مقاله اختلال یادگیری در نوشتن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اختلال یادگیری در نوشتن دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اختلال یادگیری در نوشتن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اختلال یادگیری در نوشتن

مقدمه    
تعریف اختلال یادگیری    
درصد شیوع    
علل    
تعریف نوشتن :    
عوامل دخیل در نوشتن    
مهارت های مرتبط با نوشتن    
دیس گرافی (اختلال دستخط ) :    
عوامل مهم نارسا نویسی :    
دستخط :    
مشکلات مربوط به روان نویسی :    
کاستی های دستخط    
خطاهای متداول دستخط :    
اختلال کنترل حرکتی :    
اختلال ادراک بصری :    
نقص درک بینایی:    
ناتوانی های بینایی – حرکتی :    
اختلال حافظه بصری :    
چپ دستی :    
دانشآموزان چه مشکلاتی در دستخط دارند؟    
دیسگرافیا :    
ارزیابی و تشخیص :    
معیار تشخیص:    
معیار تشخیص :    
ترمیم ناتوانائیهای نوشتن :    
مهارت های بصری حرکتی :    
مهارت دست خط پیوسته  :    
تقویت مهارت های حرکتی بصری    
ساخت حروف :    
روش هایی که تعلیم و تربیت در آمریکا را دگرگون ساخته است :    
برنامه ریزی برای آموزش دستخط :    
نتیجه گیری و پیشنهادات    
منابع :    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اختلال یادگیری در نوشتن

– پوشنه و صمدی.(1382)،«تاثیر سبک های قلم گرفتن برمیزان خوانایی ، دقت و سرعت نوشتن دانش آموزان ابتدایی»تازه های علوم شناختی شماره 4 ،

– پیتر کله لور ناچان ، روش ها و راهبردها در تعلیم و تربیت استثنایی ،ترجمه فرهاد ماهر (1386)انتشارات جیحون

– تبریزی، مصطفی .(1384)،«درمان اختلات دیکته نویسی»  انتشارات فراروان

– دانیل دی.ارنهایم-ویلیامزرای،سینکلر.حرکت درمانی ترجمه حمید علیزاده(1375)تهران انتشارات رشد

– راغب ،حجت اله.(1384) راهنمای آموزش پیشرفت نوشتن در پایه اول  پژوهشکده استثنایی

– ژانت لرنر ، ناتوانایی های یادگیری . ترجمه عصمت دانش (1384) انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

– ساموئل کرک و جیمز چالفانت ، اختلالات یادگیری تحولی و تحصیلی (ترجمه سیمین رونقی ، خانجانی ،وثوقی)1377 سازمان آموزش و پرورش استثنایی

– سلیمی،مسعود.اختلال درنوشتن (1387).شماره80و81تعلیم وتربیت استثنایی

– شهیم سیماوهارون رشیدی همایون.مقایسه عملکردکودکان دارای اختلال یادگیری کلامی وغیرکلامی درمقیاس تجدیدنظرشده وکسلر،آزمون دیداری حرکتی بندرگشتالت ومقیاس ریاضی ایران کی مت(1386).دانش وپژوهش درروان شناسی کاربردی تابستان 1386

– کاپلان و سادوک ، خلاصه روان پزشکی ترجمه فرزین رضاعی( 1388) ارجمند

– مارک سلیکو تیز ، نارسا خوانی و سایر مشکلات یادگیری ترجمه عصمت فاضلی  (1383) سیطرون

– ماریان فراستیک ، آزمون پیشرفته ادراکی – بینایی ترجمه مصطفی تبریزی و معصومه  موسوی (1384) تهران فراروان

– ماندنی، بتول و فرهبد، مژگان.(1387)، «ارزیابی سن بینایی حرکتی در دانش آموزان با نارسایی ویژه ی یادگیری » پژوهش در حیطه کودکان استثنایی سال نهم

– نادری ، سیف نراقی.(1382)  ، اختلالات یادگیری تهران امیرکبیر

– ناصر حوایی ، ماندانا رضایی ، اکرم آزاد. (1389)، (ارتباط عملکرد حسی حرکتی دست با مهارت دست نویسی در دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی) مجله پزشکی ارومیه دوره 21 ، شماره دوم ص 254ت259 تابستان

– وثوقی، اکرم .( 1385) ، «مقایسه و تحلیل خطاهای دیکته در دانش آموزان دختر و پسر دارای عملکرد تحصیلی بالا – عادی –دارای مشکلات بیان نوشتاری »دانشگاه آزاد

– هالاهان و کافمن ، اختلال های یادگیری ، ترجمه حمید علیزاده ، قربان همتی ، صدیقه رضایی و ستاره شجاعی (1390) ارسباران

– Azad A,havayee N,Rafie SH,keyhani M.R(comparison of han sensory – motor skills between normal and dysgraphia children in 9 – 11 ages) , this research was supported by Iran University of Mediacal Sciences (TUMS)

– Dawn P.Flanagan, Vincent C Alfonso (Essentiols of Specific Learning Disability Identification (2011) WILEY

– JamesLehmann (2011) ,The Effectiveness of Program ‘ Handwriting Without Tears ‘With Students having Special

مقدمه

بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی، قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است، هوش کم و بیش عادی دارند، به خوبی حرف می زنند و مانند سایر کودکان بازی می کنند، مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می کنند، در خانه نیز خود یاری های لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنها می سپارند، به خوبی انجام می دهند، و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند، لیکن زمانی که به مدرسه می‌روند و می خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می‌شوند، این کودکان به تدریج درمی یابند که سایر کودکان از نظر وضع درسی بهتر از آنها هستند و احساس حقارت را تجربه می کنند و کم کم بیزاری از درس و مدرسه در آنها به وجود می آید. والدین آنها که اغلب از دلایل ناتوانی یادگیری آنها بی خبر هستند، مشکل را بیشتر می کنند و با فشارهایی که به کودک وارد می آورند، دشواری را چند برابر می کنند (احدی ، 1382)

بدیهی است این کودکان در مراجعه به هر متخصصی، مشکلی تازه در خود می یابند. هر متخصص مشکل آنها را از دریچه چشم خود نگریسته و تنها بعدی از ابعاد پیچیده آن را زیر ذره بین تخصص خویش قرار می دهد. گفتنی است که در این میان، امر اساسی توجه به این نکته است که در این گونه موارد، ضرورتاً باید به جای تشخیص های انفرادی، از شیوه نظام چند رشته یی سود جست که در آن معمولاً مجموعه ای از تجربیات و تخصص ها توأمان مورد استفاده قرار می گیرد. بدین معنی که با همگام شدن عده ای از متخصصان و یک سو و یک جهت شدن تلاش های مختلفی که از طرف صاحبان فن و تجربه صورت می گیرد، راهی برای تحلیل، تشخیص و درمان اساس مسائل یادگیری گشوده می شود (فریار ، 1379)

تعریف اختلال یادگیری

به کودکانی که دارای هوش طبیعی یا بالاتر از آن هستند را ،ولی در مهارت های پایه ، درک و فهم ، گوش کردن ، حساب کردن و خواندن و نوشتن و ریاضیات مشکل دارند و در نهایت در یک یا دو درس  ( ریاضی ـ خواندن ـ دیکته اشکال دارند و تفاوت آشکاری بین هوش و عملکرد تحصیلی آن ها وجود دارد

اختلال یادگیری را دولت فدرال امریکا در سال 1977 چنین تعریف کرد : اختلال یادگیری ویژه به معنای آن است که در یک یا چند فرایند روانی و فکری اساسی فرد اختلالی رخ می دهد ، به طوری که بر فهم و استفاده از زبان شفاهی و کتبی تاثیر بگذارد و در توانایی گوش دادن ، فکرکردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، هجی کردن و یا محاسبات ریاضی اختلال رخ دهد و این اختلال معلول شرایط نقص بینایی ، شنوایی و نقایص حرکتی و ذهنی و عاطفی نیست (گاتز ، گلدشتاین ،پرس 2002)

درصد شیوع

در ایران گاهی تا 12 درصد و بیشتر اعمال شده است . ولی طبق DSMIV ، حدود 5 درصد کودکان مدرسه رو ، چهار پنجم خواندن ، یک پنجم ریاضیات ، 4 درصد اختلال بیان نوشتاری ( دیکته ـ انشا ـ دستخط ) گاهی 2 تا اختلال با هم است

اختلال نوشتن در پسرها بیشتر است ، 3 برابر دخترها ، اختلال خواندن هم . ولی به نظر می رسد اختلال ریاضیات در دخترها بیشتر باشد ، البته به نظر می رسد (آماری در دست نیست)

کودکان LD در مهارت های پردازش ، آواشناختی  وبازشناختی و بازشناسی و مفهوم کلمه مشکل دارند و نمی توانند واج ها ( بخش ها ) را به کار ببرند و یا بشناسند

موفقیت در تحصیل عذاب آور است و منجر به دلسردی و عزت نفس پایین ، سرخوردگی و روابطضعیف با همسالان و اختلال افسردگی می شود و با اختلالات ADHD و اختلال ارتباط و اختلال سلوک و اختلال افسردگی همراه است ، در نوجوانی ترک تحصیل می کنند و بزرگسالان مشکلات اشتغال و سازگاری اجتماعی دارند (کاپلان و سادوک ترجمه فرزین رضاعی . 1388)

علل

استعداد ‍ژنتیکی ،ضایعه پریناتال ، اختلال عصبی و اختلالات طبی (خلاصه روان پزشکی،ترجمه فرزین رضاعی). تدریس ضعیف ( محیطی و قابل توجه می باشد گاهی معلمان درس بالایی را ارجاع می دهند کلاسی که از 30 نفر 10 نفر را به مرکز LD ارجاع می دهد جای بحث است و تدریس ضعیف و روش نامناسب زمینه ساز است.برخلاف گستره ی عظیم اطلاعاتی که درباره ی زبان  شفاهی واختلالات خواندن دردست است معلومات درباره ی علت شناسی اختلالات زبان نوشتاری بسیار اندک است.باوجود این می توان به طیف وسیعی ازعلت های زیستی،ژنتیکی وروانی- اجتماعی و محیطی نسبت داد . کرک ، 1991 ) انواع نارسایی های آواشناختی زبان بازیابی لغات را در اختلال زبان نوشتاری موثر دانست.همان طورکه بی مهارتی های دیداری-فضایی درایجاداختلال نوشتاری  مؤثراست (به نقل از اکرم وثوقی،1385)

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگیزش در کلاس درس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگیزش در کلاس درس دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگیزش در کلاس درس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگیزش در کلاس درس

دانش‌ آموزان دارای انگیزش
بالا بردن انگیزش تحصیلی
روابط معلم و دانش‌آموز
ایجاد روبط مثبت با دانش‌آموزان
اجتناب از تنبیه شدید و مکرر
اجتناب از شوخی
پرهیز از پیش‌داوریهای غیر منصفانه
ثبات داشتن و بخشنده بودن
داشتن انتظارهای بالا و ممکن
تحلیل
اجتناب از روابط وابستگی‌زا
افزایش روابط غیر مشروط میان معلم و دانش آموز
یک برنامه مطالعه انتخابی
نوعی از صامت خوانی مستمر
مطالعه کنندگان متمرد
گزارش کتاب و کنفرانسها
برگزاری امتحان
ارزیابی طرحها
ارایه بازخورد
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگیزش در کلاس درس

1- روانشناسی تربیتی و یادگیری دکتر علی اکبر سیف
2- انگیزش در کلاس درس مولف چریل ال اسپادرینگ
3- مترجمان محمدرضا نائینیان اسماعیل بیابانگرد

دانش‌ آموزان دارای انگیزش

معلمان به طور معمول دانش آموزانی را که سخت کوش، ساعی و علاقه‌مند به دروس باشند، در زمره دانش ‌آموزان خوب قرار می‌دهند و یا به طور خلاصه می‌گویند: دانش آموزان خوب، آنهایی هستند که در دروس خود انگیزه دارند. احیاناً منظور ایشان دانش آموزانی است که در فعالیتهای آموزشی خود موفق هستند. به طور کلی همه انسانها به جز بیماران روحی – روانی برای برخی کارها انگیزه دارند و برای برخی دیگر هیچ انگیزه‌ای ندارند. همواره دیده‌ایم که بعضی از جوانان به طور مثال برای بازی فوتبال انگیزه دارند، برخی دیگر فرضا برای خرید موتور سیکلت و برخی هم برای اینکه دیگران ناراحتی‌های مختلف را به وجود آورند، انگیزه دارند. در واقع همگی برای کای انگیخته شده‌اند، و دلیل ندارد که این کار همواره تکالیف مدرسه باشد

در شرح فوق در زمینه ویژگیهای دانش آموزان خوب می بینیم که نوعا معلمان برهوش تاکید نسبتا کمی دارند. و بیش از هوش به عنوان یک کیفیت خوب، انگیزش دارای اهمیت است. همواره دانش  آموزان سخت کوشی هستند ک در کارهای خود پیشرفت هرچند کند اما یکنواختی دارند و همچنین دانش اموزان باهوشی هستند که از تواناییهای خود به خوبی بهره نمی‌گیرند. معلمان به طور معمول داشتن دانش آموزان نوع اول را بر نوع دوم ترجیح می‌دهند. این معلمان بر این باورند که دانش اموزان دارای انگیزش، حتی اگر از پیشرفت اندکی برخوردار باشند، در محدوده توانایی خود عمل می کنند. بنابراین تلاش برای  افزونی انگیزش تحصیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. دیگر آن که نظارت برکلاسی که دانش آموزان دارای انگیزش دارد، با دشواری چندانی روبرو نمی‌شود. چنین دانش‌آموزانی به برنامه انضباطی نیازی ندارند و به توصیه های معلم توجه می‌کنند و در موارد لازم به بحث و گفتگو با معلم می پردازند. معلم نیز ترغیب می‌شود تا برای بهبود کیفیت آموزش خود تلاش بیشتری کند

بالا بردن انگیزش تحصیلی

شیوه معمول معلمان در این مورد عبارت از توجه داشتن به انگیزش بیرونی است. در این جا چند نمونه از آن را برمی شماریم: دانش آموزان در انجام یکی از فعالیتهای خود به طور موفق عمل کرده است. معلم با تبسم کردن به او می‌فهماند، و یا به او جایزه می‌دهد، و یا به او اجازه می‌دهد در رشته ورزشی مورد علاقه خود امکاناتی را به دست آورد. همه اینها موجب افزایش انگیزش بیرونی است. هنگامی هم که معلمی تازه کار به محیط آموزشی وارد می‌شود، همه معلمان استفاده از چنین روشهایی را به او گوشتزد می‌کنند. البته خود این معلمان تازه‌کار نیز در دروان تحصیل خود از جانب معلمان خویش چنین برخوردهایی را همواره تجره کرده است. و برای همین است، که توجه به این روشها همچنان پای‌برجا می‌مانند و گویی اموری بدیهی هستند. اما در مورد عنایت به انگیزش درونی با نمونه‌های اندکی مواجه هستیم. مدیران و معلمان به طور معمول قادر نیستند معلمان تازه‌کار را در این راستا هدایت کنند. پیش از این برای مدتی قلیل از جانب مسؤلان آموزشی تلاش شدن، تا با اتخاذ برخی روشها بتوان انگیزش درونی را نزد دانش آموزان پرورش داد. در این مورد تصمیم گرفته شد، که اداره کلاس بر عهده دانش آموز باشد و هیچ نظارت از پیش تعیین شده‌ای اعمال نگردد. و یا این که دانش‌آموز در پایان سال تحصیلی هرگز با شکست تحصیلی مواجه نشود و به هرصورتی که به فعالیتهای آموزشی خود پرداخت، این امر موجب شکست وی نباشد. اما در عمل این طرحها با موفقیت همراه نبوده است و پس از ناکامی در این امر حتی از  قبل نیز پاداش و تنبیه‌های بیشتری مورد استفاده قرار گرفت. عدم موفقیت چنین طرحهایی برای این است، که اصولا انگیزش درونی آن گونه که لازم است، مورد ادراک قرار نگرفته است. مطلب بسیار ظریفتر از آن است، که در بدو امر به نظر روانشناختی متغیر است و هیچ‌دانش‌آموزی همواره نسبت به فعالیتی خاص از انگیزش درونی ثابت برخوردار نیست. با تغییر شرایط، ادراک کفایت و خودمختاری دانش آموز نیز نسبت به خود تغییر می‌ کند. البته همه دانش‌آموزان همواره نسبت به فعالیتی خاص از انگیزش درونی ثابت برخوردار نیست. با تغییر شرایط، ادراک کفایت و خودمختاری دانش‌آموزان نیز نسبت به خود تغییر می‌کند. البته همه دانش‌آموزان دردوران تحصیل خویش انگیزش درونی را تجربه می‌‌کنند اما معلمان بایستی به دانش آموزان بفهمانند، که چگونه خود را با تغییر شرایط جدید سازگار کنند. البته معلمان نیز باید درنظر داشته باشند که اغلب اوقات شکل‌گیری شرایط جدید درونی در دانش ‌آموزان بسیار به کندی صورت می گیرد. چنین دانش اموزانی پس از سالها شکست در امر آموزش خود به این باور می رسند که اصولا قادر به غلبه برمشکلات نیستند

بدیهی است که تجدید نظر در این گونه‌ باورها به سرعت انجام نمی‌پذیرند. اما هرچند به کندری، لیکن باصبر و استقامت می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. هدف ما در این کتاب آن است، که هم معلمان تازه‌کار و هم معلمان آزموده به انگیزش درونی دانش‌آموزان بیاندیشند و تلاش کرده‌ایم در این راه یاور ایشان باشیم

روابط معلم و دانش‌آموز

آموزش، بدون ایجاد رابطه معنایی نخواهد داشت. معلمان درهمان آغاز کار خود پی‌می‌برند که نحوه برقراری ارتباط با دانش‌آموزان بسیار اهمیت دارد. آنان از خود می‌پرسند، آیا باید به پرورش دانش‌آموزان پرداخت و به آنها عشق ورزید و یا باید سخنگو بود و انتظارات زیادی از آنها داشت؟ ایا باید به دانش‌آموزان نزدیک شد یا از آنها فاصله گرفت؟ اینها پرسشهایی است که اغلب معلمان تازه‌کار در اندیشه آن هستند. معلمان با تجربه که شیوه خاصی را پس از طی سالها برگزیده‌اند، کمتر در این موارد می‌اندیشند. به هر حال توصیه می‌شود تا معلمان به تاثیر نوع ارتباط خود برشکل‌گیری گرایش‌های انگیزش دانش‌آموزان توجه کنند. در این فصل و چند فصل  دیگر چندین روش برقراری ارتباط را مورد بحث قرار می‌دهیم، که موجب بهبود انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان می گردد. در آغاز می‌توان گفت که رابطه مبتنی بر محبت، احترام و اعتماد متقابل میان معلم و دانش‌آموز هم موجب می‌شود تا دانش‌آموز به معلم وابسته نشود وهم انگیزه تحصیلی وی را افزایش می‌بخشد

ایجاد روبط مثبت با دانش‌آموزان

اولین هدف معلم باید برقرار کردن رابطه ای مطلوب، دوستانه و حمایت کننده با دانش‌آموزان باشد. چنین هدفی فقط با تعامل میان معلم و دانش‌‌آموز حاصل می آید. چند روز اول مدرسه و اولین دیدارهای دانش‌آموزان به آنها احترام نگذاشته‌اند در برابر آنها نخندند. زیرا ایشان بر این باورند که دانش‌اموزان برای احترام گذاشتن به معلم باید از وی بترسند. اما نظریه‌پردازان انگیزش می‌گویند که در روزهای  اول به دانش‌آموزان نشان دهید که به آنها علاقه‌‌ دارید و می‌توانند به شما اعتماد کنند و در صورت نیاز برای هر کمکی به شما رجوع کنند. هدف اصلی در واقع آن است که معلم باید به عنوان فردی بالغ و قابل اعتماد برای دانش‌آموزان مطرح گردد. خوشبختانه راههای بسیاری برای این منظور  وجود دارد و ما به رایج‌ترین آنها خواهیم پرداخت. در این جا باید به یاد داشت که هرگونه برخورد با دانش آموز در تقویت یا تضعیف تصور آنها نسبت به معلم موثر است. بنابراین معلم نمی‌تواند فقط زمان معنی از روز را به برقراری ارتباط با شاگردانش اختصاص دهد. بلکه تلاش برای رابطه مثبت باید همه اوقات معلم و دانش‌آموزان را دربر گیرد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دورة ابتدایی به دورة متوسطه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دورة ابتدایی به دورة متوسطه دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دورة ابتدایی به دورة متوسطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دورة ابتدایی به دورة متوسطه

مقدمه
1-1 بیان مسأله
1-2 اهداف تحقیق
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4 سئوالات پژوهش
1 -5 مدل تحقیق
1-6 تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
تغییر مقطع
سطح در آمد
سختی کار
محل خدمت
2- 1 ادبیات تحقیق
تعریف آموزش و پرورش
ساختار آموزش و پرورش
تاریخچه آموزش ابتدایی در ایران
اهمیت و ضرورت دوره ابتدایی
ویژگی‌های دوره ابتدایی
الف) ویژگیهای بدنی
ب) ویژگی‌های ذهنی و تحول روانی
مسائل و مشکلات دوره ابتدایی
اهمیت و نقش معلم در دوره ابتدایی
1- معلم در نقش یاد دهنده
2- معلم در نقش مربی
3- معلم در نقش انسان سازی
4- معلم در نقش الگو بودن
5- معلم در نقش تخصصی و حرفه‌ای
6- معلم در نقش متعلم
7- معلم در نقش اصلاح‌گر رفتار
8- معلم در نقش اصلاح‌گر جامعه
9- معلم در نقش ناقل فرهنگی
10- معلم در نقش راهنما و مشاور
11- معلم در نقش مدیر آموزشی
12- معلم در نقش معین عمل
13- معلم در نقش کاربر فناوری آموزشی
14- معلم در نقش پژوهشگر
15- معلم در نقش مبلغ مذهبی
16- معلم در نقش انضباطی
17- معلم در نقش قاضی
18- معلم در نقش پدر و مادر
معلم موفق و تأثیر آن بر آموزش و پرورش
ویژگی‌های معلم
الف) ویژگی‌های شخصیتی معلم
ب) ویژگی‌های عاطفی معلم
ج) ویژگی‌های حرفه‌ای و شغلی معلم
ویژگیهای معلمان دوره ابتدایی
سیمای معلم از دیدگاه علمای تعلیم و تربیت مسلمان
ابن سینا
غزالی
خواجه نصیر الدین طوسی
سعدی
جامی
شهید ثانی
ملا احمد نراقی
معلمی و ضرورت رضایت‌مندی شغلی
علل تمایل معلمان ابتدایی در انتقال به مقاطع تحصیلی دیگر
1- ناکافی بودن حقوق و مزایای ثابت بدون دریافت اضافه کاری
2- مورد احترام قرار نگرفتن به وسیله والدین، جامعه، همکاران
3- پایین بودن جایگاه و منزلت اجتماعی
4- تفاوت و تبعیض در نگاه مسئولین آموزش و پرورش به مقاطع مختلف
5- مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفتن نیروهای دوره ابتدایی
6- راهیابی کودکان از محیط گرم و صمیمی خانواده، به محیط ناآشنای مدرسه
7- کلاسداری و مدیریت کلاس در دوره ابتدایی برای معلمان مشکل و خسته کننده است
8- تدریس و تفهیم مطالب درسی در دوره ابتدایی مشکلات و دشواریهای خاص خود را دارد
9- پاسخگو بودن دوره ابتدایی بیش از مقاطع دیگر نسبت به عملکرد آموزشی
10- گنجاندن برنامه درسی به مدت 6 روز در هفته
11- وجود کلاس‌های چند پایه در مدارس ابتدایی
12- عدم تنوع در کلاسداری تا پایان سال تحصیلی
13- انتظارات بیش از حد نظام آموزش وپرورش از دوره ابتدایی
14- عدم امکانات رفاهی برای معلمان روستایی
15- مشکلات مخصوص ایاب و ذهاب به روستا
16- عدم وجود کلاس‌های جبرانی
17- عدم برخورداری معلمان ابتدایی از اوقات فراغت
18- عدم دسترسی به امکانات آموزشی و اطلاعات زنده روز
19- مواجه شدن معلمان ابتدایی با مشکلات خانوادگی و فرهنگی دانش‌آموزان
20- عدم امکان ترقی و پیشرفت و ادامه تحصیل معلمان ابتدایی
2-2 پیشینه تحقیق
«بررسی رضایت شغلی دبیران بر مبنای نظریه هرزبرگ»
«بررسی تطبیقی مشکلات حرفه‌ای معلمان در ایران و چند کشور دیگر»
2-3 جمع بندی
مقدمه
3ـ1- روش تحقیق
3-2- جامعه آماری
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری
3ـ4ـ ابزار جمع‌آوری اطلاعات
3ـ4ـ1ـ روش کتابخانه‌ای
3–4–2- روش میدانی
3ـ5ـ روایی و اعتبار تحقیق
3ـ5ـ1ـ روایی
3ـ5ـ2- پایایی تحقیق
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
4-1 جمعیت شناختی پاسخگویان
4-2 بررسی سوالات پژوهش
مقدمه
5-1 بیان مسئله , روش اجرا و یافته ها بصورت خلاصه
5-2بحث و تفسیر
5 -3 نتایج
5-4 پیشنهادها
الف ) پیشنهادها براساس یافته‌ها
پیشنهاد برای سوال اول پژوهش
پیشنهاد برای سوال دوم پژوهش
پیشنهاد برای سوال سوم پژوهش
پیشنهاد برای سوال چهارم پژوهش
ب ) پیشنهادها برای تحقیقات بعدی
ج ) پیشنهادهای جانبی
محدودیت‌ها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دورة ابتدایی به دورة متوسطه

1- دلاور، علی، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1385، چاپ بیستم، تهران، نشر ویرایش
2- دلاور، علی، احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1385، چاپ بیستم، تهران، انتشارات رشد
3- سیف، علی اکبر، روان‌شناسی پرورشی، 1375، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات آگاه
4- شعبانی ، حسن، مهارتهای آموزش و پرورش، 1374، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت
5- فیوضات، یحیی، مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، 1376، چاپ چهارم، تهران، نشر ویرایش
6- اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت، 1370، چاپ بیست و چهارم، تهران انتشارات موسوی
7- علاقه‌بند، علی، اصول مدیریت آموزشی، 1374، چاپ پنجم، تهران، انتشارات بعث
8- شریعتمداری، علی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، 1375، چاپ نهم، تهران، انتشارات امیر کبیر
9- تقی پورظهیر، علی، اصول و مبانی آموزش و پرورش، 1368، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پیام نور
10- شعاری‌نژاد، علی اکبر، فلسفه آموزش و پرورش، 1369، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر
11- شکوهی، غلامحسین، تعلیم و تربیت و مراحل آن، 1369، چاپ هشتم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی
12- نقیب‌زاده، میر عبدالحسین، نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، 1375، چاپ هفتم، تهران انتشارات سمت
13- مومنی و آذر، عادل، آمار و کاربرد آن در مدیریت، 1376، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت
14- حافظ‌نیا، رضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، 1377، چاپ پنجم، تهران انتشارات سمت
15- سرمد و دیگران، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، 1377، چاپ هفتم، تهران، انتشارات آگاه
16- صافی , احمد , آموزش و پرورش ابتدایی , راهنمایی و متوسطه , 1378 , چاپ ششم , تهران انتشارات مدرسه
17- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، 1369، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر
18- هرسی، پال و بلانچارد، کنت، مدیریت رفتار سازمانی، 1371، ترجمه دکتر علی علاقه بند، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر
19- باتاچاریا، جانسون، مفاهیم و روش‌های آماری، 1375، ترجمه فتاح میکائیلی، چاپ سوم، نشر دانشگاهی
20- بیابان گرد، قدرت الله، ویژگی‌های آموزش اثر بخش، ماهنامه پیوند، شماره 319، 1385، ص37-
21- محمودی، حسن، کوچ معلمان ابتدایی از دبستانهای کشور، رشد آموزش ابتدایی، شماره 47، 1381 ص 50 تا
22- به پژوه، احمد، نقش‌های معلم، ماهنامه پیوند، شماره 260،1380، ص 36 تا
23- افروز، غلامعلی معلمی و ضرورت رضامندی شغلی، ماهنامه پیوند، شماره 279، 1381 ص
24- صافی، احمد، اهمیت و ضرورت تکریم شخصیت معلمان، ماهنامه پیوند، شماره 271، 1381 ص 54 تا
25- ملکی، حسن، صلاحیت‌های حرفه معلمی، رشد معلم، شماره 119 تا 125،
26- ملکی، حسن، صلاحیت‌های عاطفه معلمی، رشد معلم، شماره 121 تا 123،
27- جهانیان، رمضان، بررسی رضایت شغلی دبیران بر مبنای نظر یه هرزبرگ، فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 19، 1377، ص 59-
28- صافی، احمد، سیمای معلم، ماهنامه پیوند، شماره 223، 1377، ص 20 تا
29- افروز، غلامعلی، جایگاه معلم در جامعه ایران اسلامی، ماهنامه پیوند، شماره 211،1376، ص 5-
30- صیادی ، سیمین ، بررسی تطبیقی مشکلات حرفه ای معلمان در چند کشور پیشرفته پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1374 ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
31- حیدری ، زهرا ، بررسی عوامل موثر در رضامندی از شغل معلمان دوره راهنمایی شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1378 دانشگاه علامه طباطبایی
32- فضایلی، علی اصغر بررسی و شناخت مشکلات معلمان روستاهای مناطق جنوبی کشور ، پایان نامه کارشناسی ارشد 1378 ، دانشگاه تربیت معلم
33- معتمدیان ، احمد ،بررسی و مشکلات معلمان ابتدایی و راهنمایی تحصیلی مناطق شهری با تاکید بر بررسی شغل دوم آنان ،پایان نامه کارشناسی ارشد 1381، شورای تحقیقات آموزش و پرورش

مقدمه

معلم در مکتب مقدس اسلام از پایگاه و موقعیت والایی برخوردار است به طوری که حضرت رسول اکرم (ص) فرموده است انما بعثت معلماً به همین سبب توجه به معلمان یک جامعه، یعنی توجه به مقام بشری و توجه به سرچشمه خوبی‌ها , اگر عزت نفس معلمان حفظ شود عزت نفس جامعه حفظ و تأمین می‌شود

بی‌شک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تداوم آن ناگزیر است که به نظام آموزش و پرورش توجه کند و نظام آموزش و پرورش برای تحقق اهداف خود باید به تأمین و تربیت نیروی انسانی لایق و شایسته برای عصر حاضر و آتی بیندیشد. در این راه مهم‌ترین نیروی انسانی همان معلم است

در فرآیند یاد دهی و یادگیری مهم‌ترین و موثرترین کسی که نقش‌های متعدد و سازنده بر عهده دارد معلم است. جایگاه و نقش معلمان به حدی است که صاحب نظران تعلیم و تربیت بدون وجود معلمان شایسته بازسازی و اصلاح نظام آموزش و پرورش را موفقیت‌آمیز نمی‌دانند

امروزه کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت معلمان‌اند زیرا آن چه دانش‌آموزان کسب می‌کنند متأثر از خصوصیات، کیفیات و شایستگی‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی و معنوی معلمان است و تعامل مستمر و چهره به چهره معلم با دانش‌آموزان وی را در موقعیت ممتاز و منحصر به فردی قرار می‌دهد که هیچ انسان دیگری از چنین موهبتی برخوردار نیست که پژوهش‌های گوناگون نیز موید این امر است

بنابراین با توجه به رسالت و نقش معلمان در رشد ابعاد وجودی کودکان، نوجوانان و جوانان و تربیت نیروی انسانی هر جامعه باید بگوییم که معلمان، نقطه آغاز هر تحول آموزشی‌اند آموزش و پرورش کلید و فاتح آینده است و معلمان فاتح عرصه تعلیم و تربیت و تمدن‌اند

لذا توجه جدی و همه جانبه به جذب، انتخاب و تربیت معلمان شایسته، ارتقای علمی،‌ نگهداری و تکریم شخصیت آنان وظیفه مسئولان بالای کشو ر، مدیران عالی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش و اولیای دانش‌آموزان است

1-1 بیان مسأله

در نظام آموزش و پرورش نقش عامل نیروی انسانی بسیار مهم است و معلم از مهمترین عوامل موثر در رشد و توسعه کیفی و محتوی تعلیم و تربیت به شمار می‌آید. با توجه به افزایش روز افزون تعداد دانش‌آموزان مدرسه رو به طبع نیاز به جذب و نگهداری آموزگاران دوره ابتدایی بیشتر محسوس است

بنابراین در نظام آموزشی ایران نیز باید به امر نگهداری و استفاده بهینه از معلمان توجه بیشتری مبذول گردد چرا که کم توجهی نسبت به این امر مهم مسائل و مشکلات عدیده‌ای را در امر آموزش به وجود می‌آورد.از این رو سرمایه‌گذاری در مورد نیروی انسانی آموزش و پرورش به ویژه معلمان در ابعاد کمی و کیفی به مساعد ساختن محیطی تربیتی و ایجاد شرایطی که معلم را به کار خود دلگرم کند امری اساسی است لذا نظام آموزش و پرورش باید با استفاده صحیح از سیستم نگهداری و ایجاد انگیزه و رغبت در معلمان و اجرای طرح‌های مناسب جهت حل مشکلات مرتبط با آن از بروز مسائل و مشکلات آموزگاران جلوگیری نماید

علل و عوامل متعددی هستند که باعث گردیده است معلمان ابتدایی به مقاطع بالاتر انتقال یابند که این عوامل با آموزش و پرورش و بعضاً با جامعه در ارتباط هستند بدین جهت این تحقیق به دنبال پاسخ به سئوال و مسأله زیر است

دلایل تمایل معلمان دوره ابتدایی به انتقال به مقاطع تحصیلی بالاتر چیست ؟

  1-2 اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی علل تمایل معلمان دوره ابتدایی به تغییر مقطع و انتقال به مقطع بالاتر

اهداف فرعی

1- بررسی تأثیر سطح درآمد در افزایش تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع

2- بررسی تأثیر جایگاه و منزلت اجتماعی در افزایش تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع

3- بررسی تأثیر میزان سختی کار در افزایش تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع

4- بررسی تأثیر مشکلات ناشی از تعیین محل خدمت در افزایش تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

تعلیمات دوره ابتدایی، مهمترین دوره نظام آموزش و پرورش رسمی کشور را تحت پوشش قرار داده و به این سبب از اولویت خاصی برخوردار است تعلیمات این دوره نخستین گامی است که در جهت آموزش افراد برای زندگی کردن برداشته می‌شود با توجه به همین نقش تعیین کننده آموزش ابتدایی در شکل دادن به زندگی است که تقریباً کلیه کشورهای جهان آموزش ابتدایی را به مثابه یک اصل مهم و همگانی پذیرفته‌اند و آن را به عنوان زیربنا و رکن اصلی نظام آموزش و پرورش تلقی می‌کنند

پیاژه معتقداست که بهترین طرح‌های اصلاح و بازسازی آموزش و پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و با کیفیت مطلوب در اختیار نباشد با شکست مواجه خواهد شد

حتی نتایج حاصل از تحقیقات روان‌شناسی تربیتی نیز تنها از طریق آموزگاران با تجربه و علاقه‌مند به مدرسه راه می‌یابد و بار ترقی جوامع و پیشرفت و تحول روش‌های آموزشی هم به دوش معلمان سنگینی می‌کند

از طرف دیگر می‌دانیم ساخت‌های ذهنی تشکیل شده در دوره ابتدایی شرط اصلی حیات تحصیلی آینده کودک است و تشکیل ساخت‌های ذهنی دوره بالاتر (نوجوانی) در گرو تشکیل ساخت ذهنی دوره پائین‌تر (کودکی) است و شخصیت کودک در این دوره تشکیل می‌گیرد و بسیاری از قوانین اجتماعی را فرا می‌گیرد

از آنجا که شرط ورود به دوره های تحصیلی بالاتر گذراندن دوره ابتدایی است سرمایه گذاری برای این دوره و توجه به بهبود کمی و کیفی آن زمینه را برای توفیق دانش آموزان در دوره های تحصیلی بعد فراهم کرده و افت تحصیلی و تربیتی آنان را در این دوره کاهش می دهد

 1-4 سئوالات پژوهش

علل و عواملی متعددی هستند که باعث انتقال معلمان ابتدایی به مقاطع بالاتر می‌گردد که این عوامل از جامعه و نظام آموزش و پرورش نشأت می‌گیرند سئوالاتی که در رابطه با این پژوهش به ذهن می‌رسد به صورت زیر مطرح می‌گردند

سئوال اصلی

علل تمایل معلمان دوره ابتدایی به تغییر مقطع و انتقال به مقاطع بالاتر چیست؟

سئوالات فرعی

1- آیا سطح درآمد پائین مقطع ابتدایی منجر به تمایل ترک مقطع در معلمان ابتدایی گردیده است؟

2- آیا کم اهمیت بودن جایگاه و منزلت اجتماعی مقطع ابتدایی منجر به تمایل ترک مقطع در معلمان گردیده است؟

3- آیا سختی کار بالای مقطع ابتدایی منجر به تمایل ترک مقطع ابتدایی در معلمان گردیده است؟

4- آیا مشکلات ناشی از تعیین محل خدمت مقطع ابتدایی منجر به تمایل ترک مقطع ابتدایی در معلمان گردیده است؟

1 -5 مدل تحقیق :

  تحقیق حاضر از جمله تحقیقات توصیفی پیمایشی علـّی است که محقق در این پژوهش قصد دارد به تبیین علت های تمایل به تغییر مقطع معلمان ابتدایی بپردازد

 1-6 تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها

تعریف دوره ابتدایی

نظری :

نخستین مرحله از مراحل تعلیم و تربیت رسمی است که همه کودکان اعم از پسر و دختر از سن 6 تا 11 سالگی را در بر می‌گیرد ( صافی ، 1378 ص79 )

عملیاتی :

 منظور کودکان 6 تا 11 ساله هستند که دوره ابتدایی در قوچان تحصیل می کنند که طول مدت  دوره تحصیل آن 5 سال است

تمایل

نظری :

تمایل توجه مستمر فعالیت انسان به سوی جنبه‌ای از جنبه‌های زندگی است یعنی هر وقت فرصت ظهور پیدا کنند آثار خارجی خود را نشان می‌دهند.( سیف ، 1375 ، ص98 )

عملیاتی

منظور میل و رغبتی است که یک معلم دوره ابتدایی تمایل دارد دوره ابتدایی را ترک نماید و به مقطع تحصیلی متوسطه رغبت پیدا کند

تغییر مقطع:

نظری

 منظور حرکت و انتقال از یک دوره تحصیلی پائین (ابتدایی) و ارتقاء به یک دوره تحصیلی بالاتر (متوسطه) است که طول دورهای تحصیلی در ابتدایی در کشور ما 5 سال و در دوره متوسطه با احتساب پیش دانشگاهی 4 سال است

 عملیاتی

در این تحقیق درصدی از معلمان ابتدایی هستند که به دلیل اخذ مدرک تحصیلی و دیگر عوامل متقاضی انتقال به مقطع تحصیلی بالاتر هستند

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین

مقدمه    
تکلیف چیست؟    
چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟    
انواع تکلیف     
نقش والدین در انجام تکالیف شب دانش آموزان     
تکلیف شب ، مسأله همیشگی دانش آموزان و اولیای آنان     
تکلیف شب و مدرسه     
کمک مدرسه در انجام تکالیف     
تکلیف شب و اولیا     
چند پیشنهاد برای انجام بهتر تکالیف درسی در خانه     
فهرست منابع و مأخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش تکالیف در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر نقش والدین

1-               سیف ، علی اکبر ، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ، نشر دوران ، تهران

2-      دفتر آموزش راهنمائی تحصیلی : تکلیف شب در فرآیند یاددهی – یادگیری ، تهران ، انتشارات مدرسه ، 1374

 مقدمه

من در دوران دبستان همواره با مشکل انجام رونویسی از درس فارسی مواجه بودم که اغلب اوقات به اخراج از مدرسه و تنبیه منجر می شد . این معضل تا دوره راهنمایی ادامه داشت . البته درسهای دیگر در دوره ابتدایی و راهنمایی تکالیف مخصوص به خود داشتند که شیرین بودند و دانش آموز در انجام دادن آنها احساس خستگی نمی کرد

زمانی که به عنوان مدیر مدرسه مشغول به کار شدم ،نحوه تکلیف دادن به دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادم و متوجه شدم که بسیاری از دانش آموزان با همان دیدگاه سنتی تکلیف تعیین می کنند و با همان دیدگاه به بررسی تکلیف می پردازند

در حالی که با تغییرات ایجاد شده در کتاب های درسی و گنجاندن صفحاتی مربوط به تکلیف شب در درس فارسی و انجام تحقیق در درس علوم تجربی ،دیگر نباید رونویسی در درسها به عنوان تکلیف خانه در دستور کار معلمان قرار گیرد . از این رو برای یافتن راه کار جدید برای ارائه تکالیف شب به دانش آموزان ، با همکاری معلمان به پژوهش در این زمینه پرداختیم و هر کدام به طور جداگانه خلاصه ای از کتاب هایی را که درباره تکلیف شب و نقش والدین و معلمان نوشته شده بود تهیه کرده ، و در اختیار یکدیگر قرار دادیم

پس از پایان این مطالعات ، آموزگاران شیوه تکلیف دادن به دانش آموزان را را تغییر دادند و آثار و نتایج مثبت روش جدید به تدریج پدیدار شد

هم چنین مطالعاتی درباره نقش والدین در انجام تکالیف دانش آموزان انجام شد و با دعوت از والدین به آموزشگاه ، اطلاعات به دست آمده به آنان ارائه گردید

اما متأسفانه به علت بیسوادی والدین استقبال چندانی از این برنامه صورت نگرفت و تنها عده کمی از والدین ارتباط خود را با ما حفظ کردند و نتایج بسیار مطلوبی نیز به دست آوردند

تکلیف چیست؟

تکلیف ، در فرهنگ فارسی ، تألیف دکتر معین ،چنین معنا شده است

1-              به رنج افکندن

2-              بارکردن ،به گردن گذاشتن سخت و شاق را بر عهده کسی گذاشتن

3-              رسیدن به سن بلوغ ورشد

4-              وظیفه ای که باید انجام شود (مانند مشق خط و حل مسائل )

5-              و

از نظر آموزش و پرورش ،تکلیف به معنای مجموعه فعالیت هایی است که به منظور تعمیق یادگیری دانش آموزان ،در ساعاتی که در آموزشگاه حضور ندارند صورت می گیرد .”1

تکلیف شب (تکلیف خانه ) همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است ،به طوری که چند گانگی نگرش نسبت به مسئله تکلیف شب موجب پراکندگی آرا شده است و در نتیجه برخی بر آثار مثبت تکلیف شب ،بعنی عامل فعالیت ، تمرین ،تثبیت و خلاقیت آموزشی و بعضی دیگر بر آثار منفی آن ،یعنی عامل شکنجه روانی ،بیزاری از مدرسه و ضایع شدن استعداد دانش آموزان تأکید کرده اند

عده ای آن را هم آهنگ کنند فعالیتهای اولیا و مدرسه دانستند و عده ای دیگر آن را مصیبتی تلقی می کنند که سبب تزلزل روابط خانوادگی می شود . متأسفانه دید منفی نسبت به تکلیف شب ناشی از تکالیف سنتی رایج در مدارس ماست :تکلیف بدون هدف ،بدون برنامه ریزی قبلی و یک نواخت برای همه دانش آموزان با کیفیت بسیار ضعیف

در مسئله تعیین تکلیف ، با توجه به نوسان یاد گیری در کلاس ،هدفها و نوع تکلیف تغییر خواهد کرد و آموزشگاه باید تصمیم بگیرد در هر درس با توجه به میزان فرا گیری دانش آموزان ، در چه قسمتی ،چه نوع تکلیفی ،با چه هدفی ، به چه میزان و در چه سطح یا کیفیتی برای کدام دانش آموز در نظر بگیرد

“هدف از ارائه تکلیف شب ، دست یابی دانش آموز به مهارت های کلامی ،نوشتاری ،حس – حرکتی ،فکری ،ارتباطی وکسب صفت هایی چون مسئولیت پذیری ، کتاب خوانی ،حل مسئله ،کاوشگری ،استقلال و اتکا به نفس ،اعتماد به خویشتن ،نقش پذیری و ; است .”2

وقتی معلم به دانش آموزان ،به جای تکلیف شب چند صفحه رونویسی می دهد یا از او می خواهد با کمک معلم دیکته بنویسد ،چگونه می توان انتظار داشت که این دانش آموز خلاقانه عمل کند ؟

” تکلیف خانه به مثابه رخداد آموزشی ،جزء پایداری از اجزای آموزشی است . بدون شک تکلیف خانه فرصتی برای تمرین و یاد گیری ایجاد می کند . تکلیف منزل به منزله پنجره ای است که از طریق آن والدین زندگی روزمره تحصیلی و علمی فرزندانشان را در مدارس تماشا می کنند .تکلیف منزل به عنوان پشتوانه رسمی در منزل تلقی می شود و از آن به عنوان پل انسانی ما بین مدرسه وخانه یاد می کنند .”3

تکلیف شب وقتی کار آمد است که بر اساس علاقه ، توانمندی و شرایط فردی و هوشی دانش آموزباشد . با آن که اکثر معلمان اعتقاد دارند تکلیف شب مفید است ، شرایط فعلی آن به هیچ وجه رضایت بخش و مطلوب نیست . حتی باید گفت که تأکید معلمان ابتدایی بر تکالیف نوشتاری ،نشان دهنده نادیده گرفتن سایر ابعاد گفتاری ، احساسی ، تخیلی و تجسمی و جسمی – حرکتی در موضوع تکلیف خانه است

برای علاقه مند کردن دانش آموزان به درس و ایجاد آمادگی ذهنی و به ویژه تعمیق یادگیری ، بهتر برای دانش آموزان در نظر گرفته شود . به این معنا دانش آموزان موظف به انجام دادن تکالیفی خواهند بود و این تکلیف باید فرایند مدار باشند نه محتوا و نمره مدار . به زبان ساده دانش آموزباید حرکت آزاد برای رشد و خلاقیت و دست یابی به همان که امکاناتی که هستی به کودک اعطا کرده است داشته باشد

 بدانیم که در قطره طوفان نیست اما قطره هایی که با هم جمع شوند کارها می کنند . تکالیفی که به دانش آموزان واگذار می شود نباید فقط به اطلاعاتی که در کتاب است اکتفا کند .، بلکه باید دانش آموزان را به تحقیق و جست و جوی وادارد تا بتوانیم از همان ابتدا به مشکلی که در بیشتر مدارس کشور ما وجود دارد فائق آییم و دانش آموز را به مطالعه و تحقیق موضوعات خارج از کتاب واداریم ،”معضلی که از اعتقاد به نظام آموزش و پرورش “بانکی ” یا ” شعاری “و عدم توجه به سیستم “شعوری “آموزش و پرورش سر چشمه می گیرد .”4

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری

مقدمه
ویژگیهای ورودی عاطفی
راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری
نظریه یادگیری معنی دار کلامی
یادگیری مطالب معنی دار
انگیزش و یادگیری معنی دار
یادگیری از راه مشاهده
مراحل یادگیری از راه مشاهده
مرحله به یاد سپاری یا یادداری
مرحله تولیدی یا بازآفرینی
مرحله انگیزش
تعریف انگیزش و انگیزه
تعریف آموزش برای یادگیری در حد تسلط
1-مداومت و استمرار بحث و مطالعات علمی
2-نباید از یادگیری و تسهیل آگاهی در هیچ شرائطی استنکاف نمود
3-رعایت نظافت و پاکیزگی و آراستن ظاهر
4-صلاحیت و شایستگی معلم در امر تعلیم
5-حفظ حیثیت و شئون علم و دانش
6-دریغ نورزیدن از تعلیم علم
7-بازتابهای رفتار و کردار معلم و تأثیر آن در رفتار شاگردان
ایجاد و پرورش روحیه مثبت
عادات غلط را بهبود بخشید
روش خلاق
روشهای یادآوری بهتر
روحیه مثبت در خود ایجاد کنید
مهارتهای حافظه با تداعی
هدفهای یادگیری از دیدگاه گانیه
1-نشانه آموزی
2-محرک
3-زنجیره کردن
4-همخوانی آموزی کلامی
5-بازشناسی آموزی
6-مفهوم آموزی
7-قاعده آموزی
انواع یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران
یادگیری برای بقاء
یادگیری برای گذار
یادگیری دوگانه
یادگیری آینده نگر
یادگیری تک حلقه‌ای
یادگیری دو حلقه‌ای
یادگیری سه حلقه‌ای
متغیرهای مؤثر بر یادگیری سازمانی
الف) ساختار
ب: محیط
ج: تکنولوژی
د: فرهنگ سازمانی
و) رهبری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عوامل مؤثر بر یادگیری

1- روانشناسی پرورشی علی اکبر سیف ، ویراست نو ،‌انتشارات آگاه ویرایش (5)
2- آداب تعلیم و تربیت در اسلام ،‌تألیف شهید ثانی ، ترجمه سید محمد باقر محبتی – دفتر نشر فرهنگ اسلامی – تاریخ نشر خرداد 59
3- آئین مطالعه و یادگیری – مترجم مهندس مرتضی نصرت – مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی و اخذ شهید بهشتی
4- روانشناسی تربیتی – دکتر محمدپارسا- انتشارات علمی
5- مجلات رشد و پیوند

مقدمه

 هدف آموزش آسان کردن یادگیری است.یادگیری را میتوان به راههای گوناگون تعریف کرد.کسب اطلاعات و اندیشه­های تازه، عادتهای مختلف،مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل همچنین یادگیریها میتوان بصورت کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف کرد ، پس یادگیری حوزی بسیار گسترده ای شامل می شود

با این حال معروفترین برای یادگیری این است : یادگیری به فرایند ایجاد نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است ، گفته می شود و نمی توان آنرا به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی ، یا داروها پدید می آید نسبت داد

ویژگیهای مهم یادگیری عبارتند از : 1- تغییر  2- تغییر نسبتاً پایدار
3- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری  4- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری بر اثر تجربه

ویژگیهای ورودی عاطفی[1]

ویژگیهای ورودی عاطفی نشان دهنده انگیزش یادگیری یا همان علاقه به درس است .  همه می دانیم که علاقه به درس دقت کوشش و پشتکار یادگیرنده را افزایش می دهد و در نتیجه بر یادگیری او تأثیر مثبت دارد ، بنابراین کوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یکی از تدابیر آموزشی معلم به حساب می آید

آنچه که تعیین کننده ویژگیهای ورودی عاطفی یا انگیزش دانش آموزان برای یادگیری یک موضوع تازه است تصورات او از موفقیتها یا
شکست هایی است که در گذشته از موضوعهای تازه کسب کرده است

به عبارت دیگر تصور یادگیرنده درباره موفقیت یا شکست در یک تکلیف یادگیری مبتنی بر تجاربی است که وی از آن تکلیف یا تکالیف مشابه آن به دست آورده است،اگریادگیرنده معتقد باشد که در گذشته تکالیف مشابهی را با موفقیت انجام داده است احتمالاً با تکلیف بعدی نیز با نوعی عاطفه مثبت برخورد خواهد کرد

در مقابل اگر اعتقاد داشته باشد که در تکالیف مشابه گذشته با شکست مواجه خواهد شد . این عواطف مثبت یا منفی ابتدا مشخص و محدود به درسهای خاص گسترش یابد و تا آنجا وسعت می گیرد که تمام دروس آموزشگاهی را شامل می شود

راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری

مشکل کمبود انگیزش یادگیری دانش آموزان یا کمبود علاقه آنان نسبت به یادگیری موضوعهای تازه ناشی از شکست های پی در پی قبلی در درسهای مشابه درس جدید است .  بنابراین بهترین راه رفع این مشکل این است که سطح رفتارهای ورودی شناختی و در صورت لزوم سطح رفتارهای ورودی روانی ـ حرکتی دانش آموزان را بالا ببریم و کیفیت آموزش را نیز بهبود ببخشیم ، این اقدامات سبب افزایش یادگیری و کسب موفقیت از سوی دانش آموز در درسهای تازه خواهد شد این کسب موفقیت باعث می شود که یادگیرنده به تدریج به تصوری مثبت تر از تواناییهای خود نسبت به یادگیری آموزشگاهی دست یابد . اگر این جریان در چندین واحد یادگیری ادامه یابد از تصورات منفی دانش آموز نسبت به توانائیهایش در رابطه با یادگیری مطالب آموزشگاهی کاسته
می شود و بجای آن تصورات مثبت تری در این مورد کسب خواهد کرد که این خود علاقه و انگیزه یادگیری او را افزایش می دهد

آنچه که در بالا گفته شد بهترین روش ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به یادگیری موضوعهای درسی است . علاوه بر این روش کلی ، روانشناسان ترتیبی شیوه ها و فنون دیگری را کشف کرده اند که با توجه به آنها سطح علاقه و انگیزش یادگیرندگان را بالا می برد

نظریه یادگیری معنی دار کلامی

دیوید آزوبل واضع یکی از نظریه های معروف شناختی است که نظریه یادگیری معنی دار کلامی نام دارد ارتباط این نظریه با یادگیری آموزشگاهی بیشتر از سایر نظریه های یادگیری است . زیرا این نظریه در اصل برای توجیه و تبیین مسائل یادگیری کلامی مربوط به مطالعه درسی تدوین شده است . زوبل این نظریه را در چندین اثر خود به ویژه در کتاب روانشناسی پرورشی پرداختن به ماهیت ، شرایط ، بازده و ارزشیابی یادگیری کلامی است

به اعتقاد او یافته های روانشناسی پرورشی باید از پژوهشهای انجام شده در آموزشگاه و کلاس درس به دست آیند و روانشناسی پرورش تا آنجا باید به سایر مسائل روانشناسی بپردازد که در ارتباط عملی مستقیم با یادگیری کلاس درس باشند . به نظر او یادگیریهای طوطی ولر و سایر انواع یادگیری آزمایشگاهی غالباً با تکالیف یادگیری آموزشگاهی بی ارتباط اند . برای او یادگیری اصیل آموزشگاهی همان یادگیری معنی دار کلامی است. مطالعه نظریه آزویل مستلزم آشنایی با تعدادی متغیر فرضی و روابط میان آنهاست

یادگیری مطالب معنی دار

در نظریه آزوبل یادگیری معنی دار از راه ایجاد ارتباط بین مطالب تازه و مطالب قبلاً آموخته شده ایجاد می شود منظور از ایجاد ارتباط میان مطلب تازه و مطالب قبلی این است که بین مطلب جدید یادگیری و ساخت شناختی فرد نوعی ارتباط برقرار گردد . بنا به گفته الفراسنوا یادگیری و ساخت شناختی فرد نوعی ارتباط برقرار گردد


[1] – روانشناسی پرورشی دکتر سیف

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آموزش بزرگسالان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آموزش بزرگسالان دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آموزش بزرگسالان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آموزش بزرگسالان

مقدمه  
وضعیت آموزش در آغاز قرن بیستم  
افزایش تقاضا برای آموزش  
گستره برداشت ها  
تعریف آموزش بزرگسالان  
تعریف مورد نظر ما  
آموزش غیر رسمی  
تعریف آموزش غیر رسمی  
ویژگیهای آموزش غیر رسمی  
آموزش مداوم  
تعریف آموزش مداوم  
آموزش مادام العمر (Life long Education)  
سوادآموزی یا آموزش سواد  
برخی هدف‌های ویژه آموزش بزرگسالان  
آموزش بزرگسالان  
مفاهیم بزرگسالی  
ویژگی‌های روان شناختی بزرگسالان  
ظرفیت یادگیری بزرگسالان  
نقش انگیزه در یادگیری بزرگسالان  
انگیزه و تصور فرد از خود  
عوامل مؤثر در تصور فرد از خود  
تاثیر دوگانه اضطراب و هیجان در یادگیری  
عوامل فرهنگی و یادگیری بزرگسال  
توصیه‌های مهم  
روش‌های آموزش بزرگسالان  
روش ها از دیدگاه اول  
مفاهیم بی سوادی  
روشهای آموزش بزرگسالان  
عوامل مؤثر در انتخاب روش ها  
انتخاب و به کارگیری روش  
روشهای مؤثر از جهت عملی  
نحوه یافتن روش مناسب یاددهی – یادگیری  
برنامه ریزی آموزش بزرگسالان  
برنامه ریزی آموزش بزرگسالان  
تفاوت برنامه ریزی آموزش بزرگسالان  
راهبردهای برنامه در آموزش بزرگسالان  
فلسفه آموزش بزرگسالان  
نتیجه گیری:  
منابع و مواخذ:  

منبع:

جارویس، پیتر. آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم. ترجمه غلامعلی سرمد. تهران. 1378

مقدمه

مطالعه آموزش بزرگسالان مرتباً اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا آموزش حرفه‌ای مربیان بزرگسالان در بریتانیای کبیر و دیگر کشورها جهان روندی رو به افزایش دارد؛ اما تعداد معدودی از کنتاب‌های موجود دانشجویان را با زمینه‌ای گسترده‌تر از این موضوع آشنا می‌سازد

تامین آموزش و پرورش برای بزرگسالان بدان سبب ضرورت دارد که انسان‌ها و جامعه کنونی ما وضعیت خاصی دارد

در جامعه ملاحظات متعددی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. از آن جمله می‌توان به تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی، منسوخ شدن دانش فنی بدان دلیل است که اگر افراد با این دانش کار کنند، نمی‌توانند پیشرفت نمایند. افزایش اوقات فراغت و افزایش عده کسانی که به سن کهنسالی می‌رسند و لزوم تلاش برای رسیدن به جامعه‌ای مردمی اشاره کرد

افزون بر اینکه انان نیاز اساسی به یادگیری دارد، مادام العمر در حال یادگیری است و تامین آموزش و پرورش در تمام طول حیات او وسیله‌ای برای ارضای این نیاز اساسی است

آموزش بزرگسالان را نباید یک آموش تجملی برای معدودی انسان استثنائی دانست. همچنین نمی‌توان آن را موضوعی تلقی کرد که فقط زمان کوتاهی از اوایل جوانی انسان را شامل می‌شود، بلکه باید آن را یک ضرورت همیشگی ملی و یک بخش ناگسستنی از تمدن انسان دانست و به همین امری همگانی و مادام العمر است (اسمیت، 1999)

کاملاً عادی است که بگوییم آموزش و پرورش نباید در هنگام فراغت از تحصیل انسان متوقف شود. عادی بودن این نکته در آن است که هدف سازمان مدرسه، اطمینان از ادامه یادگیری با سازماندهی توانایی‌هایی است که انسان را تضمین می‌کند. تمایل به یادگیری از خود زندگی و تبدیل شرایط زندگی به گونه‌ای که همه مردم در فرآیند زیستن یاد هم بگیرند، ظریف‌ترین دستاورد تعلیم و تربیت است (دیوئی، 1916)

وضعیت آموزش در آغاز قرن بیستم

70% جمعیت بالای 15سال جهان و 90% جمعیت همین گروه سنی درکشورهای جهان سوم به آموزش و پرورش دسترسی نداشتند

آغاز نیمه دوم قرن بیستم، 44%جمعیت بالای15سال در کل جهان و 64% جمعیت همین گروه سنی در کشورهای جهان سوم هنوز به آموزش و پرورش دسترسی نداشتند

درپایان قرن بیستم حدود  کل جمعیت 15 سال به بالا در کل جهان به آموزش و پرورش دسترسی نداشتند. بیشتر این جمعیت درکشورهای جهان سوم زندگی میکنند

افزایش تقاضا برای آموزش

  تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری

  مکانیزه و خودکار شدن انجام کارها

  رشد سریع تولید دانش و اطلاعات

  وابستگی روز افزون زندگی به علم و دانش

  و فناوری وضرورت همگامی انسان با آن

  علاقه مندی کشورها به توسعه پایدار

و عوامل زیاد دیگری از این قبیل که موجب تفکر درباره مسایل زیر شد

ضرورت ایجاد فرصت برابر آموزش و پرورش برای همه مردم و در تمام عمر

گسترش آموزش غیر رسمی به موازات آموزش رسمی و حتی مهمتر از آن

ضرورت ها

تدارک یک نظام آموزشی فراگیر برای

              بازماندگان از تحصیل

              علاقمندان به بازگشت مجدد به تحصیل درکلیه سطوح

              پایه گذاری جامعه در حال یادگیری

برای این که یادگیری و آموزش مقدمه هر نوع فعالیت انسانی در عصر حاضر است و انسان در حال یادگیری و فرهیخته مهمترین عامل توسعه پایدارفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است

حال این سوال مطرح می شود که این نظام آموزشی فراگیر و خارج ازچهارچوب‌های سنتی و رسمی چه نوع نظامی می‌تواند باشد؟

پاسخ بسیاری از متخصصان در این رابطه این است که

              آموزش بزرگسالان

              آموزش غیر رسمی

              آموزش مداوم

              آموزش مادام العمر

گستره برداشت ها

از یک برداشت ساده یعنی سواد آموزی به مفهوم سنتی یعنی داشتن سه مهارت اصلی (خواندن نوشتن و حساب کردن) تا یک برداشت پیچیده یعنی یادگیری و آموزش از گهواره تا گور (مادام‏العمر)

تعریف آموزش بزرگسالان

تدارک آموزش مستمر و سازمان یافته برای افرادی که دیگر به مدرسه نمیروند با هدف ایجاد تغییر در اطلاعات، دانش، مهارت و; السینور اولین کنفرانس بین المللی آموزش بزرگسالان 1949)

تعریف مورد نظر ما

آموزش بزرگسالان فرایندی است

مستمر و سازمان یافته برای تدارک جامعه درحال یادگیری تا افراد جامعه بتوانند در جهت تکامل وتعالی حرکت کنند و در سرنوشت جامعه خود از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت مؤثر داشته باشند (ابراهیم زاده 1380)

آموزش غیر رسمی

تربیت معمولا به دو نوع تقسیم می شود

غیر عمدی: که منظور از آن همان کنش متقابل میان انسان و محیط (اعم ازطبیعی و اجتماعی) است

عمدی: که منظور ازآن مداخله آگاهانه و هدفمند افراد رشد یافته در کنش‌های متقابل میان افراد در حال رشد ومحیط طبیعی و اجتماعی است که منجر به نوعی نظام تربیتی سازمان یافته میشود

تربیت عمدی هم دو نوع است

رسمی: که منظور ازآن تربیتی نظام یافته و  دارای هدف سازمان،قوانین، برنامه و روش معینی است که در زمان و مکان خاصی صورت میگیرد

غیر رسمی: که منظور ازآن تربیتی است که انسان بطور مستمراز محیط خانواده و جامعه از طریق آشنایی با ارزشها، مواریث فرهنگی توسط نهادهای مذهبی،تبلیغاتی،مطبوعاتی رسانه‌های جمعی مطالعه جریانهای فکری، فلسفی علمی و; کسب می کند

تعریف آموزش غیر رسمی

فرایندی است سازمان یافته بر اساس روش یاددهی – یادگیری خارج از ساختهای آموزش و پرورش رسمی، دارای ساختار انعطاف پذیر بمنظور تامین نیازهای فوری فرهنگی واجتماعی افراد

ویژگیهای آموزش غیر رسمی

   هدف‌های آن فوری و دست یافتنی است

   خارج از چهارچوب مدرسه و قابل اجرا در هر موقعیتی است که زمینه مساعد باشد

   در ارزیابی نتایج، کار آیی عملی ملاک است

   اصل عدم تمرکز درآن رعایت می‏شود

   ماهیت آزاد منشانه و مردمی دارد. منتهی به مدرک رسمی نمی شود

   ساخت و سازمان دهی ساده دارد

   گروه در فرایند آموزش مشارکت مؤثر دارد

   کم هزینه ترو مؤثرتر ازآموزش رسمی است

   دارای سلسله مراتب و مراحل رسمی نیست

   دارای هیچ نوع محدودیت‌های مرسوم نمی‌باشد

آموزش مداوم

آموزش مداوم نظام آموزشی خاصی نیست بلکه نوعی تفکر یا زمینه برای توسعه و پیشرفت هر نوع نظام تربیتی می باشد

تعریف آموزش مداوم

آموزش مداوم عبارت است از کلیه فرصت‌های یادگیری که پس از پایان تحصیلات در هر دوره پیش می آید که مستلزم بازگشت دوباره به نهادهای آموزش رسمی یا غیر رسمی است

آموزش مداوم میتواند تمام وقت، نیمه وقت، فنی و حرفه ای یا فرهنگی – اجتماعی، علمی، هنری و; باشد

آموزش مادام العمر (Life long Education)

نباید تصور کرد که آموزش و پرورش پس از پایان تحصیلات رسمی تا آخرین سطح، خاتمه می یابد. نیاز به یادگیری و تمایل به آن ازخود زندگی سرچشمه میگیرد

شرایط زندگی به گونه ای است که همه مردم درفرایند زیستن هم باید یاد بگیرند و هم یاد بدهند به قول“دیویی‎“ این ظریفترین دست آورد تربیت است

آموزش و پرورش مبنای یک زندگی غنی وسرشار است. بنابراین نباید به دوره خاصی از زندگی منحصر شود

چنین گفت پیغمبر راستگوی          زگهواره تا گور دانش بجوی

آموزش مادام العمر فرایندیاددهی-یادگیری درکل دوره حیات انسان است که هدف آن فهم معنا و مفهوم زندگی و رسیدن به سعادت است

سوادآموزی یا آموزش سواد

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله چگونه می‌توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله چگونه می‌توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چگونه می‌توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله چگونه می‌توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم

چکیده    
مقدمه    
توصیف وضعیت موجود    
بیان مسئله    
تعریف واژگان :    
یافته های علمی    
نیاز های نامرئی یک نوجوان    
منشاء اطلاعات در مدرسه نامرئی    
ویژگیهای اعضای مدرسه نامرئی    
عوامل موثر در شکل گیری اطلاعات در مدرسه نامرئی    
روشهای مداخله در مدرسه نامرئی    
تجزیه و تحلیل وتفسیر داده ها    
ویژگیهای اعضای مدرسه نامرئی    
ارائه راه حل    
اصل توجه به کسب هویت نوجوان :    
اصل توجه به نیازهای همه جانبه نوجوان :    
اصل پرهیز از افراط و تفریط    
انتخاب راه حل و اجرای راه حل :    
پیشنهادات    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله چگونه می‌توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم

کتاب مدرسه نامرئی نوشته دکتر علی اصغر احمدی

رفتارهای بهنجار و نابهنجار نوشته دکتر شکوه نوابی نژاد

کتاب روانشناسی رشد نوشته دکتر لطف آبادی

مجله رشد تکنولوژی – مقاله ویژگی‌ها و خصایص ذاتی تربیت نوشته دکتر علی اکبر شعاری نژاد

مجله پیوند – اصول برقراری ارتباط با نوجوان نوشته دکتر احمد به پژوه

مجله پیوند –تائیر متقابل رفتار کودکان گروه همسن

سایت‌های اینترنت –نوری مکس وآستان قدس و;

چکیده

آموزش و پرورش به عنوان نهادی با کارکردهای جامعه پذیری، فرهنگ پذیری، آموزش علوم و فنون با بهره گیری از مواریث دینی و فرهنگی درکنار یافته‌های علمی اندیشمندان و صاحب نظران بیشترین مسئولیت را در قبال ایجاد مهارت‌ها و توانمندی‌ها، انتقال ارزش‌های دینی و ملی بر عهده دارد. (قربانی, 1389) مدرسه همواره مهم‌ترین وسیله انتقال ثروت از نسلی به نسل دیگر است. این معنا امروزه حتی بیشتر از زمان‌های گذشته مصداق دارد چون خانواده به مثابه حامل سنت و تربیت ُ بر اثر توسعه زندگی اقتصادی جامعه‌های امروزی بسیار تضعیف شده. بدین ترتیب تداوم و سلامت جامعه انسانی اینک بیشتر از گذشته به مدرسه وابسته است. (موفقیان, 1380) مدرسه برای بیشتر انسان‌هایی که در سنین تعلیم و بعد از آن قرار دارند شناخته شده است و همه از و جود چنین نهادی در سراسر جهان آگاه هستند. اما آنچه که ما در این جا قصد تجزیه و تحلیل آن را داریم، مدرسه ای است درون مدارس رسمی، که آن را مدرسه نامرئی نامیده‌ایم. در این مدارس، تعلیم و تربیت جریان دارد و صورت می‌پذیرد، اما دارای ویژگیهای آشکار و بارزی نیست که بتوان آن را به سادگی تشخیص داد. در حقیقت، در مدارس نامرئی، فرزندان یک کشور از طریق ارتباط با یکدیگر اطلاعات دریافت می‌کنند و در جریان تعلیم و تربیت خاصی که به طور معمول برنامه ریزی و از پیش تعیین نشده است، قرار می‌گیرند. برای این که کارکرد این مدرسه را دقیق تر بررسی کنیم ُ آن را در قالب ارتباط اطلاعاتی بین عناصر موجود در مدرسه ُ یعنی دانش آموزان مورد بررسی قرار می‌دهیم. اما پیش از این اطلاعات ُ توصیفی کلی از این مدرسه به دست می‌دهیم: مدرسه نامرئی مدرسه ای درون مدارس رسمی ماست. (احمدی, 1379, ص. 5(

این مدرسه نقطه خاصی را برای تبادل اطلاعات در نظر نمی‌گیرد. این عمل گاهی در حیاط مدرسه، گاهی در راهرو و زمانی در کلاس صورت می‌گیرد. مطالبی که در این مدرسه ردوبدل می‌شود، چندان مقید به مطلب یا برنامه خاصی نیست. هرچیزی که در این مدرسه ردوبدل می‌شود به تجارب و وقایع روزمره دانش‌آموزان بستگی دارد. ممکن است تماشای یک فیلم در شب قبل موضوع بحث «مدرسه نامرئی» باشد و ممکن است (احمدی, 1379, ص. 6(با این توصیف به این نکته می‌پردازیم که چرا این مدرسه وجود دارد؟ واینکه چگونه می‌توان مدرسه نامرئی را در حین تدریس جهت بهبود مدیریت کلاس بکار برد؟  با تاکید بر اینکه در مدرسه نامرئی تبادل اطلاعات تنها صورت نمی‌گیرد بلکه هم تشویق می‌کند و هم تنبیه می‌کند و هم عواطف دانش آموز را شکل می‌دهد وهم به ایجاد تغییر در شخصیت دانش آموزان دست می زند. (احمدی, 1379, ص. 6(

مقدمه

نوجوانی همچون آذرخشی در بهار عمر است که ناگاه فرا می‌رسد و آسمان زندگی رانور باران می‌کند و یا همچون دشت‌های پوشیده از شقایق است که باید از آن گذر کرد تا به قله‌های وسیع و مغرور جوانی رسید قله‌هایی که در خاک و سر در افلاک دارند. باید این فصل بی نظیر زندگی را ارج نهیم و تمامی تلاش خود را برای فهم آن بکار گیریم. این نکته مسلم است که صالح یا سالم یا فاسد و بیمار بار آمدن نوجوان به کیفیت تربیت و محیط اجتماعی او بستگی دارد مگر در موارد استثنایی که ممکن است عوامل سرشتی موجب پیدایش اختلال‌های رفتاری در نوجوان شوند. بنابراین سرمایه گذاری برای تربیت سالم و راهنمایی نوجوانان یک جامعه در واقع سرمایه گذاری بنیادی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی در جامعه است. و همین نسل است که حامل اصلی فرهنگ به شمار می‌رود و سلامت و سعادت همگانی و همه جانبه حال و به ویژه آینده کشور یا جامعه بیش از سایر عوامل به برخورداری از وجود نوجوانان و جوانان سالم بستگی دارد. بدیهی است ارزش دادن به نوجوان همانند سایر افراد به این نیست که مرتباً از او تعریف کنیم و او را به عرش برسانیم و یک نوع غرور دروغین در او ایجاد کنیم طوری که یک موجود مصرفی بار آید و هیچ گونه مسئولیتی را نپذیرد و همیشه طلبکار باشد بلکه باید نیازهای واقعی و طبیعی او را در یابیم و او را به سوی یک زندگی سالم و لذت بخش متکی به خویشتن و بهره مند از استقلال منطقی علمی و عملی راهنمایی کنیم. (شعاری نژاد)

توصیف وضعیت موجود

  معرفی خود

اینجانب ……….. معاون دبستان می‌باشم. دارای مدرک لیسانس آموزش ابتدایی و …… سابقه کاردر مقطع ابتدایی می‌باشم. در حال حاضر نیز بعنوان معاون دبستان آموزشگاه ………. شهرستان ……….. مشغول به کار هستم  

بیان مسئله

از آنجایی که با اجرا شدن نظام جدید دانش آموزان مقطع ابتدایی در شش پایه در کنار یکدیگر به تحصیل مشغول می‌باشند و دارای دو مرحله سنی متفاوت کودکی و نوجوانی هستند تعارضاتی در برخورد با مسائل روزمره و تبادل اطلاعات را دچار می‌گردند در جریان این پژوهش درصدد حل مشکل ناشی از تبادل اطلاعات در زمان تدریس یا در زمان استراحت دانش آموزان و هم سو نمودن این تبادل در جهت یادگیری بهتر هستم. زیرا تبادل اطلاعات در حیات روانی انسان نقش بسیار اساسی ایفا می‌کند ما انسان‌ها دایما در حال جذب و انتقال اطلاعات در محیط هستیم و جذب و انتقال اطلاعات، در حقیقت در حیات روانی انسان نقش بسیار اساسی بازی می‌کند. انسان در صورتی که مدّتی از دریافت اطلاعات و انتقال آن به دیگران محروم بماند، دچار رکود فکری می‌گردد، به مرور حیات روانی او از شکل طبیعی خارج می‌شود و حتی دچار مرگ روانی می‌شودو افرادی که در موقعیت‌های خاصی قرار گرفته‌اند و نتوانسته‌اند اطلاعاتی دریافت کنند به مرور دچار عدم تعادل روانی می‌شوند  وقتی که انسان به موضوعی می‌اندیشد، مایل است اطلاعاتی درخور توجه از آن موضوع در ذهن داشته باشد. اطلاعاتی که به نوعی موضع او را در مقابل آن موضوع مشخص کند. اگر این اطلاعات به شکل درست در اختیار او قرار بگیرد، آن‌ها را خواهد پذیرفت، در غیر این صورت، ناگزیر است اطلاعاتی بسازد و از طریق حدس و گمان آن‌ها را بپذیرد و به دیگران منتقل کند. نوجوانان هم دارای نیازهای خاصّی در زمینه کسب اطلاعات هستند و این نیاز طبیعی بشر در سنین نوجوانی به شکل خاصّی تجلی می‌یابد.  به همین دلیل یک مدرسه نامرئی با یک زبان مخصوص بین نوجوانان رواج دارد (ایترنت,

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم کارآمد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم کارآمد دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم کارآمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم کارآمد

مقدمه    
معلم واقعی کیست؟    
کدام معلم کارآمد است؟    
خصوصیات و کیفیت یک معلم کارامد    
معلم اثر بخش    
تشویق    
یادآوری    
نگه داشتن  دانش آموز در فضای  یادگیری    
جلب توجه    
حرکت  در بین دانش  آموزان    
محبت به دانش آموزان    
نقش معلم در آموزش و پرورش    
مشخصات یک معلم خوب    
مشخصات یک رهبر موفق    
ویژگیهای شخص معلم    
ویژگیهای حرفه ای و فنی معلم    
معلم کار آمد    
وادار نمودن شاگردان به فکر کردن    
ویژگی‌های ذهن متفکر    
عوامل بستر ساز تفکر    
سازماندهی صنف برای اندیشیدن    
تحول باید از کجا آغاز شود؟    
ویژگی های معارف تحول محور چیست؟    
نگاهی نو    
چگونه معلمی حرفه ای باشیم    
معلم حرفه ای کیست ؟    
چگونه کلاس جذابی برای دانش آموزان خود فراهم کنیم ؟    
چرا باید برای دانش آموزان ایجاد انگیزه کرد ؟    
همه ی معلمان به شناخت هایی از این قبیل نیازمند ند     
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تجربیات مدون آموزشی ویژگی های یک معلم کارآمد

1-  حرفه معلمی ، نویسنده حسین ملکی ، ناشر مدرسه ، سال

2-  جلوه های معلمی ، نویسنده محمد رضا آقا حسینی ، ناشر حدیث امروز ، سال

3-  معلم موفق ، نویسنده حسین دهنری ، ناشر ظفر ، سال

4-  تجارب معلمی ، نویسنده صادق زلفی ، ناشر بعثت ، سال

5-  معلم ، نویسنده فاطمه غلامی ، ناشر دفتر پژوهشهای فرهنگی کتاب قلک  ، سال

6- اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی، تألیف : احمد صافی، انتشارات رشد

7- مبانی مشاوره و راهنمایی، تألیف : رابرت گیسبون و ماریا میشل ویرایش و ترجمه: دکتر باقر ثنایی، انتشارات : بعثت

8- تعلیم و تربیت در اسلام، استاد شهید مرتضی مطهری

9- روانشناسی تربیتی، محمد پارسا

10- روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام، علی اصغراحمدی

11- روانشناسی رشد، علی اکبر شعاری نژاد

12- روانشناسی پرورشی، علی اکبر سیف

13- بررسی کتاب تفکر در تعلیم و تربیت، نوشته متیو لیپمن

مقدمه

پیامبران الهی نخستین معلمین در تربیت انسان کامل بوده اند. با توجه به تاریخ انبیای الهی همواره پیامبران جزء آن دسته از مردمی بودند که ویژگی های اخلاقی و انسانی منحصربه فردی داشته اند لذا اولین ویژگی که برای یک معلم می توان در نظر گرفت فضایل اخلاقی و ویژگی های شخصیتی والامی باشد

دانش آموزان به شکلی پیوسته و مداوم نسبت به نگرش ها، ارزش ها و شخصیت های معلمان خود واکنش نشان می دهند. تقلید از معلم، یکی از روشهای معمول در یادگیری به شمار می رود و از این لحاظ معلم می تواند الگوی پرقدرتی برای دانش آموز به حساب آید. یکی از جنبه های مهم یادگیری از طریق تقلید آن است که رفتار می تواند به سادگی از طریق مشاهده کسب شود و برای این کار لازم نیست که دانش آموز راسا به انجام دادن و تمرین و یا ارائه آن رفتار بپردازد. دانش آموزان به طور ثابت در حال جذب و کسب اظهارات، حالت ها ونگرش های معلمان خود از نقطه نظر روش کلاسی هستند و این امر بدون آنکه معلم رجوع خاصی به این گونه رفتارها داشته باشد انجام می گیرد. در مواردی که معلم با طعنه و کنایه و یا استهزا به اشتباهات دانش آموزان پاسخ می دهد احتمال اینکه دانش آموزان نیز چنین واکنش هایی نسبت به همدیگر نشان دهند افزایش خواهد یافت. باید توجه داشت که هر نوع رفتاری در هر زمانی می تواند به شکل یک الگو عمل کند. از این رو دانش آموزان رفتارهای مثبت و منفی، هر دو را از معلمان خود خواهند آموخت

  هرگاه دانش آموزان متوجه شوند که آنچه معلم به هنگام وعظ و خطابه در کلاس بیان می دارد، با آنچه وی عملااز خود بروز می دهد متفاوت است، یعنی هماهنگی بین عقیده وعمل او وجود نداشته باشد، آنان به چنین موعظه هایی توجه نخواهند کرد و در پی عمل کردن به آنها برنخواهند آمد. این تفاوت و ناهماهنگی ممکن است بین انتظارات معلم از دانش آموزان و امکاناتی که عملابه آنان داده می شود نیز مشاهده شود. اگر معلم به دانش آموزان گوشزد کند که مجاز نیستند قبل از آنکه زنگ تفریح زده شود کلاس را ترک کنند اما در عمل نتواند این قانون را جامه عمل بپوشاند اعتماد دانش آموزان نسبت به قدرت رهبری معلم به تدریج کاهش می یابد

رفتار دانش آموزان همچنین تحت تاثیر اعمال معلم در موارد زیر است: معلم به اهمیت مطالعه و خواندن کتاب تاکید فراوان می گذارد، اما خود او حتی یک کتاب هم نمی خواند

معلم رعایت اصول اخلاقی را محترم و مهم می شمارد ولی دائما بر سر مسائل جزئی با خشم و فریاد با دانش آموزان روبرو می شود. معلم تاکید می کند که احترام به عقاید و نظریات دیگران و بویژه دانش آموزان همواره موردنظر اوست، ولی مکررا عقاید دانش آموزان را که به نظر خودش نادرست و احمقانه است به مسخره می گیرد. در تمام موارد دانش آموزان به جای توجه به آنچه معلم به شکل نظری بیان می دارد، به رفتارها و واکنش هایی که عملااز خود نشان می دهد گرایش پیدا می کنند. معلمان قاهر و زورگو با رفتارهای خصمانه اثرات زیان بخشی بر روی رفتار دانش آموزان دارند، در حالی که معلمان مهربان با رفتارهای غیرتهاجمی می توانند به سازگاری اجتماعی دانش آموزان خود کمک کنند. بعضی از نشانه های رفتارهای خصمانه عبارتند از اعمال قدرت، خجالت زده کردن و پافشاری در مطیع بودن دانش آموزان. برای رفتارهای ملایم و منطقی نیز می توان از تائید نظرات دانش آموزان، تشویق دانش آموزان به شرکت در بحث های کلاسی، اظهار علاقه نسبت به فعالیت های دانش آموزان و همدردی و درک دانش آموزان نام برد. دانش آموزان در کلاس هایی که توسط معلم مهربان و منطقی اداره می شود رفتارهای سازگارتر و ملایم تری از خود نشان می دهند و عکس این قضیه نیز صادق است. به این ترتیب نباید فراموش کرد که معلم می تواند تاثیر فوق العاده ای بر محیط کلاس و در نتیجه بر رفتار دانش آموزان داشته باشد. بین معلم و شاگرد نباید تاثیر دانش آموزان بر رفتار معلم را نادیده انگاشت، زیرا که این تاثیر و تاثر الزاما در یک فرآیند دوطرفه انجام می گیرد. در اغلب موارد الگوی رفتاری و واکنش های (مثبت و منفی) معلم در کلاس رابطه و هماهنگی قابل توجهی با نوع رفتارها و واکنش های دانش آموزان در کلاس دارد. به طور کلی تدریس در کلاس به شکل یک رابطه دو جانبه رخ می دهد که در آن، دانش آموزان و معلمان یک واحد در هم تنیده را تشکیل می دهند. مثلاهنگامی که دانش آموزان در کلاس بدرفتاری می کنند برنگرش معلم نسبت به آنان تاثیر گذاشته و این نیز به نوبه خود بر نگرش دانش آموزان نسبت به معلمشان اثر خواهد گذاشت. این تاثیر و تاثرها نقش اساسی در بالاو پایین بردن سطح یادگیری دارد

معلم واقعی کیست؟

  بسیاری از معلمین تازه کار غالبا مقدار زیادی از وقت خود را به طراحی و تمرکز بر روی دروس و موضوعات صرف می کنند و فراموش می کنند که تدریس خوب صرفا به شیوه ها و کارافزارهای یادگیری خلاصه نمی شود. گروه زیادی از معلمین به هنگام تدریس، به جای آنکه شخصیت و رفتاری واقعی و طبیعی برای برقراری ارتباط با دانش آموزان از خود نشان دهند به ایفای نقش و بروز رفتارهای مصنوعی می پردازند. این گروه فکر می کنند که ایفای نقش می تواند آنان را در جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات مربوط به نظم و انضباط محیط کلاس یاری دهد. رفتارهای سرد، خشن و دور از انسانیت بعضی از معلمان در محیط کلاس با فلسفه آموزش و نقش و رسالتی که به عهده آنان گذارده شده مغایرت دارد. این گونه رفتارها گاهی به این علت از آنان سر می زند که فکر می کنند در صورتی که رفتاری مهربانانه و روابطی دوستانه با دانش آموزان داشته باشند ممکن است آنان را افرادی سهل اندیش، بی کفایت و سست نظر قلمداد کنند. متاسفانه به دفعات زیاد مشاهده شده که معلمین تازه کار را با رهنمودهای غیرمنطقی و به دور از احساسات انسانی نظیر “از همان آغاز با سرسختی صدای دانش آموزان را خفه کنید” و یا قدرت و ریاست خود را به دانش آموزان نشان دهید و “به آنان اجازه ندهید در هیچ موردی اعتراض کنند” مواجه ساخته و بسیاری از این گونه معلمین نیز چنین رهنمودهایی را در تدریس خود به کار گرفته اند. این نگرانی وجود دارد که معلم ضمن اینکه به ایفای نقش می پردازد ممکن است آن را کاری راحت یا حداقل موفقیت آمیز بیابد و به تدریج در این قالب فرو برود. کم کم رفتارش بر محور اعتقادات سنتی سازمان می گیرد؛ به طوری که دیگر قادر نیست خود را از چنین قالبی رها سازد. در اینجا به بعضی از این اعتقادات سنتی تدریس که نسل به نسل به معلمین انتقال یافته است اشاره می کنیم

من، سکوت و میانه روی را پیشه می کنم

    براساس این اعتقاد معلم موجودی است بی ثمر و فاقد تحرک که هر موقعیت و رویدادی را با سردی و سکوت می نگرد. او در هر شرایطی خلق و خوی بی طرفانه از خود نشان می دهد و در واکنش های او اثری از شادی، غم، تواضع یا تکبر مشاهده نمی شود. در کلیه بحث ها نقشی خنثی بازی می کند و عقاید و اندیشه های شخصی خویش را ابراز نمی دارد

من به همه کودکان عشق می ورزم

براین اساس معلمان باید همه کودکان را به یک میزان دوست داشته باشند. عصبانیت، نفرت و طرد، جایی در قلمرو احساسات معلم ندارد! معلمینی که این احساسات طبیعی را تجربه می کنند گاهی دچار احساس گناه می شوند، زیرا به غلط به آنان گفته شده که معلم خوب باید فاقد این گونه احساسات باشد؛ یعنی عصبانی نشود، هیچ کس را طرد نکند. باید توجه داشته باشیم که وقتی می گوییم معلم باید همه کودکان را دوست داشته باشد، از لحاظ اینکه کودکان همه انسان هستند و حق دارند که دوست داشته شوند، حرف درستی است اما به آن معنا نیست که معلم ملزم باشد بر سایر احساسات طبیعی خود سرپوش بگذارد. خشم، عصبانیت، طرد و امثال آن نیز می تواند از سوی معلم و البته به عنوان بخشی از ابزارهای تعلیمی و پرورشی در مقابل رفتارها و کنش های مختلف کودکان بجا و سنجیده به کار گرفته شود. در چنین حالتی خشم و طرد، عین دوست داشتن و در امتداد آن خواهد بود

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید