رابطه بین شیوه های فرزند پروری، با مكان كنترل در دانش آموزان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رابطه بین شیوه های فرزند پروری، با مكان كنترل در دانش آموزان دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بین شیوه های فرزند پروری، با مكان كنترل در دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چكیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامه مكان كنترل نوویكی – استریكلند را پر كردند و سپس پرسشنامه شیوه ها فرزندپروری بانتون كه 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیكتاتوری و دموكراتیك به طور معنی داری مكان كنترل را پیش بینی می كنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مكان كنترل را نمی تواند پیش بینی كند . این یافته ها بین معنی است كه هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراك شده توسط دانش آموزان دیكتاتوری تر باشد مكان كنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراك شده دموكراتیك تر باشد مكان كنترل بیرونی كاهش یافته و بر میزان مكان كنترل درونی اشخاص افزوه می شود.
كلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری – مكان كنترل – دیكتاتوری – دموكراتیك- هرج ومرج

فهرست مطالب
فصل اول (طرح تحقیق)  
مقدمه    2
بیان مساله    5
اهداف تحقیق    7
فرضیه های تحقیق    7
تعریف اصطلاحات    8
شیوه های فرزندپروری    8
مكان كنترل    9
فصل دوم (پیشینه تحقیق)
گفتار اول: خانواده    11
مقدمه
ابعاد شیوه های فرزندپروری    13
بعد «گرم» بودن والدین    13
بعد «كنترل» والدین    14
جنبه های مثبت كنترل والدین    15
جنبه های منفی كنترل والدین    17
بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین    18
الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری    19
والدین دارای اقتدار منطقی    20
والدین استبدادی    21
والدین آزاد گذار    22
والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه كار (سهل انگار)    23
الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند    25
تأثیر متقابل كودك و والد بر یكدیگر    26
نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری    28
گفتار دوم: مكان كنترل
مقدمه    30
مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر    30
درك سازه مكان كنترل    33      
تحول شخصیت از دیدگاه راتر    35
جنبه های منفی احاطه و كنترل    37
پیامدهای شخصی منفی    38
پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی    39
بررسی مقیاس های مكان كنترل    39
گفتار سوم: سوابق پژوهشی
الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از كشور    42
ب – تحقیقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور    45
ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مكان كنترل در گستره تحقیقات    49
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه    57
جامعه آماری    57
نمونه آماری    57
روش نمونه گیری    57
ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی    57
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون    57
روایی    58
پایایی    58
نمره گذاری    58
مقیاس مكان كنترل نوویكی – استریكلند
روایی    59
پایایی    60      
نمره گذاری    61
روش تحقیق    62
شیوه اجرای تحقیق    62
روشهای آماری تحلیل داده ها    63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
الف – تحلیل توصیفی    65
ب – تحلیل استنباطی    71
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق    75
بحث و نتیجه گیری    75
محدودیت های تحقیق
الف – محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر    77
ب – محدودیتهای در كنترل پژوهشگر    78
ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)    79
كاربردها     79
منابع     81
مقاله:
1-    احقر، قدسی، (1385)، بررسی نقش عوامل خانوادگی در میزان سازش یافتگی عاطفی و اجتماعی و آموزشی دانش آموزان مقطع راهنمایی سراسر كشور، مجله علوم روانشناختی و 85، 19، 5، 256-226
2-    بشارت، محمدعلی؛ بشاش، لعیا و قاسمی پور، یداله ، (1384)، رابطه شیوه های فرزندپروری با شخصیت نوجوانان، مجله علوم روانشناختی، 84، 4، 13 ، 65-56.
3-    پاكدامن، شهلا (1383)، بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی ، مجله علوم روانشناختی، 3، 9، 49-25.
صادقی، منصورالسادات و حیدری ، محمود (1384)، بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی نوجوانان دانش آموز در شیوه های فرزندپروری مختلف، مجله خانواده پژوهی، 3، 1، 254-239.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا دارای 32 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا :

پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا

پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا شامل 32 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی در درس

روانشناسی مرضی کودک کاربرد دارد . در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس

پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید

جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا

مقدمه

اختلال رشد بچه به ناتوانی کودکان و شیرخواران از رشدطبیعی گفته می‌شود. تا زمانی که تشخیص

خاصی برای توجیه این مشکل نباشد از اصطلاح اختلال رشد بچه صحبت می‌شود سنی که این بیماری

آن رادربرمیگیرد -سالگی است .

علائم شایع اختلال رشد

دور سر، وزن و قد این کودکان به طور طبیعی رشد نمی‌کند. مهارتهای حرکتی این گونه

کودکان از جمله چرخیدن در تخت ونشستن وایستادن و راه رفتن معمولا” دیرتر از حالت طبیعی

سایر کودکان ظاهر می‌شود.

مهارتهای ذهنی و اجتماعی مانند صحبت کردن، رابطه اجتماعی و غذا خوردن بدون کمک دیگران

و اختیار ادرار و… نیز غالبا” از حالت طبیعی و نرمال خود به تآخیر میافتد.

تاخیر مهارت های ظریف و درشت حرکتی به چه معناست؟

همانطور که مشخص است، کودکانی که دچار تاخیر در مهارت های ظریف حرکتی هستند، قادر نیستند

به خوبی از ماهیچه های کوچک خود استفاده کنند و بنابراین کارهایی مانند نگه داشتن مدادرنگی با

انگشتان برای این دسته از کودکان نیاز به دقت و توجه زیادی دارد.

و ….

پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا
فهرست مطالب

مقدمه

علائم شایع اختلال رشد

تاخیر مهارت های ظریف و درشت حرکتی به چه معناست؟

نشانه های تاخیر در مهارت های حرکتی ظریف و درشت کدامند؟

روش های تشخیص تاخیر در مهارت های ظریف و درشت حرکتی کدامند؟

علت تاخیر در مهارت های حرکتی درشت و ظریف چیست؟

روش های بهبود تاخیر مهارت های حرکتی ظریف و درشت کدامند؟

پایان

عنوان : نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا

فرمت : پاورپوینت

حجم : 3.19 مگابایت

تعداد صفحات : 32

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه نظریه یادگیری ثرندایک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه نظریه یادگیری ثرندایک دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه نظریه یادگیری ثرندایک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه نظریه یادگیری ثرندایک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه نظریه یادگیری ثرندایک :

جزوه نظریه یادگیری ثرندایک

نظریه یادگیری ثرندایک

پژوهش حیوانی پیش از ثرندایک

مفاهیم نظری عمده

پیوند گرایی

گزینش و پیوند

یادگیری افزایشی است، نه بینشی

یادگیری با واسطه اندیشه ها صورت نمی پذیرد

همه پستانداران یکسان یاد می گیرند

ثرندایک پیش از

و…….

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق آزمون ها در روانشناسی کار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق آزمون ها در روانشناسی کار دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آزمون ها در روانشناسی کار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق آزمون ها در روانشناسی کار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق آزمون ها در روانشناسی کار :

تحقیق آزمون ها در روانشناسی کار

پیش فرض‌های روانشناسی كار

اولین پیش فرض روانشناسی كار این است كه اقتصاد و صنعت با نیروی فكری و یدی انسان هدایت می شود . بنابراین سلامت فكری ونیروی دستی انسان نقش مهمی در بهبود عملكرد تولید دارد.

دوم با توجه به رشد روز افزون زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و صنعتی بدون در نظر گرفتن جنبه های روانی مسائل انسان نمی توان به صورت عقلایی و منطقی مسائل نیروی انسانی را در محیط كار حل كرد .

سومین پیش فرض این است كه روانشناسی كار بر این اساس استوار است كه برای حل مسائل انسانی در كار رابطه كارگر و كارفرما حل كرد . مبتنی بر اصول و حقایق روانشناسی باشد مطمئنأ سیر صعودی در تولید و سرمایه متجلی خواهد شد .

چهارم این است كه روان و رفتار مدیر و كاركنان تحت تأثیر عوامل محیطی و وراثتی است.

پنجم (روانشناسی كار) بی توجهی به تفاوتهای فردی در كار منجر به شكست مدیریت می شود .

ششم این است كه هم می توان رضایت كارگران را بهبود بخشید و هم بازده كار آنها را افزایش داد .

آثار آموزشی شغل بر تفاوتهای فردی :

آموزش شغلی می تواند در افزایش ،كاهش و ثبات تفاوتها نقش داشته باشد هدف از دوره های آموزشی این است كه اولاً تنجربه افراد دست كم در سطح اولیه خود باقی بماند و به مرور زمان افت نكند ثانیاً افراد صلاحیت های تازه ای را بدست آورند و برای اشتغال در پست های بالاتر آماده شوند .دوره های آموزشی تفاوتهای موجود در استعداد ها را موجب می شود وقتی افراد در مقابل یك فعالیت تازه قرار می گیرند در شیوه شروع كار احتمالاً خیلی تفاوت نشان نمی دهند و اینگونه موارد دوره آموزشی موجبات افزایش تفاوتهای فردی را فراهم می كند .

آزمونهای روانی :

تعریف آزمون :آزمون روانی عبارت است از موقعیت معین و مشخص كه به عنوان یك محرك به منظور ایجاد رفتاری خاص در آزمودنی به كار میرود . آزمون یك وسیله عینی یا استاندارد و میزان شده كه باری اندازه گیری رفتالرهای معین فرد به كار می رود .

انواع آزمون:

1 – آزمون نوشتاری كه طی آن شخص به مجموعه ای از سوالهای مختلف كتباً پاسخ می دهد.

2 – آزمون های ابزاری یا مهارت كه در آن شخص ابزار یا آلات مشخص را مرتب می كند یا كار های دستی از آن خواسته شده را انجام می دهد .

3 – آزمون های انفرادی كه در هر زمان تنها یك نفر به آزمكون پاسخ می دهد.

4 – آزمون های گروهی كه تعدادی از افراد همزمان به سوالات یكسان پاسخ دهند .

5 – آزمون های هوشی ، استعداد

6 – آزمونهای پیشرفت تحصیلی

آزمون های شخصیت:

1. آزمون فرانكن 2. آزمون مشاهده 3 . آزمون های عینی

آزمونهایی كه هیچ گونه دخل و تصرفی را به شخص نمی توان اضافه كرد.

آزمونهای كلامی و غیر كلامی

آزمونهای…………. ساخته در مقابل آزمون های استاندارد .

آزمونهای استاندارد باید دارای سه ویژگی : اعتبار، پایایی(ثبات)و هنجار باشد.

استفاده از این آزمون های روانی چه مشكلاتی را به بار می آورد ؟

در ابتدا استفاده از آزمونهای روانی مورد توجه بسیار قرار گرفت و نحقیق و زمینه آزمون ها توسعه فراوانی پیدا كرد بسیاری از روانشناان در این زمینه به كار ترغیب شده اند پس از گذشت دوره ای كه استفاده از آزمون ها بدون مشكل ادامه داشت در كشور های صنعتی انتقاد هایی بر آزمون ها و نحوه استفاده از آن در انتخاب، استخدام و ترفیع كاركنان سازمانها وارد شد این انتقادها بیشتر از طرف كسانی عنوان گردید كهنمره های حاصل از آزمونها به نحوی در زندگی شغلی و در نتیجه در میزان درآمدو پیشرفت های بعدی آنان در محیط كار مؤثر بوده است .

نوع فایل:word

سایز:17.9 KB

تعداد صفحه:16

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تفاوت و میزان افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تفاوت و میزان افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تفاوت و میزان افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چكیده تحقیق :
هدف از این تحقیق آن است كه به این پرسش پاسخی داده شود : كه آیا بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی دیده می شود یا خیر ؟

فرضیه تحقیق :
به این صورت مطرح شده است : میزان افسردگی در مردان بازنشسته ،‌از میزان افسردگی در مردان شاغل ، بیشتر است .
جامعه آماری در مورد پژوهش عبارت است :
از تحقیق روی 60 نفر (30 نفر شاغل و 30 نفر بازنشسته) كه با استفاده از روش نمونه گیری كه در دسترس است ، این انتخاب صورت گرفته است كه در شهر نظرآباد زندگی می كنند . برای اندازه گیری میزان افسردگی ، افراد مورد مطالعه از آزمون یك استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل از فرمول t استفاده شد ، كه معنی دار بودن تفاوت افسردگی دو گروه مورد بررسی قرار گیرد .
نتیجه بدست آنده از فرمول t ، فرضیه تحقیق را تایید كرد و نتیجه گرفته شد ، كه میزان افسردگی در مردان بازنشسته ، به علت بیكاری بیشتر از افراد شاغل است .

مقدمه :
پیری روز به روز مسئله بزرگی در كشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته
می شود . بخصوص افراد پیرو طرز زندگی آنان اكثراً مسائل روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پیش می آوردند .
دوران پیری از نظر بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است و از نظر پیشگیری باید بخاطر داشت كه معمول ترین بیماری های روانی در افراد پیر عبارتند از : پسیكوزهای پیری ، اختلالات روانی ناشی از اختلالات عروقی ، كمبود اكسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی در مغز كه با كم شدن روابط اجتماعی ، از دست دادن مسئولیت ، تربیت دختران و پسران ، ازدواج وجدان شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزدیكان و اطرافیان توأم می گردد .
همچنین بروز بعضی از اختلالات روانی ، رفتاری ، شخصیتی ، حافظه و عدم قدرت زندگی به تنهایی ، احتیاج به حمایت دیگران و نظایر آن باعث شده است كه پیران را جزء بیماران روانی قلمداد و آنان را در بیمارستان روانی بستری نمایند .

«فهرست منابع»
1-اخوت ، ولی الله ، افسردگی روانی ، انتشارات در سال 1362 .
2-آزاد ، حسین ، آسیب شناسی روانی ، موسسه انتشارات بعثت ، سال 1373 .
3-آزاد ، حسین ، اختلالات عاطفی ، انتشارات علامه طباطبایی ، دانشكده روان شناسی سال 1368.
4-اتیسكون هیلكارد ، زمینه روان شناسی .
5-بطحمایی ، حسین و جلیل ، احمد ، روانپزشكی روزمره ، انتشارات دهخدا ، سال 1362.
6-جلیلی بال ، اعظم ، «بررسی افسردگی در میزان شیوع آن در زنان خانه دار و بازنشسته »‌ پایان نامه كارشناسی به راهنمایی دكتر محمد حسین سرودی ، سال 1370 .
7-جی ریموند ، پاولو ، سال 1372 ، ترجمه محمد قراچه داغی .
8-دادستان ، منصور ، افسردگی ، سال 1368 .
9-دنا الگوئسلوام ، مروری بر پرستاری روانی ، ترجمه دكتر محمدحسین فرجاد ، انتشارات دفتر تحقیقات بدر .
10-روانكارنس ج.مباحث عمده روانپزشكی ، ترجمه محمد جواد وهابزاده ، انتشارات انقلاب اسلامی 1370 .
11-دیوید برنز ، ترجمه قراچه داغی ، مهدی ، «روان شناسی افسردگی» سال 1374 .
12-راس میچل ، افسردگی ، ترجمه وحید رواندوست ، انتشارات آستان قدس ، 1368.
13-رواندوست ، وحید ، افسردگی ، سال 1986 .
14-ریس ، لینفورد ، مختصر روانپزشكی ، ترجمه عظیم هابزاده ، مركز نشر دانشگاه ، سال 1364 .
15-شاملو ، سعید ، بهداشت روانی ، انتشارات رشد 1372 .
16-شاملو ، سعید ، روان شناسی شخصیت ، انتشارات رشد 1374.
17-شریفی ، حسن و طالقانی ، نرگس ، روشهای تحقیقد علوم تربیتی و رفتاری ، نوشته جان شیت ، انتشارات رشد سال 1373 .
18-گنجی ، حمزه ، روانشناسی بزرگسالان ، سال 1371 .
19-گودرز ، چگینی ، رساله ، دانشكده روان شناسی .
20-موسی پور ،‌آمنه ، سنجش افسردگی در بیماران افسرده بوسیله آزمون بك .
21-میلانی فر ، بهروز ، بهداشت روانی ، نشر قوس ، سال 1374 .
22-نیكخو ، محمد ، هامایاك آوادایس یانس در مباحث عمده در روان درمانی انتشارات كتاب امروز چاپ 1375 .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کودکان کار و خیابانی و روش های ایجاد ارتباط موثر با آنها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کودکان کار و خیابانی و روش های ایجاد ارتباط موثر با آنها دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کودکان کار و خیابانی و روش های ایجاد ارتباط موثر با آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه پژوهش
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان مسئله
هدف تحقیق
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی

فص دوم
پیشینه پژوهش
مقدمه
تعاریف کودکان کار و خیابانی
خصوصیات کودکان خیابانی
ساختار اجتماعی کودکان خیابانی
ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی
علل پیدایش کودکان خیابانی
ارتباط چیست
شناخت فراگرد (فرایند)
مدلهای فراگرد ارتباط
هدف از برقرراری ارتباط چیست
مبانی ارتباط اثر بخش
موانع ارتباطی
مهارت های روابط انسانی
مراحل بهبود ارتباط
نظریه نیاز و ارتباط موثر
محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا
مدل ارتباطی گربنر
مدل ارتباطی NLP
برقراری ارتباط روشن
روبرو شدن با مقاومت
راههای برخورد با مقاومت

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
کراحل تحقیق
جامعه آماری
نمونه و رشو نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش جمع اوری اطلاعات
روش آماری

فصل چهارم

نتیجه گیری
مقدمه
نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان
اولویتهای مددکاران برتر
نتیجه گیری کلی از نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک
نتیجه گیری

فصل پنجم
بحث
محدودیتهای پژوهش
چکیده
پیشنهادات

 

هوالمحبوب

گفتم با گذشت زمان،تو نیز می روی . اما تو همچنان ماندی ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری ،
تو ماندی پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛
« بچه های خیابانی»
کسی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیاانها و چهارراههای شهر نوشته اند. کسی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از کودکان خیابانی قرن اکنونی. تویی که نامت در هیچ کجا با مهر و بی مهر ثبت نشده است.
ما این کار کوچک را با تمام مهری کخ در وجودم نهفته است به شما شکوفه های شهرم تقدیم می کنم.
فصل اول
مقدمه پژوهش
مقدمه:
انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.
اصولاًمددکاران  کسانی که با کودکان کار و  خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.
ما بواسطه این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربه شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با کودکان  کار و خیابان برقرار کنیم تا بدین طریق در راستای اهداف خود کمک شایانی به مدد کاران و این کودکان کرده باشیم.
 در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی ر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را رای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.
موثر با کودکان کار و خیابانی در NGOها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها د سه زمینه (ایجاد) ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، شکستن مقاومت)مد نظر می باشد
برای چه تحقیق
هدف نهایی این تحقیق کمک به مسیر آموزش این کودکان است ، پیش زمینه برنامه ریزی اصولی و عملی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان درNGOهای مربوطه در تهران همچون خانه حمایت از کودکان کار و خیابانی ناصر خسرو،خانه حمایت از کودکان کار و خیابانی شوش،خانه حمایت از کودکان کار و خیابانی مولوی و …فراهم می نماید چرا که کودکان کار و خیابانی یکی از معضلات بزرگی است که نهادهای دولتی و خیریه باید ه آن توجه زیادی بکنند.
اهمیت و ضرورت تحقیق
در رابطه با پرورش کودکان کا و خیابانی این پرسش مهم برای ما مطرح می شود که(چگونه می توان با کودکان کار و خیابانی ارتباط موثری بر قرار کرد؟)به نظر من هرچه این مسئله اساسی تر و دقیق تر و روشن تر شناخته شود، توفیق ما در امر شناسایی و کمک بیشتر می شود و در موقعیتی قرار می گیریم که مشکلات کودکان خیابانی را بشناسیم و با درک مناسب به رفتار و برخورد درست با آنها رو به رو می شویم.
دوران کودکی ، دوران شکل پذیری و تکوین شخصیت است .پایه هایی که در این مرحله از زندگی برای او گذارده می شود، می تواند بنایی از انسانیت و اخلاق بسازد که کج میرود یا همچنان راست و استوار کودک را به سر منزل مقصود میرساند.
بیان مسئله
ارتباط بر قرار کردن با کودکان کار و خیابانی می تواند عاملی باشد موثر در جهت رفع مشکلات این کودکان تا بتوانند تعامل با دیگران و اعتمادکردن را بیاموزند. از این جهت به جوابگویی سوال ذیل اقدام می نمایم :
چگونه می توان ا کودکان کار و خیابانی شرکت کننده در NGOناصر خسرو ارتباط موثر در راستای ایجاد یک ارتباط روشن ،متقاعد سازی، شکستن مقاومت برقرار کرد؟ برای جوابگویی به سوال فوق راه مقایسه مددکاران برتر و سایر مددکاران را در پیش گرفتیم و به سه سوال ذیل در رابطه با مهمترین مولفه ها و راه کارهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان اهمیت خاصی دادم .
–    چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ایجاد ارتباط روشن با کودک بین مددکاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد ؟
–    چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در متقاعد کردن کودک بین مدد کاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد؟
–    چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در شکستن مقاومت کودک بین مدد کاران برتر و سایر مدد کاران وجود دارد؟
لازم به ذکر است که یکی از مهمترین موارد در ایجاد ارتباط موثر راپورت مناسب می باشد که متاسفانه به خاطر بروز مسائلی در اجرای پژوهش ، ملزم به حذف این مفهوم در بخش عملیاتی شدیم.
هدف تحقیق
این تحقیق با هدف تشخیص مولفه و راه کارهای مهم مورد استفاده بوسیله مددکاران برتر در ایجاد یک ارتباط می رساند.سالهای اولیه زندگی مهم ترین مرحله برای پرورش استعداد،شرافت یا بذهکاری است . تمام صفات و عاداتی که در این مرحله اخذ می شود همان های هستند که در بزرگسالی مورد استفاده قرار می گیرند و سلامت یا اغراف دوران طفولیت مقدمه ای برای دوران بزرگسالی کودک است . و همچنین در بعد اجتماعی با گسترش زندگی شهری و افزوده شدن تعداد ابر شهرها و معضلات حاشیه ای خاص آن این موضوع بیشتر ها حایض اهمیت می شوند.
تعاریف نظری
کودکان کارو خیابانی: کودکانی که اکثر اوقات در NGO های خانه کودک ناصر خسرو ،خانه کودک شوش، خانه کودک مولوی و … رفت و آمد می کنند و اغلب از قشر کم در آمد جامعه می باشند .
و ممکن است از بسیاری حقوق خود ، بقا، رشد، امنیت، تحصیل، مراقبت  های بهداشتی ، حفاظت در برابر سو استفاده های جسمی و روحی و محیط خانوادگی سالم محروم باشند و برای امرار معاش خود خانواده هایشان بر خلاف قانون کار ، مجبور به کار کردن در خیابا ن  و یا در محیط نا مناسب می باشند و از قشر کودکان عادی یا همسالان خود دور می مانند و احتمالا دچار بسیاری از مشکلات عاطفی و شناختی می شوند که محتاج توجه و رسیدگی فوری می باشند.
لازم به ذکر است که تعریف فوق در برخی از موارد می تواند شامل حال کودکان کار و خیابانی خانه کودک ناصر خسرو نشود.
ارتباط موثر:ارتباط در این تحقیق عبارتست از افکار، گفتار وکردار هایی که ما را با دیگران ، جهان هستی و ابعاد معنوی آن مرتبط می سازد و یک روش علمی و کاربردی است؛ و در دید گاه NLP به راه کار های کاربردی چون بر قراری راپورت ، ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، شکستن مقاومت، توجه خاصی کرده ام .
مددکاران برتر: مددکارانی هستند بوسیله درصد قابل توجهی از کودکان در زمینه برقراری ارتباط موثر و خو معرفی شده اند و مورد تایید مدیر خانه کودک ناصرر خسرو وده اند . که آنها را ه روشی خاص مورد مطالعه قرار داده ام.
تعاریف عملیاتی
کودکان کار و خیابانی خانه کودک ناصر خسرو: کودکانی هستند که اوقات فراغت خود در خانه کودک به سر می برند و در کلاسهای هنری چون نقاشی ، معرق، کتاب خوانی ، فرش بافی ، خیا طی و … و در کلاسهای تقویتی چون زبان، ریاضی ، فیزیک و … و در کلاسهای ورزشی چون یوگا ، فوتبال ، والیبال ، تکواندو و… شرکت میکنند و اغلب دچار مشکلات اخلاقی ، خانوادگی ، اقتصادی ، عاطفی و فرهنگی  می باشند.
ارتباط موثر: زمانی که مدد کار تواند از طریق بهترین  و مهمترین راهکار ها و مولفه ها با کودک ارتباطی روشن برقرار کند و کودک را در راستای اهداف مورد نظر متقاعد سازد و بتواند برخرد مناسبی با مقاومت کودک ارائه دهد ، ارتباطی موثر گویند.
مددکاران برتر: مددکارانی که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته ، از جانب کودکان برگزیده  شدند و بعلت فراوانی آرا با اختلاف زیادی از سایر مدد کاران جدا گشته و راهکارها و مولفه های آنها با سایر مددکاران مقایسه شده است .
فص دوم
پیشینه پژوهش
مقدمه:
در این فصل به طور مختصر به مباحثی چون تعاریف کودکان کار و خیابانی ، خصوصیات ، ساختار اجتماعی ، ویژگی های روانی ، اجتماعی وعلل پیدایش کودکان کار و خیابانی اشاره می کنم و بعد به تعاریف ارتباط ، شناخت فرا گرد و مدلهای ارتاطی و هدف ارتباط می پردازم و اصول و مواردی را در زمینه ارتباط اثر بخش، موانع ارتباطی ، مهارتهای روابط انسانی ، مراحل بهبود ارتباط را عنوان می کنم . ودر نهایت با الهام از مدل ارتباطی سیستمهای  فرهنگی  هستی گرا و مدل ارتباطی گربنر کمک گرفته و مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مددکاران را بر اساس مدل ارتباطی NLP سازمان می دهم . بر اساس این نظریه به چهار زمینه برقراری را پورت ، ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، روبرو شدن با مقاومت می پردازم.
تعاریف کودکان کار و خیابانی
به اعتقاد بعضی از محققان هنگا می که از کودکان خیابانی در معنای دقیق یا صریح کلمه سخن می گوییم منظور کودکان خیابانی هستند و تصور قالب نیز از کودکان خیابانی همین است. واژه فرانسوی که هم در تفسی موسع و هم در تفسیر مضیق بکار می رود عبارتست از (Lesen fantesde lane) که نسبت به واژه انگلیسی(Street children) در ر گیرنده (Children onthe street ) و همچنین تعریف مضیق ( Children of the street ) دارای نقص و اشکال است . همچنین به کودک خیابانی « کودک بی خانمان» (Homeless children)  نیز می توان گفت . د آفریقای جنوبی به آنها (Malapipe) یعنی کسانی که در فاضلابها می خوابند ، در تانزانیا (Chan gudou) بمعنای ماهیهایی که به دلیل کوچکی زیاد بی مصرف هستند و صیادان آنها را دوباره به دریا می اندازند و همچنین دزدان (thievds) ، طاعون (pests) و اوباش ( Hood lums) در ویتنام به آنها ( uidoi) یعنی کودکان خاکی ( Dast children) و در برزیل به آنها (Marginis) گفته می شود.بعضی ها معتقدند که واژه کودکان خیابانی در دهه ???? میلادی برای توضیح و تشریح کو دکانی بکار می رفت که اکثر اوقات خود را در خیابانها با مشاغل گوناگون سپری می کنند با بررسی و مطالعه متون به نظر می رسد تعریف جامع و مانع مورد قبول همگان برای واژه مذکور وجود ندارد و این امر ناشی از دیدگاههای متفاوت درباره پدیده کودکان خیابانی است بعنوان نمونه به بعضی از این تعاریف اشاره می کنیم .
در تحقیق منتشره از سوی صندوق کودکان سازمان ملل متحده« یونیسف» د تهران کودکان خیابانی چنین تعریف شده اند : کودکانی که عمده وقت خود را بدون سرپرستی بزرگسالان در خیابانها می گذرانند.
در تعریفی دیگر که از یونیسف در سال ????ارائه شده آمده است:
کودکان خیابانی به کودکانی اطلاق می گردد که در شهر های بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند. این تعریف سه ایراد دارد .اول: عبارت«شهرهای بزرگ» مبهم و از آن تعریفی ارائه نشده است و معلوم نیست که منظور از بزرگی یک شهر ابعاد جغرافیایی یا تعداد سکنه آن است. دوم: ممکن است کودک یا زندگی در خیابان را به اختیار پذیرفته باشد . سوم: اگر منظور از زندگی در خیابانها سپری نمودن شب  و روز در خیابان باشد این تعریف ، کودکانی را که در خیابان کار یا زندگی نمی کنند اما با این حال مدت قابل ملاحظه ای از روز یا شب را در آن می گذرانند را در بر نمی گیرد..
« خوزه آرتور دیوس» در مقاله ای تحت عنوان « وضعیت کودکان خیابانی در آمریکای لاتین کودکان خیابانی را صغاری می داند که دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظمی از عمر خود را تنها یا به صورت گروهی در خیابانها می گذرانند . این تعریف اگرچه ایرادات تعاریف قبلی را ندارد با این حال دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظم امری است که به نظر می رسد به عرف  و شرایط اجتماعی بستگی دارد . بعنوان مثال کودکی که تنها یک هفته را در خیابان سپری کند کودک خیابانی محسوب نمی گردد . حال اینکه به اعتقاد ما اطلاق واژه کودک خیابانی بر او مانعی ندارد زیرا مدت خیابانی بودن تاثیری در ماهیت امر ندارد.
این کودکان را به چند گروه تقسیم می کنند  :
        ?- کودکانی که در خیابان زندگی می کنند اولین نگرانی انها زنده ماندن و داشتن سر پناه است.
?- کودکانی که از خانواده جدا شده اند و موقتا در مأمنی مانند خانه های متروک و پناهگاهها زندگی می کنند.
3- کودکانی که تماس با خانواده خود را حفظ می کنند ولی بعلت فقر ، پرجمعیت بودن خانواده یا سوء استفاده جسمی و جنسی از آنان در خانواده بعضی از شبها یا اکثر ساعات روز را در خیابانها به سر می رند .
4- کودکانی که در مراکز ویژه نگهداری می شوند .
 ملاحظه میگردد ارائه تعریفی جامع و مانع در این باره امری دشوار است . با این همه اگر بخواهیم تعریف نسبتاً جامع و مانع انجام دهیم باید بگوییم اگرچه وضعیت کنونی این کودکان بغرنج و تاسف آور است، اما گامهای فراوانی در این حیطه برداشته شده است     که این گامها گاهی تو سط دولتمردان نوع دوست، گاهی توسط سازمان های جهانی و زمانی به واسطه افراد خیر برداشته  شده است . در کشور ما ایران با توجه به گامهای مثبتی که در این راستا بر داشته شده است . اما باید اذعان داشت که این گامها هرچند مفید بوده اند اما با توجه با رشد فزاینده جمعیت این گروه، اقدامات مذکور کافی نبوده است . قبل از هر اقدامی باید در جهت شناخت کودکان با توجه به فرهنگ کشور اقدام کرد.
باید علل به وجود آمدن سیر تحولی و جمعیت شناسی این کودکان مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس این شناختها اقداماتی جهت نگهداری و باز پروری و باز گرداندن آنها به محیط خانواده صورت گیرد بدون شناخت سبب شناسی و نشانه شناسی و سیر تحولی پدیده در کشور با توجه به فرهنگ منطقه ای برنامه ریزی در این وادی کاری عبث خواهد بود فقط باعث اتلاف هزینه و نیروی متخصص و عدم ثمر بخشی کار انجام شده خواهد شد و این تحقیق گامی هر چند کوچک در این حیطه است و برای رسیدن به اهداف نهایی نیاز به تحقیقات گسترده ای می باشد. زیرا که موضوع، خود نیز از گستردگی قابل توجهی برخوردار است . و تلاش محققان در حیطه های گوناگون جامعه شناسی، فرهنگی ، اقتصادی و روانشناسی و علوم تربیتی می طلبد .
پدیده کودکان خیابانی محصول افزایش مهاجرت ، گسترش حاشیه نشینی و صنفی شدن جوامع در شهر های بزرگ است و تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست . کودکان خیابانی به شدت در معرض آسیبهای اخلاقی و جسمانی هستند و در بسیار از موارد توسط گروه های سازمان یا فته جذب کارهای خلافکارانه می شوند.
همچنین  کودکان خیابانی حاصل فقر اجتماعی هستند برخی خانواده ها بعلت نداشتن هزینه مخارج فرزندانشان آنها را وادار به کار می کنند. فقر در ایران طور مستقیم  بر کودکان تاثیر میگذارد . کودکان خاموش ترین و بی دفاع ترین بخش جامعه علاوه بر خشونت رفتارهای  سنتی و عقب افتاده پدر سالاری ، در جدالی نا برابر و از پیش تعیین شده با فقر وتنگ دستی قراردارند . باز تاب تکانه اجتماعی ناش از بی عدالتی ، عدم تامین اجتماعی ، گسترده تر شدن فاصله طبقه اجتماعی و …هر روز کودکان بیشتری را به کودکان خیابانی اضافه میکنند . کودکان بعنوان یکی ازابزار ایجاد درآمد در نتیجه فقر خانواده مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بعلت آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد ، طلاق ، بی سرپرستی و بد سرپرستی ، کودکان از خانه های خودفرار کرده و به شهر های بزرگ می روند . این کودکان معمولا ه کارهای پست مثل دست فروشی ، واکسی ، گل فروش و غیره مشغول می شوند . در بعضی مواقع این کودکان مورد سوء استفاده های جنسی و توسط افراد سود جو واسطه فروش مواد مخدر می گردند .
طبق بر آورد یونیسف در ایران ???کودکان دارای پدر یامادر هستند و در خانواده های پر جمعیت زندگی می کند و در تهرا ن???این افراد مهاجر هستند و???آنها  مذکر هستند .
به طور خلاصه کودکان خیابانی کودکانی هستند که برای ادامه زندگی وبقای خود مجبور به کار کردن هر چند سخت طاقت فرسا هستند و اینها از داشتن حق طبیعی و حقوق اساسی و انسانی محرومند.
براستی در کشوری وجود چنین کودکانی قابل فهم است  .

 

خصوصیات کودکان خیابانی 
? – بیگانه شدن و ترد شدن آنها از نظام و ساختار های معمول اجتماعی
?- اقدام به رفتارهای شدید ضد اجتماعی و صدمه به خود
?- این کودکان بعلت مشکلات تغذیه ای معمولا کوچکتر از سن خود به نظر می رسند و از لحاظ جسمانی وضع خوبی ندارند.
?- دختران معمولا مورد سوء استفاده جنس قرار می گیرند و اغلب به خود فروشی روی می آورند .
?-  ترس از باز داشت ، زندان ، خشونت و تهدید پلیس معضلی است که همیشه با کودکان خیابانی همراه است .
?- اینان قربانیان شوم شرایط اجتماعی هستند و بیشتر از طبقات پایین جامعه می اشند .
?- معمولا تک سرپرست بوده و معمولا مادر سرپرستی ایشن را بعهده داشته و نتوانسته به خوبی کودک خودرا اداره کند .
?- تمایل و اعتمادی به بزرگسالان و انجمنها ی حمایتی ندارند زیرا اغلب از سوی بزرگسالان ترد شده مجبور به انجام کارهای سخت شده اند .
?- بیشتر آنها آرزو دارند به خانه هایشان باز گردند مشروط بر اینکه فاکتور هایی که باعث فرار آنها از منزل شده حذف شود.
??- بچه های خیابانی معمولا به صورت گروههایی هستند که دور هم جمع می شوند و بین خود رابطه برقرار می کنند تا کمبود های عاطفی  ، اقتصادی و حمایتی خود را از گروه دریافت نمایند . این گروهها با هم وحدت و صمیمیت دارند و از یکدیگر حمایت می کنند و اغلب به هم وفادار هستند.
??- استفاده از مواد مخدر برای فرار موقت از واقعیت هاست که نه فقط تریاک ، بلکه استنشاق چسب های صنعتی و بنزین و مواد شیمیایی را نیز شامل می شود .
??- از نظر بافت خانوادگی تعداد افراد خانوار زیاد می باشد .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی دانشجویان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی دانشجویان دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب

فصل اول :
مقدمه 2
بیان مسئله 4
پرسشهای تحقیق 7
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
اهداف تحقیق 8
فرضیه‌های تحقیق 9
محدودیتهای تحقیق 9
تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم :
نظریه و تئوریها 14
پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج كشور 64
فصل سوم :
مقدمه 91
روش تحقیق 91
جامعه آماری 91
نمونه آماری    92
روش نمونه گیری 92
ابزار اندازه گیری 92
نحوه جمع آوری اطلاعات 93
چگونگی گردآوری اطلاعات 93
روشهای آماری 94
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده‌ها 96
جداول و نمودارها    96
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری 109
پیشنهادات 111
منابع 113
پیوست 118
فصل اول
گستره علمی موضوع
بنام خدا

 

مقدمه :
موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی  بر عملكرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران
نظر شخصی در باره تعاریف عملكرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملكرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است 
وقتی از طریق آزمونها دانشجویان با دانش آموزان سنجش می شوند این سنجش باعث می شود تا عملكرد هابه صورت واقع نمایان شود .
یك تحلیل اسنادی از واكنشها و عملكرد های دانشجویان به بازدهای تحصیلی آنها فرض می كند كه دانشجویان به طور فسخی علل موفقیت و شكست خودرا شناسایی می كند و این فراین اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد ، كوشش ،‌دشواری ، شانسی و فشارهای روحی و روانی است . بلكه همین طور در استنباطهای مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت كنترل نیز وجود دارد بعضی از دانشجویان عملكرد و نتایج تحصیلی خوبی دارند كه عموما موفقیت خود را درون سازی می كنند . حال آن كه دانشجویان نا موفق براهمیت علی عوامل محیطی تاكید می ورزند اما این الگوی اسنادی ممكن است وابسته به چندین فرایند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود ، خبر پردازی منطقی و ملاحظات خود – شناساندن باشد . 
اسنادها همچنین به صورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملكرد آینده دریك درس  و ای تحصیل و همین طور به واكنش نسیت به باز خود دریافتی از آزمون پیوند دارند طیق یك الگوی چند وجهی پیون اسناد روان و عواطف ، این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع می پیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند ، زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملكرد ضعیف، كاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طب كمك كارهای درسی می شود . چندین تحقیق نشان داده است كه اسنادپس داده به عوامل قابل كنترل و ناپا یدار ممكن است عملكردهای تحصیلی را  را پس از شكست تسهیل كند .
( كریمی ، 1382ص 126)
راههای دیگر وجود دارد برای این كه عملكردهای را بتوانیم مشاهده كنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم  برای سنجیدن عملكرد دانش  آموزان یا دانشجویان می توان ازطریق ارزشیابی كردن عملكرد یا امتحان و ‍آزمون استفاده كرد.

 

بیان مسئله :
فشار روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشارهایی که بر سیستم وارد می شود و واکنش سیستم در برابر آنها توجه می شود، سیستم می تواند فیزیولوژیک ، اجتماعی یا روان شناختی باشد.(صبوری،1377،ص 22)
فشاری روانی بخش عمده زندگی روز مره هر فردی است که فرد می تواند بر طور مؤثر با آن مقابله کند هرفردی فشار روانی را در زندگی خود، تجربه می کند و فشار روانی بخشی از شرایط زندگی و انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است و در زندگی روزمره ، فشار روانی به راههای مختلف خود را نشان می دهد که از جمله آن ، پاسخهایی که با عصبانیت داده می شود، سردردهای شدید، و نیز تأثیر بر روندهای کاری و تحصیلی (صبوری مقدم 1377،ص 20)
اثرهای فشارهای روانی را می توانیم به اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنیم :
که به واکنش فوری ، کوتاه مدت ، هشداردهنده فشار روانی اغلب در پاسخ ستیز یا گریزی گفته می شود این اصطلاح توسط کانن (1929) به کار گرفته شد و توصیف واکنش فیزیولوژیکی و زیستی شیمیایی است که در برابر موقعیتهای تهدید کننده و فشار زا در بدنمان رخ می دهد پاسخ خود کار است و ما کنترل هوشیارانه اندکی بر آن داریم چنین پاسخی بخشی ضروری از ذخیره حیاتی تکاملی ما بوده است.
بدون این پاسخ ستیزوگریز” انشان ماقبل تاریخ باقی نمی ماند . هزاران سال پیش چنین پاسخی بواسطه تهدید حیوانات وحشی برانگیخته می شد؛امروزه همان پاسخ توسط موقعیتهای متنوع بی شماری برانگیخته می شود، پاسخ برانگیختگی بدنی یا واکنش ستیز یا گریز، یا واکنش هشدار دهنده با جزئیات نشان داده می شود.
هانس سیله (1946) مدلی سه مرحله ای برای فشار روانی پیشنهاد کرده است .
او این مدل را “نشانگان سازگاری عمومی ”  می خواند . نخستین مرحله ، واکنش هشدار یا پاسخ “ستیز یا گریز” است ، دومین مرحله، “مقاومتی ”  است که بدن تلاش می کند جهت بازگشت بر مرحله تعادل انجام دهد، و سومین مرحله “فرسودگی”  یا “فروریختن”  است .
هانس سیله معتقد است فشارروانی می تواند برروی عوامل زیر تأثیر بگذارد.
–    اشکال در تمرکز
–    ناتوانی در تصمیم گیری
–    اختلال حافظه – فراموشی
–    افزایش افکار خود انتقادگرانه منفی ( افکار افسرده ساز)
–    افکار غیر منطقی ، تعریف کننده
–    تفکر فاجعه آمیز(نگرانی)
که همه موارد بالا می تواند اثرات منفی بر روی عملکردهای تحصیلی دانشجویان یا دانش آموزان داشته باشد ( صبوری مقدم ، 1377،ص 43)

 

سؤالهای مشخص این تحقیق :
•    آیا نبود پدر می تواند بر روی عملكرد دانشجویان اثر بگذارد؟
•    آیا از دست دادن پدر یا یكی از اعضاء خانواده می تواند یك نوع فشار روانی بر دانشجویان محسوب شود؟
•    فشارروانی چه تأثیری بر دانشجویان شاهد و غیرشاهد دارد؟
•    آیا فشار روانی بر روی دانشجویان شاهد و غیر شاهد متفاوت است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :
هدف عمده پژوهش نحوه تأثیر گذاری عوامل فشار زایی همچون، نبود پدر،  شغل، اقتصاد ، اجتماع و امثال آن بر روی عملکردهای دانشجویان شاهد با غیر شاهد می باشد.
برخلاف نظر عامیانه که هرگونه افت و شکست تحصیلی را به هوش کم افراد نسبت می دهند پژوهشهای انجام شده رابطه بین استعداد تحصیلی پیشرفت با همبستگی r=0/5 نشان می دهند هر پژوهش علمی با یک سری اهداف، که محقق درصدد رسیدن به آنها است و مسیر اصلی تحقیق را مشخص می کنند آغاز می شود.(سیف، 1368، ص52)
از اهداف كلی این تحقیق:
تعریف فشار روانی ، عوامل بوجود آورنده فشارهای روانی بر روی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد و غیرشاهد استان تهران می باشد.

 

اهداف جزئی:
1-    فقدان پدر ومشكلات روحی و روانی
2-    مشكلات روحی و روانی دانشجویان شاهد
دانشجویان که قشری از جامعه می باشند معمولاً برای امر تحصیل از خانه و خانواده و بستگان خود به دور هستند و همین مسئله است که آنها را نسبتاً دچار نگرانیهایی می کند و یک نوع استرس و فشار روانی در آنها ایجاد می کند و نیز عواملی از قبیل ازدواج ، از دست دادن یکی از اعضاء خانواده ، از دست دادن شغل، اقتصاد خانواده ، ترافیکها و سروصدا و … همه می توانند تشریح کننده فشارهای روانی باشند بعضی افراد در مقابل این گونه حوادث مقاوم هستند و برخی دیگر نمی توانند با مشکلات کنار بیایند و خود را نمی توانند با محیط ( اطراف تطبیق دهند و در این موقع زندگی آنها دستخوش تغییرات می‌شود. ( سیف 1368، ص52)
ما در این تحقیق خواستیم راه حلهایی را پیدا کنیم تا بتوانیم فشارروانی را کنترل کنیم و راه های مقابله با آن را بدانیم .
این تحقیق بیشتر به صورت کاربردی و برای استفاده دانشجویان و دانش آموزان است و بیشتر برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی و روانشناسی کاربرد دارد.

 

فرضیه های تحقیق:
•    فشار روانی بر روی دانشجویان شاهد بیشتر از دانشجویان غیرشاهد است.
•    فقدان وجود پدر تأثیر مستقیم بر روی دانشجویان شاهد دارد.
•    فشار روانی بر نمرات تحصیلی دانشجویان شاهد تأثیر دارد.
•    میزان تحصیلات والدین برروی عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد تأثیر دارد.

 

محدودیت های تحقیق :
محدودیتهای این تحقیق : مسلماً در هر تحقیقی یکسری محدودیتهایی وجود دارد که این تحقیق نیز خالی از این محدودیتها نبود.
ما دراین تحقیق با عدم دسترسی به کتابها و منابع جدید مواجه بودیم و نیز عدم دسترسی به کتابخانه و منابع جمع آوری اطلاعات مواجه بودیم .
دانشگاههای دیگر اجازه نمی دادند که ما بتوانیم از کتابخانه های آنها استفاده کنیم و اگر هم اجازه ایی داده می شد محدودیت زمانی داشتیم و تنها می توانستیم هفته ای یکبار به مدت یکساعت از کتابخانه استفاده کنیم و نیز بعضی از دانشجویان ما را در این کار همکاری و یاری نکردند.

 

تعاریف عملیاتی :
منظور ما از این تحقیق کنترل فشارهای روانی می باشد برای اینکه بتوانیم عملکردهای تحصیلی دانشجویان را بالا ببریم .
•    فشار روانی : به طبقه ای کلی از مشکلات که برروی سیستم مغزی فشار وارد می کند.
•    فشارروانی: منظور تأثیر این فشارها بر نمراتی است که دانشجویان رشته روانشناسی و علوم اجتماعی درآزمون پایان ترم می‌گیرند.
•    عملکرد تحصیلی: سنجیدن یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل آنها با اهداف آموزشی
•    استرس: به قرن 15 میلادی باز می گردد، به معنای تنشی یا فشار فیزیکی به کار رفته در قرن 19 میلادی از استرس به عنوان نیروی وارده به بدن و روان یاد شده است استرس فرآیند انطباق یا سروکار داشتن با محرکهای پیرامون است که این محرکها مخرب یا تصویر برانگیز بوده و کارکردهای فیزیکی و یا روانی فرد را تحلیل می برد ( لازاروس ، 1989 ص 200)
” اما تعاریف علمی در رابطه با عملکرد های تحصیلی “
•    “کرونباح”   : “عملکرد یک نوع جمع آوری و به کارگیری اطلاعات در جهت اتخاذ تصمیم برای اینکه یک برنامه آموزشی را تعریف کنیم . “
•    و از نظر بی بای : “عملکرد تحصیلی یعنی فراگرد جمع آوری و تفسیر منظم شواهدی که در نهایت به قضاوت و ارزشیابی نظر به اینکه به اقدام شخصی بیانجامد می داند ابعاد این تعریف جمع آوری شواهد تفسیر قضاوت و تصمیم گیری است . “
•    استافن بیم  :  “عملکرد را فرآیند تعیین کردن و بدست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات مفیدی برای قضاوت و تصمیم گیرها تعریف کردند.”  (شیرازی ، 1385،ص 236)…

 

منابع و مأخذ
10- کریمی ، یوسف ، روان شناسی اجتماعی ، چاپ چهارم پاییز 1382، انتشارات دیرآور
1- اتیکسون – ریچارد .س – اتیکسون- ارنست هیلگارد-زمینه روان شناسی جلد دوم گروهی از مترجمان – زیر نظر و به ویراستاری : دکتر محمد تقی براهنی
2- آزاد، حسین، آسیب شناسی روانی ، انتشارات بعثت ، 1372،ص 105-87
3- بیرشک ،بهروز، بیماریهای وابسته به استرس و راههای درمانی آن ، ورزش و جوانان ، دومین سمپوزیوم سراسری استرس تهران ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1371 ص 32
4- چینی ،عباس ،بلوکراس، بلوشیلد، روانشناسی استرس، انتشارات ترمه 1371، ص 10
5- دلاور، علی – روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی-1371 انتشارات پیام نور
6- شاملو، سعید ، بهداشت روانی ، انتشارات رشد، 1372،ص 208 و 204
7- لیرون جی ماساراسون – باربارا- ساراسون روانشناسی مرضی، دکتر بهمن نجاریان – محمد علی اصغری مقدم محسن دهقان چاپ اول ، زمستان : 1371 انتشارات رشد
8- مارتین شفر- فشارروانی – چاپ دهم ، پائیز 1372 ، انتشارات رشد
9- صبوری مقدم ، حسن ، فشار روانی و راههای مقابله با آن ، چاپ اول 1377، انتشارات آستان قدس رضوی
 
پایان نامه
1-    طباطبایی – کاظم – بررسی عوامل فشارزای روانی و رفتارهای مواجعه ای مردم تهران پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 1369
2-    درویش نیا، علیرضا ، بررسی عوامل استرس زا در مدیران آموزشی زن شهرشیراز ، کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد ، استاد راهنما: غلام حسینی اسفند 1374 ص 54-50.
3-    جانجانی – حسن ، بررسی اثر استوسورهای دانشجویی در بروز اختلالات روان تنی در دانشجویان دانشگاه شاهد ، کارشناسی دانشکده علوم انسانی – استاد راهنما: محمد ابراهیم مداحی سال تحصیلی 75-74 ص 13-10
4-    محمد پور ، فرحناز- بررسی استرس شغلی معلمین و شیوه مقابله با آن ( کلیه مقاطع ابتدایی شهرستان فسا) کارشناسی دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه شاهد- استاد راهنما: محمد ابراهیم مداحی
سال تحصیلی 76-75 – ص 34-30
5-    غفاری ، احمد – بررسی عوامل فشارهای روانی بر عملکردها ، پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد ، 1378
 
منابع خارجی

1-    Aro –Hilleyi,lifes tress and psychosomatic symptomsamong 4 To 2. byearold finsnadoles- scents. Psychological medicine 1987-17-1g1.2.0L
2-    Conen, 5.8 Gailm wiliamson (1991) stress and in factious  Deasease.
In it umans. Psychological Ball etin. Vol 109,No,105-24
3-    Wolf.G.C. (1985) pepticuzcer and psucnosocial stress, Z- Arzt1 – for TBTLD, 79,7 (2,97-301)1985
4-    Lydeard, s.joen .R (1989)zifeevent
Umlnerobility and pisease form
Prect 6/4 ( 307-316)1989.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تأثیر درمانگری اسلامی بر اختلال‌های برونی‌سازی‌شده در کودکان و نوجوانان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تأثیر درمانگری اسلامی بر اختلال‌های برونی‌سازی‌شده در کودکان و نوجوانان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تأثیر درمانگری اسلامی بر اختلال‌های برونی‌سازی‌شده در کودکان و نوجوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تأثیر درمانگری اسلامی بر اختلال‌های برونی‌سازی‌شده در کودکان و نوجوانان

چکیده  
مقدمه  
برنامه درمانی  
روش  
جامعه آماری مرحله میانی  
نمونه و روش نمونه‌گیری مرحله میانی  
جامعه آماری مرحله پایانی  
نمونه و روش نمونه‌گیری مرحله پایانی  
ابزارهای سنجش  
اعتبار آزمون  
روش اجرای پژوهش  
توصیف و تحلیل داده‌ها  
مشخصه‌های توصیفی مرحله پایانی  
نتایج  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق تأثیر درمانگری اسلامی بر اختلال‌های برونی‌سازی‌شده در کودکان و نوجوانان

ـ بارکلی، راسل ای و ماش‌ اریک، روان‌شناسی مرضی کودک، ترجمه حسن توزنده‌جانی، مشهد، آوای‌کلک، 1383

ـ مینایی، اصغر، هنجاریابی نظام سنجشی مبتنی بر تجربه آشنباخ، تهران، سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی، 1384

-Achenbach, T. M. ,& Rescola, L .A, Manual for the ASEBA school age: Form & profiles, Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry,

-Canell .Arin, M. & Godman. Sherryl, H, The Association Between Psychopathology in Fathers versus Mothers and children ‘s Internalizing and Externalizing behavior problems: A Meta Analysis;APA, psychological Bulletin vol , 128, no 5,

-Foote, R. Eyberg, S. & Schuhmann, E, Parent-child interaction approaches to the treatment of child behavior problems. In T. Ollendick & R . Prinz (Eds.), Advances in clinical child Psychology Vol. 20 . New York: Plenum Press,

-Gimpel, G . A . Holland, M .L, Emotional and Behavioral Problems of Young Children: Effective Interventions in the Preschool and Kindergarten Years, New York Guilford press,

-kendall, P . C, Child and Adolescent therapy (2nd ed.). New York: Guilford Press,

-McMahon, R . & Estes, A, conduct problems. In E . Mash & L Terdal (Eds.), Assessment of childhood disorders (3rd ed., pp.130 -196). New York: Guilford Press,

-Patterson, G, Monographs for the Society for Research in Child Development, 45(5, Serial No.64)the unacknowledged victims,

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ساخت و اجرای یک برنامه مداخله‌گری برای کاهش اختلال‌های برونی‌سازی‌شده، بر اساس متون دینی اسلام است. چگونگی و میزان اثربخشی این برنامه درمانی بر کودکان مبتلا به این اختلال، فرضیه این پژوهش را تشکیل می‌دهد. این پژوهش با توجه به دو مقوله فرهنگ ملی و بومی خانواده‌ها و همچنین مذهب آنها در فرایند درمانگری، الگوی جدیدی را معرفی کرده است تا اثربخشی این روش، بر اختلال‌های برونی‌سازی‌شده را بررسی کند. روش انجام این پژوهش از نوع طرح‌های «آزمایشی در قالب پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل» بود که در جامعه دانش‌آموزان پسر مقاطع چهارم و پنجم دبستان استان قم اجرا شد. پس از تحلیل داده‌ها، این نتایج به دست آمد که مداخله اسلامی ـ روان‌شناختی، در کاهش اختلال‌های برونی‌سازی‌شده تأثیر داشته و فرضیه پژوهش تأیید شده است

کلید واژه‌ها: اختلال‌های درونی‌سازی‌شده، اختلال‌های برونی‌سازی‌شده، مداخله اسلامی ـ روان‌شناختی

 

مقدمه

توجه به ویژگی‌های دوره کودکی اهمیت زیادی دارد؛ اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد, پایه‌گذاری شخصیت و الگوی رفتاری دوره بزرگ‌سالی است. بدیهی است که هر چه در آغاز زندگی در محیط اطراف کودک روی می‌دهد، بر روح و روان وی تأثیر می‌گذارد و ساختار شخصیت وی را شکل می‌دهد. نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که این دوره از زندگی برای والدین به نوعی، دوره دوسوگراییها و تضادها به شمار می‌آید. از یک سو شرایط عاطفی و جسمانی فرزندان, آنها را به منزله موجوداتی دوست‌داشتنی و گرمی‌بخش کانون خانوادگی در می‌آورد و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد، ناسازگاری‌ها و نابهنجاری‌های رفتاری کودکان، عرصه را بر والدین تنگ می‌کند. پس می‌توان یکی از مشکلات اساسی خانواده‌ها را تعامل با کودک و نحوه مهار رفتار وی قلمداد کرد

در طول سال‌های اخیر، افزون بر رشد جسمانی کودک، توجه به تحول عاطفی ـ اجتماعی وی نیز افزایش یافته است. پیش از این، بسیاری از والدین و متخصصان بر این باور بودند که بسیاری از مشکلات کودکان ناشی از نارسایی‌های تحولی آنهاست و پشت سر گذاشته خواهد شد؛ اما واقعیت آن است که بسیاری از کودکان پس از سپری کردن مراحل تحول نیز همچنان مشکلات را با خود به همراه دارند و در موارد زیادی این مشکلات پیشرفته‌تر و وخیم‌تر می‌شوند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که علت اصلی مشکلات عاطفی ـ رفتاری کودکان، صرفاً نارسایی‌های تحولی نیست

به نظر می‌رسد بیشتر مشکلات مزبور حاصل نارسایی‌ها و ضعف‌های ارتباطی والد ـ کودک‌اند. یکی از مشکلاتی که زیرمجموعه مشکلات ارتباطی ـ عاطفی قرار می‌گیرد، اختلال‌های برونی‌سازی‌شده کودکان است که مواردی مانند پرخاشگری، نادیده گرفتن قوانین و رفتارهای مقابله و مخالفت را شامل می‌شود

اختلال‌های برونی‌سازی شده از جمله اختلال‌های دوران کودکی است و محتوای اصلی آنها را رفتارهای ضداجتماعی و تضادورزانه تشکیل می‌دهند که براساس طبقه‌بندی ابعادی، با اصطلاح اختلال‌های برونی‌سازی‌شده نام‌گذاری شده‌اند. این نوع مشکلات در طبقه‌بندی مقوله‌ای انجمن روان‌پزشکی امریکا (IV-TR DSM -) به سه اختلال تضادورزی جسورانه (ODD)، اختلال رفتار هنجاری (CD) و اختلال نارسایی توجه / فزونکنشی (ADHD) تقسیم می‌شوند

اختلال‌های برونی‌سازی‌شده، الگوهای رفتاری سازش‌نایافته کودکان در موقعیت‌های مختلف هستند که مشکلاتی برای اطرافیان ایجاد می‌کنند. در این اختلال‌ها، که اختلال‌های رفتاری نیز نامیده می‌شوند، مشکلات رفتاری کودک که ناشی از ضعف مهارگری اوست، به تعارض بین کودک با بافت اجتماعی منجر می‌شود و شامل دو نشانگان رفتار نادیده‌گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه است

این اختلال‌ها در کودکان بیش از سایر اختلال‌ها مشاهده می‌شوند و درصد بالایی از نابهنجاری‌های کودکان را به خود اختصاص می‌دهند. در یک بررسی، ولز و فورهند (1985) با مرور چند پژوهش درباره شیوع اختلال رفتار هنجاری در کودکان ارجاعی به کلینک‌ها نشان دادند که 33 تا 75 درصد از مراجعه‌ها به علت رفتارهای مربوط به اختلال رفتار هنجاری بود. در یک نگاه دیگر درصد کودکان و نوجوانانی را که مشکلات برونی‌سازی‌شده قابل توجهی بروز می‌دهند،7 تا 22 درصد است. از سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که فراوانی این اختلال‌ها، تعداد زیادی از خانواده‌ها و مراکز آموزشی را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. بر اساس نتایج برخی از پژوهش‌ها مانند پژوهش مک ماهون و استیس (1997)، فراوانی این اختلال در سال‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است

اختلال‌های عاطفی ـ رفتاری، به ویژه به سبب وضعیت نامتعادل و دگرگونی‌های زندگی خانوادگی و اجتماعی در یکی دو دهه اخیر، در کشور ما نیز بیش از هر زمان دیگر گریبان‌گیر گروه‌های وسیعی از کودکان شده است

در بررسی مسیر تحولی این اختلال‌ها باید گفت بیش از 90 درصد جوانان مبتلا به اختلال سلوک، قبلاً ملاک‌های اختلال لجبازی نافرمانی را داشته‌اند، اما بیشتر خردسالان مبتلا به اختلال لجبازی نافرمانی، رفتارهای ضداجتماعی مشخص‌کننده اختلال سلوک را ندارند. بنابراین، این ارتباط دوسویه نیست و باید گفت گذار از اختلال لجبازی نافرمانی به اختلال سلوک مشاهده می‌شود، اما این موضوع به این معنا نیست که هر کودک دارای نشانه‌های اختلال لجبازی نافرمانی، حتماً در سیر تحول به اختلال سلوک مبتلا خواهد شد. در ارتباط بین این اختلال‌ها و اختلال ضداجتماعی نیز باید گفت شواهد زیادی درباره روابط اختلال لجبازی نافرمانی و اختلال سلوک در دوران کودکی یا نوجوانی با اختلال ضداجتماعی در بزرگ‌سالی گزارش شده است. بزرگ‌سالان مبتلا به اختلال ضداجتماعی، تقریباً همیشه ملاک‌های اختلال سلوک را در مراحل قبلی تحول‌شان داشته‌اند، که بیانگر حساسیت شدید ارتباط اختلال سلوک ـ اختلال ضداجتماعی است؛ اما تنها تعداد محدودی از جوانان مبتلا به اختلال سلوک ویژگی‌های الگوهای مزمن رفتار ضد اجتماعی را نشان می‌دهند. در واقع، شرط تشخیص اختلال ضداجتماعی در DSM-IV این است که اختلال سلوک قبل از 15سالگی وجود داشته باشد. با این حال،‌ در یک سوم از موارد، اعتبار پیش‌بین (همانند روابط اختلال لجبازی نافرمانی ـ اختلال سلوک) بسیار پایین است و تنها 10 درصد یا کمی بیشتر از خردسالان ابتلا به اختلال لجبازی نافرمانی تظاهرات اختلال ضداجتماعی یا جامعه‌ستیزی در بزرگ‌سالی را نشان داده‌اند

درباره علل به وجودآورنده این اختلال‌ها، موارد متعددی مطرح شده است؛ اما برای نظام‌مندکردن آنها با یک دسته‌بندی فردمحور، به صورت سه گروه از علل دسته‌بندی شده در آمده است که در تعداد زیادی از پژوهش‌ها به این دسته‌بندی توجه شده است. در این پژوهش نیز همین الگو مورد نظر بوده است: 1 ویژگی‌های کودک؛ 2 ویژگی‌های والدین؛ 3 تعامل والد ـ کودک

نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که از بین عوامل مزبور، تعامل والد ـ کودک یا به عبارت دیگر شیوه‌های فرزندپروری، در ایجاد تمام اختلال‌های کودکان و نوجوانان نقش اساسی دارد و این نقش در رفتارهای پرخاشگرانه و اختلال‌های برونی‌سازی‌شده بیشتر است. از آنجا که بسیاری از پژوهشگران معتقدند این شیوه‌ها بیش از سایر عوامل بر اختلال‌های برونی‌سازی‌شده تأثیر می‌گذارند، در این پژوهش نیز به رفتارهای فرزندپروری بیش از سایر عوامل پرداخته شد

روش‌های درمانگری که در زمینه اختلال‌های برونی‌سازی‌شده به کار می‌رود، معمولاً براساس روی‌آوردهای‌ مختلف روان‌شناختی تدوین می‌شود و در مورد این نوع از اختلال‌ها، بر اساس محورهای سه‌گانه‌ای که در بحث علل مطرح شد, برنامه‌های درمانگری متناسب، طراحی و اجرا می‌شود

الف) روش‌های درمانگری کودک‌محور: این پژوهش‌ها معمولاً متمرکز بر خود کودک است. در چنین روش‌هایی سعی می‌شود مهارت‌های کودک را افزایش داده و به توان‌مندی‌هایی وی بیفزایند. از جمله این روش‌ها، می‌توان به آموزش مهارت‌های شناختی اجتماعی و دارو درمانگری اشاره کرد

ب) روش‌های درمانگری مدرسه‌محور: در این نوع از درمانگری‌ها با توجه به محیط آموزشی که ویژگی اصلی آن، افزایش آموزش‌پذیری کودکان به واسطه فضای مخصوص مدرسه است و همراهی کودکانِ دیگر، معمولاً آمادگی فرد را برای درونی‌کردن مهارت‌ها افزایش می‌دهد. بنابراین، با استفاده از فضای مناسب آموزشگاه سعی می‌شود مهارت‌های لازم به کودک آموزش داده شود

ج) روش‌های درمانگری والدمحور: آموزش والدین، یکی دیگر از روی‌آوردها در درمان اختلال‌های برونی‌سازی‌شده است که بسیار مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. در این روش، با توجه به این پیش‌فرض که در چنین اختلال‌هایی روابط بین والدین و کودک معمولاً ناسالم است، سعی می‌شود با آموزش روش‌های مختلف به والدین، تعامل والدین و کودک را بالا برند و در واقع پدر و مادر مهارت ارتباط بهتر، سازنده و سالم‌تر با کودک را فرا می‌گیرند. این‌گونه آموزش‌ها معمولاً به صورت برنامه‌های درمانگری طراحی و تدوین و سپس اجرا می‌شوند

برنامه‌ها یا بسته‌های درمانگری موجود در کشور، پشتوانه پژوهشی بسیار خوبی دارند و براساس یافته‌های علمی، طراحی و تدوین شده‌اند و کاملاً برای مداخله مفید هستند؛ اما نکته قابل توجه این است که برنامه‌های درمانی معرفی‌شده، بیشتر برگرفته از آثار ترجمه شده است و بر اساس فرهنگ و ویژگی‌های کشورهای غربی است. نکته دیگر اینکه در این برنامه‌ها، توجهی به فرهنگ بومی، دین و مذهب خانواده‌ها نیز نشده است. در حالیکه اثربخشی نوع و میزان مذهب و فرهنگ، در تعامل‌های خانواده و رفتارهای آنها امری بدیهی و روشن است

در چنین وضعیتی احساس شد که باید برنامه‌ها و روش‌های درمانی متناسب با فرهنگ و مذهب کشور، طراحی و تدوین و به صورت عملی آزمایش شوند تا پس از اطمینان از اعتبار و کارآمدی آنها، در اختیار درمانگران و مربیان قرار گیرد تا کودکان مبتلا و خانواده‌های آنها و به دنبال آن، مراکز آموزش و پرورشی از چنین مشکلاتی رهایی یابند و این کودکان به سوی شخصیتی سالم و متعادل رهنمون شوند. بنابراین، نیاز به یک برنامه درمانگری برگرفته از آیات و روایات و متناسب با فرهنگ اسلامی، کاملاً آشکار است

هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر برنامه درمانگری مبتنی بر آیات و روایات، بر کودکان مبتلا به اختلال‌های برونی‌سازی‌شده بود؛ به این منظور، با مطالعه در آیات و روایات و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر، برنامه درمانگری ساخته و برای اجرا آماده شد. اما از آنجا که انجام دادن پژوهش‌های روان‌شناختی بر اساس آیات و روایات در جایگاه آغازین خود قرار دارند، این پژوهش قرآنی ـ حدیثی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد

اهمیت دیگر این پژوهش آن است که تا به حال برنامه مدون و نظام‌دار مداخله‌گرانه که بر اساس آموزه‌های اسلامی ساخته شده باشد و همچنین با فرهنگ اسلامی ما همگونی داشته باشد، وجود نداشته است. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از برنامه اسلامی ـ روان شناختی برای درمانگری در یک موقعیت واقعی، برای اولین بار امکان استفاده از آموزه‌های دین اسلام برای درمانگری را به صورت تجربی اثبات و راه را برای پژوهش‌های بعدی هموار کرده است

این پژوهش می‌تواند نمونه‌ای جدید و عینی از یک پژوهش قرآنی ـ ‌حدیثی، برای پژوهشگران در حوزه روان‌شناسی اسلامی باشد و این عرصه برای دیگر پژوهشگران باز است تا با تلاش‌های بیشتر بتوانند صحت و سقم این یافته‌ها را بررسی کنند

برنامه درمانی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت بهره وری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت بهره وری دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت بهره وری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول
ادبیات موضوعی
فصل دوم
مبانی تئوریك
فصل سوم
پیشینه تحقیق
فصل چهارم
روش نمونهگیری و برآورد موجودی سرمایه
فصل پنجم
برآورد مدلها و نتیجهگیری وپیشگفتار
نیازهای بشر چیزی نیست كه بتوان به راحتی از آن صرفنظر كرد . امروز با توجه به منابع كمیاب و نیازهای نامحدودی كه وجود دارد ، استفاده درست و مناسب از منابع كمیاب و بر طرف كردن نیازهای نامحدود امری واجب و ضروری به شمار می رود وهمچنین با توجه به جهانی شدن اقتصاد و شكستن مرزهای جغرافیایی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فرهنگی ، اجتماعی و . . . . و افزایش رقابت ، دولتها و شركتها را بر آن داشته تا برای از دست ندادن بازارهای داخلی و خارجی و خارج نشدن از گوی رقابت داخلی وجهانی ، كالاهایی با كیفیت بهتر و كمیت بیشتر و قیمت پائین تر به بازارهای داخلی و خارجی شان عرضه نمایند كه این می تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت  گیرد. بنابراین ، این چیزی جزء بهره وری و كارایی بیشتر عوامل تولید نمی تواند باشد .
بهره وری باعث صرفه جویی در استفاده ازمنابع كمیاب و افزایش قدرت رقابت و در مورد افراد ، مزایای بهره وری همچنین به صورت دستمزدهای بالا و كیفیت بهتر زندگی شغلی ظاهر می شود.
بهره وری به عنوان یك ضرورت ، جهت ارتقاء سطح زندگی ، رفاه بیشتر و آرامش و آسایش انسانها می باشد ، كه هدف اساسی برای همه كشورهای جهان محسوب میشود.
وقتی كه ، مسئله بهره وری و بحث استفاه بهینه از منابع به میان می آید ، نمیتوان از مهمترین بخش آن یعنی بهره وری نیروی انسانی به سادگی گذشت. استفاده منطقی از منابع فكری و فیزیكی نیروی انسانی كمك  شایانی به بهره وری كرده و خواهد كرد و بكارگیری افراد ماهر و متخصص و دارای مهارت های مختلف در زمینه های متعدد ، می توان به كیفیت بهتر و كمیت بیشتر تولیدات بیانجامد . بدون اغراق می توان گفت كه این ذهن و فكر و قدرت بدنی نیروی انسانی بوده است كه چنین تحولات عظیمی در بكارگیری ماشین آلات ، مواد ، انرژی و…  ایجاد كرده است .
بشر برای افزایش بهره وری از تمام  توان خود استفاده كرده است ، به طوریكه جمیع اختراعات و ابداعات بشری از ابتدائی ترین ابزار كار دراعصار گذشته گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات مكانیكی و الكترونیكی در زمان حاضر ، متأثر از همین تمایل و اشتیاق به بهره وری افزون تر بوده است و خواهد بود. می توان گفت یكی از مهمترین دستاوردهای انسانی امروز ، دستیابی به  تكنولوژی الكترونیك و به دنبال آن دستیابی به ابزارهای محاسباتی قوی مانند كامپیوتر و وسائل ارتباطاتی كه از مهمترین آنها اینترنت می باشد، بوده است كه این هم خود در سایه استفاده صحیح و منطقی ازمنابع و امكانات موجود وجود محدودیتها تحقق یافته است .
امروزه استفاده از كامپیوتر و اینترنت در تمام كارها وارد شده است و در اكثر كارها از این دو ابزار و فناوری استفاده می شود . كه در كشور ما نیز استفاده از كامپیوتر به طور گسترده و استفاده از اینترنت به طور محدودتر در زندگی افراد راه پیدا كرده است .
بدیهی است كه تغییرات تكنولوژیكی علاوه بر اینكه روی بهره وری تأثیر می گذارد، باعث تغییر نوع شغلها ، مهارتها ، مسئولیتها و وظایف كارگران می شود و نیروی كار در بازار كار دارای مزیت خواهد بود . بنابراین ، جذب  نیروی  كار ماهر و متخصص در فعالیتهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات ضروری است كه این خود روی دستمزد نیروی كار تأثیر می گذارد.
منابع فارسی
1)    اسلوین، جیمز؛ اینترنت و جامعه، ترجمه عباس گیلوری و علی رادباوره، تهران: نشر كتابدار، 1380
2)    كلانتری، باقر و عرب مازار، عباس؛ برآورد موجودی سرمایه كشور (1338ـ1367)، مجله اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، سال اول، شماره یك، تابستان 1371
3)    بالازاده، مسعود؛ بررسی و برآورد تابع تولید صنایع نساجی در ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1369
4)    برانسون، ویلیام، اچ؛ تئوری و سیاستهای اقتصاد كلان، ترجمه عباس شاكری، تهران: نشر نی، چاپ چهارم، 1378
5)    تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی،تهران: نشر نی، چاپ دوم، 1375
6)    توكلی، اكبر؛ آذربایجانی، كریم و شهریار، علی؛ اندازهگیری و تجزیه و تحلیل بهرهوری عوامل تولید در گروههای صنایع ایران (1351ـ1372)، مجله برنامه و بودجه ـ سال پنجم، شماره 52 و 52، مرداد و شهریور 1379
7)    عبادی، جعفر؛ مباحثی در اقتصاد خرد (بازارها، تعامل عمومی و اقتصاد رفاه)، انتشارات سمت، چاپ چهارم، تابستان 1381
8)    حسین زاده، علی؛ اندازهگیری شاخصهای بهرهوری و تعیین عوامل موثر بر بهرهوری در شركت بافت آزادی، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی، 1380
9)    حسن خوانساری، زهرا؛ برآورد موجودی سرمایه در اقتصاد كشور در سالهای 60ـ1338 و تفكیك آن بین سالهای 60ـ1338 و تفكیك آن بین بخشهای مختلف اقتصادی طی سالهای 60ـ1343، سازمان برنامه و بودجه، 1362
10)    داودی، پرویز؛ اقتصادخرد، نشر مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1374
11)    رضائیان، علی؛ سیستم اطلاعات مدیریت (مدلسازی اطلاعات)، انتشارات سمت، چاپ اول، 1381
12)    سیلاودن، كنت و پی لاودن، جین؛ فناوری اطلاعات، ترجمه حمید محسنی، تهران: نشر كتابدار، چاپ اول، زمستان 1380
13)    شهشهانی، احمد؛ الگوی اقتصاد سنجی ایران و كاربرد آن، دانشگاه تهران، 1357
14)    شیرانی، پرویز؛ نظریه نمونهگیری، تهران: مركز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1364
15)    عابدین در كوش، سعید؛ جزوه اقتصاد كلان پشرفته كارشناسی ارشد، دانشكده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
16)    عبدالعزیز، آبتین؛ بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ارتباطات بین سازمانی (استانداری و فرمانداریهای استان سیستان و بلوچستان)، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشكده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی، 1381
17)    قارون، معصومه؛ برآورد ذخیره موجودی سرمایه بخشهای اقتصادی ایران (1370 ـ 1352)، مجله روند، 1372
18)    كیت بهان و ناهولز؛ آشنایی با تكنولوژی اطلاعات، ترجمه مجید آذرخش و دیگران، تهران: انتشارات سمت، 1377
19)    لوین یانگ، مارگارت؛ راهنمای جامع اینترنت، ترجمه محمدحسین، مهدوری، تهران: خانه نشرهزاره، 1380
20)    لیارد، پی.آر.جی و والتر، ا.ا؛ تئوری اقتصادخرد، ترجمه عباس شاكری، نشر نی، چاپ اول، 1377
21)    مهدوی ، محمدنقی؛ تكنولوژی اطلاعات و فناوری اطلاعات، تهران: نشر چاپار، چاپ اول، تابستان 1379
22)    وحید، پریدخت؛ تأثیر علم و فناوری بر مزدهای واقعی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره 52 و 53، 1378
23)    هژبر كیانی، كامبیز، بغزیان، آلبرت؛ روشی برای برآورد موجودی سرمایه بخشهای عمده اقتصاد ایران، مجله اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 6، بهار 1376
24)    هژبر كیانی، كامبیز؛ اقتصاد سنجی و كاربرد آن، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ دوم 1377

منابع انگلیسی
1)    Atrostic, B.K and Nguyen, Sang, Computer Networks and U.S. Manufacturing Plant Productivity: New Evidence from the CNUS Data, Center For Economic Studies U.S. Census Bureau, January 2002
2)    Barro, Robert.J and Sala.i.Martin, Xavier, Economic Growth, New York: Mc Graw – Hill, Inc, 1995
3)    Cristea, Nicola, An Econometrics Analysis of the Effects of Internet Use at work on Hourly wages, April, 2000
4)    Greenan, Nathalic and Mairesse, Jacques, Computers and Productivity In France: Some Evidence, Working paper, 5836, November, 1996
5)    Krueger, Alan.B, How Computers Have Change The Wage Structure: Evidence From Micro Data (1984-89), NBER, Working paper, No, 3858
6)    Lee, Sang. Hyop and Kim, Jangh yuk, Have Internet Changed The Wage Structure too?, Department of Economics, June 2002
7)    Poon, S.k, Econometrics and Exploratory Approaches to Analysis The Information Technology Productivity Paradox, International conference on Information System, Seattle, December, 2002
8)    Stirob, Keving.J, Reassesing The impact of IT in The Production Function: A Meta-Analysis, Federal Reserve Bank of New York, November, 19, 2002
 پیشنهادها

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

چکیده
فصل اول
مقدمه پژوهش
1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
ارتباط هویت با ناشنوایی
4-1 اهمیت پژوهش
5-1 ضرورت پژوهش
6-1 فرضیه های پژوهش
7-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2 مقدمه
2-2 ریشه تاریخی در مورد نوجوانی
3-2 آراء تحقیقات در مورد نوجوانی در قرن بیستم
4-2 تحقیقات در مورد همانند سازی و رابطه آن با نوجوانی و بحران هویت
5-2 آراء و تحقیقات اولیه و پایه 1 در مورد «بحران هویت» و نوجوانان
6-2 تحقیقات اریکسون در مورد هویت و بحران هویت
7-2 هویت از دیدگاه گلاسر
8-2 رابطه متقابل «هویت یابی» و «بحران هویت»
9-2 هویت ازدیدگاه جیمز مارسیابورن
10-2 هویت از دیدگاه آدامز
112- آشنایی با صوت و حس شنوایی و تعاریف مربوط به ناشنوایی
تعاریف مربوط به ناشنوایی
تعاریف
رفتارهای نشانه ای نقص شنوایی
فصل سوم
روش پژوهش
1-3 مقدمه
2-3 جامعه آماری
3-3 نمونه و روش نمونه گیری
4-3 روش جمع آوری اطلاعات
5-3 جمع آوری اطلاعات
6-3 اعتبار مقیاس (EOM-EIS)
7-3. روایی مقیاس(EOM-ELS)
8-3. روش های گرد اوری اطلاعات
9-3 روش آماری تجیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4 مقدمه
2-4 اطلاعات توصیفی و استنباطی
فصل پنجم
تفسیر و نتیجه گیری
5-1 بحث و تفسیر نتایج
5-1-1 بررسی و مقایسه موضوع تحقیق
5-1-2 بیان مسئله
5-1-3 فرضیه های تحقیق
5-1-4 جامعه آماری و نمونه
5-1-5 ابزار تحقیق
5-1-6 نتایج تحقیق
5-2 نتیجه گیری
5-3 محدودیت ها
5-4 پیشنهادها
6-منابع و مراجع
7-پیوست ها

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

-اتکینسون و همکارن(1379) ، زمینه روانشانی هیلگارد ، مترجم:براهنی . انتشارات رشد

-احدی، حسنی(1377)، روانشناسی رشد ، محسنی نیک چهره

-افروز ، غلامعلی(1376)، توانبخشی کودکان آهسته گام. انتشارات دانشگاه تهران

-بیلر رابرت(1379) ، کاربرد روانشناسی در آموزش ، مترجم: کدیور، پروین. مرکز نشر دانشگاهی

-پور ناصح ، مهرانگی(1379)، بررسی رابطه بین عزت نفس و هویت یابی در بین دانشجویان رشته های علوم انسای ، فنی ، پزشکی شهر تهران – پایان نامه کارشناسی ارشد(m.s) واحد علوم و تحقیقات تهران

-پارسا، محمد(1371) ، روانشناسی رشد کودک و نوجوان، انتشارات بعثت

-پیاژه –ژان(1373) ، پنج گفتار، مترجم حسنی ، تهران

-پیاژه – ژان (1375)، تربیت ره به کجا می سپرد؟ مترج دادستان، منصور –تهران انتشارات دانشگاه تهران

-چنگیزه، ریچارد(1381) ، هویت اجتماعی ، مترجم یار احمدی ، تورج تهران نشر شیرازه

-حسنی، نیک چهره(1373)، روانشناسی رشد نوجوانی، انتشارات بنیاد

-خسرو پور، یوسف(1354) روانشناسی بلوغ و نوجوانی، انتشارات امیر کبیر

-دی.نای، رابرت(1370) سه مکتب روانشناسی دیدگاه های فروید اسکینز و راجرز- مترجم دکتر احمد جلالی

-رحیمی نژاد، عباس(1379) ، بررسی تحولات هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجویان دوره کارشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

-رزم آرا(1370) ، فرهنگ روانشناسی، تهران، انتشارات علمی

-ریچ، جان(1369) ، مطالعه روانشناختی با کودک و نوجوان ، مترجم فردوس

-سینایی، حسین (1379) بحران هویت اندیشه، سال اول شماره

-سیف نراقی، مریم(1374) روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران انتشارات بدر

-شولتز،شولتز(1377) ، نظریه های شخصیت چاپ ششم، مترجم سید محمدی، تهران

-شریعتمداری، علی(1370) روانشناسی تربیتی، انتشارات امیرکبیر تهران

-شکینگ، لوئیس(1970)، مشاوره-مترجم شیده، خدیجه تهران، انتشارات امیرکبیر

-فرجاد،محمد حسین(1358) ، همانند سازی ، تهران، انتشارات ویرایش

-قاسم زاده فاطمه(1379)، نوجوانی، بحران هویت جامعه سالم سوم شماره

-کوچک انتظار، رویا(1358)، بهداشت روانی کودکان استثنایی، انتشارات تجسم خلاق

-کشاورزی ارشدی و پریسا تجلی(1384)، ناشنوایی، روانشناسی و آموزش، انتشارات شرح

-ماسن، پاول حاتری و دیگران(1380) ، رشد و شخصیت کودک ، مترجم باسیانی, مهشید، تهران نشر مرکز کتاب ماد

مقدمه

فصل دوم پژوهش حاضر شامل دو قسمت کلی ذیل خواهد بود

اول: بررسی پژوهش های انجام شده در مورد موضوع تحقیق و نیز تحولات آراء و عقاید پیرامون مسائل پژوهش که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از منابع مختلف مطرح گردیده است

دوم: استنباط و استنتاج از ماحصل پژوهش حاضر عقاید و تفکران اصلی موضوع پژوهش و روابط گوناگون که می تواند در اثر این پژوهش ها و عقاید و تفکرات وجود داشته باشند

درضمن شیوه بررسی پیشینه پژوهش حاضر بر مبنای اصول ذیل می باشد

1-        بررسی تاریخچه موضوعات به شیوه تقدم زمانی، از روزگاران باستان تا عصر حاضر انجام شده است

2-    همراه با بررسی تحولات تاریخی با شیوه تقدم زمانی موضوعات مورد بررسی نیز از موضوعات کلی به سوی موضوعات جزئی و دقیق تر مطرح گردیده اند

3-    به دلیل اینکه تا چند دهه اخیر تحقیقاتی رسمی و شاید غیر رسمی و حاشیه ای در حدود بحران هویت انجام گردیده است. به موضوعاتی که بر مبنای فرض ریشه اصلی موضوع بحران هویت بوده اند، پرداخته شده است. بنابراین ابتدا به مطالعات مربوط به موضوعات زمینه ساز بحران هویت پرداخته و سپس به موضوعات پیرامونی بحران هویت مانند همانند سازی پرداخته و در نهایت تحقیقات مستقیم در مورد موضوع پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد

2-2 ریشه تاریخی در مورد نوجوانی

ریشه موضوع نوجوانی و بحران هویت ناشی از آن را شاید بتواند در اساطیر و فرهنگ باستانی ملل گوناگون یافت

به عنوان نمونه در اسطوره های مذهبی آدم و حوا به عنوان اولین انسانها پس از عصیان از بهشت رانده می شوند و هویت فرشته گون آنها که مظهر پاکی و عبودیت است به هویتی بشری که معجونی از صواب و گناه است تبدیل می شود. شیطان نیز پس از عصیان از دسته الهی مبنی بر سجده بر آدم و به دلیل غرور ناشی از عبادت بسیار به زمین رانده شده و هویتی کاملاً مغایر هویت قبلی تغییر پیدا می کند.(شریعتی، 1354)

در دوره های بعدی فرهنگ و زندگی بشری جریانات مشخص تری را از وجود نوجوانی و بحران های آن در فاصله دوره کودکی و جوانی به چشم می خورد. به عنوان نمونه در کشور روم باستان پلوتارچ[1] از اهمیت تعلیم و تربیت نوجوانان و لزوم واگذاری مسئولیت به آنها برای تاثیر بهتر در دوره جوانی و این موضوع می تواند بیانگر این امر باشد که در کشورهای باستانی و اساطیری نیز اصولاً موضوع نوجوانی وجود داشته و مورد توجه بوده است(مولر[2]، 1367)

در قرن هجدهم ژان ژاک روسو[3] فرانسوی در کتب معروف خود وقایعی دقیق که از 12 تا 15 سالگی فرد روی می دهد شرح داده و دوران فوق را دوران «سن عقلی» نامیده است

همچنین یستازی مربی معروف سوئیسی در اواخر همین قرن  با نوشته های خود این عقاید به وجود آورد که ظرفیت درک و مهارت نویسی نوجوانان بیش از مقداری است که قبلاً تصور می شده است (مولر، 1367)

در همین قرن فروبل[4] پس از سالها بررسی در مورد تعلیم و تربیت نوجوانان مجله معروف خود را اظهار نمود که والدین باید در عصر فرزندان خود زندگی کنند نه اینکه فرزندان را مجبور کنند در عصر آنها زندگی کنند(مولر 1367)

در قرن نوزدهم هربارت[5] در نوشته های خود تاکید کرد که سنین 10 تا 17 سالگی از مهمترین دوره های زندگی هر فرد است که در آن قابلیت یادگیری به حد اعلای خود میرسد و این موضوع را با دلایل و شواهد و تجربه های خود به طور مفصل مورد بررسی قرار دارد. افکار و نوشته های روبل هربارت در افکار استانلی در اواخر قرن نوزدهم درباره نوجوانی تاثیر داشته است

در سال 1381 ، در اولین بررسی آماری در مورد نوجوانان رابرتن  انگلیسی  در مطالعات خود ظهور علائم بلوغ و بحران های ناشی از آن را بر روی 200 دختر نوجوان تشریح نموده. به عقیده وی دوره بلوغ از 11 تا 20 سالگی متغیر است و در این دوره بحرانهایی در روحیات فرد رخ می دهد. همچنین رابرتن اولین کسی بود که بر خلاف عقاید رایج و بر مبنای آن اظهار نمود که آب و هوا در تشریح بلوغ مسائل روانی و جسمی آن تاثیر می گذارد این موضوع بعدها به وسیله تحقیقات میلز[6] تائید و تکمیل گردید

در سال 1891 بر نهایم ولانکستر[7] در تحقیقات خود با استفاده از پرسشنامه و خاطرات ثبت شده نوجوانان مطالعاتی را در زمینه مشکلات نوجوانی انجام داده و برای اولین بار به طور رسمی اعلام نمود که: والدین و مربیان باید از روانشناسی نوجوانی و بحران های آن ، اطلاع داشته و موسساتی برای آموزش این امر دایر گردید. این پژوهشها به ویژه در کشورهای توسعه یافته مورد توجه واقع گردید و تاکنون هم در مسائل کاربردی و عملی برای نوجوانان در آن کشورها می باشد

همچنین در قرن نوزدهم در حیطه نظری، دانشمندان بزرگی چون داروین و اسپنسر[8] تکامل انسان از کودکی تا بزرگسالی را به شکل الگوی پپیش ساخته پیشنهاد نمودند ولی توجهی به فرهنگ و محیط و اثرات آن بر فرد که موضوع بحران هویت را هم به طور عمده شامل می شود نداشتند. (اسماعیلی ، 1375)

داروین و اسپنسر معتقد بودند ریشه و تکامل ویژگیهای ذهنی و رفتاری نوجوانان غیر قابل اجتناب است و کودک و نوجوان باید مراحلی را طی کنند تا به بزرگسالی برسند و این امر اجباری و یکسان بوده و حتماً باید طی شود

در مجموع تا پایان قرن نوزدهم نویسندگان و محققان دیگر چه قبل و چه بعد از دانشمندان و محققان یاد شده به بررسی و تحقیق درباره مسائل نوجوانان پرداختند و مطالب عمده ای که به صورت مشترک یادآور شدند این بود که دوره نوجوانی به کلی از دوره کودکی و بزرگسالی متمایز و ویژگی های خاص خود را دارد و در این دوره بحرانهای مختلفی در زندگی نوجوان رخ می دهد که علتهای گوناگونی می تواند داشته باشد

3-2 آراء تحقیقات در مورد نوجوانی در قرن بیستم

همان طور که ملاحظه شد نوجوانی و مسائل تابعه آن مانند بحران های نوجوانی پیرو جریانات علمی و فلسفی عصر خود بوده است. بر همین مبنا در گذشته بحرانهای نوجوانی عمدتاً کلی و به عنوان مثال جزو مسائل تکاملی و رسش[9] قلمداد می گردیده است

شاید به همین دلیل نگرشهای یک بعدی به کل مسائل نوجوانی و اینکه ابعاد اجتماعی و روانی نوجوانی مورد توجه قرار نگرفت باعث شد تا پایان قرن نوزدهم تحقیقات جداگانه و مشخصی از نوجوانی و بحران های آن انجام نگیرد. در حالیکه توجه به ابعاد فوق در قرن بیستم باعث وسعت و تنوع تحقیقات و افکار و آراء درصد نوجوانی شده و جوانی متنوعی ازعلل رفتار نوجوان را مطرح و مورد بررسی قرار داد. البته تغییرات و تحولات فوق نیز در قرن بیستم امری ناگهانی نبوده بلکه فرآیندی کاملاً تدریجی و پیچیده بوده  که در اینجا به ذکر اهم این تغییرات پرداخته می شود

از اولین پیشگامان علمی روانشناسی نوجوانی در قرن بیستم استانلی هال است. که در مکتب غربی آلمان روانشناسی را فرا گرفته و بر مبنای آن یافته ها در کشور خود آمریکا آزمایشهای تجربی بسیاری را با کودکان و نوجوانان انجام داده

هال سی از 22 سال مطالعه و تجربه مطالبی را درباره محتوای فکر کودک و نوجوان منتشر نمود که زمان خود بسیار مورد توجه واقع گردید. تا حدی که در محافل علمی به او لقب پدر جنبش تحقیق درباره کودک و نوجوان داده شده. از جمله عقاید هال در مورد رابطه نوجوانی با جامعه خود این است که نوجوان زندگی خود را در خارج از حلقه خانواده و فامیل توسعه می دهد. به طور کلی نوجوانی جهشی ناگهانی است و هر مرحله از زندگی خصوصیات مرحله قبل را محو می کند. به همین دلیل نوجوانی حتی از اطلاق کلمه کودک به متنفراست. (خسرو پور، 1354)

بعد از استانلی هال شاگردان او از جمله استاربرک و لیبی افکار و روشهای او را پیگیری نمودند و از سویی اعتقاداتی هم نسبت به افکار و روشهای فعال مطرح گردید و حتی به نوعی پایه گذار تحقیقات در مورد بحران هویت شد. دلیل موضوع فوق این است که پایه اصلی اعتقادات نسبت به همان زیست گرایی افراطی بوده و اینکه وی به ابعاد دگیر نوجوانی توجه نکرده است در حالیکه بحران هویت در نوجوانی موضوعی عمدتاً روانی اجتماعی بوده و به ویژه تاثیر اجتماع و فرهنگ در آن چشمگیر می باشد (گیچ وبرلاینر، 1374)

از جمله کسانی را با اعتقادات پیگیر خود نسبت هال و پیروان در پایه گذار ارزشهای جدیدی برای بررسی مسائل نوجوانی در ابعاد دیگر شدند، هالینگ ورث[10] است که به همراه گیندر[11] و استریکلند[12] روشهای هال و به طور کلی روشهای رایج قبلی را مورد بررسی نوجوانی زطر سوال بردند (خسرو پور ، 1354)

هالینگ ورث در رد نظرات هال مطرح نمود طریقه شبحات نمود و تغییرات زیست شناختی نوجوان به شدتی که هال مطرح کرد نمی باشد. همچنین پیدایش تغییرات ناگهانی در روحیه نوجوان به گونه ای که او مطرح کرده است عمومیت ندارد، به علاوه پدیده های سیاسی و اجتماعی و برخی دیگر از عوامل تاثیر گذار مورد توجه هال قرار نگرفته است.(خسرو پور، 1354)

از افراد مهم دیگر در بررسی مسائل نوجوانی در قرن بیستم آرنولد گزل[13] می باشد. گزل درمورد کودک و نوجوان معتقد به مکتب رشد داخلی و یک نظام عملی است . بدین معنی که کودکان و نوجوانان طبق برنامه معینی رشد می کنند و به یک سلسله و رشد حجمی تبعیت می کند، روان او هم از یک زنجیره تحولی تبعیت می کند که باعث پیدایش شغل های خاص از رفتار در کودک، نوجوان و بزرگسال می شود. این شکل های رفتار را گزل برای هر سن معین تابع خصوصیات ویژه آن سن می داند که قابل تکنیک از دوره قبلی است(مان ، 1365)

پس از هال محققین و نویسندگان دیگری در پیگیری و یاد نظرات هال تألیفات و تحقیقاتی را مطرح و انجام دادند وقتی در مجموع و تا سال های پس از جنگ جهانی دوم عمده بررسی های نوجوانی و جوانب آن بر مبنای ویژگی های زیستی و قالبهای وراثتی نوجوان بوده است که در مورد بحران هوطت این جنبه فقط می تواند پایه اولیه یا بعد زیستی باشد. چرا که در عوامل سه گانه شخصیت که در بحران هویت مطرح است. یعنی ابعاد زیستی، اجتماعی و روانی نوجوان در سال های اولیه دچار تحولات زیستی می گردد و این امر فقط می تواند پایه ای برای تحولات روانی و اجتماعی نوجوان از جمله بحران هویت می باشد

بنابراین به نظر می رسد که محققان نیمه اول قرن بیستم با بررسی های علمی ولی محدود خود پایه های اولیه بررسی بحران هویت در نوجوانی را ایجاد کرده اند

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم علاوه بر تحقیقات متعدد روشهای متنوع و مختلفی برای بررسی مسائل نوجوانان به کار رفت که باعث وسعت درک مسائل نوجوانان شد و از طرفی ترکیب این روشها جزو تحقیقات جدیدی را به وجود آورد. از جمله این روشها، جمع آوری اطلاعات از والدین و مربیان مدرسه و تاریخچه رشد نوجوان از کودکی تا بزرگسالی بصورت تکوینی و نیز مشاهده رفتار و مصاحبه به صورت منظم یا غیر منظم و استفاده از پرسشنامه و تحقیقات آزمایشگاهی و استفاده از آزمون های هوشی بوده است. از دیگر روشهای بکار رفته روش تداعی آزاد و روش استفاده از عکس ها برای تفسیر توسط نوجوان و حتی روش مطالعه استخوان بندی برای تعیین سن نوجوان بوده که هر کدام در جایی مورد استفاده قرار گرفته است.(سیف ، 1368)

بنابراین از مهمترین مسائلی که در این دوران مطرح می شود این است که با وجود اینکه تا چند نسل قبل حتی در کشورهای توسعه یافته نوجوانی به آن صورت وجود نداشته یا مورد توجه نبوده ولی در سالهای دهه 50 و 60 مسائلی در جهت عکس قضیه مطرح میشوند. مثلاً جدا شدن نوجوان از خانواده یا اینکه برخی معتقد می شوند که نوجوانی حالتی از اختلال روانی خاص خود را به همراه دارد. (اتکنیسون و همکاران)

در سالهای دهه 60 و 70 تحقیقاتی در جهت اینکه نوجوان چگونه با مسائل درونی خودش روبرو می شود، انجام گرفت. بر مبنای نتیجه گیری از چند تحقیق در این زمینه «استریت» چنین مطرح نمود که نوجوان با دوری از عینیات و با استدالا و امتحان کردن فرضیات با خودش روبه رو می شود. او کیست؟ این کسی که فکر می کند و عقایدی پیدا می کند چه کسی است؟ او چیست؟ در او چیست؟ عقایدش در کجای او قرار دارند؟

تحقیقات فوق در سالهای مذکور علاوه بر دانش نظری و دستاوردهای کاربردی مهمی در زمینه نوجوانی نیز به دست یافت و به عنوان نمونه چنین مطرح گردید که: نوجوان باید بتواند در حدی منطقی زمینه نوجوانی نیز به دست یافت و به عنوان نمونه چنین مطرح گردید که: نوجوان باید بتواند در حدی منطقی از والدین جدا شود و مستقل گردد ، در غیر این صورت به سختی می تواند با همسالانش روابط معقولی داشته و در آینده جهت گیری جنسی و احساس هویت او دچار مشکلاتی می گردد. نوجوان برای دستیابی به همه موارد فوق به صورت مثبت ، می بایست از خود تصویری به عنوان شخص ثابت قدم و ثابت داشته باشند

با وجود همه تحقیقات دقیق و کاربردی فوق، سالهای پس از جنگ جهانی دوم شاید از دیدگاهی دیگر هنوز مسائل اساسی نوجوانی و بحران هویت بدون پاسخ مانده بود

4-2 تحقیقات در مورد همانند سازی و رابطه آن با نوجوانی و بحران هویت

موضوع همانند سازی و نقش آن در هویت یابی کودک و نوجوان توسط فروید[14] و مکتب روانکاوی[15] ابداع و مورد تاکید قرار گرفته است.( رزم آرا، 1370)

اگر بحران هویت را عصیان نوجوان برای تغییر هویت پیشین او بدانیم و همانند سازی را از عمده ترین عوامل هویت یابی قلمداد کنیم ارتباط بین همانند سازی و هویت یابی و نیز بحران هویت تا حدودی روشن می شود

در مکتب روان کاوی و بر منبای پژوهش های بالینی همانند سازی فرآیند هوشیار است که فرد طی آن ویژگی هایی مانند نگرش ها و الگوهای رفتاری و هیجان ها و دیگر ویژگی های فرد دیگر را برای خود الگو قرار می دهد، هر چند که کودکان خردسال با تقلید از نگرش ها و ویژگی های رفتاری والدین خود احساس می کنند مقداری از قدرت و کفایت آنها را بدست آورده اند، ولی دیدگاه روانکاوی همانند سازی فراتر از تقلید صرف میباشد.( اتکینسون و همکاران، 1379)

بر مبنای نظریه روانکاوی سه دستگاه روانی اساسی یعنی نهاد[16]، خود[17] و فرا خود[18]  در نوجوانی در هم میریزد یا به عبارتی دیگر متحول می شود و هویت یابی نوجوان در اثر این به هم ریختگی تغییر و تحول می یابد.(فرجاد، 1358)

نوجوان خودش را نه فقط با افراد بلکه با گروه ها و نهادها نیز همانند می سازد.مثلاً وضع روحی و روانی نوجوانی که تیم مدرسه او پیروز شود تقویت می گردد؛ در حالیکه اگر تیم مدرسه او شکست بخورد افسرده می گردد و می توانیم چنین فرض کنیم که او در این مواقع چنان رفتار می کند که گویا خودش درگیر مسابقات بوده است.(شریعتمداری، 1370)

در عین حال تفش خانواده در همه فرهنگ ها قابل تعمیق و بررسی است و اهمیت فراوانی دارد. با آنکه نوجوان به تدریج که بزرگتر می شود نفوذ خانواده بر او کاهش می یابد و افق های تازه مدرسه و جامعه و گروه های اجتماعی نوجوان را تحت تاثیر قرار میدهد. ولی تا پایان نوجوانی به صورت عمده (نه در همه افراد) خانواده مرکز شغل همانند سازی و عنصر اصلی تغییر رفتار نوجوان است

قابل ذکر است که بسیاری از جهات نوجوانان و والدین آنان شبیه به هم می اندیشند برخی از تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از نوجوانان در مورد رشته تحصیلی و انتخاب شغل از والدین تاثیر می پذیرند. با وجود اینکه گاهی در مورد برخی مسائل سلیقه ای و به ظاهر پیش پا افتاده اختلاف میان آنها بالا می گیرد ولی در مورد مسائل عمده تر زندگی میان آنها شباهت فکری و ارزشی بیشتری وجود دارد

بحران هویت شاید از طرفی تغییر در الگوهای همانند سازی نوجوان باشد چرا که نوجوان می خواهد از زیر بار سلطه والدین الگوهای مورد پذیرش آنها بیرون بیاید و حتی اگر خودش الگو نسازد لااقل الگوهای هم سن و دیگر گروههای اجتماعی را مورد محور قرار می دهد

در مجموع بر مبنای آراء و تحقیقات مطرح شده می توان نتیجه گرفت که همانند سازی در نوجوان موضوعی پیچیده و چند بعدی بوده و با بحران هویت وی به دلیل درگیری های عاطفی نوجوان ارتباط چندگانه دارد؛ ضمناً تاثیر عوامل اجتماعی ساز و نقش آنان در شکل گیری هویت از اهمیت خاص برخوردار است. به همین دلیل نیز در تحقیقات مربوط به هویت یابی عنایت به الگوها و گونه های مختلف همانند سازی با آنها مورد توجه است

5-2 آراء و تحقیقات اولیه و پایه 1 در مورد «بحران هویت» و نوجوانان

در بررسی عقاید و تحقیقات در مورد نوجوانی مطرح شد که از مسائل اولیه در مورد نوجوانی این بوده است که آیا اصولاً مرحله ای به نام نوجوانی در میان مراحل زندگی انسان وجود دارد؟

چرا که عده ای معتقدند لااقل در برخی جوامع نوجوانی به آن صورت و تعریفی که در عصر حاضر از نوجوانی هست، قابل مشاهده نیست به عنوان نمونه مارگرت مید انسان شناس معروف در تحقیقات طولی[19] خود در جوامع بدوی قاره آمریکا به این نتیجه رسید که کودکان در این جوامع همزمان با دوره بلوغ وارد مرحله کار و ازدواج و دیگر وظایف بزرگسالان شده و در واقع نوجوانی و مشخصات آن در این جوامع وجود ندارد.( مان، 1365)

از آنجا که موضوع بحران هویت بسیار جدیدتر از موضوع نوجوانی و شاید بتواند شاخه ای از مسائل و توابع موضوع نوجوانی قلمداد شود. بدیهی است که سوالات و مسائل پایه ای فوق در مورد موضوع بحران هویت با شدت بیشتری می تواند مطرح باشد. این امر طبعاً موضوعات و مسائل مهم دیگری را نیز به همراه خود مطرح می کند. از جمله اینکه برای بررسی مسائل مطرح شده نمی توان تنها به حیطه آراء و تحقیقات در علم روان شناسی اکتفا نمود بلکه باید به آرای دیگر از علوم نیز توجه گردد. دیگر اینکه موضوع بحران هویت همچون برخی موضوعات دیگر در حیطه روانشناسی موضوعی بسیط و ساده و یکنواخت نمی باشد و از پیچیده ترین موضوعات مطروحه در دهه های حاضر میباشد.(ریچ، 1369)

واژه بحران در جریان یک تحول پیش می آید و نمودار دگرگونی های عمیق است و ریشه آن در یونان به معنی لحظه ای است که حکم در دادگاه خوانده می شود.(حسنی واحدی، 1373)

امروزه کلمه بحران در علوم مختلف به معناهای متعددی به کار می رود ولی در روانشناسی منظور از بحران به معنای خاص آن یعنی «بحران دوره بلوغ است» پذیرش ضمنی از ویژگی های ذیل می باشد

1)بروز مشکلات جدیدی که موجب عدم سازگاری نوجوان با محیط می شود

2)تغییرات مهم و ناگهانی در موجود زنده و در تمامی نمودهای رفتاری و ذهنی که قبلاً داشته است

3)مجموع شرایط اول و دوم مرحله ای متفاوت و مشکل از رشد را تشکیل می دهد که به طور مشخصی از مراحل دیگر رشد که آرام ترند مجزا می باشد

تعبیر نوجوانی به منزله یک مرحله بحرانی در اصل از فلاسفه یونان بویژه ارسطو است ولی کسی که برای اولین بار به شکل شایان توجهی بلوغ و بحران را توصیف کرد «ژان ژاک روسو» است روسو با تشبیه بروز بلوغ جنسی به طوفان در آن یک انقلاب و تولد مجدد را می بیند

یک قرن و نیم پس از او استانلی هان در نظریه «زایش دوباره» به این تشبیه استناد جسته و پس از هال پژوهش های بسیار چه در آمریکا و چه در اروپا به طور مستقیم یا ضمنی، این مفهوم را تاکید کرده اند. در مجموع تعبیرات مختلفی از این تغییرات شده است

اولین تعبیر بر تغییرات انسانی جسمی تاکید دارد این تغییرات شامل رشد طول و افزایش وزن و پیدایش صفات ثانوی جنسی رشد غده های جنسی  و توانایی تولید مثل است

نوجوانی مرحله ای پیوسته به دوره کودکی و بزرگسالی بوده و در عین حال با ویژگی ها و صفات خود همراه می باشد. هرچند که بحران هویت دوره بلوغ واقعیتی تمام نیست و برای بروز بحران هویت باید زمینه های زیستی و اجتماعی آن را در نظر بگیریم ولی حداقل در مراحل افراطی تعارض های نوجوان می توانیم بحران را به آن اطلاق کنیم.همچنین مشکلات دوره بلوغ و بحران در نوجوانی نسبی بوده و درجات مختفی را شامل می شوند

6-2 تحقیقات اریکسون در مورد هویت و بحران هویت

اریک اریکسون پایه گذار اصلی تحقیقات در مورد بحران هویتی در روان شناسی است.هر چند که قبل از وی هم تحقیقات غیر مستقیم زیادی درباره بحران هویت نوجوانی شده بود

اریکسون در سال1933 به آمریکا و دانشگاه هاروارد رفت و در آنجا مطالعات زیادی انجام داد. او پس از مطالعات طولانی اش به این نتیجه رسید برای بهتر فهمیدن علل رفتار می توان به جوامع ساده تر مراجعه نمود. در همین اساس مطالعاتی را با قبایل سرخپوست آغاز نمود. در این مطالعات او از شدت مشکلات عاطفی سرخ پوستان احتمالاً بر مبنای همانندی با فرهنگ سفید پوستان را مشکل یافته اند و از آنجا که اریکسون موضوع همانند سازی فوق را نمی توانست بر منبای نظریه روانکاوی بر سائق جنسی توضیح دهد خود به تبیین نظریه ای پرداخت که به رابطه فرد و فرهنگ توجه داشت

او برای توصیف شرایط فوق اصطلاح «آشفتگی هویت» را به کار برد تا مشکلی را که سرخ پوستان با آن مواجه بودند را توصیف کند. چرا که سرخ پوستان تصور پیوسته و پایداری از خود نداشتند

نظریه اریکسون درباره رشد تکامل آدمی همه فراخنای زندگی را شامل می شود او مانند فروید جنبه های جنسی رشد و نمو را مهم نمی داند بلکه روی جنبه ها یا ابعاد اجتماعی و فرهنگی رشد و تکامل تاکید می کند. فرض اریکسون بر این است که روش همسازی یا کنار آمدن افراد با تجربه های اجتماعی به زندگی آنها شکل می دهد

از نظر اریکسون عمده ترین تضاد در دوران نوجوانی تضاد بین هویت یابی در برابر سردرگمی نقش است. بسیاری از عناصر هویت دوران کودکی در نوجوان تثبیت می شود و در عین حال هویتی شخصی و شغلی کسب می کند. عدم توانایی در حل این تضاد ممکن است منجر به سردرگمی نقش یا هویت شود

او معتقد بود که شکل گیری هویت در زنان و مردان ممکن است پیشرفت متفاوتی داشته باشد زیرا جامعه از آنان انتظار دارد که نقش های متفاوتی ایفا کنند. به نظر وی هویت شغلی برای مردان اهمیت بسیاری دارد ولی هویت زنان در ارتباط با همسر آینده و نقششان به عنوان همسر و مادر شکل می گیرد. تغییراتی که در سال های اخیر در نقشهای زنان ایجاد شده بسیاری از روانشناسان را بر آن داشته تا در این بخش از نظریه تجدید نظر کند و هدفهای حرفه ای را هم بخشی از هویت زنان قلمداد کند

اریکسون زندگی و بحران های آن را که هشت مرحله اصلی«از گهواره تا گور» است مطرح کرده که این مراحل از قرار زیر می باشد

1-مرحله اعتماد در مقابل عدم اعتماد(از تولد تا 1 سالگی)

2-مرحله خود مختاری در مقابل شرم و شک(از 2 تا 3 سالگی)

3-مرحله ابتکار در مقابل احساس گناه(از 4 تا 5 سالگی)

4-مرحله ساختن یا کوشایی در مقابل احساس حقارت(از 6 تا 11 سالگی)

5-مرحله خود شناسی و هویت یابی در برابر ابهام نقش و آشفتگی (از 12 تا 18 سالگی)

6-مرحله صمیمیت و مردم گرایی در مقابل گوشه گیری(جوانی)

7-مرحله زایندگی(تولید) در مقابل ایستادگی(میانسالی)

8-مرحله کمال و تعادل شخصیت در مقابل نا امیدی و سرخوردگی(سالمندی)

اریکسون در مورد مرحله پنجم از مراحل هشت گانه می گوید: در این مرحله نوجوان مردم در جستجوی مفهوم جدیدی از هویت و تداوم آن است و مجبور می شود که با بسیاری از مشکلات به مبارزه برخیزد.(پارسا،1371)

7-2 هویت از دیدگاه گلاسر

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید