تحقیق آلودگی هوا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق آلودگی هوا دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آلودگی هوا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق آلودگی هوا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق آلودگی هوا :

بخشی از فهرست تحقیق آلودگی هوا

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
ترکیبات جو 1
ارتفاع و ساختار جو 2
تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو 5
آلاینده های گازی شکل 5
آئروسلها 8
آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد؟ 9
آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت 9
آلودگی هوا 11
هوای غیر آلوده 11
منشاء و ماهیت آلاینده های هوا 14
هوای آلوده 14
آلودگی هوا 15
کربن منوکسید 16
اهمیت co ناشی از فعالیت های انسان 18
شیمی تشکیل co 19
غلظت و توزیع co 21
اثرات co روی انسان 22
اکسید های نیتروژن 23
منابع اکسید های نیتروژن 24
اکسید های نیتروژن به عنوان آلوده کننده ها 26
شیمی تشکیل NOX 26
چرخه نوری NO2 29
اثرات NOX 30
کنترل آلودگی NOX 31
اندازه گیری NOX 34
هیدروکربن ها و اکسیدان های فتو شیمیایی 34
هیدروکربن ها 35
منابع هیدروکربن ها 38
تشکیل اکسیدانهای فتوشیمیایی 40
غلظت هیدروکربن ها و اکسیدان ها فتوشیمیایی 42
اکسیدهای سولفور 46
منابع سولفور اکسیدها 46
شیمی تشکیل soX 49
ذرات معلق 51
ترکیب شیمیایی ذرات معلق 54
اثرات ذرات معلق بر روی مقدار کل اشعه خورشیدی 58
کنترل انتشار ذرات معلق 59
ذرات معلق آلی 62
آلاینده های معدنی مختلف 63
بوها 66
تاثیر روی انسانها 67
تاثیر روی حیوانات 72
ثمر بخشی درختان در تقلیل میزان سرب 77
اثر درختان روی سایر عوامل آلاینده 78
آلودگی هوا بوسیله ایروسل ها 79
استفاده از گیاهان به عنوان بیواندیکاتور 83
اثر آلاینده های شیمیایی هوا روی گیاه 89
آلاینده های هوا 91
علائم قابل رویت 95
تیپ های کلی صدمات 99
مرگ سلول ها و نکروتیک شدن برگها 100
کلروز و سایر تغییر رنگها 100
رشد غیرطبیعی گیاهان 102
شناخت اثرات مواد آلاینده 103
اثرات غیر قابل رویت 105
1-رشد محصول 105
2- اثرات الاینده ها بر روی پروسه های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی 107
بازدهی محصول 111
اثرات آلاینده های هوا روی جمعیت های گیاهی وجوامع 112
بخش ترجمه 114

ترکیبات جو
هوا مخلوطی از گازهای مختلف است. گرچه جو زمین ظاهراً به دلیل ماهیت گازی شکل خود بی وزن به نظر می رسد، اما دارای جرمی به مقدار 1014×6/5 تن می باشد. به استثنای بخار آب، نسبت اختلاط گازهای تشکیل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کیلومتری نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هوای زمین را دو گاز ازت و اکسیژن تشکیل می دهد که ازت با 78 درصد، پیکره اصلی جو زمین است، بعد از آن اکسیژن قرار دارد، و سایر گازها فقط یک درصد را شامل می شوندو جدول گازهای تشکیل دهنده جو را در یک هوای خشک (بدون بخار آب و آلاینده ها) به صورتهای حجمی و جرمی نشان می دهد که معمولاً تقسیم بندی حجمی آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نیز در این تقسیم بندی دخالت دهیم، این نسبتها ثابت نخواهد بود زیرا دمای طبقات پایین جو همیشه در حال تغییر است و با رسیدن دما به نقطه میعان و تبدیل بخار به مایع، درصد حجمی بخارآب در جو تغییر خواهد کرد. گرچه وزن مولکولی بخار آب از وزن سایر عناصر تشکیل دهنده جو کمتر است، با این وجود بخار آب عمده در لایه های پایین جو متمرکز می باشد. بیشترین مقدار بخار آب در لایه مجاور سطح زمین است و با افزایش ارتفاع، به سرعت از میزان آن کاسته می شود. وجود بخار آب در نزدیکی سطح زمین: اولاً به دلیل وجود اقیانوسهاست که منبع اصلی تأمین آن است؛ و ثانیاً سرد بودن لایه های فوقانی جو که مانع از نفوذ بخار آب می شوند.
جالب است بدانیم که مقدار دی اکسید کربن موجود در جو زمین در طول قرن گذشته افزایش پیدا کرده است. بخشی از این افزایش به دلیل مصرف زیاد سوختهای فسیلی است که نتیجه آن آزاد شدن گاز CO2 است.
علاوه بر ترکیبات دائمی جو که اشاره شد، جو زمین حاوی مواد معلق گوناگون مانند ذرات نمک، گرد و غبار و قطرات بسیار کوچک آب نیز می باشد که نباید آنها را جزء ترکیبات گازی جو به حساب آورد. اما نقش این مواد، بخصوص قطرات کوچک آب را نیز نمی توان نایده گرفت.
جدول1 – ترکیبات حجمی و جرمی هوای خشک
نوع گاز درصد حجمی درصد جرمی
ازت
اکسیژن
آرگون
دی اکسید کربن 084/78
946/40
934/0
033/0 51/75
15/23
28/1
046/0

ارتفاع و ساختار جو
جو زمین، پوشش عظیم گازی شکل است که اطراف کره زمین قرار گرفته و حتی در سطح آن نیز نفوذ نموده است. هر مقدار از سطح زمین دور شویم از غلظت هوا کاسته می شود. بطوری که غلظت هوا در لایه های انتهایی آنقدر کم می شود که بالاخره بطور غیر محسوسی با جو خورشید در هم می آمیزد. در ابتدا کاهش غلظت هوا بسیار سریع است بطوری که 50 درصد جرم هوا در ارتفاع کمتر از 5/5کیلومتری سطح زمین قرار دارد و نیمی از آنچه باقی می ماند نیز در 5/5 کیلومتر دوم متمرکز است. به عبارت دیگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع کمتر از 11 کیلومتری سطح زمین پراکنده است. افزایش غلظت هوا در نزدیک سطح زمین یکی به دلیل جاذبه و دیگری فشاروارده از سطوح بالاتر جو است.
ساختارجو را میتوان از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داد. یکی از معیارهایی که بر اساس آن لایه های جو طبقه بندی می شوند دمای هوا است. طبقه بندی حرارتی از نظر تغییرات هوا و اثرات مستقیم گرما بسیار با اهمیت می باشد.
با توجه به محدود بودن اطلاعات ما از خصوصیات جو در لایه های فوقانی و به این دلیل که سطوح بالایی هنوز تحت بررسی و تحقیق می باشد هیچ گونه تعریف و مشخصه جامعی از ساختار جو در این قسمت وجود ندارد. در شکل 1 ساختار لایه بندی جو از برخی جنبه های فیزیکی نشان داده شده است. پایینترین لایه جو که در برگیرنده بیشترین جرم هواست و همچنین بزرگترین ویژگی آن کاهش تدریجی دمای هوا نسبت به ارتفاع می باشد. لایه تروپوسفر نام دارد. بیشترین تغییرات جوی که کاهش دما نسبت به ارتفاع مهمترین آنهاست، در این لایه اتفاق می افتد. ضخامت متوسط لایه تروپوسفر حدود 11 کیلومتر است.
روی لایه تروپوسفر طبقه استراتوسفر قرار دارد که ضخامت متوسط آن حدود 23 کیلومتر است. در 3 کیلومتر اول استراتوسفر، دمای هوا ثابت است اما در قسمتهایی بالاتر دمای هوا با ارتفاع افزایش می یابد لایه مزوسفر در بالای طبقه استراتوسفر واقع شده و به صورتی است که در آن دمای هوا نسبت به افزایش ارتفاع بطور سریع کاهش پیدا می کند. ترموسفر انتهاییترین لایه جو می باشد که در آن بار دیگر دمای هوا با ارتفاع به سرعت زیاد می شود. این لایه از ارتفاع تقریبی 80 کیلومتری شروع و تا 190 کیلومتری سطح زمین ادامه دارد. بدین ترتیب جو زمین از نظر حرارتی به چهار لایه متمایز: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، و ترموسفر تقسیم می شود. مرز بین لایه های اول و دوم، تروپوپاز،مرز لایه های دوم و سوم استراتوپاز و مرز لایه های سوم و چهارم مزوپاز نام گرفته است. مزوپاز محلی است که پایینترین دما را دارا می باشد.

تأثیر فعالیتهای انسان بر وضعیت جو
وقتی می شنویم که مثلاً مردم شهر لوس آنجلس در وضعیت مه دود (Smong) هوا با ماسک ضد گاز در خیابانها ظاهر می شوند، باید به خود آئیم که واقعاً چه بلایی بر سر جو زمین آورده ایم.
مواد زایدی که در یک جامعه غیر صنعتی دور ریخته می شود نه تنها آلوده کننده به حساب نمی آیند بلکه این مواد در اصل بخشی از چرخه عناصر در طبیعت است. اما در جوامع صنعتی، توسعه فرایندهای انرژی، بیش از نیاز شخصی افراد آن جامعه بوده و به دو صورت بر جو زمین تأثیر می گذارد: یکی تغییر در ترکیب گازهای جو؛ و دیگری تغییردمای جو. از زمان انقلاب صنعتی تاکنون بشر همیشه بیش از توان طبیعت درپاک سازی جو، مواد آلاینده وارد آن کرده است. اثرات آلودگی هوا از چند نظر حائزاهمیت است: تأثیر اول آن، تغییراتی است که در ترکیب گازهای جوی ایجاد می شود و برای سلامتی انسان مضر است؛ دومین تأثیر، افزوده شدن ذرات معلق در هوا (Aerosols)؛ و سومین اثر، تغییر دمای جو زمین است.

آلاینده های گازی شکل
بطوری که در جدول نشان داده شد، دی اکسید کربن فقط بخش بسیار کوچکی از گازهای جو را تشکیل می دهد؛ اما این مقدار ناچیز، همان طور که مشروحاً خواهیم دید، اهمیت زیادی دارد. CO2 و بخار آب، جذب کننده اصلی انواع طول موجهای تابشهای حرارتی هستند که باعث گرم شدن هوا می شوند. هر چه میزان CO2 در جو اضافه شود بر دمای هوای کره زمین افزوده می گردد. کارشناسان هواشناسی بر این عقیده اند که اگر افزایش CO2 موجب افزایش دمای هوا می گردد؛ برعکس، افزایش ذرات معلق در هوا با انعکاس و پراکنده کردن تابش خورشیدی باعث سرد شدن جو می شوند، و لذا تأثیر گاز CO2 از این طریق خنثی می گردد.
گاز دی اکسید کربن در اثر سوخت کامل کربن و مواد فسیلی، حاصل می گردد. گرچه CO2 به مقدار بسیار زیادی توسط وسایل نقلیه، صنایع و سوختهای خانگی تولید می شود، اما تنفس آن مستقیماً بر سلامتی انسان اثر ندارد، و تنها تأثیر آن، گرم شدن جو زمین می باشد. در شکل 2 تغییرات گاز کربنیک هوا از سال 1860 تا 1970 و پیش بینی روند افزایشی آن تا سال 2000 نشان داده شده است.
مونوکسیدکربن یا گاز CO2 که در اثر سوخت ناقص مواد کربن دار حاصل می شود بسیار خطرناک و سمی است. با تراکم این گاز به مقدار 100 قسمت در میلیون به فاصله چند ساعت سلامتی انسان به خطر می افتد. گازهای CO2 و اسید سولفوریک نیز به مقدار کمتری تولید می شوند، اما اثرات آنها بیشتر و کشنده تر است. هنگام تنفس، وقتی گاز اسیدسولفوریک وارد ریه ها می شود سلولها به طور دایم از بین می روند. گاز SH2 که بوی تخم مرغ گندیده می دهد از ضایعات کارخانجات حاصل شده و سمی بودن آن به مراتب خطرناکتر از دیگر گازها می باشد. این گاز موجب اغلب مرگ و میرها و بیماریهای ناشی از آلودگی هواست. در فرایندهای شیمیایی جو چندین نوع اکسید ازت تولید می شود که خطرناکترین آن اکسید نیتریک (NO2) است. تابش خورشید، اکسید ازت را به ازن که نوعی اکسیژن فعال و سمی است تجزیه می کند. بعضی از فرایندهای صنعتی موادی از جمله فلورید هیدروژن (HF) تولید می کند. این ماده شیمیایی بسیار خورنده است و با تراکمی کمتر از یک قسمت در بیلیون می تواند خسارات زیادی به گیاهان وارد آورد. دی سولفید کربن نوع دیگری از گازهای سمی است که در صنایع کاغذسازی به مقدار زیاد تولید می شود.
علاوه بر گازهای معدنی مذکور، ترکیباتی از نوع گازهای آلی و فرار که بسیار سمی هستند نیز وارد جو می گردد. این گازها عبارتنداز: اتیلین، فورمالدئید و تعدادی گازهای حلال. اتیلین، هیدروکربن مهمی است که در دود اتومبیلها، اتوبوسها و کامیونها وجود دارد. تراکم این گازها به مقدار یک قسمت در بیلیون به اغلب گیاهان زراعتی صدمه می زند. فورمالدئید، ماده شیمیایی از انواع گازهای آلوده کننده است. این ماده ترکیبی تحریک کننده دودی شکل بوده که در محل سوزانیدن زباله ها تولید می شود. حلالهای آلی در هوای نواحی صنعتی به وفور یافته می شود که اثرات آنها، از تحریکات ساده تا مسمومیتهای شدید می باشد.
هنوز به خوبی اثرات واقعی گازهای رادیواکتیو روشن نشده و خطرات حاصله چه به لحاظ توارثی و چه به لحاظ پزشکی قابل توجه و تحت بررسی است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق انرژی خورشیدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق انرژی خورشیدی دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق انرژی خورشیدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق انرژی خورشیدی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق انرژی خورشیدی :

نیلوفر خورشیدی:
هر روز شاهد خلاقیت ها و ابتکارهای تازه ای برای استفاده از انرژی های پاک و بدون آلودگی هستیم. یکی از جدیدترین طرحهای هوشمندانه و جذاب استفاده از انرژی خورشیدی، مولدهای برقی کارآمدی است که به شکل نیلوفرهای آبی طراحی شده و در پارک ها و فضاهای باز شهری نصب می شود. برگ های این نیلوفر آبی پوشیده از سلولهای خورشیدی است که از جهات گوناگون انرژی خورشید را در روز جذب و برای روشنایی شب ذخیره می کند. برگ های نیلوفر آبی خورشیدی روزها باز شده و شب ها بسته می شود. بخش قابل توجهی از روشنایی پارک های بئونس آیرس توسط نیلوفرهای آبی خورشیدی تامین می شود.
آلودگی هوا پیامدهای جبران ناپذیری دارد که صنعت و جهان متمدن برای ساکنان کره زمین به ارمغان آورده اند.پیشگیری و رویارویی با این پدیده مخرب از چندین دهه گذشته تاکنون ادامه داشته، اما نتایج بدست آمده اندک بوده است. به همین دلیل هر راهکار تازه ای برای پیشگیری از آلودگی هوا اهمیت ویژه خود را دارد.
اعلام روز29 دی ماه به عنوان روز ملی هوای پاک از سال1374 موجب شده تا هماهنگی برای پیشگیری از آلودگی هوا در بخش های مختلف گسترش یابد.
هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه است و از آنجایی که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی است این روز
می تواند عامل مهمی در ایجاد این مشارکت و هماهنگی بین بخشی باشد.
برگزاری مراسم نمادینی مانند هفته هوای پاک می تواند تصویر روشنی را از اهمیت حفظ منابع ملی و مصرف بهینه انرژی ترسیم کند که این تصویر با فرهنگ سازی مؤثر نقش ماندگاری است که زدوده نخواهد شد.
ایران با توجه به اهمیت مباحث هوای پاک، متعهد به کنواسیون هایی همانند کنوانسیون تغییرات آب و هوا و قراردادهایی مانند پروتکل مونترال است که در کشور در حال اجرا می باشد. بر این اساس، پروتکل مونترال به منظور حفاظت از لایه ازن شکل گرفت، زیرا انتشار آلاینده هایی مانند کلر که یکی از عناصر تشکیل دهنده CFC ها به عنوان مواد مخرب لایه ازن است، در گرمایش زمین و تخریب این لایه مؤثر است.
براساس تعاریف سازمان جهانی بهداشت دو درصد از کل مرگ و میرهای ناشی از عوارض قلبی در شهرهای آلوده به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به آلاینده های هوا است.
از آنجایی که میل ترکیب CO با هموگلوبین200 برابر اکسیژن است با ایجاد ترکیب پایدار کربوکسی هموگلوبین میزان اکسیژن رسانی به بافت بدن کاهش یافته و به تناسب درصد آلودگی علایمی نظیر سرگیجه، سردرد، خواب آلودگی و در موارد شدیدتر مرگ بروز می کند. چنانچه افراد در ایام سال با بیش از حد مجاز آلاینده CO مواجه باشند، مرگ و میر افراد30 تا 65 ساله تا11 درصد افزایش می یابد.
ذرات معلق به ویژه ذرات معلق به اندازه10 میکرون به علت ریز بودن از مجاری فوقانی تنفسی نفوذ و وارد سیستم تنفس می شوند و در سطح حبابچه ریوی نشست می کنند که بخشی از بیماری های ریوی نظیر آمفیزم را به آنها نسبت می دهند. تماس افرادی که سابقه بیمارهای تنفسی دارند با ذرات معلق در هوا، حملات آسم و تنگی نفس ریوی را در پی دارد. میزان بستری شدن این افراد در هوای آلوده دو درصد بیشتر است:
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت5 درصد از مواد سرطان های برونش و ریه در شهرهای آلوده به علت آلودگی هوا است.
مصرف کنندگان دخانیات که در هوای آلوده زندگی می کنند، آلودگی بیشتری را وارد بدن خود می کنند. آلودگی هوا در فضاهای بسته به ویژه مناطق روستایی که از سوخت جامد برای گرمایش و پخت و پز استفاده می کنند نیز مطرح است. میزان دریافت آلاینده یک زن خانه دار روستایی که در طول روز از سوخت جامد برای پخت و پز و گرمایش استفاده می کند، معادل مصرف دو پاکت سیگار است.
بررسی ها نشان داده است، کودکان و سالخوردگان، دوگروه آسیب پذیر بر اثر آلودگی هوا هستند اما کودکان صدمات بیشتری را متحمل می شوند.

تاریخچه
شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف، به زمان ماقبل تاریخ باز می گردد شاید به دوران سفالیگری ، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلایی سیقل داده شده و اشعه خورشید، جهت روشن کردن آتشدانهای محراب استفاده می کردند، و یا در دوران فراعنه مصر در دوره آمنوفیس پرنده ای نصب کرده بودند که به وسیله تابش خورشید صبحگاهی، پرنده به صدا در می آمد.
مهمترین روایتی که در رابطه با استفاده از تابش خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان قدیم (سالهای 287-212 ق-م) می باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید. گفته می شود که ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آیینه های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته است اشعه خورشید را از راه دور روی کشتیهای رومیان متمرکز ساخته و آنها را به آتش کشیده. رومیان در تاریخ می نویسند که آنها مغلوب یک نیروی نامرئی شدند و اعتقاد پیدا کرده بودند که با خدایان در حال جنگ هستند.
حدود 1800 سال پس از ارشمیدس شخصی به نام کیرچر شاهکار ارشمیدس را تکرار کرد و با استفاده از تعدادی آیینه، یک لنگرگاه چوبی را از فاصله دور آتش زد.
در سال 1615 سالمون اهل فرانسه بیانیه ای راجع به موتور خورشیدی منتشر کرد.
در قرن هجدهم ناتورا اولین کوره خورشیدی را در فرانسه ساخت.
دستگاههای خوراک پز خورشیدی اولین بار توسط شخصی به نام (Nichelas DE 1799-1740 Saucer) ساخته شد.
آنتونی لاوازیه (1749-1743) خالق شیمی نوین برای کسب بیشترین انرژی از خالص ترین منبع حرارتی ، تحقیقاتی در کوره های خورشیدی انجام داد.
بسمر(1898-1813) پدر فولاد جهان حرارت مورد نیاز کوره خود را با استفاده از انرژی خورشیدی تامین کرد.
در قرن نوزدهم تلاشهایی جهت تبدیل انرژی خورشیدی به دیگر فرمهای انرژی مثل تولید بخار و استفاده در موتورهای بخار انجام گرفت، در این سالها چندین موتور بخار خورشیدی ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت.
در سال 1878 موشو اولین کلکتور خورشیدی با متمرکزکننده مخروطی شکل را طراحی کرد که قدرت داشت 78 درصد از انرژی خورشیدی تابیده شده را جذب کند.
در سال 1880 اولین کلکتور تخت خورشیدی به وسیله چارلز تلی یر ساخته شد.
در سال 1888 وستر پیشنهاد استفاده از انرژی خورشیدی در ترموکوپلها را ارائه داد.
در قرن نوزدهم دستگاههای آب شیرین کن خورشیدی رواج پیدا کردند.
در قرن بیستم استفاده از کلکتورها جهت تولید بخار در نیروگاههای برقی مورد توجه زیاد قرار گرفت. گرم کردن ساختمانها با استفاده از انرژی خورشید، ایده تازه ای بود که در سالهای 1930 مطرح و در یک دهه به پیشرفتهای قابل توجهی نائل آمد. اولین خانه خورشیدی در انستیتو تکنولوژی ماساچوست آمریکا(MIT) در سال 1938 ساخته شد. پیشرفت در طراحی و ساخت خانه های خورشیدی و آبگرمکنها آنچنان سریع بود که تصور می شد تا سال 1970 گرمایش میلیونها خانه در کشورهای مختلف به وسیله انرپی خورشیدی تامین خواهد شد اما نه تنها چنین نشد آمار نشان می دهد که گرمایش خورشیدی در سالهای 1970 نسبت به سال 1955 کمتر هم شده بود. علت، هزینه اولیه چنین سیستمها و در عین حال عرضه نفت و گاز ارزان بود. اما بحران انرژی در سال 1974 و از طرفی پیشرفت تکنیک ساخت کلکتورهای مختلف خورشیدی، و احتمال کاهش و یا اتمام بعضی از منابع زیرزمینی، بار دیگر توجه جهانیان را به انرژی خورشیدی جلب کرده و تلاشهای در اکثر کشورهای مختلف جهان، در جهت تکامل و پیشرفت این تکنیک صورت می گیرد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق حفظ منابع طبیعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق حفظ منابع طبیعی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق حفظ منابع طبیعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق حفظ منابع طبیعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق حفظ منابع طبیعی :

آب ، خاک ، باد ، خورشید ، جنگلها ، مراتع ، کوه ، کویر و دشت همه از منابع طبیعی بشمار می روند و باید در حفظ آنها کوشیده ، محیط زیست خود را سلامت نگه داریم . برای حفظ و نگهداری نیروی خورشیدی که منبعی قدرتمند و از جمله نعمت های بزرگ خداوند است باید با ساخت مخزنه و محفظه های عظیم خورشیدی ، نور و نیروی عظیم خورشید را بصورت باطریهای خورشیدی حفظ و نگهداری کنیم تا بهره لازم گرفته شود . در مورد آب ، خاک ، جنگلها ، مراتع کوهستانها و دشتها لازم است تا انسانها کمی بیاندیشند .

آب :
از هدر رفتن آب پاک ، باران ، برف و آبهای تصفیه شده جلوگیری کنیم و با اتخاذ روشهای صحیح و هدایت آبهای سطحی روان ، با ساخت نهرهای مخصوص و احداث مخازن و سدهای بزرگ ذخیره سازی ، از این آبها و آب رودخانه ها حفاظت کرده ، با آلوده کنندگان آبها برخورد شدید نمائیم . برای حفظ سلامت آب ، باید نیروهای خاصی بالاخص در جنگلداریها آموزش داده شوند و حضور دائمی در مناطق مربوطه داشته باشند و به مراقبت مشغول شوند .
خاک : خاک نیز منبع مهم دیگری است که کشت زمین های کشاورزی ، رشد چمنزارها و ایجاد مراتع و جنگلها به آن بستگی دارد . در گذشته دور ، یعنی زمانی که پدران و مادران ما متولد شدند وضعیت خاک کشور ما به این شرح بود : 10 درصد کشاورزی – 6/1 درصد مرتع – 7 درصد جنگل – 7 درصد آب – 50 درصد مناطق مستعد برای جنگلداری و ایجاد جنگل . البته امروزه این آمار به مراتب کمتر از گذشته است و بر اثر افزایش جمعیت و عدم توجه مردم ومسئولین به اهمیت این منابع ، این درصدها تقلیل چشمگیر
یافته اند . یکی از راههای حفظ منابع طبیعی ، جلوگیری از قطع درختها ، ممانعت از چرای دامها و حیوانات اهلی ، حفظ بهداشت محیط زیست می باشد .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق انرژی تجدید پذیر چیست؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق انرژی تجدید پذیر چیست؟ دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق انرژی تجدید پذیر چیست؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق انرژی تجدید پذیر چیست؟،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق انرژی تجدید پذیر چیست؟ :

تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی و همچنین دلهره‌هایی که در دل دولتمردان غربی از بالا رفتن قیمت نفت ایجاد شد، آنها را بر آن داشت تا به انرژی‌های جایگزین بیاندیشند. انرژی‌هایی با نام انرژی‌های تجدیدپذیر.
انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع طبیعی مانند نور خورشید، باد و گرمای درونی زمین به دست می‌آیند که معمولا هم دوباره بازسازی می‌شوند.
بیشترین میزان انرژی‌های تجدیدشونده با کمک روش‌های سنتی مثل سوزاندن چوب به دست می‌آید. نیروی هیدروژنی دومین نوع انرژی‌های تجدیدشونده است که در جهان مصرف می‌شود.
بعضی‌ها این ایراد را به تکنولوژی تولید انرژی‌های تجدیدشونده وارد می‌دانند که هنوز چندان قابل اعتماد نیست، با این حال استفاده از این نوع انرژی هر روز در جهان در حال گسترش است.
در سال 2006 میلادی در حدود دو هزار مگاوات برق از طریق سلول‌های خورشیدی تولید شد و هم‌اکنون آلمانی‌ها مصرف‌کنندگان پر و پا قرص سلول‌های خورشیدی هستند.
اصلی‌ترین منابع تولید انرژی‌های تجدیدشونده به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خورشید نیرو می‌گیرند. این گوی بزرگ آتشین آسمان سالیان سال است که هیدورژن‌هایش را برای زندگی بشر می‌سوزاند.
اگر تا امروز این سوزاندن انرژی تنها به کار رشد گیاهان و جانوران و انسان و … می آمد، چند سالی است که به شکل‌های مستقیم‌تری به کار تولید انرژی می‌آید.
انرژی باد و آب ساده‌ترین نوع انرژی‌های تجدیدشونده هستند که سالیان درازی است بشر از آنها استفاده می‌کند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طرز بازیافت کاغذ زباله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طرز بازیافت کاغذ زباله دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طرز بازیافت کاغذ زباله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طرز بازیافت کاغذ زباله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طرز بازیافت کاغذ زباله :

کاغذ و مقوا از جمله نیازهای جوامع بشری پیشرفته و صنعتی است. دوکارکرد اصلی کاغذ عبارت‌اند از انتقال اطلاعات و محافظت از کالا درجریان نقل وانتقال و توزیع فرارده‌های کاغذی انتقال اطلاعات عبارت‌‌اند از نوع کاغذ چاپ و تحریر، روزنامه، مجله، کتاب، برچسب، نامه و صورت حساب.
فرآورده‌های بسته‌بندی عبراتنداز جعبه‌هی مقوایی، قوطی، پاکت، کیسه، ساک و زنبیل غالباً کاربرد اطلاع رسانی و بسته‌بندی برهم منطبق می‌شوند.
اطلاعات روی پاکت به مصرف کننده می‌گوید که محصول چیست؟ چقدر وچه مبلغلی باید برای آن پرداخت شود. در مورد چگونگی مصرف کالا هم مطالب مهمی روی پاکت است که به مصرف کننده داده می‌وشد در مورد موادغذایی، نحوه‌ی پخت، اجزای تشکیل دهنده‌ی ماده‌ی غذائی و تاریخ مصرف نیز نوشته می‌شود. در مورد فرآورده‌های دارویی نکات ایمنی نیز اضافه می‌شود.
بنابراین گستره‌ی کاربرد فرآورده‌های کاغذی، بسیار وسیع است. شش دسته مقوا و کاغذ تولید می‌شود که عبارت‌اند از:
– چاپ و تحریر
– مقوای ساده و مقوای کنگره‌ای
– روزنامه
– مقوای کارتن
– کاغذ و مقوای بسته‌بندی
– انواع کاغذهای بهداشتی (مانند دستمال کاغذی)
همان‌گونه که درشکل زیر مشاهده می‌شود، مقدار تولید همدی انواع کاغذ ارقام بزرگی است.

طبق آمار به دست آمده دسال 1989، بیش از 65 میلیون تن کاغذ چاپ و تحریر تولید و مصرف شده است. این دسته شامل کاغذهای چاپ کتاب، مجله، اوراق، انواع کاغذ رایانه و مکاتبات شخصی است.
مقوای ساده ومقوای کنگره‌ای اجزای همیشگی جعبه‌های مقوایی است که بسته‌بندی، نقل و انتقال و حمل کالای خریداری شده از مغازه به منزل به ‌‌کار می‌روند. سالانه حدود60 میلیون از این کاغذ درجهان تولید می‌شود.
بیش از18 میلیون انواع مقوای کارتنی درجهان تولید می‌شود. مصرف عمده‌ی آنها بسته‌بندی است. بیشتر مواد غذایی خشک (مانند غلات برشته) و کالاهای خانگی درجعبه‌‌ی مقوایی بسته‌بندی می‌شوند. نوعی مقوا با اندود مومی ویا پلاستیکی برای بسته‌بندی است.
کاغذ مقوای بسته‌بندی به صورت پاکت، کیسته، زنبیل، ساک مصرف روزانه دارد که سالانه بیش 20میلیون تن تولید و مصرف می‌شوند. استفاد از کاغذ به عنوان ماده‌ی خام برای تولید این فرآورده‌ها، بامواد خاصی از قبیل انواع پلاستیک رقابت می‌کند.
کاغذ بهداشتی شامل دستمال کاغذی، دستمال توالت، دستمال حوله‌ای، و فرآورده‌های بهداشت صنعتی و خانگی است. کاغذهای بهداشتی یکی از معدود فرآورده‌های کاغذی است که مصرف کننده‌ی نهایی آن از‌انتخاب می‌‌کند و می‌خرد. تولید کاغذها بهداشتی به میزان 13 میلیون تن درسال حیرت‌انگیز است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فجایع طبیعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله فجایع طبیعی دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فجایع طبیعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فجایع طبیعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فجایع طبیعی :

زلزله، سیل، انفجار آتشفشانها، طوفان، آتش سوزی جنگل ها و فجایع طبیعی دیگر طی ده سال گذشته باعث گرد یک میلیون انسان و بی خانمانی ده میلیون انسان دیگر شده است. زمان آن رسیده که علم و تکنولوژی برای پیش بینی پیشگیری از فجایع طبیعی به کار گرفته شود.
دهه نود میلادی یعنی بین سالهای 1990 تا 1999 را دهه بین المللی کاهش فجایع و تمام تحقیق ها و آزمایش های انجام شده دوباره مورد بررسی قرار گرفت و از همه مهمتر ده درصد از بودجه ای که سازمان ملل متحد در مورد اقدامات بشر دوستانه در اختیار داشت به انجام مطالعات جدید در مورد سیستم های هشدار و پیش بینی و پیش گیری در برابر فجایع طبیعی اختصاص داده شد. در سال 2002 این مبلغ به 2/4 میلیون یورو رسید.
طی چهارده سالی که شروع آن با دهه بین المللی برای کاهش فجایع طبیعی همزمان بود برخی از اسفناک ترین فجایع طبیعی وقوع یافته که در اینجا فهرست وار به ذکر مهمترین آنها می پردازیم ترکیه 1999 طی یک رشته زلزله زنجیر وار در کشور ترکیه بیست هزار نفر جان خود را از دست دادند هند در ژانویه سال 2001 یک زلزله مهیب در هند چهارده هزار کشته به جای گذاشت.
ایران: ایران دارای رکورد تلفات بر اثر زلزله طی سیزده سال گذشته در جهان است. طی دو زلزه مهیب در ژوئن سال 1990 و دسامبر سال 2003 در مجموع 90 هزار ایرانی جان خود را از دست دادند.

پدیده های ناشی از زلزله
در هنگام وقوع زلزه پدیده های مختلفی روی می دهد:
لرزش زمین
در اثر زلزله زمین به ارتعاش درمی آید و در مواردی که شدت این ارتعاشات زیاد باشد باعث تخریب ساختمانها می شود.
معمولاً قبل و بعد از زلزله ارتعاشات خفیف تری ایجاد می شود که به ترتیب پیشلرزه و پسلرزه نامیده می شود.
معمولاً لزره های اولیه خفیف است و هرچه به زمان اصلی نزدیک می شویم، شدت لرزه ها افزایش می یابد. این ماسله در مورد تعداد لرزه ها نیز صادق است.
بایستی توجه داشت که تمام زلزه ها با پیشلرزه همراه نیستند. و نیز همیشه پیشلرزه ها را نمی توان مقدمه وقوع یک زلزله بزرگ دانست. در بسیاری موارد، لرزش های خفیفی ثبت شده که حرکات شدیدی به دنبال نداشته اند. گاهی نیز یک زلزله مخرب خود پیشلرزه زلزله فوق العاده مخربی بوده.

صداهای زلزله
غالباًَ وقوع زلزله همراه با صداهایی است که در بعضی موارد به وسیله گوش انسان قابل شنیدن است این صدا در بعضی موارد مانند صدای رعد و برق و گاهی شبیه صدای وزش باد، انفجار گلوله بزرگ توپ و نظایر آنست که غیر از صدای تخریب ساختمانهاست.

نورهای زلزله
به هنگام وقوع بعضی از زلزله ها آثار نورانی مختلفی مثل نورافشانی در آسمان، برق، جرقه های نورانی و نظایر آن دیده شده است.
حتی در زلزله بزرگناحیه وژ در سپتامبر 1669، شعله های آتش در حال خروج از زمین دیده شده است.

حرکات آب دریاها
هنگامی که کانون زلزله در کف دریا یا نزدیکی آن باشد در اثر زلزله امواج متعددی در آب تولید می شود که به نام تسونامی معروف است.

تغییر مشخصات آب چشمه ها
در اثر زلزله در وضع آب چشمه ها و چاه ها تغییراتی به وجود می آید. زیرا در اثر ارتعاش مجاری زیرزمینی تنگ یا گشاد شده و در بعضی موارد ممکن است کاملاً مسدود شوند. همچنین دمای آب نیز ممکن است تغییر کند.

ایجاد شکاف و گسله
در اثر زلزله ممکن است تعدادی شکاف در زمین به وجودنمی آید و گاهی نیز گلسه هایی تشکیل می شود به عنوان مثال گلسه معروف سان آندریاس واقع در ایالت کالیفرنیا
مرجع: زمین شناسی عمومی- حسن مدنی- سیروس شفیعی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دسته بندی ساختمان ها
ساختمانهای نوع: A خانه های رسی، گلی، خشتی، خانه های روستایی
ساختمانهای نوع: B ساختمان از نوع آجر معمولی یا بلوک بتنی، ساختمانهای مختلط آجری و چوبی
ساختمانهای نوع: C ساختمانهای مسلح، ساختمانهای چوبی با کیفیت مناسب

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازیافت و فواید آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازیافت و فواید آن دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازیافت و فواید آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بازیافت و فواید آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازیافت و فواید آن :

بازیافت چیست ؟
بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالای قابل استفاده دیگر است، مثل ساخت کاغذ تازه از کاغذهای باطله و غیر قابل استفاده.
فوائد بازیافت چیست؟
بازیافت زباله‌ها سه فایده مهم برای محیط زیست دارد. ما به کمک بازیافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه‌جویی کرده‌ایم زیرا به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو، از مواد بازیافتی استفاده می‌کنیم.
از دیگر فوائد بازیافت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. البته برای بازیافت مواد زاید هم نیاز به مقداری انرژی است اما انرژی لازم برای بازیافت زباله خیلی کمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات جدید از مواد خام است. برای مثال ساختن آلومینیوم از آلومینیوم بازیافت شده درصد انرژی کمتر از ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد. سومین فایده بازیافت نیاز به فضای کمتر برای دفن زباله‌هاست.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق الگوی ترافیک مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق الگوی ترافیک مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق الگوی ترافیک مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق الگوی ترافیک مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق الگوی ترافیک مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها :

1- چکیده
آنالیز تجربی ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که در نمونه های معین چگالی (و همچنین جریان و سرعت متوسط وسایل نقلیه) در صفوف بلند آزاد راه ها روند سازگاری را با آنچه که بوسیله تئوری هیدرودینامیک ترافیک پیش بینی شده است ارائه می‌دهد. این یافته اینطور نشان می دهد که ارزیابی صفوف بلند آزاد راه ها (فواصل مکانی و شرایط ترافیکی صفوف) می تواند به خوبی بوسیله این تئوری ساده توصیف شود. پس از توصیف این روند و شرایط آن برخی از مفاهیم عملی این یافته را ذکر می کنیم.
بطور کلی یافته ها از طریق بازرسی نمودارهائی که بر مبنای شمارش ترافیک آزاد راه بوسیله شمارشگرها (و همچنین تغییراتی که در آنها داده شده است) رسم شده اند به دست آمده اند. این روش تحلیل اطلاعات تابع زمانی توده وسایل نقلیه بین شمارشگرها را آشکار می کند و این مساله برای کشف روند توصیف شده لازم است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مولدها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مولدها دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مولدها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق مولدها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق مولدها :

هر اتم از یک باند ظرفیت و یک باند هدایت تشکیل شده است. بعد از باند ظرفیت اتم، باند هدایت قرار گرفته است که در حالت عادی خالی است. الکترونهای باند ظرفیت با گرفتن انرژی کافی به ممانه هدایت رفته یک جفت الکترون حفره ایجاد می‌کنند. حال اگر الکترونها در معرض تغییرات انرژی کافی در اثر بایار مناسب قرار گیرند. الکترونها دوباره از باند ممنوعه پرش کرده و به باند مجاور می رود و هنگام این پرش از باند ممنوعه مقداری انرژی از دست می دهند و این اتلاف انرژی همراه با تشعشع به همراه مقداری انرژی مشخص است. این مکانیزم مدارهای نوری مورد استفاده قرار می گیرد.
2-1- مولدهای نوری
دو نوع ابزار مولد نور مورد استفاده قرار می گیرند که LEDها و لیزرها هستند. LEDها و لیزرها دو تفاوت اساسی دارند.
1- LED یک ابزار نیمه هادی است که با استفاده از یک فرآیند تبدیل توان به شکل جریان ورودی و فوتون خروجی، نور ساطع می کند در حالیکه لیزر یک ابزار مولد تشدید در حفره است که ممکن است به عنوان واسطه فعال خود، از یک گاز، یک مایع یا یک جسم جامد استفاده کند و به عنوان محصول فرآ‌یند افزایش شار فوتونی نور ساطع نماید.
2- LED نوری با باند عریض ساطع می کند که در آن فوتونها مستقیماً وابسته به فاز نیستند در حالیکه لیزر یک نوع نوری با باند باریک ساطع می کند که در آن فوتونهای تابشی یا فوتونهای مولد همفازند و به همین جهت نور laser برخلاف LED می تواند در یک نقطه دور و بسیار کوچک متمرکز شود و در نتیجه در محل تمرکز نور چگالی توان بسیار بالایی داشته باشد.
در حال حاضر دیودهای نور گسیل نسبت به laser دارای اشکالات بیشتری است از جمله:
الف- قدرت نوی پایین تر
ب- پهنای باند مدولاسیون نسبتاً کوچکی دارند (کمتر از MHZ50)
ج- انحراف هارمونیکی دارند
با وجود اشکالات فوق دیودهای نور گسیل مزایایی دارند که کا ربرد آنها را در مخابرات نوری بسیار برجسته کرده است که عبارتند از:
الف- ساخت ساده تر در آن هیچ تراش منعکس کننده ای وجود ندارد و در بعضی از انواع ساختاری آن Striped Geometry وجود ندارد.
ب- هزینه کمتر بخاطر ساختار ساده تر
ج- وابستگی دمایی کمتر آن. مشخصات خروجی نور در مقابل جریان آن نسبت به مشخصات لیزر کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد و مسائل مربوط به پایداری جریان آستانه و جبران حرارتی را ندارد.
د- خطی بودن. یک دیود نور گسیل دارای خروجی نوری خطی در قبال مشخصات جریان می باشد (برخلاف لیزر اتصالی) که این امر در مواردی که مدولاسیون آنالوگ مورد نظر است، سودمند است.
3-1- کارایی دیودهای نور گسیل
عدم وجود تقویت نوری از طریق نشر تحریک شده در دیود نور گسیل، سبب محدود شدن کارائی کمی درونی دیود (نسبت فوتونهای تولید شده به الکترونهای تزریق شده) می گردد. تکیه بر نشر خودبخودی، بدلیل وجود نقص ها و ناخالصی ها اجازه جا گرفتن ترکیبات مجدد غیر تابشی را درون ساختار می دهد و در نتیجه در بهترین حالت، کارایی داخل 50% را برای دستگاههای ساده ای با اتصال Homojvnetion را می دهد اگرچه کارایی کمی درونی می تواند بطور نسبی بالا باشد، ولی شکل نامبرده برای دیود نور گسیلی که از طریق یک سطح مسطح منتشر می شود ضرورتاً به صورت Lambertion می باشد چرا که تشعشع سطحی قدرت تابیده شده از یک فضای واحد به یک زاویه سه بعدی در تمام جهات ثابت می باشد. توزیع شدت Lambertion در شکل 1-1 نشان داده شده است. J0 شدت ماکزیمم بر سطح مسطح عمودی می باشد ولی به طرفین کاهش می یابد (متناسب با کسینوس زاویه تصویر 5) این مساله بهره قدرت خروجی را به میزان چند درصد کاهش می دهد.
بهره قدرت خروجی ، به عنوان نسبت قدرت نوری منتشر شده خروجی Pe، به قدرت الکتریکی تامین شده برای دستگاه، P، می باشد که می توان آن را بصورت زیر نوشت:

شکل
همچنین قدرت نوری منتشر شده (Pe) به درون محیطی با مشخصه انکسار پایین، n، از سطح یک دیود نور گسیل مسطح ساخته شده از موادی با مشخصه انکسار تحقیق مولدها، تقریباً بصورت زیر داده می شود:

که در این رابطه Pint قدرت تولید شده داخلی و F فاکتور انتقال از سطح مشترک نیمه هادی- خروجی، می باشد. از این رو تخمین زدن درصد قدرت نوری منتشر شده، ممکن می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق احتراق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق احتراق دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق احتراق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق احتراق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق احتراق :

احتراق عبارت است از اکسیداسیون سریع مواد، همراه با آزاد شدن سریع انرژی.
یکی از تعاریف اکسیداسیون عبارت است از ترکیب شیمیایی یک ماده با اکسیژن. تعریف دیگر اکسیداسیون چنین است: واکنش شیمیایی که شامل اکسیژن باشد، به طوریکه یک یا تعداد بیشتری از مواد با اکسیژن ترکیب شوند.
افروزش
برای آغاز این فرآیند به یک منبع تولید گرما، مواد سوختی و هوا نیاز است. مواد از نظر قابلیت شعله وری متفاوت اند و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در این موضوع مؤثر است. مثلاً موادی که به شکل ورقه ای هستند، فوم ها و یا یک تکه پارچه خیلی ساده تر از بلوکهای ضخیم مواد جامد آتش می‌گیرند. طبق تعریف، آغاز فرآیند سوختن را افروزش می‌نامند. برای پایین آوردن قابلیت افروزش مواد در مقابل منابع کوچک تولید گرما می‌توان کارهایی انجام داد اما اینها لزوماً بر روی سرعت سوختن این مواد مؤثر نخواهد بود.
آتش (حریق)
ساده ترین تعریف احتراق، چیزی است که به آن آتش اطلاق می‌شود و عبارت است از ترکیب شیمیایی سریع مواد با اکسیژن که هم نور و هم گرما تولید می‌کند. شعله ور شدن (مشتعل شدن) و سوختن همراه با دود (سوختن سطحی) دو نوع احتراق هستند که ممکن است اتفاق بیفتند.
برای انجام شدن عمل احتراق باید یک اکسید کننده موجود باشد. تقریباً همه آتشها با اکسیژن موجود در اتمسفر به عنوان عامل اکسیدکننده انجام می‌گیرد، اما اکسیدکننده های دیگری نیز موجود است.
بیشتر این اکسیدکننده ها زمانی که در معرض حرارت، فشار یا هر دوی آنها قرار می‌گیرند اکسیژن آزاد می‌کنند. علاوه بر آن اکسیدکننده های دیگری نیز وجود دارد مثل هالوژنها (فلوئور، کلر، برم و ید) که احتراق را تقویت می‌نماید، اما در اینجا فقط احتراق با اکسیژن هوا مورد بحث است.
سوختن و بیشتر انفجارها، نمونه هایی از واکنشهای شیمیایی هستند که از آنها به عنوان آتش (حریق) نام برده می‌شود و در واقع واکنشهای شیمیایی هستند که شامل اکسیداسیون سریع مواد است. با وجود این، سرعت این واکنشها ممکن است صدها یا هزاران مرتبه سریعتر از یک حریق باشد. به عبارت ساده تر، سوختن واکنش اکسیداسیونی است که به طور قابل توجهی سریعتر از حریق است، اما آهسته تر از انفجار است.
مثلث آتش

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید