طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی دارای 190 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه

1-1    بیان مسأله

1-2    سوال‌های تحقیق

1-3    اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

1-4    اهداف تحقیق

1-5    فرضیات تحقیق

1-6    چارچوب نظری تحقیق

1-7    متغیرهای پژوهشی

1-8    سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق)

1-9    كاربردهای تحقیق

1-10    نوع روش تحقیق

1-11    محدوده تحقیق

1-12    روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

1-13    ابزار گردآوری اطلاعات

1-14    محدودیت‌های تحقیق

1-15    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-16    برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه

بخش اول

آشنایی با بانك سامان و انواع تسهیلات

آشنایی با بانك سامان

چارت خدمات بانك سامان

انواع سپرده‌های سرمایه گذاری

سپرده كوتاه مدت

سپرده كوتاه مدت ویژه

سپرده بلند مدت

سپرده اندوخته

سپرده ارزی

تسهیلات حقوقی

ابزارهای اعتباری

انواع ابزارهای اعتباری

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات

1-    قابلیت اعتماد و اطمینان

2-    قابلیت و صلاحیت فنی

3-    ظرفیت مالی و كشش اعتباری

4-    وثیقه (تامین)

بخش دوم

مبانی نظری رتبه بندی اعتبار

مقدمه

2-1 مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار

2-2 رتبه بندی اعتبار

فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات

3-2 سیستم‌های رتبه بندی اعتبار

4-2 مدل‌های رتبه بندی اعتباری

5-2 مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار

محدودیت‌ها

بخش سوم

مبانی نظری شبكه عصبی

مقدمه

3-1 هوش مصنوعی

3-2 مروری بر تاریخچه شبكه عصبی

3-3 شبكه‌های عصبی مصنوعی

3-4 اساس بیولوژیكی شبكه عصبی

3-5 مقایسه بین شبكه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیكی

3-6 مدل ریاضی نرون

3-7 ویژگی‌ها و خصوصیات شبكه‌های عصبی مصنوعی

3-7-1 قابلیت یادگیری

3-7-2 پردازش اطلاعات به صورت متنی

3-7-3 قابلیت تعمیم

3-7-4 پردازش موازی

3-7-5 مقاوم بودن

3-8  مشخصه‌های یك شبكه عصبی

3-8-1 مدل‌های محاسباتی

3-8-2 قواعد یادگیری

3-8-3 معماری شبكه

3-9 عملكرد شبكه‌های عصبی مصنوعی

3-10 محدودیت‌های شبكه عصبی

3-11 كاربرد شبكه‌های عصبی در مدیریت

بخش چهارم

خلاصه مقاله‌ها

بخش پنجم

نتیجه گیری

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 جامعه آماری

3-4 نمونه آماری

3-5 فرضیات تحقیق

3-6 محدوده تحقیق

3-7 جمع آوری داده‌ها

3-8 تعیین حجم نمونه

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

3-11 فرآیند تحقیق

فصل چهارم

یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه

4-4-1 آماده سازی داده‌های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با كمك شبكه عصبی آماده سازی داده‌ها

معماری شبكه‌

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست اشكال

شكل (2-1) : ساختار نورون

شكل (2-2) : اولین مدل دقیق سلول عصبی

شكل (3-3) : معماری شبكه

شكل (3-4) : پرسپترون چند لایه

شكل (3-5) : نحوه تشكیل محدوده‌های فضا توسط تعداد مختلف لایه‌های پرسپترون

شكل (3-6) : شبكه‌ هاپفیلد

فهرست جداول

جدول (3-1) : توابع محرك با علائم قرار دادی

جدول (4-1) : مقایسه نتایج میانگین خطا در مدل A

جدول (4-2) : نتایج اجرای آموزش مدل A

جدول (4-3) : مقایسه نتایج میانگین خطا  درمدل B

جدول (4-4) : نتایج اجرای آموزش مدل B

جدول (4-5) جدول مقایسه نتایج

جدول (4-6) نتایج اجرای مدلA

جدول (4-7) نتایج اجرای مدل B

پیوست

پیوست الف : جداول و نمودارهای مربوط به مدل A

پیوست ب :‌جداول و نمودارهای مربوط به مدل B

 
 

مقدمه
علم تصمیم گیری همواره با انسان همراه بوده و با ظهور سازمان‌ها، شركت‌ها و خاصه با تغییرات پرشتاب محیطی توسعه فراوان یافته است. بسیاری از محققان تلاش و همت خویش را در این حوزه متمركز نموده‌اند تا الگوهای مناسبتر و دقیق‌تری را برای بهبود نظام‌های تصمیم گیری معرفی نموده و تصمیم گیران را با توفیق بیشتری مواجه سازند.
در اعطای تسهیلات كه یكی از عمده‌ترین فعالیت‌های بانك‌ها و موسسات اعتباری است برای تصمیم گیری صحیح، باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت كننده را تعیین نمود تا احتمال عدم برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی، یعنی ریسك درجه اعتبار، كاهش یابد. یكی از روش‌های كاهش این ریسك، طراحی نظام تعیین درجه اعتباری برای دریافت كنندگان تسهیلات است، و كانون این نظام، مدل رتبه بندی یا ارزیابی اعتباری است .
با استفاده از چنین مدلی، رتبه یا درجه اعتباری متقاضی مشخص شده و بر اساس آن راجع به اعطای تسهیلات یا عدم اعطا، تصمیم گیری می شود. در حال حاضر بهره برداری از سیستم‌های هوشمند به منظور بهینه سازی و پیش بینی به عنوان یكی از ابزارهای پیشرفته در حوزه‌های مختلف علوم، كاربرد فراوان دارد. شبكه‌های عصبی به عنوان یك سیستم هوشمند در عرصه‌های مختلف مالی از جمله تصویب اعتبارات، كاربرد دارند.
در تصویب اعتبارات، ارزیابی اعتبار مشتریان یكی از موارد بسیار پیچیده در فعالیت‌های مالی به شمار می‌رود .
به نظر می‌رسد جستجو برای روابط عملی دیگر اهمیت خود را از دست داده است. آنچه اهمیت دارد این است كه حركت و رابطه مجموعه‌ای از متغیرها را با مجموعه‌ای دیگر دریابیم. برای اینكار مدل شبكه عصبی مصنوعی به مراتب از مغز فراتر می‌رود كه در یك آن نمی‌تواند همه چیز را با هم ببینید .
ارزیابی اعتباری مشتریان می‌تواند توسط كارشناسان خبره و ارزیاب‌ها انجام پذیرد، لیكن این امر اغلب به علت كمبود وقت، هزینه بالا، كمبود تعداد افراد خبره و تعداد موارد ارزیابی، مقرون به صرفه نیست. با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات كه تحول عظیمی در سیستم بانكداری بوجود آورده و ضمن ایجاد فرصت‌های نوین، چالش‌های جدیدی را نیز با خود به ارمغان آورده است، می‌توان مدل‌های ارزیابی اعتباری را طراحی كرد كه با استفاده از روش‌های علمی به جای قضاوت‌های ذهنی در زمان كم و با هزینه مناسب، حساب‌های خوب (مشتریان خوش حساب) و حساب‌های بد (مشتریان بد حساب) را از هم تفكیك كرد.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی
1-آر.بیل وتی .جکسون،1383، "آشنایی باشبکه های عصبی"،ترجمه محمودالبرزی  ، (تهران:انتشارات دانشگاه شریف ،چاپ دوم)
2- اصغری اسکویی،محمدرضا،1381، کاربرد شبکه های عصبی درپیش بینی سریهای زمانی ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،شماره12،پاییز.
3- البرزی ، محمود،1377،"روش تحقیق ازدید گاه آمار"دانشگاه شهید بهشتی،چهارمین کنفرانس بین المللی آمار ایران.
4- البرزی،محمود،عبده تبریزی،حسین،1377،"مدلهای ارزیابی اعتبار مشتریان بااستفاده از شبکه های عصبی"طرح تحقیق.
5- امیر غیاثوند،فرید، شبکه های عصبی،نشریه راه المپیاد،شماره4
6- پناهیان،حسین،1379، استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
7- جزوه آموزشی مجموعه دستورات بانک
8- جعفر علی جاسبی،جواد،1382، "تبین وارئه الگو های تصمیم گیری چند شاخصه پویا  "،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ،پایان نامه دکترای مدیریت.
9- چاوشی ،کاظم،1380، "برسی رفتار قیمت در بورس اوراق بهادار تهران ،  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق (ع) ".
10- جوادی پور،سعید،حسن زاده،علی،1381، "مقررات زدایی در نظام بانکی ،مطالعه موردی اعطای تسهیلات "پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی.
11- خاکی ،غلامرضا،1378،"روش تحقیق با رویکرد پایانامه نویسی "،مرکز تحقیقات علمی کشور.
12- شایان آرانی، شاهین،1380،"مدیریت ریسک وبانکداری اسلامی غیر دولتی "موسسه عالی بانکداری ایران ،دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی.
13- هدایتی،علی اصغر،سفری، علی اصغر،کلهر،حسن،1370،"عملیات بانکی داخلی (تخصیص منابع)"، موسسه عالی بانکداری ایران.
14- مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری ، بانک جمهوری اسلامی ایران
15- مقصود، حسین، 1385، پیش بینی بازار سهام اوراق بهادار در بورس اوراق سهام تهران با استفاده از شبکه عصبی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
16- منصف،حسن،رنجبر،علیمحمد،1374،"کاربرد هوش مصنوعی در سیستمهای قدرت"،   نشریه علمی و پژوهشی برق ، شماره 84 ، بهار.

منابع انگلیسی
1.Altman,Edward.I(2000)"predicting Financial Distress of companies ,Revisiting The Z_score and Zeta Models ,business credit",July
2.Anthony Saunders,(2000) "Understanding your credit score "
3.Fenster stock,Albert(2003) "Credit scoring Basics,business credit"March
4.Haykin,s (1994) ,s .Neural Network :A Comrehensive Foondation ,Macmillan
5.James Matlews,(www.Generations.org/content/2000/Anin troduction to Nevral Network.ASP)
6.Jensen,H.L (1996) ,Using Neural Networks For Credit Scoring ,Efrairn Turhan chicage :Inwin
7.Kiss ,Ferenc.Credit Scoring Processes From Knowledge Management Perspective , Periodical Polytechnics .Soc .Vol11,No.1
8.Morsman ,E.(1997) "Risk Management and Cerdit Culture ".Journal of lending Cerdit Risk Management ,special Ed. June
9.P.Mandic ,A . chambers (2001) ,Recurrunt Neuer Networks  for Prediction  ,2d.ed.
10.Sinkey.Jr , Joseph .F (1992) ,Commerical Rant Financial Management , 4th Edition macmillan
11.Thomas ,Lync (2000), A Survey of credit and Bahavioral Scoring :Forecasting Financial Risk of lending to Customer ,International
Journal of forcasting 16
12.Zir illi ,Jose hp .S (1997) ,Financial Prediction Using Neural Networks ,International  Thomson Computer press
13.Zurada,J.M(1992),Introduction to Artificial System,Boston Pws . Publishing  Company , p.xv

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سیستم های كنترل گسترده پست های فشار قوی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سیستم های كنترل گسترده پست های فشار قوی دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیستم های كنترل گسترده پست های فشار قوی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه سیستم های كنترل گسترده پست های فشار قوی

چكیده    
فصل اول
مقدمه    
3
فصل دوم
طراحی و كارآیی SAS
1-2- طراحی و كارآیی SAS
2-2- مزایای كارآیی عملی سیستم
3-2- سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون
4-2- خصوصیات عمومی سیستم های SAS 5XX   

فصل سوم
سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570
1-3- سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570
2-3- نصب سیستم
3-3- خصوصیات مشترك SAS
4-3- خصوصیات SAS 570
5-3- طراحی و عملكرد مشترك SAS
6-3- طراحی و عملكرد SAS 570
7-3- تجهیزات سیستم
8-3- تنظیمات سیستم
9-3- وظایف سیستم
10-3-وظایف ابتدایی مانیتورینگ سیستم
11-3- وظایف ابتدایی كنترل سیستم
12-3- نگاهی كلی به پست
13-3- وظایف ابتدایی مانیتورینگ (اختیاری)
14-3- وظایف ابتدایی كنترل (اختیاری)
15-3- خلاصه قابلیت های سیستم اتوماسیون پست    

فصل چهارم
اجزاء سیستم اتوماسیون
1-4- كوپل كننده های ستاره ای (RER 111)
2-4- واحد گیرنده و فرستنده (RER 107)
3-4- GPS
4-4- نرم افزار كنترل سیستم اتوماسیون پست Micro Scada
5-4- فیبر نوری در سیستم حفاظت و كنترل پست های فشار قوی
6-4- رله REC 561 ترمینال كنترل حفاظت
7-4- رله REL 670 حفاظت دیستانس خط
8-4- رله RED 521 ترمینال حفاظت دیفرانسیل
9-4- رله RET 670 حفاظت ترانسفورماتور
10-4- رله REX 521 پشتیبان فیدر
11-4- سیستم REB 500 SYS حفاظت پست
12-4- رله RES 521 اندازه گیری زاویه    

فصل پنجم
سیستم مانیتورینگ SMS 530   
منابع و مآخذ    
پیوست ها     

مقدمه
پیشروی با تكنولوژی روز در كلیه منابع به خصوص در صنعت برق جزء لاینفك و راز بقاء در این صنعت می باشد. گسترش سریع شبكه برق و همچنین سیر صعودی تعداد پستها در سطوح مختلف ولتاژ و تقاضای بسیار در بخش های صنعتی و غیر صنعتی امری اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به پیوستگی شبكه برق تحویل به موقع ان با كیفیت مطلوب و با حداقل وقفه به مصرف كننده یكی از وظایف مهم در امر بهره برداری به شمار می آید.
و این جزء با توزیع بهینه برق در شبكه میسر نمی گردد. با توجه به اینكه پستها در هر سطحی از ولتاژ كه باشند جزئی از اجزای اصلی تشكیل دهنده شبكه سراسری می باشند پس كنترل و نظارت دقیق و مستمر به معنی جلوگیری از اتلاف انرژی و ارتقاء بازدهی در بهره برداری از شبكه است و این جزء اركان اساسی طراحی، توسعه و بهینه سازی پست ها می باشد. به همین منظور با بررسی از نحوه بهره برداری از پست های ایران خیلی سریع به اصول پایه ای آن یعنی نیاز به یك سیستم مدیریت قابل اطمینان در جهت كنترل پست ها می رسیم كه در بیشتر نقاط دنیا به مرحله اجرا در امده است.
با توجه به اینكه تصمیم گیرنده نهایی در پست ها اپراتور می باشد لذا دانستن اطلاعات لازم و كافی و به صورت لحظه ای و همچنین داشتن ابزارهای دقیق جهت تجزیه و تحلیل وقایع می تواند منجر به تصمیم گیری صحیح و عملا برآورد نیاز های فوق باشد.
با توجه به اینكه تكنولوژی پست ها به خصوص در قسمت تجهیزات فشار قوی (Primary equipment) در سالهای گذشته چندان تغییر نكرده است و علی رغم كمابیش یكسان ماندن وظایف حفاظت و كنترل، تكنولوژی برق در این بخش كاملا دگرگون شده است و لزوم استفاده از این پیشرفت ها در یك مدیریت انرژی صحیح جهت بالا بردن بازدهی و تقلیل در هزینه ها و به صفر رساندن ضریب خطا در سیستم كنترل امری است الزامی و این جز با مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها به تحقق نخواهد پیوست.
امروزه واقعیتهای دنیای موجود در مورد كاهش شاخص انرژی توزیع شده و لزوم استفاده بهینه از ظرفیتهای نصب شده امر پیاده سازی اتوماسیون در نقاط كلیدی و حساس شبكه توزیع و انتقال یك الزام اجتناب ناپذیر به حساب می آید.
از طرف دیگر وجود سطوح مختلف اتوماسیون توزیع تكنولوژی كارآمد و به روزی را جهت كنترل و مانیتورینگ كل شبكه می طلبد.
با توجه به گستردگی شبكه توزیع در سیستمهای قدرت و نقش آنها در تغذیه انرژی مصرف كننده، امر دیده بانی و كنترل (اتوماسیون) بهینه این گونه شبكه ها از مراكز دیسپاچینگ توزیع، نقش بسیار مهم را در بهبود كیفیت تغذیه و كاهش هزینه های بهره وری، ایفا می كنند.
این پروژه در مورد سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها می باشد. با توجه به این كه میزان تولید برق به نوبه خود مهم می باشد، ولی از آن مهم تر انتقال دادن آن و پایداری سیستم قدرت می باشد. به همین منظور باید از یك تكنولوژی كه بتواند برق را با كمترین هزینه و به كار گرفت. سیستم مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها تمام خواسته های ما را تا حدود زیادی برآورده می كند.
منابع و مآخذ
1-    سایت شركت ABB
2-    نمایندگی شركت ABB  در تهران
3-    مقالات ارائه شده در كنفرانس های برق

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی نیروگاه های جزر و مدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نیروگاه های جزر و مدی دارای 180 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نیروگاه های جزر و مدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی نیروگاه های جزر و مدی

تولید برق از جذر و مد

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی نیروگاه های جزر و مدی

فصل اول

انرژیهای قابل حصول از دریا

1-1- معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها

1-2- انرژی جزر ومد دریا

1-3- انرژی امواجدریا

ویژگی های منبع

1-3-2- اثرات زیست محیطی

1-4- انرژی حرارتی دریا

تكنولوژی سیكل بسته برای OTEC

1-5- انرژی اختلاف غلظت نمك

فصل دوم

جـزر و مــد

2-1- منشاء و تاریخچه جزر و مد

2-2- مكانیسم تشكیل جزر و مد

2-3- تركیب اثر ماه و خورشید برروی جزر و مد

2-4- نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید

2-5- اثر اینرسی آب برروی جزر و مد

2-6- اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد

2-7- سایر پارامترهای موثر در جزر و مد

2-8- كاربردهای جزر و مد

2-9- مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد

فصل سوم

شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی

3-1- شرایط مكان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی

3-2- كشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا

3-3- عوامل موثر بر دامنه جزر و مد

3-4- نكات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی

3-4-2- نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی

فصل چهارم

نیروگاه جزر و مدی

4-1- روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مد

4-2- سیستم یك حوضچه ای

4-2-3- سیستم دوطرفه حوضچه به دریا و بالعكس

4-3- سیستم دو حوضچه ای

4-4- سیستم تركیبی شامل دو حوضچه

4-5- نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای

4-6- نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده

4-7- بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق

4-8- مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی

4-9- نتیجه گیری

فصل پنجم

سیاست‌های وزارت نیرو در توسعه كاربرد انرژی‌های نو

1- ایجاد بستر مناسب از طریق شناسایی و برآورد منابع و مطالعات امكان سنجی

2- ایجاد بسترهای فنی مناسب و ظرفیت سازی

3- ایجاد بسترهای قانونی

4- فعال سازی بخش خصوصی

5- فعال سازی تحقیقات

6- انجام پروژه های نمایش عملكرد

7- اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش

فصل ششم

مشكلات و موانع پیش روی توسعه انرژی‌های  تجدیدپذیر در ایران

1- عدم شناخت كافی و آگاهی از تمام جوانب انرژیهای نو نظیر منبع، تكنولوژی، اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن

فعالیت‌های وزارت نیرو برای حل این مشكل

2- بالا بودن هزینه های سرمایه گذاری اولیه

3- فقدان قانون و مقررات ویژه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران

4- یارانه های انرژی

5- فقدان عزم عمومی قانونگذاری و مسئولان در این زمینه

6- فعالیتهای موازی دستگاه ها و عدم توجه به وظایف قانونی دستگاه ها

فصل هفتم

مقالات فارسی

مقاله نخست

توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

چكیده

مقدمه

مراحل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

تحقیق و توسعه در انرژی

تشویق به توسعه تجاری

كمك به كشورهای در حال توسعه

اجرا نمونه انتقال فن آوری نیروگاه های برق بادی در كشور

نتیجه گیری

مقاله دوم

مروری بر دورنمای انرژی جزر و مد و امواج دریا

چكیده

1- مقدمه

2- انرژی جزر و مدی

3- انرژی امواج

فصل هشتم

ترجمه مقاله

(انرژی تجدیدپذیر)

انرژی تجدیدپذیر

نیروی جزر و مد

فیزیك جزر و مد

اثرات جاذبه و نیروی گریز از مركز

تولید برق از جزر و مد

پره های جزر و مدی

توربین های جزر و مدی

محدودیت نیروگاههای جزر و مدی

تغییرات جزر و مدی

تغییرات اكولوژی

نیروگاههای جزر و مدی در استرالیا

نیروگاههای جزر و مدی: چگونگی كار آنها

نیروگاههای جزر و مدی: تاریخچه و محل

نیروگاه جزر و مدی: طرح و مشكلات

اثرات اجتماعی

نتیجه

توسعه نیروگاههای جزر و مدی در دهانه رودخانه ها و محیطهای دریایی

انرژی جزر و مد

جزر و مد: انرژی وابسته به نیروی جاذبه

بهره بردرای از منابع

انرژی جزر و مدی از جهت اقتصادی

اثرات محیطی

نتایج

روشهای تولید برق

پیـوسـت

 

مقدمه
در این فصل انرژی های قابل حصول از آب دریاها و تكنولوژی استحصال از آنها به اختصار بیان می شود.
1- انرژی جزر و مد دریا
2- انرژی امواج دریا
3- انرژی حرارتی دریا
4- انرژی اختلاف غلظت نمك آب دریا

1-2- انرژی جزر ومد  دریا
در این فصل به اختصار به انرژی جزر و مد دریاها پرداخته شده است و در فصل‌های بعد جامع تر بیان خواهد شد.
جزر و مد و جریانات جزر و مدی نتیجه اثر نیروهای جاذبه اجسام آسمانی است. این نیروها سبب افزایش ارتفاع سطح آب شده كه این افزایش نیز سبب ایجاد جریانات افقی جزر و مدی می شود.
انرژی این جریانات افقی را می توان از طریق ساختن سدهایی در كنار دریاها مهار نمود. از نظر مقایسه انرژی حاصل از جزر و مد بسیار مشابه واحدهای برق- آبی است. مقدار انرژی بدست آمده از جریانات جزر و مدی بسیار قابل ملاحظه است.

1-3- انرژی امواج دریا
ویژگی های منبع
انرژی امواج دریا عبارت است از انرژی مكانیكی منتقل شده از باد كه امواجی با پریود كوتاه، آنرا بصورت انرژی پتانسیل و جنبشی در خود ذخیره می كنند.
در میان منابع متعدد انرژیهای اقیانوسی، انرژی حمل شده توسط امواج دارای بیشترین درصد انباشتگی است. بعنوان نمونه، انرژی موثر موج در حالت های عمومی، نسبت به انرژی حاصل از تابش مستقیم خورشید در شدیدترین تابش ها، از تراكم بسیار بالاتری برخوردار است. بنابراین ابزاری كه بعنوان مبدلهای انرژی امواج مورد استفاده قرار می گیرند، انرژی خود را با چگالی به مراتب بالاتر نسبت به تجهیزات انرژی خورشیدی تولید و عرضه می نمایند.
موج ها بخاطر جرم آبی كه نسبت به سطح متوسط دریا جابجا شده، انرژی پتانسیل و بخاطر سرعت ذرات آب، انرژی جنبشی با خود حمل می كنند. انرژی ذخیره شده از طریق اصطكاك و اغتشاش، و با شدتی كه بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد، تلف می شود. موجهای بزرگ در آبهای عمیق انرژی خود را با كندی بسیار از دست می‌دهند، در نتیجه سیستمهای امواج بسیار پیچیده هستند و اغلب هم از بادهای محلی و هم از طوفانهایی كه روزهای قبل در دوردست اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند.
امواج توسط ارتفاع، طول موج (فاصله بین قله‌های متوالی) و دوره تناوبشان (زمان بین قله های متوالی) مشخص می شوند. قدرت امواج معمولاً برحسب كیلووات بر متر بیان می شود كه نمایانگر نرخ انتقال انرژی از عرض یك خط فرضی بطول یك متر و موازی با جبهه موج می باشد.

با توجه به شكل 1-1 ملاحظه‌می‌شود كه مشخصه موج در زمان θ مشابه به آن در زمان O است. با این تفاوت كه به اندازه فاصله x= θ/y= θ(n/m) نسبت به زمان O جابجا شده است. این موج دارای حركت پیوسته‌ای در جهت x با سرعت   است. بنابراین امواج دریا دارای هر دو نوع انرژی پتانسیل و جنبشی خواهد بود.
كل انرژی یك موج برابر مجموع انرژی های پتانسیل و جنبشی آن می باشد كه در نهایت چگالی توان (در واحد سطح) برابر است با:
 
P: پریونیت توان g: شتاب جاذبه
A: واحد سطح gc: ضریب تبدیل
ρ: چگالی آب    f: فركانس موج
همانطور كه ملاحظه می شود چگالی توان با مجذور دامنه (a2) مرتبط است.
شكل 1-1- شكل موج با دامنه a و طول موج λ برای زمانهای θ و 0

شدیدترین بادهای بین عرض های جغرافیایی 40 تا 60 درجه در هر دونیمكره شمالی و جنوبی می وزند. همچنین بادهایی با سرعت كمتر در مناطق بادهای تجاری (بین عرض های جغرافیایی 30 درجه از خط استوا) بعلت نظم نسبی شان، وضعیت موجی بالقوه جذابی را ایجاد می كنند.
سواحلی كه در معرض بادهای غالب و میدان وزش طولانی هستند، احتمالاً دارای بزرگترین دانسیته انرژی موجی می باشند.
بعنوان مثال، انگلستان، سواحل غربی ایالات متحده و سواحل جنوبی نیوزیلند بطور عالی در معرض عوامل فوق بوده و از وضعیت موجی بسیار خوبی برخوردارند. شكل 1-2 دانسیته انرژی امواج را در بعضی نقاط منتخب نشان می دهد.
شكل 1-2- انرژی سالانه امواج در مناطق خاص

1-3-1- مبدل های انرژی امواج
فكر استخراج انرژی از امواج دریا در طی قرن اخیر، گاه و بیگاه نظر بعضی ها را بخود جلب كرده است. ولی كوشش جدی برای بنیانگذاری یك تكنولوژی موثر، از اواسط دهه 1970 میلادی شروع شده از آن زمان تابحال تحقیقاتی در 13 كشور جهان انجام شد و دستگاهها و ماشین آلات زیادی ساخته شده اند.
دستگاهها را براساس نوع حركت می توان دسته بندی كرد. این حركت‌ها به دسته‌های زیر تقسیم می شوند:
1- بالا و پایین رفتن 
2- بالا و پائین رفتن و غلتیدن
3- غلتیدن، نوسان كردن ستون آب
4- پس زنی
در ادامه به اختصار روش كار سه نوع از مبدل های امواج ارائه شده است:
1- طرح ستون نوسانگر آب (OWC)
2- طرح ماشین شناور موج- نیرو
3- طرح ژنراتور نوع دلفین

1- طرح ستون نوسانگر آب  (OWC)
بعنوان یكی از رضایت بخش ترین روشهای استحصال انرژی اقیانوسی، گزینه‌ای است كه در سالهای اخیر فعالیت های دامنه داری در جهت اجرا و بهینه سازی آن صورت پذیرفته است. در این روش، از تولید جریان هوای فشرده توسط حركت رفت و بازگشتی سطح موثر موج، بعنوان عامل محرك یك توربین هوای متصل به ژنراتور استفاده می شود.
هندسه عمومی در طرحهای مختلف واحدهای نیروگاهی با ستون نوسانگر آب عبارت است از محفظه ای با دو انتهای باز كه بصورت قائم در معرض امواج قرار می گیرد. سطح آزاد آب، حجم داخل استوانه را به دو ناحیه تقسیم می كند، بگونه ای كه هردو ناحیه در یك انتهای خود، دارای بازشدگی با ابعاد مشخص می باشند. وضعیت نصب سازه به شكلی است كه جهت بازشدگی تحتانی به سمت امواج قرار داشته و در نتیجه، در هنگام كار نیروگاه سطح آب داخل محفظه متأثر از تلاطم خارجی امواج، بصورت واداشته به نوسان در می آید. در اثر حركت رفت و بازگشتی سطح آب داخل محفظه، حجم ناحیه فوقانی متناوباً تغییر نموده و متأثر از آن، فشار نسبی هوای محصور در این قسمت – متناسب با  تابع تغییرات حجم مزبور- بصورت ضربانی حول مقدار فشار سطح آزاد نوسان می‌نماید. مجرای تعبیه شده در منتهی‌الیه ناحیه فوقانی، جریان تحت فشار هوای داخل محفظه را به سمت یك توربین هوا هدایت می سازد. حاصل این فرآیند، انتقال انرژی جنبشی جریان هوای مزبور به محور یك ژنراتور الكتریكی و در نتیجه تولید برق خواهد بود.
در رابطه با طرحهای نیروگاهی اجرایی نیز در كشورهایی نظیر ژاپن، انگلستان، نروژ، پرتقال و ایرلند واحدهای آزمایشی و نمونه مختلفی با ساز و كار ستون نوسانگر آب به مرحله اجرا در آمده است.
در حال حاضر هند تنها كشوری است كه برق حاصل از نیروگاه موجی خود را به شبكه برق سراسری متصل نموده و طرحهای كاربردی دیگری را در دست اجرا دارد.

2- طرح ماشین شناور موج- نیرو
همچنانكه شرح داده شد حركت از لبه موج بصورت افقی است ولی ذرات آب بصورت عمودی جابجا می شوند با استفاده از شناورها می توان این حركت عمودی را تبدیل به انرژی مكانیكی كرد یكی از طرحهای ارائه شده توسط آقای مارتین در شكل 1-3 آمده است.

شكل 1-3- طرح یك ماشین شناور موج- نیرو
یك شناور 4 گوش كه توسط 4 میله مهار شده است به سمت بالا و پائین می تواند حركت كند. این مجموعه به 4 تانك معلق در زیر آب متصل شده است و براساس قانون نیروی شناوری در سطح آب به صورت پایداری قرار می گیرد. لذا این مجموعه نسبت به سطح آب ساكن خواهد ماند و فقط شناور براساس حركت موج به سمت بالا و پائین حركت می كند. این شناور به یك پیستون متصل است كه براثر حركت، هوا را از لوله بالایی گرفته و آن را در كمپرسور فشرده می سازد و آنگاه این هوای فشرده توسط لوله هایی به تانك های خالی پایه هدایت می‌شود. بنابراین 4 تانك پایه در واقع دو منظوره هستند، شناوركردن مجموعه و مخزن هوای فشرده.
هوای فشرده در این تانكها به نوبت برای راه اندازی یكی از توربین های هوا به كار می روند كه این توربین یك ژنراتور را به حركت درآورده و انرژی الكتریكی توسط كابلهای زیردریائی به ساحل انتقال داده می شود…

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فیلترها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله فیلترها دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فیلترها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فیلترها

فیلترها  
مقدمه  
فیلترهای غیر فعال  
انواع عنصر یگانه  
فیلترL  
فیلتر T  
فیلتر   
انواع عنصر چندگانه  
فیلترهای فعال  
فیلترهای دیجیتال  
فیلترهای SAW  
فیلترهای BAW  
فیلترهایGarnet  
فیلترهای اتمی  
تابع انتقال  
طبقه بندی به وسیله تابع انتقال  
طبقه بندی به وسیله روش شناسی طرح  
آنالیز هدایت مدار  
تصویر آنالیز امپدانس  
ترکیب شبکه‌ای  
فیلترهای بالاگذر  
مقدمه  
فیلترهای آرام کننده حوزه مکانی  
فیلترهای پایین گذر میانگین:  
فیلتر میانه ( Median )  
فیلتر میان نگذر  
فیلتر ضد پارازیت  
فیلتر ضد شنود یا حذف صدا  
بررسی فیلتر میان نگذر به طور مداری و تابع تبدیل  
فیلتر پایین گذر  
فیلتر فعال  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فیلترها

1 مجلات تخصصی نور – مجله کتاب ماه علوم و فنون – شماره 5 – فیلترهای فعال و غیر فعال

2 طراحی فیلتر و سنتز مدار ، نویسنده: حمیدرضا خدادادی، ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)، سال 1383

فیلترها

مدارهای الکترونیکی هستند که اعمال پردازش سیگنال را انجام می دهند، بویژه هنگامی که می خواهیم سیگنال های ناخواسته عناصر را از بین ببریم و / یا آنکه می‌خواهیم آن‌ها (سیگنال‌های ناخواسته. مترجم) را افزایش دهیم. فیلترهای الکترونیکی می توانند به صورت زیر باشند

فعال یا غیر فعال

آنالوگ یا دیجیتال

گسستگی زمانی یا پیوستگی زمانی

خطی یاغیر خطی

واکنش نا متناهی ضربه (نوع IIR) یا واکنش متناهی ضربه (نوع FIR)

انواع رایج فیلترها (صرف نظر از جنبه های دیگر طراحی‌‌ آنها) فیلترهای خطی هستند. این مقاله که در مورد جزئیات طراحی و آنالیز فیلترهای خطی است را مشاهده کنید

1مقدمه

2طبقه بندی به وسیله تکنولوژی

21فیلترهای غیر فعال

211 انواع عنصر یگانه

212 فیلتر L

2.1.3 فیلتر T

2.1.4 فیلتر

215 انواع عنصر چندگانه

22 فیلترهای فعال

23 فیلترهای دیجیتال

24 سایر فناوری های فیلتر

241 فیلترهای کوارتز و فیزوالکتریک ها (ویژگى برخى کریستالها که به هنگام اعمال ولتاژ به انها تحت فشار قرار مى گیرند یا به هنگام قرار گرفتن در معرض فشار مکانیکى یک ولتاژ تولید مى کنند

242 فیلترهای SAW

2.4.3 فیلترهای BAW

2.4.4 فیلترهای Garnet

2.4.5 فیلترهای اتمی

3 تابع انتقال

4 طبقه بندی به وسیله تابع انتقال

5 طبقه بندی به وسیله توپولوژی (مکان شناسی)

6 طبقه بندی به وسیله طراحی علم اصول

61 آنالیز (تجزیه و تحلیل) مستقیم مدار

62 تجزیه و تحلیل امپدانس تصویر

63 شبکه پیوند

مقدمه

قدیمی ترین فورم فیلتر های الکترونیکی فیلترهای خطی آنالوگ غیر فعال هستند، که فقط استفاده از مقاومت ها و خازن ها یا مقاومت ها و سلف ها را ایجاد می کند. که آنها به ترتیب به نام فیلترهای تک قطبی  RC و RL  معروف هستند. بیشتر فیلتر های LC چند قطبی پیچیده سال های زیادی وجود داشتند، عملکرد چنین فیلترهایی به خوبی از کتاب های زیادی که در این مورد نوشته شده قابل درک است. هم چنین فیلترهای هیبرید ساخته شده اند،  به طور نمونه شامل ترکیب آمپلی فایرها (تقویت کننده ها)ی با تشدید کننده های مکانیکی یا تاخیر خطی است. قطعات دیگر مثل خطوط تاخیر CCD هم‌چنین به عنوان فیلترهای با گسستگی زمانی به کار می‌روند. با دسترسی پردازش دیجیتالی سیکنال، فیلترهای دیجیتالی فعال عمومی شدند

فیلترهای غیر فعال

اجرای غیرفعال فیلترهای خطی مبنی بر ترکیب مقاومت ها R))، سلف ها (L) و خازن ها (C) است. این فیلترها را به طور کلی فیلترهای غیرفعال می دانیم، به این دلیل که آنها  روی منبع تغذیه بیرونی بستگی ندارند.سلف ها از مسیر سیگنال های با فرکانس های بالا جلوگیری می کنند و سیگنال های فرکانس پایین را عبور می دهند، در حالی که خازن ها عکس سلف عمل می کنند. فیلتری که سیگنال در آن از طریق یک سلف عبور می‌کند، یا آن‌که در آن یک خازن مسیری به زمین فراهم می کند، سیگنال های فرکانس پایین را نسبت به فرکانس های بالا کمتر تضعیف می کند که به آن فیلتر پایین گذر می گوییم. اگر سیگنالی از طریق یک خازن عبور کند، یا این‌که از طریق سلف زمین شود،‌ آن وقت فیلتر سیگنال های فرکانس بالا را نسبت به  سیگنال های فرکانس پایین کمتر تضعیف می کند که به آن فیلتر بالا گذر می گوییم. مقاومت ها به خودی خود مشخصات فرکانسی قابل انتخاب ندارند، اما به سلف ها و خازن ها به منظور تعیین ثابت زمانی مدار و به تبع پاسخ فرکانسی، اضافه می‌شوند

در فرکانس های خیلی بالا (در حدود 100MH)، گاهی اوقات سلف ها از سیم‌پیچ‌های تک‌حلقه‌ای یا نوارهای ورق فلزی تشکیل می‌شوند ، و خازن ها از ورقه‌های فلزی نزدیک به هم تشکیل می‌شوند. به این قطعات فلزی سلفی یا خازنی تحلیل بردن  می‌گویند

سلف ها و خازن ها عنصرهای واکنش پذیر فیلتر هستند. شماری از عناصر فیلتر قدیمی را تعیین می کند. در این زمینه، مدار میزان شده LC‌ در فیلتر میان گذر یا میان نگذر به عنوان استفاده تک عنصر حتی اگر از دو جزء تشکیل شده باشد مطرح شده است

انواع عنصر یگانه

ساده ترین فیلترهای غیر فعال از یک عنصر یگانه راکتیو تشکیل شده اند. این فیلترها توسط عناصر RC, RL یا RLC ساخته شده اند.ضریب کیفیت Q‌ اندازه ای است که برای توصیف ساده فیلترهای میان گذر یا میان نگذر استفاده می شود. وقتی گفته می شود فیلتری ضریب کیفیت بالایی دارد به این معنی است که دامنه فرکانسهای با پهنای باندکم برابر با فرکانس میانی است

فیلترL

از دو عنصر، یکی به طور سری و دیگری به طور موازی تشکیل شده است

فیلتر T

پیکربندی سه عنصره در فیلترهای نوع T می تواند فیلترهای پایین گذر، بالا گذر، میان گذر یا میان نگذر را بسازد

فیلتر

پیکربندی سه عنصره در فیلترهای نوع T می تواند فیلترهای پایین گذر، بالا گذر، میان گذر یا میان نگذر را بسازد

 

انواع عنصر چندگانه

فیلترهای عنصر چندگانه معمولا به صورت شبکه پله ای ساخته می شوند. این فیلترها می‌تواند به صورت ساختارهای L ، T و مشاهده شود. وقتی که می‌خواهیم برخی پارامترهای فیلتر مانند سرعت انتقال از باند میان‌گذر به میان‌نگذر را بهبود ببخشیم به عناصر بیشتر نیاز است

فیلترهای فعال

فیلترهای فعال با استفاده از ترکیبی از اجزا غیر فعال و فعال (تقویت کردن)، اجرا می شوند و به یک منبع تغذیه بیرونی نیاز دارند. تقویت کننده ها مکررا در طراحی های فیلتر فعال استفاده می شوند. آنها می توانند ضریب کیفیت بالایی داشته باشند و می‌توانند بدون استفاده از سلف هم به رزونانس برسند. هر چند، حد بالایی فرکانس های آنها به وسیله ی پهنای باند تقویت کننده هایی که  استفاده می شوند،‌ محدود است

فیلترهای دیجیتال

به کمک پردازش دیجیتالی سیگنال می‌توانیم در محدوده‌ی وسیعی فیلترهای متنوع باصرفه ای بسازیم. سیگنال نمونه می گیرد و مبدل آنالوگ به دیجیتال، سیگنال را به سیلی (تعداد زیادی. مترجم) از شماره‌ها تغییر می‌دهد. یک برنامه رایانه مداوم روی یک CPU یا یک DSP مخصوص (یا مدامت کمتر روی سخت افزار انجام الگوریتم) بازده شمارش جریان را محاسبه می کند. این جریان می تواند تبدیل شود به یک سیگنال زودگذر میان مبدل دیجیتال به آنالوگ. مسائلی وجود دارند با نویز را با تغییر نشان می دهد، اما این می تواند کنترل کند برای فیلترهای خیلی مفید. به علت نمونه برداری مورد بحث، سیگنال ورودی باید مقدار فرکانس محدود باشد یا نا همواری رخ دهد. فیلتر دیجیتال را مشاهده کنید

فیلترهای SAW

SAW (موج صوتی سطحی/ظاهری) فیلترهایی هستند که به طور معمول در دستگاه های الکترومکانیکی که در فرکانس رادیویی به کاربرد برده می شود استفاده می شوند. سیگنال های الکتریکی در یک کریستال فیزوالکتریک تبدیل به موج مکانیکی می شوند، این موج به تاخیر افتاده ، قبل از آنکه به وسیله الکترودهای بیشتر تبدیل به سیگنال الکتریکی شود سرتاسر کریستال پخش/منتشر می شود. انرژی های خروجی موج به تاخیر افتاده که ترکیب نشده هستند اجرا مستقیم آنالوگ واکنش ضربه متناهی فیلتر را تولید می کند. این شیوه پالایش/فیلترینگ هیبرید در یک نمونه آنالوگ فیلتر پیدا شد. فرکانس های فیلترهای SAW  تا حد 3GHz محدود هستند

فیلترهای BAW

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت :

بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت

راهسازان از زمانهای قدیم بر لزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بوده اند و برحسب مورد از انواع آن استفاده می كردند. طرح،اجرا و نگهداری روسازی راه‌ها از مهم‌ترین و در عین حال از مشكل‌ترین قسمت های راهسازی است و اغلب اشكالات بعدی زاییده طرح، اجرا و یا نگهداری غیر اصولی این قسمت پراهمیت راه است.

اگر روسازی راهی بطور اصولی وصحیح، طرح واجرا و نگهداری نشود،راه در برابر عوامل جوی و اثر فرساینده آمد وشد خودروها مقاومت نكرده وبه سرعت خراب شده و درنتیجه موجب از دست رفتن سرمایه گذاری اولیه می شود. علاوه بر این، خرابی روسازی باعث افزایش سایر هزینه ها از قبیل هزینه مرمت و بهسازی وهمچنین افزایش هزینه های غیر مستقیمی كه به علت بدی روسازی به استفاده كنندگان از راه تحمیل می شود خواهد شد. در چند دهه اخیر به دنبال پیشرفت های قابل ملاحظه ای كه در علم مكانیك خاك، مصالح روسازی انجام آزمایش های آزمایشگاهی وكارگاهی، مقاومت مصالح و تحلیل سیستم های پیچیده ی روسازی با استفاده از سیستم های توزین به وقوع پیوسته است،لازم است كه مهندسین راهساز ضمن اطلاع از شرایط خاص ایران از آنچه كه در این زمینه ها در سایر كشورهای دیگر رخ می دهد اگاهی داشته باشند.

بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت
فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 3

آسفالت.. 4

انواع کارخانه آسفالت.. 5

فصل دوم: فرآیند تولید آسفالت.. 17

فرآیند تولید آسفالت.. 18

فصل سوم: ضرورت و اهمیت پروژه23

فرضیه های پروژه24

اهداف پروژه25

فصل چهارم: سیستم توزین پرتابل. 26

سیستم توزین پرتابل. 27

– مشخصات سیستم توزین. 27

نتیجه گیری.. 36

پیوست ها37

منابع و ماخذ 39

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

منابع انرژی فسیلی و هسته ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 منابع انرژی فسیلی و هسته ای دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد منابع انرژی فسیلی و هسته ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي منابع انرژی فسیلی و هسته ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن منابع انرژی فسیلی و هسته ای :

منابع انرژی فسیلی و هسته ای

فصل اول

مقدمه

فصل دوم

استفاده از انرژی باد

فصل سوم

معرفی انواع توربین های بادی- ساختار الكتریكی مكانیكی

فصل چهارم

ژنراتور نیروگاه بادی

فصل پنجم

بررسی سیستم های مبدل باد به انرژی الكتریكی

فصل ششم

سیستم آسنكرون

فصل هفتم

مبدلهای الكتریكی

مقدمه

استفاده از منابع انرژی فسیلی و هسته ای، مستلزم هزینه زیاد و افزایش آلودگی محیط زیست و عوارض مخرب ناشی از آن است، از این رو با بروز پدیده بحران انرژی در دنیا و از طرف دیگر پیشرفت تکنولوژی تبدیل انرژی باد، به انرژی الکتریکی که به کاهش قیمت آنها منجر شده، استفاده از انرژی باد اجتناب ناپذیر شده است. سیستم های مبدل انرژی باد، به انرژی الکتریکی از سال 1975 به شکل تجاری و در سطح وسیع در دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند. هم اکنون با پیشرفت تکنولوژی میکروکامپیوترها و نیمه هادیهای قدرت امکان استفاده از سیستم کنترلی مدرن و در نتیجه تولید قدرت الکتریکی با کیفیت بالا از نیروی باد ایجاد شده است. تجربه نصب و راه اندازی نیروگاههای بادی در کشورهای صنعتی، به خصوص آمریکا و دانمارک نشان داده است که هزینه این سیستم ها قابل مقایسه با هزینه روش های سنتی و متداول تولید انرژی الکتریکی می باشد.

تامین انرژی الکتریکی برای بارهای شبکه با کیفیت بالا و تولید وقفه نیروی برق هدف اصلی یک سیستم قدرت می باشد. برای بالا بردن کیفیت انرژی الکتریکی نیاز است. کمیت های مختلف سیستم قدرت مانند راه اندازی از مدار خارج نمودن، بهره برداری در شرایط توان ثابت و…. کنترل شود. با توجه به ماهیت تغییرات سرعت باد در زمان های مختلف ایجاد شرایط کنترل برای سیستم های قدرت شامل مبدل های انرژی باد به الکتریکی حائز اهمیت می گردد. اجزاء مختلف یک سیستم قدرت بادی شامل: توربین بادی، ژنراتور، کنترل کننده زاویه گام پره و سیستم تحریک می باشد. که هر یک از این اجزاء انواع مختلف داشته و در مدل های مختلف براساس نیاز ساخته می شوند. لذا با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر به این موضوع پرداخته می شود.

باد رایگان است بشر از عهد باستان این نکته را به خوبی دریافته است و آسیاب بادی را ساخته است تا آب چاهها را بیرون بکشد و غلات را آرد کند. امروزه آسیابهای بادی دیگر منسوخ شده اند و جای خود را به مولدهای بادی داده اند که الکتریسته تولید می کنند. بهترین جا برای تاسیس مولدهای بادی سواحل دریا و تپه ها هستند. در این نقاط باد شدیدتر و منظم تر از نقاط دیگر می‌وزد. (برای تولید الکتریسته سرعت باد باید به طور متوسط 5 متر بر ثانیه، یعنی 18 کیلومتر در ساعت باشد.) اما باد این عیب بزرگ را دارد که فقط بعضی روزها و بعضی ساعات می وزد. اگر فقط به انرژی باد اتکا کنیم، به سرعت دچار کمبود الکتریسته
می شویم. پس راه حل چیست؟ راه حل این است که با استفاده از باتریها الکتریسته ای را که در ساعات بادخیز تولید شده است، ذخیره کنیم. راه دوم این است که مولد بادی را با موتوری که با سوخت کار می کند همراه سازیم. و در واقع یک گروه الکترون بوجود می آوریم. به این ترتیب می توانیم وقتی که باد نیست از الکتریسته ای که ماشین دوم تولید می کند استفاده کنیم. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا نقاط دور افتاده ای که برق رسانی به آنها ممکن نیست ازجمله در آرژانتین، استرالیا، آفریقای جنوبی … موادهای بادی می توانند نیاز یک مزرعه، چند خانه یا روستا را به برق تامین کنند. در اوایل قرن 14 میلادی بهره برداری گسترده از آسیابهای بادی در اروپا رایج گردید. اروپائیان بعدها روتور آسیابها را به بالای برجی انتقال داده اند که از چندین طبقه تشکیل می شود. نکته حائز اهمیت درباره آسیابهای مذکور آنست که پره ها بطور دستی در جهت باد قرار داده می شوند و این امر به کمک اهرم بزرگی در پشت آسیاب صورت می گرفت. بهینه سازی انرژی خروجی و حفاظت آسیاب در برابر آسیب دیدگی ناشی از بادهای شدید با جمع کردن پره های آن صورت می گرفت. نخستین مولدهای بزرگ به منظور تولید الکتریسته سال در اوهایو توسط چارلز براش ساخته شد. در سال 1888 ابداع انواع مولدهای بادی در مقیاس وسیع در 1930 در روسیه با ساخت ژنراتور بادی 100 کیلو واتی آغاز شد. طراحی روتورهای پیشرفته با محور عمودی در فرانسه توسط داریوس در دهه 1920 آغاز شد. از میان طرحهای پیشنهادی داریوس مهمترین طرح، روتوری است با پره های ایرفویل و انحنا دار که از بالا و پایین به یک محور عمودی متصل می شوند. در این زمینه، ابداعات دیگری صورت نگرفت و این طرح در سالهای اخیر به نام توربین داریوس مورد توجه قرار گرفته است. توسعه صنعت توربین های بادی، بسیار سریع بوده و در حال پیشرفت است. از ابتدای دهه 1980 تاکنون ظرفیت متوسط توربین بادی از 15 کیلو وات تا 8 مگا وات ارتقاء یافته است. مجموع ظرفیت نصب شده توربین های بادی در جهان به بیش از 25000 مگا وات بالغ می گردد. بنا بر محاسبات انجام شده، از باد در جهان
می توان 105-Ej (هر Ej ژول) برق گرفت و آنچه در عمل بدست می آید. 110Ej است و پیش بینی شده است تا 2020 میلادی 10 درصد از برق کل جهان از انرژی باد تولید خواهد شد. این صنعت همچنین باعث ایجاد 7/1 میلیون شغل می شود.

2-1- تاریخچه انرژی باد در جهان

انرژی باد از انواع قدیمی انرژی است که از بدو پیدایش کره زمین در آن وجود داشته و با پیشرفت جوامع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. کهن ترین دستگاههای مبدل باد در خاورمیانه، برای تهویه منازل بکار رفت که هنوز هم در بعضی شهرهای کویری ایران نظیر یزد بنام بادگیر از آن استفاده می شود. اولین توربین های بادی یا مبدل های انرژی باد به انرژی جنبشی در ایران شکل گرفت و کمی بعد در عصر حمورابی پادشاه بابل در عراق نیز گسترش یافت. نمونه های اولیه این توربین ها از محور عمودی استفاده
می کردند و دارای 4 پره بودند.

استفاده اصلی این توربین ها در آرد کردن غلات بود در 3 قرن قبل از میلاد، مصریها نمونه ای از توربین با محور افقی و 4 پره را ابداع کردند و بوسیله آن، هوای فشرده جهت ساختن ارگ در مراسم مذهبی را تامین کردند. آسیاب بادی در قرون وسطی در ایتالیا، پرتغال و اسپانیلا ظاهر شد و کمی بعد در انگلستان، هلند و آلمان نیز بکار برده شد. این ماشین ها می خواستند آب را به ارتفاع 5 متر پمپ نمایند. حتی از آن برای استخراج روغن از دانه های روغنی نیز استفاده کردند و بعدا انرژی باد علاوه بر خشکی در دریا نیز برای پیشبرد کشتی ها استفاده شد.

3-1- تلاش برای تسخیر دریا

در اروپا مولدهای بادی بیشتر برای تولید الکتریسته «پاک» که در شبکه های سراسری تزریق می شود مورد استفاده قرار می گیرند. تاسیس مولدهای بادی در خشکی گاهی سبب اعتراض هایی می شود (حمایت از پرندگان و محیط زیست) برای اجتناب از این گونه دردسرها، بهتر است که پیش از نصب مولد های بادی مطالعات لازم را انجام دهیم.

همچنین بایستی موقعیت نصب مولدهای بادی، در معرض راه پرندگان مهاجر قرار نگیرد. حال که نصب این مولدها در خشکی مشکلاتی دارد، پژوهشگران متوجه دریاها شدند. مثلا کشور دانمارک با نصب مولدهای بسیار عظیم در مناطق کم عمق سواحل خود نمونه بسیاری خوبی را ارائه داده است (دکل این مولدهای بادی 90 متر و طول متغیرهایش 40متر است.) آلمان، بلژیک، ایرلند هم به پیروی از دانمارک قصد دارند که با ایجاد پارک های بزرگ و نصب ژنراتورهای بادی در آنها به اندازه نیروگاه های معمولی الکتریسته تولید کنند. امروزه مولدهای بادی را در مناطق کم عمق دریاها کار می گذارند.

4-1- وضعیت کنونی بهره برداری از انرژی باد در جهان

نیروگاههای بادی در سراسر جهان به سرعت در حال گسترش می باشند. به طوریکه انرژی باد در میان دیگر منابع و گزینه های انرژی عنوان سریع الرشدترین صنعت را به خود اختصاص داده اند. نرخ رشد این صنعت در سال 2001 میلادی سالانه 35 درصد و در سال 2002 میلادی سالانه 28 درصد گزارش شده است. در پایان سال 2002 میلادی کل ظرفیت نصب شده جهان به 22400 مگاوات رسیده که در این میان آلمان، اسپانیا، آمریکا، دانمارک و هند سهم بیشتری دارند. تا پایان 2002 میلادی این 5 کشور روی هم 26000 مگا وات یعنی 84 درصد از ظرفیت نصب شده در جهان را در اختیار داشته اند.

کل سرمایه در گردش صنعت انرژی باد در سال 2002 میلادی 7 میلیارد یورو بوده است. هر کیلو وات برق 1000 دلار هزینه دارد که 750 دلار آن به هزینه تجهیزات و مابقی به هزینه های آماده کردن سایت، نصب، راه اندازی و نگهداری مربوط می شود. در چند سال اخیر با بزرگ شدن سایز، توربین های تجاری، قیمت سرمایه گذاری آنها کاهش یافته است. صنعت انرژی باد منافع اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1-4-1 نداشتن هزینه اجتماعی:

این هزینه ها در تمام گزینه های متعارف انرژی (مانند منابع فسیلی) وجود دارند، اما با وجود هزینه های قابل توجه در بررسی های اقتصادی لحاظ نمی شود. انجمن انرژی باد در جهان (W.W.E.A) هزینه ها را به کوه یخی تشبیه کرده است. که حجم عظیم آن زیر آب است! کاهش اتکا به منابع انرژی وارداتی: در کشورهایی مثل ایران که می توان به این موضوع از جنبه افزایش صادرات نفت نگاه کرد.

2-4-1 اثرات زیست محیطی:

در جوامع بشری توسعه با بکار گیری انرژی بیشتر، میسر می گردد و بدین ترتیب انسان خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی اجتماعی و سنتی محیط زیست و منطقه ای نقش مهمی را به عهده دارد و کسب اطلاع از میزان اثر بخشی انواع مختلف انرژیهای مورد استفاده بر سلامت محیط زیست و موجودات زنده، وضع مقررات و استانداردهای زیست محیطی جهت کاهش آثار زیانبار همچنین استفاده از تکنولوژی و فن آوری مناسب جهت کنترل آلودگی و از همه بهتر جایگزینی انرژی تجدید شوند و پاکیزه به جای انرژی های آلاینده و تجدید ناشونده شاید بتوان آینده ای پاک را برای انسانها به ارمغان آورد.

با پیدایش نوآوریهایی در زمینه تولید انرژی مناسب برای هر کار خاص می توان مانع از ضایعات زیست محیطی و آلودگی هوا و … شد. احتراق سوختهای فسیلی موجب ورود حجم عظیمی از اکسیدهای سولفور، نیتروژن، مونوکسیدکربن و دی اکسید کربن در هوا می شود. میزان انتشار آلاینده ها فوق به ترتیب به نوع سوخت و همچنین مکانیزم های بکار گرفته شده در کنترل آلودگی بستگی دارد. آلودگی هوا می تواند به شکل مه- دود، باران اسیدی و ذرات معلق پدیدار گردد. واکنش های هیدروکربن ها و اکسیدهای نیتروژن در حضور تشعشعات فرابنفش موجب تولید ترکیبات سمی می گردد که در نهایت سلامتی و حیات انسان، جانوران و به طور کلی اکوسیستم را در معرض خطر قرار خواهد داد.

3-4-1- اثرات گلخانه ای

از بعد دیگر سوختهای فسیلی موجب بالا رفتن درجه حرارت اتمسفر و افزایش میزان در دراز مدت شاهد افزایش درجه حرارت کره زمین، ذوب یخهای قطبی، بالا آمدن سطح آبها، به زیر آب رفتن مناطق ساحلی خواهیم بود. چنانچه گفته شد در دهه های اخیر همگام با صنعتی شدن جوامع پیشرفت های سریع تکنولوژی به علت استفاده بیش از حد از منابع انرژی تجدید ناپذیر (سوختهای فسیلی)، بشر به فکر دستیابی به منابع بهتر و مطلوبتر انرژی افتاده است. در این بخش ما به انرژی تجدید پذیر باد می پردازیم.

5-1 اهمیت و لزوم بکارگیری انرژی باد از بعد اقتصادی

بازارانرژی یک بازار رقابتی است که در آن تولید برق در نیروگاههای بادی در مقایسه با نیروگاه های سوختهای فسیلی برترهای نوینی را پیش روی کاربران قرار داده است. از برتریهای نیروگاه بادی اینست که در طول مدت زمان، عمر خود، سالهای زیادی را بدون نیاز به هزینه سوخت، تولید خواهد کرد. در حالیکه هزینه دیگر منابع تولید انرژی در طول این سالها افزایش خواهند یافت. فعالیت های گسترده بسیاری از کشورهای جهان برای تولید الکتریسته از انرژی باد، سرمشقی برای دیگر کشورهایی است که در این زمینه راه درازی را در پیش دارند. بسیاری از مناطق اقتصادی در حال رشد در منطقه آسیا واقع شده اند. و اقتصاد رو به رشد کشورهای آسیایی از جمله ایران باعث شده تا این کشورها بیش از پیش به تولید الکتریسته احساس نیاز کرده و اقدام به تولید الکتریسته از منابع غیر فسیلی کند. افزون بر این موارد؛ نبود شبکه برق سراسری در بسیاری از بخش های روستایی نیز مهر تاییدی بر سیستم های تولید انرژی زده است. پس در خصوص دورنمای آینده اقتصادی استفاده از انرژی باد در ایران می بایست گفت استفاده از این انرژی موجب صرفه جویی فرآورده های نفتی به عنوان سوخت می شود. صرفه جویی حاصل در درجه اول موجب حفظ فرآورده های نفتی گشته که امکان صادرات و مهم تر اینکه تبدیل آن به مشتقات بسیار زیاد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا را فراهم می سازد. در درجه دوم تولید الکتریسیته از این انرزی فاقد هر گونه آلودگی زیست محیطی بوده که همین عامل کمک شایانی به حفظ طبیعت سالم محیط زیست بشری کرده و در نتیجه مسیر برای نیل به توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی فراهم می گردد. گسترش نیروگاه های بادی در راستای کاهش بهای تمام شده برق تولیدی افزایش چشم گیری نشان می دهد. به گونه ای که بهای هر کیلووات ساعت برق تولیدی از 40 سنت در سال 1990 به حدود 6 سنت در سال 2002 رسیده است. عدم مصرف سوخت، هزینه کم راهبری، تعمیر و نگهداری و آلوده نکردن محیط زیست از مزایای نیروگاه های بادی است. لازم به ذکر است به طور متوسط برای هر کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاه بادی حدودا 28/0 متر مکعب گاز طبیعی با آهنگ جهانی 4 سنت بر متر مکعب صرفه جویی می شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی در شركت ایران تكنیك

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی در شركت ایران تكنیك دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در شركت ایران تكنیك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی در شركت ایران تكنیك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی در شركت ایران تكنیك :

نكاتی در مورد ساختمان تابلوها :

تابلو می تواند از یك یا چند صفحه از جنس عایق كه جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الكتریكی ) تشكیل شده یا تمام فلزی باشد .چنانچه تابلو در محلی كه افراد غیر متخصص در آن رفت و آمد می كنند نصب شده باشد نباید هیچ یك از قسمتهای برق دار آ‎ن در دسترس یا قابل لمس باشد . به عبارت دیگر ، تابلو باید با صفحات یا درب های عایق یا فلزی محصور شده باشد . برای دسترسی به قسمتهای برق دار تابلو باید بتوان صفحات محافظ یا درهای سرویس آن را با استفاده از نوعی ابزار پیاده كرد .

علاوه بر این ، در چنین محلهایی تابلو باید مجهز به در قفل شو باشد ، به نحوی كه كلیه كلیدها و لوازم و تجهیزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد .

یادآوری 1 : چنانچه تابلو مجهز به كلیدهای كنترل روشنایی و نظایر آن باشد ، این كلیدها می توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقی بمانند از محل نصب كلیدها نباید امكان دسترسی به ترمینالهای آنها یا داخل تابلو وجود داشته باشد .

یادآوری 2 : برای كمك به خنك شدن لوازم داخلی تابلو می توان آن را به منافذ عبور هوای خنك كننده مجهز كرد مشروط بر اینكه آب ترشح شده نتواند به قسمتهای برق دار آن سرایت كند .

کارآموزی در شركت ایران تكنیك
فهرست مطالب

مقدمه 1

برخی از استانداردهای تابلوها 2

تعاریف تابلو ها 4

شرایط كار عادی 6

اطلاعات و لوح ویژگیها 9

اینترلاكها 10

طبقه بندی درجه حفاظتی تابلوها 12

علائم به كار رفته 13

كات اوت فیوز – برقگیر 19

سكسیونر قابل قطع زیر بار 20

تابلوی ان – اف 21

باردهی ترانسفورماتور 22

تنظیم ولتاژ 26

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت 30

روشهای خشك كردن ترانسها 35

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبحث سایز کابل یا Cable sizing

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبحث سایز کابل یا Cable sizing دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث سایز کابل یا Cable sizing  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی مبحث سایز کابل یا Cable sizing

CABLE SIZING

مقدمه

یادآوری چند نکته در مورد فیزیک کابلها

علائم مشخصه کابلها

1-1 تئوری مربوط به تعیین مقاطع کابلها

1-1-1 مدارهای تک فاز

1-1-2 مدارهای سه فاز

1-2 تعیین مقاطع کابلها براساسافت ولتاژ

1-2-1افت ولتاژ در مدارهای تک فاز (کابل کشی زمینی)

1-2-2افت ولتاژ در مدراهای سه فاز در کابل کشی زمینی

1-2-3 تعیین مقطع سیم‌های هوایی براساسافت ولتاژ مجاز

1-3 Principle

1-3-1 ظرفیت حرارتی جریاناتصال کوتاه

1-3-2 بررسی سطح مقطع کابل براساسافت ولتاژ

1-3-2 بررسی سطح مقطع کابل براساس جریان مجاز در حالت پایدار

مراجع

فصل دوم

طراحی سیستم زمین (Earthing Design)

مقدمه

مراحل شروع کار

محاسبه L

محاسبه IG

ادامه طراحی

روش چهار نقطه‌ای ونر

اتصال به شبکه زمین

* مطالعه ولتاژانتقالی و جستجو برای نقاط خطرناک

عوامل زیر بایستی مورد تأکید قرار گیرد

مراجع

فصل سوم

Lightning Protection

Lightniug Protection With shield Write 3-

3-1-2 تحلیل ناحیه بین دو شیلد وایر

3-1-3 تحلیل ناحیه بیرونی شیله دایر

3-2 حافظتاز صاعقه بااستفادهاز نیزه

مرجع

فصل چهارم

طراحی سیستم‌های صوتی (Paging systems)

4-1اصول پایه‌ای در طراحی صوتی

4-2نویز و قدرت بلندگو

4-3قدرت صدای خروجیاز بلندگو

4-4  محاسبه شدت صوت

4-5 تضعیف صدا

4-6 عایق بندی وانتقال صدا

4-7   پراکندگی وانتشار صوت

4-8انتخاب بلندگوها و محلهای نصبانها

4-8-2چیدمان بلندگوها

2ـ Classrooms and offices

Speaker arrangement Outdoor

فصل پنجم

Lighting  design

مقدمه

5-1-1  Indoor Lighting

5-1-2روش لومن بااستفادهاز شاخص فضا

5-1-3شرح جدول و چگونگیاستخراج ضریب بهره

5-1-4روش لومن بااستفادهاز تقسیم ناحیه‌ای

5-1-5شرح جدول ضریب بهره در روش تقسیم ناحیه‌ای

5-1-6چندنکته

-5-2  روشنایی معابر (Outdoor Lighting)

-5-2-1 مشخصات روشنایی معابر

-5-2-1-1ایجاد روشنایی کافی در سطح خیابان

-5-2-1-2  یکنواختی روشنایی در سطح خیابان

-5-2-1-3 جلوگیریاز چشم زدگی حاصلاز نور چراغ

-5-2-3  لامپهای مورداستفاده در روشنایی معابر

-5-2-4 ترتیب نصب چراغهای خیابانی

-5-2-5 طراحی روشنایی معابر

فصل ششم

Cathodic Protection

مقدمه

انواع سیستم های حفاظت کاتدیک

طراحی حفاظت کاتدیک گالوانیک (Sacrificial  Anode)

 

 

CABLE SIZING

مقدمه:
امروزه در تمامی مکان های صنعتی از لوازم و دستگاههای برقی و الکترونیکی برای مقاصد مختلف استفاده می گردد.این وسایل برای انجام کار خود احتیاج به انرژی برق دارند و این انرژی بایستی بوسیله هادیهای الکتریکی به این وسایل انتقال یابد.تعیین اندازه این هادیها برای انتقال مقدار انرژی مورد نیاز این دستگاهها امری لازم وضروری است.در این قسمت با نحوه تعیین سایز کابلها آشنا می شویم.
در این بخش ابتدا چند نکته لازم در مورد فیزیک کابلها وعلایم اختصاری آنها را یادآوری می کنیم وسپس به تئوریات مربوط به تعیین سایز وبعد از آن به سایز کردن کابلها در عمل می پردازیم.

یادآوری چند نکته در مورد فیزیک کابلها:

**اساسا در کابلها از مس استفاده می گردد.در مس مقاومت مخصوص عبارت است
1.724×(10^-8  ) Ωm  

**از آلومینیوم نیز ممکن است در کابلها استفاده گردد.مقاومت مخصوص آلومینیوم 1.65 برابر مقاومت مخصوص مس می باشد.

**فرمول مقاومت مخصوص در دماهای مختلف برای مس عبارتست از:
ρ(t)=1.724×(10^-8)×0.68×(10^-10)×(t-20)
این مقاومت برای جریان مستقیم بکار می رود.

**برای بدست آوردن مقاومت کابل در جریانهای متناوب ودر دماهای مختلف از فرمول زیر

 استفاده می شود:
      R(t)=(k1×k2×k3×ρ(t))/(n×Π/4×d^2)

k1  :ضریب افزایش مقاومت در برابر جریان متناوب در فرکانسHz 50 (05/1 >k1 >02/1 ).

 k2:ضریب افزایش  مقاومت به دلیل چرخش رشته ها در طول کابل(04/1> k2 > 02/1).

:k3ضریب افزایش مقاومت به دلیل چرخش سیمها در کابلهای چند سیمی(04/1>k3 >02/1).

n : تعداد رشته ها.       d : قطر هر رشته بر حسب mm .

علائم مشخصه کابلها:

با استفاده از این علامتها  نوع هادی / نوع عایق /نوع غلاف /نوع زره ونوع روپوش خارجی

کابل مشخص می شود.

حرف اول:   بیانگر نوع فلز است:
 N: مس.              NA:آلومینیوم.
حرف دوم:   بیانگر نوع عایق است:
 Y: علامت پلاستیک  G:علامت لاستیک.

و اگرعلامتی نبود:علامت کاغذ.

حرف سوم:  بیانگر نوع غلاف است:
 Y:علامت پلاستیک.  K:علامت سرب.
Cable sizing_______________________________________________________________
 Kl:علامت آلومینیوم.

حرف چهارم: بیانگر نوع زره است: B:علامت سیمهای فولادی. 

Gb:علامت فولاد گالوانیزه.

حرف پنجم:  بیانگر جنس روپوش خارجی است:  A:الیاف گیاهی(جوت).

مثال:NYYGb:کابل با هادی مسی /عایق و غلاف پلاستیکی / زره فولاد گالوانیزه.

مثال:NKBA:کابل با هادی مسی/ عایق کاغذ / غلاف سرب / زره فولادی/روپوش جوت.

پس از آشنایی نسبی با فیزیك كابلها به بررسی تئورییات مربوط به سایز كردن كابلها می‌پردازیم سپس نحوه Calbe Sizing را در عمل مورد بحث قرار می‌دهیم.

1-1 تئوری مربوط به تعیین مقاطع كابلها:
مقاطع كابلها و سیم‌ها توسط جریان مجاز، جریان اتصال كوتاه و حداكثر افت ولتاژ تعیین می‌شود. برای تعیین مقاطع كابل‌ها بر اساس جریان مجاز، بحث خود را به دو قسمت مدارهای تك فاز و مدارهای سه فاز تقسیم می‌نماییم:
1-1-1 مدارهای تك فاز:
در این مدارها جریان از فرمول   بدست می‌آید كه در آن
•     W: توان ورودی
•     V:ولتاژ مدار
•       ضریب تان مدار است.
 در این فرمول فرض بر این است كه تمام تجهیزات با هم، همزمان كار می‌كنند، ولی در عمل چنین چیزی پیش نخواهد آمد لذا یك ضریب kd به فرمول جریان اضافه می‌نماییم. این ضریب عبارتست از حداكثر توان مصرفی همزمان به كل توان بارها، كه به ضریب مصرف یا ضریب همزمانی معروف است. پس داریم:
 
Cable sizing_______________________________________________________________
در مورد موتورهای تك فاز، جریان موتور را بدین صورت بدست می‌آوریم.
 
كه در این فرمول:    w: توان خروجی موتور    z: راندمان موتور
            V:ولتاژ تغذیه موتور         :ضریب قدرت
             : راندمان موتور

1-1-2 مدارهای سه فاز:
جریان خط یك موتور سه فاز در حالت كار در ظرفیت اسمی آن عبارتست از:
 
نكته قابل توجه در موتورهای سه فاز این است كه در لحظه راه اندازی جریان موتور به 5 تا 7 برابر مقدار نامی خود می رسد ولی چون مدت زمان شریان این جریان كم است لذا این مسئله تأثیری در اتنخاب سطح مقطع ندارد.

Cable sizing_______________________________________________________________
پس از بدست آوردن جریان هر تجهیز، با استفاده از جداول استاندارد كابلها می توان یك كابل را كه از نظر اقتصادی نیز بهینه است را انتخاب نمود.

1-2 تعیین مقاطع كابلها بر اساس افت ولتاژ:
در این قسمت ابتدا به بررسی افت ولتاژ در كابلكشی‌های زمینی (كه خود شامل مدارهای تك فاز و مدارهای سه فاز می‌شود) می پردازیم  سپس به سراغ كابل كشی هوایی می‌رویم.
1-2-1 افت ولتاژ در مدارهای تك فاز (كابل كشی زمینی):
 : عبارتست از درصد افت ولتاژ مجاز كه طبق استاندارد باید از حدی خاص تجاوز نكند و جزء معلومات مسئله است.
 : مقاومت ویژه هادی كابل

a: سطح مقطع سیم

   
Cable sizing_______________________________________________________________
در صورتی كه خط تغذیه ما بارهای مختلفی را در فواصل مختلف تغذیه كند، برای بدست آوردن سطح مقطع سیم از روش زیر استفاده می‌نماییم:

 (ضرب صورت و مخرج در v)
n: تعداد شاخه‌ها
1-2-2 افت ولتاژ در مدراهای سه فاز در كابل كشی زمینی:
 همان طوركه می دانیم در شرایط متعادل جریان خط نوترال ما صفر می‌باشد. و در حالت بار متعادل، نظر به تشابه كامل فازها، می‌توانیم تنها برای یك فاز محاسبات را انجام دهیم. و این محاسبه را برای فازهای دیگر به كاربریم:

Cable sizing_______________________________________________________________

  (ضریب صورت مخرج در 3V)

 نكته: در مدارهای سه فاز سعی بر آن است كه بار به صورت متعادل بر روی هر سه فاز تقسیم گردد، در غیر این صورت برای تعیین مقطع كابل، پس از بارگذاری روی فازها، بایستی محاسبات جریان مجاز و افت ولتاژ برای هر فاز به صورت جداگانه انجام گیرد.
 در صورتی كه خط تغذیه یه فاز n بار سه فاز را در فواصل مختلف تغذیه كند از روش زیر استفاده می‌گردد.

Cable sizing_______________________________________________________________
1-2-3 تعیین مقطع سیم‌های هوایی بر اساس افت ولتاژ مجاز:
در كابل كشی هوایی، چون فاصله بین كابلها زیاد می‌اشد، نمی توان از اثر اندوكتانسی خط صرف نظر كرد لذا محاسبات به صورت زیر خواهد بود:

     (1)      (2)
                                                                   
l: طول
D: فاصله دو فاز از هم
r: شعاع هر یك از هادیها
فرمول بالا یك فرمول بازگشتی است چون a در سمت چپ معادله و در سمت راست معادله موجود است. یعنی a با خودش رابطه دارد. برای بدست آوردن سطح مقطع ابتدا از جمله دوم مخرج صرف نظر می‌نماییم و a را بدست می آوریم. این مقدار حدس اولیه مناسبی برای a خواهد بود، و سپس از این a برای بدست آوردن مقدار صحیح آن در رابطه بازگشتی بالا استفاده می‌نماییم.
Cable sizing______________________________________________________________
تئوری مربوط به سایز كردن كابلها را به صورت اجمالی بررسی كردیم. حال به بررسی سایز كردن كابلها در حالت كار عملی می‌پردازیم. برای شروع كار ابتدا می‌بایستی ابتدا نوع كابل كشی از نظر زمینی یا هوایی تعیین گردد. بعد از آن اگر كابل كشی بصورت زیر زمینی انجام شود باید مشخصات لازم برای طراحی به ما داده شود. این مشخصات عبارتست از : درجه حرارت محیط در شرایط كار، درجه حرارت زمین در شرایط كار، نوع كابل استفاده شده (از نظر تك هسته‌ای یا چند هسته‌ای) ، عمق خواباندن كابل در زمین فاصله مركز تامركز كابلها، … .
بعد از تعیین این موارد به سراغ تعیین سطح كابل می‌رویم كه در این مورد ابتدا باید سطح كابل از نظر جریان اتصال كوتاه و سپس از نظرجریان مجاز در حالت پایدار و سپس از نظر افت ولتاژ استاندارد مورد بررسی قرار گیرد. در زیر این مراحل شرح داده شده است:
شرایط محل كابل كشی كه عبارتند از موارد زیر را بررسی می‌كنیم:
(1): (درجه حرارت محیطی محل)  outside ambient temprature
(2):(مقاومت حرارتی خاك) Soil thermal resistivity
 (3) : (درجه حرارت زمین) Groound temprature 
(4):‌(بیشترین‌درجه‌حرارت‌مجاز‌هادی)‌Max Conductor operating tempratare
در یك مثال طراحی خاص این مقادیر ترتیب بصورت زیراند:
(1)      (2)      (3) 
(4) 
Cable sizing______________________________________________________________
(این مثال خاص عبارتست از پروژه شماره 8034 و 16057 شركت سازه.
)Description: Calcalation note for Cable sizing (204v and 64v)
تذكر: در این مثال خاص از كابل XXDL استفاده شده است برای بررسی انواع دیگر كابلهای دیگر به جدول A1 در ضمیمه مراجعه شود.

1-3 Principle:
برای تعیین سایز كابل بایستی سه مورد زیر را برای هر تجهیز مورد مطالعه قرار دهیم:
1)    Thermal Short Circuit Withslound capacity
2)    Voltag drop
3)    Current rating
حال تك تك موارد زیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1-3-1 ظرفیت حرارتی جریان اتصال كوتاه:
برای انتخاب كابل، جریان اتصال كوتاه بجز در حالت LV بایستی در نظر گرفته شود. هادی كابل ما می بایستی توانایی و تحمل عبور

 Cable sizing______________________________________________________________
جریان اتصال كوتاه محاسبه شده را در زمان اتصال كوتاه داشته باشد.
زمان اتصال كوتاه عبارتست از: مدت زمان عملكرد رله‌ها، بركرها و خطای زمانی آنها برای قطع جریان اتصال كوتاه.
فرمول مورد استفاده برای بدست آوردن سطح لازم برای تحمل جریان اتصال كوتاه عبارتست از:
 
S: سطح هادی مورد نیاز در جریان اتصال كوتاه بر حسب mm2
t: زمان اتصال كوتاه بر حسب ثانیه
I: مقدار RMS جریان اتصال كوتاه بر حسب آمپر
K: فاكتوری است كه از جداول استاندارد كابل‌ها استخراج می‌گردد و توسط مقاومت ویژه و ظرفیت حرارتی هادی بكار گرفته شده در كابل تعیین می‌گردد.
در این مثال خاص جریان اتصال كوتاه برای سطح ولتاژ 20kV برابر40kA در نظر گرفته شده است و برای سطح ولتاژ 6KV برابر 31.5kA است. زمان اتصال كوتاه عبارتست از 1 ثانیه، k از جدول 43A و با توجه به مفروضات اولیه برابر 143 خواهد بود پس داریم:

Cable sizing______________________________________________________________
بنابراین حداقل سایز كابل (طبق استاندارد اندازه كابل) برای سطح ولتاژ 20KV برابر 300mm2 خواهد بود.
 
بنابراین حداقل سایز كابل (طبق استاندارد اندازه كابل) برابر 240mm2 خواهد بود در سطح ولتاژ 6kv.

1-3-2 بررسی سطح مقطع كابل بر اساس افت ولتاژ:
برای محاسبه افت ولتاژ روی كابل در حالت پایدار از فرمول زیر استفاده می‌شود:
 
Vd: افت ولتاژ    R: مقاومت AC كابل درهر فاز
I: ماكزیمم جریان حالت پایدار    x: راكتانس كابل در هر فاز
 : ضریب توان در حالت بار كامل    l: طول كابل
افت ولتاژ محاسبه شده نبایستی از مقادیر تعیین شده (طبق استاندارد) بیشتر گردد. در این مثال خاص این مقادیر درحالتهای كار طبیعی، لحظه شروع، … در زیر داده شده است.
MCC   to   motor   during   normal   runing:   5%
MCC   to   motor   during   starting:              15%
MCC   to   feeder lood  :                                 5%
MCC   to   lighing   panel   board :                     3%

Cable sizing______________________________________________________________
نكته قابل توجه این است كه در موتورها به دلیل بالا بود جریان Starting، افت ولتاژ در راه‌اندازی باید لحاظ گردد. یعنی ابتدا باید حلات normal runing و سپس حالت starting موتور را برای تعیین سطح كابل بررسی كرد.

1-3-2 بررسی سطح مقطع كابل بر اساس جریان مجاز در حالت پایدار:
طبق فرمول زیر می‌توانیم جریان عبوری تجهیز و سپس سایز كابل را با توجه به جریان آن مشخص نمود.
I: جریان نرمال تجهیز     
Id: جریانی كه توسط آن باید سایز كابل مشخص شود.     
DF: یا De-rating فاكتور، فاكتوری است كه بر اساس شرایط محل كار، طبق فرمول زیر، جریان مجازی كه ما باید توسط آن سطح كابل را تعیین كنیم را مشخص می‌كند. هانطور كه مشخص است، DF به STR ، GT، LD، GC بستگی داردكه توضیح آن‌ها بصورت زیر است:
DF= (STR).(GT).(LD).(GC)
STR: Rating factor for soil termal Resistivity
GT: Rating fasctor for Ground temprature
LD: Rating factor for Depth of laying
GC: Ground Rating Factor for trefoil (or for multi cor cable)
Cable sizing______________________________________________________________
* STR: این فاكتور طبق جدول داده شده به ما ، با داشتن سطح مقطع‌ تقریبی هادی و دانستن چند هسته‌ای بودن كابل، و مقاومت حرارتی خاك در جدول بدست می‌آید.
* GT: این فاكتور نیز طبق جدول استاندارد آن، با داشتن درجه حرارت زمین در شرایط كار بدست می‌آید.
* LD: این فاكتور نیز طبق جدول استاندارد آن، با دانستن عمق خواباندن كابلها وسطح مقطع حدس زده شده كابل بدست خواهد آمد.
GC*: این فاكتور برای تأثیر كابلها بر روی هم در نظر گرفته می شوند بدین صورت كه اگر از كابل تك هسته‌ای استفاده می نماییم از جدول trefoil formation استفاده می‌نماییم. و اگر كابلهای چند هسته‌ای كار می‌نماییم از جدول Multi core استفاده می‌كنیم.
در این جدول (Ground Rating factor) باید تعداد دسته كابلها و فواصل مركز تا مركز انها را برای استخراج فاكتور GC داشته باشیم.

Cable sizing______________________________________________________________
برای روشن شدن مطلب به صورت كامل به عنوان مثال یكی از تجهیزات این پروژه خاص را بررسی می نماییم و كابل كاربردی آن را تعیین می‌نماییم.
Cooling Water MV Motor No.60-PM-1010 A&B&e&D&F:
System voltage = 6KV
Power consumption=1400KW
Cable length=200m
Voltog drop(Vd)=    5%        (during steady state)
Voltog drop(Vd)=    15%    (during starting)
Power factor:0.96
Effieiency=0.96            Depth of laying =1.2m
از قبل می دانیم سطح كابل برای جریان اتصال كوتاه و برای سطح ولتاژ 6kv برابر 340mm2 بود حال به سراغ دیگر پارامترها و محاسبه آنها می‌پردازیم:
Normal load curent:
 
DF=STR.GT.LD.GC=(0.91).(0.89)(0.96).(0.55)=0.43
 

Cable sizing______________________________________________________________
با توجه به جریان Id=402A ، جداول استاندارد كابل‌ها، كابل 3C240mm2 برای این قسمت انتخاب می شود كه شرط جریان اتصال كوتا را نیز ارضا می‌كند.
 Voltage Drop:
    a) in steady stde condition:
در این حالت و برای كابل 3C240mm2 طبق جدول شماره 1،   ،   می‌باشد.
 
پس‌كابل3C2400دراین‌حالت‌قابل‌قبول‌است
  b) During Starting
 
پس ‌كابل3C2400 دراین‌حالت‌قابل ‌قبول است  
چون كابل 3C240 تمام موارد را ارضا می‌كند پس مورد تأیید خواهد بود.

البته در انتخاب كابل شرایط و مسائل اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود كه این مورد به تجربه كاری مربوط خواهد شد.

Cable sizing______________________________________________________________

مراجع:
–    مهندسی روشنایی (تألیف دکتر حسن کلهر)
–    Switchgear manual(10th reviesed edition )vol.1&2&3

(ضمیمه فصل اول در ادامه فصل اضافه شده)

Earthing design___________________________________________________________
فصل دوم
طراحی سیستم زمین (Earthing Design):

مقدمه:
برای طراحی سیستم زمین مراحل كار بدین صورت است كه ابتدا باید بیشترین مساحت زمین در دسترس جهت احداث سیستم زمین پست، تعیین گردد، سپس بعد از آن باید یك مسیر بسته در محیط این زمین ایجادگردد و هادیهای موازی در داخل این حلقه محیطی كه موازی هم و همردیف تجهیزات است، قرار داد. برای آنكه تجهیزات را به سیستم زمین متصل نماییم از میله‌هایی حلقوی شكل به نام ، پیك تیل Pick) tale) استفاده می‌گردد.

قبل از شروع به فرمول نویسی در مورد طراحی زمین تعاریف مربوط به این سیستم را بررسی می‌نماییم:
تعاریف:
1ـ 3Io :(جریان اتصال كوتاه تك فاز): برای تعیین سطح مقطع سیم‌هادیها استفاده می‌شود.
2ـ IG : بیشترین جریان عبوری از شبكه زمین به زمین با در نظر گرفتن مؤلفه dc.
3ـ : مقاومت مخصوص خاك با واحد   .
4ـ  : مقاومت مخصوص لایه سطحی.
5ـhS: ضخامت لایه سطحی بر حسب متر.
Earthing design___________________________________________________________
6ـ CP:ضریب رشد جریان اتصال كوتاه فاز به زمین كه بین 101 تا 105 لحاظ می‌شود.
7ـ tC: زمان تداوم جریان اتصال كوتاه كه برای محاسبه سطح مقطع هادیهای سیستم زمین استفاده می‌شود.
8ـ tf: زمان تداوم جریان اتصال كوتاه كه برای محاسبه ضریب تأثیر مؤلفه dc استفاده می‌شود.
9ـ ts: زمان تداوم شك الكتریكی.
10ـ h: عمق شبكه سیستم زمین.
11ـ d: قطرهادیهای شبكه زمین.
12ـ A: كل مساحت موجود كه توسط شبكه زمین احاطه می‌شود، بر حسب m2.
13ـ D: فاصله بین هادیهای موازی.
14- Df : ضریب تأثیر مؤلفه dc.
15ـ n: تعداد هادیهای موازی در یك ضلع شبكه.
16ـ Km: ضریب اصلاح فاصله برای تعیین ولتاژ مش.
17ـ Em: ولتاژ مش در مركز مش گوشه كه بر حسب ولت است.

18ـ KS: ضریب اصلاح فاصله برای تعیین ولتاژ گام.
19- Es: ولتاژ گام كه عبارت است از ولتاژ بین نقطه گوشه شبكه و به فاصله یك متر در جهت قطعه اصلی.
20ـki: ضریب اصلاح هندسی شبكه.
Earthing design___________________________________________________________
21ـ kii: ضریب اثر هادیهای میانی بر روی ولتاژ مشهای گوشه شبكه.
22ـ kh: ضریب اصلاح اثر عمق دفع شبكه درمحاسبه ولتاژ مش.
23ـ L: طول كل ‌هادیهای زمین شامل شبكه ومیله‌‌های عمودی واردی به مش بندی بر حسب متر.
24ـ Rg: مقاومت سیستم زمین.
25ـ Etauch 50: ولتاژ تماس قابل تحمل برای یك انسان 50Kg.
26ـ EStep 50: ولتاژ گام قابل تحمل برای یك انسان 50Kg.
27ـ Sf: نسبت جریان ورودی به شبكه زمین به جریان اتصال كوتاه یعنی  .
28ـ Ta: ثابت زمانی زیر گذاری معادل شبك درمحل بروز خطا.

مراحل شروع كار:
 مراحل طراحی سیستم زمین به صورت زیر است:
1ـ تعیین سطح مقطع‌هادی سیستم زمین: فرمول تعیین سطح مقطع هادیهای زمین عبارتست از:
 

I  :بیشترین جریان اتصال كوتاه عبوری از هادی زمین بر حسب KA
AC: سطح مقطع هادی سیستم زمین بر حسب mm2
Tm: حداكثر دمای مجاز هادی بر حسب Cْ
Earthing design___________________________________________________________
Ta: حداكثر دمای مجاز محیط بر حسب Cْ

 ، پارامترهایی هستندكه از روی جدول هایهای موجود كه برای سیستم زمین استفاده می‌گردند استخراج می شوند، نمونه‌ای از این جدول در زیر آورده شده است.

TCAP     
Fusing
temprature    K0     
هدایت    پارامترهای‌هادی

    نام‌و‌نوع‌هادی
3.422    1.7241    10.83    234    0.00393    100    Standard
Anneled
Soft copper
Wire
3.422    1.7774    1084    242    0.00381    97    Comperical
Hard drown
Copper wire
3.846
3.846    4.392
4.392    1084    245    0.00328    40
30    Copper cold
Steel core
wire
TCAP بر حسب            در صفر درجه سانتی‌گراد

  بر حسب 
نكته: اگر سطح مقطع بدست آمده در جدل هادیها موجود نبود از یك سطح مقطع بالاتر استفاده می‌نماییم.

Earthing design___________________________________________________________
مرحله دوم:
محاسبه ولتاژهای قابل تحمل گام و تماس:
 
 
در این فرمول  در نظر گرفته می‌شود.
RB: مقاومت الكتریكی بدن كه   در نظر گرفته می‌شود.
** ضریب 0.116 برای انسان 50kg و ضریب 0.157 برای شخص 70 كیلوگرمی در نظر گرفته می‌شود.
 

 
df: طول گام شخص است كه عموماً 100 در نظر گرفته می‌شود.
** اگر لایه سطحی نداشته باشیم یعنی  خواهد بود پس جواب   خواهد بود پس:
                  
مرحله سوم:
 تعیین مقاومت معادل زمین:
 
A: سطح زمین مورد نظر در سیستم زمین
Earthing design___________________________________________________________
مرحله چهارم:
 محاسبه   IG
 
كه در این فرمول Df از رابطه زیر تعیین می‌شود:
 
یا
              
 : فركانس شبكه
R:  مقاومتی است كه از نقطه اتصال كوتاه دیده می‌شود.
مرحله پنجم:
 با ضرب كردن مقادیر IG,Rg پارامتر GPR را تعیین می نماییم.
GPR=IGRg
دراین لحظه اگر  GPR<Etauchشد طرح ما مورد قبول است و تنها در این مرحله برای بهبود وضعیت چند میله را در زمین فرومی‌كنیم كه بهتراست در محیط زمین یا نزدیك تجهیزات، مخصوصاً برق گیر قرار داده شوند.

Earthing design___________________________________________________________
مرحله ششم: اگر GPR<Etauch نشد آنگاه ولتاژ گام و ولتاژ مش را بدین صورت محاسبه می‌كنیم.
                  
 
اگر به تعداد مناسب میله‌های واردی به زمین داشته باشیمkii=1است ولی اگر این میله‌ها نبود یا كم بود   كه nتعداد هادیهای موازی با هم هستند.
 
برای بدست آوردنKs زمانیكه    0.25m<h<2.5m
     
و زمانی كه h<0.25m باشد ، Ks عبارتست از:
 
نكته مهم: فرمول n برای محاسبات ولتاژ مش یعنی محاسبه Km,Ki،   كه nA تعداد هادیهای موازی در طول زمین ،nB تعداد هادیهای موازی در عرض زمین است.و فرمول n برای محاسبات ولتاژ Es، n عبارتست از n=min(nA,nB)
محاسبه L:
L=Lc+1.15Lr
Lr: طول میله‌های عمودی
Lc: طول هادیهای شبكه
Earthing design___________________________________________________________
 برای اینكه معادلات دقت مناسبی داشته باشد باید شرایط زیر صدق كند:
0.25m<h<2.5m
d<0.25h
D>2.5m
N<25
چنانچه ولتاژ گام و تماس بدست آمده كمتر از مقادیر مجاز برای انسان باشد. همچنین مقاومت زمین مقدار مطلوبی را داشته باشد، طرح پذیرفته شده است.در غیر این صورت باید در سیستم تغییراتی اعمال كنیم كه شامل افزودن میله‌های عمودی، كاستن فاصله بین هادیهای شبكه، افزایش عمق دفع
شبكه، افزودن لایه سطحی پست كه شامل سنگ ریزه و غیره می‌باشد، است.
یك مثال عملی: برای پستی با مشخصات زیر، سیستم زمین طراحی كنید.
tf=0.5s    line to line voltage at worst fault=115000v
فاز امپدانس    
         
        h=0.5m        زمین در دسترس =63*84m2

Earthing design___________________________________________________________
                tC=tf     خواهد بود.)reclosing    (در این پست مدارشکن
0.5 یا بیشتر    0.25    0.1    0.08    مدت‌زمان‌اتصال‌كوتاه
1    1.1    1.25    1.65     

حل: كل سطح زمین در دسترس ما 63*84m است یعنی 5292m2 ، فرض می‌كنیم كه سطح سیستم زمین ما A=70*70 باشد.
A=70*70=4900m2
جریان اتصال كوتاه

با توجه به برابر بودن توالی حال از جدول سیم‌های هادی یك هادی را انتخاب می‌كنیم كه این انتخاب بیشتر تجربی است. برای مثال سیم فولادی با روكش مسی را انتخاب می‌نماییم:
 
  این‌قطروهرقطربزرگترهادی‌قابل‌قبول‌است
محاسبه Estep، Etauch:
Earthing design___________________________________________________________
 
 
Rf،  Rmf را با برنامه كامپیوتری طبق فرمول‌های قبل بدست می‌آوریم. فرض می‌نماییم Rf، Rmf را بدست آوریم.
 
 
انتخاب‌می‌كنیم‌A=70*70 ، D=7m ، h=0.5، L=LC=2*11*70 (بدون میله‌های عمودی)
L=LC=2*11*70=1540m
**
محاسبه IG:
 
معمولاً Df را طبق جداولی، بر حسب زمان اتصال كوتاه به ما می‌دهند.
 
پس باید طراحی خود را بهینه كنیم:

Earthing design___________________________________________________________
ادامه طراحی:
 
چون میله‌های عمودی نداریم 
 
 
چون Em>Et است این سیستم مناسب نیست. پس سعی می‌كنیم كه سیستم را مناسب كنیم به این صورتكه 20 عدد میله عمودی با طول 7.5m دورتادور محیط در زمین فرو می‌كنیم. برای بدست‌آوردن Rg ضریب 1.15 را صرف نظر می‌كنیم. L را بدست می‌آوریم.
L=1540+(20*7.5)=1690
 
 

باز طراحی مناسب به نظر نمی‌آید لذا Em را بدست می‌آوریم.
 (چون میله عمودی داریم) 
 
مقدار Em خیلی دلخواه تر شد ولی نه به صورت كامل، باز باید مقدار میله‌ها را افزایش داد.
 
Earthing design___________________________________________________________
پس به جای 20 عدد میله 36  , 7.5m عدد میله 15m خواهیم داشت:
حالا درست شد:     
حال اگر از كل زمین استفاده كنیم:
A=63*84=5292m2
D=7m
L=13*63+10*84+28*10=2039m    (فرض 38 میله عمودی 10 متری داریم)
 
 
 (مانند قسمت قبل‌است)         
 حالا شد                
برای اطمینان Estep را هم چك می‌كنیم.
Ki=0.656+0.172*n=2.84    n=max(nA,nB)=13
 
 طراحی مناسب است        

در این قسمت در مورد نكاتی عملی كه در مورد طراحی زمین ضروری هستند بحث می‌نماییم.

Earthing design___________________________________________________________
 اندازه‌گیری مقاومت مخصوص خاك:
روشهای مختلفی برای انجام این كار وجود دارد كه تنها به معرفی روش چهار نقطه‌ای و در اینجا اكتفا می‌نماییم:
روش چهار نقطه‌ای ونر:
 در این روش چهار گودال با عمق b و با فاصله a از یكدیگر حفر می‌كنیم كه باید در یك راستا باشند. قطر گودالها باید كمتر از 0.1 فاصله بین گودالها باشد. در هر گودال الكترود كوچكی نصب می‌كنیم و به هر الكترود تكه سیم عایقی وصل می‌نماییم. به دو الكترود بیرونی منبع تغذیه (منبع جریان) وصل می‌نماییم. به دو الكترود داخلی ولتمتر وصل می كنیم و از معادله زیر P خاك محاسبه می‌شود.

اتصال به شبكه زمین:
برای اتصال قسمتهای مختلف به شبكه زمین باید از هادیهای با ظرفیت مناسب و مقاومت مكانیكی كافی استفاده نمود. وسایلی كه باید به شبكه زمین متصل گردند عبارتند از:

Earthing design___________________________________________________________
1ـ تمام قسمتهای فلزی كه جریان از آنها عبور نمی‌كند ولی برحسب تصادف ممكن است تحت ولتاژ قرار گیرند مانند اسكلتهای فلزی،
ساخمانهای فولادی، مخزن تراسنفورماتور، محفظه‌های فلزی و محافظ‌ها، دژ نكتورهای روغنی و بدنه‌های ماشینها و …
2ـ الكترودها مانند میله های زمین، در پوش چاه، لوله‌های آب و غیره.
3ـ برقگیر، خازنهای كوپلاژ، نقاط نول ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان زمین می‌شوند بجز اینكه لازم باشد این مدارها، محدود به یك نقطه باشند تا از جریانهای نفوذ كننده كه اثر بدی روی رله‌ها، و وسایل اندازه‌گیری دارد، جلوگیری به عمل آید.
* مطالعه ولتاژ انتقالی و جستجو برای نقاط خطرناك:
همیشه امكان یك خطر جدی دراثر اتصال كوتاه و انتقال پتانسیل حاصله از محوطه شبكه زمین به خارج توسط‌ هادیهایی از قبیل مدارهای مخابراتی، سیم های نول، كانالها، لوله‌ها، ریلها، نرده‌های فلزی و غیره وجود دارد. خطر معمولاً از نوع تماسی است. لذا پیشنهادات زیر قابل توجه‌اند:
قسمتهای فلزی تأسیسات و وسایل با ولتاژ اسمی بالاتر از یك كیلوولت كه جزء قسمت‌های برقدار نبوده اما در اثر نقصی یا حتی
از طریق قوس الكتریكی می‌توان با قسمتهای برقدارتماس حاصل نماید بایستی به سیستم زمین متصل شوند.

Earthing design___________________________________________________________
* بوشینگها با فلنچ‌های فلزی بطور جداگانه در فلنچ‌هایشان باید زمین شوند. بجای زمین كردن جداگانه آنها، یك قاب مشترك زمین شده می‌توان مورد استفاده قرار گیرد. بوشینگهای بدون فلنچ فلزی باید به تنهایی یا با همدیگر توسط یك قاب فلزی زمین شده احاطه شوند. و در صورتیكه بوشینگها از صفحات عایق سرامیكی باشند احتیاجی به قاب زمین شده نیست.
* هنگامی كه عایقهای نوع پین بر روی قطعات یا اسكلت‌های فلزی زمین شده قرار گیرند، پیچهای اتصال به عنوان اتصال هادی به زمین در نظر گرفته می‌شوند.
* مدارهای طرف ولتاژ پایین ترانس‌های اندازه‌گیری باید مستقیماً از یكی از ترمینال‌های ترانس زمین شوند. اگر چند ترانس اندازه‌گیری به هم متصل شده باشند و امكان زمین كردن هر ترانس به طور
جداگانه وجود ندارد، حداقل یك اتصال زمین مشترك از مدارات موجود باید صورت پذیرد.
* چنانچه ترانسفورماتورهای میانی یا اینترمدییت استفاده شود، هر ترانس اندازه‌گیری باید جداگانه زمین شود.
پوشش فلزی كابلهایی كه به منظور اندازه‌گیری، سیگنال دادن یا به منظور كنترل در سویچ‌بردها استفاده می‌شوند حتی اگر تحت نفوذ قوس الكتریكی قرار گیرند، احتیاجی به زمین كردن ندارند. * در پاره‌ای مواقع لوله‌ها، مقاومت زمین بهتری می‌سازند و بایستی همیشه به زمین پست وصل شوند. البته بهتر است در چندین نقطه این كار عملی شود تا در منطقه خطراتی بوجود نیاید. در جائیكه لوله، پست را ترك می‌كنند بایستی عایق شوند كه باید حداقل 10 متر باشد تا از موازی شدن آن با خاك جلوگیری شود

Earthing design___________________________________________________________
عوامل زیر بایستی مورد تأكید قرار گیرد:
1ـ قطع سریع جریان اتصال كوتاه عامل بسیار مهمی در ایمنی است.
2ـ پایین بودن مقاومت سیستم زمین پست هیچگونه تضمینی برای ایمنی نیست، مگر آنكه آنقدر مقاومت پایین باشد كه ماكزیمم جریان اتصال كوتاه نتواند ولتاژ شبكه زمین را به مقدار كشنده برساند.
3ـ در محل‌هایی كه زمین صخره‌ای است و عمق خاك كم است می توان از تسمه‌های نیمه‌هادی برای خواباندن سیستم زمین استفاده نمود.

Earthing design___________________________________________________________

مراجع:
– طرح پست‌های فشار قوی (قسمت دوم) تألیف دكتر علی صفر نورالله
–  استاندارد BS6651

Lightning Protection___________________________________________________________________________
فصل سوم
Lightning Protection:
در این قسمت از گزارش به نحوه حفاظت تجهیزات در مقابل صاعقه می‌پردازیم. در ابتدا نحوه حافظت را از طریق شیلد وایر توضیح می‌دهیم، سپس نحوه حافظت را با استفاده از نیزه‌هابررسی می‌كنیم و در نهایت به چند نكته عملی مهم می‌پردازیم و تجهیزات لازم برای حافظت به صورت خلاصه را معرفی می‌نماییم.

Lightniug Protection With shield Write 3-1:
(3-1-1برای این منظور بایستی معادلاتی را دنبال كنیم كه قسمتهای حفاظت شده توسط شیلد وایر را بدست آوریم. شكل زیر نحوه ایجاد چتر حفاظتی را توسط شیلد وایرها نشان می‌‌دهد.

Lightning Protection___________________________________________________________________________
* rs، rc فاصله‌هایی هستند كه اگر صاعقه از محدود آنها عبور كند، شیلد وایر آن صاعقه را به خود جذب می‌كند و به طرف زمین هدایت خواهد كرد. برای بدست آوردن rc، rs از فرمول‌های زیر و استفاده می‌كنیم.
 
*   پارامترهایی هستند كه توسط استانداردهای خاص تعریف شده‌اند.
این پارامترها و استانداردهای آنها در زیر تعریف شده‌اند:
طبق معادلات یانگ:
 
در این معادلات h ارتفاع شیلد دایر تا زمین است، Y ارتفاع، I میزان جریان صاعقه است.

Lightning Protection___________________________________________________________________________
 
     )IEEE (معادله كمیته پستهای
در تمامی معادلات بالا I (جریان صاعقه) بر حسب KA , rc , rs و rg بر حسب متر، h (ارتفاع شیلد وایر) بر حسب متر و y( ارتفاع شیء است كه باید محفاظت شود) بر حسب متر است.
نكته:   :فاصله شیلد وایر تا تجهیزی به ارتفاع y است كه در شكل صفحه قبل نشان داده شده است.
* با نزدیك كردن دوسیم یا بالا بردن آنهادر ارتفاع، باعث می‌شود نقاط اتصال دو دایره (با شعاع  rs) بالاتر از rg اتفاق بیفتد و چتر حفاظتی بیشتری ایجاد شود.
Lightning Protection___________________________________________________________________________
بررسی خودرا به دو قسمت تقسیم می‌كنیم كه شامل ناحیه بین دو شیلد وایر و ناحیه بیرونی هر شیلد وایر خواهد بود.
3-1-2 تحلیل ناحیه بین دو شیلد وایر:
 
yms عبارتست از كمترین فاصله حفاظتی بین دو سیم گارد.
3-1-3 تحلیل ناحیه بیرونی شیله دایر:

Lightning Protection___________________________________________________________________________
یك مثال ساده: قرار است تجهیزی به ارتفاع 12m در وسط دو شیلد وایر كه به فاصله 65m از یكدیگر نصب شده‌اند، حفاظت گردد. جریان صاعقه را 10KA فرض كنید و از معادله young استفاده نمایید. ارتفاع شید وایرها را حساب كنید؟
    طبق معادله یانگ: rg=27I0.32=27*100.32=56.41

  با استفاده از رابطه بازگشتی           

h    rs    N   
18m    56.41    20.64   
20.65    56.75    20.24   
20.25    56.7    20.30     

20.30    56.7    20.29   

 
Lightning Protection___________________________________________________________________________
3-2 حافظت از صاعقه بااستفاده از نیزه:
در این حالت برای حفاظت تجهیزات در مقابل صاعقه از میله استفاده می‌نماییم.اطراف میله یك مخروط حفاظتی تشكیل می شود. مانند شكل زیر كه دقیقاً مانند یك چادر پایه در وسط (از نظر شكل) می‌باشد.

فرمولهای rs، rc، rg مانند حالت قبل (شیلد وایر) است.
 
اگر از دومیله (یا بیشتر) استفاده شود چنانچه تداخل چتری نداشته باشند مانند بالاعمل می‌كنیم ولی اگر دومیله تداخل چتر حفاظتی داشته باشد:

Lightning Protection___________________________________________________________________________
      دید از روبرو:

 برای بیش از دونیزه، آنالیز چتر حفاظتی مشكل است و باید توسط نرم‌افزارهای كامپیوتری انجام گیرد.

پس از بحث در مورد فرمولهای حفاظت در این قسمت به چند مرود عملی توجه می‌كنیم:
* در ساختمان‌ها نیز امكان برخورد صاعقه وجود دارد. برای جلوگیری از این امر ساختمان را مش بندی كرده و تمام قسمتهای فلزی ساختمان را به این مش بندی وصل كرده و مش بندی را به وسیله میله‌های
Lightning Protection___________________________________________________________________________
عمودی كوبیده شده در زمین، به زمین متصل می‌نماییم، و بدین وسیله یك مسیر برای صاعقه، و برای عبور آن و رسیدن به زمین تهیه می‌نماییم.
مش بندی روی ساختمان باید طوری انجام شود كه تمام قسمتهای ساختمان را پوشش دهد. برای سقفهای فلت بزرگ شبكه مش بندی در اندازه 10m*20m پیشنهاد شده است. برای ساختمانهایی كه دارای ریسك‌بالایی هستند این پیشنهاد ابعاد 5m*10m تقلیل می‌یابد.در شكل زیر یك ساخمان بامش بندی 10*20  نمایش داده شده است:

Lightning Protection___________________________________________________________________________
اتصالات مش بندی توسط كلمپهای مخصوص به هم متصل می‌شود كه نمونه‌ای از آن در اشكال زیر
نشان داده شده ست:

Lightning Protection___________________________________________________________________________
 در ساختمانهای بسیار بلند مثل ناقوس‌های كلیساها می بایستی از یك نیزه (صاعقه گیر) برای حفاظت بهتر ساختمان استفاد نمود تا چتر حفاظتی برای ساختمان تشكیل دهد.
* پس از مش بندی ساختمان می‌بایستی مسیری برای انتقال جریان ساعقه به طرف زمین ایجاد كرد (Down Conductor) ، وظیفه این مسیر پایین رونده
جریان صاعقه، ایجاد یك مسیر با امپدانس پایین است برای هدایت جریان صاعقه به سمت زمین است.
* برای Down Conductor از كابلهای شیلد استفاده نمی‌شود.

* Down Conducrot باید نزدیكترین مسیر را برای عبور جریان صاعقه ایجاد كند. به طور ایده‌آل این مسیرها باید روی دیوارهای ساختمان نصب گردند.
* در نهایت، مسیرهای پایین رو (Down Conductor) را باید به سیستم زمین وصل كرد. كه در قسمت سیستم‌های زمین به طور مشروح بحث شد. در ساختمانها چنانچه سیستم زمین وجود نداشت، شبكه حفاظت صاعقه ساختمان، توسط میله های عمودی كوبیده شده در زمین باید به زمین متصل می‌كردند.

 مرجع:
–    استاندارد BS 6651
–    Consultantes Handbook of furse co

Paging systems____________________________________________________________

فصل چهارم
طراحی سیستم‌های صوتی (Paging systems)

4-1 اصول پایه‌ای در طراحی صوتی:
 اولین مشكلی كه در طراحی سیستم صوتی یك محل وجود دارد، برخورد با نویز و پارامترهای صوتی محل است. نویزها عموماً به دو نوع تقسیم می‌شوند:
(a نویزهایی كه درون ساختمان ایجاد می‌شوند (indoor)
(b نویزهایی كه در خارج از ساختمان تولید می‌شوند (outdoor)
نویزهای داخلی مثل صداهای حاصل از آسانسور، Air conditioner ، گفتگوی انسان‌ها و جابجایی وسایل می‌باشند و نویزهای خارجی مانند صدای حاصل از ترافیك اتومبیل‌ها، كارگاه‌ها، امواج دریا، و یا حتی عبور آب از داخل رودخانه می‌باشد.

Paging systems____________________________________________________________
تغییرات نویز بیشتر به نوع منبع تولیدی آنها و نحوه پخش شدن آنها و نقشه ساخمانی ساختمان و ساختمانهای همسایه ساختمان و محل طراحی و نیز به زمان تولید نویز بستگی دارد.
پارامترهای صوتی می‌توانند یك مشكل دیگر ایجاد نمایند، مخصوصاً وقتی كه طراحی برای قسمت داخلی انجام گیرد و آن فاكتورهای اصلی طنین و برگشت صدا در برخورد صوت به موانع می‌باشند.یك اتاق كه دارای دیوارهایی است و این دیوارها از مواد اولیه سخت، مانند سیمان یا تخته چند لایه كه قدرت جذب صوتی پایینی دارند، دارای انعكاس صدای طولانی می‌باشد.
مخصوصاً اتاقهایی كه از سنگ، فرش شده است و دارای شكل گنبدی هستند و محل‌های پارك در ساختانها و ورزشگاه ها دارای زمان انعكاس صوت (اكو) زیادی می‌باشند.
اكوی صدا، شفافیت صوت را پایین می‌آورد و این انعكاس صدا مخصوصاً برای صداهای فركانس پایین در اتاقهایی كه بدرستی طراحی صوتی نشده‌اند مضر است.
تعریف اكو یا انعكاس صوت این است كه: برگشت صدای اصلی كه دیرتر از آن شنیده می‌شود.
انعكاس صوت بعد از زمان 50ms از صدای اصلی به گوش می‌رسد. و اگر صدای بازگشت شده بعد از صدای اصلی به گوش برسد این بازگشت صدا به صورت اكو شنیده می‌شود. كه این بسیار بر روی صدا تأثیر مخرب می‌گذارد.
اكوهای بیرونی كه توسط كوه، ساختمان و طرز نقشه ساختمانی محیط، مشكلاتی را ایجاد می‌كند. زمان انتخاب محل بلندگو، مكان بلندی كه بلندگو می‌تواند بهترین بازده را داشته باشد و كمترین تداخل صوتی یا   …

 

References:
Government publication.
Department of Documents, u.s.Government
Cathodic Protection
Printing office, woshington De 20402
Transportation of Natural and Other Gas by
Pipeline: Minimum Federal Safety Standard
Suppart 1-Requirments Register, V0136
No.126 (Iune 30/1971)
Nongoverment Publications.
National Association of Corrosion Engineers (NACE)
Standard RP-01-69
Standard RP-02-72

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی بانک و بانکداری در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بانک و بانکداری در ایران دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بانک و بانکداری در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

 بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی بانک و بانکداری در ایران

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 مساله اصلی تحقیق

1-3 تشریح وبیان موضوع

1-4 ضرورت انجام تحقیق

1-5 قلمرو تحقیق

1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

1-7 روش تحقیق

1-8 بررسی پیشینه تحقیق

1-9 محدودیت های تحقیق

1-10 تعریف واژگان کلیدی

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه

بخش اول: بهره وری و كارایی

2-2 بهره‌وری

2-2-1 تبیین بهره‌وری، تولید، كارایی و اثربخشی

2-2-2 انواع بهره‌وری

2-2-2-1 بهره‌وری جزیی

2-2-2-2 بهره‌وری كل عوامل

2-3 كارایی

2-3-1 انواع كارایی

2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)

2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)

2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)

2-3-1-4 کارایی ساختاری

2-3-2 اندازهگیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید

2-4 روش‌های ارزیابی كارایی

2-4-1 روشهای پارامتری

2-4-1-1 تابع تولید مرزی قطعی

2-4-1-2 روش تابع تولید مرزی تصادفی

2-4-2 روش غیرپارامتری

ـ تحلیل پوششی دادهها

بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم كوئیست

2-5 تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها

2-6 تحلیل پوششی داده‌ها

6-2-1 مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها

6-2-1-1 مدل CCR (CRS)

6-2-1-2 مدل BCC (VRS)

6-2-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)

6-2-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR

2-7 مدل جمعی

2-8 روش دو فازی

2-9 معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها

2-10 تحلیل پنجره ای

2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها

محاسبه کارایی مقیاس

2-12 پیشرفت و پسرفت

2-12-1 مدلFDH

2-12-2 مدل شعاعی

نتیجه گیری از ادبیات تحقیق

فصل سوم

آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی

3-1 تاریخچه بانکداری

3-1-1 تاریخچه بانكداری در جهان

3–1-2 تاریخچه بانكداری در ایران

3-2 مروری بر عملیات بانکی

3-2-1 منابع

3-2-2 مصارف

3-2-2-1  از لحاظ مدت

3-2-2-2 از نظر بخش های مختلف اقتصادی

3-3 معرفی نهادهها و ستاده‌ها

3-3-1 متغیرهای ورودی

3-3-2 ستاده‌ها

3-4  رفتار بانك

3-5 شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست

3-5-1 محاسبه شاخص مالم‌کوئیست

3-5-2 تجزیه‌هایی از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست

3-6 تحلیل پنجره ای

3-7 انتخاب نرم افزار برای حل

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 تعیین ورودی ها و خروجی ها

4-3 بررسی نتایج حاصل از حل مدل ها

شاخص بهره وری مالمکوئیست

4-4 رتبه بندی بانک های تجاری

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

 

 

مقدمه
امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد. استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌كند كه علت این تفاوت در چیست؟
    یك دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امكانات طبیعی باشد، اما با مشاهده كشورهایی كه از امكانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند كشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم كه این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.
یكی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امكانات در اختیار جوامع باشد. این كشورها از منابعی كه در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)
در نتیجه بررسی كارایی و ارایه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع كمك كند.
    بانك ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌كنند. به این صورت كه دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری كرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به كار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانكها با قدرت پول‌‌آفرینی كه دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)
    در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملكرد بانكها و ارایه راهكار برای بهینه عمل‌كردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور كمك قابل توجهی كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
    یكی از راههای بررسی عملكرد بانك ها، ارزیابی و سنجش كارایی و بهره‌وری آنها است و اینكه این كارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری كرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

1-2 مساله اصلی تحقیق
كارایی بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است كه علاوه بر مدیران بانك ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانكی و مشتریان استفاده كننده از خدمات بانكی می¬باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانك های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملكرد صنعت بانكداری و بررسی روند كارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. كارایی نظام  بانكی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانكی از عملكرد بانك ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت كارایی نظام بانكی متعدد می باشد كه ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانكها، ناكارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تكلیفی به بانكهای تجاری و… اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارایی نظام بانكی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل كه كارایی نظام بانكی را در یك دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانكی كشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند كارایی نظام بانكی در دوره بلندمدت انجام شده است.
    بنابراین مساله اصلی تحقیق این است كه روند كارایی بانك های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشریح وبیان موضوع
كارایی بیانگر این مفهوم است كه یك سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملكرد در مقطعی از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانكی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.
    در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكی ارایه شده است.
 
1-4 ضرورت انجام تحقیق
رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانك¬ها را مجبور می كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازكارایی از طریق نزدیك ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به كار گیرند.
    نظام بانكداری ایران كه هنوز تحت تسلط بانك¬های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانك¬های خارجی، شروع به كار بانكهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانكی موجود در كشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملكرد و بهبود كارایی دارد.
    علاوه براین، مدیران بانك¬ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش كیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل كارایی نظام بانكی علاقه مند می باشند.

1-5 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق
اهداف این تحقیق عبارتند از:
    بررسی روند بلند مدت در كارایی بانك¬های تجاری ایران
    اندازه گیری كارایی و رتبه¬بندی بانك¬های تجاری ایران
    مقایسه كارایی تخمین زده شده توسط DEA با كارایی اندازه گیری شده توسط روش¬های سنتی
    تجزیه كارایی فنی به كارایی فنی خالص(كارایی مدیریت) و كارایی مقیاس
    اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

1-7 روش تحقیق
ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره¬وری استفاده شده است.

1-8 بررسی پیشینه تحقیق
در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری كه در حال حاضر این روش یكی از روش های معروف در ارزیابی كارایی مؤسسات مالی، بانك ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.
     گرچه پژوهش هایی كه از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمانی استفاده كرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رویكرد تحلیل پنجره ای استفاده كرده اند.
    ریزمن  در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر كارایی یازده بانك تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارایی كلی بانك های تجاری تونس بوده است. وب  در سال 2004 از رویكرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی كارایی نسبی سطوح بانك های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید كه روند كارایی بانكهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد  در سال 2004 تركیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملكرد پنج بانك كانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكیران  در سال 2004 از تكنیك تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات كارایی فنی بانك های تجاری استرالیا استفاده كرده است. سوفیان  در سال 2005 با استفاده از تكنیك تحلیل پنجره به بررسی روند كارایی در گروه بانك های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.

1-9 محدودیت های تحقیق
در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

1-10 تعریف واژگان کلیدی
کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار
بهره وری: نسبت خروجی به ورودی
DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.
DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.
شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.

فصل دوم
ادبیات تحقیق
1 مقدمه
كوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده كه حداكثر نتیجه را با كمترین امكانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می توان دستیابی به كارایی و بهره وری بالاتر نامید. بهره وری مفهومی جامع و دربرگیرنده كارایی است كه افزایش آن به منظور ارتقائ سطح زندگی؛ رفاه و آسایش و آرامش انسان ها همواره مدنظر دست اندركاران سیاست و اقتصاد بوده است. امروزه مساله كارایی به دلیل تخصیص و استفاده بهینه از نهاده ها دارای اهمیت نهایی می باشد.
    تا کنون تعاریف مختلفی از بهره‌وری و کارایی و به تبع آن روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری آن ارایه شده است. این فصل شامل دو بخش است: بخش اول، كارایی و بهره وری، بخش دوم تحلیل پوششی داده ها و مالم كوئیست می باشد. ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و سپس روشهای اندازه‌گیری آنها بیان می‌شود. در نهایت روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم كوئیست آورده شده است.
بخش اول: بهره وری و كارایی
تا کنون تعاریف مختلفی از بهره‌وری و کارایی و به تبع آن روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری آن ارائه شده است. لذا در این فصل ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و سپس روشهای اندازه‌گیری آنها بیان می‌شود.

2-2 بهره‌وری
عبارت بهره‌وری در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد. واژه بهره‌وری در لغت به معنای "قدرت تولید، بارور و مولد بودن" است. ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را «نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یك یا چندعامل تولید» می‌داند. ( فرهنگ، منوچهر- فرهنگ علوم اقتصادی)
    در تعریف فوق نسبت به نوع عاملی كه در نظر گرفته می‌شود، نوع بهره‌وری نیز متفاوت خواهد بود. مانند بهره‌وری نیروی كار و سرمایه. اگر كلیه عوامل در نظر گرفته شود بهره‌وری كل عوامل تولید (که رابطه بین میزان بازده و مجموع منابع مصروفه رابیان می‌کند) را خواهیم داشت. (ابطحی و کاظمی 1383 :5 و6)
    در واقع بهره‌وری به‌طور معمول رابطه بین کمیت کالاها یا خدمات تولید شده (ستاده) و کمیت نیروی کار، سرمایه، زمین، انرژی و دیگر منابع برای تولید آن (نهاده) را نشان می‌دهد. هنگام اندازه‌گیری، بهره‌وری غالبا بعنوان رابطه بین ستاده و مقدار یگانه‌ای از داده مثل نیروی کار یا سرمایه بررسی می‌شود. زمانی‌که مقادیر یا شاخصهای ورودی چندگانه‌ای وجود دارد معادله بسیار پیچیده می‌شود و حتی نیاز به وزن‌دهی ذهنی دارد. این جایی ‌است که به ظاهر تعریف ساده‌ای از ستاده در برابر داده، پیچیده و گمراه‌کننده است.(اسمیت1383: 19) در ادبیات دینی ما نیز بر بهره‌وری تأکید شده است. بعنوان مثال امام کاظم (علیه‌السلام)  می‌فرمایند «هر که دو روزش برابر باشد زیان دیده است.»

2-2-1 تبیین بهره‌وری، تولید، كارایی و اثر‌بخشی
پس از روشن شدن مفهوم بهره‌وری بهتر است كه اصطلاحات تولید، كارایی و اثربخشی  معرفی و ارتباط آنها با بهره‌وری ارایه شود. زیرا در برخی موارد، به اشتباه، این عبارات بجای هم بكار گرفته می‌شوند.
    از نظر برخی افراد بهره‌وری به معنی تولید است. اما تولید را می‌توان بیشتر كرد بدون آنكه بهره‌وری افزایش یابد. واژه تولید اصولاً بر حجم (میزان) كل تولید دلالت دارد، در حالی كه بهره‌وری، تولید را در ارتباط با نهاده‌ها، توضیح می‌دهد. به عبارت دیگر:
نهاده / ستاده = بهره وری
بهره‌وری به چگونگی میزان كارایی تولید و درجه اثربخشی آن ارتباط دارد.
   كارایی انجام درست كارهاست. كارایی از نظر اقتصادی عبارتست از نسبت تولید كالاها یا خدمات نهایی به منابع بكار رفته در آن. لذا صرفاً به افزایش كمی تولید دلالت دارد.
    اما اثربخشی مقوله‌ای هدفدار است. این مفهوم بر بهتر و در جهت هدف انجام دادن كارهای درست دلالت دارد. اثربخشی برخلاف كارایی، روشی است كه چگونگی تحقق اهداف را می‌سنجد.هر چه فعالیتهای به ظاهر مختلف و با جهت‌های متفاوت در یك سازمانی بهتر بتواند در جهت هدف نهایی سازمان همسو شوند، اثر بخشی نیز افزایش می‌یابد. (ابطحی و کاظمی 1383: 8)
با توجه به موارد مطرح شده، چگونگی تحقق مجموعه‌ای از اهداف، نشان دهنده اثربخشی و چگونگی بكارگیری منابع جهت تحقق این اهداف گویای كارایی است و بهره‌وری در برگیرنده این دو مفهوم به این صورت است:
اثربخشی+ كارایی = بهره‌وری
انجام كارهای درست + انجام درست كارها = بهره‌وری
لازم به ذکر است در برخی منابع حاصل ضرب اثربخشی و کارایی را بهره‌وری تعریف کرده‌اند.
    با توجه به مطالب فوق بهره‌وری انجام کارهای درست به‌صورت صحیح می‌باشد.(ابطحی و کاظمی1383: 10)
2-2-2 انواع بهره‌وری
بسته به اینكه در محاسبات مربوط به اندازه‌گیری بهره‌وری، یك عامل یا تمامی عوامل موثر در فرآیند تولید مدنظر باشد، بهره‌وری جزیی  یا بهره‌وری كل  را خواهیم داشت.
2-2-2-1 بهره‌وری جزیی
در صورتی كه اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل مختلف به شكل جداگانه مدنظر باشد، اصطلاحاً آن را بهره‌وری جزئی می‌نامند.
بهره‌وری جزئی به دو صورت بهره‌وری نهایی  و بهره‌وری متوسط  قابل محاسبه است. بهره‌وری نهایی عبارتست از مقداری كه هر واحد اضافی عامل ورودی به ستاده كل اضافه می‌كند. و بهره‌وری متوسط به میزان ستاده به ازای هر واحد داده اطلاق می‌شود.بهره‌وری عوامل تولید در واقع همان بهره‌وری جزئی می‌باشد.عوامل سرمایه، نیروی كار، مواد واسطه (مانند مصالح و مواد خام و …. )، انرژی (مانند نفت، گاز و ….) و تكنولوژی از مهمترین عوامل موثر در بهره‌وری محسوب می‌شوند.
    برای محاسبه شاخص بهره‌وری هر یك از عوامل تولید، باید شاخص تولید در آن سال را به شاخص عامل تولید موردنظر در همان سال تقسیم نمود. بعنوان مثال شاخص بهره‌وری نیروی كار عبارتست از:
 
       : شاخص بهره‌وری نیروی كار در سال t
         : شاخص تولید در سال t
         : شاخص نیروی كار (تعداد شاغلین) در سال t

فصل سوم
آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی

3-1 تاریخچه بانکداری
3-1-1 تاریخچه بانكداری در جهان
بانك در اصل ریشه دینی دارد.(توتونچیان، 1375) و زمان پیدایش آن به دوران بسیار ابتدایی زندگی بشر باز می‌شود . در تمدنهای قدیمی معابدی وجود داشته كه در این معابد گنجینه‌هایی نگهداری می‌شد كه كاهنان بر حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در این خزانه برای مدتی محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از یك سو تشكر و قدردانی افرادی كه ذینفع بودند، نصیب آنها می‌شد و از سوی دیگر به تعداد بیشتری از نیازمندان كمك می‌كردند. زیرا افراد قرض‌گیرنده در مقابل خدمتی كه به آنها می‌شد می‌بایستی كمی بیشتر از میزان دریافتی بازپرداخت كنند. بدین ترتیب معابد در بسیاری از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند. این معابد با كسب شهرت نه تنها شروع به جمع‌آوری هدایا نمودند بلكه به قبول سپرده نیز پرداختند و بدین ترتیب برای مردم فرصتی پیش آمد كه اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت بگذارند و معابد نیز موفق شدند وام های بیشتری اعطاء كنند.
    به طور كلی زندگی اجتماعی مستلزم مراودات اقتصادی و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مكانیزم هدایت كننده پول، امكان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. همچنین خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان و سپردن وجه نقد به مكانی امن و مطمئن، از جمله عوامل ایجاد نخستین بانك و بانكداری در جهان به شمار می¬رود.
    در امپراطوری بابل معاملات بانكی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در قوانین حبورابی مقرراتی برای وام دادن و قبول سپرده‌های تجاری ذكر شده و دستوراتی در زمینه سرمایه‌گذاری عنوان گردیده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانكهای بزرگی وجود داشتند كه دادن حواله، تمسك، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود. معابد این شهر در حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانكی محدود مبادرت می‌ورزیدند و در مقابل وثیقه گرفتن اموال غیر‌منقول، به مردم پول قرض می‌دادند.
    در كشور یونان علاوه بر بانكهای خصوصی برخی از معابد هم به كار صرافی اشتغال داشتند. سپرده‌های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می‌كردند.
از جمله این معابد، معبد دلفی در شهر افسن بوده كه به علت جنگهای مداوم داخلی، این شهر مطمئن‌ترین محل برای نگهداری و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار می‌رفت.
در رم باستان نیز بانكداری وجود داشت. عملیات بانكی بانكداران رومی از بیشتر جهات شبیه به عملیات بانكی كنونی بود كه شامل افتتاح حساب‌جاری و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌های مدت‌دار، صدور بروات تجارتی، دادن قرضه بانكی با بهره‌های متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتی و غیره بود.
در چین نیز در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانكداری رواج داشت. اختراع كاغذ در چین در رواج و گسترش بانكداری اهمیت فوق العاده‌ای داشت زیرا این كشف كاغذ بود كه برای اولین بار تهیه اسناد بانكی، تنظیم محاسبات و نگهداری و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.
در قرون وسطی (قرن 5 تا 15 میلادی) بانكداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و رم وجود داشت، عملآ از بین رفت. از آنجا كه مسیحیت ربا را تحریم كرده بود، در قرون وسطی بیشتر فعالیت بانكداری توسط یهودیان اروپا صورت می‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسیحیان نیز بانكداری ربوی را پذیرفته و بدین ترتیب بانكداری از توسعه خاصی برخوردار شد.
دوره جدید (قرن پانزدهم به بعد) با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه، بخصوص در شهرها و نیز فلورانس شروع شد. با كشف آمریكا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب، بتدریج دامنه فعالیت بانكی از سواحل دریای مدیترانه به كشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا كرد. در این دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمریكا و آثار پولی آن در كشورهای مختلف اروپایی از یك طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح با فتوای جان كالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر به ازدیاد فعالیتهای بانكی و تكامل آن كمك بسیاری نمود.
3–1-2 تاریخچه بانكداری در ایران
در ایران قبل از دوره هخامنشی، صرافی به صورت كاملاًً ابتدایی وجود داشت ولی موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانیان دوره رونق و توسعه صرافی بود. در این دوران برای ارسال پول از شهری به شهر دیگر از برات استفاده می‌شد. حتی واژه چك نیز از زبان پهلوی نشاًت گرفته است و در عهد ساسانیان نیز به كار می‌رفت. بعدها به دلیل رعایت موازین اسلامی در خصوص تحریم ربا، فعالیتهای صرافی دچار محدودیت گردید. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتی بین‌المللی موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوی كامل نیازها باشند و لزوم تاًسیس یك بانك مدرن در ایران احساس می‌شد.
بانكداری مدرن سابقه طولانی در ایران ندارد. نخستین بانك در ایران، بانك جدید خاور (شرق)  بود كه در سال 1266 شمسی در تهران آغاز به كار كرد. این بانك یك مؤسسه انگلیسی و مركز آن در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود. این بانك نقطه ابتدای عملیات بانكی مدرن در ایران به حساب می‌آید. پس از این بانك، بانكهای دیگری نیز در ایران تأسیس شدند كه همه آنها یا بانكهای خارجی و یا مؤسسات كوچك ایرانی بودند. از جمله بانك شاهی  كه به موجب قرارداد رویتر در سال 1889 میلادی در ایران تاًسیس شد. همچنین بانك استقراضی روس، بانك روس و ایران و بانك عثمانی از جمله بانكهای خارجی بودند كه در ایران شروع به فعالیت نمودند. بطوركلی مشخصات این دوره از بانكداری ایران عبارت است از: بنای اولیه بانك به صورت شركت سهامی، دایر كردن حساب جاری و معمول شدن چك، نگهداری حساب سپرده ثابت با مدتهای مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسكناس.
در تاریخ 14 اردیبهشت 1306 لایحه مربوط به تشكیل بانك ملی از تصویب مجلس گذشت. برای بانك ملی عملیات زیر لحاظ شده بود:
قبول حساب جاری یا حساب سپرده ثابت، تنزیل اوراق و اسناد تجاری، خرید و فروش ارز و سهام، قبول بروات برای وصول، خرید و فروش كالا و اعطای اعتبار در مقابل وثیقه.
    بعد از سال 1311 كه حق نشر اسكناس به بانك ملی واگذار گردید، بانك ملی از فرم یك بانك بازرگانی خارج شده و به عنوان یك بانك ناشر اسكناس نیز به انجام وظیفه پرداخت. اولین قانون بانكداری كشور نیز در سال 1334 به تصویب كمیسیونهای مشترك مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشكیل بانك و عملیات بانكداری اجرا شد. بعد از تشكیل بانك‌ مركزی به موجب قانون پولی و بانكی كشور مصوب هفتم خرداد 1339 و محول گردیدن حق نشر‌اسكناس به آن، بانك‌ملی به صورت یك بانك بازرگانی صرف درآمد.
    پس از انقلاب ‌اسلامی، شورای انقلاب كه نهاد قانونگذاری كشور بود، در تاریخ هفتم خرداد 1358 لایحه‌ای را به تصویب رساند كه نظام بانكی كشور را ملی اعلام كرد. طبق این لایحه 28 بانك، 16 شركت پس‌انداز و وام‌ مسكن و 2 شركت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام شدند و مالكیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار گردید. از 28 بانك مذكور، 13 بانك، سرمایه مختلط ایرانی و خارجی داشتند و 15 بانك دیگر متعلق به بخش خصوصی ایران یودند. علاوه بر این طبق لایحه قانونی اداره امور بانكها مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب، كلیه بانكهای كشور اعم از بانكهای تخصصی، تجاری و بانكهای‌دولتی و سال تأسیس آنها بصورت زیر تقسیم‌بندی گردیدند:
الف ) بانكهای تجاری
   1 ـ بانك ملی ایران، 20 شهریور سال 1307.
   2 ـ بانك سپه در سال 1304
   3ـ بانك صادرات ایران و بانكهای استان، 15 شهریور سال1331
   4 ـ بانك تجارت در سال 1358
   5 ـ بانك ملت در سال 1358
   6 ـ بانك رفاه كارگران در سال 1339   
ب) بانكهای تخصصی
   1 ـ بانك كشاورزی 1321
   2 ـ بانك مسكن در سال 1358   
   3 ـ بانك صنعت و معدن 1358
   4 ـ بانك توسعه صادرات ایران در سال 1371
علاوه بر این، پست بانك با هدف ارائه خدمات پولی و مالی به مردم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبكه پستی در نیمه دوم سال 1366 راه اندازی شد.
همچنین بانك كارآفرین در سال 1380، بانك سامان در شهریور ماه سال 381 ، بانك پارسیان در سال 1380، بانك اقتصاد نوین، در سال 1379، بانک پاسارگاد و بانک سرمایه بعنوان بانكهای غیردولتی (بانك  خصوصی) به مجموعه بانكی كشور اضافه گریده‌اند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
1 مقدمه
در این فصل با توجه به متدولوژی ارائه شده در فصل قبل به اندازه گیری شاخص مالم‌کوئیست و تغییرات کارایی و بررسی روند کارایی نظام بانکی ایران بر اساس داده‌های سال¬های 1374 إلی 1385 با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و نرم‌افزار DEAP  پرداخته شده است.

4-2 تعیین ورودی ها و خروجی ها
در این پژوهش از آن جایی كه دسترسی به بسیاری از داده های بانكهای تجاری در دوره 1374 تا 1385 مقدور نمی باشد، الزاما از داده های صورت های مالی (ترازنامه و صورت سودو زیان) بانك های مذكور در طی این دوره استفاده می شود. پس از مشورت و نظر سنجی از خبرگان و متخصصین علوم بانكی طبق رویكرد واسطه ای ورودی ها شامل 1x ، 2 x  بترتیب سپرده ها(سپرده های مشتریان و سپرده های بانك های دیگر) و دارایی های ثابت (زمین، ساختمان، تجهیزات و…) می باشد و خروجی ها شامل y1 , y2 بترتیب كلیه وام ها ( وامهای پرداختی به مشتریان و به بانكهای دیگر) و درآمد كل انتخاب شده است.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
با توجه به اینکه صنعت بانکداری کشور درحال عبور از بازار انحصاری (سیستم بانک های دولتی) به بازار رقابتی (فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی) می باشد، موضوع کارایی و بهره وری و ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است.
    روش های موجود ارزیابی عملکرد بانک ها اکثرا تجربی بوده و قابلیت بکارگیری چندین ورودی و خروجی بطور همزمان در محاسبه کارایی را ندارند. بنابراین در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها که روشی ناپارامتریک و کارامد در ارزیابی موسسات تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.
    میانگین کارایی فنی بانکهای ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا 80% می باشد که نسبتا پایین می باشد. این بانک ها می توانند با تخصیص بهینه منابع خود تولید را به اندازه 20% افزایش دهند و بانک های صادرات و رفاه کارگران در این زمینه می توانند الگوی آنها باشند.
    میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا 84% می باشد که این بانک ها می توانند با تغییر در مدیریت و اصلاح شیوه های مدیریتی  تولید خود را افزایش دهند و کارایی خود را به سطح بانک های ملی و صادرات برسانند.
    میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که 83% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد و بانک ها می توانند با تغییر در اندازه بانک (حجم فعالیت ) این نوع کارایی را افزایش دهند.
    در مواردی که بانک در بازده نسبت به مقیاس نزولی فعالیت می کند بایستی حجم فعالیت ها جهت افزایش کارایی کاهش یابد و در مواردی که بانک در بازده نسبت به مقیاس صعودی فعالیت می کند بایستی حجم فعالیت افزایش یابند.
    نتایج بازده به مقیاس در تحلیل پنجره ای نشان می دهد که بانک های بزرگی مانند بانک ملی اغلب تمایل دارند که در بازده به مقیاس ثابت یا بازده به مقیاس نزولی فعالیت کنند و بانک های کوچک مانند بانک سپه اغلب تمایل  دارند که در بازده به مقیاس صعودی فعالیت کنند.
    در سال 1385 بانک های ملی و رفاه کارگران از لحاظ کارایی فنی و مدیریتی و مقیاس به عنوان واحدهای کارا شناخته شده اند و بانک تجارت نیز از لحاظ کارایی مقیاس به عنوان واحدی کارا فعالیت داشته است. همچنین در همین سال بانک های ملت، صادرات و سپه در شرایط بازده به مقیاس نزولی و بانک های ملی، رفاه و تجارت در شرایط بازده به مقیاس ثابت فعالیت داشته اند. بنابراین مدیریت بانک ها می توانند با توجه به نتایج پژوهش حاضر حجم فعالیت های خود را برای افزایش کارایی تغییر دهند.
    با توجه به مقادیر شاخص مالم‌کوئیست تنها عملکرد بانك رفاه كارگران (0.990) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانكها بهبود یافته است. در میان بانكهای تجاری، بانك صادرات بیشترین (1.105) بهبود بهره‌وری در طی دوره مورد بررسی داشته است. علت کاهش بهره‌وری بانك رفاه كارگران پسرفت (عقب ماندگی) تكنولوژیكی بوده است و همچنین در موارد دیگر تغییری در بهره وری به وجود نیامده است. از سال 1383 به بعد نظام بانکی با کاهش بهره‌وری مواجه بوده است. از مهمترین دلایل آن پسرفت (عقب ماندگی) تكنولوژیكی و كارایی مدیریت بوده است.
    از سال 1374 تا 1385 افزایش سپرده ها و کلیه وام ها با همدیگر همسو بوده است و افزایش درآمد و دارایی ثابت با همدیگر همسو بوده است و رابطه مثبتی بین این عوامل وجود دارد، به خصوص از سال 81 به بعد جهش قابل ملاحظه ای در این معیارها صورت گرفته است. اما با وجود این افزایش حجم فعالیت ها و دارایی ها در کارایی نظام بانکی بهبودی حاصل نشده است و شاخص مالم کوئیست نشان می دهد که نظام بانکی با کاهش بهره‌وری مواجه بوده است.
    بنابراین نتیجه می گیریم که هدف گذاری بانک ها در جهت جذب هرچه بیشتر سپرده ها منجر به افزایش کارایی نمی شود و حتی ممکن است باعث کاهش آن شود. هم چنین سیاست گذاری اغلب بانک ها در جهت افزایش دارایی های ثابت درست نمی باشد. محیط اقتصادی و سیاسی ایران، نحوه حکم رانی موجود در نظام بانکی محدودیت های زیادی را بربانک ها تحمیل نموده است.
    به طور کلی عوامل محدود کننده نظام بانکی بصورت زیر می باشد که می توان با مرتفع ساختن آن ها گامی بلند به سمت بهبود بهره وری و کارایی سیستم بانکی برداشت.
    1 ) عدم تعادل در بخش های اقتصادی: درآمدهای نفتی شوک های مختلفی به بخش های اقتصاد ایران وارد نموده است. بخش صنعت به واسطه این درآمدهای عظیم به سمت جایگزینی واردات سوق داده شده است. به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم برای رشد بخش های صنعتی، اکثر بنگاه های فعال در صنعت در دوران نوزادی ماندند و فرصت بلوغ و بالندگی نیافتند. با حرکت اقتصاد از تولید محوری به توزیع محوری، بخش خدمات گسترش یافت و سهم بسیار بالایی از تولید ملی را به خود اختصاص داد. بنابراین با وارد شدن درآمدهای نفتی، فرصت های اقتصادی بخش های اقتصادی به ویژه  بخش خدمات بیشتر تحت تاثیر عوامل برون زا قرار گرفتند. ورود درآمدهای نفتی بسیاری از سازوکارهای توزیع فرصت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.نظام بانکی ایران در چنین محیط اقتصادی مشغول به فعالیت می باشد.
    2) شرایط انحصاری بانک ها و وظایف محوله: به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی غیر بانکی، بانک ها بزرگ ترین و مهم ترین بخش بازار پول و سرمایه ایران هستند. نظام بانکی حدود 93% کل نقدینگی جامعه را به صورت سپرده جذب نموده است. این بیانگر این است که نظام بانکی دولتی یک انحصارگر کامل در نظام مالی ایران است.
    با دولتی شدن بانک ها حجم وسیعی از عملیات غیربانکی به نظام بانکی تحمیل شده است. با توجه به این که اغلب وجوه مربوط به این عملیات از سپرده های موثر بانک به حساب نمی آیند، توجیه اقتصادی انجام این امور توسط بانک ها محل سوال است.
   3 ) فشار دولت بر بانک ها: بعد از ملی شدن بانک ها، تصور " ملی شدن با دولتی شدن تفاوتی ندارد"  منجر به تبدیل بانک ها به ابزار سیاست گذاری دولت شد. سیاست گذاری حق دولت است؛ اما حوزه سیاست گذاری و تصدی گری کاملا متفاوت است. به دلیل محدودیت های دولت در تامین مالی از اقتصاد داخلی (عدم کارایی نظام مالیاتی) تصدی دولت بر نظام بانکی روز به روز افزایش یافته است.

5-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده
با توجه به استفاده روزافزون از مدل های DEA در ارزیابی عملکرد موسسات تولیدی و خدماتی پیشنهادات زیر جهت تحقیقات آینده ارایه شود.
    استفاده از ابزار استراتژیک برای شناخت ورودی ها و خروجی های مدل های DEA.
    شناخت متغیرهای محیطی موثر بر کارایی بانک ها و اندازه گیری دقیق آن ها و بکارگیری آن ها در مدل های DEA و تحلیل حساسیت نتایج حاصل آن با نتایج قبلی.
    استفاده از روشهای دیگر ارزیابی عملکرد و مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری دو روش.
    استفاده از مدل های DEA جهت مقایسه و به محاسبه کارایی DMU های غیر همگون.
    استفاده از مدل های DEA جهت محاسبه بهره وری و کارایی بانک های استانی و مقایسه آن ها با همدیگر.
   استفاده از مدل های DEA و شاخص مالم کوئیست برای محاسبه بهره وری و کارایی بانک های دولتی و خصوصی  و مقایسه آن ها .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

خازن و بانک خازنی چیست؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 خازن و بانک خازنی چیست؟ دارای 50 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت خازن و بانک خازنی چیست؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي خازن و بانک خازنی چیست؟،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن خازن و بانک خازنی چیست؟ :

خازن و بانک خازنی چیست؟

خازن[] یا انباره عنصری دوسر و پسیو است که انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کند. انواع مختلفی از خازنها وجود دارد اما همه آنها حداقل دو هادی که توسط یک عایق از یکدیگر جدا شده اند را در ساختار خود دارند []. هادی ها می توانند از جنس فلز یا الکترولیت باشند. عایق دی الکتریک نیز که برای افزایش ظرفیت خازن استفاده می شود می تواند از جنس شیشه، سرامیک، پلاستیک، میکا، کاغذ و … باشد. خازنها به همراه مقاومت‌ها، در مدارات تایمینگ استفاده می‌شوند. همچنین از خازن‌ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می‌شود. از خازن‌ها در مدارات به‌عنوان فیلتر هم استفاده می‌شود. زیرا خازن‌ها به راحتی سیگنالهای متناوب را عبور می‌دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم می‌شوند.

خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود ذخیره کند. انواع خازن در مدارهای الکتریکی بکار می‌روند. خازن را با حرف C که ابتدای کلمه capacitor است نمایش می‌دهند.

با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می‌شود؛ برای ایجاد میدانهای الکتریکی یکنواخت می‌توان از خازن استفاده کرد. خازنها می‌توانند میدانهای الکتریکی را در حجم‌های کوچک نگه دارند؛ به علاوه می‌توان از آنها برای ذخیره کردن انرژی استفاده کرد.

محتویات [نهفتن]

ظرفیت خازن
ساختمان خازن
انواع خازن
.خازنهای ثابت
..خازنهای سرامیکی
..خازنهای ورقه‌ای
…خازنهای کاغذی
…خازنهای پلاستیکی
..خازنهای میکا
..خازنهای الکترولیتی
…خازن آلومینیومی
…خازن تانتالیوم
.خازنهای متغیر
..خازن‌های تریمر
.انواع خازن بر اساس شکل ظاهری آنها
..خازن مسطح
.انواع خازن‌ها بر اساس دی‌الکتریک آن‌ها
کاربرد خازنها در مدارات دیجیتال و انالوگ
شارژ یا پر کردن یک خازن
دشارژ یا تخلیه یک خازن
تأثیر ماده دی‌الکتریک
میدان الکتریکی درون خازن تخت
به هم بستن خازنها
.بستن خازنها به روش موازی
..ظرفیت معادل در حالت موازی
.بستن خازنها بصورت متوالی
..ظرفیت معادل در حالت متوالی
انرژی ذخیره شده در خازن
کد رنگی خازن‌ها
کد عددی خازن‌ها
جستارهای وابسته
منابع

ظرفیت خازن[ویرایش]

ظرفیت معیاری برای اندازه‌گیری توانایی نگهداری انرژی الکتریکی است. ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است. باید گفت که ظرفیت خازن‌ها یک کمیت فیزیکی‌ست و به ساختمان خازن وابسته‌است و به مدار و اختلاف پتانسیل بستگی ندارد.

واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است. فاراد واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا می‌باشد. بنابراین استفاده از واحدهای کوچک‌تر نیز در خازنها مرسوم است. میکروفاراد (µF)، نانوفاراد (nF) وپیکوفاراد (pF) واحدهای کوچک‌تر فاراد هستند.

نسبت مقدار باری که روی صفحات انباشته می‌شود بر اختلاف پتانسیل دو سر باتری را ظرفیت خازن (C) گویند؛ که مقداری ثابت است.

{\displaystyle C=k\varepsilon _{0}{\frac {A}{d}}}{\displaystyle C=k\varepsilon _{0}{\frac {A}{d}}}

در این رابطه:

C = ظرفیت خازن بر حسب فاراد
Q = بار ذخیره شده برحسب کولن
V = اختلاف پتانسیل دو سر مولد برحسب ولت
ε0 = قابلیت گذر دهی خلا است که برابر است با: {\displaystyle 8.85\times 10^{-12}{\frac {C^{2}}{N.m^{2}}}}{\displaystyle 8.85\times 10^{-12}{\frac {C^{2}}{N.m^{2}}}}
k (بدون یکا) = ثابت دی‌الکتریک است که برای هر ماده‌ای فرق دارد. تقریباً برای هوا و خلأ 1=K است و برای محیطهای دیگر مانند شیشه و روغن
A = سطح خازن بر حسب {\displaystyle m^{2}}{\displaystyle m^{2}}
d =فاصله بین دو صفه خازن بر حسب متر(m)

چند نکته

آزمایش نشان می‌دهد که ظرفیت یک خازن به اندازه بار (q) و به اختلاف پتانسیل دو سر خازن (V) بستگی ندارد بلکه به نسبت q/v بستگی دارد.
بار الکتریکی ذخیره شده در خازن با اختلاف پتانسیل دو سر خازن نسبت مستقیم دارد.
ظرفیت خازن با فاصله بین دو صفحه نسبت عکس دارد.
ظرفیت خازن با مساحت هر یک از صفحات و جنس دی‌الکتریک (K) نسبت مستقیم دارد.

به عبارت ساده انرژی ذخیره شده در یک خازن یک فارادی ولتی می‌تواند یک مصرف کننده ، وات بر ساعت را به مدت یک ساعت روشن کند .

{\displaystyle {\mbox{24200 W.s}}=\,\mathrm {\frac {1}{2}} {{1F\times 220V}^{2}}}{\displaystyle {\mbox{24200 W.s}}=\,\mathrm {\frac {1}{2}} {{1F\times 220V}^{2}}}

و یا انرژی ذخیره شده در یک خازن یک فارادی ولتی می‌تواند یک مصرف کننده ، وات بر ساعت را به مدت یک ساعت روشن کند ( مثلا یک LED لامپ میلی وات ) .

{\displaystyle {\mbox{72 W.s}}=\,\mathrm {\frac {1}{2}} {{1F\times 12V}^{2}}}{\displaystyle {\mbox{72 W.s}}=\,\mathrm {\frac {1}{2}} {{1F\times 12V}^{2}}}

فرمول :

{\displaystyle {\mbox{W}}=\,\mathrm {\frac {1}{2}} {{CV}^{2}}=J}

{\displaystyle {\mbox{W}}=\,\mathrm {\frac {1}{2}} {{CV}^{2}}=J}

ساختمان خازن[ویرایش]

یک نمایش ساده از خازنی با صفحه‌های موازی

ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود:

صفحات هادی
عایق بین هادیها (دی‌الکتریک)

هرگاه دو هادی در مقابل هم قرار گرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود، تشکیل خازن می‌دهند. معمولاً صفحات هادی خازن از جنس آلومینیوم، روی ونقره با سطح نسبتاً زیاد بوده و در بین آنها عایقی (دی‌الکتریک) از جنس هوا، کاغذ، میکا، پلاستیک، سرامیک، اکسید آلومینیوم و اکسید تانتالیوم استفاده می‌شود. هر چه ضریب دی‌الکتریک یک ماده عایق بزرگ‌تر باشد آن دی‌الکتریک دارای خاصیت عایقی بهتر است. به عنوان مثال، ضریب دی‌الکتریک هوا و ضریب دی‌الکتریک اکسید آلومینیوم می‌باشد. بنابراین خاصیت عایقی اکسید آلومینیوم برابر خاصیت عایقی هوا است.

انواع خازن[ویرایش]

خازنها بر حسب ثابت یا متغیر بودن ظرفیت به دو گروه کلی ثابت و متغیر تقسیم‌بندی می‌شوند. خازنها انواع مختلفی دارند و از لحاظ شکل و اندازه با یک دیگر متفاوت‌اند. بعضی از خازنها از روغن پر شده و بسیار حجیم‌اند.

خازنهای ثابت[ویرایش]

این خازنها دارای ظرفیت معینی هستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی‌کنند. خازنهای ثابت را بر اساس نوع ماده دی‌الکتریک به کار رفته در آنها تقسیم بندی و نام‌گذاری می‌کنند و از آنها در مصارف مختلف استفاده می‌شود. از جمله این خازنها می‌توان انواع سرامیکی، میکا، ورقه‌ای (کاغذی و پلاستیکی)، الکترولیتی، روغنی، گازی و نوع خاص فیلم (Film) را نام برد. اگر ماده دی‌الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آن را خازن الکترولیتی و در غیر این صورت آن را خازن خشک گویند. خازنهای روغنی و گازی در صنعت برق بیشتر در مدارهای الکتریکی برای راه اندازی و یا اصلاح ضریب قدرت به کار می‌روند. بقیه خازنهای ثابت دارای ویژگیهای خاصی هستند.

خازنهای ثابت:
سرامیکی
خازنهای ورقه‌ای
خازنهای میکا
خازنهای الکترولیتی
آلومینیومی
تانتالیوم

خازنهای سرامیکی[ویرایش]

خازن سرامیکی (به انگلیسی: Ceramic capacitor) معمولترین خازن غیر الکترولیتی است که در آن دی‌الکتریک بکار رفته از جنس سرامیک است. ثابت دی‌الکتریک سرامیک بالا است، از این رو امکان ساخت خازنهای با ظرفیت زیاد در اندازه کوچک را در مقایسه با سایر خازنها بوجود آورده، در نتیجه ولتاژ کار آنها بالا خواهد بود. ظرفیت خازنهای سرامیکی معمولاً بین پیکوفاراد تا / میکروفاراد است. این نوع خازن به صورت دیسکی (عدسی) و استوانه‌ای تولید می‌شود و بسامد کار خازنهای سرامیکی بالای مگاهرتز است. عیب بزرگ این خازنها وابسته بودن ظرفیت آنها به دمای محیط است، زیرا با تغییر دما ظرفیت خازن تغییر می‌کند. از این خازن در مدارهای الکترونیکی، مانند مدارهای مخابراتی و رادیویی استفاده می‌شود.

خازنهای ورقه‌ای[ویرایش]

در خازنهای ورقه‌ای از کاغذ و مواد پلاستیکی به سبب انعطاف‌پذیری آنها، برای دی‌الکتریک استفاده می‌شود. این گروه از خازنها خود به دو صورت ساخته می‌شوند:

خازنهای کاغذی[ویرایش]

دی‌الکتریک این نوع خازن از یک صفحه نازک کاغذ متخلخل تشکیل شده که یک دی‌الکتریک مناسب درون آن تزریق می‌گردد تا مانع از جذب رطوبت گردد. برای جلوگیری از تبخیر دی‌الکتریک درون کاغذ، خازن را درون یک قاب محکم و نفوذناپذیر قرار می‌دهند. خازنهای کاغذی به علت کوچک بودن ضریب دی‌الکتریک عایق آنها دارای ابعاد فیزیکی بزرگ هستند، اما از مزایای این خازنها آن است که در ولتاژها و جریانهای زیاد می‌توان از آنها استفاده کرد.

خازنهای پلاستیکی[ویرایش]

در این نوع خازن از ورقه‌های نازک پلاستیک برای دی‌الکتریک استفاده می‌شود. ورقه‌های پلاستیکی همراه با ورقه‌های نازک فلزی (آلومینیومی) به صورت لوله، در درون قاب پلاستیکی بسته بندی می‌شوند. امروزه این نوع خازنها به دلیل داشتن مشخصات خوب در مدارات زیاد به کار می‌روند. این خازنها نسبت به تغییرات دما حساسیت زیادی ندارند، به همین سبب از آنها در مداراتی استفاده می‌کنند که احتیاج به خازنی با ظرفیت ثابت در مقابل حرارت باشد. یکی از انواع دی‌الکتریک‌هایی که در این خازنها به کار می‌رود پلی استایرن (به انگلیسی: Polystyrene) است، از این رو به این خازنها «پلی استر» گفته می‌شود که از جمله رایج‌ترین خازنهای پلاستیکی است. ماکزیمم بسامد کار خازنهای پلاستیکی حدود یک مگاهرتز است.

خازنهای میکا[ویرایش]

در این نوع خازن از ورقه‌های نازک میکا در بین صفحات خازن (ورقه‌های فلزی – آلومینیوم) استفاده می‌شود و در پایان، مجموعه در یک محفظه قرار داده می‌شوند تا از اثر رطوبت جلوگیری شود. ظرفیت خازنهای میکا تقریباً بین 0/01 تا میکروفاراد است. از ویژگیهای اصلی و مهم این خازنها می‌توان داشتن ولتاژ کار بالا، عمر طولانی و کاربرد در مدارات فرکانس بالا را نام برد.

خازنهای الکترولیتی[ویرایش]

یک نمونه خازن الکترولیت رایج

این نوع خازنها معمولاً در رنج میکروفاراد هستند. خازنهای الکترولیتی همان خازنهای ثابت هستند، اما اندازه و ظرفیتشان از خازنهای ثابت بزرگتر است. نام دیگر این خازنها، خازن شیمیایی است. علت نامیدن آنها به این نام این است که دی‌الکتریک این خازنها را به نوعی مواد شیمیایی آغشته می‌کنند که در عمل، حالت یک کاتالیزور را دارا می‌باشند و باعث بالا رفتن ظرفیت خازن می‌شوند. برخلاف خازنهای عدسی، این خازنها دارای قطب یا پایه مثبت و منفی می‌باشند. روی بدنه خازن کنار پایه منفی، علامت – نوشته شده‌است. مقدار واقعی ظرفیت و ولتاژ قابل تحمل آنها نیز روی بدنه درج شده‌است. خازن‌های الکترولیتی در دو نوع آلومینیومی و تانتالیومی ساخته می‌شوند. یکی از کاربردهای گسترده این نوع خازن استفاده در مدار یکسوساز دیودی بعنوان فیلتر dc است.

خازن آلومینیومی[ویرایش]

این خازن همانند خازنهای ورقه‌ای از دو ورقه آلومینیومی تشکیل شده‌است. یکی از این ورقه‌ها که لایه اکسید بر روی آن ایجاد می‌شود «آند» نامیده می‌شود و ورقه آلومینیومی دیگر نقش کاتد را دارد. ساختمان داخلی آن بدین صورت است که دو ورقه آلومینیومی به همراه دو لایه کاغذ متخلخل که در بین آنها قرار دارند هم زمان پیچیده شده و سیمهای اتصال نیز به انتهای ورقه‌های آلومینیومی متصل می‌شوند. پس از پیچیدن ورقه‌ها آن را درون یک الکترولیت مناسب که شکل گیری لایه اکسید را سرعت می‌بخشد غوطه‌ور می‌سازند تا دو لایه کاغذ متخلخل از الکترولیت پر شوند. سپس کل مجموعه را درون یک قاب فلزی قرار داده و با یک پولک پلاستیکی که سیمهای خازن از آن می‌گذرد محکم بسته می‌شود.

خازن تانتالیوم[ویرایش]

نوشتار اصلی : خازن تانتالیوم

خازن تانتالیوم

در این نوع خازن به جای آلومینیوم از فلز تانتالیوم استفاده می‌شود. زیاد بودن ثابت دی‌الکتریک اکسید تانتالیوم نسبت به اکسید آلومینیوم (حدوداً برابر) سبب می‌شود خازنهای تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی درحجم مساوی دارای ظرفیت بیشتری باشند. محاسن خازن تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی بدین قرار است:

ابعاد کوچکتر
جریان نشتی کمتر
عمر کارکرد طولانی

از جمله معایب این نوع خازن در مقایسه با خازنهای آلومینیومی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خازنهای تانتالیوم گرانتر هستند
نسبت به افزایش ولتاژ اعمال شده در مقابل ولتاژ مجاز آن، همچنین معکوس شدن پلاریته حساس‌ترند
قابلیت تحمل جریانهای شارژ و دشارژ زیاد را ندارند
خازنهای تانتالیوم دارای محدودیت ظرفیت هستند (حد اکثر تا میکرو فاراد ساخته می‌شوند)

خازنهای متغیر[ویرایش]

به طور کلی با تغییر سه عامل می‌توان ظرفیت خازن را تغیییر داد: «فاصله صفحات»، «سطح صفحات» و «نوع دی‌الکتریک». اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا تغییر ضخامت دی‌الکتریک است، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه خازن دارد. خازنهای متغیر عموماً ازنوع عایق هوا یا پلاستیک هستند. نوعی که به وسیله دسته متحرک (محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می‌شود «واریابل» نامند و در نوع دیگر این عمل به وسیله پیچ گوشتی صورت می‌گیرد که به آن «تریمر» گویند. محدوده ظرفیت خازنهای واریابل تا پیکو فاراد و در خازنهای تریمر از تا پیکو فاراد است. از این خازنها در گیرنده‌های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می‌شود.

در مدارات تیونینگ رادیویی از این خازن‌ها استفاده می‌شود و به همین دلیل به این خازنها گاهی خازن تیونینگ هم اطلاق می‌شود. ظرفیت این خازن‌ها خیلی کم و در حدود تا پیکوفاراد است و بدلیل ظرفیت پایین در مدارات تایمینگ مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، در مدارات تایمینگ از خازن‌های ثابت استفاده می‌شود و اگر نیاز باشد دوره تناوب را تغییر دهیم، این عمل به کمک مقاومت انجام می‌شود.

خازنهای متغیر
واریابل
تریمر

خازن‌های تریمر[ویرایش]

خازن‌های تریمر خازن‌های متغیر کوچک و با ظرفیت بسیار پایین هستند. ظرفیت این خازن‌ها از حدود تا پیکوفاراد است و بیشتر در تیونرهای مدارات با فرکانس بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خازن‌ها معمولاً دارای پایه هستند که نوع پایه عملاً فرقی در مونتاژ ندارد.

انواع خازن بر اساس شکل ظاهری آنها[ویرایش]

خازن مسطح (خازن تخت)
خازن کروی
خازن استوانه‌ای

خازن مسطح[ویرایش]

خازنهای مسطح از دو صفحه هادی که بین آنها عایق یا دی‌الکتریک قرار دارد تشکیل می‌شوند. صفحات هادی نسبتاً بزرگ هستند و در فاصله‌ای بسیار نزدیک به هم قرار می‌گیرند. دی‌الکتریک این نوع خازن‌ها انواع مختلفی دارد و با ضریب مخصوصی که نسبت به هوا سنجیده می‌شود، معرفی می‌گردد. این ضریب را ضریب دی‌الکتریک می‌نامند. برخی دیگر بسیار کوچک و به اندازه یک دانه عدس می‌باشند.

انواع خازن‌ها بر اساس دی‌الکتریک آن‌ها[ویرایش]

مواد به کار رفته در خازن. از چپ: سرامیک چندلایه، دیسک سرامیکی، فیلم پلی‌استر چندلایه، سرامیکی لوله‌ای،یونولیت، فیلم پلی‌استر متالیزه‌شده، الکترولیتی آلمینیوم.

خازن کاغذی
خازن الکترونیکی
خازن سرامیکی
خازن متغیر

کاربرد خازنها در مدارات دیجیتال و انالوگ[ویرایش]

در مدارهای دیجیتال از خازنها به عنوان عنصر ذخیره کننده انرژی استفاده می‌کنند که در یک لحظه شارژ و در لحظه دیگر دی شارژ می‌شود ولی در مدارات انالوگ از خازن جهت ایزوله کردن (جداساختن) دو منبع متناوب و مستقیم استفاده می‌شود. خازن در برابر ولتاژ متناوب مثل اتصال کوتاه عمل می‌کند و اجازه ورود یا خروج می‌دهد ولی در مقابل ولتاژ مستقیم همانند سد عمل می‌کند و اجازه ورود و یا خارج شدن ولتاژ مستقیم از مدار را به قسمت تحت ایزوله خود نمی‌دهد.

شارژ یا پر کردن یک خازن[ویرایش]

یک مدار خازنی-مقاومتی ساده که چگونگی شارژ خازن را نمایش می‌دهد.

وقتی که یک خازن بی‌بار را به دو سر یک باتری وصل کنیم؛ الکترون‌ها در مدار جاری می‌شوند. بدین ترتیب یکی از صفحات بار مثبت و صفحه دیگر بار منفی پیدا می‌کند. آن صفحه‌ای که به قطب مثبت باتری وصل شده؛ بار مثبت و صفحه دیگر بار منفی پیدا می‌کند. خازن پس از ذخیره کردن مقدار معینی از بار الکتریکی پر می‌شود. یعنی وجود اینکه کلید همچنان بسته‌است، ولی جریانی از مدار عبور نمی‌کند و در واقع جریان به صفر می‌رسد. یعنی به محض اینکه یک خازن خالی بدون بار را در یک مدار به مولد متصل کردیم؛ پس از مدتی کوتاه عقربه گالوانومتر دوباره روی صفر بر می‌گردد. یعنی دیگر جریانی از مدار عبور نمی‌کند. در این حالت می‌گوییم خازن پرشده‌است.

دشارژ یا تخلیه یک خازن[ویرایش]

ابتدا خازنی را که پر است در نظر می‌گیریم. دو سر خازن را توسط یک سیم به همدیگر وصل می‌کنیم. در این حالت برای مدت کوتاهی جریانی در مدار برقرار می‌شود و این جریان تا زمانی که بار روی صفحات خازن وجود دارد برقرار است. پس از مدت زمانی جریان صفر خواهد شد. یعنی دیگر باری بر روی صفحات خازن وجود ندارد و خازن تخلیه شده‌است.

تأثیر ماده دی‌الکتریک[ویرایش]

وقتی که خازنی را به مولدی وصل می‌کنیم؛ یک میدان یکنواخت در داخل خازن بوجود می‌آید. این میدان الکتریکی بر توزیع بارهای الکتریکی اتم‌های عایقی که در بین صفحات قرار دارد اثر می‌گذارد و باعث می‌شود که دوقطبی‌های موجود در عایق طوری شکل‌گیری کنند؛ که در یک سمت عایق بارهای مثبت و در سمت دیگر آن بارهای منفی تجمع یابند. توزیع بارهایی که در لبه‌های عایق قرار دارند، بر بارهای روی صفحات خازن اثر می‌گذارد. یعنی بارهای منفی روی لبه‌های عایق، بارهای مثبت بیشتری را روی صفحات خازن جمع می‌کند؛ و همینطور بارهای مثبت روی لبه‌های عایق بارهای منفی بیشتری را روی صفحات خازن جمع می‌کند. بنابراین با افزایش ثابت دی‌الکتریک (K) می‌توان بارهای بیشتری را روی خازن جمع کرد و باعث افزایش ظرفیت یک خازن شد. با گذاشتن دی‌الکتریک در بین صفحات یک خازن ظرفیت آن افزایش می‌یابد.

میدان الکتریکی درون خازن تخت[ویرایش]

در فضای بین صفحات خازن باردار میدان الکتریکی یکنواختی برقرار می‌شود که جهت آن همواره از صفحه مثبت خازن به سمت صفحه منفی خازن است. اندازه میدان همواره یک عدد ثابت می‌باشد و از فرمول زیر بدست می‌آید:

{\displaystyle E={\frac {V}{d}}}{\displaystyle E={\frac {V}{d}}}

که در آن:

E: میدان الکتریکی
V: اختلاف پتانسیل دو سر خازن
d: فاصله بین دو صفحه خازن

میدان الکتریکی با اختلاف پتانسیل دو سر خازن نسبت مستقیم و با فاصله بین صفحات خازن نسبت عکس دارد.

به هم بستن خازنها[ویرایش]

خازنها در مدار به دو صورت بسته می‌شوند:

موازی
متوالی (سری)

بستن خازنها به روش موازی[ویرایش]

خازن‌هایی که موازی به هم متصل شده‌اند.

در بستن به روش موازی، بین خازنها دو نقطه اشتراک وجود دارد. در این روش:

اختلاف پتانسیل برای همه خازنها یکی است.
بار ذخیره شده در کل مدار برابر است با مجموع بارهای ذخیره شده در هریک از خازنها.

(طرز نشخیص این نوع بستن خازن آنست که دو خازن را هنگامی متوالی گویند که فقط و فقط از یک طرف مستقیما بهم وصل باشند و انشعابی بین آن دو نباشد)عریف انشعاب : هرگاه سه سیم یا بیشتر در یک نقطه بهم متصل باشند و به جاهای دیگر از مدار وصل باشند مثلا به یک خازن دیگر یا مقاومت دیگر یا سیم دیگری از مدار وصل باشند؛ آن گاه میگوییم انشعاب وجود دارد وگرنه سیمی که انشعاب گرفته شود و به جایی از مدار وصل نباشد دیگر انشعاب نیست.

ظرفیت معادل در حالت موازی[ویرایش]

با فرض اینکه سه خازن به نام‌های ، و در اختیار داشته باشیم:

{\displaystyle V=V_{1}=V_{2}=V_{3}}{\displaystyle V=V_{1}=V_{2}=V_{3}}
{\displaystyle Q=Q_{1}+Q_{2}+Q_{3}}{\displaystyle Q=Q_{1}+Q_{2}+Q_{3}}

(Q:بار کل دو خازن است)

{\displaystyle CV=C_{1}V_{1}+C_{2}V_{2}+C_{3}V_{3}}{\displaystyle CV=C_{1}V_{1}+C_{2}V_{2}+C_{3}V_{3}}

ظرفیت کل:

{\displaystyle C=C_{1}+C_{2}+C_{3}}{\displaystyle C=C_{1}+C_{2}+C_{3}}

جریان کل:

{\displaystyle I=I_{1}+I_{2}+I_{3}}{\displaystyle I=I_{1}+I_{2}+I_{3}}

اندیسها مربوط به خازنهای ؛ و می‌باشد.

بنابراین هرگاه چند خازن باهم موازی باشند، ظرفیت خازن معادل برابر است با مجموع ظرفیت خازن‌ها.

بستن خازنها بصورت متوالی[ویرایش]

بستن خازن‌ها به صورت سری.

در بستن به روش متوالی بین خازن‌ها یک نقطه اشتراک وجود دارد و تنها دو صفحه دو طرف مجموعه به مولد بسته شده و از مولد بار دریافت می‌کند؛ صفحات مقابل نیز از طریق القاء بار الکتریکی دریافت می‌کنند. بنابراین اندازه بار الکتریکی روی همه خازنها در این حالت باهم برابر است.(طرز نشخیص این نوع بستن خازن آنست که دو خازن را هنگامی متوالی گویند که فقط و فقط از یک طرف مستقیما بهم وصل باشند و انشعابی بین آن دو نباشد) در بستن خازنها به طریق متوالی:

بارهای روی صفحات هر خازن یکی است.
اختلاف پتانسیل دو سر مدار برابر است با مجموع اختلاف پتانسیل دو سر هر یک از خازن‌ها.

_(در حالت متوالی بین 2 خازن، ولتاژ دو برابر و میکرو فاراد تقسیم بر دو می‌شود مثلاً دو خازن 25v 1000uF داریم. و اگر بطور متوالی به یکدیگر اتصال دهیم، می‌شود: 50v 500uF )

ظرفیت معادل در حالت متوالی[ویرایش]

بار کل:

{\displaystyle Q=Q_{1}=Q_{2}=Q_{3}}{\displaystyle Q=Q_{1}=Q_{2}=Q_{3}}

اختلاف پتانسیل کل:

{\displaystyle V=V_{1}+V_{2}+V_{3}}{\displaystyle V=V_{1}+V_{2}+V_{3}}

{\displaystyle {\frac {q}{C}}={\frac {q_{1}}{C_{1}}}+{\frac {q_{2}}{C_{2}}}+{\frac {q_{3}}{C_{3}}}}{\displaystyle {\frac {q}{C}}={\frac {q_{1}}{C_{1}}}+{\frac {q_{2}}{C_{2}}}+{\frac {q_{3}}{C_{3}}}}

{\displaystyle {\frac {1}{C}}={\frac {1}{C_{1}}}+{\frac {1}{C_{2}}}+{\frac {1}{C_{3}}}}{\displaystyle {\frac {1}{C}}={\frac {1}{C_{1}}}+{\frac {1}{C_{2}}}+{\frac {1}{C_{3}}}}

جریان کل:

{\displaystyle I=I_{1}=I_{2}=I_{3}}{\displaystyle I=I_{1}=I_{2}=I_{3}}

بنابراین وارون ظرفیت معادل در حالت متوالی، برابر است با مجموع وارون ظرفیت هریک از خازن‌ها.

انرژی ذخیره شده در خازن[ویرایش]

پر شدن یک خازن باعث بوجود آمدن بار ذخیره در روی آن می‌شود و این هم باعث می‌شود که انرژی روی صفحات ذخیره گردد. کاری که در فرایند پر شدن خازن (شارژ) انجام می‌شود را می‌توان محاسبه نمود . در واقع ، انرژی ذخیره شده در خازن برابر با نصف حاصل ضرب بار الکریکی در ولتاژ است . به عبارت دیگر ، انرژی ذخیره شده در خازن برابر نصف حاصلضرب ظرفیت خازن در مجذور ولتاژ است . به فرمول‌های زیر دقت کنید[] :

U = 1/2 q v = 1/2 c v2

کد رنگی خازن‌ها[ویرایش]

در خازن‌های پلیستر برای سالهای زیادی از کدهای رنگی بر روی بدنه آنها استفاده می‌شد. در این کدها سه رنگ اول ظرفیت را نشان می‌دهند و رنگ چهارم تولرانس (درصد خطا) را نشان می‌دهد. برای مثال قهوه‌ای – مشکی – نارنجی، به معنی پیکوفاراد یا نانوفاراد است. خازن‌های پلیستر امروزه به وفور در مدارات الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خازنها در برابر حرارت زیاد معیوب می‌شوند و بنابراین هنگام لحیم‌کاری باید به این نکته توجه داشت.

ترتیب رنگی خازن‌ها به ترتیب از تا به صورت زیر است:

سیاه، قهوه‌ای، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، بنفش، خاکستری، سفید

خازن‌ها با هر ظرفیتی وجود ندارند. بطور مثال خازن‌های میکروفاراد یا میکروفاراد وجود دارند ولی خازن‌های میکروفاراد یا میکروفاراد وجود ندارند. دلیل اینکار چنین است:

فرض کنیم بخواهیم خازن‌ها را با اختلاف ظرفیت ده تا ده تا بسازیم. مثلاً و و و…. در ابتدا خوب به‌نظر می‌رسد ولی وقتی که به ظرفیت مثلاً برسیم چه رخ می‌دهد؟ مثلاً و و و… که در اینصورت اختلاف بین خازن میکروفاراد با میکروفاراد بسیار کم است و فرقی با هم ندارند پس این مساله معقول به‌نظر نمی‌رسد. برای ساختن یک رنج محسوس از ارزش خازن‌ها، می‌توان برای اندازه ظرفیت از مضارب استاندارد استفاده نمود. مثلاً / – – و… و یا / – – و…

کد عددی خازن‌ها[ویرایش]

در خازن‌های الکترولیتی معمولاً ظرفیت به صورت یک عدد مشخص با واحد مربوطه‌اش (pf,nf و…) در کنار ولتاژ ذخیره سازی (حداکثر ولتاژ که در خازن ذخیره می‌شود) نوشته شده‌است. اما در سایر خازن‌ها یک عدد رقمی به همراه یک حرف انگلیسی (k , j یا m)نوشته شده‌است. برای محاسبه ظرفیت این نوع خازن‌ها دو عدد اول را در ده به توان عدد سوم ضرب می‌کنیم که واحد را بر حسبپیکوفاراد به دست می‌دهد. برای مثال اگر روی خازنی عدد 684k نوشته شده باشد به این معنی است که ظرفیت این خازن برابر است با: × پیکوفاراد یعنی نانوفاراد یا میکروفاراد. حروف نیز به ترتیب بیانگر خطاهای پنج درصد برای j ده درصد برای k و بیست درصد برای m می‌باشند.[]

جستارهای وابسته[ویرایش]

خازن الکترولیتی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید