گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه :

گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه

عنوان گزارش تخصصی :

علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور

مقدمه کوتاه

مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگی های بارز نظام های آموزشی در دهه اخیر به شمار می رود. این مهم، به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان به دگرگونی های مهمی در روش های اداره و راهبری مراکز آموزشی و آموزشگاهی به وجود آورده است. آشنایی با این شیوه ها، رهبران آموزشی و آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند و به عنوان قلب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده، هم چنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند؛ در نتیجه اهداف و رسالت های مدارس را محقق سازند. مدرسه محوری به این امر اشاره دارد که در فرآیند تصمیم گیری جامع و فراگیر، همه اعضای گروه به طور برابر شرکت داشته باشند.

مشکلاتی که امروزه در دانش آموزان مقطع متوسطه اول در افت تحصیلیشان مشاهده می کنیم همگی به وسیله راهکار های مدرسه محور قابل حل هستند . همانطور که می دانیم، ادبیات فارسی درسی آسان قلمداد می شود كه هر دبیر غیر‌متخصص و كم سوادی می تواند از عهده ی تدریس آن برآید و چنان شد كه خود به خود و از آغاز نیز گروه كم سوادان به سوی رشته ی ادبیات كشیده شدند. اكنون نیز اگر به نحوه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان گذری بیندازیم، متوجه این قضیه خواهیم شد . دانش آموزانی كه حتی رشته ی ادبیات را كسب نكرده اند نیز، با تشكیل كمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش به سوی این رشته گسیل داده می شوند . رشته ای كه خود دانش آموز به رفتن و ادامه‌ی تحصیل در آن راغب نیست و حتی با توجه به سوابق موجود استعداد راه یابی بدان رشته را ندارد . این است حال و روز رشته ی ادبیات در این روزگار .به همین دلیل بنده در این طرح سعی بر این دارم که بوسیله راهکار های مدرسه محور درس ادبیات و زبان فارسی را در کلاسم جذاب نموده و به دانش آموزم دانش آموزان کمک کنم تا در رویارویی با مشکلات فرارویش در این درس موفق شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات دبیری ورزش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات دبیری ورزش دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات دبیری ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات دبیری ورزش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات دبیری ورزش :

دانلود تجربیات مدون دبیر ورزشی

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

تجربیات دبیری ورزش
فهرست مطالب

مقدمه 2

طرح سه مرحله ای تدریس یکی از طرح های سازماندهی و تنظیم ساعت آموزش تربیت بدنی است . 3

2- مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله ی اصلی 4

3- مرحله بازگشت به حالت اولیه 5

7- مدیریت کلاس 5

قبل از آموزش 6

حضور و غیاب 7

1-4) روش های گروه بندی کلاس 8

3-4) ثبت وضعیت دانش آموزان 10

5-4) شیوه های استقرار در زمین ورزش 12

9- کاربرد گروهها 14

دستورالعمل و اصول كلی روش تدریس تربیت بدنی 16

سرپرستی و اداره كردن فعالیت های ورزشی 21

1- اطلاع ازسهم سیستمهای انرژی در رشته 25

2- استفاده از اصل اضافه باردرتمرینات 26

4- شناخت روشهای تمرینی 27

فضای موجود 30

مشكلات و چاش های معلم تربیت بدنی 32

نتیجه گیری 35

منابع 36

مقدمه

ازآنجا که علم ورزش نیز مانند سایر علوم یک علم مرکب است که علوم مختلفی نظیر روان شناسی ،پزشکی ، جامعه شناسی ،فیزیک ،حقوق و ….. درآن دخالت دارد لذا معلم ورزش علاوه برداشتن ویژگیهای عمومی یک معلم نظیر در نظرگرفتن تفاوتهای فردی ،ایجاد انگیزه ،داشتن طرح درس مناسب و …..باید به مفهوم اخص کلمه نیز دارای ویژگیهای اختصاصی معلم تربیت بدنی نیزباشد .با توجه به اینکه تمرین به فعالیتهای هدفمندی که به منظور افزایش یا حفظ بدنی درانواع ورزشهابه میزان معین وموردنظر می شود تاباانجام می شود تابا انجام آن بیشترین سود عاید عضلات دستگاه قلبی ،عروقی وتنفسی فردشود ونظر به اینکه برای انجام تمرینات ورزشی روشهای بسیار متفاوتی وجود داردلذا معلم تربیت بدنی ما باید بتواند علم روز ورزش رابصورت کاربردی در مدرسه بکارگیرد .یک معلم تربیت بدنی درموارد زیر اطلاعات کافی وافی داشته باشد .

معلمان تربیت بدنی قبل از ورود به کلاس فعالیتهای لازم در ساعت آموزشی را سازماندهی کرده و بر مبنای اهداف تربیت بدنی ، نیاز دانش آموزان ، مدت کلاس ، وسایل و امکانات موجود ، شرایط جوی و … بهترین و بیشتر بازده را نصیب دانش آموز می نمایند .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس :

تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس

این تجربیات با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس
فهرست مطا لب

1-بیت شعر جماران صفحه 4

2-معلم کسل // 5

3-دیباچه // 6

4-املا و دیكته // 7

5- ناخن گرفتن // 8

6- روان شناسی و مسایل انظباطی // 9

7- جدول ضرب // 9

8- درس مداد رنگی // 14

9-اموزش نقاشی // 16

10-توصیه به همکار // 17

11- شیوه اجرای درس مداد رنگی // 18

12-تدریس عینی انشا / / 20

13-تغیر فرایند اموزشی // 22

14- درس هایی برای یک معلم / / 24

15- نتیجه گیری // 30

(((((( دیبا چه )))))))))

قبل از هر چیز از نظرات سازنده همه دوستان و همکاران که درسا یت تجربیات آموزشی و…..

را می گذارند باید تقدیر و تشکر شود که برخی موارد وقتی در این سن پیری مشاهده می شود تجربه ای می گیریم تا این چند سال مانده استفااد ه کنیم هر چند دیر است اما از

آمو خته های دینی یاد گرفتیم ( ..اٌ طلب العلم الی المهد الی ا لحد قصدم این نیست که بر کسی ایرا د بگیرم و گروهی را تخر یب نمایم قصد است مطالب ما گرد آوری گردد تا به کار آیندگا ن و تجربه ای بر انوخته همکاران گردد.

ما در محیط های آ موزشی بارها و بارها که شده با هم دیگر بدون هیچگونه حجب وخجالتی نقد و بحث موضوعات درسی هرپایه را و از ضع دانش ا موزان واز تمامی ………………….بعضی اوقات راهکارهای سازنده می دهیم که برای همکار گیرایش دار د برخی موارد از کنار موضوعی بادبی خیالی و به صرف این کار که ا خر خدمتمان است و از ما گذشته از آ ن می گذریم اما هر کس عشق معلمی شور معلمی در وجود داشته باشد همیشه وهمیشه طالب وپوینده و جوینده است متاسفانه چند سالی است که ما عیب کار را در پایه های پایین تر می بینیم و ضعف نو نهالانم را از موارد سال گذ شته می دانیم هیچ گاه عیبی در وجود خودمان حس نگردیم دانش ما به روز نشده است دوست داریم در جایی که فعالیت انجام می دهیم نمونه و جزو ری ری که جزو یا گفتگو و اظهار نظر نیست شور ی احساس نمی گردد دوست داریم ده بیست ساعت را سر کنیم چه آن ساعت ها شب هنگام در طول سال تحصیلی بر گزار شود چه جمعه ها نه به فکر استراحت و……………فقط کی این ساعت ضمن خدمت را بافلان رتبه کسب کنیم وبه پایان برسانیم در طول این سالیان تجربه های یک معلم که بیشتر روان شناسی تجربی از دانش آ موز است نه لیسانس روانشناسی که مدرک علمی می گیرد بایستی به نگارش در می امد و در اختیار همکاران قرار می گرفت یک معلم با یک نگاه رنگ زرد دانش آموز را می دید تب او را دل درد او راپیچ شکم او را ضعف صبحانه نخو ردن او را و……………….متوجه می شوند

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان :

چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی

گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان
فهرست مطالب

چکیده 3

کلید واژه : 3

مقدمه. 4

توصیف مسئله و وضعیت موجود. 4

شواهد 1. 7

تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 7

مشاهده 10

پیشینه فایل: 12

1- خانواده : 14

2- دانش آموز 18

3- محیط مدرسه. 23

4- معلم. 26

5- اجتماع. 28

ارائه راه حل های پیشنهادی وبررسی راه حل ها (شواهد 2 ) 29

منابع. 34

چکیده

در سال تحصیلی اخیر كه بطور تمام وقت در روستا مشغول خدمت شدم ، شاهد مسأله ی بی انضباطی بچه ها و مشكلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می شد، بودم.

تقریباً هفته ای سه بار و هر هفته یكی از همكاران می نالید در حالی كه از شدت عصبانیت گر گرفته بود از كلاسش وارد دفتر می شد و معمولاً هم از دانش آموزان كلاس نهم می نالیدند و آن ها را دانش ‌آموزانی نفهم و بی انضباط می خوانند كه به همه چیز توّجه دارند مگر درس و تكالیفشان و اینك آن ها هیچ احساس مسئولیتی در قبال وظایف تحصیلی و مدرسه خود ندارند و تنها برای گذراندن وقت به مدرسه می آیند و هیچ ارزشی برای زحمات معلم هایشان قائل نیستند.

خوشبختانه با راه کارهایی که در این فایل هم به آنها پرداخته شده ، توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط دانش آموزان گردم.

کلید واژه :

بی انضباطی – علوم –پایه نهم

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون تدریس علوم اجتماعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات مدون تدریس علوم اجتماعی دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات مدون تدریس علوم اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مدون تدریس علوم اجتماعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مدون تدریس علوم اجتماعی :

دانلود تجربیات مدون تدریس علوم اجتماعی

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

تجربیات مدون تدریس علوم اجتماعی
فهرست

مقدمه 2

روش تدریس علوم اجتماعی 3

مشکلات تدریس تاریخ 4

راهکار هایی برای تدریس بهتر علوم اجتماعی 5

روش سخنرانی 6

روش گردش علمی 7

روش بحث گروهی 8

روش استفاده از تجربیات دانش آموزان 8

کاربرد وسائل لازم در تدریس علوم اجتماعی 11

نمونه تدریس مبتنی بر بارش فکری 19

نمونه تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 21

نمونه تدریس مبتنی بر تفکر استقرایی 23

نمونه تدریس مبتنی بر بدیعه پردازی 28

نمونه تدریس مبتنی بر ایفای نقش 30

نتیجه گیری 32

مقدمه

بطور کلی می توان گفت که مدارس دو وظیفه عمده بر عهده دارند: یکی انتقال معلومات و دانش ها و بارور کردن استعداد های ذهنی دانش آموزان و دیگری کمک به جامعه پذیری آنها. که جریان تدریجی تربیت اجتماعی، یادگیری راه و رسم جامعه، فرا گرفتن ارزش ها و هنجارها، ایفای نقش های گوناگون و چگونگی تیعیت از نهاد های اجتماعی را جامعه پذیری گویند.

هدف از تدریس علوم اجتماعی کمک به دانش آموزان برای فراگیری مفاهیم اجتماعی و آشنا شدن با نهاد های مختلف جامعه متناسب با رشد فکری آنها در چارچوب بینش اجتماعی سیتسی پذیرفته شده در آن جامعه است تا بتوانند با پذیرش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و جوابگوی نیاز های فردی و اجتماعی خود در جامعه باشند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون تدریس دبیر تاریخ مشکلات و راه حل ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات مدون تدریس دبیر تاریخ مشکلات و راه حل ها دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات مدون تدریس دبیر تاریخ مشکلات و راه حل ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مدون تدریس دبیر تاریخ مشکلات و راه حل ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مدون تدریس دبیر تاریخ مشکلات و راه حل ها :

تجربیات مدون تدریس دبیر تاریخ مشکلات و راه حل ها

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

تجربیات مدون تدریس دبیر تاریخ مشکلات و راه حل ها
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 2

تجربیات شخصی و راه کارهای ارائه شده 3

مشکلات تدریس تاریخ 23

ارائه راه حل برای رفع مشکلات 31

نتیجه گیری 33

مقدمه

معلمی شغل و حرفه نیست بلکه ذوق و هنر توانمندی است. معلمی در قرآن به عنوان جلوه ای از قدرت لایزال الهی نخست ویژه ی ذات مقدس خداوند تبارک و عتالی است . در نخستین آیات قرآن که بر قلب مبارک پیغمبر اکرم (ص) نازل شد به این هنر خداوند اشاره شده است بخوان به نام پرودگارت که جهانیان را افرید انسان را از خون بسته سرشت بخوان و پروردگارت کریم ترین است همان که آموخت با قلم آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست در این ایات خداوند خود را معلم می خواند و جالب این که معلم بودن خود را بعد از آفرینش پیچیده ترین و بهترین شاهکار خلقت یعنی انسان آورده است مقام معلم بودن خدا بعد از آفرینش قرار دارد نوعی انسان را که هیچ نمی دانست به وسیله ی قلم آموزش داد که این از اوج خلاقیت و هنر شگفت خداوند در امر آفرینش حکایت دارد.

چو قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد

از این رو می توان گفت که هنر شگفت معلمی از آن خداوند عالم است اینک ما معلمان به عنوان امانت دار این جایگاه ارزشمند تنها با عشق به این کار و توکل به خدا می توانیم از این آزمون بزرگ سربلند بیرون بیاییم اما در این مسیر ارزشمند یک معلم با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد مشکلاتی که با توجه به زبان ، فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و صد البته میزان توانمندی و آموزش معلم متنوع و گوناگون خواهند بود. این مشکلات در بین معلم های روستا و کلاسهای چند پایه قطعا بیشتر و سخت تر است. اینجانب نیز در ادامه مشکلات و راه کارهایی را که برای حل آنها استفاده کرده ام ذکر می نمایم امید است که مورد استفاده ی سایر همکاران گرامی قرار گیرد.

تجربیات شخصی و ارائه راه حل

این جانب خدیجه آهنی دبیر رشته ی تاریخ فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران مهر ماه سال 1377 فعالیت خود را در مدارس دزفول آغاز نمودم و پس از 8 سال تدریس پیوسته با انتقال به شهر خودم شوش دانیال در مدارس شهر و روستا های شوش از جمله روستای سرخه، عنکوش و چعب و حر به ادامه خدمت مشغول شوم در طی این سالها بنده با مشکلات و چالش های گوناگونی مواجه شدم که با تلاش فراوان و همکاری سایر همکاران و با ارائه راهکارهای مختلف سعی در برطرف نمودن چالش های تدریس داشته ام در ذیل رئوس مشکلاتی را که با آن مواجه بوده ام تجربیات مدون تدریس دبیر تاریخ مشکلات و راه حل ها
فهرست وار بیان می کنم و در ادامه تجربیات خودم را در مواجه شدن با این مشکلات بیان می دادم.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر) :

نمونه ای دیگر از تجربیات تدریس در مقطع ابتدایی جهت ارتقا شغلی معلمین در 31 صفحه ورد قابل ویرایش و آماده ارائه با فرمت doc

تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر)

تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر)
فهرست

مقدمه 2

چكیده : 3

هدف اصلی در تدریس 4

استفاده از روش‌های فعال یاددهی مبتنی بر IT: 4

بررسی نحوه تدریس: 5

اهمیت ایجاد انگیزه در جلسه اول: 6

نحوه شروع تدریس: 7

علل لزوم پرسش درس از دیدگاه بچه‌ها و معلمین 9

نحوه انتقال مطالب از دیدگاه قرآن 10

نحوه برخورد معلم با دانش‌آموز 11

بررسی بهترین روش‌های تشویق و تنبیه 11

نحوه برخورد با شاگردان ناسازگار: 14

«روش‌های جلب توجه دانش‌آموزان» 15

نیاز به انجام كار گروهی در شاگردان: 18

بررسی نحوه ارتباط صحیح با دانش‌آموزان 21

نحوه نفوذ در متقاعد ساختن كلاس: 22

جمع‌بندی قواعد متقاعد كردن دانش‌آموزان: 24

چالش ها 29

راهكار ها 29

نتیجه گیری 30

منابع 31

مقدمه

معلم باید احاطه به كلیه موارد بحث داشته باشد معلم باید بتواند تسلط كامل خود را بر موضوع و كلاس نشان دهد. همكاران نیز با بیان خود همین مطلب را می‌رسانند. و قدرت ارائه آنها را نشان دهد. بسیاری از همكاران جهت موفق بودن، لزوم داشتن طرح درس مناسب و فراگیر، خواه به صورت مكتوب یا ذهنی را قائل بودند. آنان معقتد بودند وجود طرح درس مناسب باعث تسلط كامل معلم بر موضوع مربوط می‌شود تا بدون اتلاف وقت موارد درسی را به طور كامل پیاده كند.. هر دانش‌آموز با هر میزان از توانایی می‌تواند از این فناروی برخوردار باشد و از فرآیند یادگیری غنی‌تری برخوردار گردد. ما معلمین باید سعی كنیم با یاری خداوند گنج دورنی دانش‌آموزان و استعدادهای نهفته آنها را نمایان كنیم. یعنی یادگیری برای عمل كردن، یادگیری برای زندگی در كنار هم و با هم بودن را پرورش دهیم.

مشاهدات مکرر نشان داد که متأسفانه بسیاری از معلمان ، هنوز از روش‌های سنتی و غیرکاربردی استفاده می‌کنند.معلمان دروس معارف اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و برخی استادان هنوز هم از روش‌های منسوخ بهره می‌گیرند و در نتیجه در زمینه تأثیرگذاری از موفقیت‌ کمتری برخوردارند.

تدریس یکی از ارکان اصلی هر سیستم آموزشی به شمار می‌رود که کارآیی هر نظام آموزش بستگی به آن دارد. یکی از مشکلات نظام تعلیم و تربیت، مربوط به عدم آشنایی و عدم استفاده از الگوها و روش‌های پیشرفته تدریس است.
از این رو در این نوشتار سعی شده به برخی از شاخصه‌های تدریس موفق در حوزه‌های مختلف علمی، مهارتی، عاطفی و تأثیرگذاری اشاره گردد.
چكیده :

معمولاً معلمینی كه چند سال تدریس با یك كلاس خاصی را به عهده دارند، شناخت بیشتری روی بچه‌ها پیدا كرده‌اند. این معلمان معمولاً شاگردان را به نام صدا می‌كنند و چون به خصوصیات بچه‌ها آگاهند، پس موفق‌تر هستند .

ایجاد میل و انگیزه جزء مهمترین و مؤثرترین روش‌ها می‌باشد. با ایجاد دلخوشی و اعتماد به نفس، رغبت به انجام كار بیشتر می‌گردد. اگر خواستیم احوال شاگردی را تغییر دهیم: باید به او شهامت حركت داده و اصلاح خطا را در نظرش آسان كنیم و انجام كار را در چشمش سهل و ساده نمایش دهیم. باید طوری رفتار كنیم. كه بچه‌ها از انجام تقاضای ما راضی و خشنود باشند. به خاطر داشته باشیم شاگردانی كه تقریباً نصف ما سن دارند نباید دارای نظر و تدبیر و سلیقه و قضاوت مانند ما باشند و به خاطر بیاوریم ما نیز در سن آنها بودیم اشتباهاتی داشته‌ایم و اكنون به جای آنكه مرتباً خطاهای آنها را به رخ بكشیم بهتر است آنها را برای حل مشكلات كمك كنیم. لذا قبل از جستن عیب دیگران باید بكوشیم به خطاهای خود صمیمانه اعتراف كنیم. مثلاً جمله را به این شكل آغاز كنیم: من هم به سن شما بودم. چنین اشتباهاتی داشته‌ام ولی گمان نمی كنی بهتر باشد این روش را امتحان كنی در ادامه با توجه به احساسات عالیه انسانی بگوئیم می‌دانی اگر موفق شوی در مدرسه برایت احترام بیشتری قائل می‌شوند یا اینكه خانواده‌ات به تو افتخار می‌كنند و یا اینكه معلم‌هایت بیشتر دوستت خواهند داشت و… پس آنها را به خطاهایشان آگاه كرده و روش اصلاح را به آنها نشان می‌دهیم.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آیا در آینده رایانه جای معلم را می گیرد؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آیا در آینده رایانه جای معلم را می گیرد؟ دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آیا در آینده رایانه جای معلم را می گیرد؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آیا در آینده رایانه جای معلم را می گیرد؟،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آیا در آینده رایانه جای معلم را می گیرد؟ :

آیا در آینده رایانه جای معلم را می گیرد؟

وسیله ی ارتباط جمعی چیست؟

دهکده ی جهانی

جهت گیری در آینده

توسعه و ضرورت اصلاح

معلم کارآمد

دغدغه های فناوری

رایانه و ورود به تعلیم و تربیت

آنچه که در این سعی به بررسی آن داریم مسأله جایگزینی رایانه به جای معلم است. برای بررسی موضوع ابتدا سعی کرده ایم نگاهی کوتاه و گذرا به موضوع وسایل ارتباط جمعی داشته باشیم. در ادامه با بررسی موضوع دهکده ی جهانی مک لوهان، جایگاه رایانه را در این میان مشخص تر خواهیم کرد. سپس با توجه به فناوری اطلاعات، جهت گیری یادگیری در آینده ی جامعه بررسی می شود که در نهایت به موضوع توسعه وضرورت اصلاح در آموزش و پرورش می رسیم. سپس مشخصات یک معلم کارآمد را توضیح خواهیم داد که در آن میان بر مسأله ی یادگیری مداوم معلم و شاگرد تاکید داریم و از آنجا که در همه ی فعالیت ها به موضوع داشتن دیدگاه مشخص در ارتباط با تعلیم و تربیت می رسیم که در جای خود بحث مهمی است و لازم می شود که معلم، دیدگاه مشخصی در ارتباط با فلسفه ی تعلیم و تربیت پیدا کند.

تکنولوژی به هر حال کلیه ی جوانب زندگی ما را در بر می گیرد و لازم است به شکلی در خدمت معلم درآید که چالش ها و چشم انداز ها ی خاصی را به وجود می آورد که از آن جمله ورود رایانه به آموزش و پرورش و هدف از ICT در آموزش و پرورش را دقیقاً بررسی خواهیم کرد و از آنجا که نمی توانیم فارغ از تجارب دیگران باشیم، تجربه با فرآیند ورود رایانه به نظام تعلیم و تربیت سه کشور را بررسی خواهیم کرد. سپس برای مسائل مربوط به آن را توضیح خواهیم داد.

از آنجا که وبلاگ، کاربردی خاص در تعلیم و تربیت دارد و می تواند به سادگی در خدمت آموزش قرار گیرد لذا نگاهی دقیق به وبلاگ و مسائل تخصصی آن خواهیم داشت. سپس نگرانی های موجود در ارتباط با ورود فناوری، اینترنت و رایانه در تعلیم و تربیت را به بحث گذاشته و مسائل مختلف آن را به چالش خواهیم کشید. در پایان پس از یک نتیجه گیری کلی پیشنهاداتی به نظر می رسد که ارائه خواهد شد.

وسیله ی ارتباط جمعی چیست؟

((اصطلاح وسایل ارتباط جمعی از سوی شورای مذهبی واتیکان دوم در چهارم دسامبر 1963، به جای اصطلاح مشترک برای روزنامه ها، مجله ها، رادیو، تلویزیون و سینما به کار می رود)) (جام جم- 776-ص5) البته باید توجه داشت که علی رغم ارائه ی تعریف مذکور برای وسایل ارتباط جمعی، هنوز روی نوع آن بین صاحب نظران اختلاف است. منظور آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدن های جدید به وجود آمده است و ویژگی اصلی آنان قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است. بنابراین هیچ تردید نیست که شبکه ی رادیویی و تلویزیونی را باید در این ردیف قرار دهیم. سینما را هم می توان به سادگی در همین رده قرار داد، هر چند که این وسیله، تنها گروه های محدودی را در بر می گیرد که در مکان ها و سالن های گوناگون پراکنده اند. (کازنو،1372،ص4)

با توجه به پیشرفت تکنولوژی، تنوع بسیاری در وسایل ارتباط جمعی را شاهد هستیم که علمای ارتباطات هنوز نتوانسته اند مرز دقیقی برای آنها تهیه نمایند. ماهواره، تلفن و به خصوص تلفن همراه، رایانه و cd و دیسکت ها و در نهایت شبکه اینترنت از جمله این موارد هستند.” وسایل ارتباطی بسیارند، هر آنچه موجبات تسهیل در ارتباط انسان ها شود، بدین نام خوانده می شود. از زبان گرفته تا رادیو، تلویزیون، مطبوعات، تئاتر، سینما و…”(ساروخانی،1380،ص137)

از همه مهم تر کتاب های درسی ما بهترین وسیله ارتباط جمعی است که با دقت در انتخاب محتوا، می توان بهترین ارزشها را انتقال داد. حتی جلد دفتر دانش آموز، عروسک و اسباب بازی که او استفاده می کند به نوعی تحت تأثیرگذاری بی حد دارد.

دهکده ی جهانی

وقتی صحبت از وسایل ارتباط جمعی می شود، نباید نقش بی چون و چرای آنها را در شکل دهی زندگی اجتماعی انسان از نظر دور داشت. کافی است کوچکترین خبری در گوشه ای از دهکده ی جهانی اتفاق بیفتد تا بلافاصله عکس و خبر آن شبکه های مختلف تلویزیونی، صفحات روزنامه ها و حتی در شکل جدید، سایت ها و وبلاگ ها را پر سازد و صدای آن گوش فلک را پر کند.

“مک لوهان ” دنیای امروز را دنیای کتاب نمی داند. دنیای کتاب که به نظر او با اخترع صنعت چاپ و به وسیله گوتنبرگ آغاز گردید، فقط چهار صد سال ادامه داشت و گسترش وسایل ارتباط جمعی بر آن خاتمه بخشید(رشیدپور،1352،ص17).

در واقع وسایل نوشتاری و به خصوص کتاب نمی تواند کارکرد دیگر وسایل مطرح شده در دهکده ی جهانی لوهان را داشته باشد. زمانی که مک لوهان نظریه ی دهکده ی جهانی نو را مطرح کرد، دانشمندان زیادی حتی در کشور های پیشرفته ی صنعتی غرب با دیده ی شک و تردید به آن نگاه می کردند و حتی او را دیوانه می پنداشتند. او می گوید ((تمام وسایل ارتباط جمعی بر ما نفوذ دارند و روی ما کار می کنند. نتایج تأثیر آنها جهات شخصی، سیاسی، اقتصادی، زیبایی شناسی، روانی،اخلاقی، قومی و اجتماعی آن چنان شدید است که هیچ گوشه ای از وجود فیزیکی و روحانی ما را دست نخورده و به حال خود رها نمی کند(همان منبع،ص29).

پیام ها آهسته و پیوسته می آیند. از فرط تکرار کم کم باورمان می شود که آن چیز جزء زندگی و فرهنگ ما بوده است. بعداً آنچه در این میان فراموش می شود و شاید هم اقبال عمومی و مؤسسات علمی را به درستی به خود جلب نکرده، نقش و تأثیر وسایل ارتباط جمعی در عصر و دوره ی حاضر که صرف نظر از پیام و یا محتوای خود، هر یک به گونه ای در خصوصیات اجتماعی و مهم تر از آن روانی فردفرد مردم این قرن اثرات قابل ملاحظه ای بر جای گذاشته اند… (همان منبع،ص14).

با دقت در زمان انتشار گفته های پروفسور مک لوهان، متوجه فاصله ی زمانی حساسیت روی نظریات وی تا واقعیات می شویم. وقتی گفته های او منتشر شد غرب، ابتدا اقبالی به حرف های او نشان نداد. در ایران نیز در حدود سی سال پیش وسایل ارتباط جمعی چنین گسترش نبود. حتی به دلیل باورهای عمیق مذهبی، اکثر خانوادها، رادیو و تلویزیون نداشتند. پس از انقلاب اسلامی از یک طرف تلویزیون در خانه ها حضوری بسیار گسترده پیدا کرد و از سوی دیگر بنا به دلایل زیادی تلویزیون، تنها سرگرمی اوقات فراغت خانه ها شد. شبکه های متعدد، برنامه های زیادی را به روی آنتن بردند، تأثیر بر کودکان و نوجوانان بیش از حد شد، آن وقت تازه حساسیت ها در ایران با یک فاصله زمانی آغاز شد.

در ارتباط با رایانه هم به این گونه عمل شده است. رایانه ها به مدارس و خانه ها را ه باز کرده اند. برخی به آن به عنوان مد روز نگاه می کنند و بالاخره دکور اتاق را کامل می کند. تعدادی از آن برای بازی کامپیوتری و تماشای cd استفاده می کنند و برخی دیگر با استفاده از اینترنت وارد دنیای دیگر می شوند که این دنیای جدید مشکلات خاص خود را دارد. تعدادی در آن ولگردی می کنند و آنچه دیگر بین بچه ها دارد رد و بدل می شود آدرس سایت است که معمولاً سایت های مشکل دار هم می باشد. سایت هایی که فیلتر گذاشته اند ولی در سایت دیگر آدرس فیلتر شکن را داده اند و… در هر صورت این هم مشکلی است که به مجموعه ی مشکلات فرهنگی اضافه شده و در کنج خانه ها هم قرار دارد و با یک خط تلفن، تمام…!

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مربی پرورشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات مربی پرورشی دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات مربی پرورشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مربی پرورشی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مربی پرورشی :

دانلود تجربیات مدون مربی پرورشی

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

تجربیات مربی پرورشی
فهرست

مقدمه 2

ویژگیهای مربی از دیدگاه قرآن 3

بیان مسئله 8

نیایش 1: 9

نیایش 2 : 11

آموزش احکام نماز به صورت غیرمستقیم 13

( احیای وظیفه فراموش شده مربیان پرورشی ! ) : 14

تشکیل صندوق خیریه و جلب کمک افراد خیر : 15

سرود ، تئاتر بدون تحمیل بار مالی بر مدرسه : 16

استمرار طریق تربیت ، بیرون از مدرسه : 17

برگزاری یک مسابقه همیشگی اما نه به سبک همیشگی 18

پیچیدن آوای روحانی قرآن و ادعیه در فضای مدرسه : 21

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس 22

مشاهده 25

تعبیر و تفسیر رفتارهای مشاهده شده 28

نتیجه گیری 29

منابع : 31

مقدمه

مربیان پرورشی و ستاد تربیتی بایستی دو گروه از دانش‌آموزان را ازیاد نبرند، گروه شرور و ناسازگار و گروه ساكت و انزواطلب كه هر گروه بنو به خود مشكل آفرین هستند و در نتیجه بهتر است بیشتر مورد مشاهده قرار گیرند.

بهترین موقع مناسب مشاهده، زمانی است كه فرد مورد مشاهده در موقیت‌ خاصی قرار داشته باشد و معمولاً می‌توان موقعیت دانش‌آموز را در بین گروه‌ همبازی مطالعه نمود.

مشاهده بایستی بصورت غیر مستقیم صورت گیرد. بعبارت دیگر مشاهده شونده از هدف مشاهده كننده مطلع نباشد تا آنچه را كه موقعیت دارد، مورد مشاهده قرار گیرد.

مربی به انسانهای تحت تربیت خویش عشق می ورزد همچون پدری مهربان كه به امور فرزندان خویش رسیدگی می كند د رهمه برخوردهایش به اصلاح و تربیت آنان می پردازد ، رحمت و شفقت راه كار تربیت است و خداوند رحمت بر بندگان را بر خود فرض نموده است، «كتب علی نفسه الرحمه» و بر این اساس ارسال رسل و انزال كتب صورت گرفته است، آغاز سوره های قرآن با دو وصف رحمان و رحیم یادآور مهر و لطف آن پروردگار و مربی نظام هستی به موجودات و از جمله انسانهاست كه این مهر و عطوفت باید الگویی برای تمامی انسانها باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات تدریس : علل افت تحصیلی دانش آموزان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات تدریس : علل افت تحصیلی دانش آموزان دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات تدریس : علل افت تحصیلی دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات تدریس : علل افت تحصیلی دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات تدریس : علل افت تحصیلی دانش آموزان :

دانلود تجربیات تدریس : علل افت تحصیلی دانش آموزان

این تجربیات تدریس با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

تجربیات تدریس : علل افت تحصیلی دانش آموزان
فهرست

مقدمه و بیان مسئله 2

عوامل موثر بر افت تحصیلی: 3

مهارت های صحیح مطالعه 5

مشکلات خانوادگی 7

اعتماد به نفس دانش آموز 8

دوستان ناباب 9

عواملی که در مدرسه بر افت تحصیلی دانش‌آموز تأثیر فراوان دارد عبارتند از : 11

عوامل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان عبارتند از: 12

) علل خانوادگی: 13

) علل آموزشی و مدرسه ای: 14

• عوامل دیگر مؤثر در افت تحصیلی 15

غذا و بیماری 20

پیشنهادها 23

مشكلات و راهكارههای افت تحصیلی 25

نتیجه‌گیری: 29

منابع 30

مقدمه و بیان مسئله

در این سعی شده است تا درباره افت تحصیلی و عوامل و راههای پیشگیری از آن پرداخته شود . بدین ترتیب که بعضی از عوامل مانند عوامل مربوط به خود دانش آموز ، نداشتن اعتماد به نفس کافی ، ضعف اراده در تصمیم گیری های تحصیلی و مطالعه و اجرای تصمیمات ، عدم برنامه ریزی دقیق از لحاظ زمان و میزان مطالعه روزانه ، اختلاف فرزندان با خانواده مانند لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانواده و … پرداخته و یا راههای جلوگیری از آن مانند معلمین گرامی به دانش آموزان خودنشان دهند که به آنها علاقه دارند وآنها به کلاس شما«تعلق» دارند. اسامی آنان رایاد بگیرند و ارزش یادگیری رابه دانش آموزان گوشزد کنید ومحدودیت ها وزیانهای عدم یادگیری رایادآورشوید. تأثیر مشوق هادرانگیزه: مشوق عاملی است که دستیابی به آن،انگیزه های افرادراارضامی نماید.برای دانش آموزان نمره خوب ورسیدن به پاسخ صحیح یک مسئله هردومشوق به حساب می آیند.درواقع مشوق ها همان تقویت کننده های مثبت بوده وعاملی هستندکه افرادبرای دستیابی به آن کوشش می نمایند و برای بارور شدن نهال تعلیم و تربیت، ملاحظه و مراعات کیفیت شخصیت ها در درجه اول اهمیت قرار دارد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید