مقاله رادیوگرافی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رادیوگرافی دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رادیوگرافی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رادیوگرافی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رادیوگرافی :

پرتوهای الكترومغناطیس با طول موجهای بسیار كوتاه ،‌یعنی پرتوهای X و   ، بدرون محیطهای مادی جامد نفوذ كرده ولی تا حدی بوسیله آنها جذب می شوند. میزان جذب به چگالی و ضخامت ماده ای كه موج از آن می گذرد و همچنین ویژگیهای خود پرتوالكترومغناطیس بستگی دارد. تشعشعی را كه از ماده عبور می كند می توان روی فیلم و یا كاغذ حساس آشكارسازی و ثبت نموده ، بر روی یك صفحه دارای خاصیت فلورسانس و یا به كمك تجهیزات الكترونیكی مشاهده نمود.

به بیان دقیق ، رادیوگرافی به فرآیندی اطلاق می شود كه در آن تصویر بر روی یك فیلم ایجاد شود. هنگامی كه تصویری دائمی بر روی یك كاغذ حساس به تابش ثبت گردد،‌فرآیند به رادیوگرافی كاغذی موسوم می باشد. سیستمی كه در آن تصویری نامریی بر یك صفحه باردار الكترواستاتیكی ایجاد شده و از این تصویر برای ایجاد تصویر دائمی بر روی كاغذ استفاده می شود، به رادیوگرافی خشك شهرت داشته و فرآیندی كه بر یك صفحه دارای خاصیت فلورسانس تصویر گذار تشكیل می دهد، فلورسكپی نامیده می شود. بالاخره هنگامی كه شدت تشعشعی كه از ماده گذشته بوسیله تجهیزات الكترونیكی نمایان و مشاده گردد، با فرآیند پرتوسنجی سرو كار خواهیم داشت.

به جای پرتوهای X و   می توان از پرتوهای نوترون استفاده نمود ، این روش به رادیوگرافی نوترونی موسوم می باشد (به بخش 2-7 فصل 7 رجوع كنید)
هنگامی كه یك فیلم رادیوگرافی تابش دیده ظاهر شود ،‌با تصویری روبرو خواهیم بود كه كدورت نقاط مختلف آن متناسب با تشعشع دریافت شده بوسیله آنها بوده و مناطقی از فیلم كه تابش بیشتری دریافت كرده اند سیاه تر خواهند بود. همانطور كه پیش از این اشاره كردیم ،‌میزان جذب در یك ماده تابعی از چگالی و ضخامت آن می باشد. همچنین وجود پاره ای از عیوب از قبیل تخلخل و حفره نیز بر میزان جذب تأثیر می گذارد. بنابراین ، آزمون رادیوگرافی را می توان برای بازرسی و آشكارسازی برخی از عیوب مواد و قطعات مورد استفاده قرار داد. در بكار بردن سیستم رادیوگرافی و دیگر فرآیندهای مشابه یابد نهایت دقت اعمال شود ،‌زیرا پرتوگیری بیش از حد مجاز می تواند نسوج بدن را معیوب نماید.

كاربردهای رادیوگرافی
ویژگیهایی از قطعات و سازه ها را كه منشأ تغییر كافی ضخامت یا چگالی باشند، می توان به كمك رادیوگرافی آشكارسازی و تعیین نمود. هر چه این تغییرات بیشتر باشد آشكارسازی آ“ها ساده تر خواهد بود ،‌تخلخل و دیگر حفره ها و همچنین ناخالصیها – به شرط آنكه چگالیشان متفاوت با ماده اصلی باشد . از جمله اصلی ترین عیوب قابل تشخیص با رادیوگرافی به شمار می روند. عموماً بهترین نتایج بازرسی هنگامی حاصل خواهد شد كه ضخامت عیب موجود در قطعه ، در امتداد پرتوها ، قابل ملاحظه باشد. عیوب مسطح از قبیل تركها ،‌به سادگی قابل تشخیص نبوده و امكان آشكارسازی آنها بستگی به امتدادشان نسبت به امتداد تابش پرتوها خواهد داشت. هر چند كه حساسیت قابل حصول در رادیوگرافی به عوامل گوناگونی بستگی پیدا می كند ؛ ولی در حالت كلی اگر ویژگی مورد نظر تفاوت میزان جذب 2درصد یا بیشتر ،‌نسبت به محیط مجاور ،‌را به همراه داشته قابل تشخیص خواهد بود.
رادیوگرافی و بازرسی فراصوتی (به فصل 5 رجوع كنید ) روشهایی هستند كه معمولاً برای آشكارسازی موفقیت آمیز عیوب درونی و كاملاً زیر سطحی مورد استفاده قرار می گیرند. البته باید توجه دشات كه كاربرد آنها به همین مورد محدود نمی كگدرد. این دو روش را می توان مكمل همدیگر دانست ، زیرا در حالیكه رادیوگرافی برای عیوب غیر مسطح مؤثرتر می باشد، روش فراصوتی نقایص مسحط را راحت تر تشخیص می دهد.

تكنیكهای رادیوگرافی غالباً برای آزمایش جوش و قطعات ریختگی مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از موارد ، از جمله مقاطع جوش و ریختگی های ضخیم سیستم های فشار بالا (مخازن تحت فشار ) ،‌بازرسی با رادیوگرافی توصیه می شود. همچنین می توان وضعیت استقرار و جاگذاری صحیح قطعات مونتاژ شده سازه ها را به كمك رادیوگرافی مشخص نمود. یكی از كاربردهای بسیار مناسب به جای این روش ، بازرسی مجموعه های الكتریكی و الكترونیكی برای پیدا كردن ترك ، سیمهای پاره شده ، قطعات اشتباه جاگذاری شده یا گم شده و اتصالات لحیم نشده است. ارتفاع مایعات در سیستم های آب بندی شده حاوی مایع را نیز می توان با روش رادیوگرافی تعیین نمود.
هر چند روش رادیورگرافی را می توان برای بازرسی اغلب مواد جامد بكار برد، ولی آزمایش مواد كم چگالی و یا بسیار چگال می تواند با مشكلاتی همراه باشد. مواد غیر فلزی و همچنین فلزات آهنی و غیر آهنی ،‌در محدوده وسیعی از ضخامت ، را می توان با این تكنیك بازرسی كرد. حساسیت روشهای رادیوگرافی به پارامترهای چندی از جمله نوع و شكل قطعه و نوع عیوب آن بستگی دارد. این عوامل در بخشهای زیرین مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برخی از محدودیت رادیوگرافی
هر چند بازرسی غیر مخرب به روش رادیوگرافی تكنیكی بسیار مفید برای آزمون مواد به حساب می آید ،‌ولی دارای محدودیتها و معایبی نیز هست.هزینه های مرتبط با رادیوگرافی در مقایسه با دیگر روشهای غیر مخرب بالا می باشد ؛ میزان سرمایه گذای ثابت برای خرید تجهیزات اشعه X زیاد بوده و بعلاوه ، فضای قابل ملاحظه ای برای آزمایشگاه كه تاریكخانه نیز بخشی از آنست مورد نیاز است . هزینه سرمایه گذاری برای منابع اشعه X قابل جابجایی كه برای بازرسی های «درجا» مورد استفاده قرار می گیرند بسیار كمتر ؛ ولی به تاریكخانه و فضای تفسیر فیلم نیاز خواهد بود.
هزینه های عملیاتی رادیورگافی نیز بالا می باشد ،‌زمان سوار كردن و تنظیم دستگاهها معمولاً طولانی بوده و ممكن است بیش از نصف كل زمان بازرسی را در برگیرد. رادیوگرافی پای كار قطعات و سازه ها ممكن است فرآیندی طولانی باشد، زیرا تجهیزات قابل جابجایی اشعه X دارای پرتوهای كم انرژی بوده و چشمه های قابل جابجایی اشعه   نیز ،‌به همین ترتیب ، شدت نسبتاً كمی دارند زیرا منابع پر انرژی احتیاج به حفاظ های سنگینی داشته و بنابراین عملاً قابل انتقال نخواهند بود.

با توجه به این عوامل ،‌رادیوگرافی پای كار به ضخامت های تا 75 میلیمتر فولاد یا معادل آن محدود می گردد؛ در اینحال نیز آزمایش مقاطع ضخیم ممكن است تا چند ساعت طول كشد . در اینگونه موارد ممكن است پرسنل واحد مورد بازرسی برای مدتی طولانی مجبور به ترك محل گردند ،‌كه این عامل را نیز باید در زمره معایب این تكنیك بازرسی به حساب آورد.
هزینه های عملیاتی فلورسكپی اشعه X ، در مقایسه با رادیوگرافی ،‌بسیار كمتر می باشد. زمان تنظیم و سوارد كردن تجهیزات بسیار كوتاهتر و زمان تابش دهی نیز معمولاً كوتاه بوده و نیازی به آزمایشگاه ظهور فیلم نیست.

یكی دیگر از جنبه های هزینه زای رادیوگرافی لزوم حفاظت پرسنل از اثرات سوء پرتوها می باشد. در این خصوص باید تمهیدات ایمنی مورد لزوم به طور كامل برای پرسنل مستقیماً مرتبط با بازرسی و همچنین آنهایی كه در اطراف محل رادیوگرافی كار می كنند مورد توجه قرار گیرد.
همان طور كه یادآوری شد ،‌جملگی عیوب را نمی توان به روش رادیوگرافی ردیابی كرد؛ مثلاً ترك ها تنها در حالی قابل تشخیص خواهند بود. كه در امتداد تابش پرتوها قرار گیرند؛ حتی در این حالت هم تركهای ریز امكان مخفی شدن را خواهند داشت . عیوب تورقی فلزات نیز غالباً با رادیوگرافی قابل تشخیص نمی باشند.
 
اصول رادیوگرافی
در آزمون رادیوگرافی ، جسم مورد آزمایش در مسیر پرتوهای صادره از چشمه اشعه   X یا   قرار گرفته و محیط ثبت كننده (معمولاً فیلم ) نزدیك به جسم ولی در سمت مقابل چشمه تابش كننده قرار می گیرد.
پرتوهای X و   را نمی توان مانند شعاعهای نوری كانونی كرد و از این رو ، در بسیاری از موارد ، تابش های صادر شده از چشمه در مسیری مخروطی حركت می كنند. برخی از شعاعهای تابیده شده به جسم ، در آن جذب شده و گروهی دیگر پس از عبور از آن ، بر روی فیلم تصویری غیر قابل رؤیت كه احتیاج به ظهور دارد تشكیل خواهند داد. در حالیكه جسم دارای عیبی با ضریب جذب متفاوت با آن باشد ،‌میزان تشعشع رسیده به فیلم در مسیر عیب با نقاط اطراف آن كه پرتوهای گذشته از مناطق سالم را دریافت كرده اند متفاوت بوده و بنابراین فیلم ظاهر شده ، در منطقه مربوط به عیب دارای تفاوت رنگ خواهد بود. منطقه مذكور ممكن است دارای چگالی رنگ كمتر یا بیشتر از محیط مجاور خود (بسته به نوع عیب و قابلیت جذب نسبی آن ) باشد.

فیلم ظاهر شده تصویری دو بعدی از یك جسم سه بعدی می باشد كه ممكن است از نظر اندازه و شكل ،‌در مقایسه با جسم ، دچار اعوجاج شده باشد. موقعیت مكانی عیب درون قطعه را با یك بار رادیوگرافی نمی توان مشخص كرد، بلكه لازم است جسم از چند زاویه مختلف رادیوگرافی شده و به این طریق موقعیت عیب آن در مقایسه با ضخامت قطعه تعیین گردد.

منابع تشعشع
بخشی از بیناب امواج الكترومغناطیس پرتوهای با بسامد بسیار بالا (طول موج كوتاه ) كه متناظر با تابش های  X و   می باشد ، تنها بخشی از بیناب است كه می تواند از اجسام جامد جامد و مات عبور نماید. امواج الكترومغناطیس را می توان به صورت یكسری كوانتایا فوتون تصور نمود كه انرژی آنها بسته به بسامد موج تغییر می كند ، رابطه بین بسامد و انرژی فوتون طبق معادله كوانتمی پلانك به صورت زیر می باشد:
E  =h

كه E انرژی فوتون ،‌  بسامد و h ثابت پلانك ) J.s 34- 10*625/6= h ) است. انرژی فوتونها در منطقه پرتوهای X و   ، در بیناب ،‌از 50 تا 6 10  یا 7 10 الكترون ولت تغییر می كند. الكترون ولت (eV) واحد انرژی است و عبارت است از انرژی مورد نیاز برای حركت دادن یك الكترون بین دو نقطه با اختلاف پتانسیل یك ولت   J) 19- 10 *602/1=eV1) ،‌انرژی فوتونهای با بسامدهای مختلف نیز مشخص شده است.

پرتوهای X و   از یكدیگر قابل تمیز نبوده و تنها تفاوت آنها روش تولیدشان است : در حالیكه پرتوهای X از بمباران هدفی ؟؟ با الكترونهای دارای سرعت بالا در لامپ های اشعه X حاصل می شوند، پرتوهای گاما از فرآیند واپاشی مواد رادیواكتیو تولید         می شوند.

تولید اشعه X
همان طور كه در پاراگراف قبل یادآور شدیم ، اشعه X از طریق بمباران سطح فلزات با پرتوهای الكترونی با انرژی زیاد تولید می شود. اجزاء اصلی یك لامپ اشعه X  عبارتند از كاتد صادر كننده الكترون و آند كه هر دوی آنها درون لامپ كه از هوا تخلیه شده است قرار می گیرند. كاتد از یك رشته حلقوی تنگستن تشكیل شده و یك جریان الكتریكی با ولتاژ كم كه از درون آن می گذرد ، باعث گزارش و صدور ترمویونیك الكترون از آنمی گردد. بین كاتد و آند اختلاف پتانسیل الكتریكی زیادی برقرار است كه باعث شتاب گرفتن الكترونها در فاصله بین این دو می شود . اندازه این ولتاژ معمولاً بین 50 كیلوولت و یك مگاولت می باشد.

در مجاورت كاتد یك كلاهك یا سیم پیچ كانونی كننده قرار گرفته و به عنوان یك عدسی الكترومغناطیس ، الكترونهای تابش شده از كاتد را به صورت پرتوی نازك بر مركز آند میتاباند . آند از تكه كوچكی از ماده مورد نظر (معمولاً تنگستن ) كه در یك پایه (نگهدارنده ) مسی جاسازی شده تشكیل شده است. تنگستن به این دلیل مورد استفاده قرار می گیرد كه قابلیت آن برای صدور اشعه X و همچنین نقطه ذوبش بالا (3380 درجه سانتیگراد ) می باشد و می تواند دمای زیاد حاصل از برخورد الكترونها را تحمل نماید . قطعه مسی نگهدارنده آند بوسیله آب و یا روغن ،‌كه در داخلش جریان دارد ، سرد شده و به این طریق گرمای حاصل از برخورد الكترونها در اثر رسانایی مس منتقل شده و از صدمه دیدن آند جلوگیری می شود.
حباب دربرگیرنده كاتد و آند از شیشه ،‌مواد سرامیكی همچون آلومینا، فلزات و یا تركیبی از مواد ساخته می شود. اغلب لامپهای اشعه X امروزی سرامیكی – فلزی می باشند ،‌كه در هر محدوده ای از ولتاژ از لامپهای شیشه ای – فلزی كوچكترند.

حباب تخلیه شده از هوا باید در دماهای بالا از استحكام ساختمانی خوبی برخوردار بوده و بتواند تأثیرات گرمایی مربوط به تشعشع از سطح آند و همچنین نیروهای وارد از اتمسفر مجاور را تحمل نماید. شكل حباب به ولتاژ لامپ و طرح كاتد و آند بستگی داشته و در هر حال باید در مقابل آند پنجره ای وجود داشته باشد تا پرتوهای  X از لامپ خارج شوند. این پنجره از یك ماده دارای عدد اتمی پایین ساخته می شود تا میزان جذب اشعه X در آن به حداقل برسد. برای این منظور معمولاً از ورقه ای از فلز برلیم كه ضخامتش 3 تا 4 میلیمتر است استفاده می شود. اتصالات الكتریكی كاتد و آند به دیواره حباب ، از نوع ذوب جوش می باشد.

 لامپ اشعه X ، به منظور اطمینان از ایجاد ایمنی در مقابل شوك الكتریكی ولتاژ بالا در داخل یك محفظه فلزی كه كاملاً عایق شده قرار گرفته و معمولاً دارای پریز و دو شاخه ای می باشد كه قطع سریع كابلهای رابط بین لامپ و مولد ولتاژ بالا را امكان پذیر می سازد. تجهیزات رادیوگرافی قابل حمل كه برای بازرسی پای كار مورد استفاده قرار می گیرند،‌معمولاً دارای پوسته واحدی هستند كه مولد ولتاژ بالا و لامپ اشعه X    را در خود جا داده و بنابراین كابل اتصال ولتاژ قوی در فضای بیرونی مجموعه وجود ندارد.

یك جریان با ولتاژ كم ،‌رشته تنگستن كاتد را گداخته و به طریق صدور ترمویونیك ،‌در اطراف آن ابرالكترونی ایجاد می نماید. هنگامی كه اختلاف پتانسیل زیادی بین كاتد و آند برقرار شود، الكترونها در خلاء بین این دو شتاب گرفته و سطح آند را بمباران می كنند. پرتوالكترونی بنحوی كانونی میشود كه ناحیه كوچكی از سطح آند را كه به خال كانونی موسوم است مورا اصابت قرار دهد.
بخش اعظم انرژی پرتوالكترونی در برخورد با آند به حرارت تبدیل شده و بقیه آن به تابش X تبدیل می گردد، هر چه خال كانونی روی هدف (آند ) كوچكتر باشد ، تصویر رادیوگرافی حاصل از پرتو X دقیق تر خواهد بود. البته گرمایش بیش از حد آند امكان كوچك كردن خال كانونی را محدود می سازد. عملاً طراحی آند به نحوی انجام می شود كه بین دو خواسته در تقابل با هم ،‌یعنی عمر طولانی آند و حداكثر دقت رادیوگرافی ،‌توافق حاصل شود. در بسیاری از موارد سطح آند نسبت به امتداد پرتوهای الكترونی شیب دار بوده و الكترونها به نحوی كانونی می شوند كه تصویر خال كانونی در امتداد عمود بر پرتوها مربعی شكل و كوچك بوده در حالیكه خال كانونی روی سطح آند دراز و باریك می باشد.

در لامپهای اشعه X سه متغیر مهم وجود دارد كه عبارتند از جریان رشته كاتد ، ولتاژ (اختلاف پتانسیل بین كاتد و آند ) و جریان لامپ ، تغییر جریان كاتد ،‌دما و بنابراین آهنگ صدور ترمویونیك الكترونها از سطح آن را تغییر می دهد. افزایش ولتاژ لامپ نیز باعث افزایش انرژی پرتوالكترونی و افزون شدن انرژی و قدرت نفوذ اشعه X حاصل از برخورد آن به آند خواهد شد. سومین متغیر ،‌یعنی جریان لامپ ،‌میزان جریان الكترونها در فاصله بین كاتد و آند است و با دمای كاتد متناسب می باشد . به جریان لامپ ،‌معمولاً میلی آمپر آن اطلاق می شود و شدت پرتوهای X   ایجاد شده تقریباً با این كمیت متناسب می باشد.

این سیستم برای استفاده در آزمایشگاه اشعه X مناسب بوده و لامپ سرامیكی – فلزی آن ، كه در درون حفاظش قرار گرفته ،‌بر پایه ای قابل تنظیم كه تعیین موقعیت مناسب لامپ نسبت به قطعه مورد آزمایش را ممكن می سازد مستقر شده است.

بیناب اشعه X
پرتوهای حاصل از یك مولد اشعه X دارای یك طول موج مشخص نبوده و محدوده ای از طول موجها را شامل می شوند، دو فرآیند در تولید پرتوهای ایكس دخالت دارد. كندش نهایی الكترونها هنگامی كه با اتمهای آند برخورد می كنند پرتوهای X با طول موجهای متفاوت تولید می كند. این تشعشع سفید و یا بیناب پیوسته بسامدها به تابش ترمزی موسوم می باشد. گذشته از این بیناب پیوسته برخورد الكترونها با اتمهای آند ممكن است باعث جابجایی الكترونها از یك لایه اتمی به لایه با انرژی بیشتر گردد كه هنگام برگشت این الكترونها به لایه اصلی آنها ، انرژی ازاد شده به صورت تشعشع X با بسامد معین صادر خواهد شد. این پدیده را تحریك می نامیم و پرتوهای با بسامدهای مشخصه حاصل از آن ، شدت بسیار بیشتری در مقایسه با بیناب زمینه (پیوسته ) دارند. مواد مورد استفاده برای آند معمولاً دارای بیش از یك طول موج مشخصه (تحریكی ) می باشند ؛ ولی طول موج با بیشترین شدت تشعشع ،‌KA  نامیده می شود.

طول موج این تابش مشخص برای آند تنگستن ½ نانومتر می باشد. تشعشع حاصل از یك لامپ اشعه X دارای طول موجی حداقل (مینیمم ) می باشد ، كه مقدار آن متناسب با عكس ولتاژ لامپ است. این طول موج مینیمم (برحس نانومتر ) از رابطه زیر بدست می آید:
 
پرتوهای بخش با طول موج كم بیناب در رادیوگرافی از بیشترین اهمیت برخوردارند ،‌زیرا قابلیت نفوذ آنها بیشتر می باشد.
اندازه جریان لامپ بر توزیع طول موجهای بیناب آن تأثیری ندارد ولی شدت پرتوها را تغییر می دهد،
طول موج پرتوهای X و   پارامتر بسیار مهمی به شمار می رود و قابلیت نفوذ پرتوها در مواد ،‌با كاهش طول موج افزایش می یابد. به عبارت دیگر ، تشعشع با طول موج كوتاه در مقایسه با پرتوهای دارای طول موج بلند ،‌در یك ماده معین در عمق بیشتری نفذ كرده و همچنین قابلیت نفوذ در مواد چگال تر را نیز دارا خواهد بود.
بنابراین اگر طول موج مینیمم اشعه X با ازدیاد اختلاف پتانسیل بین آند و كاتد كاهش یابد ،‌قدرت نفوذ آن نیز متناسب با ازدیاد ولتاژ افزایش می یابد.
ملاحظه می شود كه پرتوهای حاصل از لامپ دارای ولتاژ 200 كیلوولت قابلیت نفوذ 25 میلیمتر را (در فولاد ) داشته و افزایش ولتاژ تا 1000 كیلوولت (یك مگا ولت ) این قدرت نفوذ را به حدود 125 میلیمتر می رساند. حد بالایی ولتاژ لامپ های متداول اشعه X ، عملاً در حدود 1000 كیلوولت است كه انرژی فوتونهای دارای كمترین طول موج ، در بیناب حاصل از آنها ، در حدود یك میلیون الكترون ولت می باشد.

برای تولید پرتوهای X با فوتونهای دارای انرژی تا 30 میلیون الكترون ولت باید از الكترونهای پر انرژی كه بوسیله ژنراتورهای واندرگراف ،‌شتاب دهنده های خطی و یا چشمه بتاترون تولید می شوند بهره گیری شود. قابلیت نفوذ پرتوهای X لامپهای اشعه X و چشمه های دارای انرژی بالا ، در فولاد لازم به یادآوریست كه ضخامت های ذكر شده در جدول ، به بازرسی های انجام گرفته برای زمانهای پرتودهی تا چند دقیقه و فیلمهای با سرعت متوسط مربوط می باشند؛ در صورتیكه بخواهیم مقاطع ضخیم تر را بازرسی كنیم ،‌باید زمان آزمون را طولانی تر كرده و همچنین از فیلم با سرعت بیشتر استفاده نماییم.
 
چشمه های تشعشع گاما
پرتوهای گاما حاصل واپاشی هسته‌اتمهای مواد رادیوآكتیو بوده و به عكس بیناب پیوسته (گسترده ) حاصل از لامپ های اشعه X ، تابش كننده های   یك یا چند طول موج كه هر یك از فوتونهای مشخص و با انرژی معین تشكیل شده ، تولید می كنند . رادیوم كه یك عنصر رادیواكتیو طبیعی است، مدتها به عنوان تابش كننده   در رادیوگرافی مورد استفاده قرار می گرفت ؛ ولی امروزه بیشتر از رادیوایزوتوپهای حاصل از رآكتورهای هسته ای استفاده می شود. ایزوتوپهایی كه معمولاً به عنوان چشمه تابش كننده   در رادیوگرافی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از سزیم 137 ،‌كبالت 60 ، ایریدیم 192 و تالیوم 170 (اعداد معرف عدد جرمی هسته های رادیواكتیو می باشند).

شدت تشعشع ساطع شده از یك چشمه تابش   با ادامه واپاشی هسته های ناپایدار به طور پیوسته كاهش می یابد، آهنگ واپاشی به طور نمایی و طبق رابطه زیر نسبت به زمان كم می شود:
كه I شدت تشعشع نخستین ،‌IT  شدت در زمان t و K ضریبی است ثابت كه به اتم های متلاشی شونده بستگی دارد . یكی از ویژگیهای مهم هر ایزوتوپ رادیواكتیو نیمه عمر آن می باشد ، این مدت عبارت از زمانی است كه شدت تشعشع به نصف میزان اولیه آن كاهش می یابد. بعد از دو نیمه عمر ، شدت تشعشع به 4/1 مقدار اولیه و پس از سه نیمه عمر به 8/1 آن كاهش می یابد و الی آخر . اگر نیمه عمر T و شدت تابش در زمان T نیز It باشد ، می توان نوشت :
 بنابراین :                                     
 و یا :                                   KT=LN2
                           و بالاخره                                
یكی دیگر از ویژگیهای هر چشمه تابش   قدرت آن است ، كه بر حسب كوری اندازه گیری می شود ، و عبارتست از تعداد فروپاشیهای اتمی در واحد زمان (یك ثانیه ) . قدرت چشمه نیز به طور نمایی نسبت به زمان كاهش یافته و در هر زمان می توان آن را از رابطه زیر به دست آورد:
                     S0e -kt= S   t

شدت تشعشع كه ،‌معمولاً بر حسب رونتگن در ساعت و در فاصله یك متری از چشمه اندازه گیری می شود ،‌عبارتست از قدرت چشمه ( بر حسب كوری ) ضربدر ظرفیت تشعشع ( برحسب رونتگن در ساعت در فاصله یك متری بر كوری ) . اندازه ظرفیت برای هر ایزوتوپ رادیواكتیو مقدار ثابتی است . یكی دیگر از ویژگیهای چشمه های   فعالیت ویژه آنهاست كه بر حسب كوری برگم بیان می شود و معیاری از فعالیت واحد جرم چشمه رادیواكتیو است .

چشمه های رادیوآكتیو تجارتی معمولاً ماهیت فلزی دارند،‌البته نمكهای شیمیایی و گازهای جذب شده بر سطح كربن نیز ممكن است به عنوان چشمه مورد استفاده قرار گیرند. چشمه تابش كننده در حفاظ نازكی از مثلاً آلومینیوم یا فولاد زنگ نزن قرار گرفته و به این طریق از در معرض قرار گرفتن و نشت ماده رادیواكتیو و همچنین استفاده نادرست و خطرزای آن جلوگیری می شود. این منبع لفاف شده ، درون محفظه ای فولادی كه دارای پوشش سربی است قرار داده می شود. معمولاً دو نوع محفظه نگهدارنده مورد استفاده قرار می گیرد. در یكی از این انواع ، چشمه رادیواكتیو در محل ثابتی در مركز محفظه قرار گرفته و خروج پرتوها از یك درب مخروطی كه در بدنه‌آن تعبیه شده و می تواند كنار زده شود انجام می گیرد. از این نوع محفظه نگهدارنده ، برخی اوقات به عنوان دوربین رادیوایزوتوپ یاد می شود. نوع دیگر محفظه نگهدارنده ،‌دارای كنترل راه دور از نوع مكانیكی یا پنوماتیك می باشد كه بازكردن درب محفظه ، خارج كردن چشمه از آن و قراردادنش روی لوله ای تلسكوپی را به عهده دارد. پس از كامل شدن زمان تابش ، می توان چشمه را به داخل محفظه برگشت داده و درب آن را نیز بوسیله كنترل كننده بست. این نوع چشمه ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا كنترل از راه دور به اپراتور دستگاه امكان می دهد كه در فاصله امن و دور از تابش اشعه قرار گیرد ؛ مزیت دیگر این نوع منابعی تابشی این است كه پرتوها در تمام جهات پخش شده و می توان چشمه را در مركز یك آزمایشگاه حفاظ دار قرار داده و تعداد زیادی از قطعات ،‌مثلاً تولیدات یك تك بار ریخته گری ،‌را كه دورادور آن قرار گرفته اند به طور همزمان رادیوگرافی كرد.

میراشدن تشعشع
پرتوهای X و   با اتمهای محیطی كه از آن می گذرند ، منجمله هوا ، برخورد كرده و تاحدی تضعیف می شوند. در حقیقت تفاوت همین میراشدن در محیطهای مختلف است كه رادیوگرافی را به عنوان یك روش بازرسی مورد توجه قرار داده است. (درجه آهنگ ) میراشدن تشعشع به عوامل مختلفی از قبیل چگالی و ساختار محیط و همچنین نوع ، شدت و انرژی فوتونهای پرتوها بستگی دارد.
شدت تشعشعی كه از یك محیط همگن می گذرد به طور نمایی نسبت به ضخامت محیط كاهش می یابد ،‌این وابستگی را می توان به صورت رابطه I=I0e-ut  نوشت كه I شدت پرتوهای خارج شده از محیط ،0   I شدت پرتوها در هنگام ورود به محیط ،‌t ضخامت محیط و   پارامتری است كه به ویژگیهای محیط بستگی داشته و به ضریب جذب خطی موسوم می باشد. اندازه   در تمام شرایط ثابت نبوده و برحسب انرژی فوتونهای پرتو تغییر می كند. ضریب جذب مواد برخی اوقات برحسب ضریب جذب جرمی و به صورت   بیان می گردد، كه   چگالی ماده می باشد. همچنین می توان این ضریب را بر حسب سطح جذب كننده مؤثر در یك اتم تعریف كرد ،‌كه در اینحالت ضریب جذب اتمی یا مقطع جذب اتمی   نامیده میشود.   از تقسیم ضریب جذب خطی بر تعداد اتمهای موجود در واحد حجم حاصل می شود و معمولاً بر حسب بارن بیان می گردد ( یك بارن = 22-10 میلیمتر مربع است).

فوتونهای اشعه X  یا   به چند طریق می توانند با اتمهای یك محیط وارد كنش متقابل شوند. مهمترین این تأثیرات متقابل عبارتست از اثر فتوالكتریك ،‌پراكندگی ریلی ، پراكندگی كامپتون و تولید زوج در اثر فتوالكتریك فوتون در برخورد با اتم پیوند بین آن و یك الكترون مداری را می شكند؛ اگر انرژی فوتون بیشتر از استحكام پیوند باشد مازاد آن به صورت انرژی حركتی الكترون جذب خواهد شد. اثر یاد شده برای عناصر با عدد اتمی پایین و فوتونهای با انرژی در حد 100 كیلو الكترون ولت قابل صرفنظر می باشد ؛ ولی هنگامی كه برخورد بین عناصر سنگین تر و فوتونهای با انرژی تا 2 میلیون الكترون ولت صورت گیرد ،‌بخش اعظم جذب مربوط به اثر فتوالكتریك خواهد بود.

پراكندگی ریلی ، برخوردی ،‌برخوردی است كه تنها فوتون را از مسیر اولیه منحرف ساخته و با كاهش انرژی فوتون و صدور الكترون همراه نمی باشد. هر چه انرژی فوتونهای برخورد كننده بیشتر باشد، زاویه انحراف كوچكتر خواهد بود. در پراكندگی كامپتون فوتون تابنده بخشی از انرژی خود را صرف كندن یكی از الكترونهای اتم از مدارش كرده و خود آن نیز تحت یك زاویه انحراف (پخش ) و با انرژی كمتر (طول موج بیشتر ) نسبت به قبل از برخورد به راهش ادامه خواهد داد؛ طول موج ثانویه بزرگتر ممكن است در منطقه قابل رؤیت بیناب الكترومغناطیس قرار گیرد. بالاخره تولید زوج در حالی اتفاق می افتد كه انرژی فوتون های تابنده از یك میلیون الكترون ولت تجاوز نماید؛ در این فرآیند هرفوتون جذب شده دو فوتون با انرژی كمتر ایجاد می كند.

جذب كلی عبارتست از مجموع جذب ناشی از پخش (پراكندگی ) در اثر وقع چهارفرآیند بالا . در این پدیده ها هر فوتونی كه پراكنده شود ، ولو اینكه زاویه انحراف آن كوچك هم باشد ، به عنوان یك فوتون جذب شده به حساب آمده و از همین رو پخش مذكور به جذب پرتو باریك موسوم می باشد. در عمل و برای جذب پرتو پهن ،‌فوتونهایی كه در زاویه های كوچك منحرف می شوند حذف نشده بلكه معمولاً بر شدت پرتوهای مستهلك شونده می افزایند. به عبارت دیگر ،‌ضریب جذب پرتو پهن هر ماده كوچكتر از همین پارامتر برای جذب پرتو باریك می باشد.

در محاسبه‌نظری ضریب جذب فرض می شود كه پرتوها تك فام بوده و به بیان دیگر ،‌فوتونها دارای انرژی و بنابراین طول موج مساوی باشند. در حالیكه هر لامپ اشعه X عملاً بیناب پیوسته ای (گسترده ای ) تولید كرده و بنابراین ، ضریب جذب مؤثر مواد برحسب گستره انرژی فوتونهای موجود در پرتوهای تابنده اصلاح می گردد. در محاسبه زمان تابش دهی ،‌معمولاً از ضرایب جذب تجربی استفاده می شود.
با توجه به بحث بالا ، پرتوهای خارج شده از ماده مورد بازرسی شامل شعاعهای مستقیم ولی نسبتاً مستهلك شده و همچنین شعاعهای پراكنده شده می باشد. نسبت شدت تشعشع پراكنده شده به شدت پرتوهای مستقیم ، به ضریب پراكندگی موسوم است. شعاعهای منحرف شده در نمایان ساختن جزئیات نمونه مورد آزمایش سهمی نداشته و بر عكس ،‌از طریق كاهش كنتراست فیلم از كیفیت تصویر كاسته و مانع از ظاهر شدن جزئیات نمونه بر روی فیلم رادیوگرافی می شوند. ضریب پخش با افزایش ضخامت قطعه بیشتر شده ولی با ازدیاد ولتاژ لامپ اشعه X كاهش می یابد، زیرا میزان پخش فوتونهای پر انرژی متناظر با ولتاژ بالا از پخش فوتونهای كم انرژی كمتر می باشد.

بنابراین به منظور دستیابی به كنراست و دقت بیشتر ،‌بهتر است از پرتوهای با طول موج كوتاه یا انرژی بالا (پرتوهای X سخت ) استفاده شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دانش ژنتیك ( زادشناسی )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله دانش ژنتیك ( زادشناسی ) دارای 319 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دانش ژنتیك ( زادشناسی )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله دانش ژنتیك ( زادشناسی )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله دانش ژنتیك ( زادشناسی ) :

تاریخچه:
آشنایی با اصول دانش ژنتیك ( زادشناسی )، مورد نیاز و علاقه همه افراد است، زیرا همه كسانی كه فرزندانی یا مشكل وراثتی بالقوه ای در خانواده دارند و یا آنانی كه با تلاش پیگیر و هیجان انگیز ترسیم نقشه تمام 000/60 تا 000/70 ژن انسان ( طرح تحقیقاتی ترسیم نقشه كامل ژنی انسان) دلبستگی دارند و بالاخره همه مردم، به این آشنایی نیاز و علاقه دارند.
بچه ها به پدر و مادرشان شباهت دارند و خویشاوندان این شباهت را می یابند و با جـملاتـی مانند : بینـی او مثل بینی پـدربزرگش نوك بالاست » در این باره اظـهار نظـر می كنند.

بیش از 4000 صفت ارثی وجود دارد كه جایگاه كرموزومی بیش از 1000 مورد آنها شناخته شده است. حدود چهار درصد نوزادان دچار یك نقص مادرزادی جدی هستند، واژه مادرزادی، علت ابتلا به نقص را بیان نمی كند و تنها به معنی وجود نقص در هنگام تولد است. حداقل یك چهارم این نـقایص بر اثر مجموع تأثیرات ژن های متعدد به اضافه یك یا چند عامل محیطی ( چند عاملی) به وجود می آید، ولی تقریباً علت نیمی از نقایص مادرزادی ناشناخته باقی مانده است. تقریباً از هر 166 نوزاد، یك نوزاد مبتلا به یك ناهنجاری كروموزومی مانند نشانگان داون است و حدود 2 تا 3 درصد مبتلایان، دچار اختلالاتی هستند كه عامل یك تك ژن غیرطبیعی است احتمالاً 20 درصد از بیماران بستری در بیمارستان های كودكان، مشكلی دارند كه تا حدی ژنتیكی است بعد ازتصادفات رانندگی و سرطان، ناهنجاریهای مادرزادی سومین عامل شایع مرگ و میر در سنین 1 تا 14 سالگی هستند و بیش از 20 درصد مرگ و میرهای نوزادان، بر اثر نقایص مادرزادی است. بنابراین، اختلالات ژنتیكی، درد و رنج عظیمی را به بشر تحمیل كرده است.

مردم غالباً می گویند كه ” سرطان درخانواده ما شایع است ” یا ” افراد خانواده ما همگی بر اثر حملات قلبی می میرند”
از آنجا كه بیماری قلبی و سرطان، دو علت مرگ و میر در ایالات متحده آمریكاست، پرسش واقعی این است كه آیا خطر بروز این دو بیماری در خانواده های معینی، بیش از خطر بروز در همه خانواده هاست یا این گونه نیست ؟

مقدمه
متخصص ژنتیك:
متخصص ژنتیك پزشكی فردی است كه در مكانیزم های وراثتی، تشخیص و درمان اختلالات ژنتیكی تخصص دارد. ژنتیك پزشكی، مثل دیگر تخصص های پزشكی، نظیر جراحی یا مامایی و زنان، پس از دانشكده پزشكی، یك دوره آموزشی خاص هم دارد. بسیاری از متخصصان ژنتیك پزشكی، در یكی از رشته های پزشكی مانند اطفال، داخلی یا مامایی و پزشكی زنان تخصص دارند و فوق تخصص آنان ژنتیك پزشكی است. هیئت ژنتیك پزشكی آمریكا (ABMG) با برگزاری امتحان در چند زمینه، یعنی ژنتیك بالینی، ژنتیك یاخته ای بالینی، ژنتیك زیست شناسی بالینی، ژنتیك مولكولی، به پزشكان و متخصصان دارای درجه دكترای غیرپزشكی (p.h.D)، گواهی نامه اعطا می كند.

ژنتیك بالینی به تشخیص و درمان بیماران، ژنتیك یاخته ای (سیتوژنیك ) به تشخیص آزمایشگاهی نابهنجاری های كروموزومی و ژنتیك زیست شیمیایی به تشخیص آزمایشگاهی و درمان اختلالات آنزیمی و اختلالات شیمیایی ناشی از آنها می پردازد. مشاوره ژنتیك هم،‌در گذشته مورد تأیید ABMG قرار می گرفت و هم اكنون،‌هیئت جدید اعطای گواهی نامه،‌به نام هیئت مشاوره ژنتیك آمریكا (ABGC) وظیفه اعطای گواهی نامه را به مشاوران ژنتیك بر عهده گرفته است. بیشترین متخصصان ژنتیك پزشكی و مشاوران ژنتیك، با مراكز بزرگ پزشكی یا آزمایشگاه های مرجع برای آزمایشهای ژنتیكی همكاری دارند.

چه انتظاری می توان داشت؟
كار متخصصان ژنتیك پزشكی مشابه كار پزشكان عمومی است: ابتدا اطلاعات كسب می كنند و سپس با استفاده از این اطلاعات به كار تشخیص می پردازند و سرانجام اقدامات عملی را به فرد یا افرادی كه مشاوره شده اند ارائه می دهند. در برخی موارد،‌شجره نامه خانوادگی، مهمترین بخش كسب اطلاعات است. بنابراین،‌فردی كه برای مشاوره به متخصص ژنتیك مراجعه میكند لازم است تا آنجا كه امكان دارد اطلاعات خانوادگی خود را برای تهیه شجره نامه در اختیار متخصص قرار دهد. اغلب، استفاده از اطلاعات یكی از اعضای مسن خانواده، مناسب ترین روش كسب اطلاعات است. رسم شجره نامه، همان گونه كه قبلاً گفته شد، معمولاً كاری ساده و در عین حال بسیار سودمند است. بیشتر اوقات،‌متخصص ژنتیك می تواند با یك نگاه اجمالی،‌شجره نامه ای را كه سردستی رسم شده تفسیر كند.

در برخی موارد ممكن است مطالعات كروموزومی (مطالعات ژنتیك یاخته ای ) مورد نیاز باشد. در این گونه موارد، فقط یك لوله آزمایش خون لازم است ولی همان طور كه قبلاً توضیح داده شد، تجزیه و تحلیل دشوار اطلاعات بدست آمده مدتی طول می كشد. برای مطالعه یاخته های آمینون و سایر بافت ها ، ده روز یا بیشتر زمان لازم است. از خون یا ادرار برای انجام بسیاری از آزمایش های زیست شیمیایی استفاده می شود و برای برخی آزمایش ها، حتی ذره ای از یاخته های زنده در ریشه موهای كنده شده را می توان به كار برد. گاهی اوقات برای تجزیه و تحلیل ، تكه های كوچكی از بافت كه از طریق بافت برداری بدست آمده،‌لازم است برخی از آزمایش هایی را كه اخیراً بر پایه DNA طراحی شده، می توان حتی با استفاده از یاخته های حاصل از شستشوی دهان با مایع انجام داد.

تشخیص پیش از موقع و پیشگیری:
غربال كردن نوزادان برای تشخیص اختلالاتی نظیر فنیل كتونوریا (PKU) ،‌بیماری خونی یافته های داسی شكل و كم كاری غده‌تیروئید هم اكنون معمول است. تشخیص پیش از موقع نابهنجاری های ژنتیكی و درمان آنها،‌از بروز مشكلات حاصل از پیشرفت بیماری جلوگیری می كند. غربال كردن نوزادان برای تشخیص اختلالاتی كه می توان با صرف هزینه كم انجام داد ومعالجه آنها هم امكان پذیر است روشی منطقی است. در مورد اینكه چه بیماری هایی مناسب غربالگری هستند، نظرهای متفاوتی وجود دارد. غربالگری جمعیت حاملان ژنهای مغلوب به منظور مشخص ساختن پدر و مادری كه در معرض خطر داشتن فرزندان مبتلا هستند نیز روش ثمربخشی است. در غربالگری جمعیت، از روش آزمایش گروههایی كه ژن مورد نظر در آنها شایع است بهره گیری می شود. آزمایش یهودیان برای بیماری تای – ساكس و آمریكاییان آفریقایی الاصل برای آزمایش بیماری خونی یاخته های داسی شكل از نمونه های غربالگری جمعیت است. مشاوره ژنتیك و تشخیص پیش از تولد، به حاملانی كه از طریق غربالگری این گروه ها شناسایی شده اند می تواند كمك كند.

درمان:
بعضی از اختلالات ارثی نظیر بیماری قند آنقدر شایع است كه حتی غالب آنها را بیماری ارثی نمی دانیم. از طرف دیگر، اختلالات ژنتیكی مانند نشانگان داون وجود دارد كه تاكنون معالجه خاصی برای آنها یافت نشده است. با وجود این، بسیاری از بیماریهای ژنتیكی قابل درمان هستند،‌هر چند كه نمی توان علل بوجود آمدن آنها را ریشه كن ساخت.
چند نمونه از درمان های ثمربخش در زیر آورده می شود:

محدودیت در رژیم غذایی:
فنیل آلانین در PKU
قند شیر (لاكتوز ) در كمبود لاكتاز
چربی ها در هیپرلیپیدمی ها
رژیم غذایی و مكمل هرمونی:
ویتامین D و فسفات در بیماری نرمی استخوان وابسته به ویتامین D
كورتیزون در هیپرپلازی مادرزادی غده فوق كلیوی
هرمون تیروئید در گواتر مادرزادی
خارج كردن مواد اضافی:

آهن در تالاسمی
مس در بیماری ویلسون
اسیداوریك در نقرس
جایگزینی موادی كه وجود ندارند:
انسولین در بیماری قند

عامل (فاكتور) 8 در هموفیلی
هرمون رشد در كوتولگی غده هیپوفیزی
جراحی:
ترمیم نقص مادرزادی قلب
طحال برداری در كم خونی ارثی اسفروسیتوز
عامل پیوند:
مغز استخوان در بیماری ذخیره لیزوزومی

كلیه در بیماری چند كیسه ای كلیه
شش در فیبروز سیستیك
ژن درمانی برای انسان، كه در آن یك ژن غیرطبیعی ترمیم و یا با یك ژن طبیعی جایگزین می شود، مرحله آزمایشی خود را می گذراند. انتقال ژن هایی مانند ژن هرمون رشد در حیوانات با موفقیت صورت گرفته است. آزمایش های اولیه انتقال ژن در انسان ادامه دارد و اگر چه موانعی نظیر ناتوانی در قراردادن ژن در جایگاه معینی بر روی كروموزوم و فعال كردن ژن در بافتی كه به آن نیاز دارد، هم چنان باقی مانده است، اما به نظر می رسد كه ژن درمانی برای بیماری های انسانی به زودی انجام خواهد شد.

مدتهاست كه متخصصین تغذیه علاقمند به درك این مسأله هستند كه چگونه ممكن است یك فرد لاغر، دارای دو قلوی یكسانی باشد كه دچار اضافه وزن است، سرخپوستان پیما (Pima) كه در شمال مكزیك زندگی می كنند افرادی لاغر هستند در حالیكه همتایان ژنتیكی آنها كه در آریزونا زندگی می كنند، چاق و فربه بوده و موارد فراوانی از دیابت نوع 2 در میان آنها دیده می شود و نكته دیگر اینكه یك رژیم كم چربی می تواند سطح چربی خون بسیاری افراد را كاهش دهد اما این مسأله در میان همه افراد عمومیت ندارد. آنچه كه كاملاً واضح است اما هنوز دلیل آن بدرستی درك نشده،‌این است كه ساختار ژنتیكی انسان ها تعیین كننده میزان استعداد آنها در ابتلا به بیماریهای مختلف است اما عوامل محیطی مانند نوع تغذیه و شیوه زندگی، تعیین كننده این است كه چه كسی از میان افراد مستعد دچار بیماری می شود. نقش مواد غذایی و دیگر اجزاء غذایی فعال بیولوژیكی در ظهور ژنها، موضوع بخش رو به گسترش در علم تغذیه است كه ژنتیك تغذیه نامیده می شود. تحقیقات ژنتیكی ارتباط میان ژن و اعمال فیزیولوژیكی را مشخص كرده اند.

ارتباط میان اختلال در ژنها با عملكردهای غیرطبیعی (اندام ها) و بیماریها در حال روشن شدن است درك رو به فرونی از نقش اساسی ژنها در حفظ سلامتی یا بروز بیماریها ،‌تأثیر مهمی را بر نحوه فعالیت های پزشكی بر جای گذاشته است با پرده برداشته شدن از ارتباطات بین ژنها،‌ محصولات پروتئینی و بیماریها، كانون توجه سیستم مراقبت های بهداشتی نیز به تدریج در حال تغییر است. در طی 50 سال گذشته این كانون توجه خود را بر درمان بیماریهای شناخته شده متمركز كرده بود و پزشكان به شكل رو به گسترشی در تلاش برای شناخت و تولید داروها و روشهایی بودند كه بتوانند با این چالش روبرو شوند. هر چند با فهم این نكته كه بیماریها منشأ ژنتیكی دارند اما تحت تأثیر شرایط محیطی نیز قرار می گیرند، تلاشها بر روی پیشگیری براساس شناخت ژنها و عوامل محیطی دخیل در بیماریها و مواد متابولیك تولید شده در اثر تقابل این عوامل تمركز یافته است.
اولین اقدامات ناشی از این تغییر نگرش، عبارت بود از تمركز بر اقدامات پزشكی و دارویی اما هدف نهایی این تغییر،‌استفاده از تغذیه درمانی به عنوان سنگ بنای
فعالیت های پیشگیرانه می باشد.

تحقیقات ژنتیكی به شناخت عوامل ایجاد كننده بیماری كمك می كند كه این امر خود، شناخت اثر مواد غذایی و غیر غذایی را شامل می گردد. با استفاده از چنین یپشرفتهایی است كه از طریق تست های تجزیه توأم با تست های ژنتیكی و آنالیز گذشته خانوادگی فرد، متخصصان سلامت، می توانند میزان ریسك ابتلا افراد به بیماریهای خاص را پیش بینی كنند. تغذیه با جبران متابولیت های تولید نشده (ناشی از نقص ژنتیكی) می توانداثرات مخرب بسیاری از نواقص ژنتیكی را كاهش دهد. از این رو تغذیه درمانی به سرعت در حال تبدیل شده به ابزار درمانی است كه می تواند ضریب سلامت را افزایش داده و ریسك ابتلا به بیماریها را در افراد مستعد به بیماری، كاهش دهد. متخصصان تغذیه برای هماهنگی یا دستورات درمانی و دارویی پزشكانی باید با اصول ژنتیك آشنا باشند و نیز باید قادر باشند تا نقش مهمی را در ارائه دستورات درمانی پیشگیرانه در مورد مصرف مواد غذایی و نیز شیوه زندگی ایفا نمایند. درمانها با توجه به ویژگیهای ژنتیكی افراد و استعداد ابتلاء آنها به بیماریها به سرعت در حال اختصاصی شدن هستند و متخصصان تغذیه باید اطلاعات محكمی در زمینه اصول ژنتیك، ارتباط میان ژنها، بیماریها و تأثیرات محیط و نقش مواد غذایی و دیگر تركیبات غذایی در تعدیل اثر ناشی از بروز ژنها برخوردار باشند. این فصل چشم انداز مختصری است درباره ظهور بخش جدید از علم با نام ژنتیك تغذیه.

پروژه ژنوم انسانی:
پایه تغییر نگرش اساسی ایجاد شده در نقطه تمركز مراقبت های بهداشتی، عبارت است از پروژه ژنوم انسانی . این پروژه در سال 1990 و در غالب یك برنامه‌چند ملیتی پانزده ساله و با هدف تعیین وظایف هر یك از نوكلئوتیدهای موجود در DNA كه خود تشكیل دهنده ماده ژنتیكی انسان است، آغاز گردید. این پروژه بطور مداوم مرزهای خود را گسترش داد و در نتیجه اهداف پروژه نیز افزایش یافت و هدفهای جدیدی بر آن تعریف شد. اهداف فعلی پروژه عبارتند از 1) مشخص نمودن ترتیب ژنوم انسان و آن گروه از ارگانیسم های بزرگی كه نقش مهمی را در تحقیقات ژنتیكی ایفا می كنند 2) تعیین كاركرد و هویت هرژن 3) تعیین تولیدات پروتئینی هر كدام از ژنها (واحدهای كاربردی درون ژنوم كه حاوی اطلاعاتی در مورد تولید و ساخت پروتئین ها می باشند ) و فهم چگونگی عملكرد آنها (علم جدیدی كه پروتئومیكس خوانده می شود) 4) تعیین ارتباط ژنها،‌تولیدات آنها و بیماریها 5) معلوم كردن اینكه چگونه اثر متقابل ژنها، پروتئین ها و عوامل محیطی منجر به بروز اختلالات فیزیولوژیكی و در نهایت بروز بیماری می شود.

تصور بر این است كه اینگونه ریزشدن در مطالب منجر به درك راههای پیشگیری از بیماری شده و كمك می كند كه انسان ها سالم زندگی كنند. پروژه ژنوم انسانی اهداف متعدد دیگری نیز دارد، یكی از این اهداف بیان تأثیرات اخلاقی قانونی و اجتماعی تحقیقات ژنتیكی (ELSI) می باشد. این مسائل از همان ابتدای پروژه به عنوان یك تعهد برای آن محسوب شده است.علاوه بر این محققان درگیر در پروژه ژنوم انسانی توجه خاصی را نیز به توسعه تكنولوژی دقیق، سریع و ارزان قیمت ژنتیكی، توسعه تكنولوژی پیشرفته كامپیوتری كه قادر باشد مقادیر فراوان اطلاعات حاصل از پروژه را تجزیه و تحلیل كرده و دانشمندان را قادر سازد تا سریعاً توالی ژنتیكی گونه های مختلف را با هم مقایسه نمایند،‌توسعه بیوانفورماتیك كه فصل مشترك میان تكنولوژی كامپیوتری و بیولوژی مولكولی می باشد،‌تعلیم و تربیت دانشمندان ژنتیك و استفاده از نتایج تحقیقات ژنتیكی در مراحل بالینی داشته اند.

تا كنون پیشرفتهای مهمی تحقق یافته است. در سال 2001 یك طرح ابتدایی از توالی ژنوم انسانی انتشار یافت و دانشمندان در تلاشند تا این طرح ابتدایی را به یك طرح نهایی و خالی از اشكال تبدیل كنند. توالی ژنوم سیستم های حیاتی بزرگ تعیین شده اند و پس از مقایسه آنها با ژنوم انسانی شباهت های قابل توجه (هومولوژی) بین گونه های مختلف حیات آشكار شده است. یكی از سیستم های حیاتی كه به شكل گسترده ای به عنوان مدل در تحقیقات ژنتیك انسان به كار می رود، موش است. معلوم شده است كه ژنوم موش از شباهت های فراوانی با ژنوم انسان برخوردار است. این شباهت ها به این معنی است كه انجام آزمایشات بر روی موش، می تواند اطلاعات مفیدی را در مورد انسان،‌در اختیار محققان قرار دهد. از دیگر دستاوردها، پیشرفت های مهم در توسعه تكنولوژی ژنتیكی كنونی، توسعه تكنولوژی های جدیدی است كه تولید مقادیر فراوانی از DNA را برای انجام آزمایشات ممكن می سازد و این اجازه را می دهد كه فرآیند تعیین توالی DNA بطور مداوم ادامه داشته باشد.

ELSI : تكنولوژی ژنتیك این امكان را به بشر می دهد كه اطلاعات درون هر ژن را بازخوانی كرده و این توانایی را به محققان می دهد كه پیش بینی نمایند چه كسی سالم می ماند و چه كسی بیمار خواهد شد و اینكه دچار چه نوع بیماری می شود. همچنین تكنولوژی ژنتیك این توانایی را به انسان می دهد كه از طریق ژن درمانی، اطلاعات ژنتیكی خود را تغییر دهد. تعجبی ندارد كه چنین توانایی هایی، تجهات بسیاری را به خود جلب كرده است. محققانی با تخصص های مختلف با یكدیگر همكاری می كنند تا بتوانند اثرات اخلاقی و قانونی و اجتماعی این پدیده را مشخص و اعلام كنند. در میان مسائل تحت بررسی، این مسائل قابل ذكرند:

1) راههای كسب اطمینان از اینكه اطلاعات ژنتیكی مربوط به یك فرد به صورت مثبت و صحیحی استفاده شود واینكه حریم افراد رعایت شود 2) یافتن بهترین راهها برای كاربردی كردن تكنولوژی ژنتیك و كسب اطمینان از اینكه اهداف درمانی بیشتری با بالاترین موفقیت و كمترین اثرات جانبی تحقق می یابد. 3) یافتن راههایی برای مواجهه با مسائل اخلاقی كه حتماً در مسیر این علم پیش خواهد آمد 4) یافتن بهترین راهها برای آموزش متخصصان مراقبت های سلامتی تا آنها بتوانند نیازهای رو به رشد كارآموزان علم ژنتیك را پاسخگو باشند.

حفظ حریم شخصی افراد یكی از مهمترین دغدغه ها می باشد. مردم بسیار نگران این مسأله هستند كه مبادا اطلاعات ژنتیكی آنها مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای مثال، ممكن است بدلیل ژنوتیپ افراد، تبعیض هایی در مورد آنها اعمال شود. قوانین فدرال می تواند این اطمینان را به افراد بدهد كه تبعیضی در مورد آنها روا نخواهد شد، اما برای اینكه افراد در مورد نحوه استفاده از اطلاعات ژنتیكی احساس اطمینان و راحتی كنند، هنوز مدتی زمان لازم است

در صورتیكه منافع تست های مخصوص پیش بینی بیماریها كاملاً شناخته شود، دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات ژنتیكی نتایج وخیمی را به دنبال خواهدداشت. ژنوتیپ یك فرد حاوی اطلاعات مهمی در مورد ریسك سلامتی او و نیز اطلاعاتی در موردقد، وزن و فشار خون او می باشد. رسیدن به این نقطه متضمن تلاش در بسیاری جنبه ها می باشد. در راه رسیدن به هدف كاربردی كردن تكنولوژی ژنتیكی،‌این مسأله به بیان می آید كه چه كسی باید تحت آزمایش قرار بگیرد؟ مسائل اخلاقی دیگری نیز وجود دارند،‌برای مثال آیا می توان افراد را در مورد بیماری كه درمانی برای آن وجود ندارد تحت آزمایش قرار داد؟ آیا پدر و مادری كه تست های ژنتیكی نشان می دهد هر دو حامل یك ژن بیماریزا هستند و فرزند آنها بطور حتم نوع ماژور بیماری را بروز خواهدداد، می توانند بدون آگاهی از رضایت فرزند بچه دار شوند؟‌

آیا تكنیك های ژن درمانی را می توان در تولید سلول هم بكار برد و به این وسیله ژن های تصحیح شده را به نسل های بعد منتقل كرد؟ آیا می توان اجازه شبیه سازی را به انسان داد؟ مسائل مربوط به سلامت انسان به سرعت در حال تركیب شدن با ژنتیك و تكنولوژی ژنتیكی است، ‌بنابراین برای آموزش متخصصانی كه در حال حاضر، مشغول یادگیری مراقبت های بهداشتی هستند چه باید كرد؟ برای آموزش افرادی كه در آینده وارد رشته‌مراقبت های بهداشتی خواهند شد، چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟

علاوه بر این توانایی تعیین ساختمان ژنتیكی اندام های مختلف محققان را قادر ساخته تا اندامهایی را به شكل مدل بوجود آورند كه در این اندامها یك ژن را می توان حذف كرد، دوباره تولید كرد و یا طوری طراحی كرد كه تحت تأثیر عوامل محیطی فعال یا غیر فعال شود و اثر این تغییرات بر روی سلامت اندامها را تحت بررسی و مشاهده قرار داد. پروژه ژنوم انسانی را باید از لحاظ اصول علم، دستاوردهای حاصله و ایجاد همكاری جهانی بین كشورها، یك دستاورد عظیم به حساب آورد. این پروژه توسط ایالت متحده و از طریق دو سازمان دولتی:

انستیتوی ملی تحقیقات ژنوم انسانی از اداره ملی سلامت و آزمایشگاه ملی اك ریج از وزارت انرژی انجام می شود و علاوه بر این سازمان تعداد بسیار زیادی آزمایشگاههای خصوصی و دانشگاهی در چندین كشور در این امر همكاری می كنند. بسیاری از یافته ها و تكنولوژیهای حاصل از پروژه ژنوم انسانی از كاربردهای كلینیكی برخوردارند. اطلاع از اینكه چه ژنی موجب چه بیماری می شود و اینكه توالی آن ژن چگونه است، چه پروتئینی تولید میكند، عملكرد این پروتئین چیست و چه ارتباطی را با حفظ سلامتی یا بروز بیماری داراست، می تواند در بسیاری اعمال تشخیصی كاربرد داشته باشد. برای مثال تومورها را كه همگی علائم یكسانی دارند،‌می توان از طریق طرح ژنتیكی آنها از یكدیگر تمیز داد. این تشخیص در درمان مؤثر تومورها بسیار مهم است زیرا انواع مختلف تومور به درمانهای متفاوتی پاسخ می دهند. این روشها نه تنها در تشخیص بیماری مؤثرند بلكه از آنها در شناسایی امراضی كه نشانه خاصی ندارند هم
می توان استفاده كرد این عمل باعث می شود كه قبل از آنكه علائم اصلی بیماری آشكار شود، از بروز بیماری پیشگیری نماییم.

كاربرد مهم دیگر پروژه ژنوم انسانی در زمینه ژن دارویی است. كه در امر غربال كردن افراد از لحاظ متابولیزه كردن داروها است. هر انسان دارای آنزیم های مشابهی است كه در اثر داروهای مصرفی تولید می شوند، اما ژنهایی كه مسئول تولید این آنزیمها هستند، بسیار متنوعند كه به این معنی است كه عملكرد این آنزیمها بسیار متنوع خواهد بود. یك دارو ممكن است بر روی یك فرد اثر مثبتی داشته باشد، بر روی فرد دیگر بی تأثیر باشد. و برای فرد سوم مضر باشد. توانایی ارزیابی ساختمان ژنتیكی یك فرد از آنجائیكه این ساختمان با ژنهای اصلی متابولیزه كننده داروها مرتبط است به پزشكان كمك می كند تا نوع و میزان دارو را به نحوی انتخاب كنند كه اثر مطلوب را بر روی فرد داشته باشد.

به مانند داروها، برای هضم، جذب و استفاده از غذاها در سلولهای بدن نیز به تعداد بسیار زیادی آنزیم نیاز است. به نظر می رسد توانایی مرتبط ساختن ساختمان ژنتیكی یك فرد با نوع غذای مصرفی به مانند ژن دارویی، از كاربردهای تحقیقات ژنتیكی است. از دیگر كاربردهای تحقیقات ژنتیك كه به متخصصین تغذیه مربوط می شود، كاربردهای این علم در تولید و سلامت مواد غذایی است. بحث بیوتكنولوژی مواد غذایی بر پایه علم ژنتیك و شناسایی ارگانیسم های موجود در مواد غذایی قرار دارد. اگر چه علم بیوتكنولوژی نوین مدتها قبل از شروع پروژه ژنوم انسانی آغاز گردید. بسیاری از تكنیكهای ژنتیكی مورد استفاده در این دو مقوله، مشترك هستند و فرآیند پیشرفت تكنولوژی ژنتیك اثر مثبتی را بر بیوتكنولوژی مواد غذایی بر جای گذاشته است. مهمترین مسأله ای كه بر دستاوردهای متخصصان تغذیه اثر گذاشت،

یافتن رابطه میان ژنوتیپ یك فرد و میزان استعداد او در ابتلا به یك بیماری خاص می باشد. علم ژنتیك و علم تغذیه در حال تلاش برای یافتن تأثیر مواد غذایی و سایر عوامل محیطی بر بروز یك ژن می باشد. در حالیكه نقاط نامكشوف این علم،‌آشكار می شود، قوانینی نیز تدوین می گردند تا متخصصین تغذیه را در درمان مؤثرتر بیماریها یا پیشگیری از بروز بیماریهای متعدد مرتبط با نوع تغذیه یاری كند. بزودی افرادی كه برای مشاوره، به یك متخصص تغذیه مراجعه می كنند پرونده اطلاعات ژنتیكی خود را نیز به همراه می برند. لازم است كه متخصصین تغذیه قادر باشند تا ژنوتیپ یك فرد را بررسی كرده و درك كنند كه افراد مراجعه كننده مستعد ابتلا به چه بیماریهایی هستند و مؤثرترین درمان برای كاهش ریسك ابتلا آنها به این بیماری چیست. اگر متخصصین تغذیه می خواهند كه وارد وادی ژنتیك درمانی شوند باید اطلاعات خود در زمینه ژنتیك، بیوشیمی،‌متابولیسم و سایر مسائل مربوط به علم غذیه را تقویت نمایند.
اساس ژنتیك:

در این بخش فرض بر این است كه خوانندگان از اطلاعات مقدماتی درباره DNA به عنوان ماده ژنتیكی انسان و نیز ژنتیك مولكولی و كروموزومی برخوردار شوند. از كلیدی ترین مفاهیم ژنتیك كروموزومی، می توان نحوه قرار گرفتن DNA داخل كروموزوم در درون هسته، فرآیند میوز و میتوز، وراثت اتوزومی و وراثت جنسی،‌نقشه ژنها و جهش كروموزومی و نتایج حاصل از آن را نام برد.

در ژنتیك مولكولی،‌مفاهیم عمده عبارتند از :‌توالی DNA ، طبیعت ژن، قسمت های كنترل كننده و نقش آنها در بروز ژن، اگزوژن ها ،‌اینترون ها،‌فرآیند نسخه برداری،‌ترجمه و مراحل بعد از ترجمه و در نهایت ارتباط میان جهش مولكولی و بیماریها است. در این قسمت، ارتباط بین ژنتیك و تغذیه بطور اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد. افرادی كه مایلند اطلاعات بیشتری در زمینه اصول ژنتیك و كاربردهای آن در سلامت بدست آورند می توانند به لیست منابع مراجعه كنند.

ژنتیك و ژنومیك:
ژنتیك عبارت است از علم وراثت – وراثت مواد ژنتیكی یك اندام و نتایج حاصله از این وراثت.
در طول زمان و با آشكار شدن جزئیات وراثت و خصوصیات كروموزومها و اتفاقات درون سلول، كانونهای تمركز این علم دچار تغییراتی شده است. در آغاز مطالعه نحوه وراثت صفات در انسان بر روی برخی صفات قابل مشاهده مثل رنگ چشم و مكانیزم انتقال آنان از والدین به فرزندان متمركز شده بود، پس از اینكه آشكار گردید برخی از بیماریهای خاص از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسند، بیماریهای ژنتیكی نیز به عنوان شاخه جدیدی از بیماریها دسته بندی شدند. امروزه دانشمندان متوجه شده اند كه تمامی بیماریها به شكل مستقیم یا غیر مستقیم با ژنها ارتباط دارند. امروزه علم ژنتیك شدیداً در تلاش است تا ارتباط میان ژنها و بیماریها و نحوه تأثیر عوامل محیطی بر بروز ژنها را آشكار سازد. با فهم جزئیات این ارتباط، علم ژنتیك از حالت یك علم نظری خارج شده و به علمی تبدیل می شود كه می تواند مكانیزم بیماریها را پیش بینی كرده و راه حل های منطقی برای جلوگیری از آنها پیشنهاد كند.

در نتیجه،‌گستره علم ژنتیك به شكل قابل توجهی گسترش یافته و تمام اطلاعات ژنتیكی یك اندام خاص ژنوم آن و اثر متقابل میان ژنهای مختلف و پروتئین های تولید شده توسط آنها با یكدیگر و محیط را شامل می شود. در اینجاست كه تفاوت بین ژنتیك و ژنومیك معلوم می گردد. در واقع ژنومیك نقش گسترده تری را برای ژنها و نقش مهمترین را برای آنها در عملكرد موجودات زنده قائل است. در حالیكه ژنتیك در ابتدا توجه خود را بر بیماریهای ناشی از نقص یك ژن منفرد متمركز كرده بود، ژنومیك توجه خود را به بیماریهای مزمن كه تحت تأثیر چندین ژن و چندین عامل ایجاد می گردند، متمركز نموده است. امروزه تأكیدات بیشتری برای تعیین اثرات عوامل مختلف محیطی در شكل گیری بیماریها در افراد مستعد به بیماری صورت می گیرد. البته مسأله مهم تغییر یك واژه نیست، بلكه مسأله مهم تغییر دیدگاهها و توجه به ژنها به عنوان عامل اصلی سلامت یا بیماری و تأثیر عوامل محیطی (به خصوص شیوه های زندگی) بر آن می باشد و نیز این نكته كه چگونه ژنها موجب می شوند كه یك فرد سالم باقی بماند یا دچار بیماری شود.

از میان مهمترین شیوه های زندگی تأثیرگذار بر این امر می توان از عادات غذایی و چگونگی تأثیر آن بر بروز و ظهور یك ژن و در نهایت سلامت فرد، نام برد. ژنومیك تغذیه فرآیند تأثیر تغذیه و مواد غذایی بر اثرات ژنها را مورد بررسی قرار می دهد.

اصول ژنتیك:
ماده ژنتیكی انسانها، اسید دزوكسی ریبونوكلئیك (DNA) نام دارد. كه از زیرواحدهایی به نام نوكلئوتید تشكیل شده است. خود نوكلئوتیدها از یك مولكول قند، یك فسفر معدنی و یكی از چهار پایه نیتروژن دار آدنین (A) ، یتامین (T) ، گوانین (G) یا سیتوزین (C) ساخته شده اند. این پایه ها به شكل یك زنجیر كنار هم قرار گرفته اند. هر گروه سه تایی از نوكلئوتیدها تشكیل یك كدون (Codon) می دهد كه وظیفه آن معین كردن یك آمینواسید در پروتئین تولیدی هر ژن است. در انسان به طور تقریب 3 میلیارد نوكلئوتید، ژنوم را تشكیل می دهند و جایگاه آنها در هسته سلول است. ژنوم هر فرد در بین 23 كروموزوم تقسیم شده است كه هر كدام حاوی هزاران ژن می باشد. هر ژن در توالی نوكلئوتیدهای خود حاوی اطلاعات مورد نیاز برای ساخت پروتئین هایی است كه اعمال حیاتی مختلف سلول را انجام می دهند. ژنوم انسان حاوی حدود 300 تا 400 هزار ژن مختلف است.

اطلاعات یك ژن به شكل كد می باشد. برای اینكه این اطلاعات برای سلول قابل استفاده شود باید رمز گشایی شده و به شكل پروتئین ها ترجمه شوند. توالی كدهای ژنتیكی نوكلئوتیدها یا كدن ها در DNA ، تعیین كننده توالی اسیدهای آمینه بر روی پروتئین ها می باشد. اغلب زنجیره های بلندی از نوكلئوتیدها بر روی كروموزوم و بین دو ژن مختلف یافت می شوند. چنین توالی هایی را توالی میانی می نامند كه بخش عمده DNA انسان را تشكیل می دهد. این توالی های میانی هیچ پروتئینی را كد نمی كنند و در حال حاضر عملكرد واقعی آنها ناشناخته می باشند. فرآیند گشودن رمز ژنها در دو مرحله صورت می گیرد: 1) فرآیند نسخه برداری كه در آن آنزیم ریبونوكلئیك پلیمراز RNA) پلیمراز)، DNA را به یك RNA حدواسط یا RNA پیك (mRNA) تبدیل می كند 2) ترجمه، كه در آن mRNA ، فرآیند تولید پروتئین از آمینواسیدها را موجب می گردد. هر ژن بطور متوسط از هزار نوكلئوتید

ساخته شده است. همه ژنها یك ساختار مشترك دارند، یك منطقه پروموتور كه RNA پلیمراز به آن متصل می شود و یك منطقه كد كننده (حاوی اطلاعات) كه RNA پلیمراز روی آن mRNA را نسخه برداری می كند. در منطقه كد كننده،‌توالی از نوكلئوتیدها (اگزون) وجود دارند كه عمل تبدیل آمینواسیدها به پروتئین را انجام می دهد. RNA پلیمراز اگزونها و اینترون ها را به mRNA ترجمه می كند. قبل از سنتز پروتئین، اینترونها باید جدا شوند. در انتهای و در بخش پروموتور، منطقه تنظیم كننده قرار دارد كه كنترل مراحل نسخه برداری را بر عهده دارد.

در این منطقه، توالی های خاصی با نام عوامل واكنش قرار دارند كه به عنوان مكان اتصال برای فاكتورهای مربوط به نسخه برداری و لیگاندهایی كه به آن متصل می شوند، محسوب می گردند. بسته به نوع اتصال لیگاند، میزان بروز یك ژن می تواند افزایش یا كاهش یابد. اتصال فاكتور نسخه برداری و لیگاندهای متصل به آن (به عامل واكنشی) ، شكل منطقه پروموتور را تغییر داده و توانایی RNA پلیمراز برای اتصال و آغاز عمل نسخه برداری را كاهش یا افزایش می دهد. نحوه قرار گرفتن عوامل واكنش در منطقه پروموتور تا حدی گیج كننده می باشد، زیرا این منطقه قادر است چندین نوع مختلف از عوامل نسخه برداری را به خود متصل نموده و ظهور اثر ژن را كنترل نماید. از طریق اتصال عوامل نسخه برداری به عوامل واكنش است كه فاكتورهای محیطی مثل مواد غذایی با ژن ارتباط برقرار كرده و در حقیقت به ژن می گویند كه میزان تولیدپروتئین خاص خود را افزایش یا كاهش دهد.

پروتئین های كد شده توسط ژن،‌به عنوان یك ماشین متابولیكی برای سلول عمل می كند. پروتئین ها نقش های متعددی را بر عهده دارند، نقش هایی از قبیل : آنریم، عامل حمل و نقل ، آنتی بادی، هورمون و عامل ارتباطی. یك اشتباه یا جهش در ژن می تواند توالی آمینواسیدها بر روی پروتئین را تغییر داده و بنابراین عملكرد پروتئین را دچار اختلال سازد. و در نهایت به عملكرد موجود زنده آسیب بزند. تنها یك تغییر در نوكلئوتید می تواند باعث بروز بیماری شود. برای مثال در افرادی كه دچار بیماری داسی شدن گلبول های قرمز می باشند، تغییر یك نوكلئوتید باعث تغییر یك آمینواسید در مولكول هموگلوبین شده و در نهایت كم خونی و درد زیادی را برای بیمار موجب شده است، زیرا با كاهش مولكولهای هموگلوبین، اكسیژن كافی به بافت ها نمی رسد.

تمام جهش ها مضر نیستند. بعضی از آنها هم موجب ارتقاء عملكرد می شوند و بسیاری هم كه به جهش خاموش معروفند، هیچ نوع اثری ندارند. جهش در تمامی ژنوم بطور یكسان رخ نمی دهد. بعضی از ژنها بسیار سریع تر از بقیه دچار جهش می شوند. این نوع ژنها را آلل می نامند در نتیجه، آنها پروتئین هایی با آمینواسیدهای متفاوت و اغلب با عملكرد متفاوت تولید می كنند.

وقتی كه یك الل به خصوص، به تعدادی بیش از 1% كل جمعیت مشاهده شود، این پدیده را یك پلی مورفیسم ژنتیكی می نامند و ژن مورد نظر را هم یك ژن پلی مورفیك می گویند. پلی مورفیسم مسأله حائز اهمیتی است زیرا توضیح می دهد كه چرا در حالیكه انسانها از پایه ژنی مشابهی برخوردارند اما ظاهر متفاوتی دارند پلی مورفیسم دلیل اصلی وجود تفاوت های ظاهری بین انسانهاست. همچنین عامل اصلی برخی دیده ها كه با چشم قابل مشاهده نیستند مثل میزان توانایی انجام كار یك آنزیم متابولیكی. این اختلالات می تواند توضیح دهنده دلیل تفاوت بین اثر درمانها در افراد مختلف باشد.

DNA هر فرد تفاوت اندكی با DNA فرد دیگر دارد، در نتیجه آنزیم ها و سایر پروتئین های آن دو نیز با هم اندكی تفاوت خواهند داشت و این مسأله باعث شده كه كانون توجه اقدامات سلامت، از اقدامات تشخیصی به اقدامات درمان شناسی معطوف شود.
هر فرد مستعد ابتلا به بیماریهای متفاوتی است، با مسمومیت های محیطی به شكل متفاوتی برخورد می كند، داروها را به شكل متفاوتی متابولیزه می كند و به مواد غذایی متفاوتی نسبت به افراد دیگر نیاز دارد.

چنین اطلاعاتی در طرز فكر مردم درباره سلامتی و بیماریها، درمانهای كلینیكی، داروسازی و تغذیه انقلابی را بوجود آورده است. و این اطلاعات باعث شده كه اقدامات درمانی در بسیاری از زمینه های مربوط به سلامت برای هر فرد به امری كاملاً اختصاصی تبدیل شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نظریه مولكولی آوگادرو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نظریه مولكولی آوگادرو دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظریه مولكولی آوگادرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نظریه مولكولی آوگادرو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نظریه مولكولی آوگادرو :

نظریه مولكولی آوگادرو

( قانون آوگادرو، عدد آوگادرو و عدد لوشمیدت )
برای اینكه نظریه دالتون به ضرورتی حیاتی برای علم شیمی بدل شود، لازم است كه اصول كلی قانون دوم گیلوساك را بپذیرند . به دیگرسخن ، لازم است كه نظریه دالتون را با نظریه مولكولی یكی كنند. نظریه مولكولی وجود ذره ها ( مولكولها ) یی را كه ازدواتم یا بیشترتشكیل یافته اند ومی توانند درواكنش های شیمیایی به اتم های تشكیل دهنده تجزیه شوند ، پذیرفته است .
بنیانگذارنظریه مولكولی ، آمادئو آوگادرو دی كوارنیا ( 1776-1856 ) ، استاد ممتازفیزیك دردانشگاه تورینو ازسال 1850 ، بود.درزندگی آوگادرو ظاهراً هیچ چیز چشمگیری وجود نداشت. انسانی بود با فروتنی بسیار كه خود را وقف علم كرده بود. نظریه مولكولی برپایه كارهای علمی واقعاً جاودانه آوگادرو استوارشده است .

آوگادرو نظریه مولكولی را دركار كلاسیك خود بیان كرده كه عنوان آن عبارت است از شرح روشن تعیین جرمهای نسبی ملكولهای بنیادی جسمها ونسبت مولكولهایی كه دراین تركیب ها وارد می شوند. آوگادرو اندیشه های خویش را درمقاله های دیگری نیز گسترش داده است ، ازجمله درباره جرم نسبی مولكول ها درجسم های ساده ، درباره گرمای ویژه گازهای مركب نسبت به گرمای ویژه سازند های آنها، ملاحظاتی تازه درباره نظریه نسبت های معین درتركیب ها ودرباره تعیین جرم مولكولها درجسمها، درباره ضرورت تمیزدادن مولكولهای كامل جسمها از آكیوالان های شیمیایی آنها هنگام تعیین حجم های اتمی.افزون براین مقاله ها،آوگادروخلاصه ای ازنظریه خود را نیز دررساله ا ی زیرعنوان درباره ساختمان كلی جسم ها منتشركرده است . لكن این نوشته ها بازتاب گسترده ا ی بین شیمیدانان نیافت واین نظریه فقط هنگامی به پذیرش عام دست یافت كه كانیتسارو آن را شالوده اصلاح اتم گرایی دالتن ساخت ونظریه جنبشی ازنظر ریاضی نیزبا كارهای كلائوزیوس ساخته وپرداخته شد(آغازنیمه دوم سده نوزدهم،پس ازدرگذشت آوگادرو).
برای تعیین اهمیت كارهای آوگادرو درتاریخ شیمی ، روند گسترش آنها را پی می گیریم .

پیش ازاین خاطرنشان ساختیم كه دالتن نتوانست اهمیت قانون دوم گیلوساك را برای نظریه اتمی خود ارزیابی كند. برعكس، آوگادرو بی درنگ توافق این قانون با نظریه اتمی را احساس می كند ودرنتیجه آنچه امروزنظریه اتم – مولكولی نامیده می شود پابه عرصه وجود می گذارد. آوگادرو درمقاله سال 1811 می نویسد: “ گیلوساك نشان داد كه تركیب گازها با یكدیگرهمواره بصورت تناسب های ساده حجمی روی می دهد وهنگامی كه نتیجه تركیب هم گازی شكل باشد ، حجم آن نیزنسبت به حجم سازندهایش بسیارساده است . اما نسبت های كمی مواد درتركیب ها ازقرار معلوم فقط می تواند به تعداد نسبی مولكولهای تركیب شونده وتعداد مولكولهای مركبی كه درنتیجه این تركیب تشكیل می شوند بستگی داشته باشد. به این ترتیب ، باید پذیرفت كه تناسبهای بسیارساده ا ی نیزبین حجم های مواد گازی شكل وتعداد مولكولهای ساده ومركب تشكیل دهنده این مواد وجود دارد. نخستین فرضیه ا ی كه دراین زمینه به وجود می آید وتنها فرضیه قابل قبول به نظر می رسد این است كه تعداد مولكولهای كامل درحجم معینی ازهرگازهمواره ثابت است یا به عبارت دیگربا حجم متناسب است ” .

برای درك بیشتر اندیشه های آوگادرو باید خاطرنشان كرد كه اصلاح مولكول كامل به معنای مولكول فیزیكی است ومولكول ساده مربوط به اتم است . آوگادرو دربخش دوم همان مقاله ، نظریه خود را درموارد مشخص بكارمی گیرد وبه نتایجی تازه می رسد.وی می نویسد: “ با تكیه براین فرضیه ، عملاً‌ وسیله ا ی برای تعیین نسبتاً آسان جرم نسبی مولكول های جسمهایی كه می توانند به حالت گازی وجود داشته باشند وهمچنین تعداد نسبی این مولكول ها درتركیبها به دست می آید. دراین صورت چون نسبت جرم مولكولها درشرایط یكسان دما و فشاربا نسبت چگالی گازهای گوناگون برابراست، تعداد نسبی مولكول ها دریك تركیب یكباره ازنسبت حجم های گازهایی كه درساختمان آن وارد می شوند، به دست می آید . مثلاً اگر عددهای 10359/1 و 07321/0 چگالی دوگازاكسیژن و هیدروژن باشند وچگالی هوای جو را «یك » فرض كنیم ، چنانچه نسبت بین این دوعدد با نسبت موجود بین جرمهای دوحجم مساوی از این گاز ها مطابقت كند، آنگاه همین نسبت،طبق فرضیه پیشنهاد شده،نشان دهنده نسبت جرمهای مولكول های آنها خواهد بود . به این ترتیب، جرم مولكول اكسیژن تقریباً 15 بار بیشتر از جرم مولكول هیدروژن یا دقیق تر گفته باشیم، نسبت اولی به دومی مانند نسبت 074/15 به یك خواهد بود. درست همانگونه كه نسبت جرم مولكول نیتروژن به جرم مولكول هیدروژن مانند نسبت 96913/0 به 07321/0 یعنی سیزده به یك یا دقیق تر بگوییم، برابر با 238/1:13 خواهد بود. از سوی دیگر، می دانیم كه در تشكیل آب نسبت حجم هیدروژن به حجم اكسیژن دو به یك است. از اینجا نتیجه می شود كه از تركیب یك مولكول اكسیژن با دو مولكول هیدروژن پدید می آید. به همین طریق، از نسبت های حجمی كشف شده به وسیله گیلوساك برای آمونیاك،اكسید نیتروژن،گازشوره ا ی و اكسید نیتریك چنین برمی آید كه آمونیاك از تركیب یك مولكول نیتروژن با سه مولكول هیدروژن تشكیل می شود؛ اكسید نیتروژن [ O2N ] از یك مولكول نیتروژن و یك مولكول اكسیژن و اكسید نیتریك [2NO] از یك مولكول نیتروژن و دو مولكول اكسیژن به دست می آید.

آوگادرو در بخش دوم مقاله خود درباره جسم های مركب، استنتاجی را كه گویی ناشی از فرضیه اتمی است به بحث می كشد.بدین معنا، مولكولی كه از یك مولكول بنیادی (اتم) یا بیشتر تشكیل یافته، باید جرمی برابر با مجموع جرم های این مولكول داشته باشد، یا اگر به یك مولكول از جسم دومولكول ازجسم دیگر یا بیشتر افزوده شود تعداد مولكول های مركب باید با تعداد مولكول های نخستین جسم برابر بماند. آزمایش چنین استنباطی را تأیید نمی كند. برعكس، طبق بررسی گیلوساك، در چنین مواردی تغییر حجم پیدا می شود. اگر بین اتم و مولكول فرق نگذاریم، نسبت های حجمی معنای خود را از دست می دهد. آوگادرو بروشنی می گوید:“با وجود این، راهی نسبتاً طبیعی و موافق با فرضیه ما برای توضیح واقعیتهایی از این دست وجود دارد و آن عبارت است از این فرض كه مولكولهایی كه درتركیب یك گاز ساده وارد می شوند (یعنی مولكول هایی كه بین آنها، به سبب دوری فاصله، تأثیر متقابل وجود ندارد) نه از یك مولكول بنیادی منفرد بلكه از چند مولكول بنیادی كه به وسیله نیروی جاذبه در یك مولكول گرد آمده اند، تشكیل می شوند. اما هنگامی كه تشكیل مولكول های مركب ایجاب می نماید كه مولكول های دیگری نیز به این مولكول ها افزوده شود، مولكول كاملی كه می بایست دراین فرآیند شكل گیرد به دو بخش یا بیشتر یا حتی به دو مولكول مركب كامل تقسیم می شود كه شامل ½ و ¼ یا كسر دیگری از تعداد مولكول ماده دوم درمولكول كامل می باشند. یا اینكه مولكول كامل به تعدادی مولكول تقسیم می شودكه با ½ و¼یا كسردیگری ازمولكول های این ماده دوم مطابقت دارد .بنابراین، تعداد مولكول های كامل تركیب مورد نظر دو برابر، چهاربرابر، و… می شود.”

آوگادرو به عنوان توضیح می گوید:“مثلاً مولكول آب… عبارت خواهد بود از نیم مولكول اكسیژن در تركیب با دو نیم مولكول هیدروژن كه همان یك مولكول هیدروژن است”. تصور آوگادرو درباره تقسیم پذیری مولكول های كامل با اندیشه های حاكم در آن زمان سازگاری نداشت و به همین سبب نیز مورد توجه قرارنگرفت.
تصور تقسیم پذیری مولكول های كامل در ذهن آوگادرو از تصور دیگری منشأ می گیرد كه مربوط است به تركیب دو گاز بدون تغییر حجم. از یافته های گیلوساك بر می آید كه تركیب هیدروژن با كلر اسید كلریدریك، و همچنین تركیب نیتروژن با اكسیژن و تشكیل گاز شوره ا ی بدون تغییر حجم روی می دهد:

2حجم NO =1حجمO + 1حجم N 2حجم HCl = 1حجمH +1حجم Cl
به عقیده آوگادرو این واقعیت دلالت دارد بر تقسیم پذیری مولكول های كامل . آوگادرو در همان مقاله یاد شده می نویسد: “ ملاحظاتی دیگروامی دارد تا این تقسیم را بپذیریم . درواقع ، چگونه می توان تركیبی مانند تشكیل گازشوره ا ی راكه بین دو جسم گازی به حجم مساوی وبدون انقباض روی داده ، پیش خود مجسم كرد؟ اگرمولكول ها درچنان فاصله ا ی قرارگیرند كه پدید آمدن جاذبه متقابل بین آنها به هیچ وجه قابل تصورنباشد ، مسلماً نمی توان پذیرفت كه بین مولكولهای یك گاز، جاذبه ای وجود داشته باشد غیرازجاذبه بین مولكول های دیگر. اما برطبق فرضیه تقسیم ، واضح است كه ازتركیب دو مولكول گوناگون واقعاً یك مولكول بدست می آید واگرهرمولكول مركب به دو مولكول با ماهیت یكسان تقسیم نشوند باید چنین پنداشت كه انقباضی معادل با كل حجم یكی ازگازها روی داده است .

گیلوساك به واقعیت هایی معتقد شده بود كه كاهش حجم هنگام تركیب گازها را نمی توان به نزدیك شدن مولكولهای بنیادی آنها نسبت داد. تقسیم مولكول ها هنگام تریب به ما می فهماند كه این هردو واقعیت ممكن است جدا ازیكدیگروجود داشته باشد.” به این ترتیب، آوگادرو با تفكیك بسیار روشن مولكول های ساده وكامل ازیكدیگر، در پنج بخش دیگرهمان مقاله استنباط نادرست دالتن ازسیالهای كشسان وبویژه نتایج حاصل ازآزمایشات گیلوساك ودوی درمورد اسیدهای سولفورو، سولفوریك ، فسفر، وفسفریك را به بحث میگذارد ودرپایان چنین می گوید:“ با خواندن این مقاله بطوركلی می توان متوجه شد كه بسی نقطه های مشترك بین نتایج ما ودالتن یافت می شودولی ما اصل كلی را مأخذ قرارداده ایم وحال آنكه دالتن برملاحظات شخصی متكی است . این توافق به سود فرضیه ماست كه روی هم رفته چیزی نیست جزهمان دستگاه دالتن، منتها مجهزبه شیوه نوینی برای توضیحی وتصریح ، واین دستگاه به نظرما عبارت است ازپیوند با واقعیت كلی معین شده به وسیله گیلوساك واشاره دارد به این نكته كه تركیب ها به طوركلی به نسبت های معینی روی می دهند كه با آزمایش تأیید می شود.زیرا پایدارترین وجالبترین تركیبها برای شیمیدانان ، نسبتهایی بالاتر ازآنچه درمورد گازها دیده می شود، به رغم تقسیم مولكول ها كه احتمالاً چندان گسترده نیست ،

برمی آید كه اندازه مولكول ها عظیم است . واضح است كه نزدیكی مولكول ها به یكدیگر درجسمهای جامد ومایع كه فاصله مولكول های آنها ازهمان مرتبه بین مولكول های بنیادی نیست ، ممكن است به نسبتهای پیچیده تر یا حتی به تركیب هایی با نسبتهای نامعین بینجامد. اما این تركیبهای اخیربا تركیبهایی كه ما با آنها سروكار داریم فرق دارند واشاره به تفاوت بین آنها می تواند برای آشتی دادن اندیشه برتوله با نظریه نسبتهای پایداركارسازباشد.”

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله احتیاطات مراقبتی در بیماران تحت درمان با رادیوتراپی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله احتیاطات مراقبتی در بیماران تحت درمان با رادیوتراپی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله احتیاطات مراقبتی در بیماران تحت درمان با رادیوتراپی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله احتیاطات مراقبتی در بیماران تحت درمان با رادیوتراپی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله احتیاطات مراقبتی در بیماران تحت درمان با رادیوتراپی :

بیمار گرامی اگر برای شما رادیوتراپی پیشنهاد شده است انجام و رعایت نكات ذیل كمك شایانی در جهت كاهش عوارض و درمان بهتر شما خواهد بود ، لذا خواهشمند است در رعایت موارد ذیل دقت بفرمایید .
• • خطوطی كه مشخص كننده ناحیه درمان هستند نباید پاك شوند و بدین منظور باید از حمام كردن یا آب زدن به آن نواحی خودداری نمود ، در رابطه با حمام گرفتن با مسئول رادیوتراپی مشورت نمایید .

• • ریزش مو در محل درمان معمولاً در هفته سوم ظاهر می شود كه گاهی موقتی بوده و دو تا سه ماه بعد از اتمام درمان دوباره موها رشد خواهد نمود و فقط بعضی مواقع ریزش مو دائمی است .
• • محل رادیوتراپی شده را در معرض نور آفتاب به مدت طولانی و یا سرما و گرمای زیاد قرار ندهید و محل را از ضربات احتمالی محفوظ دارید .
• • قرمزی پوست در ناحیه رادیوتراپی ، 2 تا 3 هفته بعد از اتمام رادیوتراپی برطرف خواهد شد .

• • از استعمال هر نوع پماد یا كرم در موضع جداً خودداری كنید مگر اینكه دستور پزشك معالج شما باشد .
• • رژیم غذایی مناسب و متنوع را در تمام دوره رادیوتراپی حفظ كنید .
• • احتمال بروز تهوع در موارد رادیوتراپی شكم بیشتر است عدم استفاده از غذاهای چرب و حجیم و استفاده از نوشابه های خنك و آب میوه و تنوع غذایی برای كاهش آن مفید است .

• • بروز بی اشتهایی نیز در موارد رادیوتراپی شكم بیشتر است در این صورت باید طبق برنامه از پیش طراحی شده و با فواصل كمتر ،‌رژیم غذایی مناسب و متنوع ادامه یابد و گرنه ضعف و بی اشتهایی و سپس كاهش وزن خواهید داشت .
• • اگر رادیوتراپی در ناحیه شكم می باشد از مصرف غذاهای چرب ، سبزی و میوه خام خودداری نمایید زیرا احتمال بروز اسهال افزایش می یابد .
• • قبل از شروع رادیوتراپی در صورت حامله بودن ، حتماً پزشك معالج را آگاه نمایید .

• • اگر دچار سوزش ادرار یا تكرر ادرار شدید پرسنل رادیوتراپی ئ یا پزشك معالج را مطلع نمایید .
• • به هنگام مراجعه به بیمارستان از آوردن همراهی خانم حامله و یا بچه كوچك خودداری نمایید .
• • آزمایشات خود را به موقع انجام داده و نتایج آن رادر اولین ویزیت در اختیار پزشك قرار دهید .
• • ترتیب جلسات رادیوتراپی را حتماً دقت نموده و اهمیت دهید كه در درمان شما اختلالی ایجاد نگردد ، به خاطر داشته باشید كه آخرین جلسات درمان مهمترین جلسات می باشند .

• • در طول رادیوتراپی حتماً از روشهای پیشگیری از حاملگی ( هم مرد و هم زن ) استفاده شود و بعد از اتمام دوره رادیوتراپی با پزشك معالج مشورت شود ..
• • اگر رادیوتراپی شما در ناحیه دهان می باشد رعایت این نكات ضروری است :
A. A. در صورتی كه دندان پوسیده دارید قبل از درمان به پزشك خود اطلاع دهید .

B. B. پس از غذا سعی نمایید از آب نمك و جوش شیرین و همچنین دهان شویه های حاوی فلوراید استفاده گردد .
C. C. قبل از خواب جهت شستشوی دندانها از مسواك نرم با خمیر دندان حاوی فلورایدار استفاده نمایید .
• • اگر رادیوتراپی شما در ناحیه لگن و دستگاه تناسلی است باید مطلع باشید كه ممكن است بر قدرت باروری شما اثر نامطلوب داشته باشد در این مورد با پزشك معالج در همان ابتدای درمان صحبت كنید 

• • بروز خستگی و احتمالاً ضعف ، در طی درمان رادیوتراپی شایع است و تا حدودی اجتناب ناپذیر ، سعی كنید از فعالیت زیاد پرهیز و اوقات استراحت را افزایش دهید و نیز برای پرهیز از خستگی روحی ساعات بیشتری را با افراد خانواده بگذرانید .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله امداد رسانی در فوریتهای پزشكی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله امداد رسانی در فوریتهای پزشكی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امداد رسانی در فوریتهای پزشكی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله امداد رسانی در فوریتهای پزشكی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله امداد رسانی در فوریتهای پزشكی :

برق گرفتگی
داشتن اطلاعات در مورد برق، نحوه نصب وسایل روشنایی و تعمیر بعضی از اسباب برقی برای همگان ضروری به نظر می رسد. آموزش تدریجی این مسائل از سنین نوجوانی یكی از ضروری ترین موارد آموزشی عصر ما تلقی می شود.

بدن انسان هادی جریان برق است. اگر بدن انسان به برق اتصال پیدا كند منجر به عبور جریان برق از بدن فرد به زمین خواهد شد. در جریان برق گرفتگی علاوه بر سوختگی پوست كه محل ورود و خروج جریان برق را شامل می شود بافتها هم دچار آسیب می شود. اگر جریان برق از قلب عبور كرده باشد منجر به اختلال در سیستم قلب و اگر از مغز عبور كند منجر به مهار مركز تنفس و وقفه تنفسی خواهد شد.
برق گرفتگی به دو دسته تقسیم می شود.

1- با ولتاژهای بالا
2- با ولتاژهای پائین

در موارد با ولتاژ بالا، حتماً بدن لازم نیست مستقیم با سیم یا كابل برق تماس داشته باشد بلكه ممكن است در فاصله 20 متری هم جریان برق از هوا عبور كند و به بدن فرد منتقل شود و باعث برق گرفتگی شود. در این موارد هر چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا بالا باشد میزان انتقال و آسیبی كه به بدن وارد می شود بیشتر است.

موارد ولتاژ پائین بیشتر در خانه اتفاق می افتد. مثلاً فرد از سیم لخت و یا وسایل برقی مخصوصاً آن دسته از وسایل كه در آنها آب ریخته می شود آسیب می بیند.ممكن است از طریق كلید برق برق گرفتگی ایجاد شود.
در برق گرفتگی با ولتاژ پائین بدن فرد دچار لرزش می شود حال آنكه در موارد با ولتاژ بالا بدلیل گرفتگی عضلات، منجر به اتصال دائم با آن وسیله خواهد شد.
كمكهای اولیه كه در برق گرفتگی با ولتاژ پائین در منزل می توانیم انجام دهیم رعایت جوانب احتیاط است. مسائلی است كه فرد كمك كننده باید انها را رعایت كند. بدین ترتیب كه تا وقتیكه جریان برق به مصدوم متصل است نباید به مصدوم دست بزنیم. ابتدا باید جریان برق قطع شود كه با قطع كردن فیوز یا كشیدن دو شاخه از پریز ممكن می شود.

بعد از قطع جریان برق باید بدن مصدوم را از اتصال به لوازم برقی جدا كرد. فرد كمك كننده باید دمپایی لاستیكی به پا كند و یا اگر زمین خیس است از چند روزنامه برای خشك كردن استفاده كند و توسط یك چوب و یا هر چیزی كه غیر رسانا است فرد مصدوم را از محل كه برق در آن وجود دارد دور كند.
بعد از قطع ارتباط برق در ابتدا باید تنفس مصدوم را كنترل كرد. اگر تنفس نداشت باید تنفس دهان به دهان انجام شود. بالافاصله باید ضربان قلب و نبض كنترل شود. در صورتیكه نبض وجود نداشت ماساژ قلبی ضروری است.

در هر نوع برق گرفتگی شخص باید به بیمارستان منتقل شود و باید تا 24 ساعت تحت نظر باشد. البته تا رسیدن به پزشك یكبار تنفس مصنوعی و همچنین 5 بار ماساژ قلبی لازم است.
در برق گرفتگی با ولتاژ بالا تا زمانی كه جریان برق قطع نشده حتی نمی توان به مصدوم نزدیك شد چون در فاصله 6 متری هم ممكن است به فردی كه می خواهد كمك كند برق منتقل شود.
نكاتی كه باید در هنگام صاعقه رعایت شود تا باعث پیشگیری از برق گرفتگی شود:

1- دوری از درختان و پایه های برق
2- گریز از روی ارتفاعات
3- خوابیدن روی زمین یا جای گود

سوختگی های الکتریکی
عبور جریان برق از بدن احتمالاً باعث ایجاد جراحتهای وخیم و حتی مرگ آور می شود . جریان برق ممکن است از یک منبع تولید برق با ولتاژ پایین ( وسایل الکتریکی خانگی ) یا ولتاژ بالا ( بیش از 1000 ولت – معمولاً در کارخانه ها یا در خیابان ) و یا احتمالاً از صاعقه ( برق زدگی )‌باشد . وقتی جریان برق از نقطه ای وارد بدن می شود از محل دیگر که در آن بدن با زمین تماس دارد خارج می شود . نقاط ورود و خروج جریان برق از بدن آسیب می بیند و آسیب این نقاط به صورت حفره ای شبیه به محل ورود گلوله به چشم می خورد . به غیر از محل ورود و خروج جریان برق ،‌بافتهایی که در مسیر این دو نقطه قرار دارند نیز تحت تأثیر جریان برق و حرارت تولید شده تخریب می شوند به طوری که هرچه ولتاژ برقی که وارد بدن می شود بیشتر باشد ، سوختگی ایجاد شده عمیق تر و جراحتهای باقی مانده وخیم تر خواهند بود .

علاوه بر این ،‌ جریان الکتریکی ضمن عبور از بدن در اعصاب ( محیطی و مرکزی ) ، ماهیچه ها و قلب تغییرات شیمیایی قابل توجهی ایجاد می کند و باعث اختلال در واکنش های بدن شده و یا به طور کلی باعث توقف آنها می شود ، در بسیاری از موارد اگر چه سوختگی خارجی ( محل ورود و خروج جریان برق ) به طور فریبنده ای کوچک است اما این مقدار کوچک نباید پوششی بر آسیب های وخیم تر عمقی باشد و ما را به اشتباه بیاندازد .ابزار و سیمهای برق با ولتاژ پایین که در خانه یا محل کار یافت می شوند می توانند باعث برق گرفتگی بشوند . اکثر سیمها و ابزار الکتریکی توسط روکش های عایق پوشانده شده اند تا انسان تماس مستقیم با برق نداشته باشد . بسیاری از برق گرفتگی ها ناشی از خراب بودن کلیدها ، سائیده شدن روکش سیمها یا خرابی خود وسیله الکتریکی است . کودکان بیشتر در معرض خطر برق گرفتگی قرار دارند چرا که دوست دارند با کلیدها ، سیمها و یا پریزها بازی کنند .

آب یک هادی خوب جریان برق است لذا تماس با وسایل الکتریکی با دست خیس یا زمانی که زیر پاها خیس است ، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد .
صاعقه یک منبع طبیعی تولید الکتریسیته ( جریان مستقیم با سرعت و ولتاژ فوق العاده زیاد ) است که به طور عادی برای رساندن خود به زمین از نزدیکترین زائده بلندی که در آن حوالی وجود دارد استفاده می کند و اگر شخصی در تماس با ، یا حتی نزدیکی به یک زائده طبیعی مانند درخت ، برج یا دکل باشد صدمه شدیدی خواهد دید . الکتریسیته تولید شده به وسیله برق آسمان عمرش فوق العاده کوتاه است اما می تواند موجب مرگ آنی ( به علت ایست قلبی – تنفسی ) یا حداقل سبب به آتش کشیدن لباس شخص شود ( اما صدمات بافتهای عمقی به نسبت سبکتر است ) . بنابراین در زمان رعد و برق باید به سرعت از محلهای خطرناک دور شد .

عوارض تهدید کننده جان مصدوم در صدمات الکتریکی
با ورود جریان برق به بدن در اثر انقباضهای الکتریکی سفت ( کزازی شکل ) عضلات تنفسی یا آسیب مراکز تنفسی در مغز ( در بصل النخاع ) ایست تنفسی عارض می شود و پس از مدتی قلب نیز از حرکت می ایستد . البته اگر جریان برق از خود قلب نیز عبور کرده باشد با ایجاد انقباضات کرمی شکل و غیرمؤثرو اسپاسمودیک در بطن ( فیبریلاسیون بطنی ) ایست قلبی اولیه خواهیم داشت . پس از ایست قلبی – تنفسی اگر در عرض 4 تا 6 دقیقه عملیات احیاء شروع نشود مرگ قطعی و حتمی خواهد بود . اما قبل از شروع عملیات احیاء ابتدا باید تماس مصدوم را با جریان برق از بین ببریم .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آسم یا تنگی نفس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آسم یا تنگی نفس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آسم یا تنگی نفس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آسم یا تنگی نفس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آسم یا تنگی نفس :

آسم یا تنگی نفس

کلمه آسم ASTHMA از زبان یونانی گرفته شده که معنی آن تنگی نفس است. آسم یک بیماری مزمن است که در آن تنگی نفس به علت ورم لوله های تنفسی به وجود می آید و اگر این ورم درمان شود تنگی نفس هم از بین می رود. یکی از دلایل ورم، در افراد مبتلا به آسم، آلرژی است.
اثر داروهای ضد آسمی موقعی مؤثر است كه دارو به طریق كامل وارد ریه شود. برای انجام این كار و جلوگیری از هدر رفتن دارو در هوا از اتاقكی استفاده می‏ شود كه اول دارو را در خود ذخیره می‏ كند و مریض با استفاده از آن می‏ تواند از هدر رفتن دارو جلوگیری كند.

درمان ( کنترل ) آسم به وسیله دو گروه دارو انجام می شود:
– داروهای موضعی (گشاد کننده های لوله های تنفسی) مانند سالبوتامول
– داروهای ضد ورم مانند کورتون ها
برای درمان آسم، سازمان بهداشت جهانی این بیماری را به چهار طبقه دسته بندی کرده است:

طبقه بندی آسم قبل از درمان براساس علائم و 1FEV:
1 – خفیف موعدی
2 – همیشگی خفیف
3 -همیشگی متوسط
4 -همیشگی وخیم

اولین قدم تشخیص آسم است و آن را از دو طریق باید شناسایی کرد:
1 -علائم: تنگی نفس، سرفه
2 -اسپیرومتری: اگر 1FEV زیر حد نرمال باشد و بعد از استنشاق سالبوتامول به حد نرمال برگردد.
البته در مواردی مانند آسم خفیف که امکان شهود و اثبات این دو طریق امکان نداشته باشد باید از تست با متاکولین استفاده کرد.

سنجش تنفس SPIROMETRY
آسم یك بیماری مزمن برونش ها (لوله‏های هوایی) است كه علت آن ورم دیواره‏های این لوله‏ها است.
این ورم باعث تنگی تنفس (بازدم) و سرفه و حالت گرفتگی قفسه سینه می شود.
به موجب مطالب فوق، یكی از عناصر اصلی برای تشخیص آسم، وجود تنگی لوله‏ های هوایی موقع بازدم است.
به همین علت یكی از مهمترین آزمایش ها برای پزشك سنجش تنفس (اسپیرومتری) است كه از طریق آن می‏ توان آسم را تشخیص داد و كنترل درمان را از طریق آن پیگیری كرد.

SPIROMETRY چیست؟
SPIROMETRY آزمایش بدون درد و NON INVASIVE است كه با آن می‏ توان تنفس یك فرد را اندازه گیری نمود (حجم تنفسی). اسپرومتری در سال 1946 در انگلیس اختراع شد .
برای بهتر فهمیدن اسپرومتری، مفید است تعریفی از تنفس بكنیم:

تنفس چیست؟
تنفس عملی است که به طریق آن اکسیژن از اتمسفر بیرون به نایژک ها منتقل می شوند و بالعکس دی اکسیدکربن از نایژک ها به بیرون فرستاده می شوند.
تنفس از دو فاز تشكیل شده است. یك دم و دیگری بازدم، و در طی هر فاز، دم مقدار ثابتی
هوا وارد شش ها می شود و همانقدر هم در بازدم خارج می‏ شود.
آسم یک بیماری مزمن است که در آن تنگی نفس به علت ورم لوله های تنفسی به وجود می آید و اگر این ورم درمان شود تنگی نفس هم از بین می رود.
تركیب هوای وارد شده با هوای خارج شده تفاوت دارد، «هوای دم» غنی از اكسیژن و فقیر از دی‏ اكسید كربن است در حالی كه «هوای بازدم» برعكس، غنی از دی ‏اكسیدكربن و فقیر از اكسیژن است.

در شش ها همیشه مقدار هوای ثابتی در پایان هر بازدم باقی می ماند که به آن «حجم باقی مانده» می گویند.

آیا این آزمایش باید در شرایط خاصی باید انجام گیرد؟
این آزمایش می‏ تواند در تمام طول روز انجام شود. مهم این است كه اگر مریض تا به حال این آزمایش را انجام نداده است باید از استعمال داروهای (بتا ادرژرنیک ) که برونش ها را گشاد می کنند خودداری كند.

طریقه های استعمال داروهای آسمی
استعمال داروهای ضد آسم از طریق استنشاق به نظر یك عمل خیلی ساده می‏ رسد ولی در حقیقت چنین نیست.
در برخی از موارد كه وضعیت مریض حاد می ‏شود بدون این كه دلیل منطقی داشته باشد، احتمال این كه داروها به طریق صحیح استعمال نشده باشد وجود دارد، به این معنی كه یا دستور پزشك به طور درست انجام نشده است (تعداد گرفتن دارو در روز) یا این كه دارو به درستی وارد بدن نشده است. این گونه اشتباهات در خیلی از موارد موجب حاد شدن مریضی و خطرناك‏ شدن آن می شود. برای همین خیلی مهم است كه مریض تعلیم داده شود تا داروهای آسمی را بشناسد و طریقه درست گرفتن دارو را یاد بگیرد.
برای این كه داروهای آسم بتوانند به محل برونش ها برسند از وسائلی استفاده می شود كه شناختن آن مهم است. در اینجا سعی می ‏شود در مورد تعداد این دستگاه ها و طریقه استعمال از آن اطلاعات كافی داده شود.

داروهای آسم و طریقه استعمال آنها
کنترل آسم زیاد آسان نیست بلكه احتیاج مداوم به درمان صحیح دارد كه ممكن است سال ها طول بکشد و حتی در برخی از موارد تمام عمر به درازا می‏ كشد.
برای این بیماری درمان هایی وجود دارد كه با وجود این كه علاج بخش قطعی نیستند ، باعث می ‏شوند در اغلب موارد بیماری تحت كنترل درآید و بیمار از یك زندگی عادی برخوردار شود.
در این میان مسئله چگونگی استفاده صحیح از داروهای مختلف برای آسم مهم است.
موفقیت درمان آسم رابطه مستقیم با پذیرش دارو و عمل صحیح به توصیه‏های پزشك دارد.

پس بنابراین هرچه دارو صحیح‏ تر مصرف شود اثر آن بیشتر است و نیاز مریض به پزشك و درمان آن كمتر می ‏شود.
داروهای ضد آسم بسیار و گوناگون هستند و برای استفاده از هر كدام آنها باید كاركرد آنها را شناخت. برخی از بیماران باید از دو دارو یا بیشتر استفاده كنند و ممكن است دستگاه ها با هم فرق كنند و این ممكن است بیمار را كمی سردرگم كند؛ به علاوه این كه این داروها باید در طول روز به طور مرتب مصرف شوند.

استفاده از اتاقك‏ها در اسپری
اثر داروهای ضد آسمی موقعی مؤثر است كه دارو به طریق كامل وارد ریه شود. برای انجام این كار و جلوگیری از هدر رفتن دارو در هوا از اتاقكی استفاده می‏ شود كه اول دارو را در خود ذخیره می‏ كند و مریض با استفاده از آن می‏ تواند از هدر رفتن دارو جلوگیری كند.
استفاده از این اتاقك ها خیلی ساده است. برای بیماران مسن كه نمی ‏توانند خوب از اسپری استفاده كنند اتاقك های بزرگتر بهتر است. چون ذرات دارو در آن كوچكتر و مقاومت هوا نیز در آن كمتر می ‏شود و این به رسیدن دارو در نایژه‏های كوچك هوایی خیلی كمك می‏ كند.

راه های درمان آسم
راه های درمان بیماری آسم کدام است؟
درمان این بیمار، دو اصل مهم دارد:
الف) فرد مبتلا باید بداند که آسم، یک بیماری مزمن است و ممکن است در طی زندگی او، به طور متناوب تشدید شود و نیاز به درمان طولانی مدت داشته باشد، ولی خوشبختانه بیماری کاملاً قابل کنترل است.
ب) مساله بعدی این است که این بیماری صد در صد قابل درمان نیست، ولی قابل کنترل است و اگر کنترل نشود و درمان جدی گرفته نشود، می تواند خطرناک و حتی کشنده باشد. اما اگر بیمار به پزشک خود اعتماد کند و دایم با پزشک در ارتباط باشد و بیماری خود را قبول کند و از آن نترسد (با توجه به این بیماری حدود 10 درصد کل افراد جامعه را در برگرفته است)، کاملاً کنترل می شود.

راه های درمان، بر سه اصل استوار می باشد:
اول اینکه آسم و علت های دیگری که باعث تشدید آن می شوند، به درستی توسط پزشک تشخیص داده شوند. چه بسا فردی، سال ها با تشخیص آسم تحت درمان قرار می گیرد و بعداً پزشک متوجه می شود که بیمار داروی نامناسبی مانند پروپروانولول یا ایندرال مصرف می کرده که این داروها، باعث تشدید بیماری آسم می شوند و یا علت دیگری مانند ریفلاکس معده (ترش کردن غذا) وجود دارد.
مساله بعدی سینوزیت می باشد. بیمار باید حتماً از علایم سینوزیت آگاه باشد و در صورت وجود ترشحات پشت حلق، به پزشک خود گزارش دهد تا پزشک نسبت به درمان آن اقدام کند.
سومین مساله تماس با مواد حساسیت زا می باشد، مثل تماس با پرندگان، ادرار و مدفوع حیوانات، گرده های گل ها و گل کاری.
مسایل غیر ریوی هم می توانند باعث تنگی ریوی و بروز علایمی شبیه آسم شوند مانند نارسایی قلبی. حتی کم خونی می تواند باعث تنگی نفس شود که باید با علایم آسم افتراق داده شود.

در درمان های غیر دارویی حذف آلرژن ها در مواقع لازم به نفع بیمار می باشد و اگر بیماران بتوانند از محل آلوده به یک محل سالم نقل مکان کنند، بسیار خوب است.
مساله بعدی تغذیه می باشد، البته توصیه خاصی در مورد هیچ غذایی از طرف پزشک داده نمی شود و فقط عنوان می شود که وقتی با مصرف هر غذایی احساس می شود که مشکل تشدید می گردد باید از برنامه غذایی حذف شود در نتیجه غذاهایی را که ایجاد حساسیت می کنند نباید مصرف کرد مانند انواع فلفل، زعفران، کرفس، انگور و خربزه.

در درمان دارویی، داروها را به دو گروه عمده تقسیم بندی می کند: گروه اول داروهایی هستند که موقع حمله ی آسم باید مصرف شوند، مثل اسپری سالبوتامول که به وسیله آن بایستی سریعاً برونش باز شود.
توصیه می شود که هر بیماری همیشه اسپری سالبوتامول را همراه داشته باشد و بهتر است با وسایل کمک اسپری مصرف شوند و چنانچه مشکل بیمار با اسپری برطرف نشود، حتماً به بیمارستان مراجعه کند.

گروه دوم داروهایی هستند که باعث جلوگیری از حمله آسم می شوند، مانند داروهای کورتون، انوع داروهای خوراکی گشاد کننده برونش و اسپری های ترکیبی که اگر درست مصرف شوند، کم عارضه ترین انواع داروها می باشند.
در مورد اسپری باید گفت که انواع اسپری به هیچ عنوان باعث عادت کردن نمی شود، ولی حتماً باید به صورت صحیح استفاده شوند.

عدم درمان به موقع بیماری آسم، چه عواقبی ممکن است داشته باشد؟
عدم درمان به موقع نه تنها باعث می شود که شخص معضلات اجتماعی پیدا کند، بلکه شخصیت اجتماعی بیمار نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و ضربه روحی بزرگی به بیمار وارد می شود. این بیماری باعث می شود فرد از کارش غیبت کند و از نظر اقتصادی نیز دچار مشکل شود.
آسم می تواند به قلب و عروق فشار بیاورد و باعث اختلالات قلبی و عروقی شود و فرد را از نظر یادگیری نیز تحت تأثیر قرار دهد.

توصیه کلی شما به افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری آسم کدام است؟
باید سعی کنند که در معرض عفونت های ویروسی قرار نگیرند (یکی از راه های مقابله با عفونت ها، استفاده از واکسن آنفلوآنزاست که بایستی در دوران کودکی تزریق شود). از تماس با آلرژن ها و مواد محرک و آلاینده ها که زمینه حساسیت را ایجاد می کنند پرهیز کنند.
تنگی نفس را جدی بگیرند و از مصرف دخانیات و الکل پرهیز کنند و با توجه به این که اگر درمان آسم جدی گرفته شود، بیماری قابل کنترل است، با مشاهده اولین علایم آسم به پزشک مراجعه کنند و نسبت به درمان مناسب اقدام نمایند.
توصیه می شود که حتماً درمان را به طور مرتب ادامه دهند و چنانچه دارویی توسط پزشک تجویز شد، به موقع آن را مصرف کنند.

تأثیر نماز بر بیماری آسم

آسم یكی از شایع ترین بیماری های انسان است ، به طوری كه شیوع آن در طب اطفال ، 5 تا 10 درصد كل كودكان تخمین زده می شود؛ و این بیماری در بسیاری از آنها تا بزرگسالی نیز ادامه پیدا می كند. بدین ترتیب كمتر كسی است كه در دوران زندگی خود با بیماران مبتلا به آسم ، برخورد نكند و شاهد مشكلات مختلف آنان از جمله تنگی نفس ، سرفه مداوم ، خس خس سینه و ; كه گاهی به صورت حمله های شدید بیماری تظاهر می كنند نباشد.
تلقین سازنده و زندگی بخش توأم با نماز ، گهگاه باعث تسكین آسم یا پیشگیری از بروز حملات آن می شوند.
مطالعات علمی جدید بر گروه های سنی مختلف مبتلا به آسم ، نشان دهنده آن است كه در ایجاد بیماری آسم ، سه عامل برجسته ، مهمترین نقش را ایفا می كنند ، این سه عامل عبارت اند از :
1- میكروب هایی كه وارد دستگاه تنفسی انسان می شوند ( عفونت ها )
2- عوامل حساسیت زا ، از جمله گرد و غبار ، دود سیگار ، گرده گیاهان که ممكن است این عوامل در مورد اشخاص مختلف متفاوت باشند.
3- مسائل روانی از جمله اضطراب ، عصبانیت ، غم و شادی ، تحقیر، خنده و حتی انتظار خوشایند شركت در یك محفل اجتماعی مطلوب و به طور كلی استرس های حاد و مزمن .
اما نقش عوامل روانی از دیدگاه دیگری نیز، توجه پزشكان را به خود ، جلب نموده است و آن تأثیر تلقین بر آسم است ، چرا كه در برخی از موارد، تلقین می تواند موجب تسكین حمله های آسم شود : یك مثال مشهور در این مورد ، مربوط به پزشكی است كه مبتلا به آسم بود و برای گذراندن تعطیلات آخر هفته ، به هتل دور افتاده ای، در یك منطقه ییلاقی رفته بود ، در نیمه های شب او با یك حمله شدید آسم از خواب بیدار شد و كورمال كورمال به جستجوی كلید برق برآمد و وقتی از پیدا كردن آن عاجز شد ، ناامید كفش خود را برداشت و قصد پنجره را كرد و وقتی وجود شیشه ای را احساس كرد ، آن را شكست و نفس های عمیقی كشید و حمله آسمی او متوقف شد و شب آرامی را گذراند. ولی صبح روز بعد ، او با حیرت زیاد دریافت كه به جای
پنجره، آینه را شكسته است !

 

با توجه به این قبیل شواهد می توان آسم را نیز جزو بیماری های مورد بحث در طب روان تنی، به شمار آورد و نتیجه گرفت كه چنانچه بیماران احساس امنیت روانی داشته باشند، قدم بزرگی در تسكین بیماری آنها برداشته شده است.
همچنین عفونت ها كه خود یكی از عوامل برانگیزنده آسم می باشند به وسیله شستشوی مجرای تنفس در وضو تا حدی قابل كنترل هستند . این نكته را می توان در مورد سایر عوامل حساسیت زا ، مثل گرد و خاك و گرده گیاهان ( یعنی دومین عامل برانگیزنده آسم ) نیز به نحوی صادق دانست. اما آنچه كه در مورد تأثیر نماز بر آسم، غیر قابل انكار است، تأثیر تنش زایی نماز و احساس امنیت روانی عمیقی است كه بر اثر آن حاصل می شود و بی شك اثر التیام بخش بزرگی بر بروز سومین گروه از عوامل برانگیزنده آسم ، یعنی عوامل روانی می گذارد. به خصوص كه تلقین سازنده و زندگی بخش توأم با نماز ، گهگاه باعث تسكین آسم یا پیشگیری از بروز حملات آن می شوند .

ضمناً دیدگاه ویژه نمازگزار به زندگی در دنیا و ثبات شخصیت او باعث می شود كه نمازگزار در مقابل افت و خیزهای غیر منتظره زندگی ، نه چندان شاد و نه چندان غمگین شود ، و در نتیجه به حذف آن گروه از تغییرات هیجانی كه مسبب تشدید آسم هستند ، از زندگی خود بپردازد.

آسم در کودکان

آسم یك بیماری حساسیتی ( آلرژیك ) است كه مجاری هوایی ( برونش ها ) را درگیر می
كند. وقتی واكنش های حساسیتی اتفاق می افتند، برونش ها منقبض و تنگ شده توسط ترشحات مخاطی مسدود می شوند. این پدیده ، تنفس را دچار مشكل می كند. حمله آسم می تواند برای یك كودك بسیار ترسناك باشد ؛ زیرا احساس خفگی كه در جریان حمله آسم اتفاق می افتد می تواند سبب وحشت كودك شود و این مسئله تنفس را مشكل تر می سازد. عامل ایجاد حساسیت می تواند گرده گل یا گرد و غبار باشد. فشارهای روانی و عاطفی و ورزش نیز می توانند سبب بروز حمله شوند.
آسم معمولاً زیر دو سالگی دیده نمی شود. این بیماری تمایل به تكرار شدن در نسلهای بعد وافراد خانواده دارد و متأسفانه اغلب همراه با سایر اختلالات حساسیتی مانند اگزما و تب یونجه است . به هر حال با بزرگترشدن كودك بیماری وی تخفیف می یابد.
در بسیاری از كودكان زیر یك سال خس خس سینه به علت برونشیولیت است كه سبب التهاب مجاری هوایی كوچك می شود. این كودكان الزاماً مبتلا به آسم نیستند و به تدریج كه بزرگتر می شوند و مجاری هوایی آنها عریض تر می گردد، خس خس سینه نیز برطرف می شود. دراغلب موارد علت خس خس سینه عفونت است نه حساسیت .
هر چند حملات آسم ترسناك و نگران كننده هستند ، اما با درمان و توصیه های پزشكی رفع شده وعارضه ای برجا نمی گذارند.

علائم احتمالی:
– تنفس مشكل : بازدم مشكل شده وممكن است درهنگام دم عضلات شكم به داخل كشیده شوند؛
– احساس خفگی،
– خس خس سینه ؛
– سرفه طولانی مدت؛
– كبود شدن لبها ( سیانوز) كه به علت كمبود اكسیژن رخ می دهد.

نخستین اقداماتی كه می توانید انجام دهید:
1- در صورت بروز حمله آسم بلافاصله با پزشك خود تماس بگیرید ؛
2- اگر حمله هنگامی اتفاق بیفتد كه كودك در رختخواب است ، او را بلند كرده و زیر سرش را با چند بالش بالا بیاورید. می توانید كودك را روی یك صندلی نشانده و از جلو او را به لبه میز تكیه بدهید. این كار به كودك كمك می كند تا عمل بازدم را راحت ترانجام دهد؛
3- سعی كنید آرامش خود را حفظ كنید زیرا اضطراب شما تنها وضعیت كودك را بدتر می
كند.
4- هنگامی كه منتظر پزشك هستید سعی كنید توجه كودك را از حمله آسم به چیز دیگری معطوف كنید تا كودك مشكل خود را فراموش كرده و به آن فكرنكند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ایدز چیست ؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ایدز چیست ؟ دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ایدز چیست ؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ایدز چیست ؟،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ایدز چیست ؟ :

ایدز چیست ؟

ایدز (سندروم ناكارایی دستگاه دفاعی بدن) مرحله پایانی بیماری HIV است فرآیند بیماری كه مدت ها قبل از اینكه فرد از نظر فیزیكی بیمار شود شروع می شود.وقتی كه HIVبطور جدی سیستم ایمنی بدن افراد را دچار آسیب می كند این طور مطرح می شود كه فرد دارای ایدز است . در آمریكا شخصی كه به HIV مبتلا شده است به دنبال آغاز تشخیص عفونت ها یا وقتی كه تعداد لنفوسیت (نوعی از گویچه هایسفید كه از بافت شبكه ای گره های لنفی منشا می گیرند و معمولا بدون دانه بوده و شامل انواع بزرك و كوچك می باشد ) CD4+ اش كمتر از 200 سلول می باشد یك آزمایش تشخیص ایدز را دریافت می كند( میانگین تعدادلنفوسیت CD4+ یك فرد سالم تقریبا 1000 سلول است ) .

اولین بار در ژوئن 1981 ایدز به عنوان یك بیمار ی غیر عادی كه باعث می شود افراد- اصولا مردان همجنس باز جوان- توانایی شان را برای مبارزه با عفونت های تهدید اموز معمول و بدون مدت از دست بدهند شناخته شد . GRID (نقص ایمنی مربوط به همجنس خواهی) كه در ابتدا نامیده شد بزودی سندروم نقص دستگاه ایمنی یا ایدز نام گرفت . افرادی كه به بیشترین وجه در معرض خطر گرفتن این بیماری بودند مردان دوجنسی یا همجنس خواه، تزریق كنندگان مواد مخدر، دریافت كنندگان تزریق خون و هموفیلی ها بودند.

عاملی كه باعث این بیماری می شود یك ویروس است كه در یك زمان توسط یك دكتر آمریكایی به نام روبرت گالو و دكتری فرانسوی به نام لوك مونتاگنیر كشف شد . این ویروس كه توسط هر كدام از این افراد بطور جداگانه وصف شده بود سرانجام به عنوان گونه هایی از ویروسی مشابه تعیین شد كه بعدا ویروس نارسائی دستگاه ایمنی بدن انسان یا HIV نامیده شد . مدت طولانی از كشف این ویروس نگذشته بود كه یك آزمایش پادتن پیشرفت كرد كه می توانست وجود این ویروس را در خون یا مایعات بدن تشخیص دهد . در سال 1985 مجوز این تست داده شد .

از طریق مطالعه نمونه های خونی كه به دلایلی دیگر نگه داشته شده بود نظری اجمالی در مورد آنچه كه اپیدمی HIV در ابتدا برای تشخیص اولین موارد در ژوئن 1981 به نظر می رسید داریم . مهم ترین موارد از مطالعات گروه هپاتیت B درسانفرانسیسكو بود . در 1978 انجمن عمومی سلامت 6800 مرد همجنس گرا را در سانفرانسیسكو ثبت نام كرد تا گسترش هپاتیت B و تاثیر واكسیناسیون های پیشرفته اخیر را برای هپاتیتB بررسی كند . بعدا به دنبال پیشرفت آزمایش پادتن HIV نمونه های ذخیره شده سرم برا ی آنتی بادی به HIV بررسی شد . نتایج آن قابل توجه بودند .

با نگاهی به گذشته 3 درصد از آن گروه قبلا تا سال 1978 به HIV مبتلا شده بود . در 1979 گروه مبتلا به HIV تا 12 درصد افزایش یافته است و تا سال 1981 زمانی كه اولین موارد بیماری ایدز كشف شد 36 درصد از آن گروه پیش از این مبتلا شده بودند . تا اوایل دهه نود نزدیك به 80 درصد از گروه مورد بررسی به HIV دچار شدند . در حالی كه هنوز تعدادی از آنها علامتی از بیماری نشان نداده بودند تعداد افرادمبتلا به بیماری ایدز رو به افزایش بودند .
HIV چطور تشخیص داده شد ؟

در معمول ترین شیوه شناسایی پادتن HIV یك آنزیم مربوط به تست سنجش ماده جذب كننده (ELISA ) را برای غربال كردن بكار می برند كه در ادامه ابا آزمایش WESTERN BLOT تایید می شود . دقت تست سرم شناسی HIV خیلی بالا است ( بیشتر از 99 درصد حساسیت و اختصاصی) . به دنبال گرفتن نمونه ،گزارش نتایج ممكن است از 2 روز تا 2 هفته طول بكشد البته بستگی به كار آزمایشگاه هم دارد . محل های عمومی برای ازمایش شامل مراكز بهداشت ، بیمارستان ها ، دكتر های خصوصی ، كلینیك های برنامه ریزی خانواده یا كلینیك های تشخیص انتقال بیماری جنسی ، مقرهای سیار ، تاسیسات پزشكی دارویی و مكان هایی كه برای تست HIV اختصاص داده شده است می باشد .

تعدادی آزمایش های دیگر هم موجود است
آزمایشی سریع كه د ر خانه قابل دسترسی است تنها آزمایش برای HIV است . كاغذ صافی با نمونه ای از خون كه با نیشتر گرفته شده است
به حالت رمز گذاری شده و بدون نام به یك آزمایشگاه فرستاده می شود . نمونه های خون كه خشك شده اند توسط ELISA مشابه و تست های WESTERN BLOT(معیوب بودن خون) بكار برده شده بر روی خون سیاهرگی آزمایش می شوند. حساسیت و اختصاصی بودن این شیوه 100 درصد است . نتایج توسط تلفن عرضه می شود ( یك پیام ضبط شده برای افراد ی با نتایج منفی و مشاوره ای برای افراد دارای نتایج مثبت ).

سه آزمایش هم وجود دارد كه نتایج را به سرعت تقریبا در مدت ده دقیقه آماده می كند: SUDS ، Recombigen ، و ژنی .میزان حساسیت این شیوه صد در صد است و اختصاصی بودن آن 99 درصد است . این آزمایش ها هم براساس خون هستند .
آزمایش OraSure كه تست ELISA و تست معیوب بودن خون را بكار می برد تا پادتن های در برابر HIV را در سلوی پیدا كند . میزان حساسیت و اختصاصی بودن آن مشابه سرولوژی استاندارد است .
مباحثه زیادی در مورد نقش تست HIV وجود دارد. اكثر مسائل راجع به این آزمایش و ارزش آن بجای موضوعات پزشكی بر حقوق اجتماعی توجه دارند . در ابتدا ی شناخت این بیماری همه گیر حق حریم خصوصی افراد و توجه به مخفی بودن نتایج علاوه بر ترس از تبعیض بر علیه افراد ی كه مبتلا به بیماری شده اند كاربرد این آزمایش را برای آزمایش عموم افراد محدود كرده بود

.
با این وجود ارزش پزشكی تشخیص اولیه در ارتباط با بیماری HIV همراه با مزیت بسیار زیادی است . با وجودی كه این بیماری هنوز هم علاج پذیر نیست امااز طریق اقدامات پزشكی قابل درمان است.درمان مناسب، پیشرفت بیماری را به تاخیر می اندازد و از سرایت فرصت طلبانه بیماری جلوگیری می كند . تشخیص مثبت بودن آزمایش از طریق ازمایش خون به فرد این فرصت را می دهد تا بر اساس اولویت ها برنامه ریز كند ( همانطور كه در مورد هر گونه بیماری طولانی مدت و سخت صدق می كند ) و مهم تر اینكه ا فراد می توانند از سرایت بیماری به دیگر افراد مانند همسرشان كه او را دوست دارند جلوگیری كند.
آگاهی از بیمار ی كه از طریق تست HIV بدست می آید برای پدر ها و مادرها هم مهم است .از طریق درمان ;;.. . می توان از انتقال ویروس از یك مادر مبتلا به بیماری ایدز به نوزادش تا 80 درصد جلوگیری كرد .این مورد آنقدر سودمند بود كه در ژوئن 1996 انجمن پزشكی آمریكا آزمایش HIV را برای همه زنان حامله اجباری كرد

.
چطور بیماری HIV پیشروی می كند ؟
بعد از اینكه یك فرد مبتلا به بیماری HIV شد در بدن او فرآیندی شروع می شود كه ویروس بطور آهسته و تدریجی واكنش های ایمنی بیمار را از بین می برد . پیشروی وقایع اكنون بخوبی مشخص است و قابل توجه ترین عامل همراهی كننده آن زمان است . وقتی كه زمان می گذرد بدون اینكه به فكر درمان موثر بیماری باشید این ویروس سرانجام باعث می شود كه فرد در واكنش دفاعی به تعدادی از بیماری های مختلف كه قابلیت مبارزه با آنها را ندارد مستاصل شده و سر انجام منتهی به مرگ فرد شود.

این نمودار برای فهم تاثیر HIV بر سیستم ایمنی و دفاعی از زمان شروع به بعد مهم است همانطور كه در مورد یك فرد مبتلا به HIV در یك دوره 83 ماهه نشان داده شده است . ویروس به آهستگی لنفوسیت های CD4+ را نابود می كند تا زمانی كه واقعا چیزی باقی نمی ماند و سرانجام برای بدن غیر ممكن می شود كه حتی در برابر معمول ترین بیماری ها از خود دفاع كند .

زمانی كه ویروس به لنفوسیت های CD4+ سرایت می كند قسمتی از ژنوم سلول می شود و آن را به یك عامل تولید كننده ویروس تبدیل می كند . در بدن میزبان ویروس روزانه بیلیون ها ذره ویروسی تولید می شود . اگرچه كه در این فرآیند لنفوسیت های آلوده شده به ویروس از بین می روند اما ویروس آزاد شده وارد سلول های آلوده نشده به ویروس می شود و فرآیند تخریب دوباره آغاز می شود .

ویروس می تواند بصورت پنهان در لنفوسیت های CD4+ شخص آلوده شده به ویروس باقی بماند و سال های زیادی را در بدن میزبان خود سپری كند. HIV بر دیگر سلول های سفید خون بطور متفاوتی تاثیر می گذارد . اگرچه كه آن به لنفوسیت ها سرایت كرده و آنها را نابود می كند یاخته های درشت خوار و مونوسیت های آلوده به ویروس به عنوان مخازن ویروس باقی می مانند . تخریب مداوم لنفوسیت های CD4+ كه اولین گروه سیستم ایمنی دفاعی بدن هستند سرانجام فرد را مستعد پذیرش یا در خطر ابتلا به دیگر عفونت ها یی كه مدت طولانی تهدید امیز نیستند مانند ذاتالریه ;; یا آلودگی به تك یاخته توكسوپلاسما می كند.

در اوایل در طب بالینی بیماری های همه گیر این طور فكر می شد كه هر چه كه مدت طولانی تری فرد مبتلا به بیماری باشد آن بیماری مسری تر می باشد . این تئوری كه واگیری پویا نامیده می شود امروزه بطور زیادی ثابت شده است .نبودن درمان ; برای یك مدت طولانی باعث افزایش تعداد ویروس ازاد در خون همراه با كاهش تعداد لنفوسیت های cxd4+ می شود . اكنون مشخص شده است كه ابتلا به بیماری با افزایش میزان ویروس در خون ارتباط مستقیم دارد.در نتیجه علاوه بر دانستن وضعیت شخص از نظر HIV دانستن اینكه آن شخص در چه مرحله ای از ابتلا قرار دارد نیز می تواند در درمان و همچنین كنترل انتقال ویروس ها مفید باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دستور العمل تكمیل فرم پرونده پزشكی شاغل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دستور العمل تكمیل فرم پرونده پزشكی شاغل دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دستور العمل تكمیل فرم پرونده پزشكی شاغل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دستور العمل تكمیل فرم پرونده پزشكی شاغل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دستور العمل تكمیل فرم پرونده پزشكی شاغل :

به منظور به دست آوردن اطلاعات بهنگام در مورد سلامت شاغلین در نیل به هدف تأمین، حفظ و ارتقاء آن، پرونده پزشكی شاغل در مقاطع زمانی مختلف (قبل از استخدام، ادواری و اختصاصی) مطابق با قوانین و بخشنامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی انجام می پذیرد.

فصل اول: كلیات
افراد تكمیل كننده فرم:
الف: مشخصات فردی، سوابق شغلی (جدول الف) ، سوابق شخصی (جدول ب) بنا به اظهارات فرد معاینه شونده توسط پزشك، كارشناس یا كاردان بهداشت حرفه ای و با بهگر، بهداشتیار كار، كاردانهای مراكز بهداشتی درمانی و بهورز و سایر افرادی كه در صورت عدم طی دوره های آموزش بهداشت حرفه ای در دانشگاه های معتبر كشور، در دوره های كوتاه مدت مورد تأیید در زمینه نحوه تكمیل فرم معاینات كارگری و بهداشت حرفه ای آموزش لازم را دیده باشند، تكمیل می گردد.

ب: نتایج معاینات بالینی (جدول ج)، نتایج معاینات پاراكلینیكی (جدول د) كه شامل ثبت اطلاعات حاصلاز معاینات ساده، معاینات بالینی و تنایج آزمایشات پاراكلینیكی است به ترتیب اولویت توسط افراد ذیل انجام می گیرد:
1- پزشك متخصص طب كار
2- پزشك دارای MPH با گرایش بهداشت حرفه ای

3- پزشك دوره دیده در زمینه طب كار و دارای گواهینامه معتبر و نیز دارای مشخصات مندرج در بخشنامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
ج: عوامل زیان آور كه فرد معاینه شونده در مواجهه با آن قرار دارد و یا داشته است (جدول هـ)، و نوع آزمایشات لازم بر مبنای نوع مواجهه فرد با عامل یا عوامل زیان آور (جدول و) كه ثبت اطلاعات در هر دو مورد توسط فارغ التحصیلان مقاطع كاردانی و بالاتر بهداشت حرفه ای كه در امر بازدید از واحد تولیدی- خدماتی كه فرد معاینه شونده در آن اشتغال دارد، دخیل هستند، انجام می پذیرد.
د: نظریه نهایی در خصوص ادامه كار شاغل (جدول ز)، ستون اول (نظریه پزشك كار) توسط پزشك با مشخصات مندرج در بند ب فوق الذكر تكمیل می گردد و ستون دوم (نظریه كارشناس بهداشت حرفه ای) توسط فردی با مشخصات مندرج در بند ج فوق الذكر تكمیل می گردد.
هـ: مشخصات پزشك كار (جدول ح) توسط پزشك معاینه كننده تكمیل می گردد.

محل نگهداری فرم های تكمیل شده:
پرونده های تكمیل شده محرمانه تلقی گردیده و مسئولیت حفظ آن بر عهده، مسئول تشكیلات بهداشت حرفه ای موجود در واحد تولیدی- خدماتی و یا مراكز بهداشتی درمانی معتبر خواهد بود و ارائه مدرك به مراجع ذیربط با مسئولیت وی خواهد بود. مطابق با ماده 98 قانون كار بازرسان بهداشت حرفه ای دارای كارت ویژه بازرسی بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز می توانند به پرونده های پزشكی مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

محل نگهداری پرونده های پزشكی تكمیل شده شاغل به شرح جدول زیر می باشد:

محل نوع كارگاه شاغلین نوع پرونده واحد بهداشتی محل نگهداری پرونده
روستا خانگی اعضاء یك خانوار هستند پرونده خانوار خانه بهداشت
اعضاء یك خانوار نیستند پرونده كارگاهی خانه بهداشت
غیرخانگی كمتر از 20 نفر پرونده كارگاهی خانه بهداشت
20 تا 49 نفر پرونده كارگاهی مركز بهداشتی درمانی روستایی
50 تا 499 نفر پرونده كارگاهی خانه بهداشت كارگری

500 نفر و بالاتر پرونده كارگاهی مركز بهداشت كار
شهر خانگی اعضاء یك خانوار هستند پرونده خانوار مركز بهداشتی درمانی شهری
اعضاء یك خانوار نیستند پرونده كارگاهی مركز بهداشتی درمانی شهری
غیرخانگی كمتر از 50 نفر پرونده كارگاهی مركز بهداشتی درمانی شهری
50 تا 499 نفر پرونده كارگاهی خانه بهداشت كارگری
500 نفر و بالاتر پرونده كارگاهی مركز بهداشت كار

نكات عمده مورد توجه:
1- فرم مذكور برای ثبت اطلاعات حاصل از انجام معاینات كارگری در سه نوبت متوالی تنظیم گردیده است.
2- اگر فرد پس از نوبت اول یا نوبت دوم محل كار خود را تغییر داده و به واحد تولیدی- خدماتی جدیدی منتقل گردد برای وی پرونده جدیدی تشكیل می گردد.
3- در صورت انتقال فرد به واحد تولیدی خدماتی جدید با نظارت و اطلاع معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشكده ذیربط در صورتی كه پرونده در كارخانه نگهداری می شود كلیه سوابق به كارخانه جدید و در غیر این صورت به مركز بهداشتی درمانی مربوطه منتقل می شود.

4- در صورت تكمیل پرونده پزشكی شاغل توسط شركتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات طب كار و شركت های تعاونی بهداشت كار، كارفرما موظف است مقدمات بازدید فنی كارشناس بهداشت حرفه ای از ایستگاه های كار را فراهم نماید تا تكمیل جدول «هـ» و جدول «و» و ستون دوم جدول رز» با مستندات و دلایل واقعی انجام گیرد.
5- اظهار نظر در خصوص ادامه كار شاغل بایستی پس از مشاورت پزشك و كارشناس بهداشت حرفه ای مربوطه ثبت و اعلام گردد.

فصل دوم: نحوه تكمیل فرم پرونده پزشكی شاغل
الف: اطلاعات عمومی
1- فرم مذكور برای تطابق با ماده 92 قانون كار تحت عنوان پرونده پزشكی شاغل نامگذاری شده است.
2- شرح جدول بدون عنوان در بالای صفحه:
نوع معاینات: سه ستون مقابل آن، هر یك از ستون ها مرتبط با یكی از نوبت های معاینه شاغل می باشد. و بستگی به هدف معاینه یكی از انواع معاینات «قبل از استخدام» و «ادواری» ، «اختصاصی» در ستون مربوطه ثبت می گردد.
نوبت: منظور دفعه انجام معاینه است كه باید بر اساس نوبت معاینه كه مثلاً اگر بار اول است عدد 1، اگر بار سوم است عدد 3، اگر بار پنجم است عدد 5 و ; ذكر شود.
تاریخ: تاریخ مراجعه فرد برای تكمیل پرونده در ستون مربوطه ذكر می شود.
شماره استخدامی شاغل: بستگی به ضوابط محل كار بر اساس شماره پرسنلی، شماره كارگزینی، شماره استخدامی، شماره كارگری و ; كه پرونده پرسنلی تحت آن شماره در كارگزینی واحد تولیدی – خدماتی بایگانی می گردد، ذكر شود.

شماره پرونده: همان شماره پرونده ای است كه در طبقه بندی، ضبط و بایگانی پرونده پزشكی شاغلین مورد استفاده قرار دارد.
مثال
نوع معاینات قبل از استخدام ادواری
نوبت اول دوم
تاریخ 1/3/79 1/3/80
شماره استخدامی شاغل 123-019
شماره پرونده پزشكی 012/ت

جدول نشان می دهد: تا تاریخ 1/3/80 دومین بار است كه فرد در فرآیند معاینات كارگری قرار گرفته و اولین باریك سال قبل از آن (1/3/79) همزمان با شروع به كار وی در كارخانه بوده كه معاینه قبل از استخدام در مورد وی انجام شده است. نوع معاینه در بار دوم، ادواری بوده است. شماره پرسنلی فرد در كارگزینی كارخانه 123-019 است و شماره پرونده پزشكی وی در مركز بهداشت كار 012/ت می باشد. فرم مذكور در نوبت بعدی مثلاً در سال 81 نیز قابل بهره برداری برای ثبت اطلاعات جدید است.

3- مشخصات فردی شامل:
• نام و نام خانوادگی: كه بر اساس شناسنامه فرد تكمیل می گردد.
• جنس: به تفریق زن و مرد علامت زده می شود.
• سال تولد: سال تولد بر مبنای شناسنامه ثبت می گردد.
• وضعیت تأهل: به صورت «مجرد» یا «متأهل» یا «مطلقه» ذكر می شود.
• تعداد اولاد: بر اساس اظهارات معاینه شونده تعداد فرزندان ذكر می شود.

• وضعیت نظام وظیفه: اگر خدمت سربازی انجام داده در محل مربوطه علامت زده می شود و محل خدمت وی ذكر شود مثلاً آشپزخانه، توپخانه، ; و اگر خدمت سربازی انجام نداده است با توجه به نوع معافیت یكی از قسمتهای معافیت غیرپزشكی یا معافیت پزشكی علامت زده می شود و چنانچه معافیت پزشكی است علت معافیت ذكر می شود مثلاً «صافی كف پا»
• آخرین مدرك تحصیلی، منظور آخرین مدرك تحصیلی است كه فرد دارا می باشد.
• مشخصات واحد تولیدی – خدماتی كه فرد در حال حاضر در آن اشتغال به كار دارد به شرح ذیل تكمیل می گردد:
– نام كارگاه/كارخانه: منظور نامی است كه واحد تولیدی – خدماتی به آن شهرت دارد.
– نام كارفرما: نام مالك اصلی واحد تولیدی – خدماتی ذكر می شود در صورت داشتن چند مالك، مالك اصلی كه بیشترین سهم را داراست ذكر می شود و اگر كارخانه دولتی یا تحت پوشش است نام مدیر عامل ذكر شود.

– نوع كارگاه: خانگی یا غیرخانگی بودن واحد تولیدی- خدماتی بر مبنای تعاریف فرم بازدید كارگاهی ثبت می شود.
– محصول اصلی كارخانه: چنانچه كارخانه دارای چند تولید مختلف است، اصلی ترین محصول آن ذكر شود.
– آدرس كارخانه- نمابر- تلفن در قسمت مربوطه ثبت می شود.

4- جدول الف- سوابق شغلی:
جدول مذكور در دو ردیف اصلی مشاغل فعلی و مشاغل قبلی تنظیم شده است. در نوبت اول معاینه ضمن ثبت مشخصات شغل مشاغل فعلی كه فرد در واحد تولیدی- خدماتی مورد نظر دارد (حداكثر در دو ردیف یعنی دو فعالیت همزمان عمده فرد در كارخانه ذكر می شود)، مشاغل قبلی (حداكثر در چهار ردیف یعنی چهار فعالیت عمده فرد را كه می تواند در سالهای مختلف باشد ذكر می شود) نیز ذكر می شود، اما در نوبت دوم در حقیقت شغل فعلی كه در نوبت اول ثبت شده در زمره مشاغل قبلی قرار می گیرد و پس نیازی به ثبت شغل قبلی نیست. همچنین در نوبت سوم در حقیقت شغل فعلی كه در نوبت اول و دوم ثبت شده به عنوان مشاغل قبلی فرد مورد معاینه قلمداد می شود. پس در نوبت های دوم و سوم نیازی به ثبت مشاغل قبل نیست.

ستون های جدول شامل:
– عنوان/سمت: عنوان یا سمت شغلی كه فرد تحت آن عنوان در استخدام است ذكر می شود.
– كار محوله: ممكن است با عنوان سمت شغلی یكسان باشد اما در صورتی كه فرد در شغلی به غیر از سمت خود فعالیت می نماید، كار محوله ذكر می شود.
– شیفت كار: بر اساس ساعات كار فرد به صورت روزكار، عصركار، شب كار، نوبت كار ثبت گردد.
– عوامل عمده زیان آور (متوسط ساعات مواجهه روزانه): از فرد معاینه شونده سؤال شود:

«در شغل كه ذكر كردید با چه عواملی كه به سلامتی زیان برسانند سر و كار داشته اید؟» ضمن ثبت عاملی را كه نام می برد، بلافاصله از وی سؤال شود: «به طور متوسط چند ساعت در روز در مواجهه با آن بوده اید؟» و پاسخ دریافت شده را داخل پرانتز در جلوی عامل زیان آور ثبت می نمایید.
به عنوان مثال: سر و صدا (8 ساعت)، بخار تینر (1 ساعت)

– تاریخ اشتغال: به ماه و سال زمان شروع كار در كار محوله و تاریخ ترك كار محوله ذكر می شود. مثلاً «پائین بودن دستمزد»، «كار سخت»، «انحلال شركت»، «اخراج» و ;
توجه: به دلیل اهمیت موضوع برخی عوامل به طور اختصاصی از فرد معاینه شونده پرسش نموده و در صورت مواجهه با عامل مورد نظر در محل مربوط علامت زده می شود. این عوامل شامل سر و صدا آزبست، گرد و غبار، حلالها، سرب، ارسنیك، سیلیس می باشند.
– چنانچه فرد در حال حاضر به غیر از كار در كارخانه در شغل دیگری نیز فعالیت دارد در زیر جدول های محل مربوطه با ذكر مدت اشتغال به سال ذكر شود مثلاً رانندگی در سطح شهر (4 سال)

5- جدول ب: سوابق شخصی:
جدول مذكور با 22 سؤال تنظیم گردیده كه پس از طرح سؤال بر اساس اظهارات فرد معاینه شونده متناسب با پاسخ دریافت شده یكی از ستون های بلی یا خیر علامت زده می شودد. لازم به ذكر است هر یك از ستون های «بلی» و «خیر» به سه ستون تقسیم شده كه هر ستون مرتبط با یكی از نویت های معاینه است.
توجه: در صورت دریافت پاسخ «بلی» برای هر یك از سؤالات در زیر جدول در قسمت مربوطه با ثبت شماره سؤال با پرسش چرا، چگونه، كجا، ;. نسبت به اخذ پاسخ و ثبت آن اقدام شود.

6- جدول ج: معاینات بالینی:
هر پرونده دارای ستون و سطرهای خالی است كه هر یك از آنها ویژه ثبت نتایج معاینات یك بار مراجعه شاغل تا سه دوره می باشد پرونده به نحوی طراحی شده است كه نتایج معاینه هر اندام در طول زمان در ردیف افقی ثبت می گردد بدین ترتیب وضعیت و تغییرات یك عضو در طول زمان به خوبی قابل رؤیت و در نتیجه مقایسه نتایج بسیار آسان می گردد.
شیوه تكمیل كردن صفحات 2 و 3 پرونده در قسمت ب و ج به شكل ذیل می باشد.

معاینات بالینی- تاریخ
در این قسمت باید تاریخ انجام معاینات بالینی ثبت گردد، بدیهی است نحوه ثبت به صورت روز، ماه، سال از راست به چپ و به شكل كامل خواهد بود، بهتر است تاریخ به شكل مثلاً پنجم/خرداد/سال هشتاد ثبت گردد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عوامل روزمرّه در كنترل غریزه جنسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عوامل روزمرّه در كنترل غریزه جنسی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل روزمرّه در كنترل غریزه جنسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عوامل روزمرّه در كنترل غریزه جنسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عوامل روزمرّه در كنترل غریزه جنسی :

عوامل روزمرّه در كنترل غریزه جنسی

علاوه بر عواملی كه در كنترل غریزه جنسی و تسكین شهوت بحث شد، از طریق «تغذیه»، «ورزش» و سایر عوامل روزمرّه نیز، می توان به مبارزه با این غریزه برخاست.

جوانانی كه فعلاً زمینه ازدواج ندارند، باید از بی كاری دوری گزینند،و به هر وسیله ای كه باشد خود را سرگرم ساخته، و بدانند كه در این دوران جوانی هر چه بخواهند می توانند پیش رفته و در كارهای علمی، فكری، اقتصادی، اجتماعی ; به مراحل عالی دست یابند، و از سوی دیگر این نوع اشتغالات آنان را از كشیده شدن به امور جنسی باز می دارد.

نوع تغذیه و كمیّت و كیفیّت آن در تشدید و تسكین شهوت بسیار مؤثر است، بنابراین جوانان آگاه سعی كنند از پرخوری اجتناب نموده، و از غذاهایی كه در این زمینه مؤثّر است استفاده نمایند.مثلاّ انواع غذاهای:لیمودار،گوشت ماده،كافور،ادویه،ترشی،قهوه ; چنانچه در كتابهای مختلف گیاهی و غذایی و جنسی نوشته شده برای تسكین شهوت مؤثر است.
از همه مهم تر تفریحات سالم،كوهنوردی، مسابقات علمی، ورزش روزمرّه بمقدار لازم، برنامه های بسیار سودمند، در تقلیل و تسكین غریزه جنسی فوق العاده مفید می باشد.
در دین مقدّس اسلام در مورد همه اینها دستورات خاصّی داشته، و خود حضرات معصومین علیهم السّلام، و در رأس آنان رسول خدا(ص) دوستدار ورزشكاران بوده، و در موارد زیادی شخصاً در مسابقات ورزشی، شركت فرموده،و برای برندگان جوائزی را اهداء نموده است.

و بالاخره جوانان غیرمتأهّل بیش از دیگران باید از صحنه های شهوت انگیز دوری گزینند، از تماشای فیلم های خطرناك، سریال های زناشوئی، عكس های سكسی، شنیدن صداهای مهیّج دختران و زنان، از حضور در مجالس نامطلوب كلوپ ها و پارتی ها و سینماها، خواندن موضوعات شهوت انگیز، و رفاقت و مصاحبت دوستان بوالهوس خودداری نمایند، و الّا گرفتار دام های خطرناك شیطان، و شیاطین انسان نما خواهند شد، و ندامت و پشیمانی های بعدی نتیجه نخواهد داشت.

راههای کنترل غریزه جنسی با توجه به تعالیم اسلام
اكامى جنسى، پى آمدهاى ناگوارى دارد و مبارزه با اقتضاى غریزه در محدوده اى كه طبیعت انسان بدان نیاز دارد، غلط است، ولى با برداشتن قید و بندهاى اجتماعى، مشكل حل نمى شود، بلكه بر شمار مشكلات افزوده خواهد شد. درباره ى غریزه ى جنسى نیز باید گفت كه برداشتن ضابطه ها، عشق واقعى را مى كُشد و طبیعت را هرزه و بى بندوبار مى كند. در این زمینه، هر چه عرضه بیشتر گردد، هوس و میل به تنوّع افزایش مى یابد. به گفته ى راسل در كتاب زناشویى و اخلاق، عطش روحى در مسایل جنسى غیر از حرارت جسمى است. آن چه با ارضا تسكین مى یابد، حرارت جسمى است نه عطش روحى. پس آزادى در مسایل جنسى به شعله ورتر شدن شهوت ها خواهد انجامید؛ زیرا هوس، سیرى ناپذیر است. بنابراین، هر چند ممكن است برخى ممنوعیّت هاى جنسى در روابط اجتماعى زن و مرد، عوارض هاى روانى و رفتارى پدید آورد، ولى برداشتن ممنوعیت هاى قانونى و مشروع و دادن آزادى بى حدّ و مرز، پى آمدهاى بسیار خطرناك ترى دارد. براى رسیدن به آرامش روانى و كنترل غریزه های انسان، دو چیز لازم است:

1 باید همه ى غریزه هاى انسان به طور طبیعى، معقول و مطلوب ارضا شود.

2 از تحریك غریزه ها به ویژه غریزه ى جنسى پیش گیرى شود.

باید گفت ازدواج بهترین پاسخ به نیاز روحى، روانى و جسمى جوانان است كه در پرتو آن، دختر و پسر براى ایجاد كانونى گرم و سرشار از عشق و صفا و آرامش تلاش مى كنند و با انس و همدلى، از گرماى وجود یكدیگر لذّت مى برند و غریزه ى جنسى به صورت طبیعى و معقول، بر آورده مى شود. تعبیر از غریزه جنسى و آثار آن بر شخصیت جوانان، به «بحران» قلم پردازى و یا بزرگ نمایى نیست، بلكه حقیقتى است روشن، براى همه كسانى كه شخصیت جوان را به خوبى مى شناسند و یا خود جوانند و یا دست كم دوران جوانى خود را كم و بیش به یاد دارند. حكمت از غریزه جنسى استمرار و بقاى نوع بشر است و به همین جهت سالم ترین، بایسته ترین و مطلوب ترین نوع مواجهه با آن و بهترین راه حل مقابله با آن، ازدواج و نكاح مشروع است. انسان با نكاح به موقع و در وقت نیاز ـ بى آنكه به دیرى یا زودى آن فكر كند ـ به مقبول ترین و كامل ترین صورت خود به نیازمندى خویش پاسخ مثبت مى دهد و پیش از آنكه به عواقب و پى آمدهاى آزاردهنده و فشارهاى غریزه به دنبال آن عقده هاى روانى دچار گردد، آن را مهار ساخته و از التهاب آن كاسته است و قبل از آنكه انرژى انباشته آن از وجودش سرازیر شود و دامنش را آلوده كرده و بسوزاند، آن را با پاسخ طبیعى و مشروع ـ بى اضطراب و نگرانى ـ فرو نشانده است و این نخستین توصیه دین در این مورد است.

رسول اكرم(ص) مى فرمایند: «یا معشر الشباب! من استطاع منكم الباه فلیتزوّج ;؛اى جمعیت، جوانان هر كس از شما توانایى ازدواج دارد ازدواج كند ;». از حضرت صادق(ع) روایت شده است كه فرمودند: «جاء رجل إلى أبى علیه السلام فقال له: هل لك من زوجه؟ قال: لا، فقال أبى: ما احبّ أنّ لى الدّنیا و ما فیها و انّى بتّ لیله و لیست لى زوجه. ثم قال: الرّكعتان یصلّیهما رجل متزوّج افضل من رجل أعزب یقوم لیله و یصوم نهاره. ثمّ أعطاه أبى سبعه دنانیر ثمّ قال: تزوّج بهذه. ثمّ قال أبى: قال رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله: اتخذوا الأهل فإنّه ارزق لكم؛ مردى به محضر پدرم ـ كه درود خدا بر او باد ـ رسید، آن حضرت به او فرمود: آیا همسرى دارى؟ عرض كرد: نه! پدرم فرمود: من دوست ندارم همه دنیا و آنچه در آن است از آنِ من باشد در حالى كه یك شب را بى همسر، سر به بالین گذارم! سپس فرمود: دو ركعت كه مرد زن دار بجاى آورد بهتر است ازمرد بى همسرى كه شبش را به نماز قیام كند و روزش را با روزه تمام كند. آنگاه پدرم هفت دینار داد و گفت: با این پول ازدواج كن. سپس پدرم از رسول اكرم(ص) نقل كرد كه فرمود: براى خود تشكیل خانواده دهید كه براى روزى شما بهتر و مفیدتر است».

اگر براى كسى به هر دلیلى امكان ازدواج نباشد، چنین شخصى تحت هیچ عنوان مجاز نیست روى به گناه آورد زیرا خطر گناه و آلوده دامنى بسیار فراتر از فشارها و رنجهاى عزوبت و بى همسرى است و در صورت خوف وقوع در گناه، ازدواج به هر صورت ممكن واجب مى شود. و لذا چنین كسى یا باید خود را كنترل كند و دست به گناه نیالاید و یا مقدمات ازدواج خود را از هر راه ممكن فراهم آورد. قرآن كریم مى فرماید و باید آن كسانى كه ازدواج برایشان مقدور نیست عفّت بورزند: (و لستعفف الّذین لا یجدون نكاحا حتی یغنیهم الله من فضله والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغآء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیوه الدنیا و من یکرههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم؛ و كسانى كه امكانات زناشویى نمى یابند، باید عفت بورزند تا خدا آنها را از كرم خویش بى نیاز گرداند و از مملوكان شما، كسانى كه خواستار مكاتبه [باز خرید] خویش هستند، اگر در آنها خیرى (توانایى) یافتید، قرار بازخرید آنها را بنویسید، و از مالى كه خدا به شما داده است به ایشان بدهید، و كنیزان خود را در حالى كه پاكدامنى مى ورزند، براى دستیابى به متاع دنیا، به زنا وادار نكنید، و هر كس آنها را به زور وادار كند، بى تردید خدا، پس از اجبارشان، نسبت به آنها آمرزنده ى مهربان است. «سوره نور، آیه 33 »).

یكی از مباحث مهم و ضروری در تربیت جنسی پیش از ازدواج، شیوه های كنترل و تسلط بر غریزه ی جنسی است؛ كنترل این غریزه به دو صورت ممكن است تحقق پذیرد، 1ـ كنترل منفى. 2ـ كنترل مثبت.

كنترل منفى
غالبا وقتى سخن از كنترل غریزه جنسى به میان مى آید، توجه اشخاص به سمت و سوى نوع منفى آن جلب مى شود و آن این است كه كسى با وجود تحریكات مختلف و مواجهه با عوامل انگیزش این غریزه، بخواهد با میل تحریك شده اش مبارزه و مقابله كند و به سوى ارتكاب جرم نرود، چنین كارى گرچه قطعا بهتر از آلایش دامن و عمل به جرم است، ولى پیامدهاى سوء و مخرب آن بر كسى پوشیده نیست. این كار هم به غایت دشوار است و هم زیانبار، و بدین جهت هرگاه شخصى به كنترل غریزه سفارش مى شود، با چنین برداشتى از آن، و تصور دشوارى و زیانبارى آن، از پذیرفتن چنین توصیه هایى سر باز مى زند.

كنترل مثبت
غریزه جنسى اگر با ازدواج مهار نگردد، مطلوب ترین راه تسلط بر آن، كنترل مثبت است و آن پرهیز از صحنه ها و كارهایى است كه به تحریك این غریزه مى انجامد. این نوع از كنترل، كه در حقیقت جنبه پیشگیرى دارد هم راحت است و هم بى زیان و بلكه مفید. راحت است، زیرا در این صورت همچون وسیله نقلیه اى است با سرعت معمولى و قانونى، كه در مواجهه با خطر، مهار حركت آن زحمت چندانى ندارد، بر خلاف ماشینى كه با سرعتى بسیار فراتر از حد شناخته شده و بایسته خود، سیر مى كند كه چه بسا به كلى اختیار آن از دست صاحبش بیرون رفته و مصیبتها به بار آورد و كنترل آن هم در صورت تحقق، صدها زیان و رنج و زحمت و اضطراب براى وسیله و صاحب آن به همراه دارد و بى زیان است، زیرا با این حال كنترل غریزه فشارى بر جسم و روان تحمیل نمى كند تا به آن صدمه اى وارد شود و مفید است چون موجب مى شود مغز و اعصاب و قواى بدن در حالت عادى به سر برند و تعادل روانى شخص محفوظ بماند و انرژى و سرمایه هاى جسمى و روحى او بیهوده مصرف نشوند.

طبق قرآن كریم باید كسانى كه قدرت و وضعیت مساعد براى ازدواج ندارند عفت پیشه كنند و عفت در این آیه گرچه در ابتدا مفهوم عمل خاصى منافى با آن را دارد، ولى با تأمل بیشتر معلوم مى شود كه آیه كریمه معنایى عام دارد و عفت در همه اعضا و اندام را شامل است.

شیوه های كنترل مثبت :
1ـ پرهیز از فكر و ترسیم صحنه هاى محرك در ذهن و خیال

عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) نقل مى كند كه حضرت(ع) فرمود: «انّ عیسى قال للحواریّین: ; انّ موسى امركم ان لا تزنوا و أنا آمركم أن لا تحدّثوا انفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا فانّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد فى بیت مزوّق فأفسد التزاویقَ الدّخان و ان لم یخرق البیت: عیسى به اصحاب خود گفت: ; موسى به شما دستور داد كه زنا نكنید و من به شما دستور مى دهم كه فكر زنا هم در سر نپرورانید تا چه رسد به اینكه زنا كنید زیرا كسى كه خیال زنا كند مانند كسى است كه در خانه اى نقش و نگار شده دود و آتش به پا كند. چنین كارى گرچه خانه را نمى سوزاند ولى زینت و صفاى آن را مكدّر كرده و فاسد مى كند».

2ـ دورى از نگاههاى مسموم و مناظر تحریك آمیز

قرآن كریم در دو آیه متوالى دستور به اغماض و نگهدارى چشم از نگاه حرام و هوس آلود داده است. در آیه اول مى فرماید: «قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم ;؛ به مؤمنان بگو دیدشان را از نامحرمان فرو نشانند و نهانگاههاى خود را از وقوع در حرام نگه دارند» و در آیه بعدى مى فرماید: «و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ ;؛ به زنان مؤمن بگو چشمهایشان را فرو گیرند و نهانگاههاى خویش را محافظت كنند»( سوره نورآیه 30 ـ 31). جالب این است كه در هر دو مورد خداوند متعال نخست دستور به مراقبت از نگاه محرك و عفت چشم مى دهد و آنگاه به حفاظت از عورت فرمان داده است. رسول اكرم(ص) مى فرمایند: «النّظره سهم مسموم من سهام ابلیس فمن تركها خوفا من اللّه اعطاه اللّه ایمانا یجد حلاوته فى قلبه؛ نگاه هوس آلود تیرى است مسموم از تیرهاى شیطان. هر كس آن را به جهت خوف الهى ترك كند، خداوند ایمانى به او مى بخشد كه حلاوت آن را در قلب خود احساس مى كند».

3ـ گوش ندادن به آوازها و موسیقیهاى تحریك كننده و مبتذل

در حدیثى از حضرت صادق(ع) آمده است: «إنّ رجلا سأله عن سماع الغناء، فنهى عنه و تلا قول اللّه عزّ و جلّ: «انّ السّمع و البصر و الفؤاد كلّ اولئك كان عنه مسؤولاً» و قال یسأل السّمع عمّا سمع و الفؤاد عمّا عقد و البصر عمّا ابصر؛ مردى از آن حضرت در باره شنیدن آواز محرك پرسید. حضرت از آن نهى كرده و این آیه را خواندند: به یقین گوش و چشم و دل هر یك مورد سؤال خواهند بود و فرمود: گوش از آنچه شنیده و قلب از آنچه بدان دل بسته و چشم از آنچه دیده است مسؤول بوده و بازخواست خواهند شد».

4ـ اجتناب شدید از گفتگوهاى دوستانه و نشستهاى غفلت زا و معاشرت با دوستان ناباب و گوش سپردن به سخنان تحریك آمیز
از حضرت امام باقر(ع) این گونه روایت شده است: «من اصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان النّاطق یؤذى عن اللّه عزّ و جلّ فقد عبد اللّه و ان كان یؤذى عن الشّیطان فقد عبد الشیطان ؛هر كس به سخن گوینده اى گوش فرا دهد او را بندگى كرده است، پس اگر ناطق از خدا بگوید شنونده، خداوند را بنده شده و اگر از شیطان و سخنان شیطانى بر زبانش جارى كند قطعا بندگى شیطان كرده است».

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بیماری پارکینسون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بیماری پارکینسون دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیماری پارکینسون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بیماری پارکینسون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بیماری پارکینسون :

بیماری پارکینسون

 

مقایسه روشهای درمانی بیماری پارکینسون در طب جدید و طب سنتی و بررسی دو بیمار

تعریف و مشخصات بیماری:

پارکینسونیسم بیماری است که در تمام نژادها رخ می دهد ، شیوع آن با افزایش سن بیشتر می شود و هر دو جنس تقریبا به یک میزان مبتلا می شوند. علائم این بیماری شامل 4 علامت اصلی است:

  • لرزه 2- هیپوکنیزی 3- رژیدیته 4- اختلال راه رفتن و قامت

جز موارد نادری که اتیولوژی ارثی دارد یا به دنبال مصرف داروها یا بعضی سموم می باشد در بقیه موارد علت این بیماری ایدیوپاتیک است.

پاتولوژی:

از بین رفتن سلولهای پیگمانته در ماده سیاه و دیگر مراکز ساقه مغز، از بین رفتن سلولهای گلوبوس پالیروس و پوتان در هسته های قاعده ای، ساقه مغز و نخاع و گانگلیون های سمپاتیک.

از نظر نوروشیمیایی مهم ترین عامل شناخته شده کاهش دوپامین در سیستم ترشح کننده دوپامین نگیرواستریاتال می باشد.

یافته های بالینی:

الف: لرزه: معمولا لرزه پارکینسونیسم 4-6 هرتز و مشخصا در حالت استراحت بارز تر است و با فشارهای عاطفی تشدید شده، غالبا در حین فعالیت ارادی کاهش می یابد.

ب: رژیدیته: با افزایش توان عضلات سبب مقاومت در برابر حرکات غیر فعال می شود.

ج: هیپو کنیزی : ناتوان کننده ترین تظاهر بیماری هیپوکنیزی است که در آن حرکات ارادی آهسته شده و حرکات خودکار مانند نوسان دستها به هنگام راه رفتن کاهش می یابد. همچنین صورت بیمار نسبتا بدون حرکت است.

د: اختلال راه رفتن و قامت: بلند شدن از تخت یا مبل مختل می گردد و بیمار به هنگام ایستادن قامتی خمیده دارد. شروع راه رفتن نیز مشکل است.

داروهای مورد استفاده در طب جدید برای پارکینسون همراه با ذکر عوارض جانبی آنها به طور فهرست وار:

  • آنتی کولینوژک ها:                

عوارض: خشکی دهان – یبوست، احتباس ادرار- اختلال تطابق

  • آما ئتادین:

عوارض: بی قراری، کننوزیون، عدم پاسخ در بسیاری از بیماران- پاسخ کوتاه مدت

  • لوودوپا:

عوارض: تهوع – استفراغ- افت فشار خون- حرکات غیر طبیعی، بی قراری نوسانات در پاسخ به درمان و عود ناتوان کننده پس از چند سال مصرف

  • آگوسینت های دوپامین:

عوارض: مشابه عوارض لوودوپا بعلاوه اثرات روانی مثل هزیان و توهم

5-سلجیلین:

این دارو در بعضی مطالعات تا حدی پیشرفت بیماری را کنترل می کند، مطالعات کافی در دست نیست.

بررسی متون طب سنتی در رابطه با پارکینسون:

در طب سنتی معادل لغتی این بیماری رعشه می باشد، صاحب خلاصه الحکمه در تعریف رعشه می نویسد: « رعشه علتی است که هرگاه مردم خواهد که حرکتی کند حرکتی دیگر نه به اختیار او با حرکت اختیاری آمیخته می شود، و حرکت اختیاری ناقص آید. و اگر خواهد که عضوی را فرو آراماند ، حرکتی نه به اختیار با سکون اختیاری بیامیزد و رعشه تولید کند»

علت این بیماری از دیدگاه طب سنتی، سستی و ضعت در اثر رطوبت های بلغض و سوء مزاج سرد است و لذا دستوراتی که برای این افراد لازم است، استفاده از داروهای دافع بلغم و ضد رطوبت می باشد . در دستورات قدیمی داروئی از ایارج فیقرا ، ایارج لوغاذیا، تریاق فاروق و معجون بلادر استفاده می کردند.

بررسی بیمار مورد اول :

  • بیمار آقایی حدود 68 سال که از حدود 3 سال قبل علائم پارکینسون در ایشان بروز کرده و در مراحل اولیه با تشخیص متخصص مغز واعصاب تحت درمان با داروهای سلجیلین و آرتان قرار داشت. در مرحله اول مراجعه به مطب در معاینات عمومی حال ایشان خوب بوده و در معاینات مزاجی، مزاج ایشان علائم بلغمی دیده می شود. در نوبت اول با دستورات داروئی گرم و خشک، شامل حذف همه غذاهای سرد و مرطوب و استفاده از ادویه های گرم تا یک ماه بعد مرخص شد. در نوبت دوم مراجعه با توجه به درخواست زیاد مریض یک نوبت حجامت عام انجام شد که طبیعت خون ایشان نیز علائم بلغوریت مزاج را تایید داشت.
  • لذا با تاکید بیشتر بر دستورات غذایی قبلی مرخص شده و حدود شش ماه بعد مجدد مراجعه کرده، علائم بیماری مختصری پیشرفت کرده بود این بار پزشک معالج مغز و اعصاب پس از حدود 5/3 سال مصرف سلجیلین و آرتان ، دز داروها را کمی افزایش داده بود. در این مراجعه دستور به مصرف دم کرده اسطوخدوس روزی یک بار همراه با کمی گل گاو زبان داده شده این بار بیمار یک ماه بعد مراجعه کرد، علائم لرزش و هیپوکنیزی بیمار بهتر شده بود. در این مراجعه توصیه شد که یک بار در روز از دم کرده سنبل الطیب نیز استفاده نماید .
  • مراجعه بعدی دو ماه بعد انجام شد. در این مدت بیمار تقریبا روز در میان از اسطوخدوس، گل گاو زبان و سنبل الطیب استفاده می کرده زمانی که مراجعه کرد ، بسیار راضی از نتیجه درمان بود وی همچنین نزد دکتر مغز و اعصاب رفته بود و ایشان داروهای سلجیلین و آرتان را کاهش دز داده بود. در پیگیریهای بعدی ایشان کماکان از داروها استفاده می کرد و بعد از گذشت حدود 6 سال از بیماری پارکینسون در وی، نه تنها علائم بیماری پیشرفتی نکرده بود، بلکه پس از شروع کردن اسطو خدوس، گل گاو زبان و سنبل الطیب ، به مراتب بهتر شده بود .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید