حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها :

حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود.

واژگان کلیدی: انتگرال-دیفرانسیل،چند جمله ای، ضرایب، ثابت ها، ماتریس، بردار، مبنای چبیشف

حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل 0: پیشگفتار 1

1-0 خطاها 1

2-0 توابع وچند جمله ای ها 3

3-0 معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ 8

فصل 1: مقدمه 13

فصل 2: نماد ماتریس 15

1-2 قسمت های دیفرانسیل وشرایط ممکن 15

2-2 قسمت انتگرال 16

3-2 تبدیلIDE به ماتریس 18

فصل 3: برآورد خطا 20

فصل 4: کاربرد مبنای چپیشف 22

فصل 5: مثال های عددی و نتایج 26

پیوست تاریخی 31

واژه نامه فارسی به انگلیسی 36

منابع 41

حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها
فهرست جداول

جدول شماره 1 ……………………………………………………………………………………………………….28

جدول شماره 2……………………………………………………………………………………………………….29

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ساخت گرایی در ریاضی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ساخت گرایی در ریاضی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ساخت گرایی در ریاضی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ساخت گرایی در ریاضی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ساخت گرایی در ریاضی :

چكیده:

ساخت‌گرایی از نقطه نظر آموزش ریاضیات، روشی است كه دانش‌آموزان خود، دانش ریاضیات خود را به ‌طور فعالی بر پایه دانش پیشین می‌سازند، بنابراین دراین روش، دانش آموز نقش اساسی را ایفا می كند. دراختیارگذاشتن ابزارلازم، ایجاد شرایط مناسب وآموزش چگونه ساختن دانش لازمه این كاراست. ساخت و سازگرایی درآموزش ریاضیات نوین، بالاترین جایگاه را در میان دیگر نظریه‌های یادگیری و آموزش داراست. درفرآیند تدریس ساخت گرایی معلم و همه ی امكانات تسهیل كننده هستند و جزو خدمات آموزشی به حساب می آیند. جستجوی فعالانه فراگیرندگان از طریق فعالیت های گوناگون برای كشف راه حل ها، مفاهیم،اصول و قوانین، یكی از اهداف مهم در این روش است. داشتن روحیه ی كاوشگری برای ایجاد سؤال، طراحی،اجرا، ابداع و به دست آوردن جواب، از ویژگی های ساخت گرایی است. هدف این نوشتار بررسی ساختار‌گرایی درحوزه آموزش ریاضی و ارایه نمونه تدریسی براساس ساخت گرایی برای معلمین است.

كلید واژه ها: ساخت گرایی، مشخصه ،الگوی تدریس ساخت گرایی، مفاهیم، اجرا، اصول وکاربرد

ساخت گرایی در ریاضی
فهرست مطالب

چكیده:

مقدمه:

ساخت‌گرایی چیست؟

مفهوم ساخت‌گرایی درآموزش ریاضی

تاریخچه

تاکید بر یادگیری به جای عملکرد وآموزش

مشخصه های ساختارگرایی

الگوی تدریس ساختار گرایی

مفاهیم اساسی الگوی تدریس ساختارگرایی

مراحل اجرای الگوی تدریس ساخت گرایی

ساختار گرایی و آموزش ریاضی :

مثال هایی از یادگیری ساخته شدنی:

نتیجه گیری

منابع:

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد هندسه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد هندسه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد هندسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد هندسه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد هندسه :

تحقیق در مورد هندسه

مقدمه
هندسه هم مانند حساب، یكی از كهن ترین بخش های دانش ریاضیات است.تاریخ پیدایش آن در ژرفای سده های گذشته است.هندسه در دنیای كهن،بیشتر جنبه كاربردی داشته است و این دوران خود را، كه طولانی ترین دوران تكامل آن است، در ایلام، بابل،مصر،چین و در واقع در همه سرزمین های گذرانده است و همه ملت ها در ارتباط بااندازه گیری، به ویژه اندازه گیری زمین های كشاورزی، در ساختن مفهوم های هندسی دخالت داشته اند.

مفهوم اصل،قضیه ودیدگاه اقلیدس:
«اصل» در هندسه، به حكمی گفته می شود كه بدون اثبات پذیرفته شود؛ در واقع درستی آن با تجربه سده های متوالی تایید می شود.حكم هایی كه به یاری اصل ها ثابت می شوند،« قضیه » نام گرفته اند. اثبات،عبارت از استدلالی است كه به یاری آن و به یاری اصل ها، می توان قضیه را ثابت كرد.قضیه،ترجمه ای از واژه یونانی «ته ئورم» كه به معنای «اندیشیدن» است.
اصل ها و قضیه ها را برای نخستین بار،دانشمندان یونانی وارد دانش كردند. ارشمیدس(سده سوم پیش از میلاد) در كتاب های خود،بارها از اصل وقضیه استفاده كرده است. تاسرانجام اقلیدس(سده سوم پیش از میلاد) در«مقدمات» خود در سیزده كتاب اصل هاو قضیه های هندسی را منظم كرده است.
«مقدمات اقلیدس» تنها كتابی است كه در طول نزدیك دو هزار سال پس از او، هندسه را به دیگران آموخته است.حتی امروز هم، هندسه دبیرستانی بر اساس مقدمات اقلیدس است.
برخی از اصل ها را ،اقلیدس «پوستولا» (خواست)نامیده است. برای نمونه،نخستین پوسترلا در «مقدمات» اقلیدس، به این ترتیب تنظیم شده است: «دو نقطه را میتوان به وسیله خط راست به هم وصل كرد.»
به ظاهر، پوستولاهای اقلیدس،ویژه هندسه است. او اصل هایی را كه عمومی ترند ودر دانش های دیگر هم به كار می روند «آكسیوم» می نامد. امروز همه اصل ها(آكسیوم ها وپوستولاها) را «آكسیوم» می نامند كه در زبان فارسی، به «اصل موضوع» معروف اند.

• معمای اصل پنجم اقلیدس
در طول بیش از دو هزارسال، دانشمندان گمان می كردند كه هندسه ای جز هندسه اقلیدسی وجود ندارد. براساس این تصور، ریاضیدانان تلاش می كردند پوستولاهای اقلیدس را از دیگر اصل های موضوع نتیجه بگیرند. تغییر یافته پوستولای پنجم اقلیدس به وسیله «پولی فر» چنین می گوید: از یك نقطه بیرون از یك خط راست، نمی توان دو خط راست موازی با خط راست مفروض رسم كرد.ولی همه تلاش ها برای اثبات این اصل موضوع ناكام ماند.
ریاضیدانان ایرانی از جمله فضل حاتم نیریزی وعمر خیام، در این راه كوشیدند؛ ولی نتیجه این شد كه اصل موضوع دیگری را به جای اصل موضوع اقلیدس قرا دادند. خیام در كتاب خود كه به این موضوع اختصاص دارد، چهارضلعی های دو قائمه متساوی الساقین را مطرح می كند. او از چهارضلعی هایی صحبت می كند كه دو ضلع رو به رو با هم برابر وبر قاعده عمود باشند.بعد ابتدا ثابت می كند، دو زاویه دیگر این چهارضلعی باهم برابرند وبا جانشین كردن اصل دیگری به جای پوستولای پنجم اقلیدس،حاده یامنفرجه بدون دو زاویه دیگر را رد می كند. طرح خیام به وسیله نصیرطوسی به كشورهای اروپایی می رود. از جمله ساكری ریاضیدان ایتالیایی، با طرح همان چهارضلعی ها تلاش می كند اصل موضوع اقلیدس را ثابت كند؛ ولی به نتیجه ای نمی رسد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت تئوری بازی ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت تئوری بازی ها دارای 29 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت تئوری بازی ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت تئوری بازی ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت تئوری بازی ها :

پاورپوینت تئوری بازی ها

نظریه بازی‌ها (Game Theory) حوزه‌ای از ریاضیات کاربردی است که در بستر علم اقتصاد توسعه ‌یافته و به‌ مطالعه رفتار استراتژیک بین عوامل عقلانی می‌پردازد. رفتار استراتژیک، زمانی بروز می‌کند که مطلوبیت هرعامل، نه فقط به استراتژی انتخاب ‌شده توسط خود فرد بلکه به استراتژی انتخاب ‌شده توسط بازیگران دیگر وابستگی داشته باشد.

زندگی روزمره ما، مثال‌های بی‌شمار از چنین وضعیت‌هایی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مذاکرات تجاری بین دو کشور، جنگ تبلیغاتی بین دو شرکت رقیب، رای ‌دادن دو سهام‌دار، بازی بین استاد و دانشجو برای تعیین کیفیت درس، بازی دولت و شهروندان برای اعلام و پذیرش سیاست‌ها، پیشنهاد و رد ازدواج بین یک زن و مرد اشاره کرد.

تاریخچه:

درسال یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام امیل برل برای نخستین بار به مطالعه ی تعدادی از بازی‌های رایج در قمارخانه‌ها پرداخت و تعدادی مقاله در مورد آن‌ها نوشت. او در این مقاله‌ها بر قابل پیش‌بینی بودن نتایج این نوع بازی‌ها به طریق منطقی تاکید کرده بود.

اگرچه برل نخستین کسی بود که به طور جدی به موضوع بازی‌ها پرداخت، به دلیل آن که تلاش پیگیری برای گسترش و توسعه ی ایده‌های خود انجام نداد، بسیاری از مورخین ایجاد نظریه ی بازی را نه به او، بلکه به جان ون نویمن ریاضی‌دان مجارستانی نسبت داده‌اند.

آن چه نویمن را به توسعه ی نظریه ی بازی‌ها ترغیب کرد، توجه ویژه ی او به یک بازی با ورق بود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تعریف نوسان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تعریف نوسان دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تعریف نوسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تعریف نوسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تعریف نوسان :

تعریف نوسان: یك حركت رفت و برگشتی ساده می باشد كه در زمانهای مساوی عیناً تكرار می شود (مثل شخصی كه تاب بازی می‌كند). این حركت حول یك نقطه بنام مركز نوسان صورت می پذیرد و همواره نیرویی (مثل نیروی فنر) می خواهد نوسانگر را به مركز نوسان باز گرداند.

در موقعیت 0 وزنه با بیشترین سرعت رو به بالا حركت می كند و در موقعیت p متوقف می شود و فنر كاملاً فشرده می گردد اكنون وزنه بیشترین فاصله تا مركز نوسان را دارد و فنری كه فشرده شده وزنه را رو به پایین هل می دهد وزنه در موقعیتq دارای بیشترین سرعت رو به پایین است و در این موقعیت هیچ فاصله ای تا مركز نوسان ندارد. در موقعیت m (مشابه موقعیت p) وزنه دارای بیشترین فاصله تا مركز نوسان است اما متوقف می باشد و سپس در موقعیت n (مشابه موقعیت 0,q) مجدداً به مركز نوسان باز می گردد اگر این موقعیتها را (مانند نوار قلبی) به هم وصل كنیم یك شكل موج سینوسی ساخته می شود كه چگونگی حركت وزنه را نشان می دهد.

تعریف بعد: فاصله نوسانگر (وزنه) را در هر لحظه تا مركز نوسان نشان می دهد مثلاً در موقعیتهای (n,q,0) بعد صفر است زیرا در مركز نوسان هستیم و در موقعیتهای (m,p) بیشترین بعد را داریم.

تعریف دامنه: بیشترین فاصله نوسانگر تا مركز نوسان (موقعیتهای m,p) می باشد كه به آن بعد بیشینه یا دامنه می گوییم و آنرا با نماد A نشان می دهیم ymax=A پس یك دامنه مثبت در بالا و یك دامنه منفی در پایین داریم.

تعیین علامتها: دیدیم كه یك شكل موج سینوسی چگونه تشكیل می شود این شكل را به چهار ربع فرضی مساوی تقسیم می كنیم (هر ربع 90 درجه است) و قراردادهای زیر را در نظر می گیریم.

1- هرگاه نوسانگر بالای محور تعادل باشد (مثل ربعهای اول و دوم) بعد مثبت است و اگر زیر محور تعادل باشد (مثل ربعهای سوم و چهارم) بعد منفی است.

2- هرگاه نوسانگر رو به بالا حركت كند سرعتش مثبت است مثل ربهای اول و چهارم و هرگاه رو به پایین حركت كند سرعتش منفی است مثل ربعهای دوم و سوم.

نتیجه گیری: هرجا بعد صفر است سرعت بیشینه است و برعكس یعنی بعد و سرعت از لحاظ اندازه همیشه متضاد هم هستند.

نتیجه گیری: در هر حركت نوسانی بعد و سرعت هر كدام 2 بار صفر و یا 2 بار بیشینه می شوند برای شتاب و نیرو (كه بعداً بحث می شوند) نیز همین طور است.

دایره مرجع: در حقیقت وزنه متصل به فنر در راستای قائم نوسان می كند و یك پاره خط را می سازد كه دارای دو دامنه (در بالا و پایین) است. می توانیم برای حل سریعتر تستها از دایره مثلثاتی استفاده كنیم. همانطوری كه می دانیم زاویه ها به صورت پاد ساعتگرد زیاد می شوند. به آن دایره مرجع می گوییم.

نتیجه گیری: به طور كلی هر پاره خط در هر حركت نوسانی دوبار پیموده می شود یكبار در حالت رفت و بار دیگر در حالت بازگشت. (مطابق شكل بالا) پس می توان نوشت.

یك نوسان كامل = رفت + برگشت

مثلاً اگر نوسانگری 30 بار طول پاره خطی را بپیماید یعنی 15 دور كامل را طی كرده است.

یادآوری: 1- دوره تناوب: مدت زمانی كه طول می كشد تا یك نوسان كامل انجام شود. در شكل زیر بازه های زمانی یك نوسان كامل را می بینیم.

2- بسامد: تعداد دورهایی كه نوسانگر در یك ثانیه می زند فركانس یا بسامد است با واحد هرتز:

J نكته 1 (فرمول تی ان تی):

H مثال 1: در شكل زیر نوسان گر 3 دور كامل را پیموده است. دوره تناوب و بسامد و بسامد زاویه ای آنرا بدست آورید.

بررسی معادله بعد-زمان: فرض كنید كه وزنه در مركز نوسان قراردارد و می‌خواهد رو به بالا حركت كند (یعنی از موقعیت 1 تا 2 مطابق شكل) روی قطر قائم دایره مشاهده می كنیم كه وزنه به اندازه y بالا می رود. از مركز دایره تا نقطه 2 (به اندازه شعاع دایره) پاره خطی می كشیم و زاویه آنرا تا مركز نوسان می نامیم.

وقتی نوسانگر در مبدا زمان (t=0) در مركز نوسان باشد (موقعیت 1) بعد اولیه ندارد (y0=0) و فاز اولیه آن نیز صفر است

H مثال 2: نوسانگری در زمان یك دقیقه 15 دور كامل می زند. اگر طول پاره خط 3cm باشد و فاز اولیه صفر باشد معادله بعد زمان را نوشته و در بازه (1 تا 4) ثانیه بررسی كنید.

J نكته 2 (زوایای هم خانواده): تسلط بر این زوایا در مبحث نوسان بسیار مهم است. این زوایا دارای سینوسهای مساوی و هم علامت هستند (بشرطی كه در ربع اول و دوم باشند. هرگاه از مخرج زوایای یكی كم كنیم و حاصل را در صورتشان ضرب كنیم زوایای هم خانواده آنها بدست می آید.

بررسی معادله بعد زمان: در بررسی معادله بعد زمان بدون فاز اولیه دیدیم كه وزنه از مركز نوسان شروع به حركت نمود. اما اگر نوسانگر در لحظه t=0 در مركز نوسان نباشد و تا مركز نوسان زاویه بسازد دارای بعد اولیه و نیز فاز اولیه است. (موقعیت 1) سپس به اندازه تغییر فاز می دهد و زاویه اش به تبدیل می شود.

H مثال 3: اگر در یك حركت نوسانی ساده، فاز حركت در لحظه ثانیه معادل باشد و فاز اولیه باشد بسامد نوسان چند هرتز است؟

H مثال 4: معادله حركت ذره ای در SI به صورت است. این ذره در زمان 20 ثانیه چند نوسان كامل انجام می‌دهد؟

J نكته 3:

H مثال 5: بعد اولیه یك حركت سینوسی با دامنه 6cm و فاز اولیه چند سانتی‌متر است؟

H مثال 6: دوره یك حركت سینوسی 4 ثانیه و دامنه آن 3cm است اگر فاز اولیه باشد بعد آن در لحظه ثانیه چند سانتی متر است؟

H مثال 7: ذره ای دارای حركت نوسانی ساده با دامنه 4cm و دوره 2 ثانیه می باشد اگر در لحظه t=0 بعدش -2cm بوده و سرعتش مثبت باشد معادله حركتش را تعیین كنید.

H مثال 8: ذره ای روی یك محور پاره خط به طول 8cm حركت نوسانی ساده با دوره 0.48 ثانیه دارد، اگر در لحظه ثانیه فاصله ذره از مركز نوسان سانتی متر و سرعتش مثبت باشد فاز اولیه آن را تعیین كنید.

نیم دایره های طلایی: بین زمانها و زاویه های پیموده شده تناسب وجود دارد مثلاً یك دوره تناوب هم ارز 360 درجه است .

360

270

180

90

60

45

30

15

زاویه (درجه)

زاویه (رادیان)

T

هم ارز زمان

به عنوان یك قاعده ساده هرگاه مخرج زوایا برحسب رادیان را ضربدر 2 كنیم هم ارز زمانی آنها تعیین می شود مثل .

در شكلهای زیر زاویه های مهم و فاصله بین آنها را تعیین كرده ایم.

J نكته 4: هرگاه لحظه صفر یا بیشینه شدن بعد یا سرعت را بخواهیم ابتدا تعیین می‌كنیم كه فاز اولیه چیست و سپس فاز نهایی را تعیین می كنیم و از رابطه و یا از تناسب استفاده می كنیم و یادآوری می كنیم كه در فاز سرعت صفر و بعد بیشینه است و در فاز سرعت بیشینه و بعد صفر است و الی آخر.

H مثال 9: در یك حركت نوسانی به معادله چند ثانیه پس از لحظه t=0 برای اولین بار بعد حركت بیشینه می‌شود.

H مثال 10: یك حركت نوسانی به معادله پس از گذشت چند ثانیه مقدار بعد برای اولین بار پس از لحظه t=0 صفر می شود؟

J نكته 5: این نكته به ما می آموزد كه چگونه تستهای دشوار و پارامتری را براحتی حل كنیم. در زوایای هم خانواده بعد همیشه نصف دامنه است در زوایای هم خانواده بعد دامنه و در زوایای بعد دامنه است

دقت كنید كه همیشه 4 نقطه روی دایره مثلثاتی وجود دارند كه هم خانواده هستند مثلاً در زوایای و و منفی آنها همیشه بعد نصف دامنه است

H مثال 11: اگر 6 ثانیه طول بكشد تا نوسانگری از موقعیت برای اولین بار به موقعیت و سرعت منفی برسد دوره حركت چند ثانیه است؟

H مثال 12: نوسانگر ساده ای در یك لحظه بعدش و ثانیه بعد و ثانیه سپس از این – می شود نسبت كدام است؟

معادله سرعت زمان: هرگاه از معادله بعد زمان مشتق بگیریم معادله سرعت زمان بدست می آید دقت كنید كه همیشه پشت عبارت مثلثاتی مقدار ماكزیمم تابع قرار دارد. یك عدد است و مشتق آن صفر است.

یادآوری: وقتی نوسانگر از مركز نوسان می گذرد سرعتش بیشینه است و وقتی به دو انتهای مسیر می رسد سرعتش صفر می شود پس هرگاه به مركز نوسان نزدیك شود حركتش تند شونده و هرگاه دور شود كند شونده است.

H مثال 13: معادله حركت یك نوسان كننده در SI، است. سرعت نوسان كننده در لحظه ثانیه چند متر بر ثانیه است؟

H مثال 14: معادله سرعت نوسانگری در SI، به صورت می باشد در لحه ثانیه فاصله نوسانگر از مركز نوسان چند سانتی متر است؟ (آزاد ریاضی 82)

H مثال 15: در حركت نوسانی كه از مكانهای مثبت آ‎غاز می‌شود اندازه سرعت در لحظه t=0.08 ثانیه برای اولین بار ماكزیمم می شود فاز اولیه نوسانگر را تعیین كنید.

فرمول مستقل از زمان: هرگاه سرعت نوسانگر در موقعیتی خاص و بدون داشتن زمان خواسته شود از رابطه زیر استفاده می كنیم كه علامت مثبت برای حركت رو به بالای وزنه و منفی برای حركت رو به پایین است.

H مثال 16: بسامد زاویه نوسانگر ساده ای و دامنه نوسان آن 5cm است. سرعت این نوسانگر در لحظه ای كه تا مركز 4cm فاصله دارد چند متر بر ثانیه است؟ (آزاد ریاضی 82)

معادله شتاب زمان: اگراز معادله سرعت مشتق بگیریم، معادله شتاب بدست می‌آید. بازهم دقت كنید كه پشت عبارت مثلثاتی مقدار ماكزیمم تابع (شتاب بیشینه) قرار دارد.

بررسی شتاب: به طور كلی نیروی فنر باعث ایجاد شتاب وزنه متصل به آن می‌شود بدیهی است وقتی كه فنر بیشترین فشردگی یا بیشترین باز شدگی را (در ابتدا و انتهای مسیر) داشته باشد بیشترین نیرو را خواهد داشت و شتابش بیشینه است. وقتی فنر دارای طول عادی می شود (در مركز نوسان) هیچ نیروی كشسانی ندارد سپس شتاب در مركز نوسان صفر می شود.

نتیجه گیری: با مقایسه روابط بعد و شتاب به این نتیجه می رسیم كه هر دو معادله سینوسی ولی با علامت قرینه هستند. بنابراین می‌توان گفت: 1- در تمام نقاط مسیر بعد با شتاب متناسب است. 2- در همه جا بعد و شتاب از نظر علامتی قرینه هم می‌باشند مثلاً در ربع اول و دوم كه بعد مثبت است شتاب منفی است.

H مثال 17: معادله حركت ذره ای در SI به صورت می‌باشد شتاب این ذره در لحظه ثانیه چند متر بر مجذور ثانیه است؟ (آزاد ریاضی 83)

H مثال 18: در یك حركت نوسانی ساده با دوره ثانیه، بیش ترین مقدار شتاب را تعیین كنید به شرطی كه سرعت عبور وزنه هنگام عبور از وضع تعادل باشد؟

فرمول مستقل از زمان: با مقایسه دو رابطه زیر می بینیم كه اگر را در معادله بعد ضرب كنیم معادله شتاب بدست می آید.

H مثال 19: در یك حركت نوسانی معادله شتاب در SI به صورت می باشد دوره نوسان چند ثانیه است؟

معادله نیرو زمان: قبلاً نیز اشاره كردیم كه در مركز نوسان چون فنر طول عادی خود را دارد پس نیرویش صفر است اما در بالاترین و پایین ترین نقطه نیرو بیشینه است.

H مثال 20: ذره ای به جرم 2gr حركت نوسانی ساده با دامنه 5cm انجام می دهد. اگر بیشینه سرعت ذره معادل باشد بیشینه نیروی وارد بر آن چند نیوتن است؟

دوره وزنه متصل به فنر: اگر وزنه ای به جرم M را به یك فنر قائم بیاویزیم فنر بدلیل خاصیت كشسانی شروع به نوسان می كند هرچه وزنه آویخته شده سنگین تر باشد دوره تناوب بیشتر است یعنی مدت زمان بیشتری طول می كشد تا یك نوسان كامل انجام شود. اما هرچه ثابت فنر بیشتر باشد دوره تناوب كم می شود یعنی وزنه سریعتر حركت می كند.

J نكته 6: چون در رابطه بالا عامل شتاب جاذبه یعنی g وجود ندارد بنابراین اگر وزنه متصل به فنر را درون یك سفینه فضایی یا كره ماه ببریم دوره آن فرقی نمی كند.

ثابت فنر: می توانیم رابطه فوق را به صورت زیر نیز نوشته و ثابت فنر را بدست آوریم:

¤

H مثال 21: به انتهای یك فنر با جرم ناچیز وزنه 500 گرمی می آویزیم و آن را در راستای قائم و دامنه كم به نوسان در می آوریم. اگر ثابت فنر باشد وزنه در هر دقیقه چند نوسان كامل انجام می دهد؟ (سراسری ریاضی 83)

J نكته 7:

H مثال 22: در شكل مقابل وزنه به حالت تعادل قرار دارد. اگر آنرا 10cm به آرامی پایین بكشیم و رها كنیم سرعت وزنه در لحظه ای كه پس از رها شدن 2cm بالا رفته است، چند متر بر ثانیه می باشد

J نكته 8:

H مثال 23: وزنه M را به یك انتهای فنری با ثابت K می آویزیم دوره تناوب T می‌شود، سپس فنر را نصف می كنیم و به یكی از قسمتهای بریده شده وزنه 4M را می‌آویزیم دوره تناوب می شود نسبت چند است؟

تكلیف

انرژیها: 1- انرژی جنبشی: می دانیم كه این نوع انرژی با سرعت نسبت مستقیم دارد پس انرژی جنبشی در ابتدا و انتهای مسیر صفر و در مركز نوسان (بدلیل بیشینه بودن سرعت) ماكزیمم مقدار را دارد.

در ضمن رابطه دیگری نیز بین بعد و انرژی جنبشی وجود دارد كه منظور از ثابت فنر است.

J نكته 9 (حسودی طرفین رابطه ها از نوع ماكزیممی): در كلیه روابط فیزیكی هرگاه یكی از طرفین رابطه دارای كمیتی ماكزیمم دار باشد طرف دیگر هم دارای ماكزیمم می شود مثلاً اگر در رابطه مقدار سرعت، بیشینه شود انرژی جنبشی هم بیشینه می‌شود.

H مثال 24: اگر گلوله ای به جرم 20 گرم دارای حركت نوسانی ساده به معادله باشد بیشینه انرژی جنبشی آن چند ژول است؟

2- انرژی پتانسیل: می دانیم كه انرژی پتانسیل كشسانی یك فنر در موقعیتی به حداكثر خود می رسد كه بیشترین تغییر طول را در فنر داشته باشیم پس انرژی پتانسیل در ابتدا و انتهای مسیر بیشینه و در مركز نوسان صفر است.

ثابت فنر: K

(ymax=A) طبق نكته 9 می توان نوشت

انرژی كل یا انرژی مكانیكی: مجموع انرژی های جنبشی و پتانسیل می باشد كه در تمام نقاط مسیر انرژی مكانیكی ثابت است اما هرچه به طرف مركز نوسان برویم از انرژی پتانسیل كاسته شده و به همان میزان به انرژی جنبشی افزوده می شود.

اگر به شكل زیر توجه كنید می بینید كه هرجا انرژی پتانسیل صفر است.

انرژی جنبشی بیشینه است و بالعكس پس هر كدام از انرژی های جنبشی یا پتانسیل كه بیشینه شوند خودشان به تنهایی انرژی كل هستند.

پس انرژی كل دارای 2 رابطه است كه برحسب نیاز استفاده می شود.

و یا

H مثال 25: یك ذره به جرم 2 گرم دارای حركت نوسانی با دامنه متر است. اگر انرژی مكانیكی ذره 0.064 ژول باشد دوره حركت آن چند ثانیه است؟

H مثال 26: در لحظه ای كه بعد یك نوسانگر بعد ماكزیمم آن است، انرژی پتانسیل چند برابر انرژی كل است؟ انرژی جنبشی چند برابر انرژی كل است؟

H مثال 27: در لحظه ای كه انرژی جنبشی نوسانگر ساده 8 برابر انرژی پتانسیل آن است. بعد نوسانگر چه كسری از دامنه نوسان می‌باشد؟ (آزاد ریاضی 82)

J نكته 10:

H مثال 28: در لحظه ای كه فاز حركت یك نوسان گر است انرژی جنبشی آن 0.02 می باشد. انرژی مكانیكی نوسانگر چند ژول است؟

نتیجه گیری: به طور كلی كمیتهای بعد و شتاب و نیرو و انرژی پتانسیل همگی تابع سینوس هستند اما سرعت و انرژی جنبشی تابع كسینوس می باشند.

تشدید: اگر به نوسانگر یك نیروی دوره ای اعمال شود و بسامد نیرو با بسامد نوسانگر یكسان باشد (مثلاً وقتی شخصی را روی یك تاب هل می دهیم) دامنه نوسان تا مقدار بیشینه ای افزایش می یابد و از آن پس حركت نوسانی بدون كاهش دامنه ادامه می یابد در مورد آونگ ها اگر هم طول باشند دوره تناوب و بسامد آنها نیز با هم برابر بوده و می توانند تشدید انجام دهند.

بررسی نمودارها: به طور كلی چون رابطه سرعت كسینوسی است پس هنگامیكه می خواهیم نمودار سرعت زمان را از روی بعد زمان ترسیم كنیم باید آنرا جلوتر ببریم و چون معادله شتاب منفی سینوسی است بنابراین به اندازه از نمودار سرعت جلوتر بوده و به اندازه از نمودار بعد جلوتر است.

تعیین معادله از روی نمودار: همیشه نمودار (بعد- زمان) از نقطه ای بنام y0 شروع می شود. باید ببینیم كه محور Yها كدام ربع را قطع كرده است پس در همان ربع قرار دارد و یا می توانیم با (توجه به جهت شیب نمودار) علامت سرعت را تعیین كرده و با توجه به علامت y0 ربعی كه مربوط به می شود را حدس بزنیم مثلاً اگر y0 منفی باشد یا ربع سوم و یا ربع چهارم است به عنوان مثال در شكل های زیر را در 4 ربع مختلف نشان داده ایم.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پژوهش در مورد آموزش ریاضی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پژوهش در مورد آموزش ریاضی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهش در مورد آموزش ریاضی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پژوهش در مورد آموزش ریاضی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش در مورد آموزش ریاضی :

پژوهش در مورد آموزش ریاضی

مقدمه :
تفكر درباره میزان توانایی افراد برای یادگیری چیزی نیست . اما بسیاری یافته های پژوهشی جدید نشان داده اند توانایی ارتباط دادن اطلاعات جدید با دانش پیشین برای یادگرفتن حیاتی است . درك و فهم و یادسپاری یا یادگیری موضوعی كه كاملا ناد آشناست امكان پذیر نیست . برای درك و فهم تكلیفی كه در دست است . داشتن مقداری دانش پیشین ضروری است . امنا داشتن دانش پیش نیاز هم برای اطمینان از رسیدن به نتایج مناسب كافی نیست . بلكه افراد باید دانش پیشین خود را فعال كنند تا بتوانند از آن برای درك و فهم و یادگیری استفاده كنند. پژوهش نشان می دهد دانش آموزان همیشه هم نمی توانند بین مواد جدیدی كه آموزش می بینند و آنچه پیشض تر می دانند ، ارتباط بر قرار كنند . همچنین ، وقتی معلمان ره دانش پیشین یادگیرنده توجه جدی می كنند و آنرا به مثابه نقطه آغازین آموزش به كار می روند ، یادگیری ارتقا می یابد .
در كلاس درس
معلمان می توانند به دانش آموزان برای فعال كردندانش پیشین كمك كنند تا آن را برای انجام تكلیفی كه در دست دارند ، به كار ببرند ، این كار به شیوه های متعددی قابل انجام است :
• برای اطمینان از آن دانش آموزان پیشین ضروری را دارند و نیز برای فعال كردن آن ، معلمان می توانند محتوای درس را قبل از تدریس به بحث بگذارند .
• اغلب، دانش پیشین دانش آموزان كامل نیست یاباورهای نادرست و بدفهمی های بارزی در آن وجود دارد . بنابراین برای معلمان ، تنها دانتن این كه دانش سآموزان بایددانشی در باره موضوعی كه ارائه می شود داشته باشند ، كافی نیست ، بلكه لازم است ، به تفصیل دانش پیشین دانش آموزان را بررسی كنند تا باورهای نادرست و بدفهمی ها را بشناسند .
• امكان دارد معلمان نیاز داشته باشند ه عقب برگردند تا مواد پیش نیاز فهم را فراهم آورند ، یا از دانش آموزان بخواهند برای آماده شدن كارهایی را انجام دهند .
• معلمان می توانند به شیوه ای سؤال بپرسند كه به دانش آموزانكمك كند بین آنچه می خوانند آنچه پیش تر می دانستند ، ارتباطی بیابند .
• معلمان تأثیرگذار می توانند برای برقراری ارتباطات و فهم روابط به دانش آموزان كمك كنند . آنان می تواننداین كار را از طریق تهیه الگو یا چارچوبی انجام دهند كه دانش آموزان را قادر برای بهبود عملكرد ، آن را به مثابه تكیه گاهی تلاش هایشان به كار گیرند .

اهداف فصل
1- كسب آگاهی درباره چیستی یادگیری از طریق همیاری ،
2- آشنایی با ساختار یادگیری از طریق همیاری،
3- آشنایی را رش های یادگیری از طریق همیاری ،
4- تبیین مزیت های استفاده از گروه های همیار در بادگیری ،
5- مقایسه یادگیری از طریق همیاری و یادگیری تسلط یاب ،

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ریاضی دوم دبیرستان در رشته های ریاضی و تجربی”

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ریاضی دوم دبیرستان در رشته های ریاضی و تجربی” دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ریاضی دوم دبیرستان در رشته های ریاضی و تجربی”  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ریاضی دوم دبیرستان در رشته های ریاضی و تجربی”،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه تایپ شده، رنگی و مصور “ریاضی دوم دبیرستان در رشته های ریاضی و تجربی” :

کتاب ریاضی دوم دبیرستان (تجربی – ریاضی نظام قدیم ) از 7 فصل تشکیل شده است. در این جزوه 141 صفحه ای تدریس مصور 7 فصل کتاب به همراه نمونه سوالات سال های گذشته و مساله های متعدد و متنوع در 43 جلسه قرار داده شده است. این جزوه برای کسانی مناسب است که قصد دارند درس ریاضی 2 ریاضی- تجربی را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند. برای بالا رفتن کیفیت تدریس از تصاویر و نمودارهای رنگی و زیبا استفاده شده است.

سرفصل های آموزشی:

فصل اول: دنباله
– آشنایی با مفهوم دنباله
– دنباله حسابی
– دنباله هندسی
– نزدیک شدن جملات یک دنباله به یک عدد
– دنباله تقریبات اعشاری
– ریشه گیری از اعداد حقیقی
– توان رسانی با توان اعداد گویا
– توان رسانی با توان اعداد حقیقی

فصل دوم: تابع
– تابع و روش های نمایش آن- قسمت اول
– تابع و روش های نمایش آن- قسمت دوم
– دامنه و برد تابع
– توابع خطی
– وارون یک رابطه
– تابع یک به یک
– بازه (فاصله)

فصل سوم: توابع خاص- نامعادله و تعیین علامت
– آشنایی با چند تابع خاص
– انتقال نمودار تابع
– توابع گویا
– توابع رادیکالی
– تعیین علامت توابع درجه اول
– تعیین علامت توابع درجه ی دوم تجزیه شده
– تعیین علامت توابع درجه ی دوم تجزیه نشده

فصل 4: توابع نمایی و لگاریتمی
– آشنایی با توابع نمایی
– انتقال توابع نمایی در راستای محور Xها و Y ها
– آشنایی با توابع لگاریتمی
– محاسبه لگاریتم اعداد- معادلات لگاریتمی
– چند قضیه مهم در مورد لگاریتم ها

فصل5: مثلثات
– آشنایی با مفهوم زاویه و اندازه گیری آن
– دایره مثلثاتی
– تعیین مقادیر مثلثاتی برای ربع های اول و دوم
– تعیین مقادیر مثلثاتی برای ربع های سوم و چهارم
– رابطه شیب خط و تانژانت زاویه
– توابع مثلثاتی- قسمت اول
– توابع مثلثاتی- قسمت دوم
– توابع مثلثاتی- قسمت سوم
– کاربردهایی از مثلثات- رابطه ی کسینوس ها و سینوس ها

فصل ششم:ماتریس
– آشنایی با مفهوم ماتریس
– عملیات جبری روی ماتریس ها
– وارون ماتریس
– حل دستگاه دو معادله و دو مجهول با استفاده از ماتریس ها

فصل هفتم: ترکیبیات
– شمارش- اصل ضرب
– جایگشت
– ترکیب

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید :

مقایسه اصالت ریاضیات فیثاغوریان و اصالت ریاضیات در علوم جدید

افلاطون در رساله تیمائوس به نوصیف جهان طبیعی و فیزیکی می پردازد . در توصیفات افلاطون ، آنچه چشمگیر است (وساید متاثر از فیثاغوریان ) میل به ریاضیاتی کردن همه چیز است ، به علاوه ارسطو می گوید : افلاطون قائل به این بود که :
– صور ، اعدادند
– اشیاء به سبب بهرمندی از اعدادموجودند
– اعدادمرکبند از واحد و « بزرگ و کوچک » و یا « دوی نامعین » ( به جای محدود و نامحدود فیثاغوری )
– ریاضیات وضع واسطه ای میان « صور » و اشیاء دارند .
همچنین او قائل بود که حرکات پیچ پیچ اجرام آسمانی با قانون ریاضی مطابق است و نظم در اجسام طبیعی ، قابل بیان به نحو ریاضی اند . هر چند گرایش تان و تمام به ریاضی کردن همه چیز را امری ناموفق ، از سوی افلاطون دانسته اند . لکن آنچه در این کوشش برای ما ، مهم است ، این است که آیا وی با عقلانی کردن واقعیت و بخصوص طبیعت محسوس ، از طریق ریاضیاتی کردن آن ، به سوی نوعی ماشین گرایی قدم برنمیدارد ؟ عجیب می نماید که کسی که در باره عروج به زیبایی مطلقش تحت الهام از ارس در رساله میهمانی سخن می گوید ، چنین راوو را قائل شود . آیا باید بر آن شد که در تمام رساله های دیگر ، سقراط حقیقتاً به عنوان سقراط سخن نگفته است و اکنون در تیمائوس ، افلاطون ، آرای خود را بیان داشته است ؟
آیا انتساب صور به اعداد آنها را از جایگاه رفیعشان به سوی یک دستگاه ماشینی تنزل نمی دهند ؟
هر چند به نظر می رسد از سویی با ریاضیاتی شدن جهان طبیعی و جهان مثل و تبدیل آن به جهان قوانین معقول ، افلاطون به سوی ماشینی کردن جهان قوانین معقول ، افلاطون به سوی ماشینی کردن جهان پیش می رود و از سوی دیگر و در مقابل این رای گفته شده است که از قضا زیاضیاتی کردن طبیعت ، اعتلای آن است با عروج به زیبایی مطلق سازگار نیست ،از فیثاغوریان و گرایش همزمان آنان به ریاضیاتی کردن همه چیز ودر عین حال عرفان مداری آنان سخن به میان آمده است.
از سوی دیگر می دانیم که اشکال اعداد و اسرار مربوط بدانها نزد حکما و عرفای اسلامی جایگاه ویژه داشته است و محاسبات ، مربوط به جداول خاص علوم غریبه نیز مثال دیگر از این امر می تواند باشد.
آیا در این گونه عقاید و آرا نیز می توان سوال پیشین را پرسید؟ آیا اینکه اعداد ، «اصل اشیا» و موجودات ، پنداشته شوند ، می تواند ترس از ماشین شدن طبیعت را در دیدگاه قائلان به قول مذکور برای ما ایجاد نماید؟
پاسخ چنین اصالت ریاضاتی با اصالت ریاضیات علوم جدید (و به عنوان مثال بسیار ناب آن ، اصالت ریاضیات دکارت) چیست؟
دکارت نیز قائل به اصالت ریاضی بود و می خواست که عالن و آدم را با روابط ریاضی بسنجد و توصیف کند. او در پی تحقق یک «ریاضیات عمومی» بود که شاید بشود تمام معرفت رابا آن توصیف کرد. اوج هنر دکارت در تلاش برای تبیین ریاضیاتی از جهان را باید در هنرسه تحلیلی او جست و جو کرد. هندسه تحلیلی ، ابزاری است که ما توانایی می یابیم تا برای جهان جسمانی پیرامون خود ، معادله بنویسیم. دکارت مانند فیثاغورث ، هندسه را واسطه ارتباط جهان با اعداد ، قرار می دهد. او در دستگاه مختصات هندسی اش ، اعداد را با نقطه هایی متساویالفاصله روی محورهای ممتد ، متناظر می کند و جهان را درون این دستگاه قرار می دهد و لاز طریق تناظری مه برقرار می کند برای هر نقطه عالم جسمانی ، یک زوج ترتیبی از اعداد را در نظر می گیرد.
به این ترتیب ، مختصات یکه ای برای هر نقطه پیدا می شود. وقتی این اختراع دکارت را در کنار رای فلسفی اش قرار می دهیم ، در بیابیم که در نظر وی از آنجا که جسم بودن ، همان ممتد بودن است ، تمام جهان جسمانی ، قابل تحلیل به وسیله معادلات عددی خواهد بود. ثنویت دکارتی موجب آن می شود که وی در استفاده از این روش تحلیل جهان مادی کاملاً فارغالبال باشد و حتی در استفاده از آن در توصیف بدن انسان و حرکات اجزای آن نیز تردید به خود راه ندهد.
چنانکه قصد کرده بود ، حرکت قلب را با مبالات گرمایی در آن توضیح دهد.
در اینجا با تصویری از ماشینی کردن تام جهان روبروییم و یقیناً این از توصیف ریاضیاتی جهان به وسیله دکارت ناشی شده است. همین روند و ادامه تلاشهااست (کما اینکه قبل از دکارت در گالیلله و کپرنیک و … این روحیه حکم است) که منجر به فیزیک نیوتونی و اکنون فیزیک جدید شده است. اما تفاوت در کجاست؟ چرا ب نظر می رسد ، نزد فیثاغوریان ، ریاضیات نوعی آمیزش با عرفان دارد و طبیعت را بالا می برد و نزد دکارت گرایش به ریاضیات نوعی آمیزش با عرفان دارد و طبیعت را بالا می برد و نزد دکارت نگارش به ریاضیات جهان را ناسوتی می کند؟ و چرا در افلاطون در هر دو وجه دیده می شود

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نکات مهم ریاضی پنجم دبستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 نکات مهم ریاضی پنجم دبستان دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف نکات مهم ریاضی پنجم دبستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي نکات مهم ریاضی پنجم دبستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نکات مهم ریاضی پنجم دبستان :

در این فایل نکات ریاضی پنجم دبستان را برای دانلود و استفاده شما عزیزان آماده شده است.امیدواریم از دانلود و استفاده این فایل راضی باشید. باتشکر

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق روشی برای تعیین قطر لیف و الیاف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق روشی برای تعیین قطر لیف و الیاف دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق روشی برای تعیین قطر لیف و الیاف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق روشی برای تعیین قطر لیف و الیاف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق روشی برای تعیین قطر لیف و الیاف :

*تحقیق روشی برای تعیین قطر لیف*

اندازه گیری مقاومت دسته ای الیاف پنبه:

مقاومت دسته ای الیاف پنبه توسط دستگاه Pressley می توان بدست آورد.

وسایل لازم:

1-دستگاه پرسنلی

2-گیره مخصوص گرفتن الیاف

3-شانه مخصوص موازی كردن و مستقیم الیاف

4-كاردك مخصوص دیدن الیاف

دستگاه پرسنلی بر اساس نرخ ثابت ازدیاد نیرو(C.R.L) كار می كند. این آزمایش را برای یك نوع پنبه 6 دفعه تكرار كرده اختلاف بین نیروهای پارگی نباید بیس از 0.8 پوند باشد.

تعیین نمره نیمچه نخ و فتیله:

دو نوع دستگاه در این زمینه وجود دارد:

1-Roving Reel دستی

2-Roving Reel برقی

در دستگاه دستی محیط چرخش درام یك یارد می باشد و تعداد یادرها از روی شمارنده دستگاه خوانده می شود. دستگاه برقی با دو سیستم متریك و انگلیسی كار می‌كند. متراژ نمونه را ابتدا توسط كنترل دستگاه تنظیم نموده سپس نمونه را در پشت دستگاه قرار داده و متراژ معین نمونه را از دستگاه می گیریم.

در صورتی كه نمونه های یك یاردی تهیه كنیم نمره فتیله بر حسب grain/yard بدست می آید و در صورتی كه طول نمونه ها 12 یارد باشد نمره نیمچه نخ بر حسب هنك بیان می شود.

در انتها می توان میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات نمره ها را بدست آورد.

دستگاه صفحه سیاه(اوستر چشمی)

جهت بررسی عیوب ظاهری نخ تولید شده و مقایسه با نمونه های استاندارد از این دستگاه استفاده می شود.

نخ پس از عبور از راهنماهای نخ از بین ناحیه كشش دهنده و مكانیزم ترادرس عبور می كند و روی صفحه مشكی قرار می گیرد و سپس سرعت را كه بین
25rpm-250rpm است را تنظیم می كنیم. نمونه های مورد آزمایش را می توان با چندین صفحه مشكی انجام داد تا در انتها با یكدیگر مقایسه گردند.

اندازه گیری چگالی خطی یا نمراه نخ

نمره نخ معمولاً بصورت جرم در واحد طول یا طول در واحد جرم نخ بیان می شود. نمره گذاری در دو سیستم مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد. جهت تعیین نمره چند نمونه از نخ مورد نظر را بوسیله دستگاه كلاف پیچ با متراژ معین از روی بوبین و یا ماسوره برداشته و با دقت یك صدم آنها را وزن می كنیم و با جایگذاری در روابط نمره بر حسب سیستم دلخواه نعیین می كنیم. بطور معمول 10 نمونه را در نظر می‌گیرند و میانگین آنها نمره نهائی است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید