تحقیق اصول اولیه هیدرولیک و معرفی المانهای هیدرولیکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق اصول اولیه هیدرولیک و معرفی المانهای هیدرولیکی دارای 193 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اصول اولیه هیدرولیک و معرفی المانهای هیدرولیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق اصول اولیه هیدرولیک و معرفی المانهای هیدرولیکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق اصول اولیه هیدرولیک و معرفی المانهای هیدرولیکی :

انرژی سیال
1-1-1- انرژی
هیدرولیک برای کاربردهایی مناسب است که در آنها نیروهای زیاد، دقت حرکتی بالا و حرکت یکنواخت مورد نیاز باشد. سیستمهای هیدرولیکی نوعاً با فشارهای 500-5000 psi (35-350bar) کار می کنند و قادرند هزاران پوند نیرو( چندین تن) ایجاد نمایند دو مزیت عمده انتقال انرژی از طریق سیال، قابلیت افزایش نیرو و قابلیت تغییر جهت سریع انتقال می باشد.
قانون پاسکال اصل اساسی حاکم بر انرژی سیالات است این قانون درباره هیدروستاتیک یا انتقال نیرو از طریق یک مایع تحت فشار است در سیستمهای هیدروستاتیک اغلب سیالات در حال حرکت هستند، ولی فشار سیال است که نیرو و انرژی را انتقال می دهد، نه حرکت سیال. سیستمهایی که در آنها حرکت سیال باعث انتقال نیرو می شود، سیستمهای هیدرودینامیک نام دارند. در این سیستمها، سرعت سیال یا انرژی جنبشی آن تبدیل به انرژی مکانیکی ( معمولاً به فرم حرکت دورانی) می شود. در سیستمهای هیدرودینامیک سیال فشار قابل ملاحظه ای ندارد ( برعکس سیستمهای هیدروستاتیک) مثال سیستم هیدرودینامیک، توربین بخار است که در آن با عبور بخار از بین پره های توربین با سرعت زیاد، الکتریسیته تولید می شود اغلب سیستمهای هیدرولیکی صنعتی، از سیال تحت فشار استفاده کرده و بنابراین جزو سیستمهای هیدروستاتیک محسوب می گردند.
1-2 انتقال نیرو و تغییر مقدار نیرو
یکی از ویژگیهای کاربردی انرژی سیالات، قابلیت تغییر میزان نیرو به هنگام انتقال نیرو است که به آسانی قابل انجام می باشد. چنین سیستمی در شکل 1-1 نشان داده شده است در این شکل سطح پیستون ورودی برابر با in2 10 و سطح پیستون خروجی برابر با in2 100 است. نیروی اعمالی بر پیستون ورودی 100lbs می باشد. با توجه به سطح این پیستون که 10 است, فشار ایجاد شده در سیال 10psi خواهد بود این فشار درسیلندر خروجی نیز ایجاد می شود که بر پیستون خروجی اعمال می گردد. در اثر اعمال فشار 10psi بر پیستونی با سطح in2 100 نیروی خروجی برابراست با:
F=p.A=10*100=1000lbs
همانطور که ملاحظه می شود، نیروی خارجی به اندازه نسبت سطح دو پیستون تقویت شده است. به عبارت بهتر سطح پیستون خروجی ده برابر پیستون ورودی است و بنابراین نیروی خروجی نیز ده برابر نیروی ورودی خواهد بود.
طبق قوانین مکانیک انرژی خروجی یک سیستم نمی تواند بیش از انرژی وارد شده به آن باشد و بنابراین اگر در این سیستم یا انتقال انرژی اتلافی وجود نداشته باشد، کار انجام شده ثابت باقی می ماند. در سیستم نشانداده شده در شکل 1-1 نیرو در سیستم ده برابر شده است. بنابراین با ثابت در نظر گرفتن کار ورودی و خروجی مسافت طی شده در خروجی باید به همان نسبت ( در مقایسه با مسافت طی شده در ورودی) کاهش یابد. پیستونهای ورودی و خروجی در زمان برابر، این مسافتها را طی می کنند، بنابراین رابطه
سرعتهای ورودی و خروجی به صورت زیر خواهد بود:
(1-1) [3]خروجی V ورودی A/ خروجی A = ورودی V

شکل 1-1 چند برابر کردن نیرو [3]

1-3 جریان سیال
شدت جریان سیال عبارت است از حجم سیال که در واحد زمان از یک سیستم عبور می کند. شدت جریان سیال تعیین کننده سرعت عملکرد یک قطعه خروجی در سیستم هیدرولیک ( مثلاً یک سیلندر) است سرعت حرکت سیال، مسافتی است که یک سیال در واحد زمان طی می کند
(1-2) Q=v.A[3] که با تعیین قطر مناسب برای لوله، در یک شدت جریان معین، سرعت سیال کنترل می‌شود. در یک سیسیتم که جریان سیال در آن پیوسته و یکنواخت است مطابق معادله پیوستگی کاهش سطح گذر ( سطح مقطع لوله) سبب افزایش سرعت، به همان نسبت می شود برعکس،اگر سطح لوله افزایش یابد، سرعت سیال به همان نسبت کاهش خواهد یافت. فهم این نکته خیلی مهم است، زیرا در یک سیستم هیدرولیک واقعی، سطح گذر سیال به هنگام عبور از قطعات مختلف سیستم، مثلاً شیلنگها، اتصالات، شیرها و … دائما تغییر می کند. افزایش سرعت سیال در نقاطی که سطح گذر کاهش می یابد، نشاندهنده افزایش انرژی است اما چون انرژی به سیستم اضافه نشده است، بنابراین باید در نقطه دیگری از سیستم انرژی کاهش یافته باشد.
سیالات هیدرولیک تقریباً غیر قابل تراکم هستند، بنابراین می توان معادله برنولی را در مدارهای هیدرولیک به کاربرد. انرژی در یک سیال به سه فرم ظاهر می شود:
1- انرژی پتانسیل ( به واسطه ارتفاع سیال و نیروی جاذبه) w.h=
2- انرژی فشار( به واسطه ایجاد فشار در سیستم) = و
3- انرژی جنبشی ( به واسطه سرعت سیال)= .
اگر انرژی اضافی به سیستم وارد نشود یا هیچ انرژی از سیستم خارج نگردد، بنابراین انرژی در دو نقطه مختلف از یک سیستم باید برابرباشد. به زبان ریاضی:

چون W در تمام جملات معادله وجود دارد می توان آن را حذف کرد، بنابراین:
(1-3) [3]
این معادله بیان کننده میزان انرژی است که در واحد وزن یک سیال وجود دارد. با دقت در این معادله معلوم می شود که هرگونه افزایش انرژی در هر یک از سه فرم انرژی بیان شده فوق با کاهش انرژی در فرمهای دیگر و به میزان مساوی، متعادل می شود.
کاهش سطح گذر سیال، سبب افزایش سرعت و کاهش فشار می شود. همانطور که قبلاً اشاره شد. این اصل مهم باید بخوبی فرا گرفته شود، زیرا در یک سیستم هیدرولیک واقعی سطح گذر سیال در قسمتهای مختلف با هم تفاوت دارد.

1-4 تئوری توریچلی
تئوری توریچلی، یک مورد خاص از معادله برنولی است که در بررسی یک مایع که از یک مخرن تخلیه می شود، به کار می رود ( شکل 1-2) در این وضعیت برای تعیین سرعت خروج از مخزن می توان با استفاده از معادله برنولی، سطح مخزن را سطح 1 و سطح سوراخ خروجی را سطح نقطه 2 را در نظر گرفت. فشار در این دو نقطه برابر است (o psi), بنابراین جملات مربوط به فشار در معادله برنولی حذف می شوند. همچنین اگر سطح مخزن بزرگ باشد، سرعت سیال در مخزن نسبت به سرعت خروجی سیال از مخزن قابل صرف نظر کردن است (0 = (v1 با این فرضیات معادله برنولی به صورت زیر در می آید:

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق معرفی انواع کمک فنرها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق معرفی انواع کمک فنرها دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق معرفی انواع کمک فنرها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق معرفی انواع کمک فنرها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق معرفی انواع کمک فنرها :

سیستم تعلیق
لرزش‌های پی‌درپی بدنه خودرو سبب خستگی راننده و سرنشینان می‌شود. در پی آن کارایی و بازدهی رانندگی و عمر مفید خودرو کاهش یافته و سلامتی انسان به خطر می‌افتد. بنابراین مدل‌سازی مود سواری خودرو و به سازی پاسخ لرزشی آن با بهره‌ از میراینده‌های ارتعاشی از دیدگاه‌های مهم در طراحی خودرو بوده، که آسایش سرنشین، افزایش دوام خودرو، ایمنی و افزایش کنترل خودرو را به دنبال دارد.
خاصیت میرایش ارتعاشات و لرزش‌ها و رفع بعضی از اغتشاشات حرکت در خودرو و حفظ بعضی ویژگی‌های مناسب جهت ایمنی،‌ از ویژگی‌های مناسب مکانیکی است که انجام آن با یک وسیله مکانیکی امکان‌پذیر است . مجموعه مشخصی که فراهم‌گر هدف بالا است، سیستم تعلیق نام دارد. این مجموعه قلمرو وسیعی را با خواص و وظایف متفاوت در بر دارد.
نقش سیستم تعلیق در خودرو مهار چرخ در فضا (در سه راستای Z , Y , X) و فراهم کردن حرکات خطی و زاویه‌ای مناسب آن است . نیز چرخ‌ها را به صورت تکیه‌گاهی امن در زیر خودرو نگاه می‌دارد به گونه‌ای که چرخ‌ها توان مهارسازی نیروهای اعمالی به خودرو (گرانش، گریز از مرکز، نیروهای رانشی و ترمزی و …) را داشته باشند. ویژگی‌های سختی و میرایی تعلیق بایستی چنان برگزیده شوند که پایداری و آسایش خودرو تامین گردد.
برای پی بردن به جایگاه سیستم تعلیق، خودرو را در سه حالت زیر در نظر می‌گیریم :
بی‌تعلیق : بدون سیستم تعلیق، تایر و بدنه معلق می‌باشند. در نتیجه هر ناهمواری در سطح جاده ، به سرنشینان خودرو منتقل خواهد شد.
با تعلیق و بی‌لرزه‌گیر : در این حالت تایر به زمین چسبیده ولی بدنه معلق می‌باشد. در نتیجه بدنه خودرو به طور مداوم به بالا و پایین نوسان می‌کند.
با تعلیق و لرزه‌گیر : در این حالت تایر و بدنه به زمین چسبیده است و لرزه‌گیر، نوسانات فنر را دفع می‌نماید چرخ‌‌ها به راحتی به بالا و پایین حرکت کرده و پایداری، اطمینان و راحتی خودرو را در پی خواهد داشت.

شکل 1 ـ مقایسه خودرو بدون تعلیق، با تعلیق بدون لرزه‌گیر و با تعلیق کامل
زیر بخش‌های عمده سیستم تعلیق شامل تایر،‌ فنر و لرزه‌گیر می‌باشد که وظیفه آنها برقراری تماس بین چرخ و زمین، ایمنی و راحتی سرنشینان می‌باشد. نیز برای کاهش و در صورت امکان حذف سر و صدا و ارتعاشات، موادی چون لاستیک، چرم، اسفنج،‌ فنرهای متفاوت (مارپیچی، شمشی و میله‌های پیچشی) و ضربه‌گیرهای مختلف (اصطکاکی، هیدرولیکی و گازی) به کار می‌رود.

زیربخش‌های سیستم تعلیق
فنر
فنر عنصری انرژی دهنده و گیرنده می‌باشد که بر اثر تغییر شکل کشسان انرژی پتانسیل آن تغییر می‌کند. در یک سیستم مکانیکی سختی نمایانگر ویژگی‌های فنریت آن است.
در تعیین ویژگی‌های فنریت سیستم‌های مکانیکی باید انعطاف‌پذیری قطعات را نیز لحاظ کرد. محاسبه سختی مؤثر یک مجموعه به سادگی و با بهره از قانون برآیند فنرها امکان‌پذیر است. اگر دو عضو به صورت سری قرار گرفته باشند، آنگاه فنر معادل به قرار زیر است :
(1-1)
اگر دو عضو به صورت موازی قرار گرفته باشند، آنگاه فنر معادل به قرار زیر است:
(1-2)

شکل 2 ـ روش‌های مختلف سرهم‌بندی فنر : روش موازی، روش سری و روش پیچشی
ویژگی‌های مکانیکی فنر
فنرها بر پایه رفتار و ویژگی‌های نیرویی به دو دسته خطی و ناخطی تقسیم می‌شوند. در بیشتر فنرها، نیروهای فنر تابعی از تغییر شکل آن به قرار زیر است :

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی در تعمیرگاه مجاز محسن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی در تعمیرگاه مجاز محسن دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در تعمیرگاه مجاز محسن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی در تعمیرگاه مجاز محسن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی در تعمیرگاه مجاز محسن :

بخشی از فهرست کارآموزی در تعمیرگاه مجاز محسن

سیستم سوخت رسانی انژکتوری 1
عملگرها 3
پمپ بنزین 6
سنسورهای فشار هوای منیفولد 9
سنسوردمای هوای ورودی 11
رله دوبل 12
سنسور ضربه 13
سنسور سرعت خودرو 16
پتانسیو متر تنظیم CO 20
انژکتورها 21
واحد کنترل مرکزی ECU 23
روش تجدید حافظه 26
انواع سیستم انژکتوری 27
سنسور فشار منیفولد هوای ورودی 29
سنسور دور موتور 33
سنسور دمای هوای ورودی 35
سنسور دمای مایع سیستم 35
کویل دوبل 39
استپ موتور 40
انژکتورها 41
پمپ بنزین برقی 42
پیش گرمکن دریچه گاز 44
رله قطع کن کمپرس کولر 45
لامپ عیب یاب 47
کانکتور اتصال 47
نمایشگر دور موتور 48

سیستم سوخت رسانی انژکتوری:
1ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی Ecu) موتور(
2 ـ سنسور دور موتور
3 ـ سنسور فشار هوای منیفولد
4 ـ پتانسیومتر دریچه گاز
5 ـ سنسور دمای آب
6 ـ سنسور دمای هوای ورودی
7 ـ سنسور سرعت خودرو
8 ـ اکسیژن سنسور (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)
9 ـ باتری
10 ـ رله دوبل (در خودرو پژو 206 مالتی پلکس وجود ندارد)
11 ـ کویل دوبل
12 ـ باک بنزین
13 ـ پمپ بنزین
14 ـ صافی بنزین
15 ـ ریل سوخت
16 ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو 206 بر روی پمپ بنزین نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سیستم مگنتی مارلی5/2 بار و پارس وسمند با سیستم ساژم حدود 3 بار وپیکان انژکتوری 5/3 بار است)
17 ـ انژکتور
18 ـ مخزن کنیستر (در خودروهای ما نصب نشده است)
19 ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای مانصب نشده است )
20 ـ دریچه گاز
21 ـ گرم کن دریچه گاز (فقط در خودروهای پارس وسمند نصب شده است)
22 ـ موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام
23 ـ لامپ اخطار سیستم جرقه و انژکتور
24 ـ سوکت اتصال به دستگاه عیب یاب
25 ـ سنسور ضربه
26 ـ سوییچ فشار فرمان هیدرولیک (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح (کارآفرینی) طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه کیک و کلوچه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طرح (کارآفرینی) طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه کیک و کلوچه دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح (کارآفرینی) طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه کیک و کلوچه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طرح (کارآفرینی) طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه کیک و کلوچه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طرح (کارآفرینی) طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه کیک و کلوچه :

از آنجائیکه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم قیمت تمام شده را مواد اولیه آن تشکیل میدهد لذا با تغییر در تکنولوژیهای تولید که آنها در نوع خود بسیار محدود می باشد تغییرات خیلی ناچیزی در قیمت تمام شده ایجادمی شود. لذا ویژگیهای برتر و بالاتر در این طرح صرفا مربوط به کیفیت تولید محصول می باشد که لازمه کنترلهای کیفیت در مرحله خمیرگیری و پخت و بسته بندی را طلب می نماید و در کنار اینها توجه به ذائقه مصرف کننندگان نیز حائز اهمیت می باشد در این طرح نیز تکنولوژی متداول تولید کیک وکلوچه استفاده شده است و قیمت تمام شده محصول براحتی قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق لوله ها و اتصالات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق لوله ها و اتصالات دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق لوله ها و اتصالات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق لوله ها و اتصالات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق لوله ها و اتصالات :

لوله ها و اتصالات :
برای سیستم های آبرسانی و فاضلاب منازل لوله های گوناگون و در کیفیت ها مختلفی وجود دارند و هر یک از این انواع مزایا و نواقص خاص خود را داراست.
برای انتخاب بهترین لوله ،آشنایی با انواع مختلف آن و هم چنین اتصالات و رابط های مختلف ضروری می باشد در لوله کشی منازل از چندین نوع لوله استفاده می شوند که در این نوع عبارتند از:لوله چدنی –لوله برنجی و فولادی-لوله مسی-لوله پلاستیکی.
لوله چدنی:
از لوله چدنی معمولا در سیستم فاضلاب منزل در محل مجرای اصلی و لوله هوا گیر اصلی استفاده می شود این نوع لوله گاهی در خطوط افقی فاضلاب نیز بکار برده می شوند.
لوله چدنی از آنجا که دوام فوق العاده زیادی را داراست برای لوله کشی در زیر زمین بسیار مناسب است اما بهرحال خیلی سنگین بوده و نصب آن نیز وقت گیر است.
سیستم های تخلیه یا فاضلاب :
سیستم فاضلاب منزل ،آب آلوده و مصرفی را از خانه دور ساخته و آنرا در فاضلاب عمومی یا چاه و یا سپتیک تانک خصوصی منزل تخلیه می کند.جریان فاضلاب صرفا بعلت فشار ناشی از ثقل زمین یا وزن آب صورت می گیرد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پمپ هاب حرارتی در سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست :

گرمایش و سرمایش ساختمانها در ایران در پنجاه سال گذشته سیر تکاملی قابل توجهی را طی کرده است . این سیر شامل گرمایش از طریق کرسی با استفاده از خاکه ذغال ، بخاری یا گرم کننده های نفت سوز با دودکش و بخاری های گاز سوز با دودکش برای هر یک از اتاقهای مورد استفاده ساختمان و گرمایش مرکزی با استفادهاز نفت گاز یا گاز طبیعی و بالاخره آب گرم در یک مرکز و گرمایش اتاقهای مورد استفاده به کمک رادیاتور یا فن کویل بوده است .
سیر سرمایش ساختمانها نیز شامل مراحل زیر بوده است . باز گرداندن در و پنجره های ساختمان و اجازه بر قراری جریان هوا در مواقعی که دمای هوای بیرون کمتر از دمای هوای اتاقهاست و یا جریان هوا می تواند به خنک کردن بدن ساکنان ساختمان کمک کند ، استراحت در سایه درختان حیاط در روز ، گذراندن روزهای بسیار گرم در زیر زمین ها و شبها در بالای بامها ، استفاده از بادبزنهای دستی ، استفاده از بادبزنهای برق رومیزی یا سقفی در اتاقها ، استفاده از کولرهای آبی ، استفاده از کولرهای گازی نوع تراکمی برای هر یک از اتاقهای مورد استفاده ،استفاده از سرمایش مرکزی به کمک چیلر های تراکمی و جذبی وتولید آب سرد در یکمرکز و خنک کردن یا سرمایش اتقاهای مورد استفاده به کمک فن کویل .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ابزارگیرها در درس ماشین های کنترل عددی (CNC)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق ابزارگیرها در درس ماشین های کنترل عددی (CNC) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ابزارگیرها در درس ماشین های کنترل عددی (CNC)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق ابزارگیرها در درس ماشین های کنترل عددی (CNC)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق ابزارگیرها در درس ماشین های کنترل عددی (CNC) :

بخشی از فهرست تحقیق ابزارگیرها در درس ماشین های کنترل عددی (CNC)

فهرست:
معرفی
سیستم های ابزارگیر مدولار Varilock
سیستم های ابزار گیر بلوکه ای (BTS)
سیستم های ابزارگیر Capto

1) معرفی:
این مبحث تقریبا به طور کامل به روش های جدید ابزارگیری مانند ابزارگیری های مدولار می پردازد. گرفتن و محکم کردن ابزارهای سنتی موضوع آشنایی برای اکثر مهندسین کارگاه های ماشین کاری محسوب می شود.
یک ابزار معمولا روی ایستگاه ابزار (Tool-Post) و تارت (Turret) یا داخل اسپیندل یک ماشین نصب می شود. ساقه ها، میله ها و خود ابزار های برشی به روش های مختلف ، به نحوی گرفته شده و تنظیم می شوندکه لبه های برنده در موقعیت های تعریف شده ای قرار گیرند.
به این منظور از پیچ ها ، گیره ها، آداپتورها و میله های کششی (Draw-bar) استفاده می شود. تعویض ابزار از طریق لبه برنده اینسرت (Indexing) یا تعویض کل ابزار صورت خواهد گرفت.
در ابزارهای مدولار ، واحد برشی یک بخش کوچکتر و مجزا از ابزار محسوب می شود و مسئول روبرو شدن با ماشین ابزار نیست. این بخش به ابزار اصلی از طریق یک اتصال (Coupling) وصل خواهد شد. در سیستم های مدولار یک نوع اتصال عمومی وجود دارد که امکان استفاده از این واحد ها را در هر نوع ماشینی برقرار می سازد. این اتصال را ابزار گیر اصلی (Basic Holder) می نامند.
اتصال مدولار باید دقیق و قوی باشد با توجه به نوع کاربرد ، سریع تعویض شود. ماشین های سنتر دارای سیستم تعویض ابزار اتوماتیکهستند و این بدان معناست که تحت تاثیر زمان تعویض ابزار قرار نمی گیرند.
2) سیستم های ابزار گیر مدولار
سیستم Varilock از نوع مدولار است و دارای قابلیت انعطاف بالایی می باشدبه نحوی که ابزار برشی، طول، قطر آن و… را می توان نغییر داد. اگر یک ماشین جدید با اسپیندل متفاوت خریداری شود کلیه ابزار های موجود و متعلقات آنها را می توان با ابزار گیر های اصلی جدیدی مورد استفاده قرار داد.
در عمل معمولا ترکیبی از ابزار های مدولار و صلب را می توان به عنوان بهترین راه حل انتخاب کرد. ابزار گیر های مدولار با دلایل زیر انتخاب می شوند:
• زمانی که ابزارها قرار استروی چند ماشین متفاوت با اندازه ها و انواع مختلفدنباله مخروطی استفاده شوند.
• زمانی که قطعات با تولید تغییر می کنند به نحوی که نیازمند قابلیت انعطاف از طرف سیستم ابزار گیری هستیم.
• زمانی که پیچیدگی قطعه کار نیازمند تعداد زیادی ابزار مخصوص می باشد.
ابزار های اصلی یکپارچه زمانی انتخاب می شوند که :
1) عملیات به نوعی هستند که در دراز مدت تغییر نمی کنند
2) از نظر فنی و کاربردی بهترین انتخاب هستند. مثلا زمانی که ابزاری کوتاه با حداقل لنگی مورد نیاز است.
3) یک نوع ابزار برای عملیات مختلف استفاده می شود و معمولا تحت تاثیرتغییرات ابعادی قرار نمی گیرد. مانند ابزار گیر های فرز و گیره های فشنگی.
Varilock سیستم ابزار گیری است که شامل هر دو نوع ابزارهای مدولار و یکپارچه می شود تا انتخاب ابزار بهینه صورت گیرد.
افزاینده های طول، کاهش دهنده و افزاینده قطر ابزار از طریق آداپتور:
آداپتور های Varilock در یک اندازه معین، با کلیه ابزارگیرهای اصلیبا همان اندازه مطابقت دارند. آنها می توانند در هر نوع ماشینی که دارای اندازه های منطبق بر ابزارگیر اصلی باشدمورد استفاده قرار گیرندو به این ترتیب لیست ابزارهای مورد نیاز کوتاه تر گردد. این سیستم شامل ابزارگیر اصلی، مطابق با استاندارد گلوییی اسپیندل آداپتور برای انواع ابزارهای برشی به همراه افزاینده طول (extension) و تبدیل های کاهش یا افزایش قطر می باشد.

سیستم Varilock حداکثر قابلیت انعطاف را از طریق روش های مختلف گرفتن ابزار فراهم می کند:
1) برای حداکثر صلب بودن پیچ مرکزی باید استفاده شود تا ابزار را با پایداری بالا بگیرد.
2) زمانی که تعویض سریع در اتاق ابزاریا در انباره ابزارمورد نیاز است باید ازنوع دارای گیرش در قسمت جلویی استفاده شود.
سیستم Varilock در سه اندازه مختلف ساخته می شود: 50، 63و 80
این اعداد معرف قطر قسمت اتصال (کوپلینگ) است.
این سیستم می تواند به عنوان روش اصلی گرفتن ابزار در ماشین های دستی انتخاب شود. اتصال به کار رفته در این سیستم جایگزینی قوی و پایدار با طول آزاد کوتاه فراهم می کند.
مزایای سیستم مدولار از نظر بهبود کاربرد ابزارها:
تعداد زیادی از ابزارهای مخصوص را می توان از عناصر استاندارد مدولار به دست آورد.
تنظیمات اضافی برای ابزارهای فرزکاریحذف خواهد شد.
برخورد ابزار (Tool Crash) یک حطر برای ماشین ابزار به شمار می رود. در صورتی که در انتهای کاری ابزار برخورد کند باید ابزارهای صلب (یکپارچه) را دور انداخت. در حالی که در سیستم های مدولار این بخش تعویض خواهد شد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق آب بند و انواع آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق آب بند و انواع آن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آب بند و انواع آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق آب بند و انواع آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق آب بند و انواع آن :

مهندسان برای کاستن از احتمال گسیختگیها ناشی از عملکرد آب زیرزمین ، همواره درصدد اند تا بخش در حال حفاری را آبکشی و خشک نمایند. البته باید توجه داشت که کنترل نیروهای ناشی از نشت آب هم می‌تواند به همان اندازه در جلوگیری از گسیختگی موثر واقع شود. روشهای متنوعی را که برای کنترل نشت و فرار آب زیرزمینی وجود دارد، می‌توان به سه دسته عمده تقسیم کرد که عبارتند از : آب بندها و موانع ، سیستمهای آبکشی ، زهکشها ، صافی ها )فیلترها(

آب بندها و موانعی را که بر سر راه جریان آب ایجاد می‌شود، می‌توان به سه دسته آسترها و پوششها ، دیوارها و تزریق تقسیم کرد.
آسترها و پوششها
آسترها و پوششها به صورت لایه‌ای نفوذ ناپذیر اجرا می‌شوند و دارای انواع زیراند:
• تعبیه ورقه‌ای از رس که در بستر دریاچه (به سمت سراب) ایجاد می‌شود و وظیفه آن افزایش مسیر افقی جریان آب در زیر زمین و در نتیجه کاهش فشار آب و میران نشت آن در پاشنه پایاب سد است.
• یک لایه (آستر) رسی یا پلاستیکی که برای جلوگیری از فرار آب از مخزن یا نشت سیالات از حمل تجمع زباله‌ها اجرا می‌شود.
دیوارها Walls
بسیار متنوع بوده و مهمترین انواع آن را به نحو زیر می‌توان خلاصه کرد.
دیوار خاکی متراکم شده
این دیوارها می‌توانند به عنوان یک خاکریز همگن برای سد ، به صورت یک هسته در داخل سد یا ترانشه‌ای در پی سد ، که هسته آن با رس پر شده باشد، اجرا شوند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی خورجینگ و تکنولوژی آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی خورجینگ و تکنولوژی آن دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی خورجینگ و تکنولوژی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی خورجینگ و تکنولوژی آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی خورجینگ و تکنولوژی آن :

• صنعت فورج
فرم و شکل دهی فلزات گداخته یا تحت فشار قرار دادن آن‌ها، توسط قالب‌های فورج و یا پرس‌های هیدرولیکی یا پنوماتیک و یا پتک‌های ضربه‌ای را صنعت فورجینگ می‌نامند.
اکثر قطعات صنعتی در صنایع مهم مانند ماشین‌سازی، خودروسازی و صنایع نظامی‌با روش فورج تهیه می‌شوند. عملیات فورج قطعات را می‌توان با استفاده از پتک‌های تمام اتوماتیک و پیشرفته که قادر است تعداد ضربات لازم و ارتفاع صحیح هر ضربه را کنترل و تنظم نماید، تعیین نمود.
در روش فورجینگ (آهنگری) مواد کار با قابلیت کوره کری، و در حالت گداخته، فرم لازم را می‌گیرند. این قطعات دارای مقاومت و استحکام بیشتری نسبت به قطعات مشابه ماشین‌کاری شده هستند. زیرا در پروسه‌ی آهنگری مواد اولیه قطعات به هم فشرده شده و قعطات مهمی‌مانند میل لنگ‌ها، دسته‌ پیستون‌ها، آچارها و . . . ساخته می‌شوند. از قابلیت‌های روش فورج در تولید فرآوره‌های صنعتی می‌توان به کاهش هزینه و انبوهی تولید و از معایب این روش به کمتر دقیق بودن قطعات تولید شده اشاره کرد. اکثر قلزات چکش‌خوار مانند فولادها، و آلیاژهای مس، آلیاژهای آلومینیوم و . . . قابلیت عملیات آهنگری را دانرد. چدن خاکستری جزء فلزاتی است که خاصیت آهنگری نداشته، زیرا امکان شکستگی در آن وجود دارد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رایگان جرثقیل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رایگان جرثقیل دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان جرثقیل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رایگان جرثقیل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان جرثقیل :

شرکت مهندسی آفرید آران باخ سازنده انواع جرثقیل های کارگاهی)جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای،جرثقیل بازویی،جرثقیل نیمه دروازه ای،جرثقیل ستونی) وسیستمهای انتقال مواد افتخاردارد که همراه با کادرپرسنلی مجرب بابیش از پانزده سال تجربه درساخت انواع جرثقیل های سبک وسنگین کارگاهی وهمچنین سیستمهای انتقال مواد درخدمت مشتریان محترم می باشد. استفاده ازاستاندارهای جهانی همچون DIN , FEM, CMAA درساخت انواع جرثقیل ها همراه با تعهد نسبت به مشتریان مارا درهرچه بهتر ارائه نمودن خدمات کمک می نماید. جهت اطلاع وآگاهی به عرض می رسانیم که:
1- درزمینه واردات قطعات اصلی جرثقیلها ازکشورهای اروپایی زمینه های لازم فراهم می باشد ودراین زمینه می توان ازشرکتهایی که نام آنها همراه با کاتالوگهای مربوطه ارائه می گردد، قطعات لازم را تهیه نمود، که در زیر به نام آنها اشاره می کنیم.
DEMAG آلمان ،STAHL آلمان ، ABUS آلمان ، POODEM بلغارستان ، KITO ژاپن ،
KONE فنلاند ، GH اسپانیا. ظرفیتهای این گروه از 250 کیلوگرم تا 50 تن قابل تهیه می باشد.برای
ظرفیتهای بالاتر از نوع OPEN WINCH استفاده می شود یعنی اینکه قطعات اصلی همانند قبل ازکشورهای
اروپایی تهیه ونهایتاً در داخل توسط این شرکت مونتاژ می گردد.
درضمن به عرض می رسد دفتری درآلمان که آدرس وتلفن آن در سایت این شرکت به نام www.aranbakh.com موجود است ، توسط یکی از افرادگروه به نام آقای دکتر شامخی فارغ التحصیل دکترای مکانیک از دانشگاه آخن ، اداره می شود.
2- در زمینه ساخت تجهیزات داخلی با بهرمندی از پرسنل مجرب وکارگاه مجهزخود این شرکت قادر به ساخت سازه های فلزی برای جرثقیلهای 250 کیلو گرم تا 60 تن با دهانه های 5 متر تا 35 متر با رعایت کلیه استانداردهای مربوطه می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید