قانون برنامه و بوجه کشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 قانون برنامه و بوجه کشور دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قانون برنامه و بوجه کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي قانون برنامه و بوجه کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن قانون برنامه و بوجه کشور :

قانون برنامه و بوجه کشور

فصل اول- تعاریف

ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست كه ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یك دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است كه برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه كلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی كه از طرف شركت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یك طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شركت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذكور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است كه سالانه تنظیم و همراه بودجه كل كشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است كه در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است كه در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت كلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفكیك جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است كه در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت كلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفكیك جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است كه در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 –فعالیت جاری –منظور یك سلسله عملیات و خدمات مشخصی است كه برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یك سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است كه بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است كه توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است كه در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاك سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است كه برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل كلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .

پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است كه بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستكاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.

بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری كل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شركت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است كه عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است كه پس از اجرا وتكمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممكن است همان دستگاه اجرا كننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.

بند13-اصطلاحاتی كه در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

قلق های نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع همراه با آموزش تصویری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 قلق های نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع همراه با آموزش تصویری دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف قلق های نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع همراه با آموزش تصویری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي قلق های نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع همراه با آموزش تصویری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن قلق های نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع همراه با آموزش تصویری :

قلق های پایان نامه نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع همراه با آموزش تصویری

توضیحات محصول :

یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان نامه در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش وتنظیم یک مبحث علمی است.

نوشته ای است پایان نامه شامل چکیده پایان نامه به فارسی “قلق های نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع همراه با آموزش تصویری
فهرست تفصیلی مطلب “قلق های نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع همراه با آموزش تصویری
فهرست تصاویر” جداول و نمودارهامقدمه و تاریخچه مختصر مروری بر کارهای انجام شده و آخرین اطلاعات تئوری “عملکرد تحقیقی و عملی نتایج”بحث و پیشنهادات “قلق های نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع همراه با آموزش تصویری
فهرست منابع و ماخذ وچکیده پایان نامه به انگلیسی تنطیم وتدوین می شود. ”

نوع فایل: pdf

سایز:5.63mb

تعداد صفحه:107

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″ دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″ :

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382″

روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه­ای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ “ملزومات نظام پاسخگوئی عملکرد”، “اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد” و “فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد” تقسیم کرده و به منظور اندازه­گیری آنها پرسشنامه و چک­لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع­آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.

یافته­ها: یافته­های پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافته­ها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافته­های مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسه­ای ارائه گردید.

بحث و نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش و فراوانی آیتم­های اندازه­گیری شده می­توان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقش­ها و مسؤولیت­ها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا می­توان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل می­گردد. در پایان بر اساس یافته­های پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.

منابع:

Adams, Jacob E. and Michae, Kirst, W. New Demands and Concepts for Educational Accountability: Striving for Results in An Era of Accountability. 2001.

Alcazar, Lorena and Raْl Andrade. Induced Demand and Absenteeism In Peruvian Hospitals. In R. Di Tella and W. D. Savedoff, eds. Diagnosis Corruption: Fraud in Latin America’s Public Hospitals. Washington, DC: Inter-American Development Bank, pp. 123-163. 2001.

Ammous, David.N. Accountability For Performance. Georgia University. 2001.

Ananda.S & Rabinowitz. Building a Workable Acountability System. WESTED. 2002.

Armstrong, Jane. Engaging Policymakers In Accountability Standards. CRESST Conference. 2000.

Armstrong, Jane. What Is an Accountability Model Education Commission of the State. Through www.ecs.org. 2002.

Artley, w. Establishing Accountability For Performance. DOE. Through www.orau.Gov/pbm. 2001. Alberta Health and Wellness. Who Is Accountable In Health Through www.health.gov.ab.ca .1999.

Auditor General of British Columbia. Enhancing Accountability for Performance: A Framework and AN Implementation Plans –Second Joint Report. Canadian Cataloguing. 1995.

Aucoin, Peter and Ralph Heintzman. The dialectics of accountability for performance in public management reform. International Review of Administrative Sciences 2000. .66(1): 45-55.

Auditor General of British Columbia. Enhancing Accountability for Performance: A Framework and AN Implementation Plans –Second Joint Report. Canadian Cataloguing. 1996.

Baker, Eva and Linn, Robert. Validity Issues for Accountability Systems. Paper presented at American Educational Research Association. 2002.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جهانی شدن بازار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جهانی شدن بازار دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جهانی شدن بازار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جهانی شدن بازار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جهانی شدن بازار :

جهانی شدن بازار

ورود به بازار جهانی شدن

یكی از خصوصیات جهان كنونی نزدیكی انسانها به یكدیگر است. جهانی شدن یعنی بی معنی شدن مرزها به معنی تولد شكل جدیدی از تجارت و بازرگانی، در این مرحله نوین اقتصادی در دنیا، دیگر خریدار نیست كه به دنبال جنس خود از فروشگاهی به فروشگاه دیگر و از خیابانی به خیابان دیگر می رود، بلكه این فروشنده است كه به دنبال خریدار شهر به شهر و كشور به كشور جست و جو می كند. تجارت الكترونیك چنان تحولی ایجاد نموده كه فرصتها و تهدیدات بالقوه عظیمی را سبب می شود. هر كس از تحولات و فن آوریهای جدید در امر فروش و بازار یابی بی بهره باشد از چرخه رقابتها كنار خواهد رفت و هر كه از این نوآوریها استفاده نماید می تواند امیدی به بقای خود داشته باشد. امروزه ورود به بازار سایر كشورها نیازمند تعیین یك برنامه ریزی اساسی است. هر شركت باید برنامه خود را برای گشودن هر بازار معین نماید.

بازار یابی بین المللی

بازار یابی بین المللی با همه تفاوتهای ظاهری، در اصل همان بازار یابی و در تعریف بازار یابی – است. به نظر كاهلر منظور از بازار یابی بین المللی یا بازار یابی چند ملیتی، بازار یابی كالا و خدمات در بیش از یك كشور است و می تواند شامل جهانی صدور كالا از كشوری به كشور دیگر باشد. بازار یابی جهانی عبارت است از فرآیند تمركز بر منابع (نیروی انسانی، پول و سرمایه های فیزیكی) و اهداف یك سیستم در بازار جهانی. بدین ترتیب مدیریت بازار یابی بین المللی عبارت است از0هماهنگی و ادغام چندین برنامه بازار بین المملی به صورت یك برنامه مؤثر بین بین المللی و تعریف بازار بین المللی فقط از آن جهت با تعریف عاو بازار یابی متفاوت اسن كه در آن كالاها و خدمات دارای مرزهای سیاسی بازار یابی می شوند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید