دستورالعمل مشخصات فنی و راه اندازی خطوط انتقال گاز فشار قوی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 332

فصل اول : کلیات

فصل دوم: مسیر خط لوله

فصل سوم : حمل و نقل و انبار داری

فصل چهارم : حفر کانال

فصل پنجم: ریسه کردن و خم کاری لوله ها

فصل ششم : جوشکاری

فصل هفتم: بازرسی جوش

فصل هشتم : عایقکاری و پیوست حفاظت کاتدی

فصل نهم: لوله گذاری و خاكریزی

فصل دهم : عبور از موانع و تقاطع ها

فصل یازدهم : نصب شیرآلات و اتصالات

فصل دوازدهم : آزمایشخطوط انتقال گاز

فصل سیزدهم: مدارك و نقشه های کار اجرا شده

فصل چهاردهم: اتصالات نهایی و راه اندازی

فصل پانزدهم : مشخصات فنی عملیات ساختمانی

فصل شانزدهم: مرمت و تمیز کردن محوطه عملیات

فصل هفدهم : بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

فصل هجدهم : حریم خطوط لوله

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دوره آموزشی دستورالعمل جوشکاری WPS،گزارش تائید آن PQR و تائید صلاحیت جوشکار WPQ بر اساس کد ASME به همراه نمونه فرم ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 70

دوره آموزشی دستورالعمل جوشکاری WPS،گزارش تائید آن PQR و تائید صلاحیت جوشکار WPQ بر اساس کد ASME به همراه نمونه فرم ها

پیشگفتار

استفاده از جوشکاری به زمانهای بسیار دور و آغاز کار با فلزات باز می گردد و امروزه کاربرد آن به دلیل صرفه اقتصادی، قابلیت اطمینان بالا و نیز داشتن ایمنی، روز به روز افزایش می یابد . در مقایسه با سایر روشهای اتصال دهی همانند پرچ کاری؛ سازه جوشکاری شده استحکام بیشتر، وزن و هزینه کمتری دارد. تکنولوژی جوشکاری حدودا شامل 100 فرآیند بوده که شامل روش هایی برای جوشکاری پلیمرها، فلزات، سرامیکها، کامپوزیتها و سایر مواد مهندسی می باشد . این تکنولوژی های متعدد سبب انعطاف پذیری فراوان در طراحی قطعاتی که به هم جوش داده می شوند، می گردد . جوشکاری به طور معمول آخرین فرآیند در مونتاژ قطعات است و نقش بسیار مهمی را در اطمینان از کارایی قطعه ایفا می کند. همچنین نقش جوشکاری در تعمیرات و افزایش طول عمر قطعات تولید شده نیز بسیار حیاتی است.

با توجه به مطالب گفته شده عجیب نخواهد بود اگر بشنویم که امروزه صنعت جوش به عنوان یک صنعت زیربنائی در توسعه ملل مورد توجه استراتژیست های توسعه قرار گرفته است. آنچه در این میان باید به آن توجه نمود این است که محیط جهانی کنونی ایجاب می نماید که صنایع، فعالیت های خود را همگام با روند جهانی به انجام رسانده تا بدین ترتیب با کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت موجب ارتقاء اثربخشی و کارآیی خود گردند . با توجه به با رویکرد جهانی در آینده نزدیک، فرآیندهای اصلی تولید در صنایع نیازمند توجه ویژه و به کارگیری استانداردهای رایج WTO واقعیت پیوستن ایران به در سطوح بین المللی است .

مطابق استانداردهای جهانی، جوشکاری از فرآیندهای خاص می باشد و تنها با کنترل کیفیت محصول پس از تولید، امکان تصمیم گیری در خصوص کیفیت محصول وجود ندارد و برای اطمینان از کیفیت، باید قبل و در حین تولید نیز نظارت و بازرسی روی محصول وجود داشته باشد. اطمینان از امر کیفیت در جوشکاری به عنوان یک فرآیند خاص، نیازمند کفایت کیفیت در بخش های مختلف درگیر در تولید شامل مواد اولیه، تجهیزات، نیروی انسانی، استانداردها، فرآیندهای تولید، مدیریت و … بوده و به عبارت دیگر مستلزم کارا بودن سیستم مدیریت کیفیت جوش می باشد.

آنچه در این دوره آموزشی به آن پرداخ ته خواهد شد سه حلقه از زنجیره سیستم مدیریت کیفیت جوش است که عبارتند از چگونگی تنظیم و بررسی مدارك است:

  • دستورالعمل جوشکاری Welding Procedure Specification که کوتاه شده آن WPS نامیده می شود
  • گزارش تائید دستورالعمل جوشکاری Qualification Record Procedureیا PQR
  • تائید صلاحیت جوشکار Welder Performance Qualification که مخفف آنWPQ خوانده می شود

به همین دلیل نیز این دوره بر ASME Sec. IX در کشور ما تهیه مدارك جوشکاری در پروژه های صنعتی در بیشتر موارد بر اساس اساس ویژگیها و شرایط این کد طراحی گردیده است اما برای روشنتر شدن موضوع و یا انجام مقایسه، در برخی موارد به استانداردهای مشابه مانند AWS D1.1نیز اشاره گردیده است.

مقدمه

با توجه به نیازمندیهای صنعتی دنیای امروز، لازم است تمامی عملیات صنعتی و از آن جمله فعالیتهای مرتبط با ج وشکاری بر اساس رویه های تدوین شده ای انجام گردند . بر این اساس لازم است برای انجام هر کاری دستورالعمل اجرایی تهیه شود و پس از آن با انجام آزمایشهایی قابلیت اجرایی دستورالعمل و توانایی تحقق خواسته ها به اثبات برسد.

یک دستورالعمل نوشته شده است که مسیر را برای جوشکار در اجرای جوشکاری بر اساس کد یا استاندارد مورد نظر مشخص می کند. پس از تهیه WPS جوش ایجاد شده مطابق با مشخصات جوش طراحی شده خواهد بود. باید این مطلب ارزیابی شود که آیا با انجام جوشکاری بر اساس این WPS به PQR به بوته آزمایش گذاشته شود و این کار توسط تهیه مدرك WPS به عبارت دیگر آیا می تواند اهداف مورد نظر ر ا برآورده سازد؟ از این روی باید یا نمونه آزمون نیز گفته می شود با ویژگیهای ذکر شده در کد یا استاندارد مورد نظر test coupon به آن test plate انجام می رسد. برای این کار تهیه (specimen) آماده شده و برای انجام آزمونهای لازم به آزمایشگاه فرستاده می شود. آزمایشگاه از نمونه ارسالی نمونه های کوچکتری به نام آزمونه کرده و مورد آزمایش قرار می دهد . آزمونهای لازم و نیز معیارهای پذیرش نتایج آزمون، در کد یا استاندارد مورد استفاده مشخص شده اند . اگر معیارهای قابلیت اجرا پیدا می کند . ناگفته پیداست که WPS را تصویب شده تلقی کرد و آن WPS کیفی و کمی استاندارد یا کد مورد نظر برآورده شوند، می توان تنها خصوصیات جوش را تضمین می کند و نه مهارت جوشکار یا اپراتور جوشکاری را. آشکار است که برای انجام جوشکاری لازم اس ت از WPS تصویب فردی که صلاحیت انجام این کار را داشته باشد استفاده گردد . بنابراین باید جوشکار، تایید صلاحیت گردد. فرآیند تائید صلاحیت جوشکار که به کار او اعتبار موسوم است . چگونگی تایید صلاحی ت جوشکار در WPQ نام دارد که به طور اختصاری بهWelder Performance Qualification می بخشد.

استانداردها و کدهای مورد استفاده اصولا استانداردها و کدهای زیادی به مبحث چگونگی و فرمت مدارك مورد نیاز برای دستورالعمل جوشکاری و گزارش تائید آن و نیز چگونگی تائید صلاحیت جوشکاران پرداخته اند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

ASME Sec.IX (Boiler and Pressure Vessel Code)

ASME B31.1(Power Piping)

ASME B31.3 (Process Piping)

AWS D1.1 (Structural Welding Code-Steel)

API 650 (Welded Steel Tanks for Oil Storage)

API 1104 (Welding of Pipelines and Related Facilities)

EN 288 (Specification and Approval of Procedures for Welding Metallic Materials)

خواهد بود. به عبارت دیگر مدارك باید WPQ و PQR ,WPS روشن است که مفاد قرارداد مشخص کننده استاندارد یا کد مورد استفاده در تهیه مدارك بر اساس نیازهای کارفرما و بنا به تایید مشاور طرح توسط سازنده (پیمانکار) تهیه شود. لازم به تذکر است که هدف تمامی استانداردهای ذکرشده یکسان و

ایجاد اطمینان ازکیفیت جوشکاری است و تنها در پاره ای از موارد با یکدیگر تفاوت خواهند داشت اما در بحث کلان تر مدیریت کیفیت جوشکاری، به استانداردهای دیگری نیز باید توجه کرد.

نیاز به اطمینان از کیفیت سازه های جوشکاری شده، اساس گسترش بسیاری از استانداردها در این زمینه بوده است. این استانداردها در ابتد ا در ارتباط با کمیته )CEN . فرآیند جوش و خصوصیات اتصال بوده و اخیرا تمام فعالیت های مرتبط ب ا تکنولوژی جوشکاری در یک شرکت را پوشش می دهند که هدف آن تعیین الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی بود را منتشر ENاستانداردهای اروپایی)در سال 1994 اولین ویرایش استاندارد 729 EN کرد. از آن زمان به بعد بر ای شرکتهای سازنده استفاده کننده از جوشکاری که بر اساس الزامات این استاندارد فعالیت کرده اند ، گواهینامه منتشر کرد ISO را با شماره 3834 EN سازمان استانداردسازی جهانی) استاندارد معادل 729 ) ISO ، 729 صادرگردیده است. همچنین در همان سال EN فدراسیون جوشکاری اروپا) نیز سیستمی برای پشتیبانی شرکتها در استقرار 729 ) EWF .که در حال حاضر ویرایش 2005 این استاندارد جاری است ASME دستورالعمل جوشکاری،گزارش تائید آن و تائید صلاحیت جوشکار بر اساس کد تنظیم شده است. استاندارد عمومی تعیین کیفیت جوش قبل از ISO EN ایجاد کرده است که این سیستم هم اکنون برای برآورده سازی الزامات 3834 بوده است. BS در انگلستان 4870 ،EN 729 این مهم در سطح جهانی در شرکت ها و موسساتی که جوشکاری از فرآیندهای اصلی تولید محصولات آنهاست ، با استقرار نظام کیفی بر اساس به عنوان زیربنای مدیریت در ارتقای کیفیت در صنعت جوش صورت می پذیرد. امروزه خواسته های کیفیتی جوش EN 729/ISO استانداردهای 3834 باید بر اساس این دو استاندارد تنظیم گردد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه انواع نیروگاه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 74

شامل:

انواع نیروگاه

هزینه و راندمان

بخش های نیروگاه سیکل ترکیبی

اجزای اصلی واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی

کمپرسور

محفظه احتراق

اجزای اتاقک احتراق

فرایند احتراق

توربین

سیستم روغنکاری واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی

مسیر سیستم خنک کاری

سیستم تریپ اویل

سیستم سوخت

سیستم هوای کولینگ و سیلینگ

سیستم هوای هوای اتمایزینگ

ژنرواتور

ژنراتور و ترانس

ترانسفورماتورها

بخش توربین بخار

سیکل ترکیبی

تجهیزات اصلی سیکل کاری واحد بخار

مسیر بویلرها

سیستم کندانسیت

کندانسور و دلایل احتیاج به آن

کندانسور

اکتراکش پمپ و شرایط راه اندازی

بوستر پمپ CBP و شرایط راه اندازی

سیستم تامین خلا

اجکتور راه انداز

اجکتور اصلی

بویلرHRSG

سیستم دیاریتور LP

اجزا سیستم دیاریتور LP

نحوه گاززدائی در دیاریتور

نحوه عملکرد سیستم اواپراتور

سیستم آب تغذیه

اجزا سیستم آب تغذیه

سیستم روغنکاری فید پمپ FWP

سیستم IP

وظیفه درامIP و تجهیزات آن

سیستم HP

اجزای سیستم HP

وظیفه درام HP

سیستم Blow Down

سیستم هیدرولیک بویلر

سیستم هوای سیل دایورتر دمپر

توربین بخار

اجزا سیستم روغنکاری توربین بخاری

سیستم روغن کنترل توربین بخار

سیستم سیل توربین

سیستم بای پس بخش بخار

برخی از حفاظت های توربین

سیتم خنک کاری اصلیMain cooling

Main Cooling

هیدروتوربین

سیستم کنترل سطح

سیستم AUXILARY COOLIMG

اجزا سیستم AUXILARY COOLIMG

AUXILARY COOLIMG

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه بسیار کاربردی ساپورت در پایپینگ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 59

در این جزوه 59 صفحه ای تمام اطاعات مربوط به ساپورت و ساپورت گذاری در پایپینگ هم به صورت علمی و هم تجربی مورد ‏بحث قرار گرفته است خواننده پس از مطالعه این جزوه با مباحث و آیتم های زیر آشنا خواهد گردید‏

ساپورت

دامی ساپورت

Line list

Stress

Support material

PMS

Rating

Isometric

Piping layout

P&ID

Structure

Control valve

Weight support

Resting support

تکیه گاه وزنی

Shoe

Clamp

Stopper

Pad

Isolator

Standard support

MTO

Support list

Saddle

Turnnion

Dummy leg

ساپورت گذاری

Turn buckle

Rod

Spring support

Hanger

Adjustable

Tie rod

Teflon

Roll shoe

فواصل ساپورت

Lift off

Test

Flexible

Span

Rigid

Anchor

Limit stop

Axial

U bolt

مهار کننده دینامیکی

Shock absorber

Stress analysis

Load

Critical line

Optimization

Equipment

Critical job list

Pipe rack

Utility

Expansion loop

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دوره آموزشی بسیار کاربردی کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 159

یکی از ارزشمندترین دوره های آموزشی برای مهندسین کنترل کیفیت پروژه ها و همچنین سایر مهندسین تازه کار که علاقمند به حضور در مصاحبه های شغلی این زمینه می باشند این جزوه شامل مباحث کلیدی زیر می باشد

فصل اول: کلیات کنترل کیفیت

فعالیت های کنترل کیفیت

راهنمای آزمایش و کنترل کیفیت

کتابچه کنترل کیفیت

فصل دوم: کنترل کیفیت متریال

اثبات درستی مواد (PMI)

رنگ شناسی

فصل سوم: کنترل کیفیت جوش

گروه بندی قطر لوله برای آزمون جوشکار

فصل چهارم: کنترل کیفیت لوله کشی

فصل پنجم: کنترل کیفیت تجهیزات

چک لیست جوشکاری مخزن

فصل ششم: کنترل کیفیت اسکلت فلزی

دستورالعمل آزمایش تایید روش جوشکاری

دستورالعمل آزمایش جوشکاران

فصل هفتم: کنترل کیفیت مخازن ذخیره

فصل هشتم: کنترل کیفیت آزمایش های غیر مخرب

دستورالعمل آزمایش با مایع نافذ

دستورالعمل آزمایش با ذره مغناطیسی

آماده سازی برای پرتونگاری جوش لوله

فصل نهم: کنترل کیفیت عملیات حرارتی

دستورالعمل تنش زدایی

تنش زدایی

فصل دهم: کنترل کیفیت هیدروتست

فصل یازدهم: کنترل کیفیت سندبلاست و رنگ

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی :

بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه………………………………… 1

1. كد شناسایی KKS……………………………. 2

ساختار شناسایی كننده ها ……………….. 2

استفاده از شناسایی كننده ها……………… 6

2.تشریح كلی نیروگاه ………………………… 7

پیكر بندی نیروگاه …………………….. 7

جانمایی نیروگاه……………………….. 8

اصول طراحی……………………………. 8

پیكر بندی سیستمهای الكتریكی …………… 10

مشخصات سوخت…………………………… 13

حفاظت محیط زیست ………………………. 15

3. اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز……….. 17

مقدمه………………………………… 17

مواد و جنس قطعات توربین گاز ……………. 18

ابعاد و وزن قطعات توربین گاز …………… 21

4.توربین گاز V94.2 ………………………….. 24

مقدمه ای بر توربین گاز…………………. 24

اصول طراحی V94.2 – بطوركلی………………. 24

اصول طراحی – V94.2 توربین………………… 25

اصول طراحی V94.2 – محفظه احتراق………….. 32

اصول طراحی – V94.2 كمپرسور……………….. 39

اصول طراحی V94.2 _دیفیوزر……………….. 43

اصول طراحی V94.2 –یاتاقانها……………… 45

اصول طراحی V94.2 – گرداننده……………… 48

5.سامانه های توربین گاز V94.2………………….. 50

سامانه هوای ورودی……………………… 50

سامانه Blow off…………………………. 55

سامانه CO2…………………………… 56

سامانه آتش نشانی………………………. 61

سامانه سوخت گاز……………………….. 68

سامانه سوخت گازوئیل……………………. 72

سامانه جرقه زن………………………… 79

سامانه روغن بالا بر…………………….. 84

سامانه خنك سازی توربین…………………. 89

6. كنترل دمای توربین گاز……………………… 91

فلسفه كنترل دمای GT……………………….. 91

7.مجرای ورودی هوا …………………………… 93

شرح سامانه………………………………… 93

سرعت عبور هوا………………………………. 93

عایق صدا (كانال – دریچه- زانو و صدا خفه كن)……. 95

سامانه ضد یخ……………………………….. 96

سامانه تمیز كردن خودكار فیلترها………………. 96

8. مجرای واگرای اگزوز………………………… 98

شرح سامانه………………………………… 98

قسمتهای اصلی و وظیفه هر یك …………………. 98

دودكش ……………………………………. 98

ساختار فلزی ( پایه دودكش)…………………… 99

اتصال قابل انعطاف …………………………. 99

دایورتر…………………………………… 99

صفحه مسدود كننده …………………………. 100

9. ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات ………………. 101

ابزار استاندارد………………………….. 101

تجهیزات معمولی…………………………… 103

تجهیزات مخصوص……………………………. 104

ابزار مخصوص……………………………… 105

10.منابع ………………………………….. 106

مقدمه)معرفی)

امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه وتولید برق وبا توجه به این نكته كه اكثریت دانشجویان مهندسی و…ویا حتی فارغ التحصیلان دراین رشته ها موفق به بازدیدكاملی از نیروگاه وسیستم كاری و نحوه عملكرد سیستمهای موجود در نیروگاه نشده اند،وبا توجه به سابقه كاری كه من در نیروگاه جنوب اصفهان درزمینه نصب تجهیزات مكانیكی وغیره داشته ام ،لازم دانسته ام كه برای اشنا كردن دانشجویانی كه علاقه به نیروگاه وسیستم عملكردآن دارند،اطلاعات وتصاویری راجمع آوری نموده ودرقالب این پروژه(كه معرفی و بررسی بخشهای مختلف نیروگاه گازی است.)ارایه دهم.كه من گرد آوری این مطالب را در قالب 10فصل بیان نموده كه فصل اول آن رابابیان كدهای شناسایی آغازكرده كه درفصلهای بعدی اگرازاین كدها استفاده شده بود ،نا مفهوم نباشد . در فصل دوم تشریحی كلی نیروگاه از نوع پیكر بندی ،جا نمایی ،سوخت و…را بیان كرده و در فصل سوم اطلاعاتی عمومی در مورد قطعات توربین گاز وابعاد ووزن و…را بیان كرده ام ودر فصل چهارم توربین گاز ،نحوه هوادهی ،احتراق و…را تشریح كرده ودرادامه در فصل پنجم سامانه های مختلف از قبیل هوای ورودی آتش نشانی سوخت گاز ،گازوییل و…را بیان نموده كه برای خواننده قابل فهم باشد كه این هوا چه طور وارد ،چه گونه احتراق صورت گرفته و چه مراحلی بایستی انجام شود تا برق تولیدشودودر فصل ششم نحوه كنترل دمای توربین را شرح می دهیم ودر فصل هفتم مجرای هوای ورودی ،سرعت ، عایق صدا ونحوه تمیز كاری و…را تشریح كرده ودر فصل هشتم سیستم خروجی گازهای حاصل ازاحتراق(مجرای واگرای اگزوز )و…را توضیح داده ودر فصل نهم انواع ابزارهای عمومی وتخصصی را بیان كرده كه بیشتر در زمینه تعمیرات ازاین ابزارآلات استفاده می شود ودر فصل دهم منابعی كه من توانستم به آنها دسترسی پیدا كنم و بتوانم این مطالب را گرد هم آورم،بیان نموده ام كه در پایان هدف و نتیجه ای كه من از این پروژه داشتم كه سعی خود را می كنم تا به آن هدف نزدیك شوم ؛این است كه دانشجویان و…با آشنایی و استفاده از این پروژه بتواند ابهامات خودرا در زمینه ،حداقل آشنایی با نیروگاه گازی و نحوه عملكرد آن بر طرف كند كه درهنگام حضور در نیروگاه حتی مرتبه اول دارای پیش زمینه ای بوده باشند كه (سر در گمی هایی را كه ممكن است با دیدن نیروگاه برایشان بوجود آید را به حداقل برسانند.)

در پایان ازكلیه همكاران درنیروگاه جنوب اصفهان و نیروگاه طوس مشهد واساتیدمحترم دردانشگاه آزاداسلامی واحدشهرمجلسی كه درگردآوری وارایه این پروژه من را همیاری كردند كمال تشكر و قدر دانی را دارم .

فصل اول

كد شناسایی KKS

مقدمه

KKS مخفف عبارت آلمانی “Kraftwerk Kennzeicen System” به معنای سیستم شناسایی نیروگاه می باشد.

KKS به منظور شناسایی اجزاء نیروگاه و سیستمهای كمكی به كار می رود. این روش كد گذاری توسط بهره برداران نیروگاههای آلمان و كارخانه های سازنده توسعه پیدا نمود و اینك برای تمامی نیروگاهها بكار گرفته می شود.

در این جزوه آن بخش از KKS تشریح شده است كه مربوط به توربینهای گازی و سیستمهای اضافی آن می باشد. اجزاء سیستمهای اضافی كد گذاری شده اند، اما همه اجزاء توربین نظیر پره های كمپرسور و توربین یا flametube های محفظه احتراق كد گذاری نشده اند. كدهای شناسایی مربوط به طراحی سیستم نمی باشد بلكه به منظور نشان دادن محل قرار گیری قطعه در یك سیستم می باشد.

ساختار كد شناسایی

سیستم شناسایی KKS مشتمل بر حروف و اعداد میباشد.

مفاهیم حروف استفاده شده از سیستم KKS استخراج شده و اعداد توسط آنسالدو تعریف شده اند.

معانی :

3: (كلید كاركرد F0) كد شناسایی یك واحد در یك نیروگاه چند واحدی .

MB : (كلیدهای كاركرد F2+F1) تمامی قسمتهای توربین گاز كد “MB” دارد.

N : (كلید كاركرد F3)

این حرف ناحیه ای كه متعلق به توربین گاز می باشد ، معین می كند. “N” برای سیستم سوخت مایع استفاده می شود.

از حروف زیر در سیستم KKS استفاده می شود:

“A” كمپرسور و توربین

“B” یاتاقانها

“K” كوپلینگها ، ترنینگ گیر، دنده ها

“M” محفظه احتراق

“N” سیستم سوخت مایع

“P” سیستم سوخت گاز

“Q” سیستم جرقه زنی

“R” سیستم اگزوز

“W” سیستمهای اضافی شامل تزریق بخا رآب

“V” سیستم روانكاری

“X” سیستم های حفاظتی و كنترلی غیر الكتریكی

“Y” سیستم حفاظتی و كنترلی الكتریكی

13‌ : (كلید كاركرد F11)

این دو رقم بخشهای یك سیستم را شناسایی می كند.

AA‌ : (كلید تجهیزات A2+A1)

این تركیب از حروف ،وظیفه یك بخش را نشان می دهد.

در مثال ما ، كد “AA” بیانگر عمل SHUT-OFF می باشد. نه تنها نوع ابزار SHUT OFF (نوع خفه كن[1] ، نوع SLIDE ، نوع PLUG ) توسط این حروف مشخص نمی گردد، بلكه نوع عمل كننده آن نیز مشخص نمی گردد (توسط دست ، الكتریكی ، هیدرولیكی، نیوماتیكی، چك والو) .

تركیبات حرفی زیر درسیستم KKS استفاده می شود :

“AA” شیرهای با تجهیزات عمل كننده

“AE” TURNING GEAR ، بلند كننده (LIFTING GEAR)

“AH” گرم كن ها[2]و سردكن ها[3]

“AM” میكسرها “AN” فن ها

“AP” پمپها “AS” تجهیزات تنظیم كننده

“AT” فیلترها و استرینرها “CL” ابزار دقیق اندازه گیری سطح

“AV” مشعلها“CG” ابزار دقیق اندازه گیری جابجایی“CP” ابزار دقیق اندازه گیری فشار

“CQ” تجهیزات اندازه گیری كیفیت “CS” تجهیزات اندازه گیری سرعت

“CT” تجهیزات اندازه گیری دما “CY” ابزار دقیق اندازه گیری ارتعاش

“GC” نقطه مرجع ترموستات “GF” JUNCTION BOXES

“GQ” سوكت برق “GS” PUSH BOTTONS

“GS” ترانسفورمرها “AX” تجهیزات تست

“AZ” سایر واحدها “BB” تانك ها،اكومولاتورها،VESSELS

“BP” اریفیسها “BQ” اندازه گیر وزن

“BS” خفه كن صدا “BY” تجهیزات كنترلی مكانیكی

“BZ” سایر واحد ها “CF” فلومترها

“CG” ابزار دقیق اندازه گیری جابجایی

“CL” ابزار دقیق اندازه گیری سطح “CP” ابزار دقیق اندازه گیری فشار

“CQ” تجهیزات اندازه گیری كیفیت “CS” تجهیزات اندازه گیری سرعت

“CT” تجهیزات اندازه گیری دما “CY” ابزار دقیق اندازه گیری ارتعاش

“GC” نقطه مرجع ترموستات “GF” JUNCTION BOXES

“GQ” سوكت برق “GT” ترانسفورمرها

001:(كلید تجهیزات An).این عددسه رقمی براساس عملكردابزاركدگذاری شده،دسته بندی می شود.

بازه اعداد انتخاب شده برای شیرها و ابزار دقیق عبارتند از :

001تا029:شیرهای درمسیراصلی سیال باعمل كننده های خودكار(الكتریكی،هیدرولیكی ، نیوماتیكی).

031 تا 049 : شیرهای اطمینان ، شیرهای RELIFE ، شیر كنترل های بدون تغذیه كمكی كه درمسیر اصلی سیال قرار گرفته اند.

051 تا 099 : چك والوهایی كه در مسیر اصلی سیال قرار گرفته اند.

101 تا 199 :شیرهای trarsfer , shut off كه در مسیر اصلی سیال قرار گرفته اندوبصورت دستی عمل می كنند.

201 تا 249‌: شیرهای تخلیه

251 تا 299 : شیرهای تخلیه گاز

301 تا 338 : shut –off والوهای بالا دست[4] ابزار دقیق اندازه گیری یك اتصاله .

341 تا 369 : shut –off والوهای بالا دست ابزار دقیق اندازه گیری 2 اتصاله (اتصال مثبت)

371 تا 399 : shut-off والوهای بالادست ابزار دقیق اندازه گیری 2 اتصال (اتصال منفی )

401 تا 499 : shut –off والوهای بالادست با نقطه اندازه گیری انتخابی .

برای تجهیزات اندازه گیری :

001 تا 199 : تجهیزات اندازه گیری برای انتقال به راه دور.

401 تا 499 : تجهیزات اندازه گیری برای اندازه گیریهای تست كارایی.

501 تا 599 : تجهیزات اندازه گیری برای نمایش محلی .

كدهای شناسایی بكار گرفته شده :

AN : فن ها

KA : شیرها

KE : بالا برها، قلابها

MB : ترمزها

KP : پمپهااصلی سیال قرار گرفته اند

A – : آشكار سازهای شعله

B- : مبدلهای كمیتهای غیر الكتریكی به الكتریكی

M – : موتورهای الكتریكی

P- : ابزار دقیق اندازه گیری

S- : سوئیچها

U – : مبدلهای كمیتهای الكتریكی به غیر الكتریكی

X – : ترمینالها

Y – : سلونوئیدها

01 : (كلید تجهیزات BN)

استفاده از كدهای شناسایی

كدهای شناسایی KKS به منظور مشخص سازی اجزاء مختلف در دیاگرام P&I ، لیست تجهیزات، لیست بارهای الكتریكی ، لیست ابزار دقیق اندازه گیری ، دیاگرامهای تابعی ، دیاگرامهای ترمینال، تشریح سیستم و سایر مدارك استفاده می شود.

در این رابطه مشخص سازی واحدهای نیروگاه بطور عام بازگو نمی گردد.

علاوه بر آن بعنوان یك قاعده ساده ، 4 رقم كلید تجهیزات (برای مثال “–S01”) در P&ID بازگو نمی گردد. برروی بیشتر شیرها ، ابزار دقیق اندازه گیری و غیره یك NAME PLATE نصب شده است كه برروی آن كد KKS كامل ابزار درج گردیده است كه شامل شماره واحد نیروگاه نیز می باشد .

در مباحث فنی KKS مورد بحث بایستی بطور كامل بازگو گردد تا مشخص شود كه در مورد كدامیك از تجهیزات بحث می شود.

برای مثال عبارت “شیر برقی “MBA41AA010A را باید بجای عبارت شیر برقی عمل كننده شیرهای BLOW OFF 1.2 , 1.1 بكار برد.

برای سفارش تجهیزات یدكی از كد گذاری KKS نمی توان استفاده نمود.

فصل دوم

تشریح كلی نیروگاه

پیكر بندی نیروگاه

چیدمان تك محوری توربین، اجازه راه اندازی كمپرسور را بطور مستقیم و مستقل از ژنراتورمی دهد.

احتراق گاز یا سوخت مایع در دو محفظه احتراق متقارن با چندین مشعل كه در دو طرف توربین قرار دارند انجام می شود. هر محفظه احتراق دارای 8 مشعل می باشد.

هوا با گذشتن از كانال مكش و عبور از فیلترها و صداخفه كن ها وارد كمپرسور می شود ، در كمپرسور فشار هوا تقریباً تا 11 بار افزایش می یابد.هوای فشرده به سمت مشعل ها( بالای هر محفظه احتراق) هدایت و در اطاق های احتراق سوخته می شود. گازهای داغ سوخته شده و از طریق توربین به توان مكانیكی تبدیل می شود.

ژنراتور از طریق محور(شفت) به سمت كمپرسور توربین متصل شده است . توان الكتریكی تولید شده توسط ژنراتور از طریق ترمینالهای ژنراتور تحویل ترانس می گردد.

گازهای خروجی در دمای تقریبی 545 C از طریق یك دیفیوزر محوری به فشار اتمسفر میرسد. گاز خروجی از طریق یك اگزوز عمودی وارد هوای آزاد می گردد.

علاوه بر مجموعه توربین گاز/ژنراتور ، یك مجموعه خنك كننده برای روغن روانكاری و ژنراتور در نظر گرفته شده است . سیستم فوق قادر به خنك سازی روغن روانكاری توربین و یاتاقانهای ژنراتور تحت هر بار و شرایط محیطی می باشد، همچنین سیستم هوای خنك كن ژنراتور ، دمای ژنراتور را بطور مناسب كاهش میدهد. سیستم خنك ساز متشكل از دو سلول خنك كن(2 x 66 % )بوده كه هر سلول شامل دو فن می باشد. در حالت عادی یكی از سلولها با هر دو فن خود كار كرده و سلول دیگر فقط از یك فن خود استفاده می كند. در صورتیكه هر یك از فن ها به هر دلیل تریپ دهد ، فن چهارم بطور خودكار شروع به كار می كند. این افزونگی را تلویحاً به معنی افزایش سطح تبادل حرارتی میتوان تلقی نمود.

جانمایی نیروگاه

جانمایی نیروگاه برای چیدمان تمامی تجهیزات به گونه ای طراحی شده است كه می توان آن را به چهار حوزه اصلی تقسیم نمود:

الف) حوزه توربین گاز و ژنراتور ب) حوزه كنترل و الكتریك

پ)حوزه سیستمهای كمكی ت) حوزه گاز/گازوییل

چیدمان حوزه توربین گاز و ژنراتور به شیوه ای طراحی شده است كه بهترین شرایط برای بهره برداری و نگهداری توربین محیا گردد. علاوه برnclosure ساختمان به نحوی طراحی شده است كه جلوی صدارا می گیرد.ژنراتور و تجهیزات كمكی آن دریك اتاقك جداگانه قرار گرفته وپیش بینی های لازم برای بازكردن روتوردر نظر گرفته شده است. فیلترهوای ورودی بالای ژنراتورنصب شده است .

سیستم كنترل توربین وژنراتوردریك ساختمان مجزابا كف كاذب (برای رد كردن كابل ها)نصب شده اند.

سومین ناحیه مربوط به سیستم تصفیه آب و تجهیزات كمكی خارجی توربین می باشد.

ناحیه سوخت گاز/ گازوییل شامل ایستگاه تقلیل فشار گاز، مخزن اصلی سوخت، ایستگاه تخلیه سوخت، ایستگاه پمپخانه و مخازن شیمیایی.

اصول طراحی

شرح كلی

توربین گاز آنسالدو یك توربین با یك محور و یك پوسته است كه بسیار مناسب برای به چرخش در آوردن یك ژنراتور برای تولید در بار پایه و یا بار پیك و حتی بدوران در آوردن قطعات مكانیكی است . همچنین این توربین می تواند در یك نیروگاه سیكل تركیبی مورد استفاده قرار بگیرد .این دستگاه میتواند سوخت مایع ویا گازوئیل با ارزش های حرارتی متفاوت را به مصرف برساند . این توربین با سوخت گاز نیز بخوبی كار می كند .

كمپرسور و توربین از قطعات اصلی هستند كه درون یك پوسته هستند و تشكیل یك روتور مشترك را میدهد كه روی دو یاطاقان درمحفظه كم فشار در دو انتها ی خود قرار دارد . و با این روش هم محوری و استفاده آسان را فراهم میآورد .

یك پوسته مركزی كه از یك طرف به پوسته انتهایی نگهدارنه پره های ثابت كمپرسور متصل است و از طرف دیگر به پوسته انتهایی توربین متصل است و محفظه پرفشار را بوجود می آورد روتور توربین و كمپرسور را در میان گرفته است . در سمت اگزوز انتهای این پوسه با پوسته اگزوز كه یاطاقان را در میان گرفته است اتصال دارد .

با توجه به صلب بودن پوسته مركزی ؛ پوسته های نگهدارنده پره های ثابت كمپرسورو پوسته نگهدارنده پره های ثابت توربین به شكلی طراحی شده اند كه درون این پوسته اجازه انبساط آزاد حرارتی را دارند .

پوسته اگزوز شامل یك محفظه دوكی شكل است كه باعث عبور راحت هوا از خروجی توربین می شود.سیلندر داخلی در این پوسته توسط دو مجرا كه لوله های مربوط به یاطاقان از درون آن عبور می كند به این پوست ارتباط دارد .

جانمایی كلی نیروگاه شامل ساختمانها و تجهیزات عبارتند از : (شكل 2)

ترانسفورماتور اصلی بخش گازی Condensate polishing plant (future)

ترانسفورماتور اصلی بخش بخاری (آینده) استراحتگاه نگهبانها و راننده ها

ساختمان تجهیزات كمكی (آینده)

مبدل حرارتی روغن روانكاری

ایستگاه تصفیه آب

دیزل ژنراتور اضطراریایستگاه فاضلاب

ترانسفور ماتور واحد HRSG (آینده)

پست 132KV اگزوز خروجی

ساختمان پست خط لوله گاز توربین هال بخار (آینده)

خط آب demineralsed توربین هال واحدهای گازی

مخزن آب كندانسور هوایی (آینده)

پست 230 kv سیستم خنك كن كمكی

ساختمان آتش نشانی كارگاه مكانیك

ایستگاه تقلیل فشار گاز انبار (آینده)

ساختمان سوئیچ گیر (آینده ) ایستگاه آتش نشانی

ساختمان كنترل مركزی ساختمان اداری

ایستگاه تخلیه گازوییل مسجد و نهار خوری

تانك سوخت gate house

مسیر (چاله) جمع آوری روغن نگهبانی

پمپ خانه سیستم رانش خنك كن آب ژنراتور پاركینگ

سیستم demineralization انبار

پیكر بندی سیستم الكتریكی

یك ترانسفورمر 3 فاز برای خروجی ژنراتور در نظر گرفته شده است . این ترانسفورمر به نحوی انتخاب شده است كه توان خروجی تولید شده واحد را هر شرایطی انتقال خواهد داد.

در نقاط انتهایی هر یك از خطوط فشار قوی یك SURGE ARRESTER نصب شده است .

نقطه ستاره1 سیم بندیهای HV بطور دائمی اتصال زمین شده اند. ژنراتور از طریق باس داكتهای مجزا بطور مستقیم بعد از عبور از C.B 2به ترانس اصلی متصل می شود.

نقطه ستاره ژنراتور از طریق یك ترانس توزیع تك فاز به یك ترانسفورمر 3 فاز برای خروجی ژنراتور در نظر گرفته شده است . این ترانسفورمر به نحوی انتخاب شده است كه توان خروجی تولید شده واحد را هر شرایطی انتقال خواهد داد.

در نقاط انتهایی هر یك از خطوط فشار قوی یك SURGE ARRESTER نصب شده است .

نقطه ستاره1 سیم بندیهای HV بطور دائمی اتصال زمین شده اند. ژنراتور از طریق باس داكتهای مجزا بطور مستقیم بعد از عبور از C.B 2به ترانس اصلی متصل می شود.

نقطه ستاره ژنراتور از طریق یك ترانس توزیع تك فاز به زمین متصل می شود . در ثانویه این ترانس یك بار مقاومتی متصل گردیده است به نحویكه جریان خطای زمین شدن را تشخیص می دهد.این جریان مساوی با ظرفیت جریان مدار ولتاژ ژنراتور می باشد. تمامی تجهیزات فوق در یك جعبه فلزی قرار گرفته اند.

تغذیه لازم برای تجهیزات كمكی واحد و سیستمهای دیگر از طریق ترانس كمكی واحد تامین می گردد.

بارهای اضطراری از طریق دیزل ژنراتور اضطراری تأمین می گردد.

توزیع انرژی برای تجهیزات كمكی عبارتند از:

1- برق AC 2- برق DC

3- منبع تغذیه حیاتی AC 4- برق اضطراری AC

1)برق AC : برق AC شامل سطح ولتاژ متوسط (6.6KV) و یك خط تغذیه ولتاژ پایین (400V) می باشد. ولتاژ متوسط از طریق سوئیچ برد هر واحد تهیه می شود . در این برد ، فیدرهایی برای ترانس تحریك ، ترانس SFC و ترانس های MV/LV كمكی واحد در نظر گرفته شده است.سوئیچ برد MV هرواحد كنار سیستم كنترل واتاق سوئیچ برد واحد واقع شده است. اتصالات از ترانس های واحد تا سوئیچ برد مربوطه از طریق كابلهای فشار متوسط صورت می گیرد.

برق فشار ضعیف شامل:

برد توزیع اصلی توسط ترانسهای خشك MV/LV تغذیه شده و تمامی بارهای جزیره GT را تامین می كند.

اتصال اضطراری به مجموعه دیزل ژنراتور ، برای تغذیه بار اضطراری بطور مثال یكسو سازها ، TURNING GEAR همچنین در صورتیكه ترانس MV/LV تریپ داده یا ولتاژ اصلی AC قطع شود الزام خواهد بود.

2)برق DC : برق DC تنها شامل یك سطح ولتاژ می باشد (220V dc) باتریهای سربی ، باتری شارژ و برد توزیع در نظر گرفته شده است كه برای SHUT DOWN مطمئن و ایمن واحد لازم می باشند. بردهای DC هر دو واحد به گونه ای به یكدیگر متصل شده اند كه هر یك افزونه دیگری میباشد.

3) برق حیاتی AC :سیستم تغذیه فوق (220vac) شامل اینورتر، سوئیچ استاتیك ترانسفورمرstand-by و پانل توزیع واحد ها می باشد. كه همچنین در دیاگرام تك خطی old 1نمایش داده شده است .

4)برق اضطراری ac‌: برق اضطراری توسط ولتاژ (400v) دیزل ژنراتور تهیه شده و بارهای اضطراری dc, ac را تامین می كند.هر دیزل ژنراتور به نحوی انتخاب شده است كه بارهای اضطراری دو واحد را تامین می كند.

داده های مرجع استفاده شده برای طراحی سایت:

230KV

سطح ولتاژ

دمای محیط سایت

45 0 C

دمای طراحی

-30 0 C

حداقل دما

410C

حداكثر دما

35%

رطوبت نسبی

1750 متر

ارتفاع سایت از سطح دریا

شمال غرب به جنوب شرق

جهت باد (در حالت عادی)

40 M/S

سرعت متوسط باد

غبار آلود

شرایط گرد و غبار محیط

1. KG/ CM

ظرفیت باربری خاك (مقاومت خاك)

37 0C

دمای آب سرد

شتاب افقی زمین

0.36 g

حداكثر زمین لرزه مجاز[5] (MPE)

0.22 g

زمین لرزه طراحی[6] (DBE)

مشخصات سوخت

مشخصات گاز طبیعی8690 +/-10% kcal/Nm 3 LHV 1

دمای گاز 450C (Max) : 12 0 C (min)

تركیبات :

N2

5.34 % (mol)

CO2

0.0% (mol)

CH4

88.59% (mol)

C2H6

4.16 % (mol)

D3H8

1.18% (mol)

i-C4H10

0.22 % (mol)

n-C4H10

0.29 % (mol)

i-C5H12

0.06 % (mol)

n-C5H12

0.06 % (mol)

هگزان و هپتان

0.06 % (mol)

WATER

0.01 % (mol)

مشخصات گازوییل :

38220 KJ/lit

[7]HHV

36280 KJ/lit

LHV

843.8 kg/m3

چگالی

3.8 cst

ویسكوزیته جنبشی‌(در دمای 100F )

62 0C

دمای احتراق

-10C

دمای مایع شدن (تابستان)

-30C

دمای مایع شدن (زمستان)

كل گوگرد 1% وزن

سدیم +پتاسیم كمتر از 0.3 ppm (Wt)

كالسیم كمتر از 10 ppm (Wt)

دمای گازوییل حداقل 100C بالای دمای ذوب

حداكثر 50C پایین تر از نقطه احتراق

حفاظت محیط زیست (آب –هوا-صدا)

مسیر فاضلاب : سازمان حفاظت از محیط زیست ایران (I.E.P.O) باید مشخص نماید.

آلودگی هوا: پخش گازهای محترق شده به اتمسفر كه در زیر آمده است .

گازوییل گاز طبیعی

بار پایه بار پایه

خشك 1 پریمیكس خشك 2

405 25 Nox ppmv

10 10 Co ppmv

6 4 هیدروكربنهای نسوخته ppmv

1-2 – پخش دودهای Bacharach

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه مصور و مفید بارگیری، حمل و نصب سکوها و عملیات لوله گذاری در دریا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 66

جزوه مصور و مفید بارگیری، حمل و نصب سکوها و عملیات لوله گذاری در دریا
فهرست

مقدمه

پیش نیازها و روند حمل و نصب سکوها از دیدگاه مدیریت نصب

بارگیری

جک های Puls-Pull

وینچ

بوژی

جرثقیل

حمل

مهاربندی

بالاست شناور

نصب سکوها

به آب اندازی

قائم سازی

نشاندن روی بستر دریا

شمع کوبی

گروتینگ

نصب عرشه

رنگ آمیزی

لوله گذاری

مقدمات عملیات لوله گذاری

عملیات لوله گذاری

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کتابچه انواع فلومتر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 25

مقدمه

انواع فلومتر

فلومتر جابجایی

فلومتر استنتاجی

فلومتر جابجایی مثبت

اندازه گیری با اورفیس

صفحه اورفیس

تئوری برنولی

حامل های اورفیس

نگهداری از صفحه اورفیس

نصب اورفیس

اندازه گیری اختلاف فشار

ترانسمیتر اختلاف فشار

اورفیس متر

توصیه های عمومی برای نصب

جذرگیر

چارت های جذری

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید