تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون :

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها به دنبال یک فعالیت شدید بیشینه بود. به همین منظور، تعداد 252 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تهران از بین دانشجویان دانشکده مذکور با استفاده از آزمون بروس انتخاب و سپس به طور تصادفی به گروه 11 نفره تقسیم شدند. برنامه گرم کردن 10 دقیقه و گرم کردن 15 دقیقه ای بود. فعالیت شدید بیشینه نیز یک فعالیت شدید کوتاه مدت با نام آزمون کاتینگهام و فالکنر بود. تواتر قلبی و غلظت اسیدلاکتیک خون آزمودنی های دو گروه به وسیله دستگاه لاکتومتر دستی از انگشت اشاره دست و دستگاه پالس متر در سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و بعد از فعالیت شدید بیشینه اندازه گیری و ثبت می شود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تی استودنت گروه های همبسته و غیر همبسته استفاده گردید. (P-Value کمتر از 5%) تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد تفاوت معنی داری در غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها پس از دو برنامه گرم کردن مشاهده نشد (193/0 = P ) ، متعاقب یک فعالیت شدید بیشینه تفاوت معنی داری در غلظت اسید لاکتیک خون دو گروه مشاهده نشد، اما یک برنامه منتخب 10 دقیقه ای هم چنین یک برنامه گرم کردن 15 دقیقه ای باعث افزایش معنی داری در غلظت اسید لاکتیک متعاقب یک فعالیت شدید در مقایسه با پس از گرم کردن در آزمون های دو گروه مشاهده نشد (00/0 = p ) . دو برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای باعث افزایش معنی دار تواتر قلبی آزمودنی ها نسبت به حالت استراحت شدند (00/0 = p ) ، تفاوتی بین تواتر قلبی دو گروه پس از گرم کردن و بعد از فعالیت شدید مشاهده نگردید. (83/0 = p و 146/0 = p)

مقدمه

فرآیند آمادگی جسمانی روانی برای یک مسابقه و یا تمرین ، از موارد مهمی است که دانشمندان علوم ورزشی زیاد به آن پرداخته اند. گرچه مدت مدیدی است که ورزشکاران توصیه می شود قبل شروع یک جلسه تمرین سنگین و یا مسابقه دقایقی را به تمرینات مقدماتی یا گرم کردن بپردازند، ولی نتایج برخی از تحقیقات که تفاوتی در عملکرد ورزشکاران بعد از گرم کردن نشان نداده اند، باعث شده در مورد ضرورت شدت و مدت فعالیتها مقدماتی اتفاق نظر کلی وجود داشته باشد(1) . اما با توجه به اتفاق نظر در مورد آثار مثبت گرم کردن، امروزه تقریباً ورزشکاران گرم کردن را بخشی از تمرین و یا مسابقه قرار داده اند و مربیان نیز نسبت به این مسئله تأکید بسیار دارند. آثار مثبت گرم کردن می تواند شامل بهبود عملکرد ورزشکار، پیشگیری از آسیب های ناشی از فعالیت، تأثیرات فیزیولوژیک و آثار روانی باشد. گرم کردن نه تنها به اجرای فعالیت آنها کمک می کند بلکه از آسیب دیدگی حین فعالیت جلوگیری می کند. نکته دیگر متغیرهائی هستند که گرم کردن را تحت تأثیر قرار می دهند. مدت زمان گرم کردن شدت گرم کردن، محتوای برنامه، فاصله زمانی آن تا فعالیت اصلی، متغیرهایی هستند که می توانند با توجه به ویژگی های ورزشکا، نوع و ماهیت رشته ورزشی مورد نظر، شرایط آب و هوائی، درجه حرارت محیط و هدف های جلسه تمرین یا مسابقه تغییر کنند.(3) در رابطه با مدت و شدت گرم کردن که تحقیق حاضر با تأکید بر آن صورت گرفته است گفته شده، تمرینات گرم کردن باید در حدی باشد که درجه حرارت عمقی و عمومی بافت ها و عضلات را افزایش دهند، مشروط بر این که موجب خستگی ورزشکار نشود. زیرا هدف از تمرینات مقدماتی، آماده کردن ورزشکار برای اجرای فعالیت ورزشی شدیدتر و سنگین تنر است. شدت و مدت گرم کردن باید نسبت به نوع رشته ورزشی و سطح آمادگی ورزشکار تنظیم شود. به عبارت دیگر، شدت و مدت گرم کردن متناسب با اینکه فعالیت ورزشی کدام سیستم تأمین انرژی را بیشتر درگیر خواهد کرد، تنظیم می گردد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق همه چیز راجع به ایروبیک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق همه چیز راجع به ایروبیک دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق همه چیز راجع به ایروبیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق همه چیز راجع به ایروبیک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق همه چیز راجع به ایروبیک :

اینکه چه مدت زمانی را برای انجام تمرینات ایروبیک باید اخنصاص دهید بستگی به هدف، جدول برنامه ریزی و شرایط فیزیکی شما دارد، اما زمان تا دقیقه به نظر می رسد زمان قابل قبولی باشد.     

                       

تمرینات ایروبیک از حرکات ریتمیک و متناوب ماهیچه ای بهره برده و ضربان قلب و تنفس را در در مدت زمانی خاص بالا می برد. نمونه های ساده این ورزش شامل: پیاده روی، دو، شنا، دچرخه سواری، کوه نوردی پله ای، اسکی در مناطق کوهستانی، اسکیت، انواع کلاسهای رقص و قالبهای مختلف تنیس به صورت متناوب ( راکت بال، اسکواش) می باشد. باید به این مساله توجه کرد که که تمرینات ایروبیک می بایست در قالب خاص خود انجام شود که البته به هدف و شرایط فیزیکی شما، سوابق بیماری و وضعیت جسمانیتان نیز بستگی دارد.

هرچند که در مجموع ایدهء اینکه ورزشهای مختلفی انجام دهیم، فکر جالبیست – به عنوان مثال تعادل و توازن برقرار کردن میان تمرینات و ورزشهای متناسب با شرایط جسمانی فرد بهترین شیوه انجام ایروبیک می باشد، این استراتژی مصدومیت های پیاپی را کاهش و بروز آنها را تقلیل می دهد و موجب می شود که در موقعیتها و شرایطی که فرد فعالیتهای زیاد بدنی انجام میدهد توازن و بالانس بیشتری در حرکات ماهیچه ها برقرار گردد، که این امر موجب لذت بردن بیشتر فرد نیز می شود.

به خصوص این مساله هنگامی که فرد ورزشها و تمریناتی با تحرک بالا مثل (دویدن، رقصهای سنگین، تنیس، راکت بال و اسکواش) یا ورزشهایی با تحرک کمتر مانند (شنا، پیاده روی، اسکی) انجام می دهد بسیار حائز اهمیت است.

توصیه های محتاطانه ما برای اینکه دچار مشکل نشوید در خصوص کسانی است که فعالیتهای ورزشی زیادی انجام میدهند و اگر شما اضافه وزن دارید و یا سابقه مصدومیتهای طولانی، یا در حال حاضر از مشکلاتی در نواحی پا، مچ پا، زانو، مفصل ران یا کمر دارید باید در انجام تمرینات ایروبیک احتیاط کنید. اگرچه تمرینات ایروبیک، تمرینات تکنیکی یا با تمرکز زیاد نیست، اما این ورزش به بهبود وضعیت جسمانی شما و پیش گیری از مصدومیتها کمک شایانی میکند. البته همه شیوه هایی که ممکن است در رابطه با ایروبیک از سوی سایرین مشاهده کنید مناسب و اصولی نیست. شما می بایست شیوه صحیح و درست را از مربیان ایروبیک یا فیزیولوژیستها بیاموزید.

مدت زمان انجام تمرینات ایروبیک

اینکه چه مدت زمانی را برای انجام تمرینات ایروبیک باید اخنصاص دهید بستگی به هدف، جدول برنامه ریزی و شرایط فیزیکی شما دارد، اما زمان تا دقیقه به نظر می رسد زمان قابل قبولی باشد. 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ورزش بانوان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق ورزش بانوان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ورزش بانوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق ورزش بانوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق ورزش بانوان :

از آنجا که بر روی ورزشکاران زن پژوهشهای دقیق و گسترده ای صورت نگرفته است یک اتفاق نظر و تفاهم کلی در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد . وجود اختلافات فیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است . در اینجا به تعدادی از ویژگی های جنس مؤنث در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی اشاره می کنیم .
• اگر چه بر اساس نظرسنجی ها ، اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد بدنی در دوران قاعدگی هستند . اما از لحاظ فیزیکی زنانی بوده اند که در طی زمان قاعدگی قادر به شکستن رکوردهای جهانی شده اند .
• فعالیت ورزشی شدید سبب کاستن سطح استروژن خون می شود ، اما لزوماً بر سطح عملکرد بدنی اثری ندارند .
• در تمرینات با شدت برابر ، اختلافی در میزان بروز آسیبهای ناشی از ورزش در زن و مرد دیده نمی شود .
• قرصهای ضدبارداری هر چند ممکن است سبب تغییرات چشمگیرفیزیولوژیک در بدن زن شوند، اما تأثیر عمده ای روی عملکرد فرد نخواهند گذاشت .
• حاملگی در تا ماه اول ، اثر منفی روی عملکرد نمی گذارد ، لابد می دانید در المپیک سال ملبورن ، تن از برندگان مدال طلا حامله بودند . حتی بعد از طی حاملگی اگر وضعیت جسمی و شکل پیش از حامگی زن بازگردد ، مشکلی در رقابتهای ورزشی نخواهد داشت .
• ورزش سبب بهبود دانستیه ( تراکم ) استخوان زنان نمی شود بلکه فقط سبب حفظ آن می گردد . در صورت مصرف مقادیر کافی کلسیم ، ورزش احتمالاً در شکل گیری استخوانهای قویتر کمک خواهد کرد .
• هیچ محدودیت سنی برای شرکت در ورزشهای استقامتی وجود ندارد . حتی زنان ساله هم توانایی شرکت منظم در دوهای ماراتن را دارند ، اگر چه مدت زمان طی شده بیشتر خواهد بود .
• دقیقاً معلوم نیست که آیا زنان سریعتر می دوند یا مردان ؟ فقط می دانیم که در ازای هر دهه عمر ، زنان توانایی سرعت بخشی در دویدن به میزان متر در دقیقه دارند . در حالیکه این رقم برای مردان متر در دقیقه است . البته با توجه به اختلالات فیزیکی به نظر نمی رسد که زنان توانایی غلبه بر مردان در مسافتهای کوتاه را داشته باشند . اما ، عکس این موضوع در دوهای با مسافت طولانی صدق می کند که به نظر می رسد به علت چربی بالاتر موجود در بدن زنان است و به عنوان منبع انرژی عمل می کند . به علاوه تعریق در دماهای بالاتر بدن ، سبب حفظ و نگهداری بیشتر آب بدن خواهد شد .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق کج پشتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق کج پشتی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کج پشتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق کج پشتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق کج پشتی :

از کلمه اسکولیوز که یک لغت یونانی است به معنی کج و خمیده گرفته شده است . این اصطلاح انحنای غیر طبیعی ستون فقرات است بکار می رود . اسکولیوز عبارت است از انحراف جانبی ستون مهره ها به نحوی که زواید شوکی مهره ها به سمت تعتر و بدنه مهره ها به سمت تحدب چرخش یابد .
در صورتی که تنه ی فردی را از پهلو نگاه کنیم بطور طبیعی در ناحیه کمر یک انحنا سمت داخل گودی کمر مشاهده می شود در ناحیه پشتی بر خلاف ناحیه کمری بر جستگی به بیرون مشاهده می شود حالا در صورتی که شخص از پشت نگاه کنیم باید کل ستون فقرات را تقریباً در یک امتداد ببینم مگر اینکه انحنای غیر طبیعی ستون فقرات به راست یا چپ وجود داشته باشد که اصطلاحاً تحت عنوان اسکولیوزیس نامیده می شود . در بعضی از مبتلایان به اسک.لیوزیس چرخشی نیز در ستون فقرات بچشم می خورد .
اختلافات تکاملی ، ستون فقرات ، ضعف عضلانی
ساختمان های اطراف ستون فقرات در اثر علل
مختلف مثلاً بیماریهای سیستم عضلانی ، و یا
بیماریهای در گیر کننده اعصاب محیطی یا مرکزی
مثلاً فلج مغزی ، باز ماندن مادر زادی نخاع ، دیستروفی های عضلانی ، و غیره ، که در حقیقت با مکانیسم عدم حمایت از فرم طبیعی ستون فقرات از جمله علت های ایجاد کننده ی اسکوایوزیس بشمار میروند . از هر هزار کودک ، سه تا پنج نفرشان بحدی از این انحنا رنج میبرند . که محتاج عمل جراحی خواهند بود . شروع اسکولیوزیس اغلب از سنین کودکی است ولی در بسیاری از مواقع در سنین بالاتر تشخیص داده می شود ! اسکولیوزیس بالغین بیشتر در اثر بیماریهای دژنراتیو ( پیر شدن ) ستون فقرات حادث می شود . شایعترین فرم این بیماری ، نوع ایدیوپاتیک آن است که هیچ علت مشخصی در ایجاد آن یافت نمی شود . درد علامت شایعی در این بیماران نیست و نکته ی مهم این که بسیاری از موارد در گروه خفیف جای میگیرند و تنها درمان آنها مراقبت ، و ورزش درمانی خواهد بود . در موارد شدیدتر چرخش دنده ها بهمراه ستون فقرات باعث چرخش همزمان دنده ها گشته و علاوه بر نمای ظاهری حتی می تواند موجب اختلالات تنفسی نیز پدید آورد .
گر چه کودکان کم سن نیز می توانند درچار اسکولیوزیس باشند اما شایعترین
حالت ، درگیری نوجوانان در سنین ده سالگی یا حتی کمتر ، و با منشاً ناشناخته
است که اصطلاحاً اسکولیوز ایدیوپاتیک نامیده می شود . این فرم بیش
از هشتاد درصد موارد را بخود اختصاص می دهد . محل اسکولیوز ، فرم
S یا C شکل آن ، درجه ی انحراف ، سمت تقعر ، و دو یا سه بعدی بودن این بیماری منشاً تقسیم بندیهای مختلف آن بشمار می روند . بیماریهای نسوخ همبندی بدن ، عدم تعادل هورمونی ، و آنومالی های سیستم عصبی از جمله عوامل ایجاد کننده ی این بیماری شناخته شده اند .
این بیماری در بعضی از خانواده ها شایعتر از سایرین است اما هنوز ژنی بعنوان مقصر اصلی در این تفاوت شیوع شناسائی نشده است . اسکولیوزیس شیر خوارگی ( بین سنین نوزادی تا سه سالگی ) در پسر ها شایعتر است . در حالیکه اسکولیوزیس نوجوانان همان نوع ایدیوپاتیک ( در دخترها بیشتر دیده می شود . )
ریسک فاکتورها ئی که با شیوع بالاتر این بیماری همراهند عبارتند از : جنس مونث ، سنین پائینتر ، زاویه و میزان اسکولیوزیس ( هر چه بیشتر باشد ، احتمال پیشرفت آن بیشتر خواهد بود .)
محل اسکولیوزیس ( احتمال پبشرفت در مواردی که در قسمت های بالاتر ستون فقرات واقعند بیشتر از موارد یست که در قسمت های تحتانی تر واقعند .

علائم و نشانه ها :
برجستگی شانه ، عدم تقارن شانه ها و قفسه سینه ، دفور میتی
و برجستگی دنده ها ( که یا خمیده شدن بیمار به جلو بیشتر
نمایان می گردد . ) ، بلندی نسبی یکی از مفاصل ران ، …
اسکولیوزیس می تواند باعث دردهای پشت و کمر اختلال تنفس ، ظاهر
دفورمه ، کاهش حجمهای ریوی و تحت تاثر قرار گرفتن قلب ، و … شود .
معاینه دقیق در سنین دبستان یا راهنمائی در تشخیص زود هنگام این بیماری بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود .
هر انحنای به طرفین در ستون فقرات را اسکولیوزیس نمی نامیم بلکه در صورتی این اصطلاح اطلاق می شود که زوایای آن بیشتر از ده درجه باشد . معمولاً این میزان انحنا را می توان با معاینه معمولی نیز دید ، در صورت نیاز و برای تعیین دقیقتر میان انحنا ، همچنین تصمیم گیری برای عمل جراحی ، تصاویر رادیولوژیکی ارزشمندند .
با توجه به اینکه شروع این بیماری تدریجی بوده و با دردی همراه نیست ، معمولاً بمرور پیشرفت می کند و در مراحل بعدی تشخیص داده می شود ، در حالیکه تشخیص زود رس آن و درمان بموقع ، همراه با مراقبتهای کافی ، در جلوگیری از تشدید آن و کاهش عوارض احتمالش بسیار موثر و مفید خواهد بود نکته ی مهم که معمولاً این بیماری زمانی شکل می گیرد که کودک بسیار خجالتی بوده و معمولاً از انظار دوری میکند ( 10-16 سالگی ) و این مسئله نیز مشخص آن را بیشتر به تاخیر می اندازد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بسکتبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بسکتبال دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بسکتبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق بسکتبال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بسکتبال :

بَسکِتبال یک ورزش گروهی و با کمک یک توپ است. در این بازی هر تیم بازیکن در زمین دارد و هدف بازی انداختن توپ در سبد حریف است. امتیاز هر گل (پرتاب موفق در حلقه حریف) به نسبت موقعیت بازیکنی که اقدام به شوت کرده‌است متفاوت است. اگر بازیکن خارج خط سه امتیازی باشد، گل سه امتیاز و اگر داخل آن باشد دو امتیاز دارد. هر پرتاب آزاد (پنالتی) یک امتیاز دارد. توپ این ورزش بزرگ‌ترین و سنگین ترین توپ بازی‌های دسته‌جمعی است.

ابداع

 

ورزش بسکتبال در سال توسط آموزگاری به نام دکتر جمیز ناسمیت ابداع و در ورزشگاه اسپرینگ فیلد ماساچوست به نمایش درآمد. در آن زمان به جای حلقه‌های گل از سبدهای مخصوص که به شکل زنبیل بودند استفاده می‌شد که توپ پس از گل شدن در درون آنها قرار می‌گرفت که پس از هر بار گل شدن توپ را به وسیله نردبان از درون سبد بیرون می‌آوردند و به وسیله بین طرفین در جریان بازی قرار می‌دادند. هدف اصلی از ابداع چنین ورزشی ایجاد فعالیت در محیط سربسته‌ای در فصل زمستان بود تا ورزشکاران بتوانند در این فصل نیز فعالیت داشته و با ورزش فرم بدنی و وضعیت جسمانی خود را در حد مطلوب حفظ نمایند.

قوانین ابتدایی

 

به همین جهت تعداد بازیکنان نامحدود بود و هر دفعه می‌توانستند از هر تعداد دلخواه برای بازی استفاده نمایند که کم‌کم قوانینی برای انجام بازی و سایر قسمت‌ها وضع نمودند به طوری که تعداد بازیکنان هر طرف نفر تعیین گردید وسپس به نفر تقلیل یافت و بالاخره این تعداد به نفر تثبیت یافته‌است. هر بازیکن می‌توانست در موقع وقوع خط به جای کلیه بازیکنان تیم خود پرتاب آزاد را انجام دهد. هر تیم می‌توانست از شروع تا پایان بازی توپ را در زمین خود به طور دلخواه نگهداری نماید. هر دفعه که توپ گل می‌شد بازی یا بین طرفین یا (جامپ بال) از وسط زمین ادامه می‌یافت. بازیکنان بلند قد می‌توانستند در نزدیک سبد قرار گیرند و توپ را به آرامی در سبد جای دهند (قانون سه ثانیه وجود نداشت). در آن ایام سعی شد توجه رؤسای مدارس و گردانندگان سازمان‌های ورزشی را به آموزش بسکتبال جلب نمایند. با این وجود و این همه تلاش مداوم و پیگیر تعلیم بسکتبال برای مربیان حالت جنبی داشت و اساساً فعالیت آن‌ها در ورزش‌های رقابت‌آمیز دیگری مانند فوتبال آمریکایی متمرکز بود.

 

پیشرفت بسکتبال بعد از جنگ جهانی اول

 

بعد از جنگ جهانی اول بسکتبال ورزش رقابت‌آمیز و بزرگی شد. و به مرور مربیان بسکتبال وضعیت ثابتی پیدا کردند و فعالیتشان مؤثر واقع شد و این ورزش شناخته گردید و به اروپا نیز کشیده شد در سال نخستین مسابقات جهانی بین تیم‌های بسکتبال فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا در پاریس برگزار گردید و از سال فدراسیون آماتوری بسکتبال در ژنو با نمایندگی چند کشور تشکیل شد و در مسابقات المپیک برلین برای نخستین بار کشور در مسابقات رسمی بسکتبال شرکت نمودند و آمریکا قهرمان المپیک گردید.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات ورزش در سلامتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثرات ورزش در سلامتی دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات ورزش در سلامتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات ورزش در سلامتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات ورزش در سلامتی :

علم پزشکی علاوه بر معاینات و تجویز داروها و اعمال جراحی که در مورد بیماری‌های مختلف انجام می‌دهد، از ورزش نیز به عنوان وسیله‌ای در جهت بهبود و سلامتی بیماران بهره می‌برد. بعضی از پزشکان در مواردی مثل کم‌خوابی ، کم کردن وزن و ضعف‌های عضلانی مثــــــل کمردرد، کسب هماهنگی‌های عصبی و عضلانی در بعضی از انواع فلج ، توان‌بخشی ، نداشتن اشتها ، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی ، بی‌قراری‌ها ، افسردگی‌ها ، احساس پوچی و بسیاری دیگر از موارد ، بیمار خود را به ورزش کردن تشویق می‌نمایند (1). در اسلام نیز به ورزش شنا ، تیراندازی ، سوارکاری و حتی پیاده‌روی سفارش شده است. پیامبر اکرم (صلی‌اله علیه و آله وسلم) پیاده‌روی را بهترین درمان برای بسیاری از بیماری‌ها معرفی می‌کنند

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق عوامل موثر در رزمی کاران رشته کاراته

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق عوامل موثر در رزمی کاران رشته کاراته دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق عوامل موثر در رزمی کاران رشته کاراته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق عوامل موثر در رزمی کاران رشته کاراته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق عوامل موثر در رزمی کاران رشته کاراته :

    دانش ومعرفت بشرحاصل تلاش کاوشگرانه ای است که قرنها ی متمادی صورت گرفته واز طریق انتقال به نسلهای بعد وافزوده شدن برآن به صورت کنونی درآمده است. منشاء تلاش کاوشگرانه بشر برای دستیابی به معلومات بیشتر را عواملی نظیر نیاز فطری انسان به دانستن ونیز تامین نیازهای زندگی او تشکیل میدهد.

بنابراین ،بشر بدلیل نیاز به ارضای کنجکاوی وآگاهی از رموز جهان ونیز به دلیل نیاز به رفع احتیاجات زندگی که می بایست ازجهان خلقت ومواهب خدادادی آن تامین میگردد ناچاربوده هرچه بیشتر بداند وهرچه زیادتر اطلاعات خودراگسترش دهد وباتوجه به آن اطلاعات ، مدیران وبرنامه ریزان وطراحان برای رسیدن به اهداف عالی وهدایت جامعه در یک روندصحیح، نیازمند یک برنامه ریزی بلند مدت وحساب شده وسرمایه گذاری دقیق باشد.

امیداست این تحقیق باتوجه به استعداد های بی شماری که دراین رشته وجود دارد راهی برای بهبودشرایط موافقیت رزمی کاران ایجاد کند تا فاصله خودرا باسطح ورزش جهان کاهش دهیم وبرافتخارات جهانی بیفزاییم.

                                                              

                                                                      ان شاءالله

 

 

بیان مساله:

    هرفردی که با انگیزه قهرمانی اقدام به ثبت نام دررشته ورزشی موردنظر می کند باید عوامل خاص مورد نیاز آن رشته ورزشی رادارا باشد تا بتواند به اهداف خود برسد و بیهوده وقت وسرمایه خود و مربی باشگاه را هدر ندهد .

دراین راستا یکی از مشکلات عمومی و عمده مربیان نداشتن الگوهای استاندارد تحقیقی است که به عنوان مدرک برای ارزیابی کار خود از آنها استفاده نماید وکمبود فعالیتهای پژوهشی باعث شده است که بسیاری ازکارها در بخش ورزشی با حدس وگمان تو‌‌ام باشد.

رشته کیوکوشین نیزیکی ازرشته های قهرمانی است که برای موفقیت درآن ورزشکارباید دارای شرایط و ویژگیهای خاصی باشد.

لذا این تحقیق درنظردارد با نظرخواهی ازمربیان وکاراته کاران (سبک کیوکشین) فاکتورهای تعیین کننده موفقیت رابررسی کرده و اهمیت و ضرورت هریک از آنها را درجه بندی کند و بعد از تجزیه وتحلیل داده ها اطلاعات رابه صورت استاندارد در آورده ودر اختیار مربیان وعلاقمندان قرار دهد.

جامعه آماری دراین تحقیق کلیه مربیانی هستندکه دارای کارت مربیگری می باشند وگروه دیگرنمونه ها نیز کاراته کارانی (سبک کیوکوشین) هستند که مقامی را در رده های مختلف سنی را دارا می باشند.

ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه است وپرسشنامه ها نیز حاوی توضیحات کافی برای توجیه نمونه ها می باشد .

روش کار بدین طریق میباشد که محقق پس ازتهیه پرسشنامه درباشگاهها حضور پیدا کرده و پرسشنامه ها را توزیع کرده است وهمچنین محقق سعی نموده است که با حضور درسالن درصورت بروز مشکل در فهم سوالات پرسشنامه بدون جهت دهی آنها را توجیه نماید . این تحقیق امیدوار است به اطلاعات زیر دسترسی پیدا کند:

1-نظر مربیان وکاراته کاران را درباره میزان تاثیرعوامل روانی مختلف بر موفقیت کاراته کاران (سبک کیوکشین)را بررسی کند وآنها را بطورنسبی اولویت بندی کند.

2-نظر مربیان وکاراته کاران سبک کیوکشین را درباره میزان تاثیر عوامل پیکری مختلف بر موفقیت کاراته کاران را بررسی وآنها را بطور نسبی اولویت بندی کند.

3-نظرمربیان وکاراته کاران سبک کیوکوشین را درباره میزان تاثیر عوامل فیزیولوژکی مختلف بخصوص بعضی ازفاکتورهای آمادگی جسمانی را بر موفقیت آنهارا بررسی کند وآنها را بطور نسبی اولویت بندی نماید.

4-نظر مربیان وکاراته کاران سبک کیو کشین رادرباره میزان تاثیرعوامل امکانات برموفقیت آنهارابررسی کندوآنهارابطورنسبی اولویت بندی نماید.

5-نظرمربیان وکاراته کاران سبک کیوکوشین رادرباره میزان تاثیرعوامل تغذیه ای برموفقیت آنهارا بررسی کند.

اهداف تحقیق:

الف-هدف کلی:

    هدف عمومی تحقیق حاضرعبارتست از بررسی عوامل موثردرموفقیت کاراته کاران از دیدگاه مربیان وکاراته کاران سبک کیوکوشین.

ب-اهداف ویژه تحقیق:

1-توصیف ودرجه بندی و مقایسه چهار عامل روانی انگیزش ، تمرکز، اعتماد به نفس ، تصویرسازی ذهنی موثردرموفقیت کاراته کاران ازدیدگاه مربیان تحت بررسی و ورزشکاران تحت بررسی.

2-توصیف واولویت بندی و مقایسه عوامل پیکری موثر در موفقیت کاراته کاران سبک کیوکوشین ازدیدگاه مربیان و ورزشکاران تحت بررسی.

3-توصیف و اولویت بندی و مقایسه عوامل فیزیولوژیکی موثردر موفقیت کاراته کاران سبک کیوکوشین ازدیدگاه مربیان وکاراته کاران تحت بررسی.

4-توصیف واولویت بندی و مقایسه عوامل وامکانات (ابزاری،محیطی،انسانی) در موفقیت کاراته کاران سبک کیوکوشین ازدیدگاه مربیان وکاراته کاران تحت بررسی .

5-توصیف و مقایسه عوامل تغذیه ای موثردرموفقیت کاراته کاران سبک کیوکوشین از دیدگاه مربیان وکاراته کاران تحت بررسی.

 

 

 

سوالهای تحقیق:

 

1-آیا عوامل روانی درموفقیت رزمی کارموثر بوده است؟

2-آیا عوامل پیکری درموفقیت رزمی کارموثربوده است؟

3-آیا عوامل ابزاری ونیروی انسانی درموفقیت رزمی کارموثر بوده است؟

4-آیا عوامل تغذیه در موفقیت رزمی کار موفق بوده است؟

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق شناخت آسیب ها و جراحات احتمالی در ورزش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق شناخت آسیب ها و جراحات احتمالی در ورزش دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق شناخت آسیب ها و جراحات احتمالی در ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق شناخت آسیب ها و جراحات احتمالی در ورزش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق شناخت آسیب ها و جراحات احتمالی در ورزش :

در هـر ورزشـی باید انتظار آسیب ها، جراحت ها و خطرات احتمالی آن را داشـتـه بـــاشید، به خصوص در ورزش های گـروهی. هـر ورزشـی کـه طـبـق آمــار در هر ساعت بیـش از آسـیـب داشته باشد، جزء ورزش های پرخطر با درصـد آسیـب بـالا به شـمار مـی رود. راگــبی و لاکروس با صـدمه در ساعت بالاترین حد هستند، درحالیکه بسکتبال و اسکواش هم با آمار صدمه در ساعت بازی های پرخطری بـحـساب می آیند. تعجب آور اسـت که بــدانید، دو، و ایروبیک هم با صدمه، زیاد از قافله ورزش های پرخطر عقب نیستند.
آسیب های ورزشی انواع مختلف دارند، اما قسمت های ویژه ای از بدن هستند که بیش از سایر اعضاء در خطر صدمه خوردن هستند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق والیبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق والیبال دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق والیبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق والیبال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق والیبال :

والیبال درسال 1895 میلادی مطابق باسال 1274 شمسی توسط ویلیام مورگان مدیر Y.M.C.A در هولیک ایالت ماساچوست آمریکا ابداع شد. درابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود ودلیل انتخاب یان نام برای همگام نامعلوم بود. تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را بوجود آورد که بازی ازروی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد . مورگان با استفاده ازتوئی توپ بسکتبال که بدلیل سبکی وزن به دستها آسیب نمی رساند بازی را شروع کرد. با وجود اینکه بطور آهسته و کند از Y.M.C.A آغاز شد ولی طولی نکشید که طولی نکشید که درکلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت.
دراسپرینگ فیلد، دکتر ت-آهالستیگ با مشاهده بازی، مینتونت را به والیبا ل تغییر نام داد، زیرا قصد اساسی از بازی کردن، فرستادن و برگشت دادن (ردو بدل کردن) توپ از روی تور است که کلمه والیبال درمعنا این نیت را مشخص می سازد. با اینکه والیبال درآغاز ورزش سالنی بود و درمحل های سرپوشیده بازی آن انجام می شد و اساساً برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران و تجّار اختصاص یافته بود ولی کم کم به زمین های روباز کشیده شد و بعنوان یکی ازفعالیت های جالب توجه تابستانی درآمد وبه شدّت تعقیب می شد. درآغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود، هرفرد و درهرکشوری بمیل خود و بطریق مختلف با توپ بای میکردند. رفته رفته والیبال درمناطق و نواحی مختلف جهان گسترش می یافت. همچنانکه هر ابداع یا اختراعی درآغاز با نواقص همراه بوده و به مرور زمان تکمیل و رفع نواقص می شود، والیبال نیز ازاین قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد وروشها وحرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تمرین های کششی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تمرین های کششی دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تمرین های کششی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تمرین های کششی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تمرین های کششی :

دردنیای پیشرفته و صنعتی شده امروز، عدم تحرک را می توان هدیه تمدن نوین بشمار آورد. نتیجه این بی تحرکی تنبل شدن عضلات و گرفتگی آنها و خشک شدن مفاصل است. و پنداری جسم انسان از اجزاء سازنده خویش جدا شده و اجزاء با یکدیگر بیگانه هستند. اینگونه جدایی منجر به پیدایش تنش، ترس، نگرانی و فشارهای عصبی می شود که در نهایت امراض گوناگون جسمی و روانی را بوجود می آورد.
تمرین های کششی می تواند بری همگان، زمینه ای را بسازند که بدن از این جدایی و امراض دور بماند. این تمرین ها عضلات و مفاصل را شاداب و متحرک نگهداشته، هم آهنگی بهینه ای را بین تحرک و تنفس پدید می آورند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید