بررسی اصول و مبانی پدافند غیر عامل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اصول و مبانی پدافند غیر عامل دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصول و مبانی پدافند غیر عامل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
چکیده
فصل اول: اصول، روشها و موضوعات اساسی در مبحث پدافند غیرعامل   
فصل دوم: پدافند غیر عامل و شاخصه های آن  
فصل سوم: نقش پدافند غیر عامل در مدیریت بحران  
فصل چهارم: پدافند غیر عامل در حوزه جنگ سایبری  
نتیجه گیری و جمع بندی
مراجع  

 
چکیده :
هشت سال جنگ تحمیلی وحملات گسترده دشمن به مناطق مسکونی،تاسیساتی و نظامی تجارب،ضرورت تقویت پدافند غیر عامل را برای نجات جان مردم و به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی حفظ پایداری و ادامه زندگی در زمان بحران لازم وضروری می داند.
استفاده از توپوگرافی خاص برای احداث ارگ ها و استحکامات دفاعی همچون دیوارهای دفاعی، خندق ها ومواردی از این قبیل در گذشته، بوضوح نشان می دهد که نیاکان ما با اصل پدافند غیر عامل آشنا بوده و بخوبی از آن بهره جسته اند.
پدافند با مفهوم کلی دفع، خنثی کردن ویا کاهش تاثیر اقدامات آفندی دشمن وممانعت از دستیابی وی به اهداف خود بطور کلی از دو بخش پدافند عامل و غیر عامل تشکیل می گردد.
بعلت نفوذ پذیری احتمالی هر مانع پدافندی عامل، بکار گیری اقدامات پدافند غیر عامل در کنار پدافند عامل ضروری واجتناب ناپذیر می باشد.
با تامین پدافند غیر عامل متناسب با شرایط و ویژگی های نقاط حیاتی،حساس ومهم ومناطق اداری، مسکونی و… می توان با تقبل هزینه های نسبتا کم از واردشدن خسارات سنگین به تاسیسات حیاتی وحساس، کارخانه جات ومراکز صنعتی ونظامی که ادامه حیات اقتصادی وایستادگی در مقابل دشمن به وجود آن ها بستگی دارد جلو گیری نموده و جان انسانهایی را که در معرض خطر می باشند، نجات داد.

منابع و ماخذ:

1- مجموعه نشریات منتشر شده توسط دانشگاه مالك اشتر.
2- پدافند غیرعامل ، تهران، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، نشریه شماره 1 ، 1385.
3- پدافند غیرعامل و اصول و ملاحظات ، تهران، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، نشریه شماره 3 ، 1384.
4- پدافند غیرعامل (معماری و طراحی شهری در ایران) ، تهران، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، نشریه شماره 4 ، 1384.
5- آشنایی با فضاهای امن پناهگاهی ، تهران، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء، نشریه شماره 5 ، 1384.
6- نکات فنی طراحی و احداث پناهگاهها ، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی ، دفتر سازه های امن ، نشریه شماره 7.
7- ضوابط فنی برای ساخت پناهگاهها ، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی ، دفتر سازه های امن ، نشریه شماره 34.
8- طیاری، حمید. پدافند غیرعامل در 31 کشور جهان، وزارت مسکن و شهرسازی ، معاونت فنی و اجرایی و امور جنگ، دفتر سازه های امن، 1368.
9- شفیعی اردستانی، احمدرضا،، پدافند غیرعامل در آلمان، وزارت مسکن و شهرسازی ، معاونت فنی و اجرایی و امور جنگ، دفتر سازه های امن، 1368.
10- وحیدی، طاهر و محبی آشتیانی ، (1369). “مبانی طراحی فضاهای امن برای زمان جنگ و احتیاط” ، تهران، دانشکده معماری شهید بهشتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد.
11- اصغریان جدی ، احمد ، (1383)، ” الزامات معمارانه در پدافند غیرعامل پایدار ” ، تهران، دانشکده معماری شهید بهشتی ، پایان نامه دکتری.
12- اصغریان جدی ، احمد ، (1379)، ” روش تحقیق مهندسی جنگ ” ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، مجله صفه شماره30.
13- اصغریان جدی ، احمد ، (1383)، ” رابطه ترس و معماری ” ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده معماری و شهرسازی، مجله صفه شماره 39.
14- اصغریان جدی، احمد. مقاله پدافند غیرعامل در ارگ بم ، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم کرمان. جلد دوم ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، تهران، 1374.
15- داعی نژاد، فرامرز  و امین زاده و حسینی، اصول و رهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه های مسکونی به منظور پدافند غیرعامل ، تهران ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1385.
16- زیاری ، کرامت اله ، (1380)، ” برنامه ریزی پدافند و پناهگاه شهری ” ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، مجله صفه شماره 32.
17-زیاری ، کرامت اله . برنامه ریزی شهرهای جدید ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 1378.
18- دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا، جلد چهارم ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1351، ص 47و 48.
19- صدری افشار ، غلامحسین. حکمی ، نسرین. فرهنگ فارسی امروز ، موسسه نشر کلمه ، تهران، 1373 ، ص 259و 546.

20- Military Handbook 1164, ” Operation maintenance of water supply system” , 1997.
21- Main water supply and distribution system  , A chemical and biological warfare threat, 1999.
22- FEMA-426. (2003) Risk Management Series, Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks against Buildings, Chapter 2, 3.
23- FEMA-427. (2003) Risk Management Series, Primer for Design of Commercial Building to Mitigate Terrorist Attacks, Chapter 6.
24- FEMA-428. (2003) Risk Management Series, Primer to Design Safe School Projects in Case of Terrorist Attacks
25- FEMA-453. (2003) Risk Management Series, Safe Rooms and Shelters, Protecting People Against Terrorist Attacks
26- Department Of Defense (DOD) Minimum Antiterrorism Standards For Building, USA , 2002
27- Crawford, Charles, (1995) Protecting buildings from explosions, Berkshire, UK, MCB University Press.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید