن بر خلاف جوامع سنتی استعداد پذیرش دگرگونیهای فراتر از خصلتهای اولیه خویش را دارند و می توانند با نابسامانیهای ساختی ، جنبش اعتراضی و عناصر بدون سازمان به مبارزه برخیزند .

پس می توان نتیجه گرفت تازمانیكه هماهنگی بین عناصر ساختی یك نظام وجود داشته باشد و اجزاء كاركرد لازم را داشته باشند ، می توانند نیازهای افراد را درون سازمان اجتماعی برآورده سازند ، احساس كمبود و برآورده نشدن نیازها برای افراد بوجود نمی آید كه در نتیجه آن برای برآوردن نیازهای خود و دستیابی به ایده آلهایی كه فكر می كنند در جامعه خود قابل حصول نیست ، دست به مهاجرت می زنند .

بطور كلی به عقیده نظریه پردازان این دیدگاه از طریق اشاعه ارزشهای جوامع غربی است كه به بیان دیگر این عوامل یكسان بر افراد تاثر نمی گذارند بلكه هر عامل نسبت به فردی خاص ممكن است وزن خاصی داشته باشد ، كه فرد با مقایسه عناصر مثبت و منفی در مبداء و مقصد و نیز موانع مداخله گر ، به صورت ارزیابی هزینه و منفعت به بررسی می نشیند و در نهایت تصمیم به مهاجرت یا ماندن می گیرد . تحقیقات فراوانی در مورد مهاجرت توسط صاحبنظران مختلف انجام شده كه تحت تاثیر رویكرد اجتماعی بوده است .

به عقیده آنان مهاجرین بالقوه ، هزینه ها را در مقابل مهاجرت تحمل می كنند . برای مثال : درآمد از بین می رود و هزینه های اجتماعی یا اقتصادی مهاجرت در مقابل موقعیت و درآمد بالاتر بهبود سطح زندگی و تحصیلات بهتر برای فرزندان قرار میگیرد . اگر منافع مورد انتظار از هزینه ها بیشتر باشد ، فرد با خانواده مهاجرت می كنند و مقصدی انتخاب می شود كه منافع سرمایه گذاری برای مهاجرت را حداكثر كند1 .

حال كه با دیدگاه های نظری رویكرد اجتماعی آشنا شدیم به انتقادات وارده بر این رویكرد پرداخته ، نقاط ضعف و قوت آنرا ارزیابی می كنیم .

به اعتقاد این نظریه پردازان مهاجرین در مقصد جذب محیط می شوند ، ارزشهای جامعه مقصد را می پذیرند و با محیط انطباق می یابند . به عقیده اینان مهاجرین می توانند در جامعه دارای تحرك عمودی نیز باشند و می گویند مهاجرت عامل مطمئنی برای جلوگیری از رخداد های اجتماعی است .

نظریات كاركرد گرایی عمدتاً مهاجرت را در جهان سوم یك عمل داوطلبانه می دانند كه بعلت نوسازی ایجاد شده در جامعه بوجود می آید ، امری است كاملاً طبیعی و نیز صنعتی شده و نوسازی را بدون مهاجرت غیر ممكن می دانند .

دیدگاه كاركرد گرایی نه تنها از لحاظ علتی كه برای مهاجرت ذكر می كند مورد انتقاد است بلكه از لحاظ آثار و پیامدهایی كه برای مهاجرت بر می شمارد نیز در معرض انتقاد قرار دارد . بر اساس تحقیقات انجام شده مهاجرین در محیط مقصد چنانچه كاركردگرایان ادعا می كنند جذب محیط نمیشوند در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان سوم مهاجرین در حاشیه شهر ها سكونت می گزینند و به لحاظ سیاسی اقتصادی و فرهنگی محیط مسلط آنها را نمی پذیرند ، مشاغلی را كه بدست می آورند از پایین ترین راه های اجتماعی و عمدتاً ناپایدار می باشد . مهاجرین در جامعه مقصد بصورت گروه های متمایز باقی می مانند و اگرچه می كوشند ارزشهای مسلط در نظام را تقلید نمایند اما به از خود بیگانگی فرهنگی دچار می شوند و نابسامانیها ، كج روی ها ، انحرافات اجتماعی همه حاصل از این خودبیگانگی در محیط جدید است .

اگرچه مهاجر به مرور احساس می كند كه با محیط وحدت بیشتری می یابد اما پس از گذشت مدتی به ارزشهای واقعی خود باز می گردد و از آن به بعد درجه ستیز با ارزشهای بیگانه بالا گرفته و افزایش میابد .

بطور كلی اوقات فرد مهاجر در جامعه مقصد پیرامون دو قطب می گذرد ، خانواده و هموطنان او . در محیطی فرهنگی شبیه یا دست كم مبتنی بر عواملی از فرهنگ كشوری كه از آن آمده است ، دیگری شغل و زندگی عمومی او در فرهنگی كه برایش ناشناخته است1 .

بنابراین همانطور كه فرد مهاجر الگوهای رفتاری و فرهنگ و عقاید خاص خود را به جامعه میزبان می برد و در آنجا تعارضاتی در جهت رسیدن به هماهنگی با محیط اجتماعی – فرهنگی جدید بوجود می آید می تواند عناصر فرهنگی و الگوهای رفتاری جدید را وارد جامعه مبداء نموده و تاثیرات اجتماعی و روانی برای خود و خانواده پدید آورده ، بخصوص كه جامعه آماری مورد تحقیق ، مهاجرینی هستند كه ارتباطشان با مبداء قطع نشده و بعضی از بستگان آنان در مبداء می باشند .

البته از پیامدهای اقتصادی موضوع به هیچ وجه غافل نیستیم .

3-2- رویكرد اقتصاد سیاسی در خصوص مهاجرت

بر اساس انتقاداتی كه بر رویكرد كاركرد گرایی مهاجرت وارد آمده ، رویكرد دیگری بنام اقتصاد سیاسی مطرح گردیده است . در این رویكرد نمی توان علتهای مهاجرت را از اثرات آن جدا كرده ، زیرا مهاجرت از یك طرف معلول توسعه نابرابر است و از طرف دیگر عامل گسترش و تعمیق توسعه نابرابر .

در سالهای اخیر دیدگاه های نظریه نوسازی در باب موانع درونی توسعه از سوی نظریه پردازان مكتب وابستگی مورد حمله فراوان قرار گرفت . اینان معتقدند كه جوامع توسعه نیافته جزئی از یك نظام اجتماعی كل جهانی است .

اینان اعتقاد به توسعه اقتصادی طی مراحل متوالی ندارند و معتقدند كه در این جوامع در مرحله ای بسر نمی برند كه كشورهای توسعه یافته امروزی سالیان پیش از آن گذشته اند . نظریه پردازان مكتب وابستگی معتقدند كه توسعه نیافتگی محصول ساخت یا ویژگیهای اقتصادی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی یك جامعه نمی باشند . بلكه تاحد زیادی نتیجه ارتباط گذشته و مداوم اقتصادی میان كشورهای توسعه نیافته ( اقمار ) و كشورهای توسعه یافته ( مادر ) می باشند1 . در علت یابی مهاجرت در كشورهای جهان سوم نظریه پردازان وابستگی بیان می كند كه ابتدا باید به مسئله عدم توسعه توجه نمود و در این رابطه نابرابر ساختی و مكانی بین بخشهای جامعه را در نظر گرفت و از آنجا كه عدم توسعه و نا برابری در توسعه جهان سوم از شكل گسترش توسعه سرمایه داری در این كشورها ناشی میشود .

دو دسته عوامل برای بیان علت مهاجرت در نظر گرفته شده است :

الف – عوامل تغییر دهنده ب – عوامل ركودی

عوامل با نفوذ سرمایه داری مناطق سنتی و ایجاد تعییر در تكنیكهای تولیدی ارتباط دارد . تكنیكهای جدید كارگر اضافی ایجاد می كند و آنها را مجبور به مهاجرت می نماید . عوامل ركودی زمانی تكمیل می شوند كه رشد جمعیت از تولیدات كشاورزی پیشی می گیرد و كار اضافی را مجبور به مهاجرت می نماید . پس ماهیت مهاجرت روستائیان با انتقال ساختی روستاها در اثر ادغام در نظام سرمایه داری مرتبط است .

از نظر این دیدگاه اولاً مهاجرت همه افراد را در بر نمی گیرد بلكه بخشی از جامعه را وادار به حركت از مكان خود می نماید ، دوماً تصمیم به مهاجرت داوطلبانه نیست بلكه برای آنان كه مهاجرت راه دیگری برای زندگی كردن نگذاشته و در وضعیت اجبار قرار می گیرند .

سوم : مهاجرت به جاهای نامعین نیست بلكه از روی الگویی خاص به جاها و بخشهای خاص از جامعه صورت می گیرد .

چهارم : نیروی اجبار و تحریك كننده مهاجر صرفاً عامل اقتصادی نبوده و اگر جز این باشد بصورت توده ای انجام نمی شود .

پنجم : مهاجرت در این كشورها ، مهاجرت نیروی كارگر است ، لذا تعریف مهاجرت از این دیدگاه با حركت نیروی كار (( البته در بسیاری از موارد با خانواده )) معادل است 1

بطور كلی مهاجرت ناشی از عدم تعادل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی موجود بین مناطق مختلف است . بعضی عوامل به افراد فشار می آورند و موجب خارج شدن آنها از منطقه اصلی زندگیشان می شوند و عوامل دیگری آنها را به مناطق دیگر می كشاند .

خصوصیت بسیاری از مهاجرین بین المللی از قرن 17 به بعد و موارد مشخص آن مهاجرت به آمریكا ، استرالیا و زلاندنو است . به تاریخ مهاجرت به آمریكا یا بوم گزینی آن كشور به چهار دوره تقسیم می شود . دوره مستمراتی- دوره بوم گزینی قدیم – دوره بوم گزینی جدید و بوم گزینی محدود شده .

قبل از سال 1800 مهاجران اغلب استعمارگرانی بودن كه بیشتر از انگلستان آمده بودند . از سال 1800 تا 1880 دوره بوم گرایی قدیم به بوم گرایی جدید تبدیل شد ، در این دوره بوم گزینان از اروپای جنوبی و شرقی به خصوص از ایتالیا ، اتریش ، مجارستان ، روسیه ، لهستان ، تركیه و یونان آمدند .

بوم گزینی محدود شده در دوران معاصر بوده كه دولتها نظارت و دقت در امر بوم گزینی را اعمال كرده اند2 .

مطالعه جریان های مهاجرت در ایران نشان می دهد كه مسیرهای مهاجرت و مكانهای مهاجر فرصت و مهاجر پذیر نبوده اند . هر گونه تغییر و تحول اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی بر مهاجرتها تاثیر می گذارد. اشتغال زایی یا افزایش دستمزد ، عمران و آبادانی یا رفاه بیشتر یا ركود فعالیت اقتصادی ، خرابی و ویرانی ناشی از زلزله ، سیل ، جنگ و حتی حوادث اجتماعی مانند كودتا ، تضاد ها و تعارضات قومی و انقلاب می تواند باعث جذب و یا دفع مهاجر و پدیده مهاجرت شود .

از این رو مسیرهای مهاجرت ثابت نیست . منطقه ای كه در چندین دهه مهاجر پذیر بوده است ، ممكن است به یك نقطه مهاجر فرصت تبدیل شود و یا شهری كه سالها رشد جمعیت اندكی را داشته به یكباره تبدیل به كانون مهاجرت شود .

گیتی اعتمادی می نویسد : شروع حركتهای مهاجرتی و آغاز شهرنشینی معاصر ایران متقارن سالهای 1320 تا 1332 است . از آنجاكه روند مدرنیزاسیون عمدتاً روندی شهری بود ، در این دوره بطور كلی حیات شهری دچار ركود می شود 1 .

نقش غالب شهر در دو دهه 1300 و 1310 همانا نقش تجاری آن بود ، چه تجارت داخلی و چه تجارت خارجی این نقش باعث شد كه از یك سو به محل تمركز مازاد اقتصادی كشاورزی تبدیل شود و از سوی دیگر مكان تحقق تجارت خارجی باشد 2

4-2- مطالعات پیشین :

در ارتباط با موضوع مهاجرت در ایران تحقیقات مختلفی صورت گرفته ، اما در خصوص آنچه مد نظر این تحقیق می باشد ، مطالعه چندانی انجام نشده است . از دیرباز مطالعه تاثیرات مهاجرت در درجه اول به خود مهاجرین متمركز و بعد به مبادی و مقصد های آنها معطوف بود .

تاثیرات درون كوچی بر فرد ، فرد مهاجرین شاید به دلیل آنكه تغییرات فردی به سادگی به مهاجرین مربوط می گردد ، بیشترین توجه را به خود جلب كرده است .

آنچه كه بیشتر از این تحقیقات برمی آید بررسی علل و عوامل ایجاد و تسریع كننده مهاجرت بوده ، عواملی چون دافعه های مبداء و جاذبه های مقصد و اینگونه بوده كه بیشتر به علت یابی مهاجرت پرداخته اند . البته تاثیرات مهاجرت بر افراد مهاجر و خانواده های آنان نیز مورد بررسی قرار گرفته كه بیشتر تاكید بر پیامدهای مهاجرت بر فرد و خانواده وی بوده است كه این امر نیز بیشتر در جامعه مقصد انجام شده و مسائلی چون جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری و سازگاری مهاجرین مقصد را مد نظر داشته اند .

محققین بر اساس مطالعات تاثیرات مهاجرت بر فرد ، فرد مهاجرین به نتایجی در رابطه با تاثیرات مهاجرت ، بر مقصد ، مبداء و سطوح منطقه ای و ملی رسیده اند . در این مورد فرضیه هایی ابراز شده كه آیا تغییرات مشاهده شده واقعاً ناشی از مهاجرت است و هر چه تاثیرات بیشتر با مهاجرت نامرتبط شوند ، فرضیات كم مایه تر از آب در می آیند . بدینگونه مطالعه تاثیرات بر مبداء از مطالعه مقصد مشكل تر بوده و پیامدهای اجتماعی فرهنگی و روانی مهاجرت بر افراد و خانواده های آنان در مبداء بوده كه به بررسی مطالب موجود در این زمینه می پردازیم .

مطالب موجود در این زمینه را می توان به گونه ذیل تقسیم بندی نمود :

اول : مطالعات كلی در خصوص روند مهاجرت و علل و عوامل آن در چند دهه اخیر در كشور و بدست دادن علل آن از این لحاظ كه چرا و به چه دلیل در زمانی منطقه ای مهاجر پذیر شد یا مهاجر فرصت ، نیز بحث در خصوص علل و عوامل مهاجرت از روستا به شهر بخش عمده ای از اینگونه مطالعات را به خود اختصاص داده است . در این زمینه به فقر زمین ، عدم آگاهی روستائیان به روشهای جدید كشاورزی ، كمبود آب و تاثیرات اصلاحات ارضی ، بر روند مهاجرت پرداخته اند .

دوم : مطالعاتی كه در خصوص مهاجرتهای بین المللی و علل و عوامل آن در كشورهای مختلف پرداخته اند . اینگونه مطالعات بیشتر توسط موسسات وابسته به سازمان ملل یا اساتید صاحب نظر در این زمینه انجام گرفته و بیشتر به مسائل در خصوص مهاجرتهای دسته جمعی به دلایل سیاسی ، اجتماعی و … چون فشار های مختلف بر گروه های قومی ، جنگ و غیره پرداخته اند .

در این تحقیقات به بررسی نحوه زندگی ، اشتغال و پذیرش افراد مهاجر در جامعه میزبان پرداخته و موضوعاتی چون برخورد فرهنگ های مختلف ، بدلیل مهاجرت از كشوری به كشور دیگر ، مشكلات زبانی و مشكلات سازگاری مهاجرین مد نظر بود كه اینان نیز چون مهاجرتهای دسته جمعی داشته اند ، اغلب در جامعه میزبان بطور بارزی با مشكلات سازگاری ، كاریابی و اشتغال ، پذیرش اجتماعی و … مواجه بوده اند .

سوم : نظریات اساتید فن و اندیشمندان و جامعه شناسانی كه ابتدائاً بطور انتزاعی به ساخت مدلهای مهاجرت پرداخته و دلیل مشخص را برای مهاجرت عنوان نموده اند و سپس به بررسی نظریات و فرضیات خود پرداخته اند كه اینگونه مطالعات نیز اغلب بسیاری از جنبه های مهاجرت را در بر نمی گرفته و نكات زیادی مبهم مانده اند . علی الخصوص مسایل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ، روانی مهاجرت در مقصد كه كمتر بدان پرداخته شده و مدل تحقیقاتی و عملیاتی در این خصوص مطرح نشده است .

مساله پناهندگی و مهاجرت ، پدیده ای قدیمی است . از دیرباز ، اتباع كشوری به كشورهای همسایه خود و گاهی به كشورهای غیر همسایه به صورت قانونی و غیر قانونی مهاجرت كرده ، در خواست پناهندگی می كردند . این مهاجرت ها زمانی به صورت گروهی و زمانی نیز بصورت محدود و انفرادی صورت می گرفته است . هر زمانیكه جنگی در می گرفته و متعاقب آن مرگ و میر ناشی از جنگ و بیماری و قحطی ، بروز می كرده و یا آن هنگام كه بروز حوادث اجتماعی از جمله انقلاب ها و تغییر حكومت ها ، عرصه را بر مردم تنگ می كرد و امكان فعالیت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را از آنها می گرفت ، سیل مهاجرت مردم عادی و ناراضیان از حكومت جدید به طرف سایر كشورها سرازیر می شد .

پل سی ، پی سیو1 این گونه افراد را مسافر یا خوش نشین می نامد و بنا به نظر او ویژگی ضروری آدم مسافر ( خوش نشین ) این است كه او به فرهنگ گروهی قومی خود می چسبد ، بعكس آمیزه دو فرهنگی انسان حاشیه نشین ، از لحاظ روانی او مایل نیست كه خود را مانند یك مقیم دائمی با كشوری كه محل خوش نشینی اوست وفق دهد . هنگامی كه او خود را وفق دهد ، یك آدم خوش نشین خواهد شد 2 .

مسافر ( خوش نشین ) در جامعه بزرگتر ، بعنوان یك تماشاگر باقی می ماند بی آنكه شركت فعالی در آن داشته باشد . (( به ضرورت فعالیتهای او در جامعه ( جامعه میزبان ) بیش از آنكه اجتماعی باشد به گونه ی همزیستی در می آید . آدم مسافر ( خوش نشین ) در مقابله با نداشتن روابط برون گروهی مایل است كه روابط درون گروهی تشكیل دهد . آدم مسافر و هم میهنانش كه به احتمال زیاد در یك مستعمره نشین نژادی یا یك ناحیه فرهنگی باهم زندگانی می كنند . این مستعمره نشینی ابزاری است برای تاسیس نوعی مناسبات گروه اولیه در زهدان فرهنگ زاد بوم .

با اشاره به زاد بومش ، آدم مسافر (( خوش نشین ))در خارج می ماند ، اما هرگز بستگی با زاد بومش را نیز از دست نمی دهد . او سالها در خارج می ماند ، اما هنگامیكه فرصتی دست دهد ، سفری برای دیدار از میهن انجام میدهد . سیو1 با این سخن كه مسافر (( خوش نشین )) از لحاظ روانی چنانكه سیمل2 می گوید : یك آواره ی در خود است كه بر آزادی رفت و آمد ها به تمامی فائق نمی شود و در برخی موارد رفت و برگشتهای خوش نشین تنها با بازنشستگی یا مرگ پایان می پذیرد 3 .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان) دارای 256 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان) :

بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان)

پیشگفتار

مشارکت درجهان امروزه ، هرچند مفهوم تازه ای نبوده وبشر همواره به مشارکت فزآینده روی آورده است ، اما از نیمه دوم قرن بیستم ، مفهوم مشارکت ،با نگرشی نو به موضوعی کلیدی تبدیل شده است .

واقعیت این است که انجام و اداره امور اجتماعی به شیوه مشارکتی و برنامه ریزی برای دستیابی به آن، ضروری واجتناب ناپذیر است ؛ زیرا، هم ظرفیت ها برای مشارکت بالا رفته است وهم مسائل وپدیده های اجتماعی ، پیچیده تر ازآن هستند که توسط تعداد معدودی از افراد جامعه قابل حل باشند برای مثال ،دربرنامه های توسعه روستایی، باید مردم درمراحل مختلف تصمیم گیری ، برنامه ریزی واجرا ، مشارکت کنند و مراقبت از امکانات عمومی روستا را برعهده گیرند، ویا درامور پزشکی، مردم باید خود مراقب سلامتی شان باشند وطوری عمل کنند که سالم بمانند وچنانچه بیمار شدند، درمعالجه وبهبود خود سهیم شوند .

مقدمه

از دیدگاه جامعه شناسان، تنها مؤسسات اجتماعی مهم در جوامع امروزی گروه‌‌های نخستین و سازمان‌های بوروكراتیك نیستند، بلكه انواع سازمان‌های داوطلبانه، مؤسسات خیریه و سازمان‌های خود‌یاری كه علاوه بر سازمان‌های دیگر زمانی دراز وجود داشته‌اند، جزء مؤسسات مهم اجتماعی به شمار می‌آیند. برای مثال در دوران اولیه‌ی صنعتی شدن، بسیاری گروه‌های كارگران، مانند باشگاه‌های كارگران‌یا مؤسسات آموزش كارگران تأسیس گردیدند. براساس‌این دیدگاه باید توجه داشت كه سازمان‌های خودیاری و داوطلبانه اغلب به طور آشكار با سیستم‌های بوروكراتیك فرق دارند.

چکیده :

خلاصه فایل : اقدام به فایلی برای فراهم ساختن و ارائه اطلاعات پایه در مورد سازمان های غیردولتی(NGOS) و برای آگاهی نسبت به این سازمان ها ضروری است .

در این فایل سعی بر آن است که درک و فهمی از ماهیّت سازمان های غیردولتی، اندازه ،قلمرو و اهمیت این سازمان ها به دست آوریم. امید است که این فایل به پر کردن شکاف در دانش ما دربار سازمان های غیردولتی کمک نماید.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید