تحقیق نقش مسكن در جامعه امروزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نقش مسكن در جامعه امروزی دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقش مسكن در جامعه امروزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق نقش مسكن در جامعه امروزی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق نقش مسكن در جامعه امروزی :

تحقیق نقش مسكن در جامعه امروزی

مقدمه:

سیاست و خط‌مشی، رویه، اندیشه و تفكری است كه در سطوح مختلف یك جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انسانی، بكار می‌رود. سازمان‌های مختلفی كه در یك كشور در خدمت نیاز جامعه هستند هر كدام سیاست‌هایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم بكار می‌برند. سیاست‌ها معمولاً راهنمای معیارهای نقد سیاست‌ها در این مقاله بشرح زیر است:

در این‌باره معیار با نیازهای شهری ارتباط برقرار می‌كند سیاستی كه بتواند به نیازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سیاست خوبی تلقی می‌شود.

در این باره نیازها بصورت كلی عبارتند از: كار- مسكن- تفریح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و كشاورزی توریسم- فرهنگ- شبكه‌های تأسیسات شهری و ارتباطات جمعی … در این مقاله سعی شده است با توجه به دسته‌بندی فوق سیاست مسكن در ایران و اروپا مورد نقد بررسی قرار گیرد.

مدیران سطح بالا است و از طریق مراجع قانونی به تصویب می‌رسند و در اختیار مجریان قرار می‌گیرند و مراجع قانونی از مجریان می‌خواهند كه برای اجرای قوانین مورد نظر، مطالعاتی انجام دهند و آنها را پس از تهیه صورت اجرایی قانون به تصویب هیئت دولت برسانند. طی این فرآیند می‌باید هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌های مختلف در زمینه محتوای اجرائی قانون مورد نظر ایجاد گردد. سیاست‌های مسكن در زمینه‌ رفع نیازهای مسكونی مردم بكار می‌رود. نیاز مسكونی یكی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی بشمار می‌رود كه در قانون اساسی حكومت محترم جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده و دولت مكلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است.

در ایران سیاست‌های مسكن معمولاً در برنامه‌های عمرانی 5 ساله دولت، دیده می‌شوند. در سه برنامه‌ای كه بعد از انقلاب تهیه شده در این باره بصورت‌های مختلف سیاستگذاری شده است. در نهایت در برنامه سوم مقادیر مورد نیاز واحدهای مسكونی 7/1 میلیون واحد اعلام شده است كه در 5 سال برنامه باید ساخته شوند تا نیاز به مسكن رفع گردد. مطالعاتی كه باید در این باره انجام انجام گردد، متغیرهائی دارد كه عبارتند از: جمعیت، درآمد و سیاست‌ها.

– معیارهای نقد سیاست ها :‌معیارهای نقد سیاست ها در این مقاله بشرح زیر است.

در این باره معیارها با نیازهای شهری ارتباط برقرار می كنند.

1- جمعیت و خانوار در ایران :

جدول 1:

طی این جدول خانوارهای معمولی ساكن بر حسب نوع واحد مسكونی به تفكیك نقاط شهری و روستائی در سطح كشور در سال 1375 ارائه شده است. با توج به این جدول جمع واحدهای مسكونی كل كشور در این سال معادل 349003/12 واحد بوده كه از آن 189/943/7 واحد نقاط شهری و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائی بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسكونی معمولی و بقیه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونك و زاغه و كپر و سایر انواع واحدهای مسكونی تشكیل شده‌ بوده‌اند. كه معمولاً از كیفیت‌های بسیار پایین برخوردار هستند و نمی‌توان آنها را بعنوان واحد مسكونی تلقی كرد.

جدول شماره 1- خانواده‌های معمولی ساكن بر حسب نوع واحد مسكونی به تفكیك نقاط شهری و روستائی كل كشور 1375

ساكن در نقاط روستاها

ساكن در نقاط شهری

جمع واحد مسكونی

نوع واحد مسكونی

4405814

7943189

349003/12

جمع

4350709

7929830

12280539

واحد مسكونی معمولی

10226

474

10700

چادر

2947

1355

4320

آلونك و زاغه و مشابه

39074

1599

40673

كپر

2858

9931

12789

سایر

مأخذ: مركز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسكن- كل كشور- نتایج تفصیلی سال 1375

جدول 2:

طی این جدول جمعیت كل كشور در سال 1375 و تعداد خانوار و تعداد واحد مسكونی ارائه شده است. برابر این جدول كمبود واحد مسكونی را در سال 1375 می‌توان محاسبه نمود. در مرحله نخست اگر 704694 واحد مطرح شده در جدول (1) از كل واحدها كم شود به تعداد واحد مسكونی معمولی 539/280/12 واحد می‌رسیم و اگر این رقم را از تعداد خانوارها كم كنیم به رقمی معادل 117696 واحد می‌رسیم. باین ترتیب كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد ساختمان. البته این رقم بعد از گذشت 7 سال از 1375، حتماً تغییر كرده.(منظور سال 1382 بوده است)

جدول 2- جمعیت و تعداد خانوار و تعداد واحد مسكونی در سال 1375 در كل كشور

تعداد واحد مسكونی

تعداد خانوار

جمعیت

12349003

12398235

488/055/60

مأخذ: مركز آمار ایران سالنامه آماری كشور در سالهای 1373-1374.

– مركز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسكن- نتایج تفصیلی كل كشور 1375

پیش‌بینی جمعیت و هماهنگی و نظارت

براساس پیش‌بینی‌های طرح كالبدی ملی ایران انتظار می‌رود جمعیت كشور در سال 1400 نزدیك به 130 میلیون نفر برسد، بهمین منوال جمعیت شهری حدود (80 تا 100) میلیون خواهد بود. به زبان دیگر باید گفت كه به ازاء این جمعیت تعداد شهرها و روستاها توسعه پیدا خواهند كرد و لزوماً باید تعداد واحدهای مسكونی چندین برابر شوند. در هر حال واحدهای مورد نیاز چنین جمعیتی احتیاج به یك كار دسته جمعی دولت و بخش خصوصی دارد و ضروریات این امر باید از پیش تهیه شوند كه عبارتند از:

1- زمین

2- مصالح ساختمانی

3- امكانات مالی و سرمایه‌گذاری

4- نیروی انسانی متخصص و كارگر ساده

5- تكنولوژی ساختمانی

6- قوانین و مقررات هماهنگ كه بتواند انواع وزارتخانه‌های مربوط را به موقع هماهنگ نماید كه آنها وظایف خاص خود را به موازات پیشرفت ساخت و سازها انجام دهند.

7- تعیین مقررات و قوانین معین برای مشاركت بخش خصوصی در این امر مهم.

8- اقدامات مستقیم وزارت مسكن و شهر‌سازی در زمینه تهیه واحدهای مسكونی اجتماعی استیجاری بشرط تملیك.

9- نظارت كامل وزارت مسكن و شهر‌سازی به اموارات ساختمانی بخش خصوصی و نحوه سرمایه گذاری این بخش.

درآمد- درصد كوچكی از جمعیت ایران دارای درآمدهای بالائی هستند و آنها در شمال شهر تهران در واحدهای مسكونی مجلل زندگی می‌كنند و تأثیر درآمد آنها در زمینه سرمایه‌گذاری در برجسازی مسكن هم مثبت است و هم منفی این نكته از این نظر مثبت است كه ساخت و ساز برجها ایجاد اشتغال در تولید مصالح و اجرای ساختمانها می‌نماید و در جلوگیری از ركود اقتصادی مؤثر است. اما نكته منفی این موضوع فراهم نبودن تأسیسات، خدمات و راه در رابطه با این نكته است.


دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران :

دانلود تحقیق درمورد بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

مقدمه :

صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه

هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزه مالیاتى ذى‌صلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزه مالیاتى ذى‌صلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.

.در صورتى‌که مؤدى به برگ تشخیص مالیاتى تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود (ماده ق.م.م)

. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه و توافق نماید (که این تواق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعى خواهد بود (ماده ق.م.م).

. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه ننماید و همچنین در صورتى‌که ظرف این مدت اعتراض کتبى خود را به حوزه مالیاتى تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود. (ماده ق.م.م)

. در صورتى‌که مؤدى ظرف مدت سى روز به ممیز کل مراجعه ولى توافق صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به ممیز کل اعتراض خود را تسلیم حوزه مالیاتى نماید مؤدى به‌عنوان معترض شناخته شده در این‌صورتى موارد ذیل حائز ‌اهمیت است:

/. پرونده مالیاتى مؤدى به هیئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هیئت مزبور قطعى است مگر اینکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هیئت یادشده با پرداخت درصد مالیات مورد مطالبه مندرج در رأى هیئت (با احتساب مالیات پرداختى قبلی) اعتراض خود را کتباً به حوزه مالیاتى تسلیم نماید.

/. با اعتراض مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف بدوى به‌شرح مندرج در بند // پرونده مالیاتى مؤدى در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر قابل طرح خواهد بود. رأى این هیئت قطعى خواهد بود. چنانچه هیئت حل اختلاف تجدیدنظر درآمد مشمول مالیات هیئت بدوى را تأیید کند مؤدى علاوه بر پرداخت مالیات مربوطه معادل درصد درآمد مورد اختلاف را به‌عنوان جریمه باید بپردازد.

/. چنانچه مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر هم معترض باشد باید ظرف مدت سى روز از تاریخ ابلاغ رأى هیئت تجدیدنظر مراتب اعتراض کتبى خود را به شوراى‌عالى مالیاتى اعلام نماید. لازم به یادآورى است که در چنین حالتى مؤدى موظف است براى طرح شکایت خود در شوراى‌عالى مالیاتى معادل مالیات مورد رأى هیئت حل اختلاف تجدیدنظر (با احتساب پرداخت‌هاى قبلی) وجه نقد یا تضمین بانکى بسپرد و یا وثیقه ملکى معرفى کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتى باشد معرفى نماید که در این حالت رأى هیئت تجدیدنظر تا صدور رأى شوراى‌عالى مالیاتى موقوف‌الاجرا مى‌ماند (ماده ق.م.م)

راهنمائى‌هاى مالیاتى

. در صفحه اول اظهارنامه‌هاى جدید دو رقم مانده بدهکار گردش دفتر روزنامه در تاریخ تنظیم اظهارنامه و پایان دوره مالى ذکر شده که باید به استناد دفاتر قانونى شرکت‌ها و اسناد کامپیوترى تحویل شده در پایان هر دوره مالى و زمان تنظیم اظهارنامه‌ها تکمیل شود.

. به استناد ماده قانون مالیات‌هاى مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاى صنعتى و درصد درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس از هرگونه پرداخت مالیات معاف مى‌باشند. در چنین حالتى چنانچه شرکتى درآمد حاصل از صادرات کالا داشته باشد تحت رقم درآمد حاصل از صادرات از کل درآمد مشمول مالیات کسر سپس مالیات مربوطه از بقیه درآمد محاسبه و کسر مى‌شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای دارای 28 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای :

دانلود پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای

این پاورپوینت در 28 اسلاید به صورت کامل مقوله انواع نظام های بیمه ای را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

مدل بوریج

مدل بیسمارک

مدل بیمه سلامت ملی

مدل پرداخت شخصی

اهداف عبارتند از :

مراقبت از سلامت مردم

درمان بیماران

و حفاظت مالی خانواده‌ها در برابر هزینه‌های درمان.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رشد اقتصاد ایران در مقایسه با كشورهای منتخب جهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رشد اقتصاد ایران در مقایسه با كشورهای منتخب جهان دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رشد اقتصاد ایران در مقایسه با كشورهای منتخب جهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رشد اقتصاد ایران در مقایسه با كشورهای منتخب جهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رشد اقتصاد ایران در مقایسه با كشورهای منتخب جهان :

رشد اقتصاد ایران در مقایسه با كشورهای منتخب جهان

قسمتی از متن:

كشورهای مورد مقایسه:

آذربایجان، اردن، ارمنستان، ازبكستان، افغانستان، امارات، ایران، بحرین، پاكستان، تاجیكستان، تركمنستان، تركیه، رژیم صهیونیستی، سوریه،عراق، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، كویت، گرجستان، لبنان، یمن.

1-4- دوره زمانی مورد مطالعه:

برای پیش‌بینی 1404-1384

برای مقایسه و استفاده از تجربیات، حداقل یك دهه پیش

1-5- روش‌شناسی:

برای پیش‌بینی استفاده از مدلهای رشد و اقتصاد‌سنجی

برای تجربیات كشورهای و مقایسه از روش كتابخانه‌ای

بررسی بازار سرمایه كشور نشان می‌دهد كه بورس در ایران مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی كشور ساختاری در حال توسعه دارد. مفهوم این واقعیت در كم توسعه یافتگی كیفی شاخص‌های بازار، وجود ریسك بالای سرمایه‌گذاری، کمبود شركت‌های مشاوره و تحلیلگری مالی، ضعف نظام پاسخگوئی، همبستگی ضعیف بین بازار سرمایه و بدنه کلان اقتصاد … نمود می‌یابند. در واقع بسیاری از شاخص‌ها و معیارها در بازار سرمایه ایران حاكی از آن است كه این بازار به دلایل زیر بسیاری از مفاهیم توسعه نیافتگی را به همراه خود دارد:

الف- عمق و عرض كم بازار

ب- كشش بالای منحنی تقاضای سهام كه به شدت تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار دارد.

ج- وجود سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و ناآشنا به اصول و قواعد سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت

رشد اقتصاد ایران در مقایسه با كشورهای منتخب جهان
فهرست منابع

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات 1

1-1- اهمیت موضوع. 2

1-2- سوالات.. 3

1-3- كشورهای مورد مقایسه: 4

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه فایل. 5

2-1- عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی.. 6

2-2- شناسائی كشورهای رقیب ایران. 6

فصل سوم: تحلیل وضعیت ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای.. 7

3-1- مقایسه كشورهای منطقه با ایران از نظر شاخصهای منتخب.. 8

فصل چهارم: بررسی شكاف آتی ایران با كشورهای رقیب.. 11

4-1- برآورد تولید و درآمد ایران برای دوره 1404-1384. 12

4-2- عوامل تاثیرگذار بر TFP. 13

4-3- پیش‌بینی درآمد ملی برای سال 1404. 13

4-4- برنامه‌ای تكلیفی جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز. 14

4-5- آینده درآمد سرانه. 14

فصل پنجم: سیاستهای كشورهای رقیب برای رشد اقتصادی.. 15

5- اقدامات كشورها برای رشد بیشتر. 16

فصل‌ ششم: خلاصه، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات.. 19

6- ارائه پیشنهادات.. 20

منابع: 23

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا :

تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا در 92 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا
فهرست

فصل اول نقش و حیطه کارزنان.

در فعالیتهای غیر زراعی

نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی

دامداری و پرورش طیور

زنبورداری

نوغانداری

صنایع روستایی

فصل دوم.

ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

– ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

— تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه

— کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها

— منزلت اجتماعی و اشتغال زنان.

— جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه

— نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی

– نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

فصل سوم.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه

پیشنهادات

آموزش زنان = آموزش جامعه

پیوستها

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه

هدف : حفظ کیان خانواده

هدف : کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی

هدف: رشد سواد آموزی و گسترش تسهیلات آموزشی

هدف : تأمین نیازهای بهداشتی

هدف : ارتقای منزلت زنان روستایی

تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا
فهرست منابع مأخذ فارسی

نقش و حیطه كارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد كه هر یك بر حسب گستردگی و وسعتی كه دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد كه هر قدر امكان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امكان كشت محصولات متنوع (برنج، مركبات، تنباكو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از كشاورزی خود را تكمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان كه معمولاً در كنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:

دامداری و پرورش طیور

دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شكل سنتی و در جوار سایر اشتغالات كشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی كه برای گاوهایی كه در سطح روستا زندگی می كردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه كاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اكثراً تنها به داشتن یك یا دو گاو اكتفا می نمایند كه این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شكل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همكاری دارند لیكن برحسب نوع و وظایف سهم هر یك از آنها متغیر می باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشكل سنتی و پرورش ماكیان نشان میدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفكیك فصول

نیروی كار

فصول

تعلیف دام

نگهداری در آغل

دوشیدن شیر

علف چینی

پرورش طیور

زن

بهار

100

100

تابستان

100

100

پاییز

10

100

100

زمستان

20

100

100

بهار

100

100

تابستان

100

100

پاییز

90

100

زمستان

100

80

هر یك از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده كه بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.

همانطور كه از جدول مستفاد می گردد اوج حجم كار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان كه امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز كه فصل بیكاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست كه در فصل زمستان كه به آماده كردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می كنند، لیكن دوشیدن از وظایف مختص زنان است كه در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.

از سوی دیگر همانطور كه در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد كه عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است كه اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین كننده پروتئین خانواده می باشد.

صنایع روستایی:

اگر چه روستا و زندگی روستایی با فعالیتهای كشاورزی عجین شده و كشاورزی نقش اصلی را در فعالیتهای توسعه روستایی دارد اما در سه دهه گذشته نقش فعالیتهای اشتغالزا موسوم به فعالیتهای خارج از مزرعه به عنوان فرصتهای تكمیلی اشتغال تولید به افزایش درآمد خانوارهای روستایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه قرار گرفته است. (1)

انواع صنایعی كه در روستاها ممكن است وجود داشته باشد:

الف : صنایع دستی و سنتی

ب : صنایع تبدیلی

ج : خدمات فنی و صنعتی روستاها

جان هامفری دلایل حمایت از صنایع كوچك مقیاس را وابسته به شرح زیر می داند:

1- صنایع كوچك دارای منافع ملی است، چنانكه با داشتن یك بخش صنعتی كوچك توانمند، می توان حضور متنوع كالاهای تولیدی و اشتغال كارآمد را تضمین كرد.

2- صنایع كوچك مقیاس بدون حمایتهای دولتی بوجود نخواهد آمد چرا كه این صنایع دارای محدودیتهای از قبیل رسوخ به بازار است.

صنعتی شدن به عنوان قسمتی از راهبرد و توسعه همه جانبه روستایی در تحقق مهمترین اهداف توسعه روستایی نقش بسزایی داشته است.

در یك جمع بندی كلی از مطالعات صورت گرفته پنج اثر عمده صنعتی شدن و روستا را می توان اینگونه ذكر كرد:

الف : ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، ثبات شغلی و درآمد

ب : كاهش مهاجرتهای روستایی

ج : كاهش نابرابری های منطقه ای با استفاده از منابع محلی و رونق كشاورزی

د: افزایش رفاه روستایی (مسكن، بهداشت، پس انداز) تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و كالاهای مصرفی با دوام ، افزایش آگاهی ها و رونق آموزشی

هـ : گسترش صادرات

با توجه به مطالب ذكر شده باید اذعان داشت كه در شهرستان تالش از انواع صنایع روستایی فقط صنایع دستی سنتی و صنایع تبدیلی آنهم بصورت محدود وجود دارد كه در صنایع تبدیلی معمولاً زنان نقش خاصی ندارند.

______________________________________________________________

تحقیق نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا
فهرست منابع مأخذ فارسی:

1- ازكیا، مصطفی « مقدمه‌ای برجامعه شناس توسعه روستایی: تهران ـ انتشارات اطلاعات 1364.

2- امین زاده، فرخ، جمعیت شناسی كار، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران ایران ـ 1358.

3- انصاف پور غلامرضا حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام.

4- با زن، مارس، كریستیان برمبرژه، گیلان و آذربایجان شرقی.

5- با زن، مارسل، ترجمه دكتر مظفر امین فرشچیان، جلد اول ، انتشارات قدس رضوی. 1379.

6- بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبال، تهران 1372.

7- برداران، مسعود بررسی حبطه فعالیتهای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزش آنان در قالب ترویج خانه‌داری، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشكده كشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 1369.

8- برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه شماره « 3» دوره دوم، 1371.

9- تاكتاك، سابرا، « اقتصاد توسعه » ترجمه دكتر زهرا افشاری، جهاد دانشگاهی 1379.

10- تودارو، مایكل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرهادی، جلد اول، وزارت برنامه و بودجه 1364.

11- جارالهی، فدرا. تاریخچه اشتغال زنان در ایران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 3و4 بهار 1372.

12- جولی، ریچارد « اشتغال در جهان سوم » مسائل و استراتژی، مترجم احمد خزاعی، انتشارات وزارت برنامه « بودجه » چاپ اول، تهران 1378.

13-جهادسازندگی، جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد كشاورزی ایران ـ معاونت طرح و برنامه دفتر مطالعات اقتصادی 1379.

14- جهاد سازندگی، رهیافتهای مشاركت در توسعه روستایی، سلسله انتشارات روشستا و توسعه: شماره 46 تاریخ 1370.

15- جهاد روستا، نقش زنان در توسعه و احیای منابع طبیعی شماره 33 سال 1380.

16- خانی، فضیله « زنان در كانون توسعه جهان سوم » ارائه شده در دومین سمینار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س) آذرماه 1372.

17-خانی فضلیه « جغرافیای جنسیت » نگرشی بر جایگاه زن در جغرافیا، در نهمین كنگره جغرافیدانان ایران. تبریز 1373.

18- دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گیلان، معاونت امور بهداشتی ـ شبكه بهداشت و درمان شهرستان تالش 1383.

19- دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق كودكان سازمان ملل ( یونیسف ) نقش زنان در توسعه، انتشارت روشنگران، 1372.

20- رابینو هـ .ل ولایات دارالمرز ایران ـ گیلان ـ ترجمه جعفر خمامی زاده ـ انتشارات طاعتی 1366.

21-راوندی، مرتضی « تاریخ اجتماعی ایران » جلد سوم، 1370.

22- رهنمایی، محمدتقی. توانهای محیطی ایران، انتشارات رودكی.

23- زنجانی‌زاده، هما. جنبش اجتماعی زنان، انتشارات روشنگران1372.

24-سنبله، نشریه اشتغال زنان روستایی ایران، شماره 107، 1378.

25- سازمان برنامه و بودجه، « برنامه و توسعه‌» شماره 3 دوره دوم 1371.

26-سازمان برنامه و بودجه در كاربرد شاخصهای اجتماعی ـ اقتصادی در برنامه ریزی توسعه. مترجم ـ دكتر هرمز شهدادی، 1377.

27- سازمان برنامه و بودجه « زنان در كشورهای در حال توسعه، قربانیان نامرئی بحران اقتصادی » بی تا.

28- سازمان آب منطقه‌ای گیلان، سالنامه هواشناسی وزارت نیرو.

29- سازمان جهانی خواربار و كشاورزی ( فائو ) نقش زنان در توسعه كشاورزی و جایگاه تصمیم‌گیری، مجله جهاد، شماره 155 و 156، سال دوازدهم، مرداد و شهریور 1371.

30- سازمان فائو « نقش زنان در توسعه كشاورزی‌» ترجمه غعلامحسین صالح نسب، مجله جهاد شماره 153. 1371.

31- سعیدی، عباس، نقش پنهان زنان در توسعه روستایی، دومین سمینار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س)، 1372.

32- شكوری، چنگیز. سیری در كوچ نشینان تالش، انتشارات آذر خزر1382.

33- طالش اندوست، فرشته. سیمای اقتصادی ـ اجتماعی شهرستان تالش معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه 1377.

34- اصلاح عربانی، ابراهیم، « طلیعه كتاب گیلان » گروه پژوهشگران ایران ـ 1377.

35- عظیمی دو بخشری « روند شهرنشینی در گیلان » پایانذ نامه فوق لیسانس، به راهنمایی دكتر شاپور گودرزی نژاد، دانشگاه تهران.

36- گروه بررسی نقش زنان روستایی، وزارت كشاورزی، مجله اقتصاد كشاورزی و توسعه، 1380.

37- مركز تحقیقات روستایی و اقتصادی كشاورزی وزارت كشاورزی ـ نقش اجتماعی و اقتصادی.

38- مركز آمار ایران. فرهنگ آبادیهای كشور ـ استان گیلان ـ 1365.

39- مركز آمار ایران. فرهنگ آبادیهای كشور ـ استان گیلان. 1375.

40- مركز آمار ایران. نتایج تفضیلی مشاركت زنان در نیروی كار 1365-1375.

41- مركز آمار ایران. آمارنامه استان گیلان، سال 1380.

42- مركز آمار ایران. سرشماری نفوس و مسكن، سال 1365-1375.

43- مركز آمار ایران. سالنامه آماری استان گیلان سال 1381.

44- منوری، سید مسعود. تالاب انزلی. نشر گیلكان1369.

45-مرادی، آزاده، مقاله اشتغالزایی زنان روستایی در زمینه صنایع تبدیلی، هوس، نشریه آموزشی ترویجی جهاد كشاورزی، ویژه مروجان زن روستایی، شماره 43-42. 1383

46- مشیری، رحیم.

47- معروفی، پروین، دانش امروز زنان روستایی، نشر آموزش كشاورزی، دفتر ترویج فعالیتهای زنان روستایی، جلد 2، 1378.

48- نادری، ابوالقاسم، «صنعت روستایی و توسعه اقتصادی» در مجله زمینه، سال سوم، شماره 23، خرداد 72.


دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سهام (بورس)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سهام (بورس) دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سهام (بورس)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سهام (بورس)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سهام (بورس) :

مقدمه

رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده كه سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانك ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.

آشنایی با نهادهایی كه در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت كه این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و كالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشكل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانك ها، شركت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشاركت می نمایند.

بورس كالا نیز بازار یكپارچه و سازمان یافته ای است كه در آن خریداران و فروشندگان، تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد كالا كمك كرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسك و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدكننده و هم برای مصرف كننده نهایی به حداقل می رسد.

سرمایه گذاری

·سرمایه

· بازار سرمایه

· سرمایه گذاری

· انواع سرمایه گذاری

· ریسك و بازده

· بورس

با شروع زندگی جمعی انسانها،‌علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا كه هر فرد یا خانواده در ازای كار و خدمت یا عرضه كالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. كشاورزی كه گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می كرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع كشاورز دریافته بود كه اگر بخواهد به تنهایی كلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به كیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.

شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود كه می توانست به جای آنكه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، كشاورزی و گله داری كند، به شكار برود و … ، از آنجا كه در موقعیت بهتری برای كشاورزی بود (مثلا زمین كشاورزیش در كنار رودخانه قرار داشت یا خاك آن حاصلخیزتر بود)، با كیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید كند و اجازه دهد دیگرانی كه در موقعیت بهتری برای شكار هستند برای خودشان و او شكار كنند. بنابراین كافی است او محصولات خود را با شكار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید. این نوع مبادله كالا به كالا كه داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.

این نوع معامله با وجود سادگی، مشكلاتی نیز دارد. عرضه كننده كالا باید همان موقع معامله را پایاپای كند. در صورتی كه شاید كالای طرف مقابل را نه در این زمان بلكه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد. دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مكانی نیز بسیار محدود است، چرا كه نه شكار شكارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه كشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.

چنین بود كه كالای كمكی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد كه تا حد زیادی مشكلات را برطرف می نمود. كالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتكا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع كالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسكوكات آن. با اتكا به این كالای كمكی كه اكنون پول نماینده آن است،‌طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند. كشاورزی كه كالایی برای عرضه دارد، در یك طرف بازار كالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد. اكنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد كه تمامی كالاها و خدمات را با آن بسنجند.

اكنون می توان پول را به جای هر كالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز كرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان كه نیاز باشد به كالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود. میزان پول نزد هر كس قدرت خرید او رانشان می دهد. پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید كالا و خدمات است.

سرمایه

با پیچیده تر و گسترده تر شدن كارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت كه كسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن كار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است كه با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،‌اگر كسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی كافی نخواهد داشت. راه حل این مشكل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراكتی است. بدین معنی كه صاحبان ایده و متخصصان از یكسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریك مساعی و شراكت در سود و زیان ،‌بنگاهی تأسیس می كنند تا در جهت كار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید. بدین ترتیب یك شركت تأسیس می شود، شركتی كه هر مؤسس آن سهمی از مالكیت شركت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است. یك شركت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شركت با مسئولیت محدود، شركت سهامی خاص،‌شركت سهامی عام یا … ).

آنگونه كه شرح داده شد، سرمایه ركن اساسی تشكیل و تأسیس هر فعالیتی است. صاحبان سرمایه با مشاركت صاحبان ایده و تخصص،‌اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،‌صنعتی یا خدماتی می كنند. این شراكت منجر به تشكیل كارخانه ها، كارگاهها و شركتهای بازرگانی و خدماتی می گردد. فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.

اكنون صاحب سرمایه اگر تصمیم بگیرد كه در تأسیس بنگاه اقتصادی دیگری مشاركت نماید، ممكن است مجبور شود مقداری یا تمام سرمایه مصرف شده در بنگاه پیشین را بازپس گیرد. به عبارتی دیگر، از سویی سرمایه ای وجود دارد كه در تأسیس یك واحد اقتصادی بكار رفته است و صاحب آن سرمایه نقداً آنرا در دست ندارد. اما این فرد احساس م یكند كه می تواند با در دست داشتن این سرمایه ،‌كار و فعالیت جدیدی را پایه گذاری نماید. از سوی دیگر، فرد دیگری كه صاحب سرمایه است می خواهد آنرا در فعالیتی با مشخصات موردنظرش سرمایه گذاری كند. كافیست این دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،‌شرایط پرداخت و مشخصات دیگر به توافق برسند. آنگاه سرمایه نخست جای خود را به سرمایه دوم می دهد و در بنگاه دیگر عامل تولید كار و فعالیت و ارزش افزوده می گردد.

بازار سرمایه

سرمایه در یك اقتصاد مدرن خود كالایی قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمایه ركن اساسی بازار و عامل حركت و پویایی در نظام بین المللی است. اصل حركت اقتصادی جوامع را سرمایه و گردش آزاد آن تشكیل می دهد. پیامد سرریز سرمایه در هر جایی، ایجاد كار و اشتغال و پویایی و نهایتاً درآمد و توان اقتصادی و رفاه می باشد.

اصولاً دو تفكر برای كنترل گردش پول و درآمد وجود دارد. تفكر اول مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی است. در این تفكر، با طرد سرمایه داری و بازار آزاد و رقابت ناشی از آن، سعی در متمركز كردن كلیه فعالیتها در دست نظام دولتی می گردد. دولت به نمایندگی از طرف ملت كارخانه تأسیس می كند، واحد تجاری و صنعتی ایجاد می كند و كارگر و كارمند و مدیر و رییس را از طرف خود به كار می گمارد. درآمد حاصل از فروش یا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز می گردد و شاید درصد كوچكی از آن تنها برای كادر مدیریتی در نظر گرفته شود.

از طرفی بعضی از بنگاهها به علت نبود مزایای اقتصادی و دیگر دلایل،‌ممكن است غیر سودده باشند. اما دولت باید به موجب دلایل استراتژیك و مصالح دیگر، آنها را حفظ نماید. پس با وجود سودده نبودن بنگاه،‌كارمندان و مدیران به كار ادامه می دهند و از سوبسید و حمایت دولت برخوردار می گردند. با توجه به این شرایط و با عنایت به اینكه بدنه دولت با زیرنظر گرفتن چندین واحد و بنگاه اقتصادی، بزرگ شده است، نظارت بر این واحدها كاسته شده و چون سودآوری در واحدهای دولتی نفع چندانی برای مدیران و كارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههای دولتی بسوی زیان،‌كم كاری و استفاده از رانت كشیده می شود.

با نگاهی به تجربه كشورهایی كه اداره اقتصاد آنها براساس نظام دولتی بوده است، این موضوع روشن تر می شود. به عنوان مثال آلمان شرقی كه در همسایگی آلمان غربی بود، با اینكه در آغاز هر دو از یك سیستم منشعب شده بودند و موقعیت های اقتصادی تقریباً برابری داشتند، در زمان الحاق، هر ناظری به عیان مشاهده می كرد كه پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی آلمان غربی با اتكا به بازار آزاد و اقتصاد باز، بسیار بیشتر و چشمگیرتر از نظام بسته اقتصاد دولتی آلمان شرقی بود.

دولت هر قدر قوی و صاحب نفوذ باشد، نمی تواند كلیه فعالیتهای مدیران و كاركنان را كنترل نماید. راه حل ناكارآمد آن نیز چیزی جز دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و دست و پاگیر نخواهد بود.

در طرف مقابل، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بر اصل سودآوری فعالیت های اقتصادی و رقابت تكیه می كند. بدین معنی كه كافی است شرایط برای ایجاد یك بنگاه اقتصادی فراهم باشد. آنگاه اگر فرد یا افرادی تصمیم بگیرند تا فعالیت اقتصادی را آغاز نمایند، براساس اصل سودآوری، مؤسسان بنگاه سعی می كنند با مدیران و كاركنانی همكاری نمایند كه بیشترین سود برای بنگاه تضمین شود.

سود بیشتر بنگاه در نگاه اول با كاهش دستمزد كارگران و افزایش قیمت فروش كالا تأمین می گردد. اما با وجود عامل رقابت، كارفرما یا سرمایه دار نمی تواند آزادانه كالایش را با هر قیمتی كه خواست، بفروشد. زیرا وجود فرایند سوددهی كه در آن بتوان با سرمایه گذاری و هزینه مشخص، سود زیادی را بدست آورد، دیگران را تشویق به ایجاد و تأسیس فعالیت مشابه می نماید، و این یعنی ایجاد رقابت، افزایش عرضه و نتیجتاً تعدیل قیمت و محدود شدن سود در حد متعارف بازار. همچنین كارفرما نمی تواند دستمزد كمتر از عرف بازار را به كارگران و دیگر پرسنل بنگاه خود بدهد. زیرا در بازار عرضه نیروی كار و تقاضای آن نیز تعادلی وجود دارد و اگر نیروی كاری حس كند در جای دیگری، شرایط بهتری خواهد داشت، تغییر شغل می دهد. بنابراین كارفرما در صورت رعایت نكردن حقوق متعارف پرسنل، در معرض خطر از دست دادن آنها و اختلال در چرخه كار بنگاه قرار خواهد گرفت.

حدود متعارف بازار نیز باید روشن شود. در بازار آزاد و دارای رقابت سالم، سودآوری واحدهای اقتصادی بازار خود به خود به تعادل خواهد رسید. بدین معنی كه اگر دسته ای از فعالیتهای اقتصادی دارای سودآوری غیرمعمول و زیاد باشد، دیگر سرمایه گذارانی كه در صدد یافتن فعالیتی اقتصادی سودآور هستند، سرمایه های خود را به آن سمت سرازیر می كنند.

سرازیرشدن سرمایه ها و تأسیس بنگاههای مشابه همانگونه كه در بالا شرح داده شد، یعنی افزایش عرضه و ایجاد رقابت و كاهش سود مورد انتظار . بدین ترتیب، در صورتی كه فعالیتی از حد معمول بازار سودآورتر عمل كند (به شرط ریسك یكسان) آنقدر در آن سرمایه گذاری می شود تا سود آن به حد معمول بازار برسد. این مراحل در جهت عكس نیز صادق است. یعنی اگر فعالیتی كم سود باشد، سرمایه ها از آن فعالیت می گریزند تا حدی كه سود آن با سوددهی معمول در بازار یكسان شود. البته در دو جهت یاد شده پارامترهای مهم دیگری مانند فرهنگ و سنت، لختی بازار سرمایه و … وارد می گردد و ممكن است فرآیند بالا به صورت واقعی و در حد كامل آن اجرا نشود،‌ولی جهت حركت بازار سرمایه به ترتیب ذكر شده است.

در اینجا دو نكته قابل ذكر است نخست اینكه در بازارهای سنتی و غیر پیشرفته، از آنجا كه جریان اطلاعات كند بوده (عدم وجود ساز و كارهای مناسب دریافت، جمع آوری، توزیع و تحلیل اطلاعات) و حتی گاهی اوقات مسدود و معوج است (پنهان كردن اطلاعات و وارونه منتشر كردن آن برای انحراف بازار) ، سرمایه گذاران وقتی به سمت فعالیت به ظاهر سودده هجوم می آورند كه اتفاقاً سود آن در اثر ورود سرمایه گذاران قبلی كم شده است. این یعنی افزایش بیش از حد عرضه، كاهش شدید سود ورشكستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی مزبور.

راه حل منطقی برای اصلاح روان سازی جریان اطلاعات،‌بازاری منسجم و توانمند است بنام بورس. در بازارهای بورس كارا است ( از هر نوعی ،‌بورس اوراق بهادار یا بورس كالای كشاورزی یا فلزات) كه اطلاعات جامع و قابل اتكایی منتشر می شود،‌انتشار اطلاعات از سرعت و نفوذ قابل توجهی برخوردار است و واحدهای اقتصادی ملزم می شوند كه اطلاعات درست و دقیق خود را منتشر كنند. زیرا در صورت انتشار اطلاعات نادرست و وارد شدن زیان به سهامداران یا معامله گران بازار بورس، این موضوع از طرق قانونی و حقوقی قابل پیگیری است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی و پیشینه نظری انگیزش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی و پیشینه نظری انگیزش دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی و پیشینه نظری انگیزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی و پیشینه نظری انگیزش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی و پیشینه نظری انگیزش :

مبانی و پیشینه نظری انگیزش

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

انگیزش

تعریف انگیزش

اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین Move که به معنی حرکت است گرفته شده اما این واژه برای توضیح واژه انگیزش بسنده نیست.

از دیدگاه اتکینسون انگیزش عبارت است از: تاثیرهای همزمان در هدایت، قوت و تداوم تلاش.

جونر میگوید:انگیزش عبارت است از اینکه چگونه رفتار آغاز میشود، نیرو میگیرد،نگاهداری و هدایت میشود،باز می ایستد و چه نوع واکنش ذهنی در موجود زنده به هنگامی که همه اینها در جریان است وجود دارد (ستیرز و پورتر 1375، 7).از نظر ستیرز انگیزش یعنی نیروهایی که موجب می­شوند افراد به گونه­ای خاص رفتار کنند (مورهد و گریفین 1377، 8).

همچنین برای انگیزه تعاریف زیادی ارائه شده كه به ذكر چند تعریف بسنده می‌كنیم:

انگیزه عبارت است از یك محرك درونی كه انسان را به انجام كار بر می‌انگیزد.

انگیزه عبارت است از حالت یا شرایطی كه انسان را به انجام كار یا قبول عقیده‌ای ترغیب می‌كند.

انگیزه عبارت است از ایجاد شوق رسیدن به چیزی یا انجام كاری یا درك عقیده‌ای.

خلاصه: انگیزه‌ها چراهای رفتار هستند، آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت می‌شوند و جهت كلی رفتار یك فرد را معین می‌كنند.

مدیران برای حركت به سوی «اهداف سازمانی یا عملیاتی» و پیشبرد كارها انسان‌هایی را در امور مختلف به كار می‌گیرند و همه‌ی آنها را برای وصول به اهداف مزبور بسیج می‌كنند.

به طور كلی شیوه‌های بسیج به كارگیری و حركت دادن انسان­ها برای انجام دادن كار بر دو نوع است:

1 – براساس میل و رغبت؛

2 – براساس زور و جبر.


– Etkinson

– Jouner

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین بسته بندی با سهم بازار محصول زعفران گلستان ومقایسه آن با رقبا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین بسته بندی با سهم بازار محصول زعفران گلستان ومقایسه آن با رقبا دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین بسته بندی با سهم بازار محصول زعفران گلستان ومقایسه آن با رقبا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین بسته بندی با سهم بازار محصول زعفران گلستان ومقایسه آن با رقبا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین بسته بندی با سهم بازار محصول زعفران گلستان ومقایسه آن با رقبا :

بررسی رابطه بین بسته بندی با سهم بازار محصول زعفران گلستان ومقایسه آن با رقبا

(جامعه مورد مطالعه مصرف كنندگان زعفران شهرستان تنكابن)

بررسی رابطه بین بسته بندی با سهم بازار محصول زعفران گلستان ومقایسه آن با رقبا
فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت فایل

اهداف فایل

سوال اصلی فایل

فرضیه های فایل

تعریف عملیاتی متغیرها

سهم بازار

بسته بندی

قلمرو فایل ( مکانی ، زمانی و موضوعی )

محدودیت های فایل

تعریف جامعه و نمونه آماری

روش گردآوری داده ها

الف) منابع اطلاعات اولیه

ب) منابع اطلاعات ثانویه

روش تحلیل داده ها

تعریف بازاریابی

مفاهیم بازاریابی

نیاز

خواسته ها

تقاضا

کالا

مبادله

معامله

بازار

تاریخچه شرکت گلستان

تاریخچه زعفران

اهمیت گیاه زعفران

مصارف غذایی زعفران

بازاریابی زعفران

مصرف کنندگان زعفران ایران

بسته بندی

وضعیت بسته بندی زعفران در ایران

طریقه بسته بندی زعفران

ویژگیهای بسته بندی مخصوص مصرف کننده

توصیف داده ها

جدول ترتیب اولویتهای خرید 130 مصرف کنده زعفران

جدول رتبه بندی کلی خرید مارکهای زعفران

داده های بدست آمده برای فرضیه اول

جدول ترتیب اولویتهای 130 مصرف کننده برای اندازه مارکهای زعفران

جدول رتبه بندی کلی اندازه بسته بندی مارکاهای زعفران

داده های بدست آمده برای فرضیه دوم

جدول ترتیب اولویتهای 130 مصرف کننده برای رنگ مارکهای زغفران

جدول رتبه بندی کلی رنگ بسته بندی مارکهای زعفران

داده های بدست آمده برای فرضیه سوم

جدول ترتیب اولویتهای 130 مصرف کننده برای برچسب بندی مارکهای زعفران

جدول رتبه بندی کلی برچست مارکهای زعفران

تحلیل داده ها

فرضیه اول

الف) فرضه

ب) آماره آزمون

ج) مقادیر بحرانی

د) تصمیم گیری

فرضیه دوم

الف) فرضیه

ب) آماره آزمون

ج) مقادیر بحرانی

د) تصمیم گیری

فرضیه سوم

الف) فرضیه

ب) آماره آزمون

ج) مقادیر بحرانی

د) تصمیم گیری

فرضیه اهم ( مهم )

الف) فرضیه

ب) آماره آزمون

ج) مقادیر بحرانی

د) تصمیم گیری

نتیجه گیری فایل

نتیجه آزمون فرضیه اول

نتیجه آزمون فرضیه دوم

نتیجه آزمون فرضیه سوم

نتیه آزمون فرضیه اهم ( مهم )

پیشنهادات

بررسی رابطه بین بسته بندی با سهم بازار محصول زعفران گلستان ومقایسه آن با رقبا
فهرست منابع

پرسشنامه

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد :

مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد

تعاون و همكاری به دلیل اینكه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاكنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا لغوی تعاون به معنای همكاری و تشریك مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترك خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در كشورهای سوسیالیستی و هم در كشورهای سرمایه داری ملاحظه میكنیم. هر چند كه در كشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به كشورهای سوسیالیستی و كشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم كه در كشورهای سرمایه داری فكر تعاون از اعضای تشكیل دهنده و شركتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت كنندگی را برای تعاونی ها ایفا می كند و این شركتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترك و كمك متقابل انسانها با یكدیگر می باشد.

اما در كشورهای سوسیالیستی كسانی كه در رأس حكومت قرار دارند افراد را وادار به كارهای اشتراكی می كنند و در این كشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاكم اجتماع باید صرف به كار انداختن چرخ های تعاون گردد و این كار آنقدر ادامه می یابد كه افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درك كنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.

مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد
فهرست مطالب

مقدمه :
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق:
تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق:
بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق:
عملکرد تعاونیها :
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها :
تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی:
عملکرد اقتصادی تعاون :
ارائه راهکار و پیشنهادات :
مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها:
ئت
بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی:
منابع و مأخذ

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید