مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر روشها و مقادیر مختلف مصرف بور بر نخود تلقیح شده با باکتری مزوریزوبیوم :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

وفا توشیح – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
محمدحسین سدری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
لادن رضایی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
احمد اصغرزاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب و خاک

چکیده:

کشت نخود در تناوب با گندم در بیش از 112500 هکتار از اراضی دیم کردستان رایج است این محصول تامین کننده بخش عمده ای از پروتئین گیاهی در منطقه است . این گیاه به دلیل جذب ازت هوا که توسط باکتریها در غده ریشه انجام می گیرد، خاک را از این عنصر غنی می سازدتحقیقات (1) نشان داده است که آغشته کردن بذر نخود با باکتری مزوریزوبیوم قبل از کاشت، قسمت اعظم ازت مورد نیاز گیاه را تامین می نماید . نخود قادر است از فسفات هائی که قابلیت جذب کمتری دارند، بهترین استفاده را به عمل آورد . در اغلب اراضی دیم استان کمبود بور مشاهده شده است بور در انتقال قندها، تقسیم و توسعه سلولی، متابولیسم هورمون اکسین، سنتز اسیدهای نوکلئیک و بطور غیرمستقیم تولید پروتئین و همچنین جذب کلسیم دخالت دارد . ثابت شده است در مواقعیکه جذب
عناصر غذائی از طریق ریشه بدلایلی محدود می شود، محلولپاشی و جذب از طریق برگ، در تامین نیاز گیاه بهتر عمل می کند . در مورد کود بور، غلظت 0/1 -0/25 درصد به صورت محلولپاشی بوراکس برای افزایش محصولات زراعی توصیه شده استنتایج تحقیقات نشان داده است مهمترین عامل نازایی در لگوم ها کمبود بور می باشد . همچنین آزمایشات اجراء شده توسط ایکریسات در نپال نشان داد که عملکرد نخود و عدس با مصرف کود افزایش می یابند ضمناً اعلام شده است که گیاهان دولپه ای در مقایسه با غلات به بور بیشتری نیاز دارند، بطوریکه نیاز نخود را حدود 7 برابر گندم اعلام نموده اند

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی :

مقاله تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در روابط خارجی از صفحه 109 تا 137 منتشر شده است.
نام: تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی
این مقاله دارای 29 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولید نفت
مقاله سیاست خارجی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله امنیت منطقه ای
مقاله همکاری بین المللی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی سیروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور گریزناپذیری موفقیت سیاست خارجی ایران در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور جهت گیری بین المللی داشته است. این جهت گیری به معنای سازگاری با موازین نظام بین الملل و همکاری منطقه ای است تا در پرتو آن، امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا یابد. حفظ سطح مناسبی از قیمت و تولید که می تواند موتور رشد اقتصادی و برتری منطقه ای کشور باشد، در گرو جلب همکاری بازیگران بین المللی و منطقه ای و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنیت آنان باشد. نوشتار حاضر، این موضوع را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال های 84-1376 بررسی می کند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

سید محمد مهدی مرتضویان – دانشجویان دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسینعلی رامشینی – دانشجویان دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا نقوی – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور گروهبندی ارقام گندم نان و بررسی تطابق نتایج حاصل از داده های مورفولوژیکی و مارکری RAPD آزمایشی بر روی 13 ژنوتیپ گندم نان صورت گرفت . داده های مورفولوژیکی براساس 16 صفت مرتبط با عملکرد از نتایج حاصل از آزمایش مزرعه ای حاصل از 10 بوته تصادفی به دست آمد. در آزمایش RAPD با استفاده از 17 پرایمر تصادفی 45 نشانگر چندشکل بدست آمد. تجزیه های آماری چند متغیره مولفه های اصلی مختصات اصلی و نیز تجزیه کلاستر بر مبنای روش دورترین همسایه ها برای هر یک از دو آزمایش انجام شد و مقایسه دو کلاستر بر اساس ضریب کوفنتیک، عدم همبستگی بین دو سری داده های مورفولوژیکی و مولکولی را نشان داد که علت آن را می توان تکثیر تصادفی نواحی هتروکروماتینی ژنوم در بررسی های مولکولی دانست.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری در دانش آم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری در دانش آم دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری در دانش آم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری در دانش آم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری در دانش آم :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
غلام بهادرمطلق – کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز
رضا عابدی تراب – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
اسلام بهادرمطلق – کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه علوم تحقیقات اهواز
علی فرجامی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم تحقیقات بوشهر

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری در دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی شهرستان کهگیلویه بود. این پژوهش بر روی 30 دانش آموز پایه ی ششم دبستان که بر اساس پرسشنامه علائم مرضی کودکان SCI-4، مبتلا به اختلالات رفتاری تشخیص داده شدند، انجام گرفت.این پژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. مهارت های اجتماعی طی 21 جلسه 54 دقیقه ای در گروه آزمایشی اجراشد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های اجتماعی در تغییر مشکلات رفتاری در دانش آموزان ششم ابتدایی موثر است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کنترل پارامترهای غیرخطی ساز ه هابا استفاده ازتحلیل خطی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کنترل پارامترهای غیرخطی ساز ه هابا استفاده ازتحلیل خطی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل پارامترهای غیرخطی ساز ه هابا استفاده ازتحلیل خطی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنترل پارامترهای غیرخطی ساز ه هابا استفاده ازتحلیل خطی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل پارامترهای غیرخطی ساز ه هابا استفاده ازتحلیل خطی :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
محسن ارونقی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه این موضوع بخوبی روشن است که سازه ها در رویارویی با زلزله های قوی باید از میزان حداقلی از پارامترهای لرزه ای برخوردار باشند ،چه درغیراینصورت در خطر فروریزی واهندبود . بطور معمول کنترل برخورداری سازه از پارامترهای لرزه ای نظیر ضریب شکل پذیر ی ‚ ضریب تقلیل ناشی از شکل پذیری R ، ناشی ازاضافه مقاومت Rs ،ضریب افزایش جابجا یی Cd و;بطور دقیق از طریق تحلیل غیرخطی مقدور میباشد . از آنجا که لازمه استفاده از این روش ها شناخت کافی به چگونگی رفتار غیرخطی مصالح و سازه هاست که شاید برای پاره ای از مهندسین مقدور نیست ، در این مقاله روشی ارایه گردیده که فقط با بهره گیری از خروجی تحلیل خطی پس از اتمام مرحله طراحی تمامی پارامترهای یاد شده محاسبه و از این طریق دقت انتخاب مقادیر این پارامترها که معمو ً لا با استفاده از جداول آیین نامه ها انجام میشود قابل ارزیابی است. مقایسه نتایج حاصل از این کار پژوهشی با تحلیل های غیرخطی و نمایش دقت روش و قابلیت استفاده از آن در سازه ها بویژه سیستمهای ( MRF ) بخشی از این مقاله را تشکیل می دهد. امکان بازنگری طراحی سازه هاییکه پارامترهای لرزه ای آنها از دقت کافی برخوردار نیستند حاصل استفاده از روش ارایه شده می باشد . بدیهی است اینگونه کنترل پارامترهای لرزه ای قابلیت اعتماد سازه ها در برابرزلزل ههای قوی را افزایش می دهد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه مرزی اورامانات استان کرمانشاه)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه مرزی اورامانات استان کرمانشاه) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه مرزی اورامانات استان کرمانشاه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه مرزی اورامانات استان کرمانشاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه امنیت و توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی منطقه مرزی اورامانات استان کرمانشاه) :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
رحمت میرزایی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور پاوه

چکیده:
یکی از شاخص های امنیت، توسعه گردشگری روستایی در منطقه است که می تواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند. یکی از مواردی که می بایست در گردشگری قویاً مورد تأکید قرار گیرد امنیت می باشد.لذا این مقاله به بررسی تاثیر متقابل امنیت و توسعه گردشگری در منطقه مرزی اورامانات استان کرمانشاه می پردازد. در این مقاله هدف بر آن است که جایگاه و اهمیت واقعی امنیت در توسعه گردشگری روستایی منطقه مشخص و سپس با ارائه آماری از اشتغال، مثال های بارز اهمیت آن را در رشد و توسعه پایدار گردشگری مشخص شود. روش تحقیق ازنوع، توصیفی- تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه ای و اسنادی می باشد. بر این اساس دیدگاه ها و نظرات موجود در متون در ارتباط با امنیت و توسعه گردشگری روستایی مطالعه می شود. در این تکنیک ابتدا باید از بین داده های موجود، منابع مورد نیاز خود را انتخاب، سپس نسبت به تجزیه و تحلیل آن اقدام نمود. یافته های تحقیق، بر اساس آمار ورود گردشگران به منطقه و اشتغال در بخشهای مختلف گردشگری، نشان می دهد که توسعه گردشگری روستایی در منطقه باعث ورود گردشگران و افزایش اشتغال شده است و این نشان می دهد که سرمایه گذاری دربخش گردشگری روستایی صورت گرفته است. لذا با توجه به اینکه یک رابطه دو سویه بین توسعه صنعت گردشگری روستایی و امنیت وجود دارد می توان گفت که بین توسعه گردشگری روستایی و امنیت در منطقه اورامانات رابطه معنا داری وجود دارد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تصویر برتر در چكامه «نشیدالارض والخلود»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تصویر برتر در چكامه «نشیدالارض والخلود» دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تصویر برتر در چكامه «نشیدالارض والخلود»  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تصویر برتر در چكامه «نشیدالارض والخلود»،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تصویر برتر در چكامه «نشیدالارض والخلود» :

مقاله تصویر برتر در چكامه «نشیدالارض والخلود» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی كرمان) از صفحه 45 تا 72 منتشر شده است.
نام: تصویر برتر در چكامه «نشیدالارض والخلود»
این مقاله دارای 28 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر معاصر عرب
مقاله شعر پایداری
مقاله منیر مزید
مقاله بلاغت هنری
مقاله صورخیال
مقاله نشیدالارض والخلود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شعر «نشیدالارض والخلود» سروده منیرمزید، شاعر معاصر فلسطینی ساكن كشور رومانی، در سی بند تنظیم شده و شاعر توانسته است هدف خود، یعنی حماسه پایداری و مقاومت مردم فلسطین را در هاله ای از بلیغ ترین صورخیال بیان كند.
این تحقیق به منظور بررسی بلاغت هنری این شعر و ارتباط آن با عنصر پایداری انجام شده است. به همین منظور صور بیانی شعر را استخراج می كند و دلایل بلاغی آن ها را نشان می دهد و شیوه آن، مطالعه موردی، كتابخانه ای و توصیفی با استفاده از روش آمارگیری و ارایه نتایج در قالب جدول و نمودار است.
سوال اصلی تحقیق آن است كه دامنه گسترش صورخیال در این شعر چگونه است و كدام عنصر خیال در تبیین پایداری مردم نسبت به سایر صور بیانی برتری دارد.
نتایج این تحقیق عبارت است از:
-1 این شعر بیشترین تصویر های ادبی را دارد.
-2 شاعر، فاصله زیبا شناسی را كاملا در شعر رعایت كرده است.
-3 كاربرد تصویر ها در این شعر به خوبی بر مخاطب تاثیر می گذارد.
-4 تاكید شاعر در كاربرد تصویر های بلیغ است.
-5 تاكید شاعر در بیان جاندار انگاری تصاویر است.
6- تاكید شاعر بر ارایه تصاویر بر پایه همانندی است.
-7 عنصر برتر خیال در بیان پایداری مردم فلسطین، استعاره بالكنایه گسترده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر سربار در جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزار FLAC3d

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر سربار در جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزار FLAC3d دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر سربار در جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزار FLAC3d  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر سربار در جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزار FLAC3d،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر سربار در جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزار FLAC3d :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

عطا رادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه فردوسی
بهرام امینی – کارشناس ارشد سازه، شرکت مهندسین مشاور خدمات مهندسی خاک

چکیده:

تحلیل عملکرد دیواره گود معمولاً در حالت دو بعدی انجام میشود، حال آنکه تحلیل دیواره گود در شرایطی که سربارسطحی در بالادست آن قرار داشته باشد مسئلهای کاملاً سه بعدی بوده و تحلیل آن به صورت دو بعدی خالی از اشکال نیست. بررسی مقادیر تغییر شکل گوشه ناحیه گودبرداری شده تنها در تحلیلهای سه بعدی امکانپذیر است. افزایش تنش در خاکها به مقدار بار در واحد سطحی از خاک، که پی بر روی آن قرار داده میشود بستگی دارد. چنانچه سربار اعمالی در مجاورت محلی باشد که گودبرداری در آن مد نظر است سبب ایجاد جابجایی در دیوارههای گود خواهد شد. هر چه سربار اعمالی بیشتر باشد مقدار جابجایی دیواره گود نیز افزوده و عمق پایدار گود کاهش خواهد یافت.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نگرشی بر کاربرد سیستم های خبره(هوشمند) در طراحی قابها از طریق پلان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نگرشی بر کاربرد سیستم های خبره(هوشمند) در طراحی قابها از طریق پلان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگرشی بر کاربرد سیستم های خبره(هوشمند) در طراحی قابها از طریق پلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نگرشی بر کاربرد سیستم های خبره(هوشمند) در طراحی قابها از طریق پلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نگرشی بر کاربرد سیستم های خبره(هوشمند) در طراحی قابها از طریق پلان :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

رحیم هاشم زاده – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

با توجه به پیشرفت روز افزون سیستم های هوشمند در عرصه های مختلف علم رشته های مهندسی نیز همزمان در حال رشد در این زمینه ها می باشند .ارئه این نوع سیستمها می تواند در عین سرعت , کارهای محاسباتی را با سرعت فوق العاده و با اندیشه ای همانند اندیشه انسا نی به انجام رساند .در این مقاله سعی شده است انواع روشهای ایجاد سیستم های خبره از طریق ر ویت مصنو عی بیان شود و گام اولیه ای برای ایجاد یک سیستم خبره تحلیل گر برداشته شود .در این نوشتار سعی شده است که یک سیستم هوش مصنوعی ارئه شود که بتواند با ر ویت مصنو عی یک پ لان ساختمان (که از طریق رسم پلان در محیط گرافیکی انجام می شود )درک درستی نسبت به پلان پیدا نماید؛ البته فرضهایی برای ارئه این سیستم خبره در نظرگرفته شده است که در قسمتهای بعدی این مقاله عنوان خواهند شد .ابزارهای مورد استفاده عبارتند از Autocad دستگاه دیجیتایزر و نهایتًا زبان برنامه نویسی اتولیسپ که سیستم حاضر توسط آن نوشته ,: برنامه شده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آنالیز انجام فرایند مدیریت پسماند سیالات حفاری ( روش تثبیت و پایدار سازی کنده های حفاری) در میادین نفتی جنوبغرب ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آنالیز انجام فرایند مدیریت پسماند سیالات حفاری ( روش تثبیت و پایدار سازی کنده های حفاری) در میادین نفتی جنوبغرب ایران دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آنالیز انجام فرایند مدیریت پسماند سیالات حفاری ( روش تثبیت و پایدار سازی کنده های حفاری) در میادین نفتی جنوبغرب ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آنالیز انجام فرایند مدیریت پسماند سیالات حفاری ( روش تثبیت و پایدار سازی کنده های حفاری) در میادین نفتی جنوبغرب ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آنالیز انجام فرایند مدیریت پسماند سیالات حفاری ( روش تثبیت و پایدار سازی کنده های حفاری) در میادین نفتی جنوبغرب ایران :

سال انتشار: 1392

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری

چکیده:

از جمله مشکلاتی که امروزه صنایع نفت با آن مواجه هستند ، آلودگی های ناشی از پسماندهای حفاری چاههای نفت و گاز میباشد. قوانین زیست محیطی موجود، شرکت ها و کارخانجات را ملزم به کاهش اثرات منفی زیست محیطی این پسماندها کرده است. یکی از مهمترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیست محیطی پسماندها مدیریت صحیح آنها میباشد به گونه ایی که برخی مواقع هزینه های مورد نیاز در حذف آلودگی های یک مجموعه پسماند و یا کنترل انتشار آلودگی آن ، با اعمال مدیریت صحیح و ابتکاری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکند. در این تحقیق سعی شده است نتایج عددی استفاده از سیستم تثبیت کنده های حفاری که یکی از مهمترین روشهای کنترل پسماند حفاری است در یک نمونه چاه در میدان اهواز بررسی شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید