پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان :

پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چكیده:

این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یك پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیكی كلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی كلاس درمقاله جداگانه‌ای گزارش شده است.

به منظور انجام پژوهش، 72 كلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و 2188 دانش‌آموز و معلمان این كلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند.[1] روش مورد استفاده در این پژوهش كمی و كیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های كمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد كه اگر چه رابطه معناداری بین متغیرهای فیزیكی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشخص شد كه فضاهای آموزشی مدارس كنونی ما با ویژگیهای روانی كودكان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیكی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.

پژوهش تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
فهرست مطالب:

چكیده:

مقدمه

1) نور و متغیرهای مربوط به آن:

2) ابعاد ظاهری كلاس:

3) حرارت و تهویه كلاس:

4) صدا و متغیرهای مربوط به آن:

5) سازماندهی و آرایش كلاس:

6) تجهیزات آموزشی:

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری:

ابزار‌های گردآوری اطلاعات:

2) مشاهده:

3) آزمون پیشرفت تحصیلی:

یافته‌ها

2) فرم مشاهده:

3) پیشرفت تحصیلی:

بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها:

منابع

2) ابعاد ظاهری كلاس:

3) حرارت و تهویه كلاس:

4) صدا و متغیرهای مربوط به آن:

5) سازماندهی و آرایش كلاس:

6) تجهیزات آموزشی:

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری:

ابزار‌های گردآوری اطلاعات:

2) مشاهده:

3) آزمون پیشرفت تحصیلی:

یافته‌ها

2) فرم مشاهده:

3) پیشرفت تحصیلی:

بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها:

منابع

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی آسیب شناسی روابط دختر و پسر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی آسیب شناسی روابط دختر و پسر دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی آسیب شناسی روابط دختر و پسر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان، تعامل و ارتباط با دیگران است. انسان در طول رشد خود پیوسته برای بقا و پیشرفت خویش، محتاج ارتباط با دیگران که بین این امر با سلامت رابطه ای نزذیک وجود دارد. تمام انسان ها به دنبال یافتن کسانی هستند که با آنها احساس خوشبختی کنند و از زندگی با آنها لذت ببرند و در کنارشان منفعت بیشتری کسب کنند.
ارتباط دختر و پسر، ازجمله ارتباط های فردی است که بر حسب شرایط خاص ضرورت پیدا می کند. در جهت تایید نحوه این نوع دوستی ها و اصول و شرایط حاکم بر آن، باید از رهگذر قواعد کلی ارتباط انسانی، این نوع روابط را جویا شد:  زیرا این نوع روابط انسانی و شرایط و اشکال آن، ابداع عقلانی دارد.
منظور از روابط دختر و پسر، رابطه ای است صمیمانه و گرم و اغلب پنهانی که احساسات و عواطف طرفین در این ارتباط دخالت جدی دارد و نگاه آن دو به هم، نگاه جنسیتی باشد نه نگاه پاک انسانی و اغلب از طریق دیدارهای مخفیانه، رد و بدل کردن نامه و تلفن و … ایجاد می گردد.
تحقیق حاضر که از شش فصل تشکیل یافته است سعی بر آن شده که در فصل اول کلیات تحقیق که شامل تعریف و تبیین موضوع، ضرورت و اهداف و هدف تحقیق، پیشینه موضوع، روش تحقیق، فرضیه ها و سوالات اصلی و فرعی، سرفصلها و عناوین تحقیق، محدودیت ها و مشکلات و زمانبندی مراحل انجام تحقیق می باشد مورد بررسی قرار گیرد. و در فصل دوم به ارتباط و انگیزه های ارتباط و شیوه های نادرست ارتباط پرداخته شده است و در فصل سوم با عنوان روابط دختر و پسر در قرآن از جمله خلوت گزینی، فضاهای پاک و ناپاک و آشنایی های قبل از ازدواج و … پرداخته شده است. و  در فصل چهارم به علل و دلایل روابط بین دختران و پسران بیان شده و در فصل پنجم به معیارهای اسلامی و اخلاقی در روابط از جمله نگاه، گفتار، اندیشه و قلب، رفتار و پوشش پرداخته شده و در فصل ششم به آسیب شناسی روابط دختر و پسر و راهکارهای جلوگیری از خطرات و آفات در روابط بین دختران و پسران از جمله سرکوب شدن استعدادها، افت تحصیلی، ایجاد جو بدبینی و … پرداخته شده است. امید است که تحقیق حاضر بتواند پاسخگوی سوالات جوانان در مورد آسیب ها و پیامدهای روابط دختر و پسر باشد و گرهی از مشکلات افراد را گشوده باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه   
تعریف مسئله ( تعریف و تبیین موضوع)    
تبیین موضوع   
ضرورت و اهمیت و اهداف تحقیق   
پیشینه موضوع   
روش تحقیق    
فرضیه ها و سوالات اصلی و فرعی    
سوالات اصلی    
سوالات فرعی    
سرفصل ها و عناوین تحقیق    
محدودیتها و مشکلات    
زمانبندی مراحل انجام تحقیق    
فصل دوم: تعریف ارتباط
2-1  تعریف لغوی ارتباط   
2-2 تعریف اصطلاحی ارتباط   
2-3 تعریف رابطه دختر و پسر   
2-4 انگیزه های ارتباط   
2-5 شیوه های نادرست ارتباط   
فصل سوم:روابط دختر و پسر در قرآن
1-3 خلوت گزینی   
2-3 فضاهای پاک و ناپاک   
3-3 نمونه هایی از روابط دختر و پسر از نگاه قرآن   
4-3 آشنایی های قبل از ازدواج   

فصل چهارم: علل و دلایل روابط دختران و پسران
4-1 علل و دلایل روابط دختران و پسران   
4-2 بایدها و نبایدها در روابط دختران و پسران   
فصل پنجم: معیارهای اسلامی و اخلاقی در روابط
5-1 نگاه       
5-2 پوشش   
4-3 اندیشه و قلب   
5-4 گفتار   
5-5 رفتار   
فصل ششم: آسیب شناسی روابط دختر و پسر و راهکارهای جلوگیری از خطرات و آفات در روابط بین دختران و پسران   
6-1 سرکوب شدن استعدادها
6-2 افت تحصیلی یا رکود علمی   
6-3 ایجاد جو بدبینی   
6-4 اضطراب، تشویش و احساس نگرانی   
6-5 فقدان شناخت درست و واقع بینانه   
6-6 محرومیت از ازدواج پاک   
6-7 عدم استقبال از تشکیل کانون خانواده   
6-8 کمرنگ شدن ارزشهای مکتبی و فرهنگ اصیل ایرانی   
6-9 انحطاط اخلاقی   
6-10 تهدید، مهم¬ترین سرمای? دختر و پسر   
6-11 احساس گناه   
12-5 خیانت به همسر آینده   
نتیجه
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه
از زمان گسترش جامعه انسانی، مسئله روابط میان پسر و دختر در جوامع مختلف مطرح بوده است. در رابطه دوستی دختران و پسران، از اصطلاحاتی مانند دوست پسر و دوست دختر استفاده می شود. مقصود از دوستی دختران و پسران، رابطه ای است نسبتا صمیمانه و گرم و عمدتاً پنهانی که در قالب دیدارهای مخفیانه، ردو بدل کردن نامه و یا برقراری ارتباط تلفنی بین دخترو پسر، شکل می گیرد. این دوستی ها ویژگی ها و پی آمدهایی دارند که باید شناسایی و تحلیل شوند. در این دوستی ها معمولا پسر و دختری طرح آشنایی می ریزد. برخی اوقات ممکن است پسری با چند دختر و در مواردی نادر نیز یک دختر با چند پسر نقشه دوستی و آشنایی بریزد. این گونه دوستی ها بیشتر پنهانی و دور از چشم خانواده و آشنایان صورت می گیرد. بنابراین به علت ناشایست بودن این ارتباط از نظر شرعی و عرفی ، دختر و پسر مجبورند به منظور طرح ریزی و فراهم آوردن مقدمات دیدار یا برقراری ارتباط با یکدیگر، توان و زمان بسیاری را صرف کنند. همچنین به سبب پذیرفته نبودن این کارها، از سوی خانواده و جامعه همواره این دوستی ها با نگرانی هایی همراه است.
ارتباط دختر و پسر می تواند از این راه ها برقرار شود: از طریق نامه نگاری (مکاتبه) به وسیله پست یا فکس، از طریق گفت و شنود (مکالمه حضوری یا تلفنی) از طریق نگاه کردن حضوری یا تصویری (رد و بدل کردن عکس) و راه هایی دیگر مانند ارتباط اینترنتی و غیره. از آن جا که گفت و گوی حضوری و نگاه، از آسان ترین راه هاست و امکان آن تقریبا به راحتی  فراهم می آید، بیشتر ارتباطات از این طریق صورت می گیرد. واقعیت آن است که غریزه جنسی از نیرومندترین غرایز در وجود انسان است که بسیاری از رفتارهای آدمی را شکل می دهد و به گونه های مختلف ظهور و بروز دارد. اسلام که یک مکتب جامع است و می خواهد مردان و زنان مسلمان، از یک طرف روحی آرام و اعصابی سالم و چشم و گوشی پاک داشته باشند تا بتوانند قله های رفیع انسانی و رستگاری را فتح نمایند و از طرف دیگر به نیازهای غریزی و فطری خود نیز دست یابند با حساسیت ویژه، اما واقع بینانه و لحاظ کردن طبیعت و امیال درونی و خواسته های نفسانی، قوانین و احکامی را جهت حفظ و نگه داری فردی و جامعه در خط اعتدال و میانه روی وضع کرده، از جمله آن احکام- چگونگی ارتباط با جنس مخالف است. اینها همه به سبب این است که اسلام از جانب خدا برای هدایت انسان ها فرستاده شده که خالق فطرت و غریزه با تمامی استعدادهای بهینه و ذخیره شده در انسان است. بنابراین هر عاملی که موجب تحریک انگیزه های شهوانی در جامعه گردد و به آرامش روحی و روانی و عفت عمومی، صدمه وارد کند مورد تایید اسلام نیست. اسلام می خواهد انواع لذت های جنسی در محیط و درون خانواده شکل گیرد و ازاین طریق آرامش روحی و روانی و پیوندهای عاطفی نیز برقرار نماید و با طرح آن در محیط جامعه به پیوند خانواده و اجتماع آسیب وارد نشود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبحث اعتقاد به قرآن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبحث اعتقاد به قرآن دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث اعتقاد به قرآن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

اولین پیامبر الهی آدام است. پس از اینكه خداوند جان آدم را گرفت زمین را خالی از پیامبر نگذاشت تا مردم را براه خدا با كوشش فراوان رهبری كنند، و میان معرفت خدا و ملت ارتباط برقرار سازند. خدا بوسیله پیامبران خود كه بهترین سخنگویان و حافظان امانتهای رسالت بودند، در هر قرنی با ملت خود عهد و پیمان را ادامه داده، تا رسالت به پیامبر ما محمد صلی علیه و اله ختم گردید، و رسالت اعلام خطر و اتمام حجت به پایان رسید.
خدا در هیچ عصری مردم را بدون پیامبر، كتاب آسمانی و رهبر مورد نیاز، نگذاشته است. پیامبرانی را فرستاد كه محدود بودن تعداد خود و پیروانشان، از افزون بودن مخالفین آنان، مانعی از انجام رسالت نبود. هر پیامبری چه پیامبرانی كه در اوائل تاریخ مبعوث شده‌اند، یا پیامبرانی كه اواخر آمده‌اند. همه مشخصات پیغمبر بعد از خود را بیان می كرده‌اند.
5- اعتقاد به معاد، روز جزا، بهشت و دوزخ:
در پایان جهان، روز بعثت اخروی تمام مردگان مبعوث خواهند شد (سوره ق- آیه 41)
] در صور دمیده خواهد شد كه ناگاه ایشان از گورها به سوی پروردگار خویش شتابان حركت می كنند.[ (سوره یس آیه 51)
] آنگاه كه برنامه تنظیم شده جهان به پایان رسید، و مقدرات موجودات انجام یافت و باقیمانده مردم هم جان دادند، و دستور خدا درباره قیامت صادر گردید. آسمان را حركت می دهد و می شكافد، زمین را منقلب و متزلزل می‌گرداند، كوهها را از ریشه در‌می‌آورد. . .  خدا مردگان را كه در زمین بوده‌اند و پوسیده‌اند از زمین بیرون می‌ریزد. ، سپس آنان را برای بازجوئی از كارهای پنهانی و نهانی دنیا بسته بندی می كند. دسته‌ای را در آسایش و نعمت قرار می دهد، بندگانی كه اعمال خود را در دنیا انجام داده‌اند، در كنار رحمت خدا ثواب می برند، در بهشت جاویدانند و دسته‌ی دیگر را تحت فشار انتقام، كه معصیت‌كارانند و در بدترین مكانها و آتش دوزخ جای داده می‌شوند.[

منابع و مأخذ:
 
1- آشفته تهرانی- امیر، جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی و برنامه‌ریز نیروی انسانی انتشارات پرشكوه- چاپ اول ،‌1382.
2- الیاده، سر چاه رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاری، انتشارات سروش چاپ اول، 1372.
3- برو،‌آسن، فرهنگ علوم اجتماعی،‌ ترجمه دكتر باقر ساروخانی، انتشارات كیهان چاپ دوم، 1371.
4- حسین، هرو، تاریخ هنر، ترجمه پرویز مرزبان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی- چاپ دوم، 1368.
5- یوسفی جولندان، منصور، پایان نامه نقش زیارتگاهها در زندگی اقوام تالش، واحد مركزی دانشكده علوم اجتماعی تهران، 1383.
6- روح‌الامینی، محمد، زمینه فرهنگ شناسی ، انتشارت  عطار، چاپ اول، 1365
7- روح الامینی محمود، مبانی انسان شناسی، انتشارات زمان چاپ دوم، 1362.
8- ركنی یزدی، محمد مهدی، شوق دیدار، ناشر اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی چاپ اول 1362.
9- عسگری، خانقاه، اصغر ، مردم شناسی (روش ، بینش، تجربه) انتشارات شب تار ، تهران، چاپ اول، 1373.
10- گرابار، انگ، مسجد نمونه هنر دینی در اسلام، ترجمه محمد سعید رضایی كاشانی، فصلنامه هنر، شماره 26، پائیز 1373.
11- مستوفی، حمدالله، نزهه القلوب، انتشارات طه- چاپ اول 1378
12- سترنج، گی، جغرافیایی تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه محمد عرفان انتشارات علمی فرهنگی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چاپ سوم 1367.
13- فضائی، یوسف، سیر تحولی دینهای یهود و مسیح، چاپ تهران، 1356
14- جان ناسن، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حكم، چاپ تهران، 1344.
15- فضائی، یوسف، بنیانهای اجتماعی دین، چاپ تهران، عظائی. 1356.
16- شیبانی، ژان، سفر اروپائیان به ایران، ترجمه سید ضیاءلدین دهشیری- انتشارات علمی فرهنگی 1381.
17- هیوم، رابرت، ادیان زنده جهان ، ترجمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ الهدای – 1373.
18- ثبوتی، هوشنگ، بناهای آرامگاهی استان زنجان، انتشارات زنگان، چاپ اول 1377.
19- زنده دل، حسن، مجموعه راهنمای ایرانگردی استان زنجان- نشر ایرنگردان، 1331
20- دكتر نواجش، مهرداده درآمدی بر مكاتب و نظریه‌های مردم شناسی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك، چاپ اول 1382.
21- خانم سخنی، ژینوس، جزوه مردم شناسی شهری، دانشگاه آزاد واحد مركزی، 1382.
22- دكتر فرید، محمد صادق، جزوه تاریخ اندیشه‌های مردم شناسی- دانشكده علوم اجتماعی- 1383.
23- حكمت، علی اصغر، تاریخ ادیان، نشر ابن سینا، چاب سوم، اسفند 1345
24- جمشید آزداگان، تحقیق در توتمیسم، نشر میراث ملل، چاپ اول 1373
25- هیس، هر. ر. ، تاریخ مردم شناسی، ابوالقاسم طاهری – انتشارات ابن سینا چاپ اول 1340.
26- دهخدا، علی اكبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377.
27- گروه آموزشی جغرافیا- جغرافیای استان زنجان، شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران، سال انتشار، 1378.
29- آقا محمدی، محمد ابهر گذری و نظری، انتشارات زنگان، چاپ دوم 1377.
30- امام علی(‌ع) نهج البلاغه، ترجمه مصطفی زمانی، انتشارات نبوی چاپ هشت، 1375.
31- زمرشیدی، حین، طاق و قوس در معماری ایران، تهران، انتشارات كیهان چاپ دوم 1373.
32- توسلی- غلامعباس- نظریه‌های جامعه شناسی- انتشارات سمت- چاپ دوم پائیز 1370.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پژوهش در مورد اکستازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پژوهش در مورد اکستازی دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهش در مورد اکستازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پژوهش در مورد اکستازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش در مورد اکستازی :

اکستازی

چکیده:

اكستازی یكی از مشهورترین مواد اعتیادآور رایج در میان جوانان امروزی است. بر اساس آمارهای تخمینی، 8/2 میلیون جوان در سراسر دنیا حداقل یك‌بار در طول عمر خود از این ماده استفاده كرده‌اند و بسیاری از آنان، با وجود آگاهی از مخاطرات احتمالی، مصرف این ماده را ادامه می‌دهند.

اكستازی یا «داروی طراح» ماده‌ای است كه در میهمانی‌های ریو مصرف می‌شود. میهمانی‌هایی كه شركت‌كنندگانشان ساعت‌های متمادی با موسیقی الكترونیكی و رقص نور می‌رقصند. در این قبیل میهمانی‌ها، مواد شادی‌آور و فرح‌بخش مصرف می‌شود. معمولاً ریو را در فضاهای باز یا غیرقابل كنترل مانند پارك‌های جنگلی و انبارهای متروكه برگزار می‌كنند. ولی گاه در محافل خانگی نیز چنین مجالسی برپا می‌شود. هزاران جوان در این میهمانی‌ها، كه بیش از دو روز طول می‌كشند، شركت می‌كنند. اكستازی میل به خوردن و خوابیدن را مهار می‌كند؛ در نتیجه، این افراد می‌توانند بدون نیاز به خوردن و خوابیدن در میهمانی‌های چندروزه شركت كنند. البته گاه كم‌آبی‌های بسیار شدید و خستگی مرگ‌بار شركت‌كنندگان را از پا درمی‌آورد.

همه شركت‌كنندگان میهمانی‌های ریو اكستازی مصرف نمی‌كنند. ولی همه آنها شاهد مصرف این قرص‌ها خواهند بود. فروشندگان این قرص‌ها می‌گویند كه اكستازی بی‌خطر است. شما را آرام می‌كند و دركتان را بالا می‌برد. كمك می‌كند تا شادتر باشید و بهتر زندگی كنید. اما این حالات تنها مدت‌زمان كوتاهی وجود دارند. اكستازی شادی كاذبی را در شما به‌وجود می‌آورد و پس از گذشت چند روز، بدترین لحظات زندگی‌تان را تجربه خواهید كرد.

بر اساس نتایج آماری، در فاصله سال‌های 1998 تا 1999، موارد مرگ ناشی از مصرف اكستازی 400 درصد افزایش یافته است. همچنین، از سال 1996 تا 1999، اورژانس بیمارستان‌های سراسر دنیا با 9 برابر افزایش شمار مسمومیت با اكستازی مواجه شده‌اند. یعنی، تعداد موارد مسمومیت در این دوره زمانی از 319 نفر به 2850 نفر رسید. اكثریت قربانیان كمتر از 25 سال سن داشتند.

بعضی از جوانان معتقدند كه میزان اكستازی مصرف‌شده در این میهمانی‌‌ها بسیار بیشتر از مقادیر حقیقی گزارش شده است. آنها برای كاستن از نگرانی والدینشان، مخاطرات ناشی از مصرف اكستازی را جزئی جلوه می‌دهند.

یكی از علل افزایش مصرف این دارو تبلیغات غلط در مورد آن است. مبلغان آن می‌گویند كه آثار مضر این دارو بیشتر از الكل و تنباكو نیست.

هر فردی كه در میهمانی ریو شركت می‌كند، در معرض خطر استفاده از اكستازی قرار می‌گیرد. شروع مصرف این ماده، حتی در حد یك تجربه، مرگ‌آور است. كسانی كه زندگی‌شان با مصرف این دارو نابود شده است از این قرص با عنوان كوكائین میهمانی ریو نام می‌برند.

سازمان غذا و داروی امریكا شمار مصرف‌كنندگان اكستازی را در سال 2001، 1/8 میلیون نفر ذكر كرده است. به نظر می‌رسد كه این رقم در سال جاری در حدود 5/6 میلیون نفر افزایش یافته باشد. در فاصله سال‌های 1995 تا 2001، تعداد افراد 10 تا 18 ساله‌ای كه از این ماده استفاده كرده‌اند در حدود 140 درصد افزایش یافته است. همچنین، 92 درصد افرادی كه مصرف اكستازی را شروع كرده‌اند، بعدها به مواد دیگری مانند ماری‌جوانا، آمفتامین، كوكائین و هروئین روی آورده‌اند.

پژوهش در مورد اکستازی
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول

اکستازی چیست؟

اشكال رایج دارویی

فصل دوم

بررسی آثار سوء اعتیاد به ماده شادی آور اكستازی در میان جوانان

تخریب روان و جسم

عوارض دراز مدت………………………………………………………………………………………. 23

چند نظریه روانشناسی……………………………………………………………………………………. 24

تأثیرات مخرب اكستازی……………………………………………………………………………….. 25

اعتیاد روحی قرص های روانگردان…………………………………………………………………. 27

اختلال در سیستم عصبی……………………………………………………………………………….. 28

اثرات کوتاه مدت………………………………………………………………………………………… 29

اثرات طولانی مدت……………………………………………………………………………………… 30

جمع بندی عوارض پس از مصرف اكستاسی…………………………………………………….. 33

برخی از موارد منع مصرف…………………………………………………………………………….. 37

فصل سوم

آیا اكستازی اعتیادآور است؟…………………………………………………………………………. 40

اكستاسی ؛ طاعون خفته عصر ما……………………………………………………………………… 41

آیا درمانی وجود دارد؟………………………………………………………………………………… 42

چند توصیه به معتادان داروهای نشاط‌آور…………………………………………………………. 42

ممنوعیت استفاده از اكستازی…………………………………………………………………………. 44

ممنوعیت جهانی و اكستازی………………………………………………………………………….. 44

فصل چهارم

اكس پارتی………………………………………………………………………………………………… 46

فصل پنجم

رواج قرص های روانگردان و تأثیرات آن………………………………………………………… 48

اكستازی تقلبی…………………………………………………………………………………………….. 52

فروش قرص اكستازی به جای سایر داروها……………………………………………………….. 53

رقابت باندهای توزیع قرص اكستازی………………………………………………………………. 55

بی خبری از مصرف قرص های اكستازی………………………………………………………….. 57

توزیع قرص های “روان گردان ” در برخی از داروخانه ها !………………………………… 63

افزایش انواع اکستاسی در ایران……………………………………………………………………… 64

خطرناك‌تر از هرویین…………………………………………………………………………………… 65

قرص‌های سهل‌الوصول…………………………………………………………………………………. 67

هشدار مرگ……………………………………………………………………………………………….. 69

راهكارهای پیشگیری……………………………………………………………………………………. 71

نقش دین در كنترل افراد……………………………………………………………………………….. 71

فصل ششم

اكستازى با چهره اى جدید…………………………………………………………………………….. 73

قرص برنج چیست………………………………………………………………………………………… 75

تركیبات قرص برنج……………………………………………………………………………………… 76

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 78

منابع………………………………………………………………………………………………………….. 80

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران :

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه كننده از طریق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودنی های مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفری مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین این گروه ها خود به دو دسته بارداری اول و بارداری دوم نیز تقسیم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بیمارستان بوعلی و مطب خانم دكتر محمدیاری مراجعه كرده بودند و به صورت غیر تصادفی، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكمیل نمودند.

فرضیه اصلی محقق عبارت بود از:

بین میزان شركت در كلاس های آمادگی دوران بارداری و میزان افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه كلاس های آمادگی دوران بارداری در كاهش افسردگی پس از زایمان تأثیر داشت.

همچنین فرضیه های فرعی محقق عبارت بودند از:

– بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت می كنند با خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت نمی كنند از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت كرده اند و آنهائی كه در چنین كلاس هایی شركت نداشتند از نظر افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت.

– بین خانم هایی كه به مطب خصوصی مراجعه كردند با خانم هایی كه به درمانگاه دولتی مراجعه كردند تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه بین این دو وضعیت ذكر شده تفاوت معنا داری وجود نداشت. یعنی عامل اقتصادی – اجتماعی تأثیری در میزان افسردگی پس از زایمان نداشت.

– بین بارداری های اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. در این فرضیه نیز با استفاده از نتایج تحلیل آزمون T مشخص شد كه بین بارداری اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت معنا داری وجود نداشت.

بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران
فهرست مطالب

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه ………………………………..

بیان مسأله ……………………………

ضرورت تحقیق……………………………

اهداف تحقیق……………………………

فرضیه‌های تحقیق…………………………

متغیرهای تحقیق…………………………

تعاریف متغیرهای تحقیق…………………..

فصل دوم: ادبیات پژوهش

الف) افسردگی ………………………….

تاریخچه افسردگی………………………..

افسردگی چیست…………………………..

تفاوت بین اندوه سالم و افسردگی چیست

تعریف افسردگی …………………………

افسردگی چه كسانی را تهدید می‌كند………….

-جنس………………………………….

-سن…………………………………..

دیدگاه‌های نظری درباره افسردگی……………

دیدگاه زیست شناختی……………………..

-سبب شناسی افسردگی……………………..

-توارث………………………………..

-آمین‌های بیوژنیك……………………….

-نوراپی نفرین………………………….

-سروتونین……………………………..

-دوپامین………………………………

-فرضیه فلوكستین (پروزاك) وایندول آمین

پاسخ زیست‌ شناختی در افسردگی……………..

-آزمون بازداری دگزامتازون……………….

– فروزش……………………………….

– اختلالات خواب………………………….

-محور تیروئید………………………….

-اثر كورتیزول………………………….

-سیستم لیمبیك و افسردگی…………………

-ریتم‌های شبانه روزی…………………….

-تصویر گری از مغز………………………

دیدگاه روان شناختی……………………..

الگوهای روانكاری……………………….

الگوی خشم معطوف به درون…………………

-الگوی فقدان شی………………………..

دیدگاه رفتاری …………………………

دیدگاه انسان‌گرایی………………………

دیدگاه شناختی………………………….

-خطاهای منطق…………………………..

-الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی……….

ب) درمان افسردگی……………………….

درمان مبتنی بر نظریه‌های زیست شناختی

-دارو درمانی…………………………..

-الكترو شوك درمانی……………………..

– نور درمانی…………………………..

درمان مبتنی بر نظریه‌های روان پویایی

-روان درمانی روان پویشی…………………

-روان درمانی حمایتی…………………….

-روان درمانی میان فردی………………….

-روان درمانی فمینیستی…………………..

درمان مبتنی بر نظریه‌های شناختی و رفتاری

-رفتار درمانی………………………….

-رابطه درمانی………………………….

– شناخت درمانی…………………………

درمان مبتنی بر گروه درمانی………………

-خانواده درمانی………………………..

-زوج درمانی……………………………

-گروه‌های حمایتگر……………………….

درمانهای تكمیلی ……………………….

-داروهای گیاهی…………………………

-رژیم غذایی و مكمل‌های غذایی……………..

-فنون آرمیدگی………………………….

-هومیوپاتی…………………………….

ج) افسردگی زنان………………………..

اختلالات خلقی مربوط به قاعدگی……………..

سندرم قبل از قاعدگی (……………….

-سبب شناسی…………………………….

-بروز تشخیص……………………………

اختلال ملال پیش از قاعدگی ………………..

درمان اختلال‌های قاعدگی ………………….

-درمان سندرم قبل از قاعدگی ( ………..

-درمان اختلال ملال پیش از قاعدگی…………..

ارزیابی تاثیر درمان‌ها…………………..

اختلالات خلقی مربوط به زایمان……………..

-افسردگی بعد از زایمان………………….

-سبب شناسی اختلالات خلقی بعد از زایمان

– بروز و تشخیص افسردگی بعد از زایمان

-علایم افسردگی در طول بارداری…………….

-اختلالات خلقی پس از زایمان……………….

درمان اختلالات خلقی پس از زایمان…………..

-دارو درمانی در دوران بارداری……………

-دارو درمانی در دوران شیردهی…………….

چگونه خود را یاری دهیم؟…………………

نقش حمایتی ماما و پرستار روانگر در پیشگیری افسردگی پس از زایمان

اختلالات خلقی مربوط به یائسگی……………..

-سبب شناسی ……………………………

– یائسگی و افسردگی……………………..

-درمان………………………………..

خلاصه جلسات كلاس‌های آمادگی دوران بارداری

د) مروری بر تحقیقات انجام شده……………

فصل سوم: طرح تحقیق

طرح پژوهش …………………………….

جامعه آماری……………………………

نمونه آماری……………………………

روش نمونه‌گیری………………………….

ابزار اندازه‌گیری……………………….

پرسشنامه افسردگی بك…………………….

جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بك………..

روند اجرای اطلاعات ……………………..

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………..

فصل چهارم: تحلیل آماری

داده‌های توصیفی پژوهش……………………

تحلیل داده‌های پژوهش…………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه پژوهش ……………………………

بحث و جمع بندی نهایی……………………

محدودیت‌های تحقیق……………………….

پیشنهادها……………………………..

منابع

ضمائم

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ویژگی های یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ویژگی های یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام دارای 235 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ویژگی های یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: كلیات
1-    مقدمه
2-    معرفی موضوع تحقیق
3-    اهمیت تحقیق
4-    انگیزه و هدف از تحقیق
5-    روش تحقیق
6-    موانع و مشكلات تحقیق
فصل دوم: ضرورت شناخت انسان و رهبری از دیدگاه اسلام
1-    طرح بحث
2-    ضرورت شناخت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن
3-    ضرورت شناخت رهبری و مدیریت برای انسان
4-    تحلیلی از رهبری و مدیریت در اسلام
فصل سوم: ضرورت شناخت سازمان از دیدگاه اسلام
1-    سازمان چیست؟
2-    فلسفه وجودی سازمانها
3-    مفهوم اسلامی سازمان
فصل چهارم: سیر تحول مدیریت در تاریخ زندگی انسان
1-    رهبری و مدیریت در جوامع باستانی
2-    نگرش بر جنبش مدیریت عملی
3-    بررسی مكاتب و تئوریهای مدیریت
فصل پنجم: بررسی معیارهای شایستگی مدیریت از دیدگاه اسلام
1-    طرح بحث
2-    معرفی معیارها
الف –  تعهد
ب- تخصص
ج – كفایت
فصل ششم: بررسی شرایط و اوصاف یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام
الف) طرح بحث
1-    اشراف مدیر
2-    قدرت مدیر
3-    قاطعیت مدیر
4-    مدیر مجری قانون
5-    كار امروز را به فردا نیداختن مدیر
6-    ایجاد جو تشویق و تنبیه
ب) معرفی عوامل موثر در موفقیت مدیر
1-    اختیار
2-    اعتماد به نفس
3-    تنظیم وقت و تقسیم كار
4-    ایجاد روابط صمیمانه انسانی
5-    گذشته‌نگری
6-    آینده‌نگری
7-    ابهام‌زدائی
منابع و مآخذ

 

پیشگفتار
سخن از مدیریت در دین مبین اسلام است، مدیریتی كه متاسفانه باید اعتراف نمود كه در طول تاریخ از آن سخن زیادی گفته نشده است.
جامعه‌ای كه نام اسلامی را به همراه خود یدكی می‌كشد، نمی‌تواند در وادی مدیریت اسلامی قدم نگذاشته و از چشمه پر فیض‌ان سیراب نگردد.
هر چند بعضی از صاحب‌نظران معتقدند كه امروزه دستاوردهای علومی كه در خدمت مدیریت قرار دارد، نیاز را به الهام از رهنمودهای نظری كم كرده است، ولی دقت نظر در مفاهیم آیات و اخبار و احادیثی كه مدیران به استفاده از این دست‌آوردها سوق داده و راه را برای موفقیت سازمانها هموار می‌كند، نظری تلقی نمودن رهنمودهای قرآن را كاهش می‌دهد، بطوریكه قرآن كریم دائماً اهمیت تدبیر را برای انسان یادآور می‌شود تا اینكه او بتواند در انجام هر كار و حل هر مشكلی موفقیت حاصل نماید.
تدبیر در امور اجتماعی كه شئون زندگی انسانها رادر بر می‌گیرد از اهمیت خاصی برخوردار است، و به همین سبب خداوند نیز در كتاب انسان ساز خود كه توسط حضرت محمد مصطفی (ع) نازل شده به تدبیر كنندگان قسم یاد می‌نماید و اهمیت این امر را برای انسانها روشن می‌سازد.
همانگونه كه در سوره النازعات، آیه 5 به این موضوع اشاره كرد و می‌فرماید:
«فالمد برات امراَ»
«پس سوگند به تدبیر كنندگان»
ضرورت تدبیر، ضرورت مدیریت را آشكار می سازد، كه در یك اهتمام جمعی، آن كس كه زمام امور را با تمام اختیارات آن بدست می‌گیرد، چو نیكوست كه از كیفیت اندیشه و تفكر نیز برخوردار باشد و برای بهبود حركت جمعی بتواند تدبیر و اندیشه را در جامعه‌ای كه حركت به سوی پیاده كرد احكام و فرآمین الهی دارد، بكار برد، تا بنای نظام خود را بر اسلام استوار سازد و بدینوسیله در انتخاب و انتصاب مدیران از هیچ تلاشی فروگذار نشود تا در عمل پیروز گردد.
اعمال مدیریت در سازمانهای اسلامی می‌تواند از خاصیت اجتماع شمول در هر جامعه‌ای برخوردار باشد، بدینگونه كه مدیران الگوئی نسبی از یك مطلق باشند تا با ارشاد به صحت، علاوه بر ایجاد، تولید و خدمت، در تربیت جامعه نیز عملاَ سهیم گردند. اما چگونه می‌توان به این نیت مقدس جامعه عمل پوشاند؟
مصداق واقعی در این باره می‌توان عملكرد مدیران الهی یعنی پیامبران باشند كه اساس مدیریت را از سرچشمه پر فیض خالق خود آموختند و آنرا در میان امت خود بكار بردند و همچنین برای هدایت اساس و مبانی كه بشارت دهنده، آن بودند، كتاب آسمانی بر جای نهادند، و برای توجیه و تعبیر آن در غیاب خود رهبرانی را پروراندند كه نشانه‌ی بارز آن در روش حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی(ص) به روشنی مشهود است.
ملاحظه می‌نمائید كه مدیریت اسلامی یعنی مدیریت الهی، یعنی آنچه كه خدا می‌خواهد و آنچه كه منافع خلق را به دنبال دارد، كه در آن نقصان، جائی و خودكامگی، مكانی ندارد.
حكومت، آمریت دانش است، دانشی كه صدق و صداقت، رفق و رفاقت، صلح و صفا و ثمره، مطلوب را متفقاً دربردارد.
آیا اگراساس مدیریت را بر ویژگی‌های فوق‌الذكر بنانهیم، نمی‌توانیم در هر جایگاه كسی را كه شایسته است قراردهیم، تا مراحل اجرای امورات دچار نقص و حركت دچار لغزش نشود؟
بلی، به این دلیل است كه تعهدی كه باتلفیق علم و عمل حاصل شود در اسلام جایگاه خاصی دارد، و چون پذیرش مسئولیت برای یك فرد مسلمان باید آگاهانه صورت پذیرد، پس شایسته است كه در خود تخصص را نیز جای دهد.
ودر یك كلام باید بگویم كه برای پذیرش مسئولیت تئها تعهد به اسلام كافی نیست و فرد متعهد می‌بایست تخصص كافی نسبت به انجام امورات آن مسئولیت داشته باشد. پس به صرف عمل یك فرد به واجبات، كه در ذمه هر فرد مسلمان است،نمی‌توان به وی مسئولیت واگذار نمود، زیرا كه بار امانت را كس می‌تواند به دوش بكشد كه راه امانت‌داری را (آنچنانكه به امانت صدمه‌ای نرسد) بداند، مدیر اسلامی خداجو، خداترس و عبدا.. است، و این عبد خدا بودن اوست كه وی را در عمل و حركت یاری میدهد.
جلوه‌های امكانات، مدیر اسلامی را بخود مشغول نمی‌كند، زیرا كه او برای عمل صالح خود باید از خدوند، ساده زیستن را طلب كند تا از این راه جلب رضایت خدایش را نماید.در راستای اهمیت و ارزش مدیریت اسلامی و معیارهای انتخاب مدیر اسلامی،توفیق حاصل شد كه در پروژه تحقیقاتی خود بیانگر مطالبی، هر چند ناقص بشرح ذیل باشم:
ما سعی داریم پس از بیان كلیات پروژه خود كه در فصل اول ارائه خواهد شد، در فصل دوم، انسان را از دیددگاه قرآن توجیه نماییم و سپس در فصل سوم بحثی را برای شناخت سازمان اسلامی، كه جایگاه مدیریت الهی در آن است، اختصاص دهم و آنگاه در فصل چهارم نگرشی بر تحول مدیریت در تاریخ زندگی انسان بیافكنیم و در ماقبل آخر فصول، رهبری و مدیریت را از دیدگاه اسلام بررسی نماییم و بالاخره در فصل ششم، شرایط و اوصاف یك مدیر، در نظام اسلامی را بازگو نماییم.
و نتیجتاً اینكه مدیریت اسلامی این نیست كه این حقیر برداشت و به رشته تحریر درآورده‌ام بلكه این مجمل، نمایی است كه از ذات و سرچشمه دستورات دین مبین اسلام نشأت گرفته است. و امیدوارم با دریافت نظرات سازنده اهل علم و بویژه فرماندهان ارجمندمان بتوانیم در هر چه بهتر تهیه وتنظیم نمودن و ارائه این پروژه تحقیقاتی موفق گردم.
حمید حیدر‌ی هائی علی اكبر شعبانی  میرزا حسن نادری
دانشجویان رشته مهندسی سیستم در مقطع كارشناسی
دانشگاه افسری امام علی(ع)
بهار 1386
 
فصل اول

كلیات
1-    مقدمه
2- معرفی موضوع تحقیق
3- اهمیت تحقیق
4- انگیزه و هدف از تحقیق
5- روش تحقیق
6- موانع و مشكلات تحقیق
 
1-    مقدمه
شاید بتوان گفت كه هیچ امری در زندگی انسان و پیشبرد اهداف او نمی‌تواند نقش رهبری و مدیریت را داشته باشد.
اهمیت رهبری و مدیریت و تاثیر بسیار آن در سازندگی جوامع انسانی و پیشرفت كشورهای جهان، امروزه بیش از هر زمان دیگر به اثبات رسیده است و این حقیقت به تجربه نیز درآمده است كه در میان جوامع انسانی امروز، آن جامعه‌ای توانسته است به رشد و توسعه و پیشرفت بیشتر و بهتری دسته یابد كه از نعمت وجود رهبری لایق تر، و مدیرانی داناتر برخوردار باشد، تاریخ نیز با نمونه‌ها و شواهدی كه در این زمینه ارائه داده است، این تحقیقت را تائید نموده، چون بسیار دیده شده است كه جامعه‌ای یا كشوری كه بعلت سوء رهبری و مدیریت، رو به زوال و نابودی كشیده می‌شده، و می‌رفته است تا دیگر اثری از آن بجای نماند، هنگامیكه به بركت یك انقلاب و یا بر اثر عوامل دیگری، شبكه رهبری و مدیریت این جامعه تغییر می‌كند، بدون آنكه هیچ عامل دیگری دخالت داشته باشد، همین جامعه بر اثر رهبریهای درست و حسن انجام امور توسط آن مدیران، دراندك زمانی آثار زوالش از بین رفته و همیكن شمور رو به اضمحلا، بسرعت رو به رشد و توسعه می‌رود و از نابودی حتمی نجام می‌یابد. توجه به عملكردهای مدیریت در سالهای اخیر گویای این واقعیت است كه جوامع سعی در ایجاد هماهنگی در سازمانهای خود می‌نمایند. و برای رسیدن به  این منظور از دست آوردهای مختلف مدیریت بهره می‌جویند. در این راستا هر اجتماعی عملكرد مدیریتی خود را بر اعمال مدیریت در جوامع دیگر ارجح تر می‌داند، بطوریكه گهگاه درگیری تفكران گوناگون، تفهیم مفهوم واقعی مدیریت را دچار نوسانات می‌سازد، لذا در حال حاضر لزوم مشخص كردن مفهوم واقعی مدیریت و عوامل اركانی آن بشدت احساس می‌شود.
حال برای آنكه به مدیریت و نقش بسیار موثر آن در ساخت و پیشرفت جوامع انسانی بیشتر آگاه شویم، كافی است به این نكته توجه داشته باشیم كه هیچ عمل ساده‌ای را نمی‌توان در نظر گرفت كه انجام صحیح آن از برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، زمانبندی، تقسیم كار و پیش‌بینی‌های احتمالی بی‌نیاز باشد و اینها همه همان اصول مدیریتی هستند كه هر مدیر برای اداره امور حوزه، مسئولیتش بایستی آنها را اعمال نماید.
همچنین قوانین و مقرراتیكه لازمه اداره امور یك جامعه بوده و برای جلوگیری از تشنج و هرج و مرج در یك كشور ضروریست، نیز بخشی از مدیریت و رهبری صحیح آن جامعه یا كشور می‌باشد.
و به این ترتیب اداره صحیح امور در سطح كوچك كه می‌توان از آن بعنوان مدیریت نام برد و هم چنین در سطح وسیع كه از آن نیز بعنوان رهبری نام می‌بریم، مهمترین مسائلی هستند كه وجود آنها در همه نظامها و حكومتها ضورری است، و آن نظامی می‌تواند بهتر و با قدرت بیشتر به رفع مشكلات موجود خویش بپردازد كه سیستم حكومتی خویش را بر اساس رهبری و مدیریتی صحیح‌تر و اصولی‌تر استوار نماید.
اصولاَ خط و مشی اصلی مدیریت در هر جامعه از ایدئولوژی و فرهنگ حاكم بر آن جامعه نشات می‌گیرد و با توجه به اینكه ایدئولوژی حاكم بر نظامی اسلامی، احكام و فرامینی است كه از سوی خالق هستی برای ما صادر شده و توسط پیامبران و امامان و رهبران اسلامی به ما ابلاغ گردیده است.
لذا در تعیین ابعاد مدیریت در جامعه اسلامی باید متكی بر قائمه ایدئولوژی اسلامی باشیم.

مدیر مسئول در یك سازمان اسلامی باید:
–    از مدیریت در منطقه عام توجیه منطقی داشته باشد.
–    شكل مدیریت جامعه اسلامی را بشناسد.
–    از جریان حركت مدیریت در جامعه خود آگاه باشد.
–    وظایف مدیران اسلامی را بداند و با تكیه بر فلسفه اسلامی مدیریت را توجیه نماید.
بدین طریق ایده خود محوری در مدیر جایگزین خدا محوری گشته، مناسبات سازمانی بر اساس معرفت خدا (معرفتی استوار بر اساس توجیه) شكلمی‌گیرد. و مدیر در هر حال ارتباط خود را با خدا در عمل به تصویر می‌كشاند.
آری، اگر مدیر مجهز به این شناخت گردد، الگوی سایر اعضاء سازمان قرار می‌گیرد و در سازمان فوق اگر هر اندازه انسان‌ها با درجات سازمانی و ویژگی‌های مختلف انسانی وجود داشته باشند، اعمال مدیریت اسلامی، آنرا به صورتواحدی تجلی می‌دهد، زیرا در این صورت، رسیدن به وحدت، هدف قرار می‌گیرد.
امیدواریم این پروژه، تحقیقی بتواند سهمی (هر چند اندك) در گسترش مدیریت اسلامی و پیشبرد اهداف سازمانهای اسلامی داشته باشد.
والسلام
حمید حیدری هایی – علی اكبر شعبانی – میرزا حسن ناردی
 
معرفی موضوع تحقیق:
بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام
مدیریت اسلامی مدیریتی است كه زمینه رشد انسان بسوی ا.. را فراهم نموده و مطابق كتاب، سنت، سیره و روش پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)و علوم و فنون و تجارب بیشری جهت رسیدن به اهداف نظام در ابعاد مختلف، همانند یك محور، مدار و قطب عمل می‌كند.
این تعریف دارای چند ویژگی است كه جای اندكی دقت دارد:
اولاً: هدف از خلقت را بیان می‌كند.
همانگونه كه خداوند درسوره، ذاریات، آیه 56 در این خصوص می‌فرمایند:
«ما خلفت الجن و الانس الا لیعبدون»
«ما جن و انسا را نیافریدیم، مگر برای اینكه مرا پرستش كنند.»
سپس نتیجه می‌گیریم كه پیامبران الهی مدیرانی بودند كه به منظور هدایت و دعوت انسانها برای عبودیت خداوند بر انیگخیخته شده‌اند.
ثانیاً: تطابق رفتار مدیر با كتاب و سنت و سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) یعنی اینكه در مدیریت اسلامی داشتن الگو و اسوه و عمل نمودن به گفته‌ها و كردار آنها یك اصل اساسی است.
همانگونه كه در آیه 21 سوره احزاب خداوند می‌فرمایند:
«لقد كان لكم فی رسول الله اسوه حسنه»
«البته شما رادر اقتداء به رسول خدا چه در صبر و استقامت و چه در اوصاف و امثال نیكو خیر سعادت بسیار است»
ثالثاً: آگاهی از علوم و تجارب بشری از دیگر مسائل پایه‌ای مدیریت اسلامی است. بسیاری از آیات قرآن كریم تفكر و تعلم را ارج می‌نهند. همچنین فرمایش پیامبر اكرم(ص) در این زمینه نیز نشانارج و منزلت دستیابی به دانش و علم را می‌رساند. تا جائی كه‌آن حضرت می‌فرمایند:
«اطلبو العلم ولوبالصین»
«در جستجوی علم باشید، حتی اگر در چین باشد.»
بسیار واضح و روشن است كه در چین فقه و اصول درس نمی‌داده‌اند، بلكه علوم تجربی می‌آموخته‌اند و می‌دانیم كه مطالب علمی مرز نمی‌شناسد و همه جهانیان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. كما اینكه در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و تلاش در پیشبرد آنها بعنوان یكی از اهداف جمهوری اسلامی ذكر گردیده است.
رابعاً: ویژگی چهارم از تعریف فوق، مسئله محور و قطب بودن مدیر است. حضرت علی(ع) تعبیر زیبائی از محور و مدار بودن مدیر ارائه می‌نماید، كه در نهج البلاغه و در خطبه 146 بشرح ذیل آمده است:
«و مكان القیم بالامر مكان النظام من الخرز، یجمعه فاذا انقطع لنظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذا فیره ابداَ»
«مكان زمامداری دین و حكمران مملكت مانند رشته و مهره‌ای است كه آنرا گردآورده و بهم پیوند می‌دهد، سپس اگر رشته بگسلد مهره از هم جدا شده، پراكنده گردد و هرگز همه آنها گردهم نیامده است.»
حضرت همچنین می‌فرمایند:
«من برای خلافت (از جهت كمالات علمی و عملی) مانند قطب وسط آسیاب هستم (همانگونه كه دوران و گردش آسیاب، قائم به میخ آهنی وسط است و بدون آن خاصیت ندارد) علوم و معارف از سرچشمه، فیض من مانند سیل سرازیر می شود، هیچ پرواز كننده‌ای در فضای علم و دانش به اوج و رفعت من نمی‌رسد.»
حال كه تعریفی از مدیریت اسلامی ارائه گردید باید دید كه چه كسی می‌تواند و باید این مسئولیت حساسی رادر نظام اسلامی بعهده بگیرد. كسی كه میخواهد پست حاكمیت و مدیریترااحراز نماید، باید دارای یكسری ویژگیها و صفاتی باشدتا بتواند مسئولیت را بعهده بگیرد و یا نظام اسلامی بتواند مسئولیتی را  بر دوش فرد یا افرادی كه شرایط و اوصاف مدیریتی را داشته باشند بگذارد، اینكه به شرایط و اوصاف مدیر در نظام اسلامی (مدیریت اسلامی) می‌پردازیم:
1-    ایمان
2-    دانش و آگاهی
3-    كفایت
این اوصاف برگرفته و استخراج شده از متون و منابع اسلامی است و تعیین كننده راه گزینش و انتصاب مدیران در یك نظام اسلامی می‌باشد. كه انشاء الله در فصل ششم به شرح كافی در خصوص هر یك می‌پردازم.

3- اهمیت تحقیق
مدیریت یك واقعیت مجهول و ناشناخته‌‌ای است، لا اقل برای ما ایرانیان آنطوری كه باید شناسانده شود این شناسائی انجام نشده است.
اگر روزی قرار شوددر جامعه ما علل شكست‌ها را در شئون خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی و غیره مورد بررسی قرار دهیم در آن موقع متوجه خواهیم شد كه بیشترین شكست‌ها معمول فقدان مدیریت صحیح بوده است، از اینجا نتیجه می‌گیریم كه جامعه ما هنوز به ارزش مدیریت‌های دوره طاغوت كه همه و همه بر اساس روابط انجام می‌شده است، مقرر گردید انسانهای با تعهد و ایمان بر اساس ورزیدگی‌ها و تخصص‌ها مسئولیت‌ها را پذیرا كردند.
بدیهی است با از بین رفتن مدیریتهای طاغوتی و روابط خشك و سرد مدیر و كارمند، جامعه انقلابی نیازمند مدیریت اسلامی و روابط انسانی است.  روی همین نیاز بحث از مدیریت اسلامی و رهبری از دیدگاه اسلام در جامعه توسعه و گسترش یافت، ولی تا كنون جامعه به ارزشمندی مدیریت صحیح پی نبرده است. لذا بر اساس فقدان نیروی انسانی متخصص و عدم آگاهی عمیق در كاربرد مدیریت میزان ضایعات در جامعه درخور توجه بوده و نكته‌ای كه درتزاید و افزایش این ضایعات موثر بوده، عدم تثبیت مدیریتها بوده است، بطوریكه هفته‌ای یكبار مدیریت تغییر و مدیری تازه بر سر كار منصوب می‌شده است، همه اینها حاكی از عدم شناخت جامعه از شئون و اهمیت مدیریت است.
بنابراین یكی از نیازمندیهای جامعه، آشنائی وشناخت با اصول مدیریت اسلامی و حوزه رهبری است. دانشمندان و محققان دردوره انقلاب بر اساس وظیفه‌ای كه به عهده دارند، موظف هستند بر اساس ضرورتهای اجتماعی این مشكل را حل و فصل نموده و از دیدگاه اسلام همه شئون مدیریت را تجزیه و تحلیل نموده و در اختیار همگان قرار دهند، امید است دیگر اساتید بزرگوار و دانشمندان اسلامی با توجه به ضرورتهای اجتماعی، همانطور كه همیشه پایدار اسلام بوده و مشكلات و معضلات را از سر راه مسلمانان برطرف می‌كردند، مشكل مدیریت را حل نموده و بطور كامل مدیریت كشور را با نظر اسلام تدوین نمایند.
آشنائی با مدیریت واقعیتی است كه جامعه انقلابی ما بدان نیازمند است، زیرا كودك سالم و برومند احتیاج به مدیر وارد و به عبارت دیگر شاگرد مدرسه نیازمند به مدیر است.
ادارات و سازمانهای دولتی نیز نیازمند مدیرند. و بالاخره در همه ابعاد جامعه برای تحول و پیشرفت احتیاج به مدیریت دارد.
از همه اینها گذشته حتی یك انسان اگر بخواهد خود را بسازد و خویشتن را متعالی گرداند، بدون تردید نیازمند است كه در وجود خود مدیریتی را پیاده كند تا در پرتو مدیریت عقل و خرد همه سازمانهای گوناگون تن و روح هم آهنگ شده و در یك سو و یك جهت حركت و پویائی داشته باشند.
با مطالعه آیات قرآن و روایات در خواهیم یافت كه زیر بنای مدیریت اسلامی از همین مدیریت خرد و عقل نشان گرفته، بدین معنی كه انسانها تا ساخته و پرداخته نشوند، صلاحیت مدیریت را نخواهند داشت، زیرا تا انسانی بر خود تسلط و مدیریت نداشته باشد، نمی‌تواند بر دیگران مدیریت داشته باشد.
با توجه به این نكات، بخوبی آشكار می‌گردد كه مدیریت اسلامی از خودسازی به انسانی متعالی بودن سر در می‌آورد و در حقیقت مدیریت اسلامی بخش كوچكی از گزینش انبیاء و پیامبران بوده و در نحوه گزینش و روحیات و صفات پیامبران، ویژگیهای ارتباط و تخلف به مكارم اخلاق هماهنگ با آنان می‌باشد.
با توجه به این نكات بخوبی آشكار می‌گردد كه پدران ومادران، اگر علاقه‌مندند كه فرزندان برومندی داشته و افراد شایسته‌ای تحویل جامعه دهند، در درجه اول بر اساس مدیریت اسلامی، خودشان باید انسانهایی نمونه و متعالی باشند، اگر مدیریت مدرسه‌ای بخواهداز نظر اخلاق، شاگردان مدرسه را الگو و نمونه‌ بسازد، در درجه اول خود مدیرمدرسه باید انسانی شایسته باشد، قبل از همه مدیریت آن موسسه باید ازهمه شرایط مدیریت اسلامی برخوردار باشد،تا كارمندانش بااقتباس از او ساخته و پرداخته شوند.
ضرورت بحث مدیریت با توجه به نكات ذكر شده كاملاَ مشهود و عیان می‌گردد. روی ایناصل بیشترین سرمایه‌گذاریها باید در بخش مدیریت گذاشته شود. (مدیریت در خانه، مدیریت در مدرسه، مدیریت در اداره، مدیریت در فرهنگ، مدیریت در اقتصاد و اگر همه افراد جامعه با اصول مدیریت اسلامی آشنائی پیدا كرده و سعی كنند در جزء و كل اصول آنرا رعایت نمایند، آن وقت بجای ضایعات و بجای تعطیلی و ركود، پیشرفت و تكامل و دگرگونی و تحول بوجود خواهد آمد.
دور ازانصاف است كه در بحث مدیریت اسلامی در دوره، انقلاب اسلامی ایران، از بازگو كردن نقش خاص رهبری سخن به میان نیاورم.
همه می‌دانیم كه هر معلولی از علل گوناگونی بوجود می‌آید، بدون تردید انقلاب شكوهمند اسلامی از علل عوامل گوناگونی برخوردار بوده است، ولی آنچه كه نمی‌توان آنرا نادیده گرفت نقش رهبری ومدیریت این انقلاب است كه توسط رهبر كبیر انقلاب حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) استاد بزرگ مدیریت و رهبری در قرن حاضر بود.
این رهبری قبل از انقلاب شروع شد و پس از انقلاب و در برخورد با بحران ودشواریهای انقلاب كماكان استمرار داشته است. حتی در آن موقع كه ایشان به بیماری قلبی گرفتار بودند یك لحظه از رهبری و ارشاد غفلت ننموده و همیشه در میان مردم و با مردم بوده و از ساختن و پرداختن آنان درنگ و تاهل بعمل نیامد. هدف این حقیر این نیست كه درباره، مقام شامخ رهبر عالیقدر سخنی بگویم چون شناساندن ایشان در بضاعت اینجانب نمی‌گنجد، زیرا انسانهای والا را شناسائی كردن احتیاج به زمان دارد، چنانچه درك پیامبر بزرگوار و شناسائی ایشان احتیاج به گذشت زمان داشته است.
ولی هدف مااین است كه چگونه مدیریت می‌تواند یك جامعه را دگرگون و متحول سازد.
ممكن است گفته شود كه ملت ایران فداكار و ایثارگر بوده و همه هستی خود را در راه پیشرفت انقلاب فدا كرده است. ناگفته پیداست كه این نقش حساس مدیریت و رهبری است كه اینچنین عمیق و گسترده، جامعه را متحول ساخته است.
همانگونه كه قبلاَ گفتم در این پروژه تحقیقی به معیارهای مدیریت اشاره شده و گفته‌ می‌شود كه مدیریت بر اصول معنوی و اخلاقی (ایمان وتعهد) می‌باشد. و چنانچه از روایات و احادیث اسلامی استفاده شده است. روی این اصل یك فرق كلی واساسی بین مدیریت اسلامی و مدیریتهای غربی وجود دارد.
مدیران اسلامی هیچگاه خود را با همه كمالاتی كه دارا می‌باشند؛ در معرض انتخاب و كاندیدا برای پست ومقام قرار نمی‌دهند،در حالی كه در همه كشورهای شرقی و غربی مدیریت‌ها خود را برای احراز پذیرش مقام مدیریت از دیگران ارزشمندتر می‌دانند. بنابراین مدیر واجد شرایط هرگز خود را بعنوان مدیریت ارشدمعرفی ننموده واز آن می‌گریزد و این تقاضا و درخواست جامعه و احساس مسئولیت‌هاست كه او را مجبور می‌نماید زیر بار مسئولیت رفته و مدیریت را پذیرا گردد و در این پذیرش جز رضای پروردگار هدف دیگری را دنبال نكند.

4-    انگیزه وهدف از تحقیق
بدون تردید پیروزی افتحار آمیز انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در كشور ایران كه عملاض موجب زنده شدن اسلام حقیقی در كشوری اسلامی شده است، ضرورت تحقیقات دامنه‌دار و گسترده‌ای را با بینش اسلامی در تمام زمینه‌های مورد نیاز ایجاب می‌نمود، زیرا به علت سالها و بلكه قرنها حاكمیت اجانب بر این كشور و تسلط فرهنگ آنها بر این مرز و بوم هیچ جائی برای ظهور و رشد مسائل اسلامی باقی نمانده بود.
وابستگی‌های عمیق فرهنگی و آموزشی ما به دین مبین اسلام موجب شده بود كه آنچه در این 4 سال بما آموزش داده شده بیشتر ما را در این راه راهنمایی كند.
و ما بعنوان دانشجویانی در رشته مهندسی سیستم كه می خواهیم سهمی در زمینه گسترش فرهنگ اسلامی داشته باشیم با توجه به اهمیت بسیار زیاد دانش مدیریت وشیوه‌های اداره امور اجتماع و وابستگی بسیار این دانش به سیاستها و فرهنگهای استعماری، وظیفه خود دانستیم كه در مورد رهبری و مدیریت اسلامی تحقیق نموده و آنرا در معرض آگاهی علاقمندان قرار دهم.

5-    روش تحقیق
با توجه به اینكه موضوع این تحقیق تحلیلی از معیارهای شایستگی مدیریت و اوصاف مدیر اسلامی است پیداست كه بررسیهای كمی به هیچ وجه در آن راه ندارد، بلكه پژوهشی است مبتنی بر مطالعه متون تاریخی و گردآوری مسائل مربوط به رهبری و مدیریت در اسناد اسلامی و تحویل و تنظیم آنها.
بنابراین این پروژه تحقیقاتی در حقیقت یك بررسی تاریخی است كه در تهیه آن از شیوه، كتابخانه‌ای استفاده شده است.

6-    موانع و مشكلات تحقیق
مهمترین مشكلی كه در تهیه این پروژه تحقیقاتی برای ما چشمگیر و قابل لمس بود، كمبود كاملاً محسوس مؤاخذ و اسناد، بویژه در رابطه با مسئله مدیریت در اسلام بود. چون در كتابهای و رساله‌های غربی كه هرگزاشاره‌ای به این مسئله نشده (البته چنین انتظاری هم نبود) و بزبان فارسی و حتی عربی نیز هیچگونه اثر مستقلی كه مدیریت و رهبری رادر اسلام مورد بررسی قرار دهد، بدست نیامد.
گر چه نوشته‌های گوناگون و بخصوص در آثاری كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تالیف رسیده بود مطالبی بطور پراكنده در این زمینه وجود داشت، ولیكن هیچیك از آنها چه از نظر كیفی و چه از جنبه كمی در سطحی نبود كه برای تهیه این پروژه تحقیقاتی بتوان از آن‌ها كمك موثری گرفت.
با اینهمه و با وجود همه این مشكلات و موانع بی انصافی است كه از بیان یك حقیقت خودداری نمائیم و آن اینكه با عنایت به موضوع تحقیق روشن است كه بهترین، مستندترین و قابل اعتمادترین آثاری كه می‌تواند و باید مورد استفاده قرار گیرد، قرآن كریم و كتاب پر ارزش نهج‌البلاغه است كه خوشبختانه با ترجمه و تفاسیر گوناگون، همواره و در همه شرایط در اختیار بود و به حق كه ما نیز در بررسی‌های خویش، بهترین بهره‌برداری را از آنها نموده‌ایم.

فصل دوم:

ضرورت شناخت انسان و رهبری از دیدگاه اسلام
1-    طرح بحث
2- ضرورت شناخت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن
3- ضرورت رهبری و مدیریت برای انسان
4- تحلیلی از رهبری و مدیریت در اسلام
 
1-    طرح بحث:
از آنجا كه رهبری و مدیریت دقیقاً در رابطه با انسان مطرح است، بنابراین لازم است ابتدا نیاز انسان را به رهبری و اداره امور زندگی او دریابیم و سپس در مورد كیفیت و چگونگی این رهبری و مدیریت از دیدگاه اسلام تحقیق نمائیم. لذا در این فصل نخست انسان را از دیدگاه مكتب اسلام و قرآن مورد مطالعه قرار داده و كیفیت خلقش را بررسی می‌كنیم و پس از آشنائی با چگونگی آفرینش او به تحلیل دقیقتری از مفهوم رهبری و مدیریت و ضرورت آنها برای انسان می‌پردازم.

2- ضرورت شناخت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن
 انسان مهمترین موضوع مورد بحث همه مكتبها بوده و هست. مكتبهای الهی هدایت یك انسان را محور اصلی رسالت خود قرار داده‌اند و هدف و نقش و تلاش بی‌وقفه خود را در هدایت و راهبری او جستجو كرده‌اند.
در مكتبهای غیر الهی نیز گر چه تغییر و تحولات تاریخ را به عوامل دیگری غیر از انسان نسبت داده‌اند، اما باز انسان به عنوان اصلی ترین موضوع مورد بحث آنها مطرح شده است.
از آنجا كه بخش اصلی و مهم مدیریت، مدیریت منابع انسانی است، مهمترین بحث در مدیریت، قطعاً بحث پیرامون انسان خواهد بود.
بزرگترین مسئله‌ایكه امروزه برای انسان مطرح است، شناخت حقیقی خود انسان است، بدین معنی كه این موجودی را كه آدمیزاده‌اش می‌دانند و انسانش می‌نامند، چگونه موجودیست و دارای چه ابعاد و چه خصوصیاتی است.
ویژگیهائی كه این موجود را از دیگر موجودات جدا كرده است و امتیازاتی كه او را از سایرین متمایز نموده است، چه چیزهائی هستند؟
این معمائی است كه هنوز به صورت مسئله‌ای بسیار مشكل برای عده زیادی از همین انسانها لاینحل باقی مانده است، و تا این مسئله حل نشود و این انسان خودش را نشناسد و گمشده خود را پیدا نكند و خویشتن حقیقی خویش ر باز نیابد، نخواهد توانست بر مشكلات فردی و اجتماعی خود فائق آید.
راستی این انسان چگونه موجودیست؟ این همه ابهام و پیچیدگی، و این همه چندگانگی در این وجود به ظاهر ساده از كجاست؟
برای آنكه پاسخی منطقی برای این سؤالات و راه‌حلی برای این مشكلات بیابیم، باید مطالعه‌ای دقیق و تحقیقی عمیق در چگونگی ساخت و فرم بافت این موجود نا شناخته بنمائیم.
انسان در مكاتب الهی سرگذشت شگفت و جالبی دارد، او می‌تواند مسیری طولانی و پر فراز و نشیب را بپیماید كه از بلندای علیین تا پرتگاه سافلین فاصله دارد. انسان هدف آفرینش …

 

منابع و ماخذ
1-    قرآن كریم
2-    نهج‌البلاغه
3-    اصول كافی، فیض السلام محمد تقی جعفری
4-    وسائل الشیعه
5-    اسلام و مقتضیان زمان، شهید مطهری
6-    مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلام،  شهید مطهری
7-    سیری بر اندیشه‌های اداری، علیرضا بشارت.
8-    تحلیلی از مدیریت اسلامی، غلامرضا اشرف سمنانی
9-    سازمان و مدیریت، علیمحمد اقتداری
10-    اصول مدیریت، لئونارد كازمایر، اصغر زمردیان.
11-    مجله دانش مدیریت، دانشكده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.
12-    نشریه تحول اداری، سازمان امور اداری و استخدامی.
13-    نگرشی بر مدیریت اسلامی، سید رضا تقوی
14-    غربزدگی، جلال آل احمد.
15-    مجله اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی.
16-    مدیریت اسلامی، دكتر عسگریان.
17-    مدیریت و فرماندهی در اسلام، آیه ا.. مكارم شیرازی.
18-    مدیریت و رهبری نظامی، دانشگاه افسری امام علی(ع).

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نماز و نقش آن در شخصیت جوانان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نماز و نقش آن در شخصیت جوانان دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نماز و نقش آن در شخصیت جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
سخن ما    4
مقدّمه    6
فصل اوّل :    8
نقش نماز در شخصیت جوانان    8
روح و حقیقت نماز    8
اهمیت دوران جوانى    12
انعطاف پذیرى روحیه جوانان    13
نیازهاى غریزى و فطرى جوانان و پاسخ آن    15
نقش نماز و تعالیم دینى در شخصیت جوانان    17
یاد و ذكر خدا مایه آرامش دلها    20
نماز بارزترین مصداق ذكر خدا    21
آیا نماز انسان را از زشتى باز می دارد؟    23
آفات و موانع آثار نماز    26
الف ـ اكتفا به صورت و ظاهر نماز:    26
ب ـ عدم اخلاص و حضور قلب:    28
ج ـ استخفاف و سبك شمردن نماز:    31
د ـ عدم مداومت در نماز:    33
فصل دوّم :    36
علل كم توجّهى یا بی توجّهى برخى از جوانان به نماز    36
محیط خانواده و بی توجهى والدین    37
عدم آگاهى و بینش كافى از فریضه نماز    38
سستى و تنبلى    39
مجالست و همنشینى با دوستان ناباب    40
فساد اخلاقى    40
مزاحم دانستن نماز براى كارهاى شخصى    41
تكبر و غرور    41
تسویف (واگذارى امور به آینده)    42
ضعف اعتقادى    42
رفتار نامناسب مبلغان دینى    43
راه حلها    44
1 ـ نقش خانواده در تربیت فرزندان:    44
2 ـ عدم آگاهى از فریضه نماز:    47
3 ـ سستى و تنبلى:    48
4 ـ مجالست و مصاحبت با دوستان:    51
ملاك و معیار انتخاب دوست    52
1 ـ دارا بودن فكر و عقیده سالم:    52
2 ـ حسن خلق و فروتنى:    53
3 ـ عاقل بودن:    55
4 ـ خوشنامى و شهرت داشتن به خوبى:    57
5 ـ صادق بودن و صداقت داشتن:    58
حدود و قلمرو دوستى    60
فلسفه حمد و سوره (قرائت)    75
فلسفه تشهد    87
فصل چهارم :    91
اهمیت و آثار نماز در اسلام    91
1 ـ ارزش و جایگاه نماز    91
2 ـ اهمیت نماز در ایجاد ارتباط خدا و خلق    93
3 ـ نماز اولین فریضه الهى    95
8 ـ نماز یعنى تمام دین    102
9 ـ نماز و رابطه آن با حاكمیت دینى    104
10 ـ نماز مهمترین وسیله تقرب به خدا    106
11 ـ قرآن و نماز دو سفره الهى در زمین    108
12 ـ نماز موجب گشایش مشكلات دنیا    109
13 ـ نماز باعث بخشش گناهان    112
14 ـ نماز عامل نجات از عذاب الهى    113
16 ـ عنایت الهى به نمازگزار    116
17 ـ آثار نماز در عالم قبر    117
ضلالت و گمراهى نتیجه ضایع كردن نماز    121
سختترین عذاب دوزخ براى بىنمازان    123
گناه كسى كه به بی نماز كمك كند    127
پستتر بودن  بی نماز از برخى حیوانات    134

 

سخن ما
قال الامام علىّ بن ابى طالب(علیه السلام): «الله الله فى الصّلوه فإنّها عمود دینكم»
«خدا را، خدا را درنظر گیرید در توجه به نماز، كه پایدارى دینتان به نماز باشد.»
گر چه هر یك از احكام و فرائض دینى به جاى خود از اهمیت و ارزش خاصى برخوردار است، امّا در این میان بعد از معرفت الهى هیچ فریضهاى به والایى مرتبه نماز نرسد. چرا كه این، تنها نماز است كه معراج مؤمن و عامل تقرب انسان وارسته، به خدا شناخته شده و معیار پذیرش همه واجبات قرار گرفته است. به این جهت آخرین پیام سفیران الهى، سفارش به نماز، این استوانه استوار دین بوده، چنانچه پرسش نخستین روز رستاخیز هم از آن خواهد بود.
آرى نماز، تنها محبوبِ دلدادگان به حضرت حق و روشنى دیده و چراغ راه پویندگان كوى دوست و محفل انس خلوت نشینان وادى عرفان است. آنان كه زندگى را بی یاد او نخواهند و رستگارى خویش را با شهادت در محراب نماز بینند «فزت ورب الكعبه» و با تمام وجود در راه زنده داشتن نام و یاد خداى خویش و اقامه نماز و راز و نیاز با او كوشند و سرانجام خود فدایى راه نماز شوند «اشهد انّك قد اقمت الصلوه» این همه، جایگاه ویژه و عظمت فوق العاده این فرضیه الهى را روشن می سازد و همگان را به تعظیم این عالیترین نمونه شعائر الهى وادار می كند، كه هم خود، اهل نماز و راز و نیاز باشند و هم در جهت اشاعه فرهنگ نورانى نماز در جامعه تلاشى پیگیر نمایند، (الذین إن مكنّاهم فى الأرض اقاموا الصلوه)، تا به وظیفه دینى خود عمل نموده باشند و همواره مشمول رحمت بی پایان الهى قرار گیرند. و در این راستا فضلاى اهل قلم حوزه، رسالتى بس عظیم دارند كه با تألیف و انتشار آثار ارزشمند دینى، فرهنگ نماز و انس با خداوند متعال را در جامعه دینى ترویج دهند و رایحه دلپذیر معنویت را به فضاى جان همگان بویژه نسل جوان برسانند. چنانچه تاكنون آثار فراوانى را در این رابطه منتشر نموده اند كه از آن جمله است اثر گرانقدر فاضل گرامى جناب حجه الاسلام والمسلمین آقاى مصطفى خلیلى، تحت عنوان «نقش نماز، در شخصیت جوانان». و ما خادمان فرهنگى آستانه مقدّسه مفتخریم كه در آغازین روزهاى سالى كه به نام اوّلین شهید محراب، «حضرت امام على بن ابى طالب(علیه السلام)» نامگذارى شده، با عنایات كریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام) و مساعدتهاى تولیت معظم حضرت آیه الله مسعودى و معاون امور ادارى، مالى ایشان جناب آقاى فقیه میرزایى موفق به چاپ و نشر این اثر گرانمایه شدیم; باشد كه گامى در جهت ترویج فرهنگ دینى برداشته و از اقامه كنندگان نماز باشیم.

 

مقدّمه
حمد و سپاس خدایى را سزاست كه شكر شاكرین و حمد حامدین و ذكر ذاكرین و سعى خالصین متوجه درگاه اوست. ستایش بیكران مرا و راست كه در خلق خویش هیچ كاستى نگذاشت بل همه مخلوقات حتى پست ترین شان را به راستى بگذاشت. تسبیح لایتناهى بر آستان او كه آدمى را در مسیر سعادت بر همه موجودات، ولایت و تاج خلافت در سیاره زمین بر او كرامت و خلعت «لقد كرّمنا» بر اندامش عنایت و بعد از تكوین، مصداق «فتبارك» بر قامتش مقالت فرمود.
حمد و آفرین بر ذات جهان آفرین كه هستى را آمیخته با حكمت و تعالیم را براى بشر همراه با مصلحت و براى وصول به سربلندى و عزّت توأم ساخته است.
و درود بى پایان بر ختم پیامبران و فص رسولان و اهل بیت و پاكان كه شریعت به دست ایشان پایان و حجت خدا به عصمت آنان تمام گردید.
درود بى منّت و سلام با عزت بر سالكان راه طریقت و شاهدان كوى حقیقت كه سر در راه حفظ شریعت در كف اخلاص نهاده و نزد دوست تحفه بردند.
با حمد بى انتهى بر ذات ربوبى و درود بى منتهى بر شأن مصطفوى، مُصحف بى مقدار نماز را محمّد ساخته تا شاید از این فریضه الهى كه بزرگترین و مهمترین فریضه در تمامى ادیان الهى تشریع شده، نفوس مستعده بهره گیرند.
بر همه جوانان معزّز و مكرّم، معرفت به این نكته لازم است كه در دین مبین اسلام، نماز لبیك همه ذاكران، عمل آزادگان، طواف عارفان، میقات كعبه عاشقان، سعى وصفاى پاكدلان، پرواز بیدار دلان مقصد سالكان، داروى دلهاى مجروح، شفاى قلبهاى محزون و تسكین دلهاى مفتون است. نماز كمال عابدان و معراج عالمان، معبد عاشقان و گل خوشبوى بوستان قلب پاك جوانان است.
جوان چون واجد قلب پاك و فاقد و فارغ از هرگونه ارزشهاى ناپاك است می تواند با نماز، پلّه هاى كمال را طى كند و به قلّه جمال باریابد. با برپایى نماز به مقام سرورى و سیادت راه یابد و دعاى اللهم اجعلنى للمتقین اماماً (خدایا مرا پیشواى پرهیزكاران قرارده) را ورد كلام خود سازد.
چون كه هیچ عملى مثل نماز بینى شیطان را به خاك مذلّت نمی ساید و توجهات الهى را نصیب انسان نمی سازد و هیچ بندهاى جز از طریق نماز به مقام قرب نمی رسد. بسیار زیبا فرموده اند آن رهبر فرزانه كه: «مبتدىترین انسانها رابطه خود را با خدا به وسیله نماز آغاز می كنند. برجسته ترین اولیاء خدا نیز بهشت خلوت اُنس خود با محبوب را در نماز می جوید. این گنجینه ذكر و راز را هرگز پایانى نیست و هر كه با آن بیشتر آشنا شود جلوه و درخشش بیشترى در آن می یابد» 
پس بیائیم همّت نمائیم كه با تمسك به نماز به مقام قرب، راه یابیم و جوانى خویش را با سیره مردان الهى گره زنیم تا شاید در جهان جاودانى در منزلگه صادقان و صالحان منزل گزینیم كه طوبى لهم و حسن مآب.
براى جوانان عزیز باید مسلّم باشد كه هر چه در بهار جوانى كاشتند در پائیز پیرى درو خواهند نمود و به سنین بعد از جوانى عبادت را موكول نمودن از وسوسه هاى شیطانى است.
جوانا ره طاعت امروز گیر    كه فردا جوانى نیاید ز پیر

 

فصل اوّل :
نقش نماز در شخصیت جوانان
براى پرداختن به این موضوع كه نماز در ساختار شخصیت جوان، موجد چه آثارى بوده و نقش و تأثیر آن تا چه حدى است به نظر می رسد كه تبیین و توضیح چند مطلب در این باب لازم و ضرورى باشد. نخست حقیقت و روح نماز است و دیگرى اهمیت دوران نوجوانى و جوانى و نیز روحیه انفعالى و تأثیر پذیرى این نسل (نسل جوان) در مقابل عوامل خارجى است.
به نظر می رسد تا وقتى كه مطالب و مسائل مزبور روشن نشود و جایگاه خود را پیدا نكنند فواید و آثار این امر عبادى یعنى نماز در زندگى جوانان در پردهاى از ابهام خواهد ماند و قطعاً موضوع مورد بحث، موضع و جایگاه حقیقى خود را پیدا نكند. لذا به همین خاطر ابتدا به مطالب مزبور پرداخته، سپس ارتباط نماز با تعدیل و تكامل شخصیتى و ایفاى نقش آن در زندگى فردى و اجتماعى جوانان را بیان خواهیم كرد.
روح و حقیقت نماز
نماز لفظ و واژهاى است كه در متون دینى ما بعنوان «صلاه» از آن یاد شده و داراى معانى متعدّدى بوده كه یكى از آن معانى، همین عمل مخصوصى است كه به نام «نماز» در دین اسلام تشریع شده است. این لفظ در برخى از آیات به معناى سلام و تحیت آمده است آنجا كه خداوند در قرآن             می فرمایند:
إنَّ الله وملائكته یصلّون على النّبى یا ایّها الذین آمنوا صلّوا علیه وسلّموا تسلیماً.
«همانا خداوند و فرشتگان بر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) درود می فرستند شما هم اى اهل ایمان بر او صلوات و درود بفرستید و با تعظیم بر او سلام گوئید»

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی :

بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

امروزه پدیده ورزش به عنوان یك ضرورت انكار ناپذیر و نیاز اساسی و زیر بنایی همه جوامع بطور چشمگیری مورد توجه همگان قرار گرفته است و كشورهای مختلف برنامه های وسیعی را برای توسعه ورزش در جوامع خود طراحی و اجرا می كنند، به این منظور به بررسی وضعیت اماكن و تجهیزات ورزشی و منابع انسانی و تاثیر آنها بر میزان مشاركت ورزش دانشجویان پرداخته می شود.

تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی در سال تحصیلی 88- 1387 می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز می باشد و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری می باشد.

جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان دانشجویان تربیت بدنی صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج تحقیق حاكی از آن است كه: 3/74 درصد از دانشجویان تربیت بدنی میزان رضایتمندی‌شان از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی در حد متوسط، 8/17 درصد در حد ضعیف و 9/7 درصد در حد خوب می باشد.

همچنین اختلاف معنی داری در میزان رضایتمندی بین دانشجویان دختر و پسر ورودی سالهای مختلف دیده نمی‌شود.

بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی
فهرست مطالب:

فصل اول- مقدمه و طرح تحقیق……………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….

– هدف كلی…………………………………………………………………………………………………..

– هدف جزئی……………………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………….

محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………

– محدودیت های قابل كنترل…………………………………………………………………………..

– محدودیت های غیر قابل كنترل ……………………………………………………………………

تعریف واژگان ……………………………………………………………………………………………..

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق ……………………………………………………..

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

بهره وری ……………………………………………………………………………………………………

آمار ……………………………………………………………………………………………………………

– آمار اماكن و تاسیسات ورزشی ………………………………………………………………….

– زمان بهره برداری از اماكن و تاسیسات ورزشی …………………………………………

– آمار منابع انسانی ……………………………………………………………………………………..

پایه های علمی ……………………………………………………………………………………………..

– تحقیقات انجام شده در داخل كشور …………………………………………………………….

– تحقیقات خارج از كشور …………………………………………………………………………….

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..

جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………..

روش جمع آوری اطلاعات و وسیله جمع آوری ……………………………………………….

روش تجزیه تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………..

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………..

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی و پیشینه نظری تسهیم دانش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی و پیشینه نظری تسهیم دانش دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی و پیشینه نظری تسهیم دانش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی و پیشینه نظری تسهیم دانش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی و پیشینه نظری تسهیم دانش :

مبانی و پیشینه نظری تسهیم دانش

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تسهیم دانش

تعریف دانش

قبل از توضیح مفهوم دانش، لازم است که بین «داده» و «اطلاعات» که کم و بیش القا کننده‌ی مفهوم دانش هستند، تفاوت قائل شویم.

داده ها: «داده‌ها» رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند. از دیدگاه سازمانی، داده‌ها – به درستی یک سلسله معاملات ثبت شده‌ی منظم تلقی شده‌اند. داده‌ها تنها بخشی از واقعیت ها را نشان می دهند و از هر نوع قضاوت، تفسیر ومبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب تهی هستند. داده‌ها را می‌توان مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیم‌گیری به شمار آورد، چراکه نمی‌توانند عمل لازم را تجویز کنند. داده‌ها نشانگر ربط، بی‌ربطی و اهمیت خود نیستند، امّا به هر حال برای سازمان های بزرگ اهمیت زیادی دارند، چراکه مواد اولیه‌ی ضروری برای خلق دانش به شمار می‌روند( کشاورزی، 1386).

اطلاعات: «اطلاعات» را نوعی پیام به شمار می‌آورند. پیام مورد نظر ما معمولاً به شکل مدرکی مکتوب یا به صورت ارتباطی شنیداری یا دیداری نمود می‌یابد. اطلاعات باید متضمن آگاهی و حاوی داده‌هایی تغییر دهنده باشد. واژه‌ی اطلاعاتدر انگلیسی به معنای «شکل دادن» نیز به معنی «شکل دادن» بینش و دید دریافت کننده‌ی اطلاعات است. اگر بخواهیم معنی واژه‌ی مورد بحث را دقیق تر و سختگیرانه‌تر روشن کنیم، باید بگوییم: «تنها گیرنده می‌تواند مشخص کند که دریافتی‌های او واقعاً اطلاعات بوده و او را تحت تأثیر قرار داده است».

اطلاعات برخلاف داده‌ها، معنی‌دار هستند. به قول پیتر دراکر: «داشتن ارتباط و هدف، ویژگی اطلاعات است». اطلاعات، نه تنها دارای قابلیت تأثیرگذاری بر گیرنده هستند، بلکه خود نیز شکل خاصی دارند و برای هدف خاصی سازمان می‌یابند. داده‌ها زمانی به اطلاعات تبدیل می‌شوند که ارائه دهنده‌ی آنها، معنی‌ و مفهوم خاصی به آنها ببخشد. با افزودن ارزش به داده‌ها، در واقع آنها را به اطلاعات تبدیل می‌کنیم(نصر اصفهانی و همکاران، 1387).

دانش: «دانش» مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش ها، اطلاعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می‌دهد. دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار می‌رود. دانش در سازمان ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می‌شود. این تعریف، از اول مشخص می‌کند که دانش ساده و روشن نیست، مخلوطی از چند عامل متفاوت است؛ سیالی است که در عین حال ساختارهای مشخصی دارد و نهایت اینکه، ابهامی و شهودی است و به همین علت، به راحتی نمی‌توان آن را در قالب کلمات گنجاند و به صورت تعریفی منطقی عرضه کرد.

دانش در خود مردم وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته‌های انسانی است. ما گرچه به طور سنتی، سرمایه‌ها را مشخص و ملموس می‌دانیم، امّا سرمایه‌ی دانش را نمی‌توان به راحتی تعریف کرد. درست مشابه ذره اتمی که می‌تواند موج یا ذره باشد، بسته به اینکه دانشمندان چگونه وجود آن را دنبال کنند. دانش به شکل های پویا و نیز انباشته و ایستا قابل تصور است (رضائیان، 1381: 21).

دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده‌ها ریشه می‌گیرند. تبدیل اطلاعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. با نگرش فراتری به این موضوع، آشکار می‌شود که معمولاً «دانش پایه» عامل تمایز بین داده، اطلاعات و دانش است. این یکی از دلایلی است که در محیط و فضای متکی به دانش، برخی موسسات یا شرکتها می‌توانند همچنان برتری های اقتصادی و رقابتی خود را حفظ کنند. «کوهن» و «لونیتال» در مباحث خود، این حقیقت را تشریح می‌کنند که گسترش دانش منوط به شور و هیجان یادگیری و دانش پیشین است(نصر اصفهانی و همکاران، 1387).


– inform

– information

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت :

مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت

پژوهش حاضربا هدف مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از منابع اینترنتی و با روش پیمایشی صورت گرفته است . نمونه پژوهشی شامل 120 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشگاههای جامع و فنی شهر تهران انتخاب شده اند . به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی و روایی که از نظر اساتید محترم و صاحب نظرانIT مورد تایید بوده استفاده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و خی دو استفاده شده است .

یافته های پژوهشی نشان می دهد که اکثر دانشجویان دوره ارشد از طریق سایت کتابخانه و دوره دکتری از طریق خانه به اینترنت دسترسی دارند. میزان استفاده دانشجویان رشته فنی مهندسی از اینترنت بیشتر از گروه علوم انسانی است و همچنین توانایی این گروه نیز در مقایسه با گروه علوم انسانی بیشتر است و یافته ها نشان می دهد که توانایی استفاده از اینترنت در رشته های تحصیلی مختلف متفاوت است.

همچنین یافته ها تفاوت معناداری بین دوره های تحصیلی و توانایی استفاده از اینترنت نشان می دهد

نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی ارتباط وجود دارد.بعبارتی گروه فنی مهندسی زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات از اینترنت می کنند . همچنین این گروه اولویت اول خود برای کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتی را ، اینترنت و سپس کتاب معرفی کردند درحالی که در گروه علوم انسانی ، اولویت اول کتاب و سپس اینترنت می باشد.

دانشجویان هدف ازجستجوی اطلاعات از اینترنت را پژوهش سپس کسب اطلاعات آموزشی اعلام کردند هدف از کسب اطلاعات برای انجام فعالیت های پژوهش و آموزشی را ،مرور پیشینه و سپس روز آمد کردن اطلاعات درسی اعلام کردند.

دانشجویان گروه فنی ،نحوه آشنایی خود با امکانات اینترنت را در اولویت اول آزمون و خطا و در وهله دوم از طریق همکاران و دوستان می دانند در حالی که در گروه علوم انسانی آشنایی اول از طریق دوستان و آشنایان سپس از طریق آزمون و خطا می باشد. هر چهار گروه ترجیحا” ، منابع اینترنتی مورد نیاز خود را از طریق موتور جستجوی وب شناسایی می کنند بررسی دلایل استفاده از اینترنت نیز تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان می دهد و دانشجویان مشکلاتی مانند عدم تسلط به زبان خارجی و پایین بودن سرعت شبکه و هزینه بالا را از موانع موجود بیان کردند.

همچنین بررسی ها ، نشان داده که رفتار صحیح جستجو در رشته های مختلف ، همچنین در دوره های تحصیلی مختلف متفاوت است.

هر چهارگروه خواستار یادگیری جستجو و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی هستند و پیشنهاداتی در جهت بهبود دستیابی استفاده از اینترنت بیان کردند.

مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت
فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه 1

بیان مساله 4

اهمیت و ضرورت 6

اهداف پژوهشی 8

سوالات پژوهشی

فرضیه های پژوهشی 9

تعریف مفاهیم 10

تعاریف عملیاتی مفاهیم 10

فصل دوم

مقدمه 12

رابطه خدمات دانشگاهی و توسعه ملی 13

تاثیر دانشگاه در توسعه اقتصادی 14

تاثیر دانشگاه در توسعه اجتماعی / سیاسی 15

تاثیر دانشگاه در توسعه فرهنگی 15

رسالت ، وظایف و خدمات دانشگاه 16

اینترنت 19

تاریخچه اینترنت 22

ابزارها و خدمات اینترنت 25

رفتار اطلاع یابی 31

خاستگاه مفهوم اطلاع یابی 33

جست و جوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه سازی آن 34

انتخاب یک بانک اطلاعاتی برای انجام جست و جو 35

فرمول جست و جو 36

ترکیب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد های موجود 37

انجام جست و جو 40

مدل های رفتار اطلاع یابی 41

مدل رفتار اطلاع یابی الیس 43

مدل رفتار اطلاع یابی كالتو 49

مدل رفتار اطلاع یابی بلكین 51

مدل رفتار اطلاع یابی مار چینونین 52

مدل رفتار اطلاع یابی ویلسون 54

مهارت باز یابی اطلاعات 62

رفتار اطلاع یابی مورد نیاز در فرآیند پژوهش 64

فصل سوم

مقدمه 87

روش پژوهش 88

جامعه پژوهشی و روش نمونه گیری 88

ابزار پژوهش 89

روش تجزیه و تحلیل داده ها 90

فصل چهارم

مقدمه 92

تجزیه و تحلیل داده ها 93

فصل پنجم

مقدمه 118

بحث و نتیجه گیری 119

پیشنهادها 129

پیشنهادات برای پژوهش آتی 129

محدودیت ها 130

خلاصه 130

منابع فارسی 134

منابع انگلیسی 138

چکیده انگلیسی 141

مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1 : تحقیقات الیس وهمکاران 47

جدول 2-2 : مدل آگویلار 56

جدول 2-3 : چهار حالت اصلی جستجوی اطلاعات در وب 57

جدول 3-1 : توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی 89

جدول 4-1 : عنوان : توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب جنس 93

جدول 4-2 توزیع فراوانی سنی دانشجویان 94

جدول 4-3 توزیع فراوانی میزان استفاده دانشجویان از اینترنت 95

جدول 4-4 : توزیع فراوانی شیوه دسترسی دانشجویان به اینترنت 97

جدول 4-5 : توزیع فراوانی میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت 98

شماره 4-6 : جدول خی دو مربوط به استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی دانشجویان98

جدول 4-7 : جدول خی دو مربوط به توانایی استفاده از اینترنت و دوره های تحصیلی100

جدول 4-8 : توزیع فراوانی مدت زمان استفاده از اینترنت توسط دانشجویان 101

جدول 4-9 : خی دو مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی 102

جدول 4-10 : توزیع فراوانی اولویت استفاده از ابزارها و خدمات اینترنت 103

جدول 4-11 : توزیع فراوانی استفاده دانشجویان از منابع اطلاعاتی 104

جدول 4-12 : توزیع فراوانی اهداف دانشجویان از جستجوی اطلاعات 105

جدول 4-13 : توزیع فراوانی اهداف پژوهشی دانشجویان 106

جدول 4-14 : توزیع فراوانی اهداف آموزشی دانشجویان 107

جدول 4-15 : توزیع فراوانی مربوط به شناسایی منابع اینترنتی 109

جدول 4-16 : توزیع فراوانی نحوه آشنایی دانشجویان با اینترنت 110

جدول 4-17 توزیع فراوانی دلیل استفاده از اینترنت 112

جدول 4-18 :جدول فی دو مربوط به دلایل استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی 112

جدول 4-19 : بررسی رابطه یبن رفتار های صحیح جستجو و رشته تحصیلی 113

جدول 4-20 بررسی رابطه بین رفتار صحیح جستجو و دوره های تحصیلی 114

جدول 4-21 : توزیع فراوانی مربوط به فراگیری خدمات اینترنت 114

جدول 4-22 : توزیع فراوانی مربوط به عوامل عدم استفاده از اینترنت 115

جدول 4-23 : توزیع فراوانی میزان رضایت دانشجویان از وضعیت موجود اینترنت 116

مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت
فهرست نمودارها

عنوان صفحه

شکل 4-1 :نمودار مربوط به جنس پاسخ دهندگان 94

شکل 4-2 : نمودار سنی پاسخ دهنده گان 95

شکل 4-3 : نمودار مربوط به میزان استفاده دانشجویان 96

شکل 4-4 : نمودار مربوط به نحوه دسترسی دانشجویان 97

شکل 4-5 : نمودار مربوط به میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت 99

شکل 4-6 : نمودار مربوط به مدت زمان استفاده دانشجویان از اینترنت 101

شکل 4-7 : نمودار مربوط به اولویت استفاده از ابزارها و خدمات 104

شکل 4-8 : نمودار مربوط به اولویت دانشجویان در استفاده از منابع اطلاعاتی 104

شکل 4-9 : نمودار مربوط به اهداف دانشجویان در استفاده از اینترنت 106

شکل 4-10 : نمودار مربوط به اهداف پژوهشی دانشجویان 107

شکل 4-11: نمودار مربوط به اهداف آموزشی دانشجویان 109

شکل 4-12 : نمودار مربوط به شناسایی منابع اینترنتی 110

شکل 4-13: نمودار مربوط به نحوه آشنایی دانشجویان با منابع اینترنتی 111

شکل 4-14 : نمودار مربوط به دلایل استفاده از اینترنت 113

شکل 4-15 : نمودار مربوط به دلایل عدم استفاده از اینترنت 114

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید