کارآفرینی كارگاه تولید نقل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی كارگاه تولید نقل دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی كارگاه تولید نقل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده در مورد كارگاه تولید نقل به صورت فرضی می باشد كه در این كارگاه بعد از خریداری شكر ، عملیات و مراحل تولید روی آن انجام گرفته و تبدیل به نقل می‌شود و توسط فروشندگان به فروش می‌رسد.
روش انبارداری كارگاه تولیدی ، روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » در نظر گرفته شده و تعداد كارگران مشغول در كارگاه نیز فرضاً 12 نفر است كه هر كدام ماهیانه مبلغ 900،000 ریال دستمزد دریافت می‌دارند.

در این پروژه سعی من بر این بوده از زیاده نویسی های بیجا (منظور افزایش مقدار خرید و فروش و هزینه های روزانه كارگاه كه منجر به انجام ثبت ها و عملیات بیشتری خواهد شد) صرف نظر نموده و به طور خلاصه و مفید تمامی عملیاتی را كه لازم یك طرح حسابداری است را انجام داده باشم. و فكر می كنم كه هدف اصلی از این پروژه نشان دادن مراحلی است كه الزاماً باید انجام گیرد، نه زیاده نویسی در مورد هر یك از مراحل.

در حین تنظیم این پروژه سعی من بر این بوده كه اشتباهات و اشكالات موجود در این پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشكالاتی در این پروژه مشاهده گردد این اشكالات را به پای بی تجربگی این بنده حقیر بگذارید و به بزرگی خودتان ببخشید.
                 
 امیدوارم این پروژه مقبول حضرتعالی واقع گردد.

تعریف: داراییها   داراییهای جاری   داراییهای غیر جاری
تعریف: بدهیها    بدهیهای جاری   درآمدها    هزینه ها    سرمایه
تعریف: ترازنامه     صورتحساب سود وزیان
ترازنامه منتهی به 31/6/83
سند حسابداری مهر ماه
دفتر روزنامه مهر ماه
دفاتر كل در پایان مهر ماه
صورت مغایرت بانكی در پایان مهر ماه
تراز آزمایشی منتهی به 30/7/83
ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول
سند حسابداری آبان ماه
دفتر روزنامه آبان ماه
دفاتر كل آبان ماه
صورت مغایرت بانكی در پایان آبان ماه
تراز آزمایشی منتهی به 30/8/83
ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده
كارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo
سند حسابداری آذر ماه
 دفتر روزنامه آذر ماه
صورت مغایرت بانكی
تراز آزمایشی منتهی به 30/9/8

صورت مغایرت بانكی
تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83
اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها
تراز آزمایشی اصلاح شده
ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده
كارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo
ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه
صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/9/83
صورتحساب سرمایه منتهی به 30/9/83
ترازنامه منتهی به 30/9/83
   
«تعریف حسابها»
1ـ دارایی ها:
داراییها منابع اقتصادی هستند كه برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری كنترل می‌شود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:
اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب می‌شوند كه منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یكی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: 1ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند.      2ـ كلایی باشد كه انتظار فروش آن برود.    3ـ انتظار برود كه در آینده در ضمن فعالیت شركت مورد استفاده قرار گیرد.

داراییهای جاری:
این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست كه به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یك سال (هر كدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.

داراییهای غیر جاری:
به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی می‌شود كه در فعالیت ها و  عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمر مفید بیش از یك سال دارند.
انواع ماشین آلات و تجهیزات: كه شامل داراییهای مشهود است كه عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به كار می‌رود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید كالاها و خدمات خریداری می‌كنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می‌گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.

 
2ـ بدهیها:
به طور كلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه كالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شركت تجاری می‌باشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره‌های انباشته تا آن تاریخ ثبت می‌شود.

بدهیهای جاری:
این بدهیها تعهداتی است كه انتظار می‌رود از محل داراییهای جاری یا از محل ایجاد سایر بدهیهای جاری تسویه شود.
حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان كالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها كه پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده می‌شود.

3ـ درآمدها:
عبارتست از مبلغی كه بابت ارائه خدمات به مشتریان دریافت شده یا در آینده دریافت خواهد شد و در برخی موارد ممكن است از پیش دریافت شده باشد.

4ـ هزینه‌ها:
هزینه عبارتست از مبلغ پرداخت شده یا قابل پرداخت بابت خدمات دریافت شده.

5 ـ سـرمایه:
عبارتست از حق یا ادعای مالی ، مالك یا مالكین نسبت به داراییهای یك واحد اقتصادی و سرمایه ماهیت بستانكار دارد.
 
ترازنامه:
وضعیت مالی یك شخصیت حسابداری را در یك لحظه معین نشان می دهد. گاهی به آن عنوان صورت وضعیت مالی نیز اطلاق می‌گردد. لذا ترازنامه یك گزارش وضعیت موجود محسوب می‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بیان شده و تنها مواردی را منعكس می‌كند كه قابل اندازه‌گیری باشد.
دو طرف ترازنامه الزاماً با یكدیگر مساوی است و این ناشی از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسی حسابداری است بنابراین این تساوی هیچ مفهومی در سلامت اقتصادی و مالی واحد تجاری ندارد و نباید در آن نتایج غیر صحیح گرفته شود.

صورتحساب سود و زیان:
یكی از گزارشهای حسابداری كه درآمدهای فروش و هزینه های یك دوره مالی را تلخیص می‌كند صورت حساب سود و زیان می‌باشد از لحاظ فنی صورتحساب سود و زیان در رده پایین تر از ترازنامه قرار می گیرد ، زیرا این صورت مشروحاً اقلامی را  منعكس می‌كند كه نتیجه عملیات شخصیت حسابداری در یك دوره مالی است و موجب تغییر در یكی از اقلام مشخص ترازنامه یعنی سود انباشته می‌گردد.

هر چند از دیدگاه عده‌ای از حسابداران و استفاده كنندگان صورتهای مالی اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان  به مراتب مهم تر از اطلاعات منعكس در ترازنامه است زیرا صورتحساب سود و زیان نتایج عملیات را گزارش می‌كند و دلایل سودآوری شركت را نشان می‌دهد.

صورتحساب سود و زیان از اقلام زیر تشكیل یافته است:
درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش ، سایر درآمدها ، بهای تمام شده كالای فروش رفته ، سود ناخالص ، هزینه‌ها و سود خالص.
ترازنامه
كارگاه تولیدی نقل
منتهی به 31/6/83
داراییهای جاری:            بدهیهای جاری:   
بانك    87،133،200        حسابهای پرداختنی    17،976،900
ح ـ دریافتنی    67،687،500        اسناد پرداختنی    19،899،900
پیش پرداخت بیمه    2،990،000        جمع بدهیهای جاری:    37،876،800
اسناد دریافتنی    7،812،500           
موجودی كالا    16،650،000           
ملزومات    5،550،000           
جمع داراییهای جاری:        187،823،200       
داراییهای ثابت:               
ساختمان    403،000،000           
وسایط نقلیه    70،000،000        ســرمایه    705،246،400
كسر شود:               
استهلاك انباشته وسایط نقلیه    (3،500،000)           
ارزش دفتری    66،500،000           
ماشین آلات     80،000،000           
كسر شود:               
استهلاك انباشته ماشین آلات    (4،000،000)           
ارزش دفتری    76،000،000           
اثاثه    9،800،000           
جمع داراییهای ثابت:        555،300،000       
               
جمع داراییها        743،123،200    جمع بدهی و سرمایه    743،123،200

«سند حسابداری» مهر ماه

خرید 3000 كیلو شكر از آقای سعیدی از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 11،100،000 ریال به طور نسیه
پرداخت دستمزد كارگران واحد تولید به مبلغ 1،080،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
فروش 500 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 2،825،000 ریال به آقای اسدی طی چك شماره ــــــــــ
فروش 1000 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 5،650،000 ریال به آقای علی نژاد كه نصف آن به صورت نقد و بقیه آن قرار شد 5 روز دیگر دریافت گردد.
فروش 800 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 4،520،000 ریال به آقای كرمی طی چك شماره ــــــــــ
خرید 3000 كیلو شكر از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 11،100،000 ریال از آقای سعیدی طی چك شماره ــــــــــ
پرداخت فیش آب ، برق ، گاز و تلفن به مبلغ 2،200،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
پرداخت وجه شكر خریداری شده در مورخه 1/7 طی چك شماره ــــــــــ
فروش 2000 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 11،300،000 ریال به آقای مهران كه در قبال وجه آن سفته 20 روزه دریافت گردید.
خرید مقداری ملزومات كارگاهی به مبلغ 500،000 ریال طی چك شماره ـــــــ
دریافت بقیه وجه نقل فروخته شده در مورخه 2/7 به مبلغ 2،825،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
فروش 400 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 2،260،000 ریال به آقای دلیران به طور نسیه با شرط ن/30 ـ 2/10
فروش 100 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 5،650،000 ریال به آقای اسماعیل نژاد كه از بابت آن سفته 40 روزه دریافت گردید.
خرید 2200 كیلو شكر از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 8،140،000 ریال از آقای سعیدی كه در قبال وجه آن سفته 20 روزه صادر و تسلیم فروشنده گردید.
پرداخت مبلغ 500،000 ریال برای تعمیر وسایط نقلیه طی چك شماره ــــــــــ
پرداخت مبلغ 500،000 ریال بابت هزینه حمل كالای خریداری شده به علت خرابی وسایط نقلیه طی چك شماره ــــــــــ
برداشت نقدی آقای صابر به مبلغ 3،000،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ از حساب جاری برای مصارف شخصی
فروش 300 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 1،695،000 ریال به آقای رحمانی طی چك شماره ــــــــــ
فروش 800 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 4،520،000 ریال به آقای احمدی به طور نسیه كه قرار شد وجه آن در 5 روز آینده دریافت گردد.
برداشت از حساب جاری كارگاه و واریز آن به صندوق دفتر فروش برای پرداخت های جزیی به مبلغ 1،000،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
هزینه سوخت وسایط نقلیه ماه قبل بر اساس مدارك موجود به مبلغ 1،200،000 ریال بود طی چك شماره ــــــــــ به رانندگان پرداخت گردید.
فروش نسیه ای كه در مورخه 5/7 صورت گرفته بود وجه آن پس از كسر مبلغ تخفیف دریافت گردید.
فروش 700 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 3،955،000 ریال به آقای دامیار طی چك شماره ــــــــــ
خرید 3000 كیلو شكر از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 11،100،000 ریال از آقای سعیدی كه در قبال وجه مذكور سفته‌ای 10 روزه صادر و تسلیم فروشنده گردید.

خرید مقداری ملزومات كارگاهی به مبلغ 300،000 ریال از آقای تهرانی و پرداخت وجه آن از صندوق.
دریافت اعلامیه بستانكار به مبلغ 4،520،000 ریال كه از طرف مشتریان به حساب واریز شده است.
برگشت كالای فروخته شده در مورخه 9/7 به علت خشك بودن نقل ها كه تمامی وجه آن طی چك شماره ــــــــــ پرداخت گردید.
فروش 1000 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 5،650،000 ریال به آقای بیات طی چك شماره ــــــــــ
فروش 1000 كیلو نقل به آقای شهبازی از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 5،650،000 ریال به طور نسیه با شرط ن/30 ـ 2/10
فروش 2000 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 11،300،000 ریال كه نصف آن به صورت نقد و نصف آن قرار شد 10 روز دیگر دریافت گردد.
دریافت وجه كالای فروخته شده در مورخه 17/7 پس از كسر تخفیف در نظر گرفته شده.
فروش 2000 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 11،300،000 ریال كه از بابت وجه مذكور سفته 20 روزه دریافت گردید.
خرید 2700 كیلو شكر از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 9،990،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
وصول وجه سفته دریافتنی در مورخه 4/7 از آقای مهران
فروش 1100 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 6،215،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
فروش 700 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 3،955،000 ریال به آقای اصفهانی طی چك شماره ــــــــــ
پرداخت وجه سفته صادره در مورخه 7/7.

به علت تبلیغات هر چه بیشتر محصولات كارگاه مبلغ 1،000،000 ریال هزینه آگهی پرداخت گردید طی چك شماره ــــــــــ
دریافت بقیه وجه نقل فروخته شده در مورخه19/7 به مبلغ 5،650،000 ریال.
خرید 4000 كیلو شكر از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 14،800،000 ریال كه در قبال وجه مذكور سفته یك ماهه صادر و تسلیم فروشنده گردید.
فروش 2500 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 14،125،000 ریال به آقای مرادی طی چك شماره ــــــــــ
فروش 3100 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 17،515،000 ریال به آقای دلدار كه قرار شد وجه آن طی 10 روز آینده دریافت گردد.
واریزی نقدی صاحب كارگاه به حساب جاری به مبلغ 5،000،000 ریال جهت افزایش موجودی.

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

1   
1   
7    منقول از صفحه: 
خرید
حسابهای پرداختنی  
خرید كالا به طور نسیه از آقای سعیدی       
11،100،000   

11،100،000

2    1    7    هزینه حقوق
بانك
پرداخت هزینه حقوق كارگران        1،080،000   
1،080،000
3    2    7    بانك
                                        فروش
فروش نقل طی چك ش ــــــــــ          2،825،000   
2،825،000
4    2    7    بانك
حسابهای دریافتنی
                                      فروش
فروش كالا به طور نسیه و نقد         2،825،000
2،825،000   

5،650،000
5    3    7    بانك
فروش
فروش كالا به صورت نقد        4،520،000   
4،520،000
6    3    7    خرید
                                 بانك
خرید كالا طی چك ش ــــــــــ          11،100،000   
11،100،000
7    3    7    هزینه آب و برق
                                بانك
پرداخت فیش آب، برق، تلفن و گاز كارگاه         2،200،000   
2،200،000

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

8   
3   
7    منقول از صفحه:  1
حسابهای پرداختنی
بانك
پرداخت وجه شكر خریداری شده       
11،100،000   

11،100،000

9    4    7    اسناد دریافتنی
فروش
فروش نقل و دریافت سفته 20 روزه         11،300،000   
11،300،000
10    4    7    ملزومات
                                                    بانك
خرید مقداری ملزومات كارگاهی        500،000   
500،000
11    5    7    بانك
                               حسابهای دریافتنی
دریافت بقیه وجه در مورخه 2/7        2،825،000   
2،825،000
12    5    7    حسابهای دریافتنی
فروش
فروش نسیه با شرط ن/30 ـ 2/10        2،260،000   
2،260،000
13    6    7    اسناد دریافتنی
فروش
فروش نقل و دریافت سفته 40 روزه        5،650،000   
5،650،000
14    7    7    خرید
اسناد دریافتنی
خرید شكر و صدور سفته 20 روزه        8،140،000   
8،140،000

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

15   
8   
7    منقول از صفحه:  2
هزینه تعمیر
 بانك
پرداخت هزینه تعمیر وسایط نقلیه        
500،000   

500،000
16    8    7    هزینه حمل
بانك
پرداخت هزینه حمل طی چك ش ــــــــ        500،000   
500،000
17    9    7    برداشت
بانك
برداشت بابت مصارف شخصی        3،000،000   
3،000،000
18    9    7    بانك
فروش
فروش نقل طی چك ش ـــــــــ        1،695،000   
1،695،000
19    10    7    حسابهای دریافتنی
فروش
فروش نسیه نقل و 5 روز دیگر دریافت        4،520،000   
4،520،000
20    12    7    صندوق
بانك
برداشت نقد و واریز به حساب جاری        1،000،000   
1،000،000
21    12    7    هزینه سوخت
بانك
پرداخت هزینه سوخت وسایط نقلیه        1،200،000   
1،200،000

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

22   
13   
7    منقول از صفحه:  3
 بانك
تخفیفات نقدی فروش
                حسابهای دریافتنی
دریافت وجه نقل در مورخه 5/7       
2،214،800
45،200   

2،260،000
23    13    7    بانك
فروش
فروش نقل طی چك ش ــــــــــــــ        3،955،000   
3،955،000
24    13    7    خرید
اسناد دریافتنی
خرید شكر و صدور سفته 10 روزه        11،100،000   
11،100،000
25    14    7    ملزومات
بانك
خرید ملزومات كارگاهی        300،000   
300،000
26    15    7    بانك
حسابهای دریافتنی
دریافت‌اعلامیه‌بستانكار‌از‌طرف مشتریان         4،520،000   
4،520،000
27    15    7    برگشت از فروش و تخفیفات
بانك
برگشت كالای‌فروش‌رفته مورخ 19/7        1،695،000   
1،695،000
28    16    7    بانك
فروش
فروش به آقای بیات طی چك ش ـــــــــــــ        5،650،000   
5،650،000

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

29   
17   
7    منقول از صفحه:  4
 حسابهای دریافتنی
فروش
فروش نسیه با شرط ن/30 ـ 2/10        
5،650،000   

5،650،000
30    19    7    بانك
حسابهای دریافتنی
فروش
فروش نقل به صورت نقد و نسیه        5،650،000
5،650،000   

11،300،000

31    20    7    بانك
تخفیفات نقدی فروش
                حسابهای دریافتنی
دریافت وجه نقل در مورخه 17/7        5،537،000
113،000   

5،650،000
32    22    7    اسناد دریافتنی
فروش
فروش نقل و دریافت سفته 20 روزه        11،300،000
   
11،300،000

33    23    7    اسناد پرداختنی
بانك
پرداخت وجه سفته صادره مورخه 13/7        11،100،000   
11،100،000
34    23    7    خرید
بانك
خرید نقل طی چك ش ـــــــــــ        9،990،000   
9،990،000

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

35   
24   
7    منقول از صفحه:  5
 بانك
اسناد دریافتنی
وصول وجه سفته دریافتی مورخه 4/7       
11،300،000   

11،300،000
36    25    7    بانك
فروش
فروش كالا طی چك ش ـــــــــــ        6،215،000   
6،215،000
37    26    7    بانك
فروش
فروش نقل طی چك ش ـــــــــــ        3،955،000   
3،955،000
38    26    7    بانك
فروش
فروش نقل طی چك ش ـــــــــــ        1،695،000   
1،695،000
39    27    7    اسناد پرداختنی
بانك
پرداخت وجه سفته صادره مورخه 7/7        8،140،000   
8،140،000
40    28    7    هزینه آگهی
بانك
پرداخت بابت هزینه تبلیغات كارگاه        1،000،000   
1،000،000
41    29    7    بانك
حسابهای دریافتنی
دریافت بقیه وجه نقل مورخه 19/7        5،650،000   
5،650،000

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

42   
29   
7    منقول از صفحه:  6
خرید
اسناد پرداختنی
خرید شكر و صدور سفته یك ماهه       
14،800،000   

14،800،000
43    30    7    بانك
فروش
فروش نقل طی چك ش ـــــــــــ        14،125،000   
14،125،000
44    30    7    حسابهای دریافتنی
فروش
فروش نسیه و دریافت 10 روز دیگر        17،515،000   
17،515،000
45    30    7    بانك
سرمایه
واریزی نقدی صاحب كارگاه جهت افزایش سرمایه        5،000،000   
5،000،000

« دفاتر كل در پایان مهر ماه »
                             فروش                                                   بانك                
    2،825،000        مانده  87،133،200     1،080،000
    5،650،000        2،825،000    11،100،000
    4،520،000        2،825،000    2،200،000
    11،300،000        4،520،000    11،100،000
    2،260،000        2،825،000    500،000
    5،650،000        1،695،000    500،000
    1،695،000        2،214،800    500،000
    4،520،000        3،955،000    3،000،000
    3،955،000        4،520،000    1،000،000
    5،650،000        5،650،000    1،200،000
    5،650،000        5،650،000    1،695،000
    11،300،000        5،537،000    11،100،000
    11،300،000        11،300،000    9،990،000
    6،215،000        6،215،000    8،140،000
    3،955،000        3،955،000    1،000،000
    1،695،000        1،695،000   
    14،125،000        5،650،000   
    17،515،000        14،125،000   
            5،000،000   
               
    119،780،000        177،290،000    64،105،000
            113،185،000   
               

 
              حسابهای دریافتنی                                        خریــد
مانده 67،687،500    2،825،000        11،100،000   
2،825،000    2،260،000        11،100،000   
2،260،000    4،520،000        8،140،000   
4،520،000    5،650،000        11،100،000   
5،650،000    5،650،000        9،990،000   
5،650،000            14،800،000   
17،515،000               
106،107،500    20،905،000        66،230،000   
85،202،500               

               حسابهای پرداختنی                                    اسناد دریافتنی
11،100،000    17،976،900 مانده        مانده  7،812،500    11،300،000
    11،100،000        11،300،000   
            5،650،000   
            11،300،000   
               
11،100،000    27،076،900        36،062،500    11،300،000
    17،976،900        24،762،500   

                        سرمایه                                             هزینه آگهی
    705،246،400 مانده        1،000،000   
    5،000،000           
               
    710،246،400        1،000،000   

 
        برگشت از فروش و تخفیفات                              وسایط نقلیه
1،695،000            70،000،000   
               
               
1،695،000            70،000،000   

                      ساختمان                                               ملزومات
403،000،000             مانده 5،550،000   
            500،000   
            300،000   
403،000،000            6،350،000   

                موجودی كالا                                           اسناد پرداختنی
16،650،000            11100،000    19،899،900 مانده
            8،140،000    8،140،000
                11،100،000
                14،800،000
16650،000            19،240،000    53،939،900
                34،699،900

                               اثاثه                                                استهلاك انباشته ماشین آلات
9،800،000                4،000،000
               
               
9،800،000                4،000،000

 
                         ماشین آلات                                          استهلاك انباشته وسایط نقلیه
80،000،000                3،500،000
               
80،000،000                3،500،000

                  هزینه حمل كالا                                                      هزینه تعمیر
500،000            500،000   
               
500،000            500،000   

                      هزینه آب و برق                                                  هزینه حقوق
2،200،000            1،080،000   
               
2،200،000            1،080،000   

             تخفیفات نقدی فروش                                                    هزینه سوخت
45،200            1،200000   
113،000               
158،200            1،200،000   

                             صندوق                                                              برداشت
1،000000    300،000        3،000،000   
               
700،000            3،000،000   
                                              پیش پرداخت بیمه
2،990،000   
   
   

 
« صورت مغایرت بانكی »
1ـ پس از مقایسه مانده حساب بانك در دفاتر كارگاه یا صورتحساب ارسالی بانك مشخص شد كه مبلغ واریزی نقدی به حساب كارگاه توسط یكی از مشتریان در مورخه 15/7 به مبلغ 4،520،000 ریال در صورتحساب بانك اشتباهاً 6،520،000 ریال ثبت شده است.
2ـ چك صادر شده در وجه آقای دامیار به مبلغ 3،955،000 ریال در مورخه 13/7 با مقایسه مانده بانك در دفاتر كارگاه با صورتحساب ارسالی معلوم شد كه بانك اشتباهاً چك شخص دیگری را به مبلغ 2،655،000 ریال از حساب برداشت نموده است.
3ـ چك صادر شده در مورخه16/7 به مبلغ 5،650،000 ریال جهت وصول به بانك ارائه نشده است.
4ـ واریزی نقدی كارگاه به حساب جاری به مبلغ 5،000،000 ریال در مورخه 31/7 جهت افزایش نقدینگی در صورتحساب بانكی منعكس نشده است.
صورت مغایرت بانكی
كارگاه تولیدی نقل
مورخه 30/7/83
مانده دفتر        113،185،000    مانده صورتحساب        117،135،000
                   
اضافه شود:            اضافه شود:       
            4ـ واریز مؤسسه    5،000،000   
كسر شود:                    5،000،000
            كسر شود:       
            1ـ اضافه محسوبی واریزی    2،000،000   
            2ـ كسر برداشتی چك    1،300،000   
            3ـ چكهای معوق    5،650،000   
                    (8،950،000)
مانده واقعی        113،185،000    مانده واقعی        113،185،000
تراز آزمایشی چهار ستونی
كارگاه تولیدی نقل
منتهی به 30/7/83
عنوان    شرح عملیات    مانده
    بدهكار    بستانكار    بدهكار    بستانكار
بانك    177،290،000    64،105،000    113،185،000   
صندوق    1،000،000    300،000    700،000   
ح ـ دریافتنی    106،107،500    20،905،000    85،202،500   
اسناد دریافتنی    36،062،500    11،300،000    24،762،500   
پیش پرداخت بیمه    2،990،000        2،990،000   
ساختمان    403،000،000        403،000،000   
وسایط نقلیه    70،000،000        70،000،000   
موجودی كالا    16،650،000        16،650،000   
ماشین آلات    80،000،000        80،000،000   
اثاثه    9،800،000        9،800،000   
ملزومات    6،350،000        6،350،000   
حسابهای پرداختنی    11،100،000    29،076،900        17،976،900
اسناد پرداختنی    19،240،000    53،939،900        34،699،900
استهلاك انباشته ماشین آلات        4،000،000        4،000،000
استهلاك انباشته وسایط نقلیه        3،500،000        3،500،000
فروش        119،780،000        119،780،000
سرمایه        710،246،400        710،246،400
خرید    66،230،000        66،230،000   
برداشت    3،000،000        3،000،000   
برگشت از فروش و تخفیفات    1،695،000        1،695،000   
تخفیفات نقدی فروش    158،200        158،200   
هزینه آگهی    1،000،000        1،000،000   
هزینه حقوق    1،080،000        1،080،000   
هزینه آب و برق    2،200،000        2،200،000   
هزینه تعمیر    500،000        500،000   
هزینه حمل كالا    500،000        500،000   
هزینه سوخت    1،200،000        1،200،000   
جمع حسابها    1،017،153،200    1،017،153،200    890،203،200    890،203،200

« مهر ماه »
16،650،000 = 3،700 * 4500  = موجودی اول دوره

« ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول »

روش انبار گردانی كارگاه تولیدی نقل روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » می‌باشد در این روش، شكرهای وارده به همان ترتیبی كه وارد انبار می شوند به تولید صادر می‌گردد. یعنی اولین مواد صادره به تولید از موجودی اول دوره بوده تا این موجودی به اتمام برسد سپس صدور مواد از اولین محموله خریداری شده صورت می‌پذیرد.
در روش «Fifo » ، موجودی مواد پایان دوره به نرخ آخرین خریدهای طی دوره ، محاسبه و ارزیابی خواهد شد به همین دلیل موجودی مواد آخر دوره كه در ترازنامه منعكس می شود دارای نرخی خواهد بود كه با نرخ روز بسیار نزدیك است.
به علت اینكه در ماه اول نرخ موجودی اول دوره و خریدهای طی دوره ، از یك نرخ می‌باشد بنابراین محاسبه ارزیابی پایان دوره در این مه به آسانترین شكل صورت می گیرد و نیازی به محاسبات پیچیده نیست.

مقدار موجودی پایان دوره = تعداد فروش طی دوره ـ تعداد خرید طی دوره + تعداد موجودی اول دوره

 20900 = 300 – 21200  =  مقدار برگشت از فروش و تخفیفات ـ مقدار فروش = مقدار فروش خالص
تعداد موجودی پایان دوره   1500 =  20900  –  17900 + 4500

چون نرخ موجودی اول دوره و خرید طی دوره از یك نرخ یعنی نرخ 3700 ریال می‌باشد بنابراین:

مبلغ موجودی پایان دوره مهر ماه    ریال  5،550،000  =  3،700  *  1500

« سند حسابداری آبان ماه »

1/8 ـ خرید  5900  كیلو شكر از آقای سعیدی از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 21،830،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ .
1/8 ـ فروش 600 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 3،390،000 ریال به آقای ایرانی طی چك شماره ــــــــــ .
2/8  ـ پرداخت دستمزد كارگران به مبلغ 1،080،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ . 
2/8 ـ فروش 1100 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5700 ریال به مبلغ 6،270،000 ریال به آقای حسینی كه قرار شد وجه آن در طی 7 روز دریافت گردد.
3/8 ـ فروش 400 كیلو نقل از قرار هر كیلو 5750 ریال به مبلغ 2،300،000 ریال به آقای خدادادی طی چك شماره ــــــــــ .
3/8 ـ خرید 3200 كیلو شكر از قرار هر كیلو 3750 ریال به مبلغ 12،000،000 ریال كه در قبال وجه مذكور سفته 10 روزه صادر و ت

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

                       فصل اول                               
تاریخچه شركت                                     1
پروار بندی                                        2
كشتارگاه                                        2
بسته بندی                                        3
تبدیل مازاد                                        3
ذهتابی                                            4
سالامبور سازی                                              4
كارخانه خوراك دام                                    5
                       فصل دوم
آشنائی كلی با شركت                                    7
فعالیت های اصلی كارخانه                                 10
آشنائی با مراكز هزینه                                    12
قرنطینه                                         13
دامپروری                                        13
كشتارگاه                                        14
بسته بندی                                        14
واحدهای جانبی                                    15
تأسیسات                                        15
تعمیر و نگهداری                                     15
مدیران                                            16
سایر خدمات                                         16
خدمات عمومی                                    16
كارخانه خوراك دام                                    17
                       فصل سوم
آشنائی با ثبت های حسابداری                            25
فصل اول

تاریخچه شركت

شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران 
     شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران در سال 1352در زمینی به مساحت 5/243هكتار واقع در 45كیلومتری قزوین با احداث كشتارگاه ، سردخا نه ،كارخا نه خوراك دام ، بهاربند جهت نگهداری دام و پرواربندی دام به منظورتهیه ، تولیدوبسته بندی گوشت و فراورده های مربوط تأسیس گردید.
دراین راستا شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران دامهای قا بل پروار را از اقصی نقاط كشور خریداری وجهت پرواربندی به واحد پرواربندی حمل می نماید.این مجتمع یكی ازعمده ترین خریداران دام كشور می باشدكه بطور روزا نه دامهای دامداران را از سراسر كشور خریداری و بهاء آن را بطور نقدی پرداخت می نماید. خرید روزا نه در مقیاس بالا و پروار بندی با ظرفیت زیاد دو عامل مهمی است كه شركت زیاران را تبدیل به عمده ترین تولید و تنظیم كننده بازار گوشت تازه در سطح كشور وتهران نموده است .
شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران قادر است همزمان در حین كشتار بهداشتی آلایش خوراكی و غیر خوراكی را استحصال و ضایعات دام را به پودر گوشت وخون تبدیل نموده و ضمن فروش لاشه های استحصالی قسمتی را در بسته بندی كارتنی و قسمتی را بطور بشقا بی در ظروف یكبار مصرف بطور بهداشتی بسته بندی نماید . ظرفیت پروار بندی هر دوره 4 ما هه در سال یكصد هزار راس گوسفند و 30هزارراس گاو و گوساله می باشد . این شركت قادر است روزانه 1500راس گوسفند و400راس گاو را بصورت مكانیزه وكاملا بهداشتی ذ بح نموده و بسته بندی نماید . در حال حاضر شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران از كشتارگاههای پیشرفته خاورمیانه محسوب  می شود .

پروار بندی:
     دام عرضه شده به میدان دام زیاران ا بتدا توسط كارشناسان بازدید و دامهایی كه قابلیت پروار بندی را دارند از سایر دامها جدا شده ، به واحد قرنطینه كه یكی از واحدهای حساس و مهم شركت می باشد منتقل می شوند ،كارشناسان عملیات انگل زدایی داخلی و بیرونی را انجام داده و پس از یك هفته واكسنهای لازم به دام تزریق می گردد . مدت قرنطینه 15روز بوده كه در این مدت دام تحت مراقبت ویژه قرار دارد وپس از مدت فوق در صورت عدم مشاهده بیماری توسط كارشناسان واحد دامپروری وزن كشی ، شماره گذاری و به دامداری تحویل می گردد . طی این دوره دامهای زیر نظر متخصصین تغذیه و نگهداری می گردند و در خلال این دوره دامهای بیمار از بقیه دامها جدا شده به قسمت بیمارستان ا نتقال و تحت نظارت كنترل و مداوای دقیق قرار می گیرند كه پس از بهبود به آغل جداگا نه ای روانه می شوند تا تحت پرواربندی قرار گیرند . در صد وزن لاشه ها نسبت به زنده پس از اتمام دوره پروار بندی در شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران بطور متوسط 55% می باشد كه با استا ندارد های جها نی برا بری می كند .
پس از اتمام دوره پروار بندی دام پروار شده طبق سفارش واحد بازرگا نی جهت كشتار روا نه كشتارگاه می گردد .
ظرفیت پروار بندی هر دوره 4ماهه در سال یكصد هزار راس گوسفند و 30هزار راس گاو و گوساله است .

كشتار گاه :
     كشتارگاه زیاران بعنوان بهداشتی ترین و پیشرفته ترین كشتارگاه كشور هم اكنون با ظرفیت كشتار 1500راس گوسفند و 400راس گاو و توانایی تولید 45الی 60  تن لاشه گوسفندی و 75الی 90 تن لاشه گاوی را در هر شیفت كاری دارا بوده كه این ظرفیت در فصل كشتار تا دو برا بر قا بل ا فزایش می باشد و در طول خط كشتار گاوی و گوسفندی لاشه ها در سه مرحله توسط كادر مجرب بهداشت سازمان دامپزشكی كشور معاینه و كنترل شده و پس از دریافت مجوز صحت و سلامت به مهر سازمان دامپزشكی كشور ممهور می گرد ند . از تاسیسات جا نبی كشتارگاه زیاران می توان از سالنهای پیش سردكن (پری كولر) نام برد .

واحد بسته بندی :
     اصولا گوشت دام پس از ذ بح می بایستی مدتی در یك محیط كاملا خنك تبرید شود این عمل در حفظ سلامت تردی و طعم مطلوب عامل بسیار مهمی برای گوشت می باشد . كشتارگاه گاوی و گوسفندی هر كدام بطور جداگا نه مجهز به سه (پری كولر) می باشد كه در این فضا گوشت بصورت لاشه مدت 24 ساعت در دمای 1الی 4 درجه سانتیگراد نگهداری می شود و پس از طی این مدت به قسمت بسته بندی و یا بارگیری منتقل می شود . ظرفیت پری كولرهای شركت گوشت زیاران 100 تن لاشه گاوی و 110 تن لاشه گوسفندی بطور همزمان می باشد . از دیگر تا سیسات جانبی كشتارگاه تونل ا نجماد بوده كه این تاسیسات قادر به ا نجماد سریع 15 تن گوشت بصورت كارتنی در دمای 45 درجه سانتیگراد در مدت 17 ساعت می باشد.
بسته بندی های گوشت تازه هم اكنون در ظروف یكبار مصرف دوكیلوئی با روكش استریح فیلم تهیه می شود و گوشت بدون استخوان منجمد بصورت كارتن های 20 الی 22 كیلوئی بسته بندی می گردد كه پس از انجماد در دمای 45 درجه سانتیگراد عرضه می گردد این امر گام مهمی در نگهداری و توزیع گوشت بهداشتی به سراسر كشور   یا شهرستان ها خواهد بود.               

تبدیل مازاد:
     در كشتارگاه زیاران درطول خط كشتار ، خون حاصله ازسربری دام و آلایش غیرخوراكی توسط كانال ها وشوتینگ ها به كارخانه تبدیل ضایعات كشتارگاهی انتقال می یابدكه پس ازطی مراحل پخت وآسیاب به محصول های زیرتبدیل می گردد:
1     پودرگوشت دارای40الی55% پروتئین كه جهت تغذیه دام و طیوراستفاده میشود.
2     پودر خون دارای 55الی78%پروتئین كه جهت تغذیه دام وطیوراستفاده می شود.
3     چربی صنعتی درجه 1 و 2 كه برای مصرف صابون سازی استفاده می شود.
علاوه بر محصولات فوق كارخانه تبدیل ضایعات شركت گوشت زیاران قادر به ارائهء سرویس و تولید انواع پودر ماهی نیز می باشد

واحد ذهتابی:‎
     یكی ازمنابع تأمین ارز برای مملكت از محل صادرات روده های ساخت و ساز شده گوسفندی صورت می گیرد طبق آمار 99% از روده های حاصله در ایران پس از عمل آوری درجه بندی شده و به كشورهای اروپایی صادر می شود واحد ذهتابی شركت زیاران یكی از واحدهای فعال این مجموعه می باشد كه ظرفیت عمل آوری 5000 رشته روده در روز را دارد. این واحد دارای 2 سالن بزرگ لشی و سورت می باشد در سالن لشی لایه های اضافی روده جدا شده و روده اورژینال كه لایه اصلی روده می باشد استحصال و نمكسود می شود. این مرحله بسیار حساس بوده و با دستان هنرمند استادان این فن انجام می گیرد.
در سالن سورت ،روده های اورژینال مطابق استانداردهای بین المللی سورت شده و بصورت دسته هایی كه اصطلاحاً آن را هنگ می گویند منظم وپس ازبستن نخ مشخصه كالبر برروی هنگ ها عملیات مجدد نمكسود انجام شده و پس از پرس، در نایلون های پلاستیكی ریخته ودر بسته های60 لیتری بسته بندی وآماده صادرات می شوند.
 
كارگاه سالامبورسازی:
     پوست وروده درتقسیم بندی مواد استحصالی دام جزء آلایش غیر خوراكی محسوب گردیده و یكی ازمنابع  بازگشت  برخی از هزینه های تولید گوشت می باشد. سالامبورسازی یكی ازصنایع جنبی كشتارگاههاست،این صنعت باعمل آوری فرایند پوست عمرنگهداری آن را بالابرده وپوست رابصورت ماده اولیه صنایع كراست و      چرم سازی تبدیل می كند. شركت زیاران دارای واحد سالامبورسازی مكانیزه با ظرفیت عمل آوری 4000 هزار جلد پوست گوسفندی در روز می باشد.
سالامبور كه ماحصل فرایند پوست طی مراحل مختلف ساخت و ساز می باشد یكی از منابع اصلی تأمین ارز از كانال صادرات فرآورده های دامی برای كشور می باشد.

كارخانه خوراك دام:
     در واحدهای پرواربندی و دامپروری ، خوراك دام ها از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا فرمولاسین و تهیه علمی خوراك دام كاری دقیق، ظریف و حساس بوده بطوری كه خوراك تهیه شده باید علاوه بر تأمین احتیاجات غذای دام ها بتواند مواد مغذی لازم را جهت رشد و پروار شدن متناسب با نازلترین قیمت ممكن فراهم نماید. كارخانه خوراك دام زیاران با ظرفیت 70 تن در ساعت كه قابل افزایش نیز می باشد دارای 2 دستگاه سیلوی نگهداری جو وغلات هركدام با ظرفیت 10000 تن ،13دستگاه سیلوی 40 تنی
جهت ذخیره و تركیب مواد اولیه ، سیلوی ذرت علوفه ای با ظرفیت 15000 تن انبار ذخیره علوفه و انبار بزرگ ذخیره جو و سایر مواد اولیه خوراك دام می باشد. كارخانه خوراك دام زیاران در دو خط مرطوب كوبی جو با 3 دستگاه پولك كننده جو با ظرفیت 30 تن در ساعت و خط خشكه كوبی جو كه عملیات اجرای آن در سال 1373 انجام شده است با ظرفیت 40 تن می باشد كه در مجموع تولید كنستانتره در این كارخانه حدود 70 تن در ساعت می باشد . این كارخانه همچنین دارای میكسر و باسكول بسیار دقیق بوده و قادر است كنستانتره مورد نیاز را طبق سفارش و بصورت دقیق تهیه و بارگیری  نماید.
همچنین در مجموعه زیاران عملیات توزیع خوراك و تعلیف دام ها كاملاً مكانیزه بوده كه عامل مهمی در جهت سرعت و بهداشت در تعلیف و خوراك دهی دام می باشد. دریك نظر كلی می توان گفت شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران از واحدهای عظیم تولید گوشت درسطح كشوربوده وبا تلاش بی وقفه مدیریت، پرسنل و همچنین حمایت گسترده مسئولان امور دام و گوشت كشور ، امید می رود روز به روز بهتر از قبل بتواند نقش اساسی خود را در تأمین نیازهای پروتئینی وكنترل بازار گوشت كشور ایفا نماید.
   
     همانگونه كه در چارت سازمانی مشاهده كرده اید این شر كت دارای شعباتی در سراسر كشور می باشد كه با یكدیگر همكاری می كنند و ممكن است كه به یكدیگر دام یا علوفه تحویل دهند مركز نیز هما هنگ كننده شعبات می باشد.
وجوه شعبات به مركز تحویل داده می شود و هنگامی كه یك شعبه به مبلغی نیازمند باشد از مركز دریافت می كند و بین شعبات وجوه جریان ندارد.
این شعبات عبارتند از:
1.    دفتر مركزی ( واقع در تهران )
2.    قزوین
3.    یاسوج
4.    ایلام
5.    اصفهان
6.    خورین
7.    تهرانپارس
8.    شهركرد
9.    اقلید
فصل دوم

آشنایی كلی با شركت
فعالیت اصلی شركت خرید ، پرورش ، كشتار و بسته بندی دام و سپس فروش یا انتقال آن به مراكز فروش می باشد .

خرید دام به 5 صورت انجام می شود:
خرید گاو كش كش
خرید گوسفند كش كش
خرید گاو زنده
خرید گاومیش زنده
خرید گوسفند زنده
خرید كش كش به خریدی گفته می شود كه دام مستقیماً به كشتارگاه  برده شود و معادل وزن لاشه ان مبلغ برای خرید پرداخت شود .

خرید زنده دام نیز مراحلی از قبیل قرنطینه ، دامپروری و كشتارگاه را طی می كندكه در مورد آن بیشتر توضیح می د هیم .

انتقال خریدها به چند مورد تقسیم می شود از جمله : انتقال گاو كش كش به كشتارگاه ، انتقال گوسفند كش كش به كشتارگاه ، انتقال گاو زنده به قرنطینه ، ا نتقال گاومیش زنده به قرنطینه و ا نتقال گوسفند زنده به قرنطینه.

دریا فتهای قرنطینه نیز شامل 3 حساب است:
1     دریافت گاوزنده از كنترل خرید دام
2     دریافت گاومیش زنده ازكنترل خرید دام
3     دریافت گوسفند زنده ازكنترل خرید دام

انتقال دام از قرنطینه شامل 6 حساب می شود:
1     انتقال گاو زنده به كشتارگاه
2     انتقال گاومیش زنده به كشتارگاه
3     انتقال گوسفند زنده به كشتارگاه
4     انتقال گاوزنده به دامپروری
5     انتقال گاومیش زنده به دامپروری
6     انتقال گوسفند زنده به دامپروری
در اینجا لازم به توضیح است كه دامهایی كه قابل پروار باشند به دامپروری منتقل    می شوند ودام هایی كه تشخیص داده شوند قابل پروار شدن نیستند به كشتارگاه منتقل می شوند.

دریافت های دامپروری شامل 3 حساب می شوند:
1     دریافت گاوزنده ازقرنطینه
2     دریافت گاومیش زنده ازقرنطینه
3     دریافت گوسفند زنده از قرنطینه

انتقال ها از دامپروری شامل 4 حساب می شود:
1.    گاو صادره به كشتارگاه
2.    گاومیش صادره به كشتارگاه
3.    گوسفند صادره به كشتارگاه
4.    گوزن صادره به كشتارگاه
تذكر: ازچند سال پیش بصورت آزمایشی گوزن خریداری شد كه ما نند سایر دامها پروار شوند كه به دلایلی با شكست مواجه شد و دیگر گوزن خریداری نگردید و هم اكنون تعداد محدودی گوزن در دامپروری موجود می باشد .

دریافت كشتارگاه شامل 9حساب می باشد:
1.    دریافت گاو كش كش از كنترل خرید دام
2.    دریافت گوسفند كش كش از كنترل خرید دام
3.    دریافت گاو زنده از قرنطینه
4.    دریافت گاومیش زنده از قرنطینه
5.    دریافت گوسفند زنده از قرنطینه
6.    دریافت گاو زنده از دامپروری
7.    دریافت گاومیش زنده از دامپروری
8.    دریافت گوسفند زنده از دامپروری
دریافت گوزن زنده از دامپروری

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید لوله و پروفیل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طرح توجیهی تولید لوله و پروفیل دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح توجیهی تولید لوله و پروفیل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی تولید و مونتاژ خودروی ریو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی تولید و مونتاژ خودروی ریو دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی تولید و مونتاژ خودروی ریو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست

1-روشهای بازاریابی و تبلیغاتی جهت عرضه و معرفی محصولات خدماتی و یا تولیدی   
2-توحید اعتقادی محصول یا محصولات تولیدی یا ارائه کار خدماتی   
3-روش تامین منابع مالی اعم از آورده های افراد؛ اخذ وام؛ جهت تامین فضا؛ تجهیزات؛ نیروی انسانی و سایر امکانات مورد نیاز (حداکثر تا سقف 000/000/150 ریال)   
4-مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از نظر تخصص و توانایی همراه با تقسیم کار و نحوه مدیریت و ترسیم چارت تشکیلاتی حداکثر برای 10 نفر   
6-گزارش مختصر بازدید از واحدهای تولیدی یا خدماتی مرتبط با موضوع پروژه جهت کسب تجربه و ایده   
7-فهرست تجهیزات مورد نیاز با برآورد قیمت مطابق قیمت روز   
8-فهرست مواد مصرفی مورد نیاز بریا حداقل یکماه مطابق قیمت روز   
9-برآورد هزینه ای حقوق و دستمزد و همچنین هزینه هیا سوخت (تلفن؛ آب؛ برق و گاز) و اجاره محل کار مطابق قیمتهای روز   
10-میزان نسبت بین سود و سرمایه   
11-ابتکاری بودن محصول و یا خدمات ارائه شده از طریق طرح   
12-میزان مفید بودن طرح برای جامعه   
13-میزان اشتغال زایی طرح   
14-گروهی بودن کار در قالب یک شرکت تولیدی و یا خدماتی   
15-ارتباط موضوع پروژه با رشته مهارتی دانش آموزان   

 
1-روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت عرضه و معرفی محصولات خدماتی و یا تولیدی.
در خصوص روشهای بازاریابی و تبلیغاتی جهت معرفی محصول یا محصولات خدماتی از جمله (تعمیرات موتور خودرو، تعمیرات برق خودرو نصب دردگیر، ضبط و باند و سیستمهای صوتی خودرو انجام کارهای دیگر خودرو اعم از تعویض روغن و پنچرگیری و …
در این روش برای فعالیت نمایندگی، راههای گوناگونی وجود دارد که برای نمایندگی موثر است نظیر شرکت در نمایشگاههای خودرو در قسمت تعمیرات خودرو و در ارگانها و مکانهایی که بیشتر در آنجا احتیاج به تعمیرات خودرو باشد، و دیگر راه تبلیغات برای ارائه خدمات خود را می توان از طریق نیازمندیهای روزنامه استان و یا با پخش کارت انجام داد. و یا نصب پراکنده پوستر و پلاکارد در خیابان ها می توان مردم را به سمت خود جذب کرد.

2-توجیه اقتصادی محصول یا محصولات تولیدی یا ارائه کار خدماتی
توجیه اقتصادی در حالت کلی یعنی سودآوری به نوعی که با سود حاصله بتوان بقا و دوام شرکت یا کارگاههای تولیدی تضمین گردد و دیگر سخن توجیه اقتصادی یک طرح یعنی اینکه فعالیت یا خدمت در موارد طرحی که مورد نظری می باشد ضمن ارائه مقبولیت و جذابیت نیازی بریا افراد و ارگانهای و سازمانها و … وجود داشته باشد.
توجیه اقتصادی این طرح به دلیل گستردگی بازار ایران و جهان که هر لحظه خودروهای جدید، با تکنولوژی پیشرفته یئ به وجود می اید مساعد می باشد چون با این پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن خودروهای زیبا و با کیفیت بالا باعث می شود که مردم میل و رقبت بالایی در خرید خودرو داشته باشد. هم اکنون در هر خانواده ایرانی حداقل یک خودرو وجود دارد و این خودروها حتماً احتیاج به تعمیر و یا تعویض قطعات پیدا می کنند و ما می توانیم با به وجود آوردن نمایندگی های متعدد این نیاز را برطرف کنیم، با ایجاد این نمایندگی و ارائه خدمات مطلوب به مردم امید به آینده ی داریم که هر خانواده ایرانی با کمال اطمینان بتوانند خودروی برای خود فراهم کنند.
3-روش تأمین منابع مالی اعم از آورده های افراد، اخذ وام، جهت تأمین فضا، تجهیزات با نیروی انسانی و سایر امکانات مورد نیاز (حداکثر تا سقف 000/000/500/1 ریال)
جهت تأمین این نمایندگی هر یک از شرکا به نسبت مساوی پولی را به عنوان سرمایه اولیه برای شروع درنظر گرفته که عبارت اند از:
 

1-مدیرعامل:    000/000/200 ریال
2-مهندس برق خودرو:    000/000/200 ریال
3-مهندس مکانیک:    000/000/200 ریال
4-گروه صافکاری و نقاشی:    000/000/200 ریال
که مجموع آن 000/000/800 ریال می باشد که هر یک از اعضای اصلی نمایندگی از سود نمایندگی سهم مساوی را به دست می آورند و در مرحله بعدی یا تأسیس نمایندگی جهت دریافت وام خوداشتغالی تا سقف 000/000/400 ریال از دولت ها دریافت نموده و با گرفتن وام از شرکت سایپا به مبلغ 30 میلیون که سرمایه نمایندگی در مجموع به مبلغ 000/000/1500 ریال جهت تامین فضای کاری ابتدا محلی با موقعیت تجاری که حداقل در نزدیکی مرکز شهر بوده که مردم جهت تامین نیازهای خود به این مرکز تجاری مراجعه می کنند در نظر گرفته که جهت خرید آن فضا حداقل مبلغ 000/000/800 ریال احتیاج است که از سرمایه نمایندگی جهت خرید آن استفاده می کنیم.
4-مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از نظر تخصص و توانایی همراه با تقسیم کار و نحوه مدیریت و ترسیم چارت تشکیلاتی حداکثر برای 10 نفر.
یک نفر با لایق و با سواد برای مدیریت و حساب داری نمایندگی که به مقام امر مالی و اداری آن رسیدگی کند، و حداقل مدرک تحصیلی آن لیسانس مدیریت و حسابداری باشد.
دو نفر برای راه اندازی قسمت خدمات انژکتور و برق خودرو با سابقه های کاری مختلف حداقل تخصص آنها یکی مهندس برق خودرو و دیگری فوق دیپلم برق خودرو باشد. دو نفر برای راه اندازی قسمت اتوماتیک با سابقه متخصص یکی به عنوان مهندس مکانیک و دیگری فوق دیپلم مکانیکی خودرو باشد.
سه نفر برای راه اندازی قسمت صافکاری و نقاشی با سابقه و تجربه کاری بالا که بتوانند تمامی کارهای صافکاری و نقاشی خودرو انجام دهند.
یک نفر برای انجام کار تعویض روغنی و آپاراتی خودرو با سابقه کاری بالا و مدرک تحصیلی دیپلم مکانیک باشد.
یک نفر به عنوان نگهبان و سرایدار برای سرویس دهی به کارکنان، با سابقه در این کار باشد.
 
 
6- گزارش مختصر بازدید از واحدهای تولیدی یا خدماتی مرتبط با موضوع پروژه جهت کسب تجربه و ایده
شرکت ایران خودرو از زمان شروع فعالیت تا سال 1371 فقط یک یا دو مدل خودرو تولید می کرد. اما در ده سال گذشته شرایط فوق العاده ای داشت و از طریق جمع آوری منابع مالی (پیش فروش خودرو) توانست به چند دستاورد بسیار بزرگ برسد. این موفقیت با همت و پشتکار مدیران و کارکنان سختکوش این شرکت و با اعتقاد و حمایت همه جانبه دولت و مردم به دست آمد.
1-افزایش تولید خودرو از 35 هزار دستگاه در سال به 500 هزار دستگاه در سال.
2-ایجاد زنجیره قطعه سازی در ایران و سازماندهی بیش از دو هزار شرکت قطعه ساز.
3-سرمایه گذاری بیش از 1500 میلیارد تومان در صنعت خودرو و قطعه سازی.
4-ایجاد اشتغال برای 20 هزار نفر به صورت مستقیم و 100 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در صنعت خودرو، از طریق خدمات پس از فروش، قطعه سازی و …
5-ایجاد مرکز طراحی خودرو و تربیت بیش از 1500 نفر متخصص نخبه در کشور.
6-طراحی خودرو ایرانی (سمند) بر اساس اعتقاد به توانایی مهندسان ایرانی.
7-اتوماسیون فرایند تولید و ساخت روباتهای ایرانی و به کارگیری آن در خطوط تولید.
8-رسیدگی به رفاه و امور معیشتی کارکنان و ایجاد رضایت شغلی در آنان.
9-ارتقای کیفیت خودرو داخلی و تلاش هرروزه برای بهتر شدن آن.
10-تلاش برای عرضه خدمات بهتر به مشتری برای طلب رضایت بیشتر مشتریان باور مدیران صنعت خودرو این است که مغز ایرانی می تواند و باید در سطح جهانی خودروساز باشد. ایران خودرو، سایپا و بقیه خودروسازان داخلی برای جهانی شدن خودروسازی تلاش می کنند.

7-فهرست تجهیزات مورد نیاز با برآورد قیمت مطابق روز:
1-ابتدا لازم به ذکر می باشد که تجهیزات مورد نیاز برای این نمایندگی اعم از لوازم مورد نیاز برای گروه: اتومکانیک، برق، انژکتور، صافکاری و نقاشی متغیر با بازار می باشد پس قیمتها تقریبی می باشند.
ابتدا: برای گروه اتومکانیک به ابزارهای مورد نیاز اشاره کرد بدیهی است به خاطر گستردگی ابزارآلات اشاره کردن به ابزارهای معمولی که در هر بخش کارگاههای وجود دارد ممکن نگردد، می توان به ابزارهای اساسی و مهم تر از جمله لوازم زیر نام برد.
برآورد تجهزات
نام دستگاه تنظیم موتور    تعداد    مبلغ به ریال    مبلغ کل به ریال
دستگاه تنظیم موتور    1    000/000/50 ریال    000/000/50 ریال
جک    2    000/500 ریال    000/000/1 ریال
خرک    4    000/50 ریال    000/100 ریال
جل ثقیل    1    000/000/1 ریال    000/000/1 ریال
جعبه بوکس    2    000/500 ریال    000/000/1 ریال
انواع آچار    2    000/500 ریال    000/000/1 ریال
دستگاه تنظیم فرمان و بالانس چرخ    1    000/000/1 ریال    000/000/1 ریال
میز و گیره کار    2    000/700 ریال    000/400/1 ریال
            000/000/660/50 ریال

 
2-گروه برق انژکتور خودرو؛ لوازم مورد نیاز این گروه از جمله لوازم زیر می باشد.
برآورد تجهزات
نام دستگاه تنظیم موتور    تعداد    مبلغ به ریال    مبلغ کل به ریال
دستگاه دیاگ    1    000/000/40 ریال    000/000/40 ریال
دستگاه شارژ کولر    1    000/500 ریال    000/500 ریال
دستگاه شارژ باطری    1    000/500 ریال    000/500 ریال
اهم متر    2    000/200 ریال    000/400 ریال
دریل    1    000/400 ریال    000/400 ریال
سیم چین، دمباریک، انبردست    2    000/100 ریال    000/200 ریال
انواع آچار    2    000/500 ریال    000/500 ریال
جعبه بوکس    1    000/500 ریال    000/500 ریال
هویه    2    000/100 ریال    000/200 ریال
میز و گیره ها    1    000/700 ریال    000/700 ریال
            000/000/440/40 ریال

 
3-گروه صافکاری و نقاشی، لوازم مورد نیاز این گروه از جمله لوازم زیر می باشد.
برآورد تجهزات
نام     تعداد    مبلغ به ریال    مبلغ کل به ریال
دستگاهد پمپ باد    1    000/500 ریال    000/500 ریال
دستگاه برش    1    000/500 ریال    000/500 ریال
انواع کاردک    2    000/100 ریال    000/100 ریال
میز کار    1    000/700 ریال    000/700 ریال
            000/900/1 ریال

4-در قسمت مدیریت لوازم زیر مورد نیاز است.
برآورد تجهزات
نام     تعداد    مبلغ به ریال    مبلغ کل به ریال
کولر    3    000/000/2 ریال    000/000/6 ریال
تلوزیون    1    000/500/2 ریال    000/500/2 ریال
میز و صندلی    10-1    000/000/1 ریال    000/000/1 ریال
تلفن    2    000/200 ریال    000/400 ریال
کامپیوتر    1    000/000/7 ریال    000/000/7 ریال
چاپگر    1    000/500 ریال    000/500 ریال
            000/000/740/10 ریال

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی طرح كسب و كار مدیریت ارتباط با مشتری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی طرح كسب و كار مدیریت ارتباط با مشتری دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی طرح كسب و كار مدیریت ارتباط با مشتری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

« فهرست مطالب »
مقدمه    3
مدل كسب و كار چیست؟    4
تعریف مدل كسب و كار    5
تعریف MIS    6
تلاش های اخیر در زمینه MIS    6
MIS یك از منابع سازمان    6
سیستم های اطلاعات مدیریت     7
سیستم های اطلاعات مدیریت MIS    7
مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) چیست؟    9
كابرد سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی    9
یك مدل MIS    10
سیستم های اطلاعات وظیفه ای     11
چشم اندازی از MIS    12
حل مشكل و MIS    12
زیرسیستم های MIS    13
مفاهیم نوین سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته    15
سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)    16
توضیحاتی دیگر در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت MIS    18
سیر تاریخی    19
هدف سیستم های اطلاعاتی مدیریت     19
اجزای MIS    19
زیرمجموعه های سیستم MIS    20
تأثیر تغییرات سیستم اطلاعات مدیریت     21
اجرای MIS كارپسند    22

بررسی روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات مدیریت    25
روش جدید برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات مدیریت    28
مراحل اجرایی    28
معیارها و ضوابط انتخاب روش برنامه ریزی     30
مدل ارزیابی روشها    31
شرح كامل ایده MIS    32
مدیریت ارتباط با مشتری    37
سیستم های اطلاعات مدیریت شامل چه سیستم هایی است؟    40
علل نیاز به MIS    41
نوآوری MIS    42
ساختار، مشخصات و وظایف MIS    42
ارزش های بنیادی MIS    43
هدف بنیادی MIS    43
خدمات پیش بینی شده در آینده نزدیك    43
MIS و فرآیند كسب و كار    48
مزایای پیاده سازی MIS    50
سطوح امنیت در MIS    51
مدل كسب و كار MIS    53
خلاصه مدل كسب و كار    63
Dataming در MIS    66
نتیجه گیری    86
منابع    87

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كارآفرینی پروژه كشاورزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كارآفرینی پروژه كشاورزی دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كارآفرینی پروژه كشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست‌ مندرجات‌

•    دامنه‌ كاربرد   
•    تعاریف   
–    تعاریف‌ مرتبط‌ با كشاورزی‌     
–    تعاریف‌ عمومی‌     
•     شناخت‌ و اندازه‌گیری‌     
•     درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌         
•     عدم‌ امكان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر     
•     كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌   
•     افشـا     
•     تاریخ‌ اجرا     
•     مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌     
•     اصلاحات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌       
•     پیوست‌ شماره‌ 1 :   نمونه‌ صورتهای‌ مالی‌
•     پیوست‌ شماره‌ 2 :   مبانی‌ نتیجه‌گیری‌

 
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26
فعالیتهای‌ كشاورزی‌

 این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌  ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ “
 مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود.

 دامنه‌ كاربرد
 1 .     كاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی‌است‌، مشروط‌ بر اینكه‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ مربوط‌ باشد :
 الف‌.     داراییهای‌ زیستی‌، و
 ب‌     .     تولید كشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌.
2 .    این‌ استاندارد در موارد زیر كاربرد ندارد :
 الف‌.    زمین‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود  مراجعه‌ شود)، و
 ب‌ .    داراییهای‌ نامشهود مربوط‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌  17 با عنوان‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود   مراجعه‌ شود).

3 .    این‌ استاندارد در مورد تولید كشاورزی‌، یعنی‌ محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ واحد تجاری‌، تنها در زمان‌ برداشت‌، كاربرد دارد. بعد از زمان‌ برداشت‌، تولید كشاورزی‌ تابع‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8  با عنوان‌ حسابداری‌ موجودی‌  مواد و كالا   یا سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ خواهد بود. بنابراین‌، این‌ استاندارد به‌ فراوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ بعد از زمان‌ برداشت‌ مربوط‌ نمی‌شود؛ برای‌ مثال‌، فرایند فراوری‌ انگور تا سركه‌ توسط‌ باغدار پرورش‌دهنده‌ انگور مشمول‌ این‌ استاندارد نیست‌. هر چند چنین‌ فرایندی‌ می‌تواند به‌طور منطقی‌ و طبیعی‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ محسوب‌ شود و با دگردیسی‌ زیستی‌ تا حدی‌ مشابه‌ باشد،  اما  این‌ نوع‌ فراوری‌ در این‌ استاندارد  در تعریف‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ قرار نمی‌گیرد.
 
4 .    جدول‌ زیر نشان دهنده‌ نمونه‌هایی‌ از داراییهای‌ زیستی‌، تولیدات‌ كشاورزی‌ و محصولاتی‌ است‌ كه‌ از فراوری‌ پس‌ از برداشت‌ حاصل‌ می‌شود :
داراییهای‌ زیستی‌    تولیدات‌ كشاورزی‌    محصولات‌ فراوری‌ شده‌ بعد از برداشت‌
گوسفند    پشم‌    نخ ،  فرش‌
گله‌ شیری‌    شیر    پنیر   
گوساله‌    گوشت‌    سوسیس‌
مرغ‌ تخم‌گذار    تخم‌ مرغ‌    محصولات‌ غذایی‌
ماهی‌    گوشت‌    كنسرو ماهی‌
تاكستان‌    انگور    سركـه‌
درخت‌ سیب‌    سیب‌    كمپوت‌
گیاهان‌    پنبـه‌    نخ‌ ،  پارچه‌
    نیشكر    شكر
بوته‌ چای‌    برگ‌ چای‌    چای‌ خشك‌
درختان‌ جنگل‌ مصنوعی‌    تنه‌ درخت‌    الوار

 تعاریف‌
 تعاریف‌ مرتبط‌ با كشاورزی‌
5  .     اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ شده‌ زیر به‌ كار رفته‌ است‌ :
•    فعالیت‌ كشاورزی‌  عبارت‌ است‌ از مدیریت‌ بر دگردیسی‌ داراییهای‌ زیستی‌ برای‌ فروش‌، تبدیل‌ به‌ تولید كشاورزی‌ یا افزایش‌ داراییهای‌ زیستی‌.
•    دگردیسی‌  شامل‌ فرایندهای‌ رشد، تحلیل‌، تولید و تولید مثل‌ است‌ كه‌ به‌ تغییرات‌ كیفی‌ یا كمّی‌ دارایی‌ زیستی‌ می‌انجامد.
 
•    دارایی‌ زیستی‌   عبارت‌ است‌ از حیوان‌ یا گیاه‌ زنده‌.
•    تولید كشاورزی‌   عبارت‌ است‌ از محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ واحد تجاری‌.
•     گروهی‌ از داراییهای‌ زیستی‌    عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ حیوانات‌ یا گیاهان‌ زنده‌ مشابه‌.
•     برداشت‌  عبارت‌ است‌ از جداسازی‌ تولید كشاورزی‌ از دارایی‌ زیستی‌ یا پایان‌ دادن‌ به‌ فرایند زندگی‌ دارایی‌ زیستی‌.
•    دارایی‌ زیستی‌ مولد    عبارت‌ است‌ از یك‌ دارایی‌ كه‌ به‌قصد تولید مثل‌،  اصلاح‌ نژاد و یا تولید كشاورزی‌ ، با حفظ‌ حیات‌ دارایی‌ زیستی‌ ،  نگهداری‌ می‌شود و قابلیت‌ برداشت‌ در بیش‌ از یك‌ سال‌ را دارد .
•    دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد  به‌ طبقه‌ای‌ از داراییهای‌ زیستی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ واجد شرایط‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد نیست‌.
6 .    فعالیت‌ كشاورزی‌ شامل‌ انواع‌ گوناگونی‌ مانند پرورش‌ احشام‌، درختكاری‌، كاشت‌ گیاهان‌ یك‌ ساله‌ یا چند ساله‌،  زراعت‌، كاشت‌ درختان‌ میوه‌ و نهالستان‌، پرورش‌ گل‌ و پرورش‌ آبزیان‌ است‌.  برخی‌ ویژگیهای‌ مشترك‌ این‌ فعالیتها به‌ شرح‌ زیر می‌باشد :
 الف‌.     قابلیت‌ تغییر .  حیوانات‌ و گیاهان‌ زنده‌ به‌صورت‌ بالقوه‌ توانایی‌ دگردیسی‌ زیستی‌ دارند،
 ب‌ .    مدیریت‌ تغییر .   مجموعه‌ فعالیتهایی‌ كه‌ از طریق‌ بهینه‌سازی‌ و ایجاد شرایط‌ لازم‌ (از قبیل‌ سطوح‌ تغذیه‌، رطوبت‌، درجه‌ حرارت‌، كود و نور) فرایند دگردیسی‌ را تسهیل‌ می‌كند. چنین‌ مدیریتی‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ را از سایر فعالیتها متمایز می‌سازد. برای‌ مثال‌، بهره‌برداری‌ از منابعی‌ كه‌ مدیریت‌ نمی‌شود (از قبیل‌ ماهیگیری‌ در دریاها و رودخانه‌ها و قطع‌ درختان‌ جنگلی‌ بدون‌ انجام‌ وظایف‌ احیاء) فعالیت‌ كشاورزی‌ نیست‌، و
 ج‌     .    اندازه‌گیری‌ تغییر .  تغییرات‌ كیفی‌ (برای‌ مثال‌، اصلاح‌نژاد، درجه‌ غلظت‌، رسیده‌ بودن‌، پوشش‌ چربی‌، میزان‌ پروتئین‌ و مقاومت‌ بافتی‌) یا تغییرات‌ كمی‌ (برای‌ مثال‌، تولید مثل‌، وزن‌، ابعاد حجمی‌، طول‌ یا قطر الیاف‌ و تعداد جوانه‌) ناشی‌ از دگردیسی‌ به‌ عنوان‌ شاخصهای‌ فعالیت‌ معمول‌ مدیریت‌، اندازه‌گیری‌ و نظارت‌ می‌شود.
 
7 .    دگردیسی‌ به‌ یكی‌ از نتایج‌ زیر منجر می‌شود :
الف‌.    تغییرات‌ در دارایی‌ از طریق‌ رشد  (افزایش‌ كمی‌ و كیفی‌ حیوان‌ یا گیاه‌)، تحلیل‌ (كاهش‌ در كمیت‌ یا  افت‌ كیفیت‌ حیوان‌ یا گیاه‌) یاتولید مثل‌ (تكثیر حیوان‌ یا گیاه‌ زنده‌) یا
 ب‌ .    تولید محصول‌ كشاورزی‌ از قبیل‌ برگ‌ چای‌، پشم‌ و شیر.
 8 .     داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد اقلامی‌ هستند كه‌ به‌ عنوان‌ تولید كشاورزی‌ برداشت‌ می‌شوند یا به‌ عنوان‌ داراییهای‌ زیستی‌ به‌فروش‌ می‌رسند. دامهای‌ گوشتی‌،  دامهای‌ آماده‌ فروش‌، ماهی‌ پرورشی‌، غلات‌ در جریان‌ رشد از قبیل‌ ذرت‌ و گندم‌،  و درختان‌ پرورشی‌ جهت‌ تهیه‌ الوار نمونه‌هایی‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد می‌باشد.  داراییهای‌ زیستی‌ مولد از جمله‌ شامل‌ اقلامی‌ مانند دامهای‌ شیری‌،  تاكستانها،  درختان‌ میوه‌ و مرغهای‌ تخم‌گذار است‌.
 تعاریف‌ عمومی‌
 9  .     اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر به‌ كار رفته‌ است‌ :
 بازار فعال‌    عبارت‌ است‌ از بازاری‌ كه‌ كلیه‌ شرایط‌ زیر را دارد :
 الف‌.     اقلام‌ مبادله‌ شده‌ در بازار متجانس‌ هستند،
 ب‌     .     معمولاً خریداران‌ و فروشندگان‌ مایل‌ در هر زمان‌ وجود دارند، و
 ج‌     .     قیمتها برای‌ عموم‌ قابل‌ دسترسی‌ است‌.
  مبلغ‌ دفتری‌  مبلغی‌ است‌ كه‌ دارایی‌ به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه‌ منعكس‌ می‌شود.
 ارزش‌ منصفانه‌  مبلغی‌ است‌ كه‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌ ،  یك‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یكدیگر مبادله‌ یا یك‌ بدهی‌ را تسویه‌ كنند.

 10.    در این‌ استاندارد،  اقلام‌ متجانس‌ به‌ مجموعه‌ای‌ از اقلام‌ نظیر لبنیات‌،  غلات‌،  دانه‌های‌ روغنی‌، میوه‌ و تره‌بار، گل‌، دام‌، طیور،  ماهیها و آبزیان‌ و  … اطلاق می‌شود كه‌ به‌ واسطه‌ خصوصیات‌ همانند، قابل‌ گروه‌بندی‌ است‌.
11.     ارزش‌ منصفانه‌ یك‌ دارایی‌ مبتنی‌ بر مكان‌ و شرایط‌ فعلی‌ آن‌ است‌. برای‌ مثال‌، ارزش‌ منصفانه‌ یك‌ گله‌ در مزرعه‌ معادل‌ با قیمت‌ همان‌ گله‌ در بازار مربوط‌ پس‌ از كسر مخارج‌ حمل‌ و سایر مخارج‌ رساندن‌ گله‌ به‌ آن‌ بازار است‌.
 شناخت‌ و اندازه‌گیری‌
 12 .     واحد تجاری‌ باید دارایی‌ زیستی‌ یا تولید كشاورزی‌ را فقط‌ زمانی‌ شناسایی‌ كند كه‌ :
 الف‌.     كنترل‌ دارایی‌ را در نتیجه‌ رویدادهای‌ گذشته‌ بدست‌ آورده‌ باشد ،
 ب‌ .     جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ مرتبط‌ به‌ دارایی‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد، و
 ج‌ .     ارزش‌ منصفانه‌ یا بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی‌ به‌گونه‌ای‌ اتكاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد.
13 .     دارایی‌ زیستی‌ مولد باید برمبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و كاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ یا مبلغ‌ تجدید ارزیابی‌ ،  به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌ ،  منطبق‌ با  الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11  با عنوان‌ ” حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود ”  شناسایی‌ و گزارش‌ شود.
 14 .     به‌  استثنای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد خریداری‌ شده‌ كه‌ تنها در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ شناسایی‌ می‌شود ،  داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد باید در شناخت‌ اولیه‌ و در تاریخ‌ ترازنامه‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود بجز در مورد توضیح‌ داده‌ شده‌ در بند 26  كه‌ نمی‌توان‌ ارزش‌ منصفانه‌ را به‌  گونه‌ای‌ اتكا  پذیر اندازه‌گیری‌ كرد.
 15 .     تولید كشاورزی‌ باید در زمان‌ برداشت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود. ارزش‌ تعیین‌ شده‌ مزبور هنگام‌ به‌كارگیری‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ ” حسابداری‌ موجودی‌ مواد و كالا ” یا استاندارد حسابداری‌ دیگری‌ ، بهای‌ تمام‌ شده‌ آن‌ محصول‌ محسوب‌ می‌شود.
 16.    مخارج‌ زمان‌ فروش‌ شامل‌ حق‌الزحمه‌ پرداختی‌ به‌ واسطه‌ها،  مالیات‌ و عوارض‌ مربوط‌ می‌باشد.
 17.     تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ برای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ می‌تواند از طریق‌ گروه‌بنـدی‌ بر اساس‌ خاصه‌های‌ بارز آنها، برای‌ مثال‌، بر حسب‌ سن‌ یا نژاد، تسهیل‌ گردد. واحد تجاری‌، آن‌ دسته‌ از خاصه‌هایی‌ را انتخاب‌ می‌كند كه‌ در بازار به‌ عنوان‌ مبانی‌ قیمت‌گذاری‌ دارایی‌ استفاده‌ می‌شود.
 18.     واحدهای‌ تجاری‌ غالباً قراردادهایی‌ منعقد می‌كنند كه‌ به‌ موجب‌ آنها داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ خود را درآینده‌ بفروشند. قیمتهای‌ قرارداد برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ الزاماً  مربوط‌ نیست‌، زیرا  ارزش‌ منصفانه‌ منعكس‌كننده‌ ارزش‌ در بازار جاری‌ است‌ كه‌ در آن‌ خریدار و فروشنده‌ مطلع‌ و مایل‌ معامله‌ می‌كنند.  در نتیجه‌، ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ الزاماً  به‌ علت‌ وجود قرارداد تعدیل‌ نمی‌شود. در برخی‌ موارد، قرارداد فروش‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ ممكن‌ است‌ قراردادی‌ زیانبار باشد. در این‌ صورت‌ زیان‌ ناشی‌ از قرارداد یعنی‌ مازاد مخارج‌ اجتناب‌ناپذیر ایفای‌ تعهدات‌ مربوط‌ به‌ قرارداد نسبت‌ به‌ منافع‌ حاصل‌ از آن‌، به‌ عنوان‌ ذخیره‌ شناسایی‌ می‌شود.
 19.    در صورتی‌ كه‌ بازار فعالی‌ برای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ وجود داشته‌ باشد، مظنّه‌ بازار مبنای‌ مناسبی‌ برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ است‌. در صورت‌ دسترسی‌ واحد تجاری‌ به‌ بازارهای‌ فعال‌ متعدد،  از مربوط‌ ترین‌ بازار استفاده‌ می‌شود. برای‌ مثال‌، اگر واحد تجاری‌ به‌ دو بازار فعال‌ دسترسی‌ داشته‌ باشد، قیمت‌ موجود در بازاری‌ را انتخاب‌ خواهد كرد كه‌ انتظار دارد از آن‌ استفاده‌ كند.
 20.     در صورتی‌ كه‌ بازار فعالی‌ وجود نداشته‌ باشد، واحد تجاری‌ از یك‌ یا چند مورد زیر،
 به‌ شرط‌ دسترسی‌، برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ استفاده‌ می‌كند :
 الف‌.     قیمتهای‌ تضمینی‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ دولت‌،
 ب‌ .     آخرین‌ قیمت‌ معامله‌ در بازار، مشروط‌ بر این‌ كه‌ در فاصله‌ زمانی‌ بین‌ تاریخ‌ آن‌ معامله‌ و تاریخ‌ ترازنامه‌ تغییر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در شرایط‌ اقتصادی‌ رخ‌ نداده‌ باشد،
 ج‌     .     قیمتهای‌ بازار داراییهای‌ مشابه‌ با در نظر گرفتن‌ تعدیلاتی‌ كه‌ تفاوتها را منعكس‌ می‌كند،  و
 د     .     معیارهای‌ خاص‌ مانند ارزش‌ میوه‌ براساس‌ جعبه‌ و ارزش‌ گله‌ گوشتی‌ بر حسب‌ كیلوگرم‌ گوشت‌.
 21.    در برخی‌ موارد، منابع‌ اطلاعاتی‌ مندرج‌ در بند 20  ممكن‌ است‌ بیانگر نتایج‌ متفاوت‌ برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید كشاورزی‌ باشد. واحد تجاری‌، دلایل‌ چنین‌ تفاوتهایی‌ را به‌ منظور دستیابی‌ به‌ قابل‌اتكاترین‌ براورد ارزش‌ منصفانه‌،  از میان‌ دامنه‌ای‌ از براوردهای‌ منطقی‌ نسبتاً نزدیك‌ به‌ هم‌،  در نظر می‌گیرد.
 22.     بعضی‌اوقات‌ ممكن‌ است‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ نزدیك‌ باشد، به‌ ویژه‌ در مواقعی‌ كه‌ :
 الف‌.     از زمان‌ تحمل‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ اولیه‌،  دگردیسی‌ زیستی‌ كمی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، یا
 ب‌ .     انتظار نرود دگردیسی‌ زیستی‌ تأثیر با اهمیتی‌ بر قیمت‌ داشته‌ باشد.
درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌
 23 .     درآمد ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ و نیز درآمد یا هزینه‌ ناشی‌ از تغییر در ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ دارایی‌ زیستی‌ غیرمولد ، باید در سود و زیان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور شود.
24.     درآمد ممكن‌ است‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ یك‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد ایجاد شود.  باتوجه‌ به‌ اینكه‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد خریداری‌ شده‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ شناسایی‌ می‌شود، بنابراین‌ درآمد ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌،  مربوط‌ به‌ مواردی‌ غیر از خرید می‌باشد كه‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ تولد یك‌ گوساله‌ گوشتی‌ اشاره‌ كرد.
 25.     در آمد یا هزینه‌ ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ تولید كشاورزی‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌،  باید در سود یا زیان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور شود.
 عدم‌ امكان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر
 26.     این‌ پیش‌ فرض‌ وجود دارد كه‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد را می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكا پذیر اندازه‌گیری‌ كرد. به‌ هر حال‌ پیش‌ فرض‌ یاد شده‌ تنها در شناخت‌ اولیه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولدی‌ كه‌ قیمت‌ یا ارزش‌ بازار آن‌ در دسترس‌ نیست‌ و سایر براوردهای‌ ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ به‌ وضوح‌ غیرقابل‌ اتكا است‌، می‌تواند مصداق  نداشته‌ باشد. در این‌ موارد ،  دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد باید به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر هرگونه‌ كاهش‌ ارزش‌ ، اندازه‌گیری‌ شود. در هر زمان‌ كه‌ بتوان‌ ارزش‌ منصفانه‌ چنین‌ دارایی‌ را به‌ گونه‌ای‌ اتكا پذیر اندازه‌گیری‌ كرد، واحد تجاری‌ باید آن‌ را به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌  از  كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ كند.
 27.     واحد تجاری‌ كه‌ در یك‌ مقطع‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد را بر مبنای‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ كرده‌ باشد، تا زمان‌ حذف‌ یا واگذاری‌، اندازه‌گیری‌ دارایی‌ یاد شده‌ را بر همین‌ مبنا ادامه‌ می‌دهد.
 28.     در تمامی‌ موارد،  واحد تجاری‌ تولید كشاورزی‌ را در زمان‌ برداشت‌، به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ می‌كند. این‌ استاندارد منعكس‌ كننده‌
 این‌ دیدگاه‌ است‌ كه‌ ارزش‌ منصفانه‌ تولید كشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌ همواره‌ می‌تواند به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر اندازه‌گیری‌ شود.
 29.     واحد تجاری‌ در تعیین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و كاهش‌ ارزش‌ تولید كشاورزی‌ پس‌ از برداشت‌، الزامات‌ مندرج‌ در استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8  با عنوان‌  حسابداری‌ موجودی‌ مواد و كالا   را بكار می‌گیرد.
 كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌
 30.     نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌،  تابع‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌  10  با عنوان‌  حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌  است‌.  در مواردی‌ كه‌ دارایی‌ زیستی‌ توسط‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ كمك‌ بلاعوض‌ دراختیار واحد تجاری‌ قرار می‌گیرد، كمك‌ بلاعوض‌ دولت‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ است‌.  نحوه‌ عمل‌ در مورد تغییرات‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد پس‌ از شناخت‌ اولیه‌ تابع‌ رویه‌ مندرج‌ در بند 23  این‌ استاندارد است‌.
 
 افشـا
 31.     واحد تجاری‌ باید مبلغ‌ دفتری‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد و غیر مولد خود را به‌صورت‌ جداگانه‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ كنـد.
 32.     واحد تجاری‌ باید موارد زیر را كه‌ در دوره‌ جاری‌ ایجاد شده‌ است‌ در صورت‌ سود و زیان‌ افشا كند :
 الف‌.     جمع‌ درآمدها یا هزینه‌های‌ ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ تولید كشاورزی‌ ،
 ب‌     .     جمع‌ درآمدها یا هزینه‌های‌ ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ و تغییرات‌ در ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد ،  و
 ج‌     .    سود یا زیان‌ ناشی‌ از فروش‌ تولید كشاورزی‌ و داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد با  ارائه‌ فروش‌ و بهای‌ تمام‌ شده‌ انتسابی‌ آن‌ .
33.     واحد تجاری‌ باید اطلاعات‌ تشریحی‌ یا كمی‌ زیر را در صورتهای‌ مالی‌ افشا كند :
 الف‌ .     ماهیت‌ فعالیتهای‌ مرتبط‌ با هر گروه‌ از داراییهای‌ زیستی‌ ،
 ب‌     .     مقادیر هر گروه‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد در پایان‌ دوره‌ مالی‌ ، و
 ج‌     .     مبالغ‌ دفتری‌ و مقادیر داراییهای‌ زیستی‌ مولد به‌تفكیك‌ در جریان‌ رشد (مثلاً نابالغ‌)  و در حال‌ بهره‌برداری‌ (مثلاً  بالغ‌) .

 34.     واحد تجاری‌ باید روشها و مفروضات‌ عمده‌ به‌كار گرفته‌ شده‌ در تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ هر گروه‌ از تولید كشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌ و هر گروه‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد را افشا كند.
 35.     واحد تجاری‌ باید مقدار و ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ تولید كشاورزی‌ برداشت‌ شده‌ طی‌ دوره‌ كه‌ در زمان‌ برداشت‌ تعیین‌ گردیده‌ است‌ را  افشا كند.
36.     واحد تجاری‌ باید موارد زیر را افشا كند :
 الف‌.     مبالغ‌ دفتری‌ داراییهای‌ زیستی‌ كه‌ در رابطه‌ با مالكیت‌ آنها محدودیت‌ وجود دارد و یا در وثیقه‌ بدهیها قرار گرفته‌ است‌ ، و
 ب‌     .     تعهدات‌ مربوط‌ به‌ توسعه‌ یا تحصیل‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد.

 37.     واحد تجاری‌ باید صورت‌ تطبیقی‌ از تغییرات‌ مبالغ‌ دفتری‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد  در ابتدا  و انتهای‌ دوره‌ را ارائه‌ كند.  درج‌ اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌ ضروری‌ نیست‌.  این‌ صورت‌ تطبیق‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد:
 الف‌ .     درآمدها یا هزینه‌های‌ ناشی‌ از تغییرات‌ در ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش،
 ب‌     .    افزایشهای‌ ناشی‌ از خرید،
 ج‌     .    كاهشهای‌ ناشی‌ از فروش،
 د     .    كاهشهای‌ ناشی‌ از برداشت‌، و
 ه      .    سایر تغییرات‌.
38 .     سایرالزامات‌ افشای‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد براساس‌استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 با عنوان‌  حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود   خواهد بود.
 39.     فعالیت‌ كشاورزی‌ اغلب‌ در معرض‌ مخاطرات‌ جوی‌،  بیماریها و سایر مخاطرات‌ طبیعی‌ است‌. اگر رویدادی‌ واقع‌ شود كه‌ به‌ لحاظ‌ اندازه‌، ماهیت‌ یا وقوع‌ ،  آگاهی‌ از آن‌ برای‌ تحلیل‌ عملكرد واحد تجاری‌ مفید باشد، ماهیت‌ و مبلغ‌ درآمد و هزینه‌ مربوط‌ طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌  6  با عنوان‌  گزارش‌ عملكرد مالی‌   افشا می‌شود.  وقوع‌ بیماری‌ ویروسی‌ مهلك‌، سیل‌، خشكسالی‌ یا سرمای‌ شدید و هجوم‌ حشرات‌ نمونه‌های‌ بارزی‌ از این‌ موضوع‌ هستند.
 40.     در مواردی‌ كه‌ اندازه‌ گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر میسر نباشد (رجوع‌ شود به‌ بند 26) واحد تجاری‌ در پایان‌ دوره‌ مالی‌ باید درخصوص‌ این‌ داراییها موارد زیر را  افشا كند :
 الف‌ .     شرحی‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد ،
 ب‌     .     تشریح‌ دلایل‌ عدم‌ امكان‌ اندازه‌گیری‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر ،
 ج‌     .     درصورت‌ امكان‌، دامنه‌ براوردهایی‌ كه‌ به‌ احتمال‌زیاد ارزش‌ منصفانه‌ در آن‌ قرار می‌گیرد ،  و
 د     .     مبلغ‌ دفتری‌ ناخالص‌ و كاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ در ابتدا و پایان‌ دوره‌.
41 .     درصورتی‌ كه‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد كه‌ قبلاً  به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر كاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ اندازه‌گیری‌ شده‌ است‌ طی‌ دوره‌ جاری‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكا پذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد،  واحد تجاری‌ باید موارد زیر را درخصوص‌ این‌ داراییها افشا كند :
 الف‌ .     شرحی‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد ،
 ب‌     .    تشریح‌ این‌ كه‌ چرا ارزش‌ منصفانه‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكا پذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ شده‌ است‌ ، و
 ج‌     .    آثار تغییر مبنای‌ اندازه‌گیری‌.
 تاریخ‌ اجرا
 42 .     الـزامـات‌ ایـن‌ استـانـدارد حسابـداری‌ در مـورد كلیـه‌ صـورتهـای‌ مالی‌ كـه‌ دوره‌ مالـی‌ آن‌ منتهی‌ بــه‌ 30  اسفند 1383  یا پس‌ از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.
مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌
43 .    به‌ استثنای‌ موارد زیر،  با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد،  مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 41  با عنوان‌  كشاورزی‌   نیز رعایت‌ می‌شود :
الف‌ .     براساس‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 41  با عنوان‌  كشاورزی‌ ، كلیه‌ داراییهای‌ زیستی‌ باید به‌ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود،  مگر اینكه‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونـه‌ای‌ اتكاپذیر میسر نباشـد. اما براساس‌ این‌ استاندارد، باتوجه‌ به‌ شرایط‌ محیطی‌ كشور و نبود بازار فعال‌ برای‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد،  این‌ داراییها به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11  باعنوان‌  حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود   اندازه‌گیری‌ می‌شود.
 ب‌ .    طبق‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 41  با عنوان‌  كشاورزی‌، كمك‌ بلاعوض‌ دولتی‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد كه‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ شناسایی‌ می‌شود درصورتی‌ كه‌ آن‌ كمك‌ مشروط‌ نباشد در زمان‌ قابلیت‌ وصول‌ و در صورتی‌ كه‌ مشروط‌ باشد در زمان‌ احراز شرایط‌ مقرر به‌ عنوان‌ درآمد شناسایی‌ می‌شود.  اما براساس‌ این‌ استاندارد،  تمام‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ در رابطه‌ با داراییهای‌ زیستی‌ مولد طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 10  با عنوان‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌   شناسایی‌ می‌شود.
 
اصلاحات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌

این‌ استاندارد ،  استانداردهای‌ حسابداری‌ موجود را به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌كند.  برای‌ سهولت‌ تشخیص‌ اصلاحات‌،  متون‌ جدید در زمینه‌ ترام‌دار ارائه‌ می‌شود و روی‌ متون‌ حذف‌ شده‌ خط‌ كشیده‌ می‌شود.
اصلاحات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8  با عنوان‌  ”  حسابداری‌ موجودی‌ مواد و كالا   “
 این‌ استاندارد بند 2  استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8  را به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌كند.
2 .     این‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشیابی‌ و انعكاس‌ موجودی‌ مواد و كالا  را در صورتهای‌ مالی‌ تشریح‌ می‌كند و موارد زیر را دربر نمی‌گیرد :
 الف‌ .     كار در جریان‌ پیشرفت‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ (رجوع‌ شود به‌استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 باعنوان‌ ” حسابداری‌ پیمانهای‌ بلند مدت‌ “) ،
ب‌     .     ابزارهای‌ مالی‌ پیچیده‌ ،
ج‌     .     موجودی‌   گله‌های‌ دام‌ ،  تولید كشاورزی‌  ،   محصولات‌ جنگلی‌ و معدنی‌ در مواردی‌ كه‌ این‌ اقلام‌ در صنایع‌ مربوط‌ به‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود، و
 د     . باعنوان‌  ین‌ استاندارد عناوین‌ فرعی‌ زیر و همچنین‌ بند جدید 21  الف‌ را بین‌ بندهای‌ 21  و  22 به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8  اضافه‌ می‌كند :
بهای‌ تمام‌ شده‌ تولید كشاورزی‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌
اصلاحات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11،  با عنوان‌  ”  حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود  “
 این‌ استاندارد بند 3  استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11  را به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌كند.
3 .    این‌ استاندارد نحوه‌ حسابداری‌:
.     حق‌ امتیاز معادن‌، اكتشاف‌ و استخراج‌ مواد معدنی‌ و نفت‌، گاز طبیعی‌ و سایر منابع‌ مشابهی‌ كه‌ احیا شونده‌ نیست‌
هرگـاه‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهودی‌ در امر توسعـه‌ یا نگهداری‌ فعالیتهـا یا داراییهـای‌   مورد استفاده‌ قرار گیرد،  ولی‌ از فعالیتها یا داراییهای‌ مزبور قابل‌ تفكیك‌ نباشد، الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد آن‌ كاربرد دارد.
این‌ استاندارد بند جدید 79  الف‌ را بین‌ بندهای‌ 79  و 80  به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 اضافه‌ می‌كند :

اصلاحات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 3  با عنوان‌  ”  درآمد عملیاتی‌  “
این‌ استاندارد بند 7  استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 3  را به‌شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌كند.
7 .    در این‌ استاندارد  درآمد عملیاتی‌ حاصل‌ از موارد زیر مطرح‌ نمی‌شود :
الف‌.    سود سهام‌ حاصل‌ از سرمایه‌گذاریهایی‌ كه‌ به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ به‌حساب‌ گرفته‌ می‌شود،
ب‌ .    پیمانهای‌ بلندمدت‌ (رجوع‌ شود به‌  استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9  با  عنوان‌  حسابداری‌ پیمانهای‌ بلند مدت‌)،
ج‌     .    قراردادهای‌ اجاره‌،
د     .    كمكهای‌ بلاعوض‌ و سایر كمكهای‌ مشابه‌ دولتی‌ (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌  10  با عنوان حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌)،
 ه  .    قراردادهای‌ بیمه‌ در شركتهای‌ بیمه،
  و  .    ز     .    استخراج‌ مواد معدنی‌ ، و
 ح‌     .    تغییر ارزش‌ سایر داراییهای‌ جاری‌ از قبیل‌ سرمایه‌گذاریها (در مؤسسات‌ تخصصی‌ سرمایه‌گذاری‌)  یا سرمایه‌گذاری‌ در املاك‌ در واحدهای‌ تجاری‌ كه‌ به‌ خرید و فروش‌ املاك‌ اشتغال‌ دارند.
 
پیوست‌ شماره‌ 1
نمونه‌ صورتهای‌ مالی‌

 این‌ پیوست‌ به‌منظور آشنایی‌ با نحوه‌ اجرای‌ بعضی‌ از الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 تهیه‌ شده‌ است‌ و بخشی‌ از استاندارد محسوب‌ نمی‌شود.
    در این‌ پیوست‌ خلاصه‌ اهم‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌ و تولیدات‌ كشاورزی‌ و همچنین‌ نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد و غیرمولد و تولیدات‌ كشاورزی‌ در ترازنامه‌ همراه‌ با افشای‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌ مشخص‌ شده‌ است‌.  افزون‌ براین‌ نحوه‌ ارائه‌ تغییرات‌ ارزش‌ منصفانه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ و نحوه‌ افشای‌ هزینه‌های‌ تولید در یادداشتهای‌ توضیحی‌ مشخص‌ شده‌ است‌. نمونه‌های‌ مربوط‌ به‌ صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ در استانداردهای‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ است‌ و به‌دلیل‌ نبود تفاوت‌ خاص‌،  این‌ نمونه‌ها در اینجا ارائه‌ نشده‌ است‌.  این‌ نمونه‌ در…

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چكیده:
ارابه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌كند. فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و… همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند. عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است. بی‌شك كارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌ها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر كارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی كارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.
این مقاله به بررسی روابط متقابل كارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و با  مثال‌هایی ویژگی‌های كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است. همچنین پیشنهاداتی برای گسترش كارآفرینی اطلاعات در كشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.
 
مقدمـــه:
جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری كه در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وكلیه فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبكه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و كنترل شده است. در این عصر دنیا دهكده‌ای متصل است كه افراد آن در هر لحظه كه بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت كنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. اینترنت، تلفن‌همراه، محاسبات ‌بی‌سیم، نرم‌افزار و سخت‌افزار، هوش مصنوعی و … پدیده‌های این عصر هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر كلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله كارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه كارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد. شاید اغراق نباشد اگر كارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممكن بدانیم. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون كارآفرینی است. فعالیت‌های كارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده‌ها و تولد فناوری‌‌ها می‌شوند. كارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری‌های جدید است. كشورهای پیشرفته، سردمداران بهره‌گیری از كارآفرینی و توسعه فناوری هستند. تحولات جهانی نشان می‌دهد كه  فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت این كشورها در قرن اخیر شده است. كشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی ازفناوری اطلاعات و استفاده از آن حركت می‌كنند. به عنوان مثال دولت كره ‌از پنج زمینه فعالیت تكنولوژیك خود یعنی فناوری اطلاعات، بیوتكنولوژی، نانوتكنولوژی، فناوری‌های محیط ‌زیست و فناوری‌های فرهنگی به فناوری اطلاعات بالاترین اولویت را داده است. با این اوصاف شایسته است كه كشور ما نیز با سرعت هرچه بیشتر فعالیت خود را در حوزه این فناوری تعمیق بخشد تا بتواند در دنیای رقابتی عصر اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد. درعصری كه ماهیت كارها، ماهیت‌ مشاغل و ماهیت‌ مهارت‌های لازم عوض شده است، این كارآفرینی است كه به چالش طلبیده می‌شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اطلاعات و معرفی كارآفرینی پرداخته، در ادامه  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در كارآفرینی و كارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی كرده‌ایم.
 
2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات
امروزه اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات  به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یكدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره‌وری آنها به روشنی مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هایی كه بخش‌های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراكنده و دور از یكدیگر قرار گرفته‌اند و یا موسساتی كه موظف به انجام كارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشكلات خود از طریق این تكنولوژی‌ها رفع می‌كنند.
انقلاب اطلاعات و ارتباطات یكی از اصطلاحاتی است كه با رشد تكنولوژی‌های اطلاعاتی در كنار انقلاب صنعتی مفهوم پیدا كرده است. همان‌گونه كه در اثر انقلاب صنعتی، مجموعه‌ای از كارخانه‌ها، ابزار و ماشین‌آلات، اتومبیل‌ها و غیره به كمك انسان آمدند و بسیار از كارهای بدنی او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات تكنولوژی اطلاعات، نیز شامل سخت افزارها و نرم‌افزارهای كامپیوتری، شبكه‌های مخابراتی، سیستم‌های ماهواره‌ و غیره برای كمك به آن ‌دسته از مسایل انسان كه با اطلاعات سر و كار دارند بوجود آمده و توسعه یافتند.كاربردهای این تكنولوژی‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌های روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رسانی، مسایل علمی، مدیریت، ارتباط مستقیم از راه دور وغیره می باشد.
تجارب گوناگون سازمان‌های مختلف در سطح دنیا نشان می‌دهد كه تكنولوژی اطلاعات به راحتی بسیای از مشكلات سیستم‌های اطلاعاتی را رفع می‌كند. تكنولوژی اطلاعات قابلیت‌های زیادی در رفع مشكلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزایای تكنولوژی اطلاعات اشاره می‌شود.

?    افزایش سرعت
محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام كار را كاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. تكنولوژی اطلاعات امكان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌كند.
?    افزایش دقت
در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام كار متغیر است؛ درحالیكه تكنولوژی اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌كند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت كامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.
?    كاهش اندازه فیزیكی مخازن اطلاعات
با توسعه تكنولوژی اطلاعات و بكارگیری آن دیگر لزومی به حمل و نگهداری حجم زیادی از كتاب‌های مرجع تخصصی وجود ندارد. به راحتی می‌توان در هر دیسك فشرده اطلاعات چندین كتاب را ذخیره نمود. مركز تحقیقات كامپیوتر علوم اسلامی قم، از جمله مراكزی است كه به انجام این وظیفه مشغول است.
?    رفع برخی از فسادهای اداری
استفاده از تكنولوژی اطلاعات شفافیت در انجام كارها را افزایش می‌دهد و بسیاری از واسطه‌ها را حذف می‌كند. این دو مزیت كلیدی منجر به رفع برخی از فسادهای اداری خصوصاً در سطوح پایین می‌شوند.
?    ایجاد امكان كار تمام وقت
به كمك تكنولوژی اطلاعات بسیاری از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غیره از طریق شبكه‌های كامپیوتری و به صورت خودكار انجام می‌گیرد. بنابر این می‌توان به صورت 24/7( ) از آن بهره گرفت.
?    ایجاد امكان همكاری از راه دور
مخابرات، تلفن، تله كنفرانس، ویدئو كنفرانس و همچنین سیستم‌های همكاری مشترك ، EDI  و غیره نمونه‌هایی از كاربردهای تكنولوژی اطلاعات در این زمینه هستند.
?    كاهش هزینه‌های سیستم یا سازمان
با توجه به موارد فوق به خصوص افزایش سرعت كه باعث انجام تعداد كار بیشتر می‌شود و انجام كار  تمام‌وقت، بهره‌وری سیستم افزایش می‌یابد و در نتیجه باعث كاهش مقدار زیادی از هزینه‌ها می‌گردد.

آنچه مسلّم است تكنولوژی اطلاعات به منزله یك سلاح و ابزار جدید برای فعالیت جهان معاصر محسوب می‌شود كه عدم استفاده از آن انزوای كشور و در نهایت حذف شدن از جامعه جهانی را به دنبال خواهد داشت.
 
3- نقش كار آفرینان در توسعه تكنولوژی
كارآفرینی  اصطلاحی است كه در طول 300 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحبنظران به‌ صورت‌های مختلفی تعریف شده است. به طور خلاصه كارآفرینی فعالیتی است مخاطره‌آمیز كه فردی در پی اجرای یك ایده معمولاً اقتصادی توجه نهادهای سرمایه‌گذاری، علمی، صنعتی و غیره را جلب نموده و نیروی آنها را به سمت عملی نمودن ایده هدایت می‌كند. بنابراین یك ایده كه بر اساس یك نیاز اجتماعی شكل گرفته از ملزومات كارآفرینی است. نتیجه كارآفرینی علاوه بر نوآوری در محصولات جدید، حل نیازهای اجتماعی، ایجاد اشتغال برای دیگران،  افزایش سودآوری شركت‌ها و افراد و توسعه تكنولوژی است. كارآفرینی باعث رفع نیازها به كمك تكنولوژی‌های جدید می‌گردد. بسیاری از محصولات تكنولوژی‌های جدید خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در اثر فعالیت‌های كارآفرینانه بوجود آمده‌اند. اكثر شركت‌های فعّال در حوزه تكنولوژی مخصوصاً شركت‌های مبتنی بر خلاقیت و نوآوری  كه فناوری‌های جدید را خلق می‌كنند و اصطلاحاً درلبه فناوری فعّالند، شركتهایی كارآفرین هستند.
افراد كارآفرین از ویژگی‌های شخصیتی خاصی برخوردارند. مخاطره‌پذیری، نوآوری و خلاقیت، مسؤولیت‌پذیری و اعتماد به نفس، توانایی ارتباطات قوی، واقعگرائی، هدفگرایی، تهاجمی بودن، تحمل ابهام و عدم قطعیت، خوشبینی و تعّهد و اعتقاد به مركز كنترل درونی بخشی از ویژگی‌های این افراد است. هر فرد كارآفرین ممكن است تعدادی از این ویژگی‌ها را داشته باشد و با شخصیت منحصر به فردی به كارآفرینی بپردازد. شخصیت از ملزومات كارآفرینی است توسعه كار آفرینی نیازمند تربیت افراد كار آفرین می‌باشد. در سرتاسر دنیا مراكز مختلفی برای آموزش و كارآفرینی وجود دارد اگرچه برخی از افراد روحیه كارآفرینی بیشتر را وابسته به تحولات زندگی افراد در طول سالیان مختلف می‌دانند ولی این تناقضی با آموزش كارآفرینی ندارد. در آموزش كارآفرینی بایستی افرادی كه بصورت بالقوه از روحیه كارآفرینی برخوردارند انتخاب شده و سپس شخصیت‌شان به فعلّیت برسد. علاوه بر این روش‌های دیگری مثل انكوباتورها، برای تحریك كارآفرینی وجود دارد كه افراد عملاً تا سطحی از كارآفرینی هدایت می‌شوند و یكباره به خارج پرتاب می‌گردند و با حمایت‌ها و راهنمای‌های بعدی از آنها استفاده می‌نمایند.
نقش دولت در توسعه كارآفرینی، علاوه بر ایجاد  بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و حمایتی از كارآفرینی، شناسایی، آموزش و هدایت فعالیت‌های كارآفرینانه است. توسعه تكنولوژی بسیار وابسته به كارآفرینی است و نباید از آن غافل ماند.
 

4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در كارآفرینی
امروزه بر همه روشن شده است كه اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم می‌باشند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می‌آورند. فردی كه از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازراها را اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتری می تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد كه به دانش منتهی می‌شود و در مكانیزم تصمیم‌گیری و انجام بهتر آن اثر می‌گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده‌ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می‌كند. انسان‌هایی كه ارتباطات متنوع، بیشتر و قویتری دارند، كارهای خود را بهتر پیش می‌برند و زودتر به نتیجه می‌رسانند. هدف از این بخش بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات در ارتباطات در كارآفرینی است.
اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت كارآفرینی است. كارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امكان‌پذیر نیست. كارآفرینی مستلزم كشف یك نیاز اجتماعی است. و كشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعّالیت كارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راحل‌ها بدون اطلاعات امكان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّالیت كارآفرینی است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید تحولات شگرفی در دستیابی به اطلاعات بوجود آورده و بسترهای ارتباطی قویتری را فراهم كرده است. این فناوری‌ها اهّمیت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده‌اند. در نتیجه كارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت‌های این فناوری بهره برده‌ است. برای درك اهّمیت این فناوری‌ها در كارآفرینی به بررسی نظریه شبكه‌های اجتماعی می‌پردازیم. طبق نظریه شبكه‌های اجتماعی كارآفرینی، فرایندی است كه در شبكه متغیّری از روابط اجتماعی …

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی در صنعت برق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی در صنعت برق دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی در صنعت برق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه:
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یكی از اركان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .
صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملكرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .
اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشكیل می دهد و بنابر این باید از كیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین كیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاكم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملكرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .
حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری
در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .
بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شركت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حكایت از این دارد كه هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شركتها صورت گرفته لكن هنوز تعداد زیادی از شركتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:
ـ عدم درك صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شركت ها و در نتیجه عدم توجه كامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شركتها.
ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .
ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب كنترل‌های داخلی در شركتها .
انجام دادن یك عمل و حتی خودداری از یك عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را كه می توان نسبت به یك موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یك را ارزیابی كرد . در اینصورت تصمیمی كه در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود .
 
تاریخچه :
بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الكتریكی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یكی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا كه انرژی الكتریكی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشكار می گردد.
اكنون بیش از نود سال از تأسیس كارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق كلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلكه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یك نكته روشن كننده مطلب هم دشوار بدست می آید .
در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به كندی صورت گرفت . در این سالها كه همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از كارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت . با این وجود برای تأمین برق كشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000  كیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 كیلو وات ) در محل شركت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد كه در مهر ماه سال 1327  بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق كارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تكافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی كرد . چنانكه در زمستان سال 1328 كمبود نیروی برق در تهران بطور كامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 كیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900  كیلو وات از كارخانه نردبرگ آمریكا به مبلغ 500000  دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای 1334 و 1335 مورد بهره بردار ی قرار گرفتند .
در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل  اقدام به نصب مولد و احداث شبكه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشكلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور كشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی كشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.

ویژگیهای صنعت برق :
مهمترین ویژگیهای برق كه می بایستی در ارتباط با مشاركت سایر بخشها ، مخصوصأ مشاركت بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :
ـ زیر بنایی بودن صنعت
ـ سرمایه بری زیاد تأسیسات :
صنعت برق در بسیاری ازشهرهای كشور‌چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده است . لذا به نظر می رسد تخصیص سرمایه های هنگفت از سوی بخش
خصوصی به ویژه در امر تولید برق مشكل باشد .

زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :
با توجه به عدم امكان ذخیره سازی برق ، میزان تولید و سرمایه گذاری های انجام شده در این ارتباط ، به شدت به مركز كنترل شبكه برق كشور ( دیسپا چینگ ملی ) وابسته می باشد . به طور كلی نیروگاهها الزامأ باید به طور لحظه ای تولیدشان را با مركز كنترل شبكه برق كشور هماهنگ كنند .

ضرورت تداوم تأمین برق :
برنامه ریزی در صنعت برق باید با توجه به زمان برو زیر بنایی بودن آن طوری باشد كه همیشه به تأمین برق در آینده اطمینان وجود داشته باشد .  بنابراین چنانچه بخش خصوصی در این بخش مایل به فعالیت باشد ، باید تعهدات و ضمانت هایی را جهت تضمین تداوم برق ارائه دهد .

نظارت و كنترل :
در صنعت برق نظارت و كنترل ضرورت زیادی دارد . در واقع تمامی تولید
كنندگان و مصرف كنندگان به دلیل حساسیتی كه در صنعت برق وجود دارد از طریق دیسپاچینگ مراكز ( راهبری متمركز نیروی برق ) به طور مستمر تحت كنترل و نظارت می باشند .

انحصار :
صنعت برق از مرحله تولید تا توزیع با نوعی انحصار مواجه می باشد یعنی هم تولید كننده مجبور است محصول تولیدی خود را به خریدار خصوصی بفروشد وهم مشتركین و مصرف كنندگان برق ناچار با خرید برق از تولید كنندگان و توزیع كنندگان خاصی هستند .
امروزه صاحبنظران معتقدند كه در ضایعاتی مانند برق شكستن انحصار نسبت به تغییر مالكیت اثر مطلوبتری را در افزایش بهره وری و بهبود خدمات رسانی ، به مصرف كننده ها دارد . به همین لحاظ ما نیز تلاش خود را جهت شكستن انحصار متمركز كرده ایم .

آماده كردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق
در طی چند سال گذشته به منظور جلب امكانات و منابع غیر دولتی اقداماتی
برای آماده كردن زمینه ها در اداره صنعت برق به شرح زیر انجام شده است:

اجرای سیاستهای عدم تمركز :
با اجرای این سیاست بهره برداری و توسعه تأسیسات در حد امكان منطقه‌ای شد .

هزینه یابی :
با انجام عدم تمركز و منطقه ای كردن فعالیتها در بخشهای مختلف ، مراكز هزینه و مراكز درآمد مشخص شد .

توجه به منابع و فروش برق :
اگر چه صنعت برق با دریافت بهای تمام شده برق از مشتركین فاصله زیادی دارد لیكن تأمین بهای برق از منابع داخلی در سالهای اخیر رشد نموده است .

حذف بخشهای امانی و خدماتی
ظرفیت سازی :
با مشخص كردن مسئولیت ها در بخشهای مختلف خدمات تولید ، انتقال ، توزیع و تعیین درآمد و هزینه آنها و همچنین ایجاد طبقه ای از مدیران اجرایی ، ظرفیت های جدیدی برای قبول اداره امور ، به صورت غیر دولتی فراهم شده است .
ـ شناسایی فضاهای رقابت در داخل صنعت .
ـ آمادگی و تقویت فشار صنعت برق برای پذیرش فعالیت های جدید .

تفكیك فعالیت های برق
فعالیت های اصلی صنعت برق در بخش های تولید ، انتقال ، توزیع و فروش به صورت های مختلف انجام می گیرد .

اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری:
تشكیل شركتهای مدیریت تولید برق ، با توجه به شرایط صنعت ، جزفعالیت فروش كه تقریبأ تمامی آن به بخش خصوصی واگذار شده است‌در‌بقیه بخشها
كوشش در جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بوده است .
در زمینه بهره برداری از نیروگاهها 190 شركت مدیریت تولید تشكیل شده است .  40% سهام این شركت ها متعلق به دولت و بقیه آن به بخش غیر دولتی
است .
این شركتها بهره برداری از نیروگاهها را به عهده گرفته اند .

تشكیل شركت های توزیع نیروی برق :
حدود 34 شركت مدیریت بهره برداری بخش توزیع در استانهای كشور با مشاركت وزارت نیرو و بخش توزیع در استانهای كشور با مشاركت وزارت نیرو و بخش خصوصی تشكیل شده است . البته در استانهای بزرگ بیش از یك شركت مشغول به فعالیت هستند.

تشكیل شركتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات :
تلاش ما این است كه ظرف دو سال آینده در بخش های مختلف صنعت به استثنای تعمیرات اساسی و تأمین قطعات اصلی نیروگاهها ، بخش عمده ای از كارها به بخش خصوصی واگذار شود.
محدود نمودن فعالیت در شركتهای توزیع :
سعی ما بر این است كه با آماده كردن زمینه و طبقه بندی وظایف و حذف
فعالیت های خدماتی و پشتیبانی از شركت های توزیع ، این گونه فعالیت را به بخش خصوصی منتقل كنیم  .

اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :
در كشورهایی كه خصوصی سازی در صنعت برق آنها انجام شده ، بیشترین سعی بر این بوده است كه برای سرمایه گذاری های آتی فقط سازی نمود . در این راستا صنعت برق جهت پوشش و ریسكهایی كه برای سرمایه گذاری در این صنعت وجود دارد ، اقدامات مهم و عمده ای انجام داده است .
مهمترین ریسكی كه در صنعت وجود دارد قیمت گذاری برق است كه برای پوشش آن در برنامه هم ، تبصره ای از طرف وزارت نیرو پیشنهاد شده است  بر اساس این تبصره مجلس شورای اسلامی ، وزارت نیرو را مكلف كرده است كه قیمت تضمینی را برای خرید برق تعیین و اعلام كند . این كار انجام شده و در حال حاضر قیمت تضمینی برق برای تولید در لحظات قله مصرف ( پیك ) اعلام شده است . همچنین اگر بخش خصوصی حاضر باشد نیروگاهی را جهت بهره برداری اجاره كند ما آمادگی داریم كه برق را از آنها خریداری كنیم و به زودی قیمت های تضمینی آن را اعلام خواهیم كرد .
در مورد سرمایه گذاری خارجی نیز بسترهای مناسب قانونی ایجاد شده است به طور نمونه در مورد نیروگاه كرمان مجوزات لازم اخذ شود و تضمین‌های لازم جهت پوشش ریسك ها نیز پیش بینی شده است .
 
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »
صنعت برق در برنامه اول عمرانی :
در برنامه اول عمرانی كشور كه هفت ساله در نظر گرفته شده بود واز مهر ماه سال 1327 به اجرا گذاشته شد ، هدف اصلی در توسعه برق ، تأمین مصارف خانگی و روشنایی شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعی بوده است . در این برنامه مبلغ 250 میلیون ریالی برای خرید مولد های برق هزینه شده است ، در طول برنامه مذكور ، سازمان برنامه مولد های برق دیزلی 50 ، 100 ، 150 كیلو واتی را خریداری نموده و با كارمزد و بهره 3 درصد به شركتهای برق خصوصی و شهرداریها فروخت .
در این برنامه كمكهای سازمان برنامه محدود به نقاطی بوده كه مؤسسه های برق آنها قدرت پرداخت 50 درصد سهم سرمایه گذاری برق را دارا باشند .
در نتیجه توسعه برق در برنامه اول عمرانی تابع امكانات و نیاز جاری و آینده شهرها بود. در اواخر برنامه اول عمرانی قدرت نصب شده نامی نیروگاههای برق كشور برابر 40 مگا وات و میزان تولید انرژی برق نزدیك به 200 میلیون كیلو وات ساعت بود . در این برنامه اقدامات بسیار محدودی برای ایجاد نیروگاههای برق آبی ، بخاری و گازی نیز صورت گرفت و با نصب یك توربین بر روی رودخانه شوشتر با ژنراتوری به قدرت 500 كیلو وات ، استفاده از نیروی برق آبی در خوزستان آغاز گردید.

صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :
در این برنامه كه از مهر سال 1334 تا مهر سال 1341 ادامه یافت ، اجرای طرح های مربوط به گسترش و ایجاد شبكه های برق به عنوان یك فعالیت عمران شهری در جهت بهبود وضع زندگی مردم در برنامه گنجانده شد . هدفهای اصلی در این برنامه بر پایه محورهای زیر استوار بود :
1 ـ افزایش قابلیت تولید برق
2 ـ كاهش هزینه تولید برق
3 ـ اصلاح نرخ ها و كاهش سطح عمومی نرخ ها
برای تحقیق اهداف فوق ، كارشناسان داخلی و خارجی پیشنهاد داده بودند كه محدوده جغرافیایی كشور به چهار منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه با توجه به شرایط خاص آن منطقه برنامه جداگانه ای برای توسعه تأسیسات برق‌تنظیم گردیده و به مورد اجرا گذاشته شود . این چهار منطقه عبارت بودند
از :
1 ـ منطقه خوزستان : در این منطقه افزایش قابلیت تولید برق می بایست بر اساس پیش بینی تقاضاهای برق پایه گذاری شده و هزینه ها كاهش داده می شد . همچنین سطح عمومی نرخها باید به قسمی طراحی می شد كه مشوق صنایع برای استفاده بیشتر از نیروی برق باشد .
2 ـ منطقه تهران : تهران منطقه ای بود كه می توانست عرصه كافی برق را در اختیار داشته باشد . لازم بود نرخ برق در تهران كاهش یابد تا از این راه مصرف برق صنایع افزایش یافته تحولی در صنعت بوجود آید .
3 ـ شهرهای بزرگ : در شهرهای بزرگ به ویژه شهرهای اصفهان ، مشهد، تبریز ، شیراز ، ساری ، بابل ، قائم شهر ، ….. لازم بود در مورد احداث نیروگاههای تجاری اقدام شود تا در این شهر ها نیز از طریق كاهش سطح برق ، مصارف صنعتی افزایش داده شده و بتواند رشد اقتصادی آینده را موجب شود .
4 ـ شهرهای كوچك : اگر چه در این شهر ها برای رشد صنعت امكاناتی وجود داشت ولی در مرحله نخست تأمین برق برای مصارف روشنایی بیشتر مورد توجه بود .
برنامه دیگری كه در طی سالهای برنامه دوم عمرانی كشور آغاز گردید شروع كار ساختمان سدهای بزرگ از قبیل سدهای دز ، امیر كبیر ، سفید رود و سپس احداث نیروگاههای برق آبی در آنها به شرح زیر بود :
ـ سد دز با ظرفیت نصب شده اولیه 130 كیلو مگا وات
ـ سد امیر كبیر با ظرفیت نصب شده اولیه 91 مگا وات
ـ سد سفید رود با ظرفیت نصب شده اولیه 35 مگا وات
هدف این بود كه عملیات اجرایی سدهای فوق در سالهای اولیه برنامه سوم عمرانی كشور پایان یافته و ظرفیت نیروگاههای برق آبی كشور را كه بسیار ناچیز و غیر قابل ذكر بود به حدود 250 مگا وات برسد ، و در آینده نیز به موازات افزایش نیاز به نیروی برق ظرفیت این نیروگاهها به تدریج افزایش یابد.

صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :
در برنامه سوم عمرانی كشور كه از مهر ماه سال 1341 به مدت 5 سال و نیم به اجرا گذاشته شده بود و به نقش صنعت برق در تقویت زیر بنای اقتصادی اهمیت زیادی داده شد و ضمن آنكه تأمین برق برای مصارف صنعتی در درجه اول اهمیت قرار داشت. روشنایی شهر ها ومصارف خانگی نیز از نظر دور نمانده و برنامه ریزی هایی به منظور تأمین رفاه اجتماعی صورت گرفته بود .
در این سالها برای نخستین بار برنامه ای جهت تو سعه و گسترش صنعت برق تنظیم گردیده و در برنامه های عمرانی كشور گنجانده شد . اعتبارات نسبتأ زیادی برای تولید انتقال و توزیع نیروی برق در سراسر كشور ، پیش بینی شده و به مصرف رسید . در این برنامه ریزی دو هدف اساسی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته بود :
1 ـ تشویق و تسهیل كار صنایع
2 ـ افزایش و بهبود رفاه مصرف كنندگان
 برای تحقق بخشیدن به این دو هدف لازم بود از یك سو انرژی برق به میزان كافی ، مطمئن و با نرخ مناسب در اختیار مصرف كنندگان قرار می گرفت و از سوی دیگر با نرخ های تشویقی و افزایش عرضه برق ، مو جبات رشد صنعتی فراهم می آمد .
این امر فقط از طریق توسعه تأسیسات تولید ، انتقال و توزیع به ویژه در مراكز عمده مصرف و شهر های بزرگ و متوسط كه از لحاظ صنعتی اهمیت بیشتر ی  داشتند . می بایست بر مبنای طرحهای جامع اقتصادی و پیش بینی مصارف آینده انجام می پذیرفت. به همین خاطر بازار های برق به سه گروه متمایز تقسیم شده و برای هر گروه برنامه ریزی جداگانه به شرح زیر انجام گرفته بود .
1 ـ تأمین برق مراكز عمده مصرف با اعتباری به میزان 14 میلیارد ریال .
2 ـ تأمین برق 17 شهر متوسط با اعتباری به میزان 5/1 میلیارد ریال .
3 ـ تأمین برق شهرهای كوچك با اعتباری به میزان 2/1 میلیارد ریال .
همچنین برای بهینه سازی روشهای بهره برداری جهت بهبود كیفیت نیروی برق كاهش هزینه تولید و اصلاح و تركیب نرخ ها كه می توان آنها را جزء هدفهای كلی و عمومی برنامه سوم عمرانی كشور به حساب آورد ، اعتباری به میزان 600 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود . در آخرین تجدید نظری كه در اعتبارات برنامه سوم عمرانی كشور به عمل آمد هزینه سرمایه گذاری در صنعت برق به 21 میلیارد ریال افزایش یافت .
 
تغییر مؤسسات و كاهش فایده صورتهای مالی :
ما معتقدیم كه نرخ افزایشی تغییراتی كه به وسیله مؤسسات تجاری تجربه شده است ، باتوجه به تأخیر در منظور كردن حسابها به وسیله سیستم حسابداری ، دلیل اصلی كاهش در مفید بودن اطلاعات مالی است .
ما در ابتدا نرخ افزایشی تغییر را كه بر مؤسسه تجاری اثر گذاشته است بررسی كرده و سپس اثر تغییر در مؤسسات تجاری را بر مفید بودن اطلاعات حسابداری بررسی می نماییم .
در مؤسسات ، هزینه های تجدید ساختار ، مانند هزینه هایی را كه برای آموزش كاركنان ، مهندسی مجدد تولیدات یا طراحی مجدد سازمانی مصرف می شود فورا هزینه شده در حالی كه منافع تجدید ساختار به صورت كاهش هزینه های تولید و بهبود خدمات مصرف كننده در دوره های بعد شناسایی می شوند.
در نتیجه در طول تجدید ساختار ، صورتهای مالی منعكس كننده هزینه تجدید ساختار می باشد نه منافع آن و بنا بر این موجب عدم ارتباط با  ارزشهای بازاری كه منعكس كننده منافع مورد انتظار در مقابل هزینه ها است می گردد .
بطور مشابه می توان هزینه های سرمایه گذاری در نوآوری ( برای مثال تحقیق و توسعه ) كه عامل مهم تغییر در تكنولوژی شركتها می باشد را نیز نام برد . هزینه های نو آوری در ابتدا شناسایی می شوند در صورتی كه منافع در…

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی احداث هتل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی احداث هتل دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی احداث هتل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
طرح توجیهی :
احداث و تجهیز هتل سعید (فاز دوم) واقع در
شهر اردبیل مابین میدان بسیج و شهرك رضوان
 
فهرست مطالب

 مقدمه     1
بررسی اقتصادی     3
چكیده طرح     4
مشخصات فنی هتل     5
برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری     6
برآورد هزینه ساختمان و زمین     6
برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی     6
هزینه های قبل از بهره برداری     8
برآورد هزینه های جاری     9
برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل     9
هزینه های سوخت آب و برق و تلفن     10
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاك     11
هزینه های پیش بینی نشده     11
خدمات بیمه     12
جمع هزینه های جاری     12
سرمایه در گردش     12
محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانكی     13
محاسبه درآمدهای هتل     14
محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها     16

 

مقدمه :
شهر اردبیل مركز شهرستان اردبیل و استان اردبیل با جمعیتی بالغ بر 450 هزار نفر در شمال كشور ایران واقع می باشد . منطقه ای سردسیر و ییلاقی سرسبز كه در دامنه های كوه پر ابهت بلان واقع گردیده است . طبیعت بی نظیر این منطقه از دیرباز مورد علاقه جهانگردان و ایرانیان سایر نقاط كشورمان بوده و می باشد كه شاید وجود آبهای معدنی این خطه عامل مهمی در جذب گردشگر و جهانگرد بوده است اما بی تردید در سالهای اخیر راههای ارتباطی این شهر با سایر نقاط استان و شهرهای خارج از استان كه از ر شد و توسعه خوبی برخوردار بوده نیز عامل مهمی در جذب گردشگری و جهانگرد می باشد .
از طرف دیگر وجود سمینارها و جلسات اداری در شهر اردبیل به دلیل آب و هوای مطلوب سالانه عده زیادی را دعوت به اقامت در این شهر می نماید .
به نقل از سازمان ایرانگردی و جهانگردی سالانه حدود سه میلیون نفر از اردبیل و آبهای معدنی دیدن می نمایند كه هر ساله علاوه بر اینكه به تعداد بازدید كنندگان افزوده می شود نیازهای بازدیدكنندگان نیز بیشتر و بیشتر می‌شود و خواستار خدمات رسانی سطح بالاتری می شوند ، چرا كه علاوه بر اینكه سطح رفاه عمومی جهان در حال افزایش است رفاه در كشورمان ایران خوشبختانه بالا می رود .
با توجه به موارد بالا بر آن شدیم تا در حدود و اندازه توانمان و یاری خدا و در نظر گرفتن اعتبار از طرف بانكهای عامل استان یك هتل 63 اتاقه سه ستاره در غالب شركت تعاونی 444 در شهر اردبیل در چندین فاز تأسیس نمائیم تا اینكه بتوانیم گوشه ای از نیازهای اساسی و زیربنائی استان را ترمیم نموده كیفیت مهمانداری را بالا برده و باعث تشویق جهت اقامت بیشتر مهمانان شده اشتغال ایجاد كرده ، ارزش افزوده ایجاد نمائیم و در مجموع باعث افزایش درآمد خودمان شویم .

 
بررسی اقتصادی :
اگر چنانچه 50 درصد افرادی كه از استان دیدن می كنند بخواهند در هتلها و مهمانخانه‌ها اقامت داشته باشند و چهار شبانه روز طول مدت اقامت آنان در طول سال باشد با یك حساب ساده به حدود 16500 اتاق در استان نیاز داریم كه البته تعداد اتاق به اندازه ، نصف این رقم در سطح استان نیست بنابراین از لحاظ پذیرش مشكل خاصی نخواهیم داشت و انتظار می رود مشتری هتل همیشه در سطح مطلوب و قابل مقبولی مسافر داشته باشد .
تا بتواند علاوه بر اینكه اقساط بانك را به موقع پرداخت نماید سود قابل مناسبی را نیز نصیب صاحبان هتل نماید .
 
چكیده طرح :
مجری طرح : شركت تعاونی 444 ثبت شده به شماره 1211 در دفتر ثبت شركتهای ثبت اردبیل

اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل :
1-آقای میرشامل فزامخ زارنجی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
2-آقای میرسجاد فرزانه زارنجی نایب رئیس
3-آقای جلیل فرزانه منشی هیات مدیره
كالبد طرح : هتل 63 اتاقه با درجه سه ستاره به نام سعید
محل اجرای طرح : میدان رضوان نرسیده به میدان بسیج در شهر اردبیل .
 
مشخصات فنی هتل سعید :
1-موقعیت مكانی :
میدان رضوان جنب فضای سبز خیابان حافظ روبروی سالن ورزشی سرپوشیده در دست احداث به مساحت 1072 مترمربع دارای ابعادی به قرار 21 متر غرباً جنوباً 39 متر شرقاً 27 متر و شمالاً 19-24 متر كه شمال و غرب آن فضای سبز می باشد قطعه اول بخش دو شماره پلاك ثبتی 11/334/7567 كه در تاریخ 27/3/1374 پروانه تاسیس آن صادر گردیده است .
2-كالبد فیزیكی هتل :
هتل در 5 طبقه و یك و نیم طبقه به شكل ظاهری هتل پاسارگاد اصفهان طراحی شده است كه طبقه همكف دارای مساحت 991 مترمربع . طبقه اول 886 مترمربع ، طبقه دوم 609 مترمربع ، طبقه سوم 609 مترمربع ، طبقه چهارم 609 مترمربع و نیم طبقه 150 متر مربع كه در مجموع 3854 مترمربع می باشد .
 
برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری :
1-برآورد هزینه ساختمان و زمین‌:
1-1 زمین ساختمان با متراژ 1072 مترمربع در عالیترین موقعیت در شهر اردبیل كه امروزه دارای ارزش اقتصادی بیش از متری 3 میلیون ریال بالغ بر 3216 میلیون ریال قبلاً خریداری شده است .
1-2-متراژ بنای ساختمان 3854 متر می باشد كه از قرار هر مترمربع 1300 هزار ریال در مجموع به 200/5010 میلیون ریال می رسد .
2-برآورد هزینه های تاسیساتی ، تجهیزاتی و زیربنائی :‌
2-1-برق : خرید امتیاز و انشعاب ، تابلوی فشار قوی و ژنراتور برق 350 میلیون ریال .
2-2-آب : انشعاب و كنتور منبع ذخیره و پمپاژ 150 میلیون ریال
3-2-گاز : امتیاز و انشعاب 100 میلیون ریال
4-2-تلفن امتیازات و خرید دستگاه 200 میلیون ریال
5-2-چیلرهای گرماساز و سرماساز و هواساز 400 میلیون ریال
6-2-سیستم اطفاء حریق هوشمند 100 میلیون ریال
7-2-ایستگاه (اطاق) اینترنت ، خرید Lezy Line و تجهیزات جانبی 150 میلیون ریال
8-2-سپتینگ 150 میلیون ریال
9-2-تجهیزات اطاق (تلویزیون ، تخت و پتو ، مبل ، اجاق گرم نگهدارنده ، یخچال ، فرش و دكوراسیون داخلی اطاق) 420 میلیون ریال
10-2-آشپزخانه و رستوران 250 میلیون ریال
11-2-آسانسور 130 میلیون ریال (با اتاقك شیشه ای و Softemotort)
12-2-دكوراسیون لابی و مدیریت 300 میلیون ریال
13-2-لباسشوئی 50 میلیون ریال

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كار‏آفرینی تولید پیتزا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كار‏آفرینی تولید پیتزا دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كار‏آفرینی تولید پیتزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات
1-1    مقدمه و بیان موضوع                                 1
1-2    اهداف كلی (كلان)                                 1
1-3    اهداف جزئی (خرد)                                 2
1-4    اهداف سازمان                                 3
1-5    انگیزه                                         3
1-6    اهمیت موضوع                                 3
1-7    محدودیت مكانی                                 4
1-8    محدودیت زمانی                                 4
فصل دوم : ادبیات تحقیق                            
2-1 آشنایی با شركت                                 5
2-2 نیروی انسانی                                     6
2-3 تجهیزات و ماشین آلات                             8
2-4 چارت سازمانی                                     9
2-5 آشنایی با محصولات                                 11
2-6 ظرفیت تولید                                     11
2-7 روش تولید                                    12
فصل سوم : طراحی تولید                
3-1 طراحی                                        15
3-2 تولید                                         19
فصل چهارم : بازاریابی فروش و تجزیه و تحلیل مالی                
4-1 پیمان گذاری محصول                                23
4-2 بازاریابی (كانال های توزیع محصول)                         24
4-3 رقبا                                         26
4-4 شناسایی بازار در داخل كشور                             27
4-5 تجزیه و تحلیل مالی                                 29
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                    
5-1 نتیجه گیری                                     38
5-2 پیشنهادات                                     39
فصل اول : كلیات

1-1مقدمه وبیان موضوع
انسان برابر تامین انرژی بدن نیاز به غذا دارد وبرای فعالیت روزمره خود باید از تغذیه ای سالم برخوردار باشد كه این امر بدون مصرف خوراكی‌ها امكان پذیر نمی باشد .
درزمان های قدیم ابتدا قهوه خانه های محلی وجود داشت كه در آن چای وقلیان و غذاهای سنتی وجود داشت وبعد از گذشت زمان وتغییر فرهنگ تغذیه ونیز پیدایش غذاهای متنوع قهوه خانه ها جای خود را به اغذیه فروشی ها كه امروزه شما مشاهده می كنید دادند كه یكی از این غذاها كه در واقع از كشور دیگر وارد ایران شده ودر اغذیه فروشی ها یافت می شود پیتزا می باشد ومكانی را كه برای تهیه پیتزا فعالیت می كند تا این  غذا را تهیه كند اصطلاحا با نام پیتیزا فروشی می باشد پیتزا فروشی كه امروزه از رشد زیادی برخوردار بوده ودارای سود زیادی می باشد تصمیم گرفته شد تا در مورد آن پروژه ای در نظر گرفته شود .

1-2 اهداف كلی ( كلان )
از جمله اهدافی كه سبب انتخاب چنین پروژه ای گردید كسب اطلاعاتی در مورد این شغل بود از جمله این اطلاعات می توان به موارد زیر اشاره نمود .
كسب اطلاعات در مورد درآمد این شغل كه از نظر عموم مردم شغل پردرآمدی است .
كسب اطلاعات از نحوه آماده سازی غذای معروف آن یعنی پیتیزا
كسب اطلاعات از چگونگی تشكیل یك چنین مكان هایی توسط صاحبان آن ها كسب اطلاعات در مورد چگونگی تقسیم هزینه مواد مورد نیاز بین قسمت های مختلف .

1-3 اهداف جزئی ( خرد )
از جمله اهدافی كه باعث انتخاب این پروژه گردید موارد ذیل است :
میزان درآمد : فهمیدن چگونگی كسب درآمد ومیزان آن یكی از دلایلی بود كه باعث شد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد . در نظر مردم این شغل از درآمد خوبی برخوردار است به دلیل محبوبیت این غذا بین مردم ومراجعه مناسب از سوی مردم باعث شده تا درنظر مردم به عنوان شغلی یاد شود كه از در آمد خوبی برخوردار است كه این دلیل بر ای ما كافی بود تا آن را مورد بررسی قرار دهیم .
نحوه آماده سازی غذا : دانستن در مورد طرز آماده سازی این غذا ( پتیزا ) به دلیل جذابیت وتنوع مواد موجود در آن ویاد گرفتن تهیه آن یكی دیگر از دلایل بود .
چگونگی تشكیل آن : چگونگی تشكیل وایجاد این شغل توسط صاحبان آن ازنظر سرمایه اولیه كه برای شروع كار لازم است وتهیه مكان آن كه مهمترین قسمت در ایجاد آن است .
چگونگی تقسیم هزینه مواد مورد نیاز قسمت ها : چگونگی تقسیم هزینه مورد نیاز برای آماده سازی غذا بین قسمت های مختلف كه هر یك از دیگر قسمت ها مجزا می باشند كار مشكلی است وكسب اطلاعات در مورد این روش تقسیم باید خیلی جالب وكار آمد باشد كه در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
1-4 اهداف سازمان
اهداف اصلی سازمان كسب سود وگسترش شعبه هایی در نقاط مختلف كرج می باشد .

1-5 انگیزه
چون در بین عموم مردم در مورد سود سرشار این شغل صحبت هاونظرهای زیادی رایج شده وگفته می شود كه این شغل از هزینه كمی نسبت به درآمدی كه كسب می كند برخوردار است همین مسائل انگیزه ای شد تا ما درمورد این موضوع بررسی وتحقیق كنیم .

1-6 اهمیت موضوع
پیتزا غذایی است كه از كشوری به نام ایتالیا وارد ایران شده و چون بامزاج ایرانی ها سازگار بود به سرعت مورداستقبال عموم مردم قرار گرفت .
پیتزا به دلیل فراوانی مواد تشكیل دهنده از طعم خوبی برخوردار بوده ودارای كالری زیادی می باشد . در پیتزا فروشی ها انواع پیتزا ها وجود دارند ازجمله :
ممتاز – كباب – میگو – مرغ – پیرونی – و… كه از مواد تشكیل دهنده آن می توان قارچ – سوسیس –كالباس –فلفل دلمه ای – گوجه – پیاز – پنیر وگوشت نام بود كه می تواند انرژی لازم بدن را تامین كند بدلیل اینكه امروزه پیتزا طرفداران زیادی دارد واز سود نیز برخوردار است می تواند اصلی ترین اهمیت موضوع باشد .
1-7 محدودیت مكانی
پیتزا فروشی كه ما درمورد آن تحقیق می كنیم پیتزا فروشی خانواده نام دارد كه در فلکه اول تهرانپارس بین خیابان نهم و دهم ودهم قرار دارد واز نظر مسیر و ومسافت تقریبا به هر من برای تحقیق نزدیك است وبا توجه به شناختی كه در مورد این پیتزا فروشی دارد وبا توجه به آن كه درمحل پررفت و آمدی قرار گرفته ودر نتیجه سود زیادی را كسب می نماید محل خوبی برای تحقیق در مورد پروژه نامبرده می باشد .

1-8 محدودیت زمانی
محدوده زمانی كه ما برای این پروژه درنظر گرفته ایم ا زاوایل اسفند ماه سال 1387 الی اواخر بهار سال 1388 می باشد پیتزا فروشی خانواده از سال شروع به كار كرده وتا به حال بدون هیچ مشكلی در محل ثابت خود به كار ادامه می دهد .

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1- آشنایی با شركت
فروشگاهی كه مورد تحقیق قرار گرفته است « پتیزا خانواده » نام دارد كه مختص به تهیه وفروش انواع پیتزا وساندویج می باشد این فروشگاه از نظر مكانی در موقعیتی بسیار مطلوب قرارگرفته واز نظر ظاهری دارای شكل وشمایلی زیباست دارای دو طبقه بوده كه وسایل پخت وپز در طبقه بالا و وسایل پذیرایی در طبقه همكف قرار دارد .
از میز وصندلی های بسیار زیبایی برخوردار می باشد كه جوابگوی میهمانان زیادی می باشد حتی درروزهای خیلی شلوغ . از نظر نمای خارجی دارای شیشه های بسیار مجلل با یك تابلوی تبلیغاتی كه نام فروشگاه بر روی آن حك شده بر روی سردرآن نصب شده است .
 
شكل شماره 1 : محل دقیق فروشگاه را نشان میدهد .
2-2 نیروی انسانی
تعداد پرسنل فروشگاه 5 نفر می باشد كه در مواقع شلوغی مانند عید كه رفت و آمد مردم برای صرف غذا افزایش می یابد یك نفر به عنوان كمكی به افراد فروشگاه اضافه می شود تا به بقیه اعضا در سرویس رسانی به مردم یاری نماید هر یك از افرادی كه در این فروشگاه كار می كنند از نظر اخلاقی و آداب برخورد با مردم باید در حالتی مناسب باشند تا بتوانند مشتریان بیشتری جلب كنندواین همان چیزی است كه در نظر صاحب فروشگاه است .
همچنین در فروشگاه تعداد 9 میز و حدود 32 صندلی وجود دارد كه همگی تازه خریداری شده اند كه درافزایش زیبایی فروشگاه سهیم می باشند .
این فروشگاه یك ساختمان 2 طبقه می باشد كه در طبقه فوقانی آن آشپزخانه وانبار مواد اولیه غذایی كه منظور از انبار یخچال وفریزر مخصوص نگهداری مواد اولیه غذایی است قرار دارد وطبقه تحتانی یاهمكف مخصوص پذیرایی از مشتریان است .

جدول مخصوص نیروی انسانی
جمع    قسمت خدمتكار    قسمت صندوق    قسمت آشپزخانه    تحصیلات
2   پنجم ابتدایی
سیكل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
5    1    1    3    جمع
شكل شماره 2
جدول فوق جدول مخصوص نیروی انسانی می باشد كه در سطر افقی آن 5 خانه قرار دارد قسمت اول تحصیلات می باشد كه هر فرد ممكن است دارای یكی از مدارك تحصیلی باشد كه در ستون عمودی زیر قسمت تحصیلات قرار گرفته است از قرار ( پنجم ابتدایی – سیكل – دیپلم – فوق دیپلم – لیسانس ) قسمت های بعدی آشپزخانه وصندوق وخدمتكار می باشد كه تعداد افراد با توجه به مدرك تحصیلی آنهانمایش داده می شود وقسمت آخر قسمت جمع عمودی می باشد كه تعداد كل افراد دارای هر یك از مدارك نام برده را نشان می دهد و جمع افقی نیز تعداد كل افراد درهر قسمت از فروشگاه ( آشپزخانه –
صندوق – خدمتكار ) رانشان می دهد .

2-3 تجهیزات وماشین آلات
فروشگاه مورد تحقیق از لحاظ تجهیزات دارای دو فرمی باشد كه یكی از آنها مخصوص طبخ پیتزا ودیگری مخصوص ساندویج می باشد . از دیگر تجهیزات می توان به میزهای كار اشاره كرد كه یكی برای تهیه پیتزا قبل از گذشتن درون فرد دیگری جهت بسته بندی كردن وفرستادن نزد مشتری ودیگری برای تهیه ساندویج كاربرد دارند .
یك یخچال برای نگهداری مواد اولیه اعم از سوسیس وكالباس … ویك فریزر برای نگهداری مواد مشابه در زمان های طولانی ویك یخچال ویترینی در طبقه پائین كه برای نگهداری سالاد و سس ونوشابه استفاده می شود از دیگر تجهیزات این فروشگاه می باشد .
یك دستگاه در طبقه همكف وجوددارد كه برای تهیه نوشابه از آن استفاده می شود كه ابعاد ان حدود یك ونیم متر در نیم متر است كه دارای 4 خروجی مجزا می باشد كه دو خروجی برای نوشابه زرد و دو
خروجی دیگر برای نوشابه مشكی می باشد .
طرز تهیه نوشابه بدین صورت می باشد كه ماده اولیه نوشابه كه به صورت مایع می باشد را به همراه مقدار معینی آب در دستگاه وارد كرده وپس از انجام فعل وانفعالاتی در درون دستگاه مواد به نوشابه تبدیل شده و آماده برای مصرف می باشد .
همچنین این دستگاه دارای 3 كپسول بوده كه یكی از آنها بزرگتر از آن 2 كپسول دیگر است وبرای تولید گاز نوشابه به كار می رود و آن دوی دیگر محتوی نوشابه زرد ومشكی می باشند .
درشكل شماره 3 جدول تجهیزات مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این جدول نام دستگاهها وتجهیزاتی كه در فروشگاه قرار دارد لیست شده وتعداد آن ذكر گردیده است پس مشخصاتی در رابطه باشكل ظاهری ونحوه قرار گرفتن آن از نظر مكانی در داخل فروشگاه ذكر می گردد.
جدول تجهیزات
مشخصات    تعداد    نام دستگاه
ابعاد آن حدود یك ونیم متر در نیم مترو 4 خروجی دارد كه برای نوشابه زرد ومشكی است .
كه در اشپزخانه می باشد وبرای تهیه پیتزا وساندویج از آن استفاده می شود .
كه دو عدد از آن در آشپزخانه برای نگهداری مواد اولیه فاسد شدنی ویك عدد ویترین در پایین وجود دارد .
كه میز آن بین چهار صندلی كه صندلی آن به صورت دو صندلی به هم چسبیده می باشد .    1

3
3

9و32    دستگاه نوشابه

میزكار
یخچال

میزوصندلی
شكل شماره 3
 
2-4 چارت سازمانی      

همانگونه كه در شكل شماره 4 مشاهده می كنید ،  ركن اول این سازمان را رئیس تشكیل می دهد . كه در مورد این فروشگاه رئیس همان صاحب فروشگاه است كه بیشتر دستورات را درمورد چگونگی و میزان تولید وعملكرد كارگران صادر می كند همچنین سرآشپز وصندوق دار كه زیر نظر رئیس انجام وظیفه می كند در یك ردیف سازمانی قرار دارند در زیر به وظایف هر یك پرداخته می شود .
سر آشپز مسئولیت آشپزخانه وتمامی افرادی را كه در آنجا كار می كنند برعهده دارد وهمچنین خریدهای جزئی وروزانه فروشگاه برعهده وی است واز دیگر وظایف آشپر تنظیم دمای فردر مواقع مختلف كه بستگی به تعداد مشتریان دارد است بدین ترتیب كه درمواقع شلوغی فروشگاه كه سفارشات زیاد است شعله فر را زیاد كرده تا جبران دمای خارج شده از فر را به علت بازو بسته كردن زیاد در فر كند وبرعكس همچنین طرف حساب رئیس در قسمت آشپزخانه سر آشپز می باشد وكلیه دستورات مربوط به پرسنل دیگر د ر این قسمت به سر آشپزابلاغ می شود .
صندوق دار مسئولیت سالن فروشگاه را برعهده دارد و پیش خدمت زیر نظر وی به انجام فعالیت می‌پردازد صندوق دار در قبال دریافتی های فروشگاه مسئول است ودر پایان ساعت كاری دریافتی ها را به رئیس تحویل می دهد و در قبال كم وكاستی ها مسئول می باشد .
پیش خدمت زیر نظر صندوق دار به فعالیت خود مشغول است واز او دستورات خود را دریافت می‌كند عمده ترین كار پیش خدمت بردن سفارشات به آشپزخانه و آوردن غذاهای سفارش شده از آشپزخانه بر روی میزهای مشتریان است از دیگر كارهای این شخص تمیز كردن میزهای خالی شده وبردن ظرف های خالی به آشپزخانه وهمچنین پاكیزه كردن سالن وپنجره های فروشگاه و … است .
كمك آشپز زیر نظر آشپز فعالیت می كندودر كنار سر آشپز به تهیه پیتزا و ساندویج می پردازد وكارگر ساده را زیر نظر دارد .
كارگر ساده وظیفه پاكیزگی آشپزخانه ونظافت ظروف كثیف شده را برعهده دارد وهمچنین تهیه ساندویج برعهده وی است .

2-5 آشنایی بامحصولات
رستوران ها واغذیه فروشی های بزرگ محصولات متنوعی را عرضه می كنند اما فروشگاهی كه مورد تحقیق ما است چنین نبوده وتنوعی درنوع محصولات نداشته وتعداد محصولات آن از 12 الی 13 نوع محصول تجاوز نمی كند .
كه این انواع محصول شامل تعدادی پیتزا از قبیل …

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید