مقاله پیش بینی سری های زمانی با استفاده از تبدیل فازی و مدل ANFIS

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پیش بینی سری های زمانی با استفاده از تبدیل فازی و مدل ANFIS دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیش بینی سری های زمانی با استفاده از تبدیل فازی و مدل ANFIS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پیش بینی سری های زمانی با استفاده از تبدیل فازی و مدل ANFIS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیش بینی سری های زمانی با استفاده از تبدیل فازی و مدل ANFIS :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مهدی ظریف – آموزش کده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

دراین مقاله به منظور پیش بینی سری های زمانی روشی جدید برپایه تبدیل فازی و شبکه استنتاج فازی عصبی تطبیقی FT- ANFIS ارائه شده است دراین مقاله تبدیل فازی به عنوان ابزاری نوین درحوزه نظریه فازی برای حذف نویز وهموارسازی سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد سپس سری زمانی نویزگیری شده برای پیش بینی توسط مدل استنتاج عصبی – فازی تطبیقی ANFIS بکارگرفته می شود به منظور بررسی کارایی مدل پیشنهادی از سری زمانی قیمت برق اسپانیا به عنوان یک بازار مرجع در زمینه پیش بینی قیمت برق استفاده گردیده است مقایسه نتایج حاصل از این نمونه مطالعاتی با برخی روشهای ارائه شده د رمراجع معتبر نشانگر توانمندی این روش درزمینه پیش بینی سری های زمانی و همچنین قابلیت حذف نویز و هموارسازی تبدیل فازی است .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش الگوی جامع تعاملی نیازسنجی آموزشی در توسعه مدیران سازمان های تولیدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش الگوی جامع تعاملی نیازسنجی آموزشی در توسعه مدیران سازمان های تولیدی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش الگوی جامع تعاملی نیازسنجی آموزشی در توسعه مدیران سازمان های تولیدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش الگوی جامع تعاملی نیازسنجی آموزشی در توسعه مدیران سازمان های تولیدی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش الگوی جامع تعاملی نیازسنجی آموزشی در توسعه مدیران سازمان های تولیدی :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

دکتر ایرج سلطانی – مدیر گروه کارشناسی ارشد ، مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد مدیر آموز

چکیده:

در سازمان های برتر آموزش های سازمانی بایستی بتواند برتری را حفظ و سطح آن را دایماً ارتقا دهد، در
سازمان های برتر مدیران از طریق برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای موثر آن نقش به سزایی در راهبری سازمان و
کسب مزیت رقابتی دارند . مدیران از یک طرف بایستی مجموعه د اخلی سازمان را از نظر انسانی و مجموعه تولید
راهبری و از طریق دیگر قابلیت سازگاری با محیط بیرون را داشته باشند یکی از عوامل مهم و زیربنایی برای کسب
مزیت رقابتی ، پایداری مداوم، برتری و سرآمدی سازمانی ، توجه علمی و عملیاتی به توسعه منابع انسانی و مخصوصاً
مدیران است قسمتی از توسعه مدیران از طریق آموزش برنامه ریزی شده تحقق می یابد. در این زمینه آموزش بر مبنای
نیازسنجی درست راه بالندگی را میان بر می نماید برای این که توسعه مدیران به معنای واقعی منجر به سودآوری شود
بایستی آموزش های سازمانی را اثربخش نمود . اثربخشی آموزش مدیران چیزی نیست که بتوان یک دفعه و یا در پایان
کار آموزش به دست آورد بلکه اثربخشی یک فرآیند مداوم است که قبل از آموزش شروع و در حین آموزش تکامل و در
پایان آموزش قسمتی از آن قابل رویت و مشاهده خواهد بود . یکی از مولفه های تضمین کننده توسعه مدیران، نیازسنجی علمی، همه جانبه و واقعی است، از طریق نیازسنجی آموزشی م ی توان ظرفیت های بالقوه مدیران را پرورش و تعالی
قابلیت آنان را زمینه ساز سرآمدی سازمان قرار داد . با توجه به نقش و اهمیت نیازسنجی در توسعه مدیران در این مقاله
(Practice که حاصل تجارب نگارنده در یکی از سازمان های بزرگ صنعتی و تولیدی بوده و بر مبنای تئوری عمل
تدوین شده است سعی بر آن است مفهوم نیازسنجی آموزشی مدیران، اصول و مبانی نیازسنجی تبیین و theory)
الگوی جامع تعاملی نیازسنجی آموزشی و مولف ههای مربوطه ارایه و نقش آن در توسعه مدیران تبیین گردد .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری پایدار :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
بیژن عبدی – کارشناسی ارشد معماری مدرس دانشگاه پیام نور نقده
رامین رضایی – کارشناسی ارشد شهرسازی مدرس دانشگاه علم و فن ارومیه
میثم غضنفری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:
چنددهه ازمطرح شدن معماری پایداردرعرصه معماری میگذرد ومجامع بین المللی راهکارهای بسیار را برای تکامل آن ارایه نموده اند هدف نهایی طراحی پایداردرپیدا کردن راه حلهایی موثرومفید کمی کیفی جسمی و روانشناختی به منظور ساختمان سازی برای کاربران می باشد احتمالات وامکانات زیادی برای رسیدن به چنین هدف به ظاهر دشوار است سه اصل طراحی پایدار حفظ و بقای منابع طراحی براساس چرخه زندگی و طراحی انسانی محور ایجادیک آگاهی گسترده ازپیامدهای محیطی که با معماری مرتبط هستند را موجب میشوند راهبردهای موجود دردل هریک ازاصول ما را به ضوابط بیشتری رهنمود می سازند این راهبردها به منظور پرورش فهم ودرک این موضوع که چگونه یک ساختمان با محیطهای داخلی محلی و جهانی درهمکنش است اصول پایداری مجتمع های مسکونی ازبعداجتماعی شامل عدالت و زیباشناسی و راحتی و آسایش و امنیت و رشد کودکان و هویت اجتماعی و سایرمسائل مشابه مورد بررسی قرارمیگرد حاصل چنین است : عامل اول آسایش دورن خانه فیزیکی عامل دوم بازی پذیری فضاهای بازوچندمنظوره برای کودکان عامل سوم هویت اجتماعی عامل چهارم نظم اجتماعی دراین مقاله مختصرا به معرفی روشهایی کلی برای به کاربردن طراحی پایداردرمعماری پرداخته ایم که خط مشی هستند برای تحقیق و بررسی بیشتر مسائل .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرآرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ درشرایط دیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثرآرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ درشرایط دیم دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرآرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ درشرایط دیم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرآرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ درشرایط دیم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرآرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ درشرایط دیم :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

کامران نظرعلی زاده – کارشناس مرکز تحقیقات ایلام
سیدعطاءاله سیادت – استاددانشگاه خوزستان
عباس سلیمانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رحیم ناصری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور اثر آرایش کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد گلرنگ آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی شیروان چرداول ایلام با طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 88-1387 بررسی گردید. فاکتور فاصله ردیف در سه سطح (30، 40 و 50 سانتی متر) و فاکتور فاصله بوته روی ردیف در سه سطح (10، 15 و 20 سانتی متر) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که فاصله ردیف بر عملکرد دانه، تعداد طبق دربوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه در فاصله ردیف 30 و 50 سانتی متر بدست آمد شد. فاصله بوته روی ردیف نیز بر عملکرد دانه، تعداد طبق در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه در فاصله بوته 10 و 20 سانتی متر بدست آمد. درصد روغن تحت تاثیر هیچکدام از تیمارهای آزمایش معنی دار نگردید. در مجموع بیشترین عملکرد دانه (2307 کیلوگرم در هکتار) در آرایش کاشت 30×10 بدست آمد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تبیین الگوی مکان سازی در شهر اسلامی (نمونه موردی سبزه میدان زنجان)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تبیین الگوی مکان سازی در شهر اسلامی (نمونه موردی سبزه میدان زنجان) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین الگوی مکان سازی در شهر اسلامی (نمونه موردی سبزه میدان زنجان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تبیین الگوی مکان سازی در شهر اسلامی (نمونه موردی سبزه میدان زنجان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبیین الگوی مکان سازی در شهر اسلامی (نمونه موردی سبزه میدان زنجان) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
علی اوصانلو – کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
خشایار کاشانی جو – دکتری شهرسازی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

چکیده:
اصول طراحی شهر اسلامی عمدتاً به ارزش ها و اعتقادهای فرهنگی اسلام وابسته است. این موضوع قاعدتاً در ماهیت احکام اسلامی ریشه دارد. به طوری که کلیه جنبه های زندگی مسلمانان را تحت الشعاع قرار داده است. نظریه های شهر اسلامی عمدتاً دارایرویکرد معنوی، فلسفی و سبک شناسانه دارند و کمتر به جنبه کارکردی این موضوع توجه شده است. از این رو برای تبیین الگویی که دارای کارکرد بوده و بتواند قدمی در زمینه اجرایی بردارد، ضروری به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا به معرفی ویژگی های شهر اسلامی پرداخته شده و سبزه میدان زنجان به عنوان نمونه ای از فضای شهر اسلامی در نظر گرفته شده است و سپس به تبیین الگوی مکان سازی در این فضا پرداخته و کوشش شده تا از این طریق کیفیت شهرسازی این فضا ارتقا داده شود. در انتها پیشنهاداتی اجرایی مطابق با اصول مکان سازی و صفات شهر اسلامی ارائه می شود

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مسئله قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
مارال پیرایش شیرازی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات زاهدان

چکیده:
با نگاهی عمیق به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اعتقادات دیرینه ملت و حاکمیت حق و عدل، تدوین و تصویب گردیده مشاهده می شود؛ مسئله رفع تبعیض و ایجاد برادری و مساوات از جمله مفاهیمی است که در فصول مختلف این سند حقوقی مطرح گردیده و حقوق سه گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی بطور صریح و یا ضمنی در محتوای اصول متعدد مورد اشاره قرار گرفته است. در این تحقیق با تکیه بر اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به اصل برابری قومیت نامیده شده همه اقوام ساکن در این سرزمین و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور اعم از :ترک، کرد، عرب، ترکمن و بلوچ صرف نظر از حقوق ویژه اقلیت های مذهبی و دینی «اصل شصت و چهار قانون اساسی» از سایر حقوق اساسی فارغ از رنگ، نژاد، زبان و فرهنگ برخوردار می باشند و با الهام از کلام وحی تعدد قوم و قبیله فقط عالمی برای شناسایی جوامع می باشد و هیچگونه امتیاز و یا محدودیتی را سبب نمی شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پایدارسازی کوره دوارسیمان با منطق فازی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
ایمان آسترکی – دانشگاه تفرش
مینا بهرامی بیان – دانشگاه تفرش

چکیده:
کوره سیمان یک سیستم غیرخطی و متغیر با زمان است ازآنجای که دراین سیستم علاوهبرواکنشهای فیزیکی واکنشهای شیمیایی نیز انجام می شود این سیستم دارای معادله های دینامیکی پیچیده ای است این معادله ها هنوز بصورت دقیق بدست نیامده اند و درصورت لزوم ازبسیاری از متغیرهای موجود صرفنظر شده و ازتقریب این معادله ها استفاده می شود همین موضوع باعث بروز بسیاری ازمشکلات درطراحی کنترل کننده می شود بنابراین با توجه به اهمیت کوره دوار سیمان درصنعت و باتوجه به ماهیت پیچیده آن و پارامترهای موثر برکیفیت کارآن انجام پژوهش برروی ان امری ضروری است دراین مقاله یک کنترل کننده منطق فازی FLC برای حالت های عادی کارکوره طراحی شده است کنترل کننده مورد استفاده ازچهارمتغیر ورودی و پنج متغیر خروجی تشکیل شده است که این متغیرها درکنترل کوره بسیار اهمیت دارند نتایج بدست آمده درشیوه عملکرد کوره بسیارراضی کننده بوده و پایداری کوره را به همراه دارد دراین مقاله از داده های واقعی که از کارخانه سیمان ساوه گرفته شدها ست بهره گرفته ایم

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب z :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

کریم میلانچیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
حبیب تجلی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، د
علی قنادزاده – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، قطب علمی فوتونی
محمدصادق ذاکر حمیدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین کار تجربی تغییر ضریب شکست غییر خطی نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی پلی هما آلائیده با رنگینه اگسازین 750 بروش جاروب z طیف سنجی عدسی حرارتی دو پرتوئی با نور لیزر پیوسته بررسی شده است. مشاهده گردید در پلیمرهای هایدروژلی آلائیده با رنگینه، دو نوع تغییر در ضریب شکست رخ می دهد. مشخص گردید یکی از این پدیده ها سریع رخ داده و ناشی از گرادیان ضریب شکست القائی پدیده ترمو اپتیکی ودیگری ناشی از گرادیان غلظت القا شده در ژل توسط حرار ت از طریق جابه جائی جرم رخ است که به کندی صورت می گیرد و جهت آن در خلاف پدیده اول است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، قبل و هنگام وقوع :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
محمدامین اسکندری – کارشناس ارشد مدیریت بحران، سازمان تأمین اجتماعی
wyss max – مدیرعامل آژانس جهانی WAPMERR

چکیده:
رخداد یک زلزله، به خصوص در جامعه ای آسیب‌پذیر و غیر آماده، خسارات مستقیم و غیرمستقیم بسیار به جای می‌گذارد. که مهم‌ترین آن‌ها، کشته یا مصدوم شدن شهروندان است. این مسأله در کشورهایی مانند ایران به مراتب وخیم‌تر است. کشور ایران حدود 1 درصد جمعیت دنیا را دارا می‌باشد، اما تلفات ناشی از زلزله در این کشور حدود 6 درصد تلفات دنیا یعنی شش برابر میانگین جهانی گزارش شده است. پس از وقوع یک زلزله معمولاً یکی از اولین و مهم‌ترین پرسش‌هایی که ذهن دست‌اندرکاران امدادی، به خصوص مسئولین درمانی کشور و منطقه را درگیر می‌نماید تعداد مجروحین و کشته شدگان است. عدم برآورد صحیح و به موقع، از تعداد مصدومین و در نتیجه عدم پیش بینی به موقع میزان و نوع خدمات درمانی مورد نیاز جامعه آسیب دیده می‌تواند پیامدهای ناگوار اجتماعی، اقتصادی و جانی را به دنبال داشته باشد. در این مطالعه ضمن بررسی مدل‌ها و نرم افزارهای طراحی شده جهت تخمین خسارات جانی ناشی از زلزله، مدل QLARM به عنوان نمونه جهت تخمین خسارات جانی ناشی از فعال شدن هریک از گسل‌های مهم منطقه رفسنجان مورد استفاده قرار گرفت. عملکرد این مدل مبتنی بر ویژگی‌های -شرایط و جنس خاک -تعیین آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر بر اساس EMS-98 -توزیع ساختمان‌ها در کلاس‌های آسیب‌پذیری محاسبه شده و تعیین درصد ساختمان‌ها در هر یک از کلاس‌های پنج‌گانه آسیب‌پذیری -توزیع جمعیت شهر در کلاس‌های آسیب‌پذیری محاسبه شده و تعیین درصد جمعیت در هر یک از کلاس‌های پنج‌گانه آسیب‌پذیری -تخمین درصد افراد داخل ساختمان‌ها و افراد خارج از ساختمان‌ها در شب و روز، بوده و ویژگی مهم آن به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی آن بر اساس ویژگی‌های زمین شناختی کشور است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
سیده یاسمن نبی پور – کارشناس ارشدگروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم ،دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
آرمان رستم زاد – دانشیارگروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده:
موضوع و اهداف: در این تحقیق کارایی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات Zn و Cu بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی پاتوژن و مقاوم و شایع عفونت های بیمارستانی بررسی گردید.روش تحقیق: ابتدا جهت تأثیر غلظت های مختلف نانوذرات بر باکتری ها به روش ماکرودایلوشن غلظت های 0/01، 0/1، 0/5، 1 و 1/5 درصد از نانوپارتیکل ه ای روی و مس (محیط کشت + نانوذرات) تهیه و به غلظت 10(5)cell/ml از هر یک از باکتری های مورد بررسی اضافه گردید.ظروف حاوی محیط کشت های تیمار )باکتری + نانوذرات( و محیط های کشت کنترل در انکوباتور شیکر قرار داده شدند.سپس OD محیط های تیمار وکنترل + وکنترل – تعیین شد.دستاوردهای مقاله : درنتایج آنالیز آماری مشخص شد درمورد نانوپارتیکل ها Cu;Zn غلظت 0/5 درصدنانو ذرات باکتریساید و قادر به حذف تقریباً 100 % باکتری های کلبسیلا پنومونیه ، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس بوده و غلظت 0/1 درصد درمورد هر سه باکتری باکتریواستاتیک می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید