فایل آموزش عربی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل آموزش عربی دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل آموزش عربی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل آموزش عربی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل آموزش عربی :

آموزش عربی 138 ص

بسمه‌تعالی

قواعد زبان عربی صرف (تجزیه ساختمان هر كلمه) فعل

اسم

حرف

نحو(نقش هر كلمه در جمله) انواع اعراب

اعراب فعل مضارع

مرفوعات

منصوبات

مجرورات

توابع

اعداد

(تحلیل صرفی فعل )

1) فعل از نظر زمان و صیغه ماضی ماضی ساده

ماضی نقلی

ماضی بعید

نهی

جحد

ماضی استمراری

غایب و متكلم

مخاطب

مضارع

امر

مستقبل

2) فعل از نظر تعداد حروف ثلاثی مجرد مزید

رباعی مجرد مزید

3) فعل از نظر كیفیت حروف صحیح 1- سالم 2- مهموز 3- مضاعف

معتل 1 – مثال 2 – اجوف 3 – ناقص 4 – لفیف

4) فعل از نظر داشتن مفعول‌به 1 – لازم 2 – متعدی

5) فعل از نظر داشتن فاعل 1-معلوم 2- مجهول ( فاعل ندارد)

6) فعل از نظر تغییرات حرف آخر 1 -معرب 2- مبنی

جدول صرف افعال ماضی و مضارع با تعیین شناسه و

شماره صیغه

صیغه فعل

ضمیر منفصل رفعی

صرف ماضی ذَهَبَ

شناسه ضمیر متصل رفعی

صرف مضارع یَذهَبُ

شناسه

1

للغائب= مفرد مذكر غایب

هُوَ

ذَهَبَ

رفت یك مرد

( هُوَ مستتر)

یُذْهَبُ

می‌رود

( هُوَ مستتر)

2

للغائبَیْنِ = مثنی مذكر غایب

هُما

ذَهَبا

رفتند دو مرد

ا

یَذْهبان(5)

می‌روند

ا

3

للغائبینَ = جمع مذكر غایب

هُم

ذَهَبوا (1)

رفتند مردان

و

یَذْهَبون

می‌روند

و

4

للغائبه= مفرد مونث غایب

هَی

ذَهَبُت (2)

رفت یك زن

( هی مستتر)

تَذَهَبُ

می‌رود

( هی مستتر)

5

للغائبَتَیْنِ = مثنی مونث غایب

هُما

ذَهَبْتُا

رفتند دو زن

ا

تَذْهَبان

می‌روند

ا

6

للغائباتِ = جمع مونث غایب

هُنَّ

ذَهَبْنَ(3)

رفتند زنان

ن

یَذْهَبْنَ

می‌روند

ن

7

للمخاطب= مفرد مذكر مخاطب

اَنْتَ

ذَهَبْتَ

رفتی تو یك مرد

ت

تَذْهَبَ

می‌روی

( اَنْتَ مستتر)

8

للمخاطَبَیْنِ = مثنی مذكر مخاطب

اَنْتُما

ذَهَبْتُما

رفتند شما دو مرد

تُما

تَذْهَبان

می‌روید

ا

9

للمخاطبینَ = جمع مذكر مخاطب

اَنْتُم

ذَهَبْتُم

رفتند شما مردان

تُمْ

تَذْهَبون

می‌روید

و

10

للمخاطبهِ= مفرد مونث مخاطب

اَنْتَ

ذَهَبْتَ

رفتی تو یك زن

ت

تَذْهَبینَ

می‌روید

ا

11

للمخاطَبَتَیْنِ = مثنی مونث مخاطب

اَنْتُما

ذَهَبْتٌما

رفتید شما دو زن

تُما

تَذْهَبان

می‌روید

ا

12

للمخاطبات= جمع مونث مخاطب

اَنْتُنَّ

ذَهَبْتُنَّ

رفتید شما زنان

تَنَّ

تَذّهَبْنَّ

می‌روید

ن

13

للمتكلم وحده = متكلم وحده( مفرد مذكر و مونث)

اَنا

ذَهَبْتُ

رفتم

ت

اَذْهَبُ

می‌روم

( اَنَا مستتر)

14

للمتكلم مع‌الغیر = ( مثنی جمع مذكر و مونث)

نَحْنٌ

ذَهَبْنا

رفتیم

نا

نَذْهَبُ

می‌رویم

(نَحْنُ مستتر)

نكات مهم:

1 – الفی كه پس از (و) جمع مذكر می‌آید فقط جنبه تزئین فعل را دارد و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.

2 – (ت) تأنیث نشانه مؤنث بودن فعل است و جزء ضمیر متصل رفعی نمی‌باشد.

3 – در صرف فعل ماضی از صیغه (6) تا آخر، لام الفعل ساكن می‌باشد.

4 – هر گاه فعلی به ضمیر(ی) متكلم وحده اضافه شود به (ن) وقایه نیاز دارد، مثل: ضَربَنی : مرا زد (ن) وقایه

5 – (ن) در آخر فعل مضارع نشانه رفع فعل مضارع است و ضمیر فاعل نمی‌باشد .

ماضی منفی: ما نافیه + ماضی ما ذَهَب : نرفت

مضارع منفی: لا یا ما نافیه + مضارع لا یَذْهَبُ : نمی‌رود ما یَخْدعونَ: فریب نمی‌دهند.

J نمونه تست فعل ماضی و مضارع:

1 – كدام گزینه برای عبارت « هُنَّ معلماتٌ مهذّباتٌ …….. التلمیذات» مناسب است ؟ ( آزاد پزشكی 75)

1) تُرشدینَ 2) یُرِشْدنَ 3) یُرْشِدُ 4) تُرْشِدْنَ

2 – ما هِیَ صیغه « تُریدنَ» (‌آزاد پزشكی 75)

1) للغائبات 2) للمخاطبه 3) للمخاطباتِ 4) للغائبهِ

3 – كدام صیغه بعد از « الطالباتُ … » صحیح است ؟ ( سراسری ریاضی 68)

1) جَلَسَتْ 2) جَلَسَتا 3) جَلَسْنَ 4) جَلَسوا

4 – فعل مناسب برای عبارت « سَمِعْتُ رجالاً … مِنْ یوسف» كدام است ؟ ( سراسری ریاضی 71)

1) تَتَحَدَّثون 2) یَتَحَدَّثونَ 3) یَتَحَدَّثُ 4) تَتَحَدَّثُ

5 – (ن) در كدام صیغه ضمیر است؟ ( آزاد زبان 73)

1) یُجاهِدْنَ 2) یُجاهدونَ 3) تُجاهدینَ 4) تُجاهِدانِ

ماضی نقلی: قَدْ + ماضی قَدْ ذَهَبَ : رفته است .

ماضی بعید: كان + قَدْ + ماضی كان قَده ذَهَبَ : رفته بود.

ماضی استمراری: كانَ + مضارع كانَ یَذْهَبُ : می‌رفت .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیات دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیات :

بررسی نقش اسب و پرنده و گل در ادبیات

بخشهایی از متن:

بدون شک ادبیات کهن و غنی مابا قصه‌های دلکش و نظم و نثر دل‌پذیر و داستان‌های پر از طنز و زیبا و کنایه‌های دل‌نشین در میان ادبیات جهان مقامی شامخ و جایی ممتاز و برجسته دارد.

در بین داستا‌ن‌ها و استوره‌ها، شاهکارهایی وجود دارد که از ویژگی‌های آثار مذکور، حماسه‌های ملی و شورانگیزی است که نتایجی مفید و شادی‌بخش و امیدوارکننده دارد که داستان‌های و قصه‌ها به آنها ختم می‌شود و خواننده را به زندگی امیدوارتر و در مواجه با مشکلات و ناملایمات استوارتر می‌نماید.

این از خصوصیات ادبیات کهن ما است که چون میراثی گران‌بها به دست مردم بافضل و دانش ما رسیده و حفظ و حراست از آن وظیفه‌ی هر فردی فرهنگ‌خواه و ادب‌دوست است. در این داستان‌ها که بیش از هزار هاسال دارند از پرندگان و مرغانی نام برده شده که یا در اصول چنین پرنده گانی وجود نداشته‌اند و یا چیزی بوده‌اند که در طول زمان به‌خاطر سینه به سینه نقل کردن آنها چهره عوض کرده و تغییر ماهیت داده‌اند و یا به‌طور کلی ساخته و پرداخته‌ی فکر نویسنده و حماسه‌سرا بوده است

گل : در ادبیات ایرانی همواره گل مظهر حیات و طراوت بوده است و نقشی کلیدی در ادبیات ایفا می کرده است هر جا که سخن از لطافت و زیبایی است لاجرم از گل نیز سخن می رود.

گل در معنای کنایی خود شاهد و آرزو است که زیبایی و دلربایی معشوق را یادآوری می کندگل سرخ، با پلک‌های بسیارش، یعنی با گل‌برگ‌های بسیار زیبا، لطیف و معطرش آدم را به خواب، آرامش و رهایی می‌خواند. از این نظر گل سرخ، نماد ِ اشتیاق به صلح و رهایی است. اما شکوه‌اش، نماد ِ نیرو و زندگی نیز هست، آن‌چنان که “شوق” اوست تا “خواب ِ هیچ‌کس” نباشد. به این ترتیب در گل سرخ تنشی بین لطافت و نیرو جریان دارد و به این معنا “تضاد ناب” محسوب می‌شود. شاید بشود گفت در ترکیب ِ زیبای “گل سرخ”، تنش ِ زندگی ِ ما انسان‌ها میان اشتیاق به آرامش و غریزه برای غنای زندگی، بطور نمادین ممزوج شده و حضور می‌یابد….

  • · سیمرغ

در اساطیر ایران پیشینه ای گسترده دارد.در اوستا سِئَین آمده است و در پهلوی سین مرو . در اوستا آشیانه سیمرغ در بالای درختی است که در میان اقیانوس فراخکرت بر پاست . این درخت در اوستا ویسپدببش خوانده شده .

بر اساس روایتی دیگر آشیان سیمرغ بر فراز درخت هرویسپ تخمه که صد گزند خوانندش می باشد. هر وقت که سیمرغ از روی آن بر می خیزد هزار شاخه از آن می روید و هر وقت که بر روی آن فرو می آید هزار شاخه از آن شکسته ، تخم های آن پاشیده و پراکنده می گردد.

مرغ دیگری به نام چمروش تخم هایی که از هرویسپ تخمه فرو ریخته گرد آوری نموده به جایی می برد که از آنجا تیشتر خدای باران آب می گیرد. انواع و اقسام تخم ها به واسطه وی با باران فرو می ریزد و گیاه هان گوناگون می روید.

سیمرغ در شاهنامه و اوستا و روایات پهلوی موجودی خارق العاده و شگفت است . پرهای گسترده اش به ابر فراخی می ماند که از آب کوهساران لبریز است.در پرواز خود ، پهنای کوه را فرو می گیرد. از هر طرف چهار بال دارد با رنگهای نیکو . منقارش چون منقار عقاب کلفت و صورتش چون صورت آدمیان است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید