تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف :

تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف

مقدمه

دلایل انتخاب موضوع :

1) با انجام این فایل به این سئوال علمی و كاربردی پاسخ داده می‌شود كه استئوپورز به چه میزان روی Interface استخوان و ایمپلنت موثر است و درمان استئوپورز با استروژن و ویتامین D یا آلندرونایت می‌تواند چه تاثیری بر ارتباط استخوان در Interface با ایمپلنت داشته باشد. از طرفی ارتباط اپیتلیوم و ایمپلنت چه تأثیری بر میزان استئواینتگریشن خواهد داشت.

2) توانایی انجام این فایل از نظر تخصص دندانپزشكی، پرسنل مورد نیاز، تجهیزات و مواد مصرفی و نمونه‌های مورد بررسی كاملا موجود است.

3) موضوع طرح در ارتباط با مشكل قشر وسیعی از جامعه ما می‌باشد كه از پروتزهای دندانی استفاده می‌كنند.

4) پیشینه فایل در مورد تغییرات Osteointegration در استخوان نرمال و مبتلا به Osteoporosis وجود دارد كه هادی طرح می‌باشد. البته فایلی در مورد مقایسه تغییرات Osteointegration پس از درمان با استروژن، ویتامین D و الندرونات در استخوان فك وجود ندارد.

تعیین میزان استئواینتگریشن و بررسی اپیتلیوم در سطح ایمپلنت به روش بدون فلپ در پنج گروه مختلف
فهرست مطالب:

فصل اول ـ مقدمه
دلایل انتخاب موضوع :
بیان مسئله :

فصل دوم ـ بررسی پیشینه فایل
تعاریف

فصل سوم ـ اهداف و فرضیات
اهداف
سؤالات:
فرضیات :

فصل چهارم ـ مواد و روش فایل
متغیرها :
جامعه آماری :
نوع مطالعه
نحوه انتخاب نمونه :
روش اجرای فایل :
طرح تجزیه و تحلیل اطلاعات:
مسائل اخلاقی :

فصل پنجم ـ یافته‌ها
یافته‌ها

فصل ششم ـ بحث و نتیجه‌گیری
بحث:
نتیجه‌گیری:
محدودیتها و پیشنهادها:
منابع

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

چکیده 2-
مقدمه (بیان مسئله)
تاریخچه 18-
بازنگری منابع موجود 24-
اهداف
متغیرهای تحقیق 26-
جامعه مورد بررسی تجربی
روش کار انواع تحقیق 29-
یافته ها (جداول- نمودارها) 38-
بحث 44-
نتیجه گیری
محدودیت ها و پیشنهادات
خلاصه انگلیسی 47-
مراجع 54-

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

1) Gianelly AA, Arena SA, Bernstein L.A: Comparison of Class II treatment changes noted with the light wire, Edgewise and Frankel appliances. Am J Orthod 198 4; 86: 269-
2) Adenwalla ST, kronman JH: Class II division 1 treatment with Frankel and Edgewise applicances. Anlgle orthod 1985; 55:281-
3) Hellekant M, Lagerstrom L, Gleerup A: over bite and overjet correction in a class II, division 1 sample with edge wise therapy. Eur J Orthod 1989; 11: 91-
4) Owen AH: Maxillary in cisolabial responses in calss II, division 1 treatment with Frankel and Edgewise. Angle Orthod 1986; 56:67-
5) Remmer KR, Mamandras AH, Hunter WS, way DC: Cephalometric changes associated with treatment using the Activator, the Frankel appliance, and the Fixed applicance. Am J Orthod 1985; 88: 363-
6) Nelson B, Hansen K, Hagg U: overjet reduction and molar correction in fixed appliance treatment of class II, division 1 malocclusion: Sagittal and vertical components. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; 115: 13-
7) Nelson B, Hansen K, Hagg U: calss II correction in patients treated with class II elastics and with fixed functional applicances: A Comparative study. Am J Orthod Dentofac Orthop 2000; 118: 142-
8) Weichbordt L, Ingervall B: Treatment of class II, division 1 malocclusion with the activator and with the Begg technique. Schweiz Monatsshr Zahnmed 1992; 102: 1037-
9) Aelbers CMF, Dermaut LR: Orthopedics in orthodontics: Part I, fiction or reality, a review of literature. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 110: 513-
10) Ghafari J: Head gear versus function regulator in the early treatment of class II, division 1 malocclusion: a randomized clinical trial. Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 113: 51-
11) Petrovic A, Stutzmann JJ, Oudet C: control process in the postnatal growth of the condylar cartilage. In MC namara JA(ed): Determinats of mandibular form and growth, Monograph 4, Ann Arbor, Mich, 1975, Center for Human Growth and Development, the University of Michigan
12) Rakosi T: The Bionator: a modified activator. In Graber TM et al 1969 (eds): Dentofacial orthopedics with functional appliances, ed 2, St Louis , Mosby 1977:265-
13) Pancherz H: The modern Herbst applicance. In Graber TM et al (eds): Dentofacial orthopedics with functional appliances, 2ed, St Louis, Mosby
14) MC Namara Jr JA, Howe RP, Dischinger TG: A Comparison of the Herbst and Frankel appliances in the treatment of class II malocclusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 1990; 98: 134-
15) Orthon HS: functional appliances in orthodontic treatment: an atlas of clinical prescription and laboratory construction. London, Quintessence publishing
16) Skeiller V: Expansion of the midpalatal suture by removable plates, analysed by the implant method, Trans Eur Orthod Soc 1964,
17) Briedon CM, Pangrazio-kulbersh V,kulbersh R: Maxillary skeletal and dental change with frankel appliance therapy: an implant study, Angle Orthod 1984; 54:226-
18) MC Namara JA, Howe RP, Dischinger TG: A comparison of the herbst and franked appliances in the treatment of class II malocclusion, Am J Orthod Dentofac Orthop 1990; 98: 134-
19) Jorgensen JO: Evening versus morning injections of growth hormone (GH) in GH-deficient patients: effects on 24-hour patterns of circulating hormones and metabo lites. J clin Endocrionol Method 1990; 70: 207-
20) Stevenson S: Is longitudinal bone growth in fluenced by diurnal variation in the mitotic activity of chondrocytes of growth plates J Orthop Res 1990; 8:132-
21) Pancherz H: The mechanism of class II correction and Herbst appliance treatment a chephalometric investigation, Am J Orthod 1982; 83: 104-
22) Tulloch JFC, Phillips C, Proffit WR: Benefit of early class II treatment: progress report of a two-phase randomized clinical trial, Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 113:62-
23) Breitner C: Experimental change of the mesio-distal relations of the upper and lower dental arches. Angle Orthod 1933; 3:67-
24) Breitner C: Bone changes resulting from experimental orthodontic treatment, Am J Orthod 1940, 26:521-
25) Charlier JP, Petrovic A: Recherches sur la mandibular de raten culture d’organes: Le cartilage condylien a-t-il un potential de croissance independent Orthod Fr 1967; 38: 165-
26) Charlier JP, Petrovic A, Hermann-stutzmann J: Effects of mandibular hyper propulsuin on the prechondro blastic zone of young rat condyle, Am J Orthod 1969; 55: 71-
27) MC Namara JA, Bryan FA: Long-term mandibular adaptations to protrusive function in the rhesus monkey (Macaca Mulatta). Am J Orthod Dentofac Orthop 1987; 92: 98-
28) Derichsweiler H: Experimentelle tieruntersuchungen liber verander ungen des kiefergelenkes bei bisslage veranderung, fortsuchr kieferorthop 1958; 19:30-
29) Woodside DG, Metaxas A, Altuna G: primate experiments in malocclusion and bone induction, Am J Orthod 1983; 83:460-
30) Petrovic AG: Experimental and cybernetic approaches to the mechanism of action of functional appliances on mandibular growth. In MC Namara JA, Ribbens KA: Malocclusion and the periodontium, Monograph 15, Ann Arbor, Mich, 1984, center for Human Growth and Development, the University of Michigan
31) Petrovic A: Mechanisms and regulation of mandibular Condylar growth, Acta Morphol Neerl scand 1972; 10:25-
32) Petrovice A, Stutzmann JJ, Gasson N: The final length of the mandible: is it genetically determined In Carlson DS (ed) : Craniofacial biology Monograph 10, Ann Arbor, Mich, 1981, Center for Human Growth and Development, the univesity of Michigan
33) Ahn S, kim J T, Nahm DS: Cephalometric morkers to Consider in the treatment of class II Division 1 malocclusion with the Bionator. Am J Orthod Dentofac Orthod 2001; 119: 578-
34) Wheeler T, Gorray S, Dolce C, Taylor MG, king GJ: Effectivness of early treatment of class II malocclusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 2002; 121:9-
35) Rodrigues M, Henriques JF, Ursi W: Comparative study of the Frankel (FR-2) and Bionator appliances in the treatment of class II maloccusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 2002; 121: 458-
36) Illing M, Morris D, Lee R: A prospective evaluation of Bass, Bionator and twin block appliances. Part 1- the hard tissues. Eur J Orthod 1998 ; 20 : 501-
37) Keeling S,wheeler T, king GJ, Garvan CW, Cohen D, Cabassa S, MC Gorray S, Taylor M: Anteroposterior skeletal and dental changes after early class II treatment with Bionators and headgear. Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 113: 40-
38) Wylie, WL: A quantitative method for the comparison of cranio- facial patterns in different individuals, its application to parents and offspring Am J Orthod 1944; 74: 39-
39) Wylie WL: the assessment of antero-posterior dysplasia. Angle Orthod 1944; 17: 97-
40) Rakosi T, Jonas I, Graber T : Orthdontic Diagnosis. Color Atlas of Dental Medicine, TM. Medical Publishers Inc. , New York. 1993; 190-
41- اسلامیان ل : مقایسه کاربرد دو روش درمانی فانکشنال و کلاس II الاستیک
Edge wise در بیماران کلاس II اسکلتال – مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛ دوره 15 ، شماره 1 ، سال 1381

چکیده

دستگاههای فانکشنال و ثابت در مطالعات بسیاری جهت بررسی چگونگی نحوه عمل آنها در درمان ناهنجاریهای کلاسII مورد مقایسه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثرات دستگاه Bionator  بر روی رشد مندیبل در 3 گروه متفاوت رشد صورتی می‌باشد. (Normal Bite Deep Bite , Open Bite) سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان 30 بیمار  ساله (7 دختر و 23 پسر ) دارای ناهنجاری کلاس II ، Div1 در سه گروه 10 نفری که با دستگاه Bionator درمان شده بودند، بررسی شد. متغیرهایtoSN 1­ ، IMPA ، SNA ، SNB ، ANB ، طول فک بالا و فک پائین ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت ، ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت ، ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت نسبت به قدامی‌تحتانی صورت ، ایندکس جارابک ، زاویه SN-MeGo ، آنالیز wits ، میزان اورجت و اوربایت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج از آزمونهای آماری ANOVA , Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی استفاده شد. بزرگنمایی اندازه های خطی محاسبه گردید. تغییرات متغیرها در 3 گروه مقایسه و معنی دار بودن آنها با آزمونهای
ANOVA, Paired T Test ، کروسکال والیس ، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی سنجیده شد. سن بیماران در 3 گروه درمانی تفاوت معنی داری نداشت. در هر 3 گروه SNA و ANB کاهش ، ایندکس جارابک افزایش، اورجت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار بود

شاخص Wits افزایش، تمایل اینسایزور بالا کاهش ، طول فک پائین و بالا و تمایل دندانهای قدامی‌پائین افزایش و اوربایت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار نبود

در درمان ناهنجاری کلاس II تغییرات هم بصورت دنتال و هم بصورت اسکلتال مشاهده شد ولی تغییرات دنتال در زاویه IMPA و تغییرات اسکلتال بصورت افزایش ایندکس جارابک مشاهده شدند

دستگاه Bionator با توجه به کاهش میزان اورجت و زاویه ANB و تصحیح رابطه مولرها در تصحیح کلاس II اسکلتال بیماران هر سه گروه موفق بود

به عنایت تغییرات متغیرهای عمودی رشد فک پائین (که در این مطالعه SN-MeGo ، ایندکس جارابک و نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت می‌باشند ) می‌توان به نفع بیمار Bionator را برای هر سه مورد رشد فک پائین بکار برد، ولی در میزان ریلیف کردن یا نکردن آکریل، کنترل بیماران و توجه به مدت زمان نگاهدارنده دستگاه پس از کسب اهداف درمانی دقت نمود.

   مقدمه

مطالعات مقایسه ای بسیاری برای درمان ناهنجاری کلاس II توسط دستگاههای ثابت و انواع متفاوت دستگاههای فانکشنال در سنین رشد انجام شده است. در بیشتر این مطالعات نوع  دستگاهها، نمونه گیری، زمان درمان و پیگیری بیماران با یکدیگر تفاوت دارد

عده ای جهت مقایسه از دستگاه ثابت Edge wise , light wire(5،1) و عده ای از دستگاه Begg (7،6) و از دستگاههای فانکشنال مثل فرانکل،(5،4،2،1)  Herbst (7) و اکتیواتور(8،5) استفاده نموده اند و عده ای دیگر دستگاههای خارج دهانی(10،9،2) و یا کلاس II الاستیک(7،2) را با دستگاههای فانکشنال مقایسه کرده اند

در مطالعات فوق تغییرات درمانی توسط سفالوگرام لترال بررسی شده است(7،6،5،3،2،1). عده ای تغییرات را بیشتر دندانی و عده ای تغییرات را اسکتال مشاهده کرده اند(14،9،1)

در این مطالعات مقایسه ای انجام شده به دستگاه Bionator اشاره ای نشده است. به همین جهت در این تحقیق  در نظر است  سفالوگرام لترال بیماران دارای ناهنجاری کلاس II  که با استفاده از دستگاه فانکشنال Bionator در سه گروه رشدی Open Bite , Deep Bite , Normal Bite درمان شده‌اند بررسی شده ، تغییرات دندانی و اسکلتال آنها مقایسه شود

تاریخچه

آقای Kingsley که یکی از ارتودنتیست امریکایی در سال 1879 با ابداع اولین دستگاهی که مندیبل را به سمت قدام موقعیت می‌داد، مشهور شده است، به هر حال اکثراً معتقدند اولین دستگاه فانکشنال متحرک یعنی monobloc در سال 1902 در فرانسه توسط Robin اختراع شد. سه سال بعد در کنگره دندانپزشکی در برلین Horbst یک دستگاه ثابت pin and tube را برای قرار دادن مندیبل در موقعیت قدامی‌معرفی نمود. معروفترین دستگاه فانکشنال Activator به طور مستقل توسط Andresen در دانمارک در سال 1908 ساخته شد و بعداً در نروژ توسط همکار وی Hauple اصلاح گردید. ابتکاری جدیدتر در طراحی دستگاه فانشکنال در آلمان توسط Frankel ارائه  شد و در سال 1966 معرفی گردید. این طرح دستگاهی منحصر بفرد بود چرا که اساساً  tissue-borne بوده و جای تکیه بر دندانها به طور عمده در وستیبول بر روی بافتها تکیه داشت. متعاقب معرفی این دستگاه، طرحهای اصلاح شده بیشماری از دستگاههای متحرک فانکشنال ارائه گردید. تمام این دستگاهها مندیبل را در موقعیت قدامی‌تحتانی قرار داده و با این هدف که فشاری که توسط عضلات و بافت نرم برای reposition نمودن فک به سمت عقب و موقعیت اولیه خودش اعمال می‌شود رشد فک را به منظور تصحیح مشکل کلاس II  اسکلتال اصلاح می‌کند

 

 

موارد استفاده و اهداف درمان با دستگاههای فانکشنال

دستگاههای فانکشنال ClII به منظور قرار دادن مندیبل در یک موقعیت قدامی‌ و تحتانی برای تحریک یا تسریع رشد مندیبل طراحی شده اند. از لحاظ تئوری هدایت کندیلهای مندیبل به خارج از حفره گلنوئید فشار اعمال شده روی غضروفهای کندیلی در حال رشد فعال را کاهش داده میزان رشد داخل غضروفی را بیشتر از حد نرمال افزایش می‌دهد.(11) اگر چه هدف دستگاه فانکشنال بطور اولیه افزایش رشد قدامی‌و تحتانی مندیبل می‌باشد ولی آنها معمولاً به نحوی طراحی شده اند که از رویش اکلوزالی و مزیالی دندانهای  خلفی ماگزیلا ممانعت به عمل آورده و رویش مزیالی دندانهای خلفی مندیبل را ترغیب می‌نماید. دستگاه بایستی در طول مدت زمان کافی در خلال دوران رشد فعال مندیبل مورد استفاده قرار گیرد. اندیکاسیون ایده آل برای استفاده از این دستگاه در تصحیح مال اکلوژن ClII اسکلتال در موارد deficiency مندیبل می‌باشد. علاوه بر deficiency مندیبل همراه با تکامل نرمال ماگزیلا وضعیت مناسب دیگری برای درمان با دستگاه فانکشنال در مواردی است که ارتفاع صورت نرمال بوده یا بطور خفیف کاهش یافته است ؛ چرا که از لحاظ تئوری اکثر این دستگاهها رویش دندانهای خلفی مندیبل را ترغیب می‌نمایند. اندیکاسیون اپتیمال دیگر برای دستگاههای فانکشنال، پروتروژن مختصر انسیزورهای ماگزیلا و مندیبل می‌باشد، در نهایت اینکه همانند درمان با هدگیر بیمار باید دارای رشد مندیبولری فعال، بطور عمده در جهت قدامی‌باشد، توجه به این مطلب حائز اهمیت می‌باشد که اگر چه ممکن است موارد استفاده از دستگاههای فانکشنال و هدگیرها مختصری متفاوت باشد ولی مقایسه اثرات درمانی آنها نتایج مشابهی را ارائه می‌دهد

انواع دستگاه فانکشنال : دستگاه فانکشنال واژه ای شایع برای طیف وسیعی از دستگاهها می‌باشد که اکثر آنها به نحوی طراحی شده اند که به واسطه قرار دادن مندیبل در یک موقعیت قدامی‌و تحتانی که از لحاظ تئوری رشد مندیبل را افزایش می‌دهد منجر به تصحیح روابط ClII اسکتال می‌شوند. تمام دستگاههای فانکشنال وسایلی داخل دهانی بوده و تقریباً همه آنها tooth-borne یا ساپورت شونده توسط دندان می‌باشند به غیر از چند استثناء این دستگاهها  متحرک بوده و به طور عمده شامل اجزاء آکریلی و سیمی‌برای گیر (retention ) و ساپورت می‌باشند. اگر چه تنوع زیادی در انواع مختلف دستگاههای فانکشنال وجود دارد، بطور معمول آنها را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود

1-removable tooth borne

2- removable tissue-born

3- fixed tooth borne

شایعترین دستگاههای فانکشنال ، دستگاههای متحرک tooth-borne شامل: 1-  Activator  2- Bionator 3- Twinblock می‌باشد. به منظور نیل به اثرات دندانی و اسکلتال مطلوب، این دستگاهها وابسته به کشش بافتهای نرم می‌باشد که این کشش بواسطه قرار گیری قدامی‌و تحتانی مندیبل و فعالیت عضلانی ایجاد شده به دلیل تلاش مندیبل برای  بازگشت به موقعیت اولیه‌اش حاصل می‌شود. معمولاً چنین است که  اکتیویتور شامل یک اسپلینت آکریلی بزرگ همراه با یک فلنج لینگوالی بزرگ برای حفظ مندیبل در وضعیت قدامی‌و تحتانی می‌باشد . دستگاه اولیه به طور شل به واسطه لبیال بوماگزیلا و ترانس پالاتال آرچ به منظور ایجاد ساپورت در محل خود نگه داشته می‌شود. هدف از چنین گیر مختصر بر طبق این نظریه بود که فانکشن مداوم با استفاده  از فعالیت عضلانی برای حفظ فعال دستگاه در محل، اثرات درمان را تشدید می‌سازد. این خصوصیت باعث ارائه  واژه های دستگاه فانکشنال و activator گردید. تراشهایی در آکریل برای هــدایت رویش دندانهای خلفی به منظور کمک به تصحیح اکلوژن Cl II انجام می‌شود. دندانهای خلفی ماگزیلا به رویش دیستالی اکلوزالی  و باکالی ترغیب شده ، در حالیکه دندانهای خلفی مندیبل به سمت مزیال واکلوزال هدایت می‌شوند

نوع دیگری از اکتیوتیور حاصل اصلاحات صورت گرفته در آن توسط Harvold در دانمارک  و Woodside در کانادا بود. این اصلاحات شامل افزایش باز شدگی مندیبل به منظور بهبود گیر Retention و افزایش کشش بافت نرم بود. بعلاوه، به جای facet های خلفی از آکریل اینتراکلوزال برای جلوگیری از رویش دندانهای خلفی ماگزیلا وایجاد فضا به منظور رویش بدون مانع دندانهای خلفی مندیبل استفاده شد. همچنین پوشش آکریلی روی لبه انسیزال انسیزورهای مندیبل برای به حداقل رساندن پروترکشن این دندانها در طی درمان ، قرار گرفت. از آکریل کامی‌به جای وایر عبور کننده از عرض کام استفاده شد. سپس  فنرهای محصور شده در آکریل تعبیه شد تا دستگاه را به سمت جلو جابجا کرده  بیمار را مجبور سازد تا بطور فعال برای حفظ دستگاه در محل فانکشن انجام دهد. تغییرات دیگری نیز در دستگاه ها صورت گرفته است که از طرح پایه عدول نمی‌کند، این تغییرات شامل 1- حذف فنرهای جابجا کننده ، 2- جایگزینی لبیال بوماگزیلا با labial torquing spring 3- اضافه نمودن کلاسپ‌های مولری 4- اضافه کردن پدهای لبی یا گونه ای به منظور برداشتن فشار لب یا گونه از روی دندانها  5- اضافه نمودن اجزاء فعال مانند پیچهای اکسپانشن برای فعال شدن در بعد عرضی یا قدامی- خلفی  6- فنرهای برای tipping دندانها می‌باشند

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

معرفی و بررسی دندانپزشکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 معرفی و بررسی دندانپزشکی دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معرفی و بررسی دندانپزشکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي معرفی و بررسی دندانپزشکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن معرفی و بررسی دندانپزشکی :

دندانپزشك به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر باشد كه عنوان این رشته را دهان‌پزشكی گذاشت.در گذشته دندانپزشكی را مساوی با دندانسازی می‌دانستند. اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشكی است. «رشته دندانپزشكی در مقطع دكترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد. دندان‌پزشكی یك علم تخصصی است كه سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوی مهم در سلامت جسم و روح، زیبایی و ادا كردن كلمات تامین می‌كند. همچنین به یاری این علم می‌توان بسیاری از بیماری‌ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیری نمود.
ماهیت :

این مقطع دارای دو دوره مجزای 2 و 4 ساله است. كه در 2 سال اول دانشجویان واحدهای علوم پایه مثل بیوشیمی، آناتومی، بافت‌شناسی، فیزیولوژی، ژنتیك، میكروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی را می‌گذرانند و بعد از 2 سال وارد دوره تخصصی دندانپزشكی شده و دروس اختصاصی خود را در زمینه آسیب‌شناسی فك و دهان، ارتودنسی، اندودنتیكس، پروتزهای ثابت و اكلوژن، پروتزهای متحرك و فك و صورت ، پریودنتولوژی، ترمیمی و مواد دندانی، بیماری‌های دهان و دندان، جراحی دهان و فك و صورت، دندانپزشكی كودكان و رادیولوژی دهان و فك و صورت می‌گذرانند. و در نهایت می‌توانند بیماری‌های دهان و دندان را تشخیص داده و در حد یك دندانپزشك عمومی نسبت به درمان آنها اقدام كنند.»…

….

رشته‌های مشابه و نزدیك به این رشته :
وجوه مشترك علمی وسیعی كه این رشته با رشته پزشكی دارد، به دندان‌پزشك این مهارت را می‌دهد تا با شناخت همه جانبه ساختمان بدن و فیزیوپاتولوژی آن خدمات و درمان‌های لازم را در راستای تخصصی خود ارائه دهد.
وضعیت نیاز كشور به این رشته در حال حاضر :
اگرچه اهمیت رشته دندان‌پزشكی در شهرهای بزرگ و متوسط تا حدود زیادی روشن است، اما متاسفانه هنوز این رشته نتوانسته است ارزش والای خود را در شهرهای كوچك و روستاها، آن‌چنان كه باید نشان دهد. گرایش روزافزون داوطلبان به این رشته و مراجعه رو به افزایش شهروندان به شاغلان این حرفه ، می‌تواند اهمیت قابل ملاحظه و نیاز به متخصصان را در این رشته ، حتی در مقایسه با سایر رشته‌های پزشكی به وضوح نشان دهد.
نكات تكمیلی :
اما تحصیل در این رشته خالی از مشكل نیست . دكتر صنوبری نیز در مورد دشواری‌ها و مشكلات این رشته می‌گوید:
«دندانپزشكی حرفه‌ای است كه با كارهای عملی بر روی بیمار همراه است، بنابراین امكان انتقال بیماری‌های عفونی مثل «هپاتیت» یا «ایدز» از بیمار به پزشك بسیار زیاد است و دندانپزشكان باید همواره به اصول كنترل عفونت توجه داشته باشند چون یك كوتاهی یا اشتباه می‌تواند برای آنها عواقب ناخوشایندی داشته باشد. همچنین یك دندانپزشك باید بطور مرتب نرمش و ورزش كند تا دچار كمردرد و پادرد مزمن نگردد.» …

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق دندان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق دندان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق دندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق دندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق دندان :

دندان در 20 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فصل اول

آشنایی با دندان

دهان اولین قسمت دستگاه گوارش که از لب شروع می شود و به حلق منتهی می شود دو فک در دهان وجود دارد فک بالا ثابت است ولی فک پایین حرکت می کند و باعث باز و بسته شدن دهان می شود در هر فک حفره هایی وجود دارد که ریشه های دندان در آن قرار می گیرد در این حفره ها دندان ها به وسیله الیافی به استخوان فک متصل می شود .

روی آرواره ها و دور دندان را لثه می پوشاند به آرواره لثه و الیاف نگهدارنده دور دندان بافت نگهدارنده دندان می گویند .

دهان انسان در اعمال زیادی همچون چشیدن ، گاز گرفتن ، جویدن ، خندیدن و … شرکت می کند اولین قدم در راه گوارش غذا ، خرد کردن و جویدن مواد غذایی است که توسط دندانها صورت می گیرد هر کدام از دندانها با شکل خاص خود عمل جویدن را انجام می دهند دندانهای پیش برای بریدن ، دندانهای نیش برای پاره کردن و دندانهای آسیا برای خرد و نرم کردن لقمه غذا شکل گرفته اند .

دوره دندانی

هر انسان دو سری دندان دارد ( دندانهای شیری و دندانهای دایمی ) و سه دوره دندانی ( شیری ، مخلوط و دایمی ) دارد .

از سن 6 ماهگی که در دهان نوزاد اولین دندان شیری رویش می یابد تا سن 6 سالگی که اولین دندان دایمی در دهان می روید دوره دندانی شیری می گویند در این دوران فقط دندان شیری در دهان وجود دارد از 6 تا 12 سالگی دندانهای شیری جای خود را به دندانهای دایمی می دهند این زمان را دوره دندانی مخلوط می گویند در سن 12 سالگی که هیچ دندان شیری در دهان وجود ندارد و فقط دندانهای دایمی وجود دارد تا آخر عمر دوره دندانی دایمی گفته می شود .

دندانهای شیری

دندانهای شیری معمولا ً از سن 6 ماهگی شروع به رویش می کنند و تا 5/2 سالگی تکمیل می شوند البته زودتر در آمدن و یا تأخیر در رویش به مدت چند ماه طبیعی است ولی اگر از 9 ماه بیشتر شود باید به دندانپزشک مراجعه کرد تعداد دندانهای شیری 20 عدد است یعنی یک کودک در هر فک 10 دندان دارد و این ده دندان به صورت چپ و راست به صورت قرینه وجود دارد اسم این پنج دندان از خط وسط به طرف عقب عبارتند از : دندان پیش میانی که بطور قرار دادی با حرف A نشان داده می شود دندان پیش طرفی و یا B دندان نیش یا C دندان آسیا اول یا D دندان آسیای دوم یا E

تعداد و انواع دندانها در فک بالا و پایین مساوی است در هر فک نیز تعداد دندانهای نیمه راست و چپ مشابه است .

نیمه چپ فک بالا نیمه چپ فک پایین

نیمه راست فک بالا نیمه راست فک پایین

برای اسم بردن هر دندان باید جای آن را در فک مشخص کرد برای این کار از شکل زیر استفاده می شود .

می توان شکل فوق را خلاصه کرد و فقط علامت دندانهای مورد نظر را نوشت :

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

 چکیده

مقدمه

کلیات

متغیر های موثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان

1-اضطراب مادری

2-تاریخچه پزشکی

3-آگاهی از مشکلات دندانی

طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری

والدین بیمار خردسال

راهبرد های گروه دندانپزشکی

کنترل رفتار و ارتباط با کودکان

مروری بر مقالات

اهداف مطالعه

مواد و روش ها

معیارهای ورود به مطالعه

ساخت فیلم

روش اجرای تحقیق

آزمون t  و روش : V.C

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

1-Abushal M,Adenubi J:Attitudes of Saudi parents toward behavior management techniques in pediatric dentistry.J Dent Child.2003;70:104-

2-Mc Donald RE,Avery DR:Dentistry for the child and Adolescent.8th Ed.St Lois:The c.v Mosby co.2004;chap

3-Mc Donald RE,Avery DR:Dentistry for the child and Adolescent.8th Ed.St Lois:The c.v Mosby co.2004;chap 3:35-

4-WWW.AAPD.org:Guidline on Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient.Revised 2006.Reference Manual 2006-

5-Pinkham JR,Cassmassimo PS:Pediatric dentistry infancy through adolescence.4thEd.Elsevior.2005;chap 23:394-

6-Kupietzky A:Effects of video information on parental preoperative aمقاله بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکانiety level and their perception of conscious sedation V.S General Anesthesia for dental treatment of their young child.J clin Pediatr 2006;13:151-

7-Alammouri M:The Attitudes of parents toward behavior management techniques in pediatric dentistry.Jclin Pedatr Dent 2006;30:310-

8-Eaton J.J,McTigue D.J,Fields H.W,Beck F.M:Attitudes of contemporary parents toward behavior management  techniques used in pediatric dentistry.J Pediatr Dent 2005;27:107-

9-Peretz B,Zadik D:Parents attitudes toward behavior management techniques during dental treatment.J Pediatr Dent.1999;21:201-

10-Scott S,Gracia-Godoy F:Attitudes, of Hispanic parents toward behavior management techniques .J Dent Child.1998; 7  :128-

11-Lawrence SM,Wilson S.Odom JG ,McTigue DJ et. al:Parental  attitudes  toward behavior management techniques used in pediatric dentistry.J Pediatr Dent 1991;13:151-

12-Havelka C,McTigue D,Wilson S et.al:The influence of social status and prior explanation on parental attitudes toward behavior management techniques.J Pediatr Dent 1992;14:376-

13-Murphy MG,Fieldes Jr HW,Machen JP.Parental acceptance of pediatric dentistry behavior management techniques.Pediatr Dent .1984;6:193-

کلیات

پایه و اساس رشته دندانپزشکی کودکان توانایی هدایت کودکان با تجربیات دندانپزشکی آنها است.در کوتاه مدت این مهارت دندانپزشک امتیازی برای تامین نیازمندی های فوری دندانپزشکی کودکان است.بیشتر آثار سودبخش ماندگار نیز ، هنگامی که بذر های سلامت دندانی آینده کودکان در اوایل زندگی کاشته شود،حاصل می شود.اگر هدف حرفه دندانپزشکی را ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به این رشته و بهبود سلامت دندانی جامعه بدانیم ، کودکان راه منطقی رسیدن به این هدف در آینده اند

متغیر های موءثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان

کودک مضطرب و ترسویی که پیش بینی ملاقات ناخوشایندی را می کند،در مقایسه با کودکی که ترس واضطراب کمتری دارد،بیشتر مستعد داشتن چنین تجربه ناخوشایندی است.اضطراب یا ترس بر رفتار کودک و بر موفقیت ملاقات دندانپزشکی تاثیر زیادی می گذارد.مکتبهای مختلف روانشناسی اضطراب را خصوصیتی شخصیتی می دانند،اما عقاید گوناگونی را درباره منشا این ویژگی ابراز می کنند.متغیر های بسیاری را در پیشینه کودکان با این رفتارها ،مربوط دانسته اند: (3)

1-اضطراب مادری

در سالهای گذشته مرسوم بود که مادران بیشتر از پدران کودک را به مطب دندانپزشکی می آوردند.اضطرابی که مادران در ملاقاتهای دندانپزشکی از خود نشان می دادند،منابع دندانپزشکی را تحت تاثیر خود قرار داده است.اگر چه در آینده نزدیک ممکن است این عنوان به “اضطراب والدین”تغییر نام دهد.در حال حاضر چنین تغییری می تواند زود هنگام باشد.بیشتر تحقیقات نشان دهنده رابطه مهمی بین اضطراب مادر و رفتار کودک از نظر همکاری در اولین ملاقات دندانپزشکی است.اضطراب زیاد والدین بر رفتار کودکان آنها تاثیر منفی دارد.دانسته های علمی نشان می دهد که اضطراب مادران بر کودکان در تمام گروههای سنی تاثیر دارد. بیشترین اثر آن بر کودکان زیر 4 سال است. زیرا همزیستی بین کودک و مادر از نوزادی آغاز می شود و به تدریج رو به کاهش می گذارد.(3)

2-تاریخچه پزشکی

توافق عمومی وجود دارد که کودکانی که دارای تجربه مثبت پزشکی هستند، همکاری بهتری با دندانپزشکان دارند. کیفیت ملاقاتهای گذشته از نظر احساسی از تعداد ملاقاتها مهم تر است. دردی که کودک در ملاقاتهای پزشکی قبلی تجربه کرده است ، نکته مهم دیگری در تاریخچه پزشکی اوست. این درد ممکن است ، خفیف یا شدید ، حقیقی یا خیالی باشد. با وجود این باور های والدین در مورد درد ملاقاتهای پزشکی گذشته نیز بررفتاروهمکاری کودک درمحیط دندانپزشکی موءثراست

همچنین مطالعات نشان میدهد که تجربیات بد جراحی گذشته،بر رفتار کودکان در اولین ملاقات دندانپزشکی تأثیر دارد،اما این حالت در ملاقاتهای بعدی دیده نمی شود.(3)

3-آگاهی از مشکلات دندانی

برخی از کودکان ممکن است از مشکلات دندانی خود آگاه باشند.این مشکل ممکن است وخیم مانند آبس مزمن دندانی ویا ساده مانند رنگ گیری با منشأ خارجی دندانها باشد.با وجود این گرایشی به رفتار در اولین ملاقات دندانپزشکی وجود دارد،زیرا کودک میداند که مشکل دندانی دارد. چنین رفتاری ممکن است از جانب والدین به کودک انتقال یابد

دندانپزشک با آگاهی از اهمیت این متغیر می تواند والدین را از ارزش اولین ملاقات دندانپزشکی کودک قبل از بروز مشکلات دندانی آگاه سازد.(3)

طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری

در طی معاین کودک میزان همکاری وی مورد توجه قرار می گیرد، زیرا کلیدی برای انجام درمان محسوب می شود

روشهای گوناگونی برای طبقه بندی رفتار کودکان در محیط دندانپزشکی وجود دارد

طبقه بندی بالینیWright  کودکان را در سه دسته قرار می دهد:   1- همکار   2- فاقد توانایی همکاری   3- بالقوه همکار

1-    کودکان همکار دارای آرامش معقول و حداقل بیم و هراس هستند و حتی ممکن است علاقه مندی و اشتیاق از خود نشان دهند.آنها می توانند با روش مستقیم و شکل دهی به رفتار درمان شوند. وقتی معیاری برای رفتار تعیین می شود،آنها در آن چهار چوب عمل می کنند

2-    کودکانی که نمی توانند همکاری کنند بر عکس هستند.کودکان خردسال در این دسته قرار دارند زیرا به علت سن کم ارتباط با آنها مشکل است و نمی توان درک مطلب را از آنها انتظار داشت.گروه دیگری که همکاری نمی کنند ، دچار ناتوانیهای خاص یا معلولیت هستند.شدت وضعیت آنها مانع همکاری به روش معمول است. در چنین مواردی که کودک فاقد توانایی همکاری است ، باید روشهای کنترل رفتاری ویژه ای را به کار برد مثل P.B

مشکل رفتاری ، واژه مشخصی است که می توان به کودکی نسبت داد که با استعداد است ، ولی توانایی همکاری ندارد. رفتار اینها با کودکانی که فاقد توانایی همکاری هستند متفاوت است ، زیرا این کودک توانایی انجام همکاری را دارد

روش دیگری که در تحقیقات علوم رفتاری به کار می رود سنجش رتبه ای رفتار Frankl است.این معیار رفتار های مشاهده شده را به 4 دسته تقسیم می کند که از کاملا مثبت تا کاملا منفی متغیر است. شرح مقیاس به این گونه است

رتبه 1 / کاملا منفی: از درمان سر پیچی می کند و به شدت گریه می کند یا تر سو است

رتبه 2 / منفی: تمایل به قبول درمان ندارد ، همکاری ندارد، شواهدی از رفتار منفی نشان می دهد ولی چشمگیر نیست ( کج خلقی ، کناره گیری )

رتبه 3 / مثبت : درمان را قبول می کند همزمان احتیاط هم دارد،تمایل به موافقت با دندانپزشک را دارد، همزمان شرط می گذارد ولی دستورات دندانپزشک را با همکاری پیروی می کند

رتبه 4 / کاملا مثبت: رابطه خوبی با دندانپزشک دارد و به اعمال دندانپزشکی علاقه مند است ، می خندد و لذت می برد

روش طبقه بندی Frankl وسیله تحقیق عمومی است و برای ثبت رفتار های کودکان در مطب دندانپزشکی باید به شکل مختصر در آید.درمانگر می تواند کودکانی را که رفتار همکارانه مثبتی از خود نشان می دهند با علامت + یا ++ مشخص کند . بر عکس رفتار غیر همکارانه را با نشانه های – یا – – یاد داشت نماید. نقص این روش ، کافی نبودن اطلاعات بالینی درباره کودکان غیر همکار است. برای مثال اگر کودکی به عنوان – تلقی شد به کار برنده این روش طبقه بندی مجبور است که کیفیت واکنش را تعریف و درجه بندی کند. با ثبت “- ، گریان ” توصیف بهتری از مشکل بالینی حاصل می شود.(3)

والدین بیمار خردسال

والدین تقریبأ از هنگام تولد فرزندانشان، رفتار آنها را به کمک رفتارهای ویژ انتخابی تشویق و تنبیه ،روشهای انظباطی و مقداری آزادی دادن شکل میدهند.حداقل در سالهای اول،اصولاً این والدین هستند که کودکان کارهای خوب وبد را از آنها می آموزند. فرهنگ والدین و  وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین تا حدّی در قبول روشهای کنترل رفتاری تأثیر دارد . بعنوان مثال اکثر والدینی که وضعیت اجتماعی- اقتصادی بهتری دارند مخالف روش بیهوشی عمومی هستند. کاهش قبول این روش ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که گروه اجتماعی مرفه تر نسبت به خطر های بیهوشی عمومی آگاهتر هستند

همچنبن اکثر والدین آینده نگر و وظیفه شناس با سطح متوسط ،تمایل به دریافت فوری مراقبتهای دندانپزشکی هستند وآنها مسواک زدن و معاینات دندانپزشکی را به عنوان امری بدیهی می پذیرند.برخی دیگر از والدین هم از نظر اقتصادی- اجتماعی در درج متوسط یا بالا قرار دارند و ممکن است از اهمیت دندانپزشکی به خوبی آگاه باشند ولی به درستی به آن نپردازند. گاهی اوقات این والدین آنقدر گرفتار زندگی روزانه خود هستند که فرصت همکاری با برنامه های بهداشت دهان یا حتی آوردن کودک خود به مطب دندانپزشکی را ندارند. بنابراین قواعد کلی همیشه صادق نخواهد بود. با توجه به درک اهمیّت نقش والدین در مثلث درمانی  دندانپزشکی کودکان و لزوم جلب همکاری آنها، اهمیّت گفتگو با والدین آشکار می شود.والدین کودک بیمار اغلب به آگاهی و راهنمایی در مورد درمانهای دندانپزشکی کودکانشان نیاز دارند .ما در جامعه ای پر ادعا زندگی می کنیم و بهبود رابطه با والدین امری حیاتی است

رفتارهای کودکان در مطب های دندانپزشکی قویاً مرتبط با روش زندگی والدین – ترجیحات و خواسته های آنهاست.(3)

 راهبرد های گروه دندانپزشکی

 هدف اصلی در درمانهای دندانپزشکی این است که علاوه بر درمان گام به گام نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی در کودکان ایجاد شود ،از این رو باید ابتدا رفتار کودکان را قبل از وعده ملاقات تغییر داد. روشهای متعددی در این زمینه وجود دارد

– فیلم یا نوارهای ویدیوئی برای ایجاد مدل کودکان خردسال تهیه شده،با این هدف که بیمار رفتارهای شبیه مدل از خود نشان دهد

– همچنین تغییر رفتار قبل از وعده ملاقات می تواند با استفاده از مدلهای زنده مانند خواهر و برادر، کودکان دیگر یا والدین انجام شود در این مواقع بسیاری از کودکان خردسال بعد از معاین والدینشان  می خواهند از صندلی دندانپزشکی بالا روند

– یکی دیگر از روشهای تغییر رفتار فرستادن نامه قبل از وعده ملاقات است. تماس قبلی با والدین می تواند راهی را برای آماده سازی کودک در نخستین ملاقات دندانپزشکی فراهم کند.(3)

کنترل رفتار و ارتباط با کودکان :

روشهای گوناگونی برای کنترل رفتار و ارتباط با کودکان در مطب دندانپزشکی وجود دارد که شامل

 1-       شکل دهی رفتار

2-       باز آموزی

3-       شرطی سازی آزارنده

 1-شکل دهی رفتار[1]:یک تکنیک معمول و غیر فارماکولوژیک  بوده و حالتی از تغییر رفتار یا Behavior Modification است که بر اساس اصول یاد گیری اجتماعی است و عملی است که کودک را به آهستگی به سمت رفتارهایی دلخواه هدایت می کند و تا زمانی که درمانگر به خواسته اش نرسد ادامه می یابد

بر طبق این نظریه بیشتر رفتارها از طریق یاد گیری است و این خود باعث برقراری ارتباط بین محرک و پاسخ می شود. لذا به آن تئوری تحریک-پاسخ((Stimulus-Response theory نیز می گویند.از موارد مهمی که در شکل دهی رفتار باید به آن دقت کرد بیان هدف کلی برای کودک ،بیان ضرورت انجام کار برای کودک و شرح عمل در چند قسمت و هدایت به صورت آهسته است. البته بیان توضیحات باید در سطح درک کودک بوده و باید رفتارهای مناسب کودک تقویت شده  و به رفتارهای نامناسب اهمیت داده نشود.روش TSD شبیه شکل دهی رفتار است ولی با آن تفاوت دارد.Addelston تکنیک TSD را معرفی کرده و این تکنیک از سال 1959 که معرفی شد تا کنون به عنوان اساس کنترل رفتاری شناخته شده است.TSD مجموعه ای از شبیه سازی های پی در پی است.این روش جزئی از شکل دهی رفتار است که باید توسط تمام اعضای تیم دندانپزشکی اجرا شود.(3)

2-    باز آموزی[2]:کودکانی که در مطب مضطرب بوده یا رفتار منفی دارند(در نتیجه ملاقات دندانپزشکی قبلی یا توضیح نامناسب توسط والدین یا هم سن و سالان  در مورد دندانپزشکی)

نیاز به باز آموزی دارند که با تکنیک های خنثی سازی یعنی کاربرد روشهای دیگر ، اهمیت ندادن یا پرت کردن حواس کودک می توان این روش باز آموزی را انجام داد که در نهایت منجر به شکل دهی رفتار می شود.دندانپزشک در مواجهه با رفتار منفی کودک همیشه باید به هدف خود که ایجاد مجموعه جدیدی از معانی در ذهن کودک است توجه داشته باشد.اگر انتظار کودک از صدمه دیدن تقویت نشود ، رشته جدیدی از انتظارات را یاد می گیرد .دندانپزشک می تواند مطمئن باشد که کودک درک جدیدی از مطب دندانپزشکی و ارتباط تازه ای با دندانپزشکی پیدا کرده است، در نتیجه رفتار ناپسندی که در گذشته کسب کرده بود ، فروکش می کند.این مسئله مهم را باید مد نظر قرار داد که برای تغییر در پاسخ باید محرک را تغییر داد یعنی در مواجهه با رفتار منفی باید یک سلسله موارد جدید در ذهن کودک تداعی گردد.افراد به محرکهای شرطی پاسخ می دهند اگر محرک اصلی با محرک جدید خیلی به هم شبیه باشند آنگاه پاسخ نیز مشابه خواهد بود این اصل به “قانون کلی محرک”یا”Stimulus generation “معروف است. اگر کودک تجربه ناخوشایندی از مطب دندانپزشکی دارد سپس به مطب دیگری نزد دندانپزشک دیگر و محیط و کارکنانی متفاوت برود، هنوز بیم دارد رخدادهای ناخوشایند قبلی را در مطب جدید نیز مشاهده کند. گروه دندانپزشکی باید چیز ” متفاوتی ” را برای خنثی کردن این پندار از خود نشان دهند. استفاده از N2O می تواند یکی از روشهای باز آموزی باشد زیرا استفاده از این ماده بیانگر نوعی تفاوت در روش درمان است.(3)

3-شرطی سازی آزارنده[3]:این روش با نام HOME (دست بر روی دهان ) نیز معروف است که برای جلب توجه کودکان خیلی ناسازگار به کار میرود و شامل محدود کردن کودک ناسازگار و رفع محدودیت در صورت سازش و همکاری کودک است.یعنی با شروع رفتار نامناسب کودک ، روش HOME انجام شده و دندانپزشک دستش را روی دهان کودک می گذارد و در صورت همکاری کودک دستش را از روی دهان کودک بر می دارد.همزمان با بکارگیری این تکنیک باید تکنیک V.C هم بکار رود.تاکید شده که روش شرطی سازی مخالف معمولا کاربرد ندارد.اما در رویارویی کودکان 3 تا 6 ساله که توانایی برقراری ارتباط مناسبی دارند، به عنوان آخرین چاره به کار میرودLevitas  تاکید میکند که این روش برای کودکان خیلی خردسال ، نابالغ و آنهایی که ناتوانی و معلولیت جسمی ، ذهنی یا روانی دارند پذیرفتنی نیست همچنین در کاربرد این روش نباید مانع تنفس کودک شد و دست روی بینی کودک گذاشت.(3و5)

 هدف این روش کنترل رفتاری ، ترساندن کودک نیست ، بلکه هدف جلب توجه کودک و ساکت کردن کودک است تا او صحبتهای دندانپزشک را بشنود و به دستوراتش (مثل باز کردن دهان.(5)

در کل روشهای کنترل رفتاری در دندانپزشکی کودکان به دو دسته : 1-راهنمای رفتاری پایه ای و 2- راهنمای رفتاری پیشرفته تقسیم می شود

روشهای پایه ای شامل

N2O/P.S/Dis./P.R/Non Verbal Communication/V.C/TSD است

روشهای پیشرفته شامل : Protective Stabilization/Sedation/HOM/G.A است.(4)

TSD: T= توضیح شفاهی روند کار با کلمات متناسب با سطح کودک (Tell)

            S= نشان دادن نحوه انجام کار به بیمار (Show)

            D= انجام دادن کار دندانپزشکی روی کودک (Do)

این تکنیک دیکته می کند که قبل از انجام هر کار دندانپزشکی ( به جز تزریق بی حسی یا هر روندی که باعث ترس کودک می شود و توضیح آن باعث سر کشی کودک می شود مثل پالپکتومی ) ، به کودک گفته شود که چه کاری قرار است انجام شود و سپس نشان داده شود و در نهایت عمل دندانپزشکی انجام شود. برای رسیدن به نتیجه دلخواه ، لازم است دندانپزشک لغات جایگزینی برای وسایل و کارهای خود به کار برد که برای کودک قابل فهم باشد مثلا به جای سر ساکشن از جارو برقی آب دهان یا به جای پوآر آب و هوا از تفنگ آبی و بادی استفاده کند یا به جای سر توربین از کلمه سوت استفاده کند.TSD  یک روش آموزشی است. وقتی که کودک اطلاعاتی را راجع به یک کار دندانپزشکی ، یک تکنیک یا یک وسیله بدست آورد، ترس او از ناشناخته بر طرف می شود.(5)

V.C: تغییر کنترل شده میزان بلندی و تون صدا برای تاثیر روی بیمار و جلب توجه و همکاری بیماراست.(4)در این روش لازم است اقتدار بیشتری را در برقراری ارتباط با کودک اعمال کرد.آهنگ صدا بسیار مهم است. باید آهنگ صدا در بر دارنده این مفهوم باشد که ” من اینجا رئیسم”. چهره دندانپزشک نیز باید نشان دهنده اعتماد به نفس وی باشد.در حقیقت یک دندانپزشک می تواند از روش کنترل صدا و حالت چهره استفاده کند.(5)

Non Verbal Communication: هدایت رفتار از طریق تماس مناسب بدنی ( مثل گذاشتن دست روی شانه کودک ، در حالی که کودک بر صندلی دندانپزشکی نشسته ) می تواند احساس دوستی و گرمی را برساند.Greenbaum  و همکارانش در یافتند که این نوع تماس بدنی به آ رامش کودکان 7تا 10 ساله کمک می کند.همچنینحالت صورت دندانپزشک جزئی از ارتباط غیر کلامی است.(3)

P.R: جایزه دادن به کودک در قبال رفتارهای مطلوب حین درمان دندانپزشکی جهت تشویق کودک و تکرار آن در آینده است. همه مردم و نیز کودکان واکنشی مثبت نسبت به تشویق دارند. بعلاوه دندانپزشکی کارامد برای کودک به معنای ارتباط موءثر بین دندانپزشک و کودک و بر عکس می باشد. (4)

Dis.: پرت کردن حواس کودک از یک پروسه دندانپزشکی ناخوشایند است. دادن یک استراحت کوتاه وسط یک پروسه دندانپزشکی پر استرس ، استفاده مناسب و بجا از روش Dis. است. هدف از Dis.  کاهش ناراحتی بیمار و تغییر یا جلو گیری از رفتار منفی کودک است. این روش را برای هر بیمار میتوان به کار برد و عدم تجویز خاصی ندارد.(4)

P.S: همیشه کودکان از والدینشان جدا نمی شوند. کودکان زیر 36 تا 40 ماهگی اغلب در صورتی که والدین همراه با آنها به محل کار بیایند ، همکاری بهتری خواهند داشت. اغلب والدین کودک کوچکتر از 3 سال ،می دانند که آیا کودکشان در حضور آنها همکارتر است یا خیر. در سنین بالاتر از 3 سالگی اغلب کودکان ، نیازی به همراهی والدین ندارند ولی دندانپزشک ممکن است ترجیح دهد که والدین کودک را در طی ملاقات دندانپزشکی همراهی کنند. اگر والدین کودک بزرگتر از 3 سال ، همراه وی به محل کار بیایند ، باید آنها را آماده ساخت تا در صورت بد رفتاری و عدم همکاری کودک ، اتاق کار را ترک کنند. این توافق بین والدین و دندانپزشک درباره ترک اتاق کار باید پیش از نشستن کودک روی صندلی دندانپزشکی انجام گیرد.(5)

N2O: یک تکنیک موءثر و ایمن جهت کاهش اضطراب کودک و بهبود برقراری ارتباط با کودک است. اگر دندانپزشک از نیتروز اکساید و اکسیژن استفاده می کند باید به روشی ، کودک را با دستگاه آن و قطعه وسیله ای که روی بینی او قرار خواهد گرفت و احساسی که تجربه خواهد کرد ، آشنا کند.(5)

Protective Stabilization : محدود کردن حرکت کودک با یا بدون اجازه از بیمار جهت به حد اقل رساندن خطر آسیب به بیمار حین کار ، ناشی از حرکت بیمار است. هدف از این روش ، محدود کردن آزادی حرکت کودک با یا بدون اجازه بیمار جهت کاهش خطر جراحت او حین انجام درمان دندانپزشکی است. محدود کردن ممکن است توسط فرد دیگری غیر از دندانپزشک (دستیار ) یا یک وسیله ثابت کننده یا ترکیبی از ایندو باشد . استفاده از این روش ،پتانسیل ایجاد عواقب جدی نظیر آسیب روانی ، از بین رفتن ارزش و اعتبار شخص ، بی حرمتی به حقوق شخص و حتی مرگ را دارد. از این رو دندانپزشک باید شرایط هر فرد را در نظر بگیرد و این روش را به کار برد. موارد تجویز این روش

1-       بیماری که نیاز به تشخیص سریع یا درمان محدود دارد و به علت عدم بلوغ نمی تواند همکاری کند

2-       بیماری که نیاز به تشخیص سریع یا درمان محدود دارد و  نمی تواند به علت ناتوانی ذهنی و فیزیکی همکاری کند

3-       زمانی که ایمنی بیمار ، پرستاران و دندانپزشک یا والدین بیمار بدون استفاده از این روش به خطر می افتد

4-       بیمارانی که داروی آرام بخشی به آنها داده شده و نیازمند محدود سازی یا کمک جهت کاهش حرکات ناخواسته هستند.(4)

Sedation : برای بیمارانی کاربرد دارد که به عللی مثل سن یا وضعیت پزشکی ، فیزیکی یا روانی نمی توانند مراقبتهای دندانپزشکی را دریافت کنند.اهداف این روش حفظ ایمنی بیمار و سلامت او ، کاهش ناراحتی و درد ، کنترل اضطراب و کاهش آسیب روانی و کنترل حرکات بیمار جهت انجام بی خطر پروسه دندانپزشکی و در نهایت برگرداندن بیمار به وضعیتی که امکان ایجاد هوشیاری بدون خطر وجود داشته باشد.موارد تجویز Sedation

1-       بیماران مضطربی که روشهای کنترل رفتاری پایه و اولیه برای آنها موفقیت آمیز نبوده است

2-       بیمارانی که به علت نا توانی فیزیکی و ذهنی ، عدم بلوغ ذهنی و احساسی قادر به همکاری نیستند

3-       جهت بیمارانی که Sedation  می تواند باعث حفاظت ذهن و روان در حال رشد آنها و کاهش خطرات پزشکی باشد

4-    داروهای آرام بخش ممکن است از راههای استنشاقی یا خوراکی ، مقعدی ، زیر مخاطی ، داخل عضلانی و یا داخل وریدی تجویز شوند.ترکیب داروها و انتخاب یکی از روشهای تجویز فوق برای بیشتر کردن اثر و افزایش ایمنی و پذیرش بیمار متداول است.استنشاق ترکیب N2O –O2 اغلب همراه با یکی از این روشهاست. (4)

HOM: در این روش دندانپزشک دستش را روی دهان کودکی که جیغ می زند می گذارد. این روش که برای مقابله با خشم یا سایر حالات ابراز عصبیت بکار می رود، باید توءام با کنترل صدا باشد.این روش برای برخی انواع شخصیتی کودکان کاربرد مناسبی دارد.کاربرد این تکنیک به معنی تنبیه کودک نیست بلکه تنها برای جلب توجه کودک و ساکت نمودن وی در حدی است که بتواند آنچه را که دندانپزشک می گوید ،بشنود.(5)

G.A: شرایط کنترل شده ای از بیهوشی همراه با از دست دادن رفلکسهای محافظتی نظیر توانایی باز نگهداشتن ناخودآگاه راه هوایی (رفلکس سرفه) و پاسخ هدفمند به محرکهای فیزیکی یا دستورات شفاهی است.استفاده از این روش گاهی برای مراقبتهای دندانپزشکی با کیفیت برای کودک لازم است. موارد تجویز بیهوشی عمومی

1- بیماران دارای مشکلات خاص ذهنی ، جسمی یا پزشکی مخاطره آمیز

2-بیماران نیازمند به درمانهای دندانپزشکی یا جراحی که امکان بی حسی موضعی موءثر دندانهای آنها به دلیل عفونت حاد ،اختلالات آناتومیکی یا آلرژی وجود ندارد

3-کودکان یا نوجوانانی که عدم همکاری ، ترس،اضطراب و مقاومت آنها بسیار زیاد است یا ارتباط پذیر نبوده و نیازهای دندانپزشکی آنها خیلی مهم باشد ، طوری که انتظار بهبود رفتار در آینده نزدیک وجود ندارد

4-بیمارانی که صدمات شدید به دهان و صورت و یا دندانهای آنها وارد شده است

5-بیماران نیازمند به درمانهای دندانپزشکی جامع که امکان درمان کامل آنها از راههای دیگر وجود ندارد

6-بیماران نیازمند به درمانهای دندانپزشکی که بیهوشی عمومی سبب محافظت از تکامل روانی آنها می شود و یا از خطر های پزشکی می کاهد. (4)

  مروری بر مقالات

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید