فایل سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال :

فایل سرگذشت تاریخی ورزش فوتبال

اسناد تاریخی به وضوح نشان می دهند بازی یا نوعی ورزش بدنسازی كه عبارت بود از ضربه زدن به توپ با پا و فرستادن آن به درون توری كوچك، در قرن دوم و سوم قبل از میلاد در درون فرمانروایی خاندان «هال» در ارتش چین مرسوم نبوده است. همچنین اسنادی مستحكم تر نشان می دهد مرزبندی زمینی برای بازی ضرببه به توپ با پا،در شهر كیوتوی ژاپن اتفاق افتاده است. در یونان و روم قدیم نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال كنونی وجود داشته است، البته هر تیم بیش از 27 بازیكن داشت. به هر حال ذكر دقیق این مطلب كه فوتبال دقیقاً كی و كجا شروع شد امری ناممكن است. اما منطقی است كه بپذیریم بازی با توپ كه ما در ورزش های شكل یافته كنونی، بیش از 3000 سال قبل در جایی روی این كره خاكی وجود داشته است.

اما قدر مسلم آنست كه انگلستان محل تولد فوتبال جدید و اتحادیه فوتبال است و جای هیچ شك و تردیدی در آن نیست. انگلستان همراه با اسكاتلند مشتركاً پایه گذاران فوتبال شكل یافته كنونی می باشند.

فوتبال كه به زبان عامیانه مردم انگلیس ساكر (soccer)نامیده می شود و محبوب ترین و رایج ترین ورزش در بین مردم این جزیره از قرن هشتم میلادی به بعد بوده است. اما در شروع به بازی خشن و جنگ تن به تن بیشتر شبیه بود.

در سال 1869 اتحادیه فوتبال در قوانین خود شرطی را وارد كرد كه بموجب آن تماس توپ با دست كاملاً ممنوع باشد و به این ترتیب شالوده فوتبال جدید ریخته شد. در این بازی توپ نه نقطه مشخصی كه قبل از شروع بازی تعیین می شد حركت داده می شد. صدها نفر در بازی ای شركت می كردند كه در طول قرن ادامه یافت.

اما از آنجا كه مسابقات فوتبال به خشونت كشیده می شود، حكومت ها بسیار كوشیدند تا آن را ممنوع كنند. در انگلیس پادشاه ادوار سوم در سال 1231 میلادی قوانینی در این مورد را منع كرد و كوشید فوتبال را متوقف كند. در اسكاتلند پادشاه جیمز اول در سال 1424 میلادی در مجلس اعلام نمود كه هیچ كس حق ندارد در فوتبال بازی كند. الیزابت اول ملكه انگلستان قانونی در مجلس به تصویب رساند كه بر اساس آن برای بازیكن فوتبال مجازات زندان به مدت یك هفته در نظر گرفته می شد و فرد خاطی می بایست در كلیسا توبه می كرد. اما هیچ قانونی نتوانست این بازی را در انگلیس متوقف كند. چون فوتبال به بازی ای سردی تبدیل شده بود. در سال 1815 كالج اتون مشهورترین مدرسه انگلیس یك سری قوانین وضع كرد و پس از مدتی مدارس كالج ها و دانشگاه های دیگر نیز از این قوانین پیروی كردند. بعدها این قوانین استاندارد شد و نسخه ای از آن اكنون به عنوان قوانین كمپیریچ شناخته می شود، در سال 1848 در بسیاری از كالج ها و دانشگاه های انگلیس پذیرفته شد. اما كم كم فوتبال به دو مكتب جدا از هم تقسیم شد. برخی كالج ها و مدارس ترجیح دادند از قوانین مدرسه راگبی پیروی كنند كه در آن به زمین انداختن حریف، ضربه زدن به ساق پا، حمل توپ و خلاصه تمامی قوانینقدغن شده در قوانین كمبریج كاملاً مجاز بود. در 26 اكتبر 1863 یازده باشگاه و مدرسه لندن نمایندگان خود را به همایشی كه در «تاورن فری مزون» تشكیل شده بود فرستادند تا یك سری قوانین اساسی و جداگانه برای مسابقات وضع شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد :

فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد

چكیده

گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است.

این فایل پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملكردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشكلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ایم.

روش فایل در مطالعه توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد. جامعه آماری را 260 نفر كه 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشكیل داده‌اند.

ابزار فایل پرسشنامه بدشكلی بدنی و چاقی كه دارای 33 آیتم می‌باشد 19 سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیك و‌14 سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در فایل استفاده شده است .

تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجه فایل این بود كه این روش فایل توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.

فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد
فهرست مطالب:
چكیده
فصل اول: كلیات
1-1 مقدمه
1-2 طرح مسئله و اهمیت آن
1-3 اهمیت موضوع فایل
1-4 اهداف فایل
هدف فرعی
1-5تدوین فرضیه فایل
فرضیه اصلی: بین دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی از نظر بدشكلی بدنی تفاوت معنی‌داری وجود دارد
فرضیات فرعی
1-6 سوالهای فایل
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
فصل دوم: پیشینه یا ادبیات
2-1 اختلالات شبه جسمی در DSMIV
2-4 اختلال بدریختی بدن
A- اختلال جسمانی كردن
وجود یك یا دو
برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی
B- اختلال شبه جسمی نامتمایز
C- اختلال تبدیلی
D- اختلال درد
3- همه‌گیرشناسی
E- خود بیمار انگاری
1-تعریف. ترس یا باور بیمارگونه از مبتلا بودن به یك بیماری جدی در حالیكه چنین چیزی وجود ندارد
2-تشخیص، علائم و نشانه‌ها
3-همه گیر شناسی
69-روان پویائی
7-تشخیص افتراقی
9-درمان
F-اختلال بدریختی بدن
انواع هذیانی و غیر هذیانی اختلال بدشكلی بدنی
بدشكلی بدنی به عنوان یك عامل متغییر «وسواسی جبری» (OCD)
*بدشكلی بدنی و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغیر یك اختلال تصویر بدن
*بدشكلی بدنی به عنوان یك اختلال روان تنی
2-5 – همه‌گیر شناسی
سبب شناسی

ویژگی‌های بالینی
تشخیص افتراقی
سیر و پیش آگهی
درمان
اجزاء درمان
(شیوه‌های درمانی اضافی)
فصل سوم: روش فایل
3-1 طرح فایل
3-2 جامعه و نمونه آماری
3-3 ابزار فایل
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم: نتایج بحث و پیشنهاد
5-1 مقدمه
5-2 بحث و نتیجه گیری و تحلیل فرضیه‎ها
5-3 پیشنهادات
فایل مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دوره متوسطه ناحیه4 مشهد
فهرست منابع

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل پیدایش زورخانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل پیدایش زورخانه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل پیدایش زورخانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل پیدایش زورخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل پیدایش زورخانه :

فایل پیدایش زورخانه

مقدمه

همه می دانیم كه در زمانهای قدیم كسب علم و دانش و یاد گرفتن سواد مخصوص طبقه خاص ثروتمندان زمان بوده و هر كس بسادگی قادر به كسب علم و دانش و حتی خواندن و نوشتن نبوده است.

در قدیم همانطوریكه ذكر شد اكثریت مردم بیسواد بودند و بهمین علت كمتر كسی به فكر ضبط و ثبت آثار هنری و ورزشی زمان بوده است و اگر در شهر و دیاری هنرمند یا دلاوری وجود داشته بعلت عدم ثبت و ضبط یادگارهای آنان اطلاع كافی و كامل از این ابرمردان در دست نیست.

زورخانه های یزد

1- زورخانه میدان شابق سابق بوده است.

زورخانه میدان شاه كه در حال حاضر دایر می باشد یكی از زورخانه های معروف یزد می باشد كه در طول سالهای متمادی پهلوانان بنامی كه بعضی از آنها موفق به دریافت بازوبند پهلوانی گردیده بودند پرورش داده و قدمت این رودخانه در حدود پنج قرن می باشد.

2- زورخانه خواجه خضر

زورخانه خواجه خضر كه فعلا دایر است قبلا بنام زورخانه دهك معروف بود و كماكان رونق سابق را دارد.

3- زورخانه فهادان

این زورخانه هم واقع در محله فهادان یزد و در حال حاضر دایر می باشد.

4- زورخانه قلعه

زورخانه قلعه (منظور قلعه حكومتی است) كه در كوچه پشت شهربانی یزد بوده و فعلا اثری از آن باقی نیست.

5- زورخانه گودال

این زورخانه در محل دارالشفاء مقابل منزل نواب رضوی بوده و فعلا متروك ومخروبه است.

6- زورخانه صدری

زورخانه صدری در خیابان قدیم صدری جنب اداره برق سابق واقع بوده و در حال حاضر اثری از آن باقی نیست.

7- زورخانه وقت الساعت

این زورخانه در محله وقت الساعت در زیر بازارچه انتهای میدان وقت الساعت واقع و فعلا كارخانه نساجی شده است.

8- زورخانه امیرچقماق

این زورخانه در كاروان سرای امیرچخماق دایر بوده و فعلا اثری از آن باقی نیست.

9- زورخانه گازرگاه

واقع در محله گازرگاه جنب خانه مرشد اكبر بوده و فعلا دایر است.

10- زورخانه ناظم

این زورخانه در تكیه ناظم بوده و فعلا اثری از آن در دست نیست.

11- زورخانه محل تل

این زورخانه در نزدیك بازارچه محل تل بوده و فعلا اثری از آن باقی نیست.

12- زورخانه ملك

این زورخانه در محله كوچه میرقطب جنب پشت حمام میدان خان واقع بوده و در حال حاضر اثری از آن باقی نمانده.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اشنایی با ژیمناستیک هنری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اشنایی با ژیمناستیک هنری دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اشنایی با ژیمناستیک هنری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اشنایی با ژیمناستیک هنری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اشنایی با ژیمناستیک هنری :

اشنایی با ژیمناستیک هنری

اشنایی با ژیمناستیک هنری
فهرست

ژیمناستیک هنری

تعلیم رقص برای ژیمناستیك

در مورد موسس

رقص و ژیمناست مرد

نیازهای یگانه

پیشنهادهای تدریس

خلاصه

مقدمه

ژیمناستیكهای هنری ورزش است یا هنر؟ حركت عادی سطح یك نمایش در مهارتهای رقصیدن است؟ یا بیشتر شبیه یك رقص باله است در رقصیدنی كه یك نقش را همچنین بازی می كند؟

ورزشكارانی كه عاشق رقص و جهش و خوابیدن هستند واقعاً باید دوره رقص داشته باشند؟ قصد این كتاب پاسخ به تمام این پرسشهاست و نشان دادن آنها بدون شك، كه رقص واقعاً یك قسمتی از ژیمناستیك است. ژیمناستیك، اگرچه بعضی را می ترساند، اما مطمئناً هم ورزش و هم هنر است.

طرح این كتاب بعد از چند سال تدریس رقص برای ژیمناستیك آمده است و دو سال از نوشتن درباره موضوع برای مجله ورزشكار بین المللی. تدریس تقریباً تصادفی اتفاق افتاد، وقتی من در یك بدنسازی توقف كردم كه درباره امكان ایجاد كلاسهای مختلط برای بچه ها و بزرگسالان فایل كنم. (مدیر) توضیح داد كه آن ممكن است برای اعضای تیمهای مسابقه ای زمان بگیرد كه شروع كننده دوره های رقص را و من وسوسه شدم با این فكر كه رقص و ژیمناستیك با هم تركیب شوند. من ژیمناستیك را در تلویزیون تماشا كرده بودم و آن را بطرز وحشتناكی هیجان انگیز پیدا كردم و همیشه می توانستم بگویم كه ورزشكارهای مسابقه ای دوره رقص داشته اند.

بنابراین من بعداً ترسیدم وقتی كشف كردم كمبود اطلاعات موجود در موضوع رقص برای ژیمناستیك. چگونه من باید می دانستم كه دقیقاً چه دوره هایی باید به ورزشكاران داد؟ چه چیزهایی من باید شامل طرحهای درس می كردم؟و اگر مفسران تلویزیون دائماً به كمبود یا مهارت ورزشكاران اشاره می كردند.

تعلیم رقص برای ژیمناستیك

به سولات زیر در طول دوره پاسخ دهید و جوابهای درست را تهیه كنید خصوصاً در قسمتهایی كه مربوط به ورزشكار است. دوماً چنین دوره ای وقتی كه ورزشكار یك دوره كامل را داشته باشد اتفاق می افتد. اگر حركات عادی نباید به درستی مورد بررسی قرار بگیرند. تا هنگامیكه تمام نیازهای زیر با رضایت تلاقی پیدا كنند.

آیا رقص باله شامل تمام مراحل لازم و عوامل سختی می شود.

آیا حركات و حالتهای برگزیده هر دو تنوع و هیجان را پیشنهاد می كند؟

آیا تمام عوامل فاصله ای كاملاً مورد بررسی و استفاده شیرین فایده قرار گرفته‌اند.

آیا حركات عادی تنوع موزون را اظهار می كند؟

آیا حركات با هم ناشی می شوند بدون آمدن آنها ثبت سرهم؟ اگرچه داوری‌ها تاكید قابل توجهی بروی حركات پیوسته قرار می دهند و ورزشكار باید مطمئن باشد كه هر حركت با یك شروع و پایان روشن، شمرده انجام می شود.

آیا جریان عادی تنها شامل مهارتهایی می شود كه ورزشكار در یك سرعت مناسب موفق داشته باشد؟ ورزشكار باید 90 درصد سرعت موفلق داشته با مهارتهای نمایشی روی نورد كوتاه قبل از سعی كردن آنها روی یك نورد از تنظیم ارتفاع. همین طور، او باید 90 درصد نمایش مثبت روی نورد بلند داشته باشد. قبل از تكامل آنها برای اجرای مهارتهای در طمی یك رقابت.

آیا (حركات عادی) بین تنظیم زمان 1:10 تا 1:30 دقیقه اتفاق می افتد. دوباره بخاطر حالت عصبی توجه می شود یك نقش بزرگ را در طول نمایش واقعی بازی كند. یك كار عادی كه استافده می شود در هر دو حداقل بی نهایت یا شیرین مقدار زمان ممكن است در طول رقابتی كوتاهی شود. آن ورزشكارهایی كه تجربه كمتر دارند مخصوصاً باید از این بی نهایت ها خودداری می كنند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی استقامت قلبی وعروقی در ورزش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی استقامت قلبی وعروقی در ورزش دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی استقامت قلبی وعروقی در ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی استقامت قلبی وعروقی در ورزش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی استقامت قلبی وعروقی در ورزش :

بررسی استقامت قلبی وعروقی در ورزش

عنوان:

فعالیت بدنی

اعجاز ورزش با برنامه های تمرینی

منابع


بخشهایی از متن:

فعالیت بدنی

پیام اصلی :

تحرك رمز سلامتی است . كه علاوه برافزایش سلامت جسمانی ، روانی اجتماعی موجب پیشگیری ازبیماریهایی مانند : قلبی – عروقی ، دیابت ، چاقی ، پوكی استخوان ، آتروفی اعضاء وكمردرد می گردد.

پیام فرعی :

تحرك بدنی به فعالیت هایی گفته می شود كه درنتیجه تحرك عضلات بدن ، باعث افزایش ضربان قلب وتعداد تنفس وجذب اكسیژن درفرد می شود .

عدم تحرك بدنی امكان ابتلاء به بیماریهای مختلف مانند بیماریهای قلبی – عروقی ، دیابت ، چاقی ، پوكی استخوان ، آتروفی اعضاء وكمردرد راافزایش می دهد .

اعجاز ورزش با برنامه های تمرینی

ورزش كردن عكس عمل خوردن است ، با ورزش كردن كالری های خود را می سوزانید . در حقیقت بدن شما با سوزاندن كالری می تواند كار كند . این كالریها بدن را گرم ، قلب را درحال پمپاژ و خون را در حال گردش نگه می دارد . كالری های مصرف شده شما را در حال تحریك و تحرك نگه می دارد ، مثل پیاده روی ، كاركردن ، از پله بالارفتن و یا هر فعالیتی كه انتخاب می كنید . هر چه بیشتر حركت كنید بیشتر كالری می سوزانید ، در نتیجه بیشتر وزن از دست می دهید . با 1 مایل پیاده روی همانقدر كالری می سوزانید كه با همان فاصله دویدن اما فقط از نظر زمان اختلاف دارد .

شدت تمرین در راه رفتن چه حدی باشد ، با چه سرعتی راه برویم ؟

بهترین و ساده ترین راه كنترل آن گرفتن نبض و شمارش آن است . اگر قلب شما سالم باشد و ناراحتی یا مشكلی نداشته باشید مناسب ترین ضربان قلب در راه رفتن بایستی 120 تا 130 بار در دقیقه باشد ، این یك حد متوسط و مطلوب است ، ولی برای افراد جوانتر و یا با آمادگی كامل بدنی اگر كمی بیشتر شود نیز اشكالی ندارد ، و برعكس برای افراد مسن 100 تا 110 بار در دقیقه و برای افراد كه مبتلا به ناراحتی های قلبی هستند این تعداد حتماَ بایستی توسط پزشك معالج تعیین شود .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران دارای 14 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر درک رفتارهای حمایتی استقلالی مربیان بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود مختاری زنان هندبالیست نخبه ایران :

چکیده

هدف از فایل حاضر، تعیین اثر رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری زنان هندبالیست نخبه در لیگ برتر کشور می باشد. این فایل از نوع توصیفی- زمینه یابی بوده و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این فایل بازیکنان لیگ برتر ایران می باشد که شامل 237 بازیکن بودند و از آنجا که به صورت سرشماری انجام شده، کل جامعه کل جامعه آماری به عنوان نمونه فایل در نظر گرفته شد. رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان از طریق پرسشنامه ادراک رفتارهای حمایتی -استقلالی مربیان در زمینه ورزش ((PASSES، ارضای نیازهای روانی بازیکنان از طریق پرسشنامه هولم بک وآموروس (2005) و انگیزش خودمختاری به وسیله ی پرسشنامه مقیاس انگیزش ورزشی(SMS) اندازه گیری شد. علاوه بر این، پرسشنامه ی اطلاعات فردی (Demography) نیز توزیع شد. اعتبار و پایایی پرسشنامه های فوق مورد اندازه گیری و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، و در راستای تعیین رابطه و پیش بینی میزان ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان از طریق رفتار حمایتی- استقلالی مربیان از رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره و در راستای تحلیل های تکمیلی و ارائه ی مدل از حیطه ی معادلات ساختاری (SEM) برای مدل سازی روابط علی با تأکید بر نرم افزار لیزرل 2/9 استفاده گردید. یافته¬ها نشان داد که رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان با ارضای نیازهای روانی (شایستگی، استقلال و پیوستگی)، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی خودپذیر و انگیزش بیرونی درون¬فکنی¬شده بازیکنان تیم ارتباط مثبت و معناداری (001/0=P) داشته به عبارت دیگر توان پیش¬بینی این متغیرها در ورزشکاران از طریق رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان وجود دارد. در حالی که بین رفتارهای حمایتی¬- استقلالی مربیان و انگیزش بیرونی ارتباط معناداری در سطح (05/0=P) مشاهده نشد. همچنین یافته¬ها نشان داد رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان با بی¬انگیزگی بازیکنان تیم ارتباط منفی و معناداری (001/0=P) داشت. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رفتار¬های حمایتی- استقلالی مربیان توان پیش¬بینی بی¬انگیزگی بازیکنان را به صورت معکوس دارد. از یافته ها چنین استنباط می شود که رفتار¬های حمایتی-استقلالی مربیان (متغیرهای مستقل برون¬زا) بر ارضاء نیازهای روانی و انگیزش خود¬مختاری بازیکنان (متغیر مستقل درون¬زا یا واسطه) به طور مستقیم اثرگذار است. واژه های کلیدی: رفتار حمایتی- استقلالی، نیازهای روانی، انگیزش خودمختاری، لیگ برتر زنان، هندبال

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی :

بررسی انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی

بخشی از متن :

فصل اول

مقدمه و معرفی

1ـ1 مقدمه

انعطاف‌پذیری یكی از اجزاء آمادگی جسمانی و یك بخش كلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی می‌باشد ( ). در افراد غیرفعالی كه عادت به زندگی كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هایشان كوتاه و فاقد قابلیت كشش می‌شوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بی‌تحركی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند و در نهایت دچار كاهش قابلیت كشش می‌شود( ). برای توسعه سریع انعطاف‌پذیری، تمرینات مربوط به گرم كردن اجرا می‌گردد كه در نتیجه اجرای یكسری حركات كششی تا میزان محدودی می‌توان برانعطاف‌پذیری افزود، لیكن این نوع تمرینات به تنهایی نمی‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذیری در درازمدت شود( ). امروزه تمرینات كششی به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار می‌رود ( ).

چندین شیوه كششی شامل ایستا ، پویا و تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده‌های عمقی (PNF) افزایش در انعطاف‌پذیری را نشان داده‌اند( ). برخی از مطالعات پیشین نشان داده‌اند كه روش كششی PNF افزایش بیشتری را در دامنه حركتی نسبت به سایر روشها ایجاد می‌كنند ( ). اگرچه برخی از مزایای استفاده از روشهای كششی PNF مشخص شده است اما كارایی بیشتر این روشها در فایلات هنوز مورد سؤال است ( ).

چندین نوع روش كششی PNF وجود دارد كه عبارتند از: CR ، HR ، CRCA و SRHR و ACR ( ).

شماری از مطالعات شیوه SRHR را در فایلات خود به كار برده‌اند و هركدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری انقضاض ایستا (MVIC) ذكر كرده‌اند ( ). در نتیجه تعیین مؤثرترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این شیوه باید بررسی شود. در صورتیكه زمان كوتاهتر MVIC، افزایش یكسانی ا در دامنه حركتی (ROM) در مقایسه با یك زمان طولانی‌تر ایجاد كند، مربیان و ورزشكاران ممكن است شیوه‌ای كه زمان كمتری را صرف كند، ترجیح دهند.

2ـ1 بیان مسأله

تمرینات انعطاف‌پذیری به طور كلی به عنوان یك بعد مهم در اجراهای ورزشی پذیرفته شده است و بطور وسیعی بعنوان یك شیوه مؤثر در درمان و پیشگیری از آسیبها مورد استفاده قرار گرفته است. تمرینات كششی برای افزایش قابلیت كشسانی بافت، و بدین طریق افزایش دامنه حركت مفاصل ویژه طراحی شده‌اند. اعتقاد بر این است كه افزایش دامنه حركت عملكردهای ورزشی را بهبود و شدت و تعداد آسیبها را كاهش می‌دهد ( ). با وجود اینكه عوامل ارثی نقشی تعیین كننده در انعطاف‌پذیری ایفاء می‌كنند، حركت‌پذیری مفصل می‌تواند از طریق یك برنامه منظم حركات توسعه دهنده انعطاف‌پذیری حفظ و یا توسعه داده شود.( )

اجزاء مقاوم غیرفعال و انقباضی فعال در برابر كشش عضله مقاومت ایجاد می‌كنند و روشهای ویژه‌ای برای كاهش مقدار چنین محدودكننده‌هایی پیشنهاد شده‌اند( ).

به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، روشهای كششی مختلفی ارائه شده‌اند كه محققین بطور كلی آنها را به سه دسته ایستا، پویا PNF تقسیم نموده‌اند ( ). روش كششی ایستا عبارت است از كشیدن عضله تا نقطه احساس مقاومت و حفظ این وضعیت به مدت 6 تا 60 ثانیه ( ) شیوه كششی پویا، متضمن حركات تابی یا فعال می‌باشد. در این نوع كشش، گروه عضلات در حالت كشیدگی نگه داشته نمی‌شوند، بلكه از حركات پویای مكرر در یك زمان كوتاه استفاده می‌شود ( ). به عقیده كنت و وس، PNF عبارت است از تسریع یا توسعه مكانیسم عصبی، عضلانی از طریق تحریك گیرنده‌های عمقی ( ).

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی :

انعطاف پذیری و تمرینات كششی در تربیت بدنی

مقدمه

انعطاف‌پذیری یكی از اجزاء آمادگی جسمانی و یك بخش كلیدی در پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی می‌باشد ( ). در افراد غیرفعالی كه عادت به زندگی كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هایشان كوتاه و فاقد قابلیت كشش می‌شوند. به عبارت دیگر دستگاه عضلانی در نتیجه بی‌تحركی، به تدریج قابلیت ارتجاعی خود را از دست می‌دهند و در نهایت دچار كاهش قابلیت كشش می‌شود( ). برای توسعه سریع انعطاف‌پذیری، تمرینات مربوط به گرم كردن اجرا می‌گردد كه در نتیجه اجرای یكسری حركات كششی تا میزان محدودی می‌توان برانعطاف‌پذیری افزود، لیكن این نوع تمرینات به تنهایی نمی‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذیری در درازمدت شود( ). امروزه تمرینات كششی به منظور توسعه انعطاف‌پذیری، بخش مهمی از هر نوع فعالیت جسمانی به شمار می‌رود ( ).

چندین شیوه كششی شامل ایستا[1]، پویا[2] و تسهیل عصبی ـ عضلانی گیرنده‌های عمقی[3] (PNF) افزایش در انعطاف‌پذیری را نشان داده‌اند( ). برخی از مطالعات پیشین نشان داده‌اند كه روش كششی PNF افزایش بیشتری را در دامنه حركتی نسبت به سایر روشها ایجاد می‌كنند ( ). اگرچه برخی از مزایای استفاده از روشهای كششی PNF مشخص شده است اما كارایی بیشتر این روشها در فایلات هنوز مورد سؤال است ( ).

چندین نوع روش كششی PNF وجود دارد كه عبارتند از: CR[4]، HR[5]، CRCA[6] و SRHR[7] و ACR[8] ( ).

شماری از مطالعات شیوه SRHR را در فایلات خود به كار برده‌اند و هركدام زمانهای متفاوتی را برای نگهداری انقضاض ایستا (MVIC)[9] ذكر كرده‌اند ( ). در نتیجه تعیین مؤثرترین زمان نگهداری انقباض ایستا در این شیوه باید بررسی شود. در صورتیكه زمان كوتاهتر MVIC، افزایش یكسانی ا در دامنه حركتی (ROM)[10] در مقایسه با یك زمان طولانی‌تر ایجاد كند، مربیان و ورزشكاران ممكن است شیوه‌ای كه زمان كمتری را صرف كند، ترجیح دهند.


[1] – static stretch

[2] – Ballistic stretch

[3] – Proprioceptive nevroumvscular facilitation

[4] – Contract-Relax

[5] – Hold-Relax

[6] – Contract – Relax – Contract – Agonist

[7] – Slow-Reversal-Hold-Relax

[8] – Angonist-Contract-Relax

[9] – Maximum Volvntary isometric contraction

[10] – Range Of Motion

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید