مقاله آزمون نتاج در گاو شیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آزمون نتاج در گاو شیری دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آزمون نتاج در گاو شیری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آزمون نتاج در گاو شیری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آزمون نتاج در گاو شیری :

آزمون نتاج در گاو شیری

«فهرست مطالب»
الف) «فصل اول» «آزمون نتاج در گاوهای شیری»
«مقدمه»
1- انتخاب بر اساس آزمون نتاج
2- آزمون نتاج در گاوهای شیری
3- برنامه های آزمون نتاج
4- روشهای بیان تست نتاج
5- مراحل آزمون نتاج

ب) فصل دوم: «آزمون نتاج و ارزیابی والد»
1- معیارهایی برای انتخاب
2- آزمون نتاج
3- روشهای آزمون
4- موارد لازم برای آزمون نتاج در مرحله آزمایش
5- در مرحله تجزیه و تحلیل
6- نقایص تست نتاج
7- روشهای شاخص كردن گاوهای نر نژاد شیری
8- شاخص كردن در یك گله واحد

******************
«فصل اوّل» «آزمون نتاج در گاوهای شیری»
«مقدمه»
در حال حاضر تعداد زیادی گاو اصیل (هلشتاین) در كشور وجود دارد این تعداد زیاد گاو كه به صورت گله های مختلف و در مكان ها و شرایط متفاوت نگهداری می شوند، بسته به شرایطی كه در آن قرار دارند و به خصوص شرایط مدیریتی گله ها از نظرات مختلف از قبیل سطح و كیفیّت تغذیه، بهداشت، آب و هوا، استرس های وارده بر آنها و مسایل دیگر، سطوح مختلف و متغیری از تولید را ارائه می دهند كه این سطح تولیدی در اكثر موارد، در حدّی غیرقابل قبول و نامطلوب قرار داشته و مناسب نمی باشد.

این میزان نامطلوب تولیدات دامهای اصیل موجود در كشور، تكافوی نیاز روزافزون جامعه به تولیدات پروتئین حیوانی را نمی دهد و به همین دلیل، لزوم افزایش و بهبود سطح تولید در گله های موجود، احساس می شود كه این افزایش با ارتقاءِ ژنتیكی گله های موجود و افزایش پیشرفت ژنتیكی در گله ها امكان پذیر خواهد بود. این امر مهم مستلزم استفاده از گاوهای نر برتر از لحاظ ژنتیكی، در تلقیح گاوهای ماده است. دركشور ما متأسفانه به علت عدم مطالعه و بررسی گاوهای نر و عدم شناسایی و ارزیابی ژنتیكی گاوهای نر موجود،

مجبوریم كه برای ارتقاءِ ژنتیكی گله های گاو شیری، و افزایش پیشرفت ژنتیكی از اسپرمهای گاوهای خارجی استفاده كنیم كه تهیه اسپرم از خارج كشور و واردات آن، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است و علاوه به آن مشكلات متعددی كه در اثر خرید اسپرم از خارج كشور به وجود می آید، از نكات مهمّی است كه لزوم مطالعه و بررسی گاوهای نر موجود در كشور و ارزیابی ژنتیكی آنها را روشن می كند، در این زمینه، عدم وجود اطلاعات مفید، نیاز و اهمیّت بحث در این مورد را بیشتر بیان می كند كه مطالعه، بررسی و تلاش اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این رشته را می طلبد.
هرگونه پیشرفت اصلاح گرهای حیوان،

در گرو بكارگیری روشهای اصلاح نژاد و انتخاب است كه بستگی به توانایی ایشان در شناسایی و آمیزش دادن حیواناتی دارد كه برای یك هدف ویژه توارث برتری دارند. توارث برتر، از روی شایستگی فنوتیپی فرد مشخص می شود، یا بستگی به، توانایی آن فرد در تلاقی با دیگر افراد برای تولید نتاج نسل F1 برتر دارد. در هر صورت، اگر قرار باشد پیشرفتی صورت گیرد این حیوانات برتر هستند كه، باید نسل آینده را تولید كنند. برای انتخاب این حیوانات برتر، یكی از روشهای مورد استفاده انجام آزمون نتاج است.

«انتخاب بر اساس آزمون نتاج»
انتخاب بر اساس آزمون نتاج بدین معنی است كه اصلاح گر تصمیم می گیرد كه پدر و مادر را بر اساس میانگین شایستگی نتاجشان، در مقایسه با متوسط شایستگی نتاج دیگر پدر و مادرهای هم دوره، نگهداری یا حذف كند. آزمون نتاج می تواند، در انتخاب برای هر دو صفت كمّی و كیفی مورد استفاده قرار گیرد. برای صفات كیفی،

كارآمدترین كاربرد آزمون نتاج در زمان انتخاب، تعیین هموزیگوت یا هتروزیگوت بودن فردی است كه فنوتیپ غالب دارد. در صفات كمّی آزمون نتاج می تواند برای پیش بینی دقیقتر P.B.V یك حیوان برای صفت كمّی به كار رود. اصول درگیر در آزمون نتاج آن است كه هر نتاج یك دوم از توارتش را از هر یك از والدینش دریافت می كند، و این یك دوم، ارزش ارثی والدش است. با افزایش تعداد نتاج آزمون شده برای یك والد مشخص و محاسبه میانگین این نتاج، می توان یك برآورد قابل تكرار از ارزش ارثی والد (معمولاً یك نر) بر اساس این خویشاوندی به دست آورد. با افزایش تعداد نتاج از یك والد بخصوص، تخمین نوع ژنهایی كه والد داراست بهتر انجام می شود.

نتاج مختلف یك والد به این دلیل كه، اولاً- احتمال اینكه دو فرزند از لحاظ ژنتیكی، به طور دقیق ژنهای یكسانی داشته باشند خیلی كم می باشد و ثانیاً- به علت تفاوتهای محیطی موجود، با یكدیگر فرق خواهند داشت، خیلی بعید است كه دو فرزند در سراسر زندگیشان محیط یكسانی داشته باشند. اگر تعدادی از افراد تا آنجا كه امكان دارد در یك محیط استاندارد مقایسه شوند، میانگین تفاوتهای موجود میان افراد كه به محیط مربوط می شود كاهش می یابد، اگرچه این تفاوتها بطور كامل حذف نمی شوند.

آزمون نتاج برای مقایسه توان تولیدی دو یا چند والد انجام می شود. معمولاً پدرها بیشتر از مادرها مورد آزمون نتاج قرار می گیرند، چون نرها معمولاً در یك فصل یا سال معین، تعداد نتاج بیشتری تولید می كنند. آزمونهای نتاجی كه به طور خیلی دقیق انجام می گیرند دقت بیشتر P.B.V والدینی را كه مقایسه می شوند تأمین می كنند.

برای انجام آزمون نتاج دقیقتر، چند احتیاط اولیه باید انجام گیرد بعضی از آنها به شرح ذیل می باشد:
(1)- در یك آزمون نتاج مشخص، نرها و ماده های آمیزش یافته باید به طور تصادفی انتخاب شوند، جفت گیری ماده های برتر با یك نر معین باعث می شود كه P.B.V آن نر بیش از مقدار واقعی برآورد شود. (2)- جیره ها و عملیات خوراك دادن را استاندارد كنید. حیوانات را با جیره یكسان و به طریقه یكسان خوراك دهید، خورانیدن جیره های مختلف به بعضی از گروه های والد،

مقادیر متفاوت جیره یا تغذیه یك گروه در مرتع و گروه دیگری در محل پرواربندی محصور آزمون نتاج را اریب خواهد كرد. (3)- تمام نتاج یك نر منحصر به فرد را در یك اصطبل تغذیه نكنید، بعضی از اصطبلها برای توان تولیدی، بیشتر یا كمتر مطلوب می باشد و این امر منتهی به افزایش تغییرات محیطی در میان گروه های مختلف نری می شود. اگر نتاج یك والد منحصر به فرد در یك اصبل تغذیه شوند و چند گروه نتاج به همین طریق تغذیه شوند، اصطبلها می توانند میان گروههای مختلف نری در فواصل منظم برای كاستن اثرات اصطبل به نوبت تعویض شوند. (4)- تا آنجایی كه ممكن است گروههای مختلف والد را كه در محیط یا مكان تقریباً یكسانی پرورش یافته اند مقایسه كنید. (5)- در صورتی كه ممكن باشد گروه های والدی را كه در طی یك سال یا فصل از سال متولد شده اند مقایسه كنید. (6)- در صورت امكان بیماریهای یك والد ویژه را در آزمون وارد كنید و در صورتی كه امكان دارد، برتر یا پست تر بودن آنها را نیز در آزمون وارد كنید، این عمل خطای متدلی و محیطی را برای هر گروه نری تعدیل می كند.

(7)- تعداد زیادتر نتاج آزمون شده برای هر والد در داخل محدوده تعیین شده، برآورد P.B.V آن والد را دقیقتر می كند. این به این علت است كه اثرات محیطی و خطاهای تفرق مندلی تعدیل می یابند و برآورد بهتری را از نوع ژنهایی كه یك والد دارا می باشند به دست می دهد. اما اصلاح گر ممكن است برای آزمون نتاج و مقایسه بیشتر والدین بخواهد كه تعداد نتاج كمتری را برای هر والد آزمون كند. آزمونهای نتاج در مقایسه با انتخاب فردی، در سطوح پاینیتر وراثت پذیری نسبتاً دقیقتر هستند. در آزمون نتاج حداقل پنج و یا بیشتر از نتاج لازم است تا همان دقت انتخابی را كه از یك ركورد توان تولیدی خود فرد به دست می آید، فراهم آورد. اگر یك درجه بالاتری از دقت مورد نیاز باشد، تعداد نتاج بیشتری باید در آزمون وارد شوند. آزمونهای نتاجی كه به طور مناسبی طرح شد ه اند بسیاری از خطاهای محیطی میان گروههای مختلف نتاج را برطرف خواهند كرد.

اگرچه به طور دقیق نتیجه گرفته شده كه آزمون نتاج در بعضی اوقات در پیشگویی P.B.V والد نسبت به توان تولیدی خود والد دقیقتر است اما آزمون نتاج به طور شدیدی، فاصله نسل را طولانی می كند، كه ممكن است مقدار پیشرفت انجام گرفته در انتخاب برای اثرات افزایشی ژن در طی یك دوره چند ساله را كمتر كند. این حالت اتفاق می افتد به دلیل اینكه، پیش از آنكه انتخاب بتواند انجام شود نتاج باید به اندازه كافی بزرگ شوند تا فنوتیپ آنها بتواند مورد اندازه گیری قرار گیرد. برای مفید بودن آزمون نتاج باید تعداد كافی نتاج برای هر والد مورد آزمون قرار گیرد و همچنین تعداد نرهای بیشتری باید مورد مقایسه قرار گیرند تا یك یا چند حیوان برتر پیدا شوند. آزمون نتاج ماده یك والد ژنوتیپ آن والد را تغییر نمی دهد،

بلكه چگونگی رتبه نتاج یك والد در مقایسه با نتاج سایر والدین است كه اهمیّت دارد. آزمونهای نتاج، بی معنی هستند مگر اینكه انتخاب در میان والدین آزمون شده اعمال شود. پیشرفت ژنتیكی برای هر دوره آزمون و انتخاب، بستگی به سهم والدین آزمون نتاج شده مورد انتخاب در تولید مثل دارد. تفاوتها در میان میانگین های نتاج احتمالاً به طور مأیوس كننده ای كوچك خواهند بود. البته آزمون نتاج كردن چند والد، هزینه آزمون كردن را افزایش می دهد و این كار تحت شرایط عملی میسر نمی باشد، اما وقتی كه حیوانی آزمون نتاج كامل می شود و معلوم می شود كه ارزش ارثی برتری دارد، این والد باید برای اصلاح نژاد مورد استفاده قرار گیرد، تا زمانی كه یك جایگزین برتر شناسایی شود.

«آزمون نتاج در گاوهای شیری»
چندین نكته مهم وجود دارند كه انجام آزمون نتاج گاوهای نر شیری را توجیه می كنند. تولید شیر یك صفت محدود به جنس است و بنابراین ارزش ارثی حیوانات نر بایستی از روی عملكرد بستگان نزدیك و نتاج آنها تخمین زده شود. پذیرش سریع تلقیح مصنوعی و پیشرفت تكنیكهای انجماد و ذخیره منی گاو، استفاده از گاوهای نر پروف شده برجسته را پس از شناسایی آنها تا حد زیادی گسترش داده است. پروف كردن گاوهای نر از طریق جفت گیری طبیعی در یك یا دو گله برنامه اصلی مورد استفاده برای آزمون نتاج بود. با این وجود، اغلب گله ها برای انجام یك برنامه تست نتاج مؤثر، جهت تأمین گاوهای نر آینده، برای بهبود گله خیلی كوچك هستند.

حتی در مورد یك گله دارای صد گاو ماده، امكانات لازم برای یك برنامه تست نتاج موثر خیلی محدود می باشد. در گله های انفرادی با این اندازه، ركوردهای حدود 10 (ده) دختر برای آزمون نتاج مطلوب می باشد هنگامی كه تمام دختران در یك گله می باشند، تجربه نشان داده است كه حداقل سه گاو ماده بایستی برای تأمین یك دختر با ركورد رضایت بخش جهت استفاده در آزمون نتاج آبستن شده باشند. بنابراین برای تست یك گاو نر جوان، در هر سال تعدادی 30 (سی) جفت گیری موفق با حیوانات ماده مورد نیاز می باشد. این بدین معنی است كه 30% از گله 100 رأسی برای آزمون یك گاو نر در هر سال باید استفاده شود.

متأسفانه هنگامی كه یك گاو نر در یك زمان تست شود، انتخاب مقایسه ای وجود نخواهد داشت. اگر گاو نر بطور مطلوب با گاوهای نر قبلی مقایسه نشود، بایستی آن گاو نر كنار گذاشته شود و این عمل مجدداً شروع شود. بیشتر گله های انفرادی (شخصی) نمی توانند گاوهای نر را بحد كافی پروف كنند تا پیشرفت یكنواخت و در محدوده وسیع تضمین گردد. در نتیجه اغلب آزمونهای نتاج گاوهای نر شیری در حال حاضر اقدامی مشترك و تعاونی است كه در آن سازمانهای اصلاحی و چندین گله سهیم هستند.

برنامه های آزمون نتاج طراحی شده توأم با تلقیح مصنوعی و تست تولید، فرصتهای استثنایی جهت بهبود دقت ارزیابی گاوهای نر «نژاد» شیری فراهم آورده است استفاده از یك گاو نر در چندین گله تحت شرایط مدیریتی متغیر، آزمون قطعی یا بحرانی (اسید Acid test) از قدرت انتقال گاو نر فراهم می آورد. برخی از مزایای چنین برنمه ای عبارتند از: (1)- یك آزمون نتاج می تواند در سنین اولیه به دست آید و طی آن با اطمینان بیشتری چگونگی تولید دختران آینده این گاو نر مشخص می گردد.

(2)- خطرات پروف كردن گاو نر در بین چندین گله منتشر و پخش شده و بطور كلی برای این صفت تعداد دختران حاصل از گاوهای نر ضعیف تر و بدتركاهش داده می شود. (3)- از آنجا كه دختران گاو نر در چندین گله پراكنده شده اند، احتمال اینكه گرایشات به یك گله خاص شرایط محیطی خاص، یا اثرات متقابل محیط و ژنوتیپ بر روی پروف كردن تأثیر نابجا بگذارند كمتر می گردد. برخی از محدودیتهای عمده این چنین برنامه ای عبارتند از: 1- هزینه نگهداری گاوهای نری كه منتظر نتایج آزمون نتاج هستند ممكن است خیلی زیاد باشند. 2- برای موفقیت یك برنامه آزمون نتاج، دقیق و بی نقص، آموزش و همكاری پرورش دهندگان عضو ضروری است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آفات و بیماریهای برنج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آفات و بیماریهای برنج دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آفات و بیماریهای برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آفات و بیماریهای برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آفات و بیماریهای برنج :

آفات و بیماریهای برنج

كرم ساقه خوار برنج chilo suppressalis walker

كرم ساقه خوار برنج حشره‌ای است كه اولین بار در سال 1863 در دنیا شناخته شده این پروانه در ایران نیز اولین بار در شهریور ماه 1351 در مزارع تنكابن و رامسر طغیان كرد و در مدت كوتاهی با افزایش جمعیت و طغیان خود و ایجاد خسارت اقتصادی شدید، نظر همگان را جلب نمود.
مناطق انتشار: برای اولین بار در سال 1906 از این حشره بعنوان یكی از خطرناكترین آفات برنج در دنیا نام برده شد و مدتهای بسیار زیادی است كه حدود 35 كشور، كشاورزان در مزارع خود خسارت از این آفت می‌بینند.

این آفت در كشورهایی از قبیل: ژاپن، تایوان، استرالیا، برمه، بنگلادش، چین، هند، ایتالیا، كره، مالزی، نپال، فیلین، اسپانیا، تایلند، مصر، سری‌لانكا ویتنام، كامبوج، پرتغال و جزایر هاوائی شیوع دارد. به طوری كه شالیكاران بعضی از كشورهای آسیایی نظیر ژاپن و تایوان این حشره را در ردیف مهمترین آفات محصول برنج مناطق خود می‌دانند.

مرفولوژی (شكل شناسی):
پروانه‌های ماده به رنگ زرد روشن و یا متمایل به قهوه‌ای و پروانه‌های نر، تقریباً خاكستری هستند. در هر دو جنس رنگ بالهای عقبی سفید بوده و روی بالهای جلویی چند لكه نقره فام وجود دارد. طول بدن از 10 تا 13 میلی‌متر متغیر بوده و عرض پروانه‌های نر با بالهای باز 20 تا 23 میلی‌متر و پروانه‌های ماده تا 30 میلی‌متر می‌رسد.
تخم‌های تازه گذارده شده سفید متمایل به زرد بوده كه به مرور به خاكستری و سپس تیره تغییر رنگ می‌دهند. تخم‌ها در امتداد رگبرگهای گذارده می‌شود.

لارو: بدن لاروها به رنگ قهوه‌ای متمایل به خاكستری بوده و در لاروهای مسن كپسول سر دارای رنگ قهوه‌ای تیره می‌باشد و در سایر سنین زرد متمایل به قهوه‌ای است. در پشت لارو پنج نوار طولی قهوه‌ای رنگ وجود دارد. عموماً طول لاروهای كامل 26 میلی‌متر و عرض آنها 7/2 میلی‌متر است.
شفیره: طول شفیره 12 تا 15 میلی‌متر و قطر آن 5/2 تا 5/3 میلی‌متر بوده و رنگ آن از قهوه‌ای روشن به قهوه‌ای تیره تبدیل می‌شود.
یك سوم انتهای شفیره بطرف پشت خمیده است و دو زایده قلاب مانند نیز در انتهای بدن شفیره مشاهده می‌شود.

زیست شناسی و طرز خسارت:
كرم ساقه‌خوار كه به ساقه برنج حمله می‌كند، در زمستان بصورت لارو كامل در داخل ساقه‌های خشك برنج و یا علف‌های هرز اطراف مزارع به سر می‌برد در اوایل اردیبهشت هنگامیكه درجه حرارت حداقل 10 درجه سانتیگراد باشد متغیره‌ها در داخل ساقه‌های باقی مانده برنج سال قبل و یا علفهای هرز مزرعه در اطراف سوراخهای ایجاد شده توسط لاروها تشكیل می‌گردد مدت شفیرگی بسته به درجه حرارت محیط متفاوت بوده و بین 6 تا 12 روز متغیر است.

بطور متوسط حدود 10 روز بعد، یعنی حدود بیستم اردیبهشت. اولین پروانه‌ها ظاهر می‌شوند و در اواسط خرداد به حداكثر مقدار خود می‌رسند. این پروانه‌ها شب پرواز بوده و بیشترین میزان فعالیت آنها در ساعت 9 شب است.
پروانه‌های نر و ماده 24 ساعت پس از خروج جفتگیری می‌نمایند و تخمهای خود را بصورت دسته‌های 3 تا 250 عددی روی ساقه یا قسمت رویی یا زیرین برگهای فوقانی، برگهای پائینی و یا زمینهای اصلی می‌گذارند.

عمر پروانه‌ها حداكثر یك هفته می‌باشد و در این مدت به طور متوسط 230 عدد تخم توسط هر پروانه گذارده می‌شود تفریخ تخمها درجه حرارت حداقل 10 تا 12 درجه سانتی‌گراد بمدت 5 تا 11 روز، بسته به درجه حرارت محیط انجام می‌گیرد.
لاروها پس از تفریخ در ابتدا مختصری از پارانشیم برگ تغذیه نموده و سپس از محل غلاف با ایجاد سوراخ، وارد ساقه می‌شوند و با تغذیه از درون ساقه باعث خشكیدگی جوانه‌های مركزی برنج می‌گردد و به تدریج كه لاروها رشد می‌نمایند، ساقه‌های اطراف را نیز آلوده می‌نمایند.
لاروهای كامل قبل از تبدیل شدن به حالت شفیره، برای خروج پروانه از ساقه، سوراخ بزرگی در آن ایجاد می‌نمایند. لاروها پس از 21 تا 37 روز تبدیل به متغیره شده و هفت روز بعد پروانه‌های نسل دوم از آن خارج می‌گردد كه این موقع حدود اواسط تیرماه است.

كرم ساقه‌خوار در سال 2 تا 3 نسل دارد. موقع ظهور این نسل به شرح زیر است:
نسل اول: از بیستم اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه ظاهر می‌شود (زمان نشاء‌كاری)
نسل دوم: از اواسط تیرماه شروع و در اواخر تیر تا اوایل مرداد ماه به حداكثر می‌رسد (زمان خوشه دادن)
نسل سوم: این نسل اغلب در هنگام برداشت برنج ظهور می‌نماید.
نسل دوم و حتی نسل سوم در ارقام ویروس برنج كه همزمان با خوشه كردن و گل دادن برنج است، پدید می‌آید كه در این صورت باعث عدم تشكیل خوشه شده و در نتیجه خوشه‌ها (پانیكول‌ها) خشك می‌شوند. در این صورت پانیكول‌های برنج به رنگ سفید در می‌آیند كه این حالت را white heads می‌گویند.

اگر حمله آفت دیرتر اتفاق افتد، یعنی در مرحله شروع تشكیل دانه بوده و منجر به سفید شدن پانیكول‌ها نگردد، در این صورت باعث لاغری دانه‌ها گردیده و این نوع برنج‌ها در هنگام برنجكوبی شكسته شده و از كیفیت محصول بدست آمده كاسته می‌شود.
نسل‌های اول آفت نیز به نشاء‌های برنج حمله نموده و باعث خشكیدگی برگهای میانی نشاء‌ها در مراحل اولیه رشد برنج می‌گردد.
گاهی اوقات نیز حمله آفات در پایان فصل رویشی اتفاق می‌افتد كه در این صورت ساقه‌های آلوده در صورت وزیدن باد شكسته شده و نابود می‌شوند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داودی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داودی دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داودی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داودی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داودی :

چکیده:
به منظور معرفی بهترین تیمار شیمیایی و روش نگهداری مفید طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی بر روی دو رقم گل بریده داودی انجام شد. تیمار های شیمیایی شامل: اسید سیتریک، هیدروکسی کونینولین سیترات، اتانول، بنزیل آدنین، کلرید کبالت و سولفات آلومینیوم بودند که همگی ساکارز نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. این طرح به سه روش نگهداری در سرد خانه، روش پالس و روش استاندارد(مداوم) انجام شد. طول عمر گل های بریده، میزان کلروفیل، وزن تر شاخه های بریده، تولید اتیلن و میزان جذب آب در بین تیمارها مقایسه شد.نتایج آزمایش نشان داد که گلها اتیلنی تولید نکردند. نگهداری در سرد خانه سبب افزایش قابل توجه عمر گل ها شد و روش استاندارد بهتر از روش پالس بود. همه مواد مورد استفاده عمر گلها را افزایش دادند و ماده هیدروکسی کوئینولین سیترات بیش از سایر مواد عمر گل های بریده را افزایش داد.واژه های کلیدی: داودی ، ماندگاری ، اتیلن ، کلروفیل ، انبار سرد

مقدمه:
گل داودی یکی از مهمترین گل ها می باشد که هم بصورت گلدانی وهم بصورت شاخه بریده در بازارهای جهانی داد و ستد می شود. بطوریکه امروزه رتبه دوم جهانی را پس از گل رز از لحاظ اقتصادی وکشت وکار دارا می باشد(27). از آنجایی که عمر گلدانی گل های بریده ویا به عبارت دیگر ماندگاری گل های بریده یکی از مهمترین فاکتور های کیفی می باشد، بنابراین عمر طولانی مدت این گل ها بر روی میزان تقاضای مصرف کنندگان و همچنین بر روی ارزش گل های بریده تا ثیر بسزایی دارد.

دما مهمترین فاكتور موثر در از بین رفتن گل های بریده است. گل های بریده تنفس می‌كنند و به دنبال آن گرما تولید می‌كنند. با افزایش درجه حرارت، میزان تعرق افزایش می‌یابد و بیشتر مواد غذایی ذخیره مصرف می‌شود. كاهش آب و به دنبال آن پژمردگی اتفاق می‌افتد و فرایند مسن شدن پیش می‌رود(34). به عبارت دیگر درجه حرارت پایین یكی از بهترین تیمارها جهت كاهش همه فعالیتهای فیزیولوژیكی و تخریب‌های پاتولوژیكی می‌باشد. دمای كم میزان تنفس را كاهش داده و باعث كم شدن فعالیتهای متابولیكی، تبخیر و تعرق، فعالیت و تولید اتیلن و رشد باكتریها و قارچها می‌‌شود(10).

گل داودی یک گل بریده با عمر طولانی است و این امر به تولید اتیلن کم در طی پیری آن نسبت داده می شود(6). داودی از گروه گل های نا فرازگرا است و پیری آن در پاسخ به تغییراتی است که در میزان کربوهیدرات ها رخ می دهد(3). و اتیلن در این فرایند نقش چندانی ندارد. از طرف دیگر کاهش در کیفیت گل بریده داودی به تشکیل حباب های هوا در داخل آوند ها نسبت داده می شود که سبب ممانعت انتقال آب از محلول گلدان به سایر قسمت های گل بریده می شود و در نهایت مقاومت هیدرولیکی افزایش می یابد که منجر به استرس آبی شدید می شود(31). لوله های آوندی ساقه های داودی به سرعت به دنبال برش مسدود می شوند و این واکنش هم در ساقه هایی که به طور مستقیم در آب قرار می گیرند و هم در ساقه هایی که ابتدا در انبارهای مرطوب نگهداری می شوند روی می دهد(30). کاهش در کیفیت گل بریده داودی بیشتر بدلیل پژمردگی برگ های آن است (11) و تاخیر در پژمردگی برگ و متعاقب آن پیری سبب طولانی تر شدن عمر گلدانی داودی می شود(22).

این کاهش در تورژسانس با تجزیه و تخریب کلروفیل همراه است که سبب پیری زودتر برگ ها نسبت به گل آذین می شود. جذب آب توسط ساقه های داودی بوسیله تکنیک های ویژه پس از برداشت مثل قرار دادن ساقه ها در محلول های پاک کننده(9) و آب سرد(33) افزایش می یابد. علاوه بر این اضافه کردن مواد ضد باکتریایی در محلول های نگهدارنده پیشنهاد شده است(29). با وجود این ممانعت از جذب آب به عوامل دیگری به جز انسداد آوندی نیز نسبت داده می شود(32).اسید سیتریک به عنوان یک ماده کاهنده pH ، مانع از تکثیر و تجمع باکتری ها در نواحی برش داده شده می شود و جریان نرمال آب را بهبود می بخشد(19).8-هیدروکسی کوئینولین یک باکتری کش و یک عامل اسیدی کننده محیط است که علاوه برجلوگیری از رشد باکتری ها وکاهش pH محیط، ازبسته شدن آوندها در مقطع برش ساقه در اثر رسوب مواد مختلف شیمیایی نیز جلوگیری می کند(2). گل های شاخه بریده داودی که در محلول گلدانی حاوی هیدروکسی کوئینولین و ساکارز قرار می گیرند از عمر بیشتر و حداکثر وزن تر نسبت به شاهد برخوردارند(4).

تیمار سولفات آلومینیوم برای افزایش عمر گلدانی چندین گل بریده پیشنهاد شده است، سولفات آلومینیوم به عنوان یک ماده ضد میکروبی عمل می کند که pH محیط را نیز کاهش می دهد. استفاده از این ماده در محلول گلدان گل های لیزیانتوس سبب دو برابر شدن عمر گل ها نسبت به تیمار شاهد شده و وزن تازه گل ها را افزایش داده است(16). در مطالعه دیگری که بر روی ارکید دندروبیوم صورت گرفته است سولفات آلومینیوم سبب بهبود عمر گلدانی و باز شدن غنچه ها شده است(13).

آخرین مرحله نمو گل با زوال محتوای کربوهیدراتی و وزن خشک گلبرگ ها همراه است(8) و عمر گل های بریده با قرار دادن شاخه های گل در محلول های گلدانی حاوی کربوهیدرات توسعه می یابد. ساکارز در ترکیب بیشتر محلول های نگهدارنده وجود دارد و تعادل آبی را در گل های بریده بهبود می بخشد(11). و این به تا ثیر قند ها بر روی بسته شدن روزنه ها و کاهش در میزان از دست دهی آب نیز نسبت داده می شود(18).
گزارش شده است که اتانول در افزایش عمر گلدانی میخک(25) و داودی(22) بوسیله جلوگیری از تولید اتیلن موثر بوده است. در مطالعه ای که روی دوام گل های شاخه بریده با تیمار کردن مداوم گل های میخک با اتانول 8 درصد صورت گرفت، عمر گلدانی این محصول به دو برابر افزایش یافت(35). اطلاعات موجود نشان می دهد که استالدهید که یک متابولیت اتانول است، ماندگاری گل ها را افزایش داده است و به عنوان عامل اصلی باز دارنده پیری گل های میخک، رقم وایت سیم شناخته شده است(23) و این کار را از طریق جلوگیری از تولید اتیلن انجام می دهد(24).

اضافه کردن کبالت به محلول های حفاظت کننده نیز از انسداد آوندی در ساقه های رز جلو گیری می کند و جریان مستمر آب را در ساقه ها حفظ می کند و در نتیجه میزان جذب آب را در گل ها افزایش می دهد. علاوه بر این کبالت تا اندازه ای باعث بسته شدن روزنه ها می شود و پتانسیل آبی را در گل های بریده افزایش می دهد(26). اسبورن (1989)گزارش کرده است که یون کبالت مانع از بیوسنتز اتیلن می شود(20). کلرید کبالت عمر گل های بریده داودی را 5-7 روز نسبت به تیمار شاهد افزایش داده است(21) و نیز در ارکید دندروبیوم علاوه بر افزایش عمر گلدانی سبب تسریع در باز شدن جوانه های گل شده است(13).
سیتوکنین ها در تاخیر پیری در میخک های شاخه بریده بوسیله جلوگیری از بیوسنتز اتیلن بسیار موثر بوده اند(7)، همچنین بنزیل آدنین سبب بهبود کیفیت و تاخیر در پیری برگ های گل داودی شده است(22). تاخیر در پیری و جلوگیری از تجزیه کلروفیل در گل های بریده بوسیله مواد شیمیایی با درجات متفاوتی از موفقیت صورت گرفته است(29). و هدف از این تحقیق نیز معرفی یک ماده شیمیایی مناسب برای نگهداری و افزایش کیفیت گل بریده داودی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در شرایط دمای انبار و دمای اتاق است.

مواد و روش ها:
تهیه گیاهان جهت اجرای آزمایش
گل های شاخه بریده داودی ارقام مهندسی سفید و مهندسی زرد از گلخانه‌های تجاری آقای زارعی واقع در پاكدشت ورامین تهیه شد. این گل ها با استفاده از یك چاقوی تیز به طول 80 سانتیمتر بریده شده و سپس در دسته‌های 50 تایی بسته‌بندی شده و بلافاصله به محل اجرای آزمایش در گروه باغبانی پردیس كشاورزی و منابع طبیعی منتقل شدند. شاخه‌های گل بلافاصله از بسته‌ها خارج شده و بار دیگر با استفاده از یك چاقوی تیز به طول 50 سانتیمتر به صورت اریب بریده شدند و در داخل گلدان های شیشه ای 5/0 لیتری که حاوی 400 میلی لیتر محلولهای نگهدارنده بودند قرار گرفتند.

مشخصات محل اجرای آزمایش‌
میزان نور موجود در محل آزمایش 15 میکرو مول بر متر مربع بر ثانیه بود كه با استفاده از نور طبیعی خورشید و همچنین نوردهی تكمیلی با استفاده از لامپهای فلورسانت تأمین می‌شد. طول دوره روشنایی 12 ساعت و میزان رطوبت نسبی 75-65 درصد بود و دمای محیط در حد 1±20 درجه سلسیوس ثابت نگه داشته شد.
بخشی از آزمایش نیز در داخل سردخانه انجام شد كه دمای سردخانه 4 درجه سانتیگراد ، رطوبت نسبی آن 75-65 درصد و میزان نور نیز 10 میکرو مول بر متر مربع بر ثانیه بود كه توسط لامپهای فلورسانت به مدت 12 ساعت تأمین می‌شد.

تیمارهای آزمایش عبارت بودند از:
3 روش نگهداری پس از برداشت گل های شاخه بریده شامل:
1) تیمار كوتاه مدت (پالس): در این روش گل های شاخه بریده پس از اینكه به مدت 36 ساعت در گلدان های حاوی محلولهای شیمیایی نگهدارنده قرار گرفتند، از گلدان ها خارج شده و در گلدانهای دیگری كه حاوی آب مقطر دوبار تقطیر شده بودند تا انتهای آزمایش قرار گرفتند.
2) تیمار بلند مدت (استاندارد): در این روش گل های شاخه بریده از ابتدای آزمایش تا انتهای آن در داخل گلدان های حاوی محلول های شیمیایی نگهدارنده قرار گرفتند.
3) نگهداری در سردخانه و سپس اعمال تیمارهای شیمیایی: در این روش گل های شاخه بریده به مدت 3 هفته (21 روز) در داخل سردخانه با دمای 4 درجه سانتیگراد در سطل‌های پلاستیكی كه حاوی آب مقطر دوبار تقطیر شده بودند نگهداری شدند و آنگاه به محل اصلی انجام آزمایش منتقل شدند و در داخل گلدان های حاوی محلولهای شیمیایی قرار گرفتند.
تیمارهای شیمیایی در این آزمایش شامل 16 تیمار بود که در جدول شماره1 آمده است. آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح كاملاً تصادفی اجرا گردید که در هر واحد آزمایش 4 شاخه گل وجود داشت.
فاكتورها و صفات مورد اندازه‌گیری

تولید اتیلن، طول عمر گل، طول عمر برگ، وزن تازه، میزان کلروفیل و میزان جذب آب در طی آزمایش اندازه گیری شد.
میزان تولید اتیلن در ابتدای آزمایش بدین صورت اندازه گیری شد که از هر یك از ارقام داودی 3 نمونه گل گرفته شد و پس از وزن كردن، درون ظروف در بسته به حجم300 میلی لیتر قرار گرفتند. هر كدام از این ظروف دارای درپوش لاستیكی بود که از تبادل هوای داخل با خارج جلوگیری می کرد و با استفاده از سوزن مخصوص در فاصله‌های 2، 4، 6، 8 ،10، 14،20، 24 و 36 ساعت نمونه‌برداری از ظروف انجام شد و به دستگاه گازکروماتوگرافی تزریق گردید و عدد حاصل یادداشت شد.

طول عمر گلاذین و طول عمر برگ در هنگام پایان عمر آنها یادداشت شد بدین ترتیب که وقتی 3 ردیف پایینی گلبرگ ها تغییر رنگ دادند به عنوان پایان عمر گل آذین و زمان زرد شدن برگها به عنوان معیاری برای پایان عمر برگ مورد نظر قرار گرفت.
وزن تازه شاخه های گل بصورت درصد وزن تر اولیه در روز نهم آزمایش که همزمان با پژمردگی گل های شاهد بود اندازه گیری شد و میزان کلروفیل برگ ها به روش آرنون (1946) با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر محاسبه گردید و میزان جذب آب نیز در روز پانزدهم آزمایش برای هر شاخه گل محاسبه شد.

نتایج :
نتایج حاصل از اندازه گیری اتیلن نشان داد که هیچ کدام از دو رقم مورد آزمایش اتیلنی در طی 36 ساعت پس از قرار دادن آنها در ظروف سر بسته تولید نکردند.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس کلیه فاکتورهای مورد اندازه گیری در جدول 2 آمده است. همانطور که ملاحظه می شود بین روش های مختلف از نظر طول عمربرگ، طول عمر گلاذین، وزن تر، میزان جذب آب و میزان کلروفیل اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد مشاهده می شود.

در جدول3 میانگین طول عمر گل هایی که در سردخانه 4 درجه سانتیگراد به مدت 21 روز نگهداری شده بودند و بعد به محیط با دمای 1±20 درجه سانتیگراد منتقل شدند، 3/34 روز می باشد که در مقایسه با طول عمر گل هایی که به روش های پالس و استاندارد که بدون تیمار سردخانه انجام شده اند و به ترتیب 1/20 و 3/20 روز عمر کردند اختلاف معنی داری نشان داده است.
بر اساس جدول 3 میانگین طول عمر برگ در بین روش های آزمایشی در سطح یک درصد معنی دار شده است و در این بین طول عمر برگ در سردخانه 6/32 روز و در روش استاندارد و پالس به ترتیب 3/18 و 1/13 روز می باشد.

مقایسه میانگین میزان کلروفیل برگ در روش های آزمایش نشان می دهد که روش استاندارد و سردخانه در مورد حفظ کلروفیل بهتر نتیجه داده اند و اختلاف معنی داری با روش پالس نشان می دهند. همچنین روش استاندارد با 19/41 میلی لیتر جذب آب، بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و اختلاف معنی داری با روش های پالس و سردخانه دارد و بین روش پالس و سردخانه اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود.
در جدول 4 مقایسه میانگین کلیه فاکتورهای مورد اندازه گیری در بین ارقام نشان داده شده است. مشاهده می شود که رقم مهندسی زرد از طول عمر و درصد وزن تازه بیشتری نسبت به رقم مهندسی سفید برخوردار است و اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد با هم دارند ولی در بین سایر فاکتورها تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود.

در جدول 5 نیز اثر هر یک از تیمار های شیمیایی بر فاکتورهای مورد اندازه گیری مشخص شده است. از نظر طول عمر گلاذین همه تیمار ها با تیمار شاهد که حداقل طول عمر را با 2/21 روز داشته است اختلاف معنی داری نشان داده اند ولی در بین سایر تیمار ها اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود. از نظر طول عمر برگ نیز تقریباَ همه تیمارها به جز تیمارهای شماره 6 و 7 که شامل اتانول می باشند با تیمار شاهد اختلاف معنی داری در سطح یک درصد دارند. در همین جدول مشاهده می شود که شاخه های گل تیمار شاهد با 48/86 درصد وزن تر کمترین میزان وزن تر را دارند و تیمارهای شماره 4 و 5 که حاوی هیدروکسی کوئینولین سیترات(HQC) هستند دارای بیشترین میزان وزن تر هستند.

در بین تیمارهای شیمیایی به جز تیمارهای شماره 6 و7 که شامل اتانول هستند سایر تیمارها اختلاف معنی داری با تیمار شاهد از نظر میزان کلروفیل نشان می دهند. و تیمارهای شماره 8 ، 9 و10 که حاوی بنزیل آدنین هستند بیشترین میزان کلروفیل را دارا می باشند.همچنین در مقایسه میانگین جذب آب، تیمارهای شماره 3 و4 و 5 که حاوی اسید سیتریک و ماده
8- هیدروکسی کوئینولین سیترات می باشند و تیمارهای شماره 11 و 12و 13 که حاوی کلرید کبالت می باشند تفاوت معنی داری با تیمار شاهد که کمترین میزان جذب آب را داشته است دارند.

بحث:
دمای کم بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهش فساد فیزیولوژیکی و پاتوبیولوژیکی است. دمای کم از میزان تنفس و سایر فعالیت های متابولیکی می کاهد و باعث کاهش در میزان تعرق، تولید اتیلن و رشد میکروبی و باکتریایی می شود(10، 28). اطلاعات جدول 3 نیز نشان می دهد که نگهداری گل ها درون سردخانه باعث کاهش روند پیری و همچنین کاهش میزان تعرق و پژمردگی در گل ها شده است بطوریکه گل هایی که درون سردخانه و در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شده بودند از افزایش عمر قابل توجهی نسبت به گل هایی که در دمای 1±20 درجه قرار داشتند برخوردار بودند و این کاهش دما هم بر روی طول عمر گل و هم بر روی طول عمر برگ ساقه های گل تاثیر مثبت داشته است.

تیمارهای شماره 4 و5 که حاوی هیدروکسی کوئینولین سیترات هستند علاوه بر افزایش طول عمر به خاطر جذب آب بهتر، از میزان کلروفیل و وزن تازه بیشتری نیز نسبت به شاهد برخوردارند. یکی از بزگترین مشکلات در فیزیولوژی پس از برداشت گل ها انسداد سیستم آوندی است. این مسدود شدن ممکن است به دلیل تشکیل حباب های هوا و یا رشد باکتری ها باشد، که این میکروارگانیزم ها یا در محلول های گلدانی و یا خود آوندها حضور دارند. دلیل دیگر انسداد آوندی عکس العمل گیاه به عمل برش می باشد. از زمانی که ساقه گل از گیاه مادری خود جدا می شود، آنزیم های مشخصی در واکنش به عمل برش تحریک می شوند و به سمت محل برش هدایت می شوند تا آن منطقه را مسدود نمایند(17). نتایج ما اهمیت استفاده از زیست کش ها بویژه HQC را در افزایش عمر گلدانی ارقام مورد استفاده در این مطالعه نشان می دهد. کاربرد HQC از تجمع میکروارگانیزم ها در آوندهای چوبی جلوگیری کرد و از انسداد آوندها جلوگیری نمود. این نتایج ممکن است به دلیل نقش زیست کش ها به عنوان مواد ضد میکروبی باشد و تفاوت عمده در طول عمر و میزان جذب آب بین تیمار شاهد و تیمارهای حاوی مواد ضد میکروبی بویژه HQC این فرضیه را روشن می سازد. انسداد آوندهای چوبی گل های بریده داودی می تواند بوسیله خود گیاه نیز تحریک شود. نتایج نشان می دهد که زیست کش ها نه فقط از انسداد آوندی ناشی از میکروارگانیزم ها جلوگیری کرده اند بلکه از انسداد تحریک شده بوسیله خود گیاه نیز جلو گیری کرده اند ودر این بین HQC بهتر از سایر مواد عمل کرده است زیرا که اگر زیست کش ها فقط در مقابل باکتری ها مقاومت می کردند، انسداد آوندی ناشی از خود گیاه سبب پژمردگی زود هنگام می شد. واین با گزارش های نی (2000) ، ایشیمورا و همکاران (1999) و کیم و لی (2002) مطابق است.

تیمارهای شماره 11، 12 و 13 که حاوی کلرید کبالت بودند و تیمارهای شماره 14، 15 و 16 که حاوی سولفات آلومینیوم بودند نیز به خوبی عمر شاخه های بریده داودی را افزایش دادند. ردی در سال 1988 گزارش نمود که اضافه نمودن کبالت به محلول های حفاظت کننده از انسداد آوندی در ساقه های رز جلوگیری می کند و جریان مستمر آب را در ساقه ها حفظ می کند و در نتیجه میزان جذب آب را در گل ها افزایش می دهد. علاوه براین کبالت تا اندازه ای باعث بسته شدن روزنه ها می شود و پتانسیل آبی را در گل های بریده افزایش می دهد. نتایج ما نیز با نتایج وی همخوانی داشت و میزان وزن تر، جذب آب، میزان کلروفیل برگ ها و در نهایت عمر گل ها افزایش یافت. در مورد تیمارهای حاوی سولفات آلومینیوم نیز نتایج ما با نتایج کتسا و همکاران (2001) و لیاو وهمکاران (2001) مطابقت دارد.

در آزمایشات که بر روی ارقام صورت گرفت هیچگونه پیک اتیلنی در دستگاه گاز کروماتوگرافی ظاهر نشد و این بیان می کند که مقدار کل اتیلن تولیدی به وسیله گلبرگ ها کمتر از مقداری است که باعث هر گونه شتاب در فرایند پیری شود. و این با نتایجی که بارتولی و همکاران (1996) در مورد گل داودی گرفتند و عنوان کردند که در هنگام مشاهده علائم اولیه پیری، اتیلن تولید شده قابل تشخیص و اندازه گیری نیست مطابقت دارد، پس اتانول نیز که یک بازدارنده تولید اتیلن است نمی تواند یک ماده موثر در افزایش کیفیت پس از برداشت گل های بریده غیر حساس به اتیلن باشد. ولی در مورد گل هایی که به اتیلن حساس هستند و تولید اتیلن زیادی دارند اتانول می تواند به عنوان یک ماده موثر برای جلوگیری از تولید این هورمون موثر در پیری به کار برده شود.

همچنین نتایج آزمایش نشان می دهد که تیمار های شماره 8 و 9 و 10 که حاوی ماده بنزیل آدنین بودند در مقایسه با سایر تیمارها سبب افزایش میزان کلروفیل موجود در برگ ها شدند و عمر برگ ها را به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند، این نکته در مورد برخی از گل ها مثل داودی و آلسترومریا که برگ های آنها زودتر از گل شان دچار پیری می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین استفاده از سایتوکنین ها در مورد این گل ها و همچنین گل هایی که تولید اتیلن می کنند(بدلیل خاصیت ضد اتیلنی سایتو کنین ها )می تواند نقش موثری در افزایش کیفیت پس از برداشت آنها ایفا کند. نتایج آزمایش ما در این زمینه با نتایج چمنی و همکاران (1384) و پتریدو وهمکاران (2002) و نیز کوک و همکاران (1985) یکسان است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تنظیمات كمباین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تنظیمات كمباین دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تنظیمات كمباین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تنظیمات كمباین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تنظیمات كمباین :

تنظیمات كمباین
1- تنظیمات سكوی برش :
سكوی برش قسمتی است كه محصول را برش می‌دهد . جمع‌آوری می‌كند و آن را به دستگاه كوبنده كمباین تحویل می‌دهد. سكوی برش بوسیله دو قلاب به طور لولایی به كمباین متصل می‌شود . ( عكس 1 )
بررسی سالم بودن كف سكوی برداشت
تراز نمودن سكوی برداشت

2- تنظیمات چرخ و فلك :
تنظیم محور چرخ و فلك ( عكس 4 )
– برای محصولات پر‌پشت محور چرخ‌وفلك حدود 15 سانتی‌متر جلوتر از شانه برش قرار گیرد.
– برای محصولات كم‌پشت محور چرخ‌‌وفلك حدود 30 سانتی‌متر جلوتر از شانه برش گیرد.
ارتفاع چرخ‌‌و‌فلك پره‌ای باید طوری باشد كه لبه بالایی پره‌ها در پایین‌ترین نقطه حركت خود كمی به زیر كوتاهترین خوشه‌ها برخورد كند. ( عكس 3 )

تنظیم سرعت چرخ و فلك
– سرعت چرخ‌و‌فلك حدود 125 تا 15 برابر سرعت پیشروی كمباین
– برای محصول پر‌پشت 21 دور در دقیقه
– برای محصول كم‌پشت 55 دور در دقیقه
تنظیم سرعت از طریق اهرمی كه در اختیار راننده است صورت می‌گیرد.(عكس5)

3 – تنظیمات شانه برش :
تنظیم ارتفاع
ارتفاع شانه برش حدود 20 سانتی‌متر درزیركوتاهترین خوشه تنظیم شود. تنظیم ارتفاع از طریق اهرم سیلندر‌های هیدرولیكی كه وظیفه بالا و پایین بردن سكوی برش را به عهده دارند، انجام می‌شود.(عكس 2 )
كنترل حركت افقی تیغه برش با جلو و عقب بردن پشت‌بند (عكس6)
كنترل حركت عمودی تیغه برش با برداشتن و اضافه كردن ورقه‌های نازك و یا ضربه چكش به روبند(عكس7)
تنظیم تطابق تیغه انگشتی با تغییر طول سیبك شاتون (عكس8)

تنظیم آزادی سه‌راهی تیغه (عكس9)

4- تنظیمات هلیس :
تنظیم فاصله لبه‌های هلیس از كف سكو
فاصله لبه‌های هلیس از كف سكو باید متناسب با نوع محصول بین 12-8 میلی‌متر تنظیم شود.(عكس10)
تنظیم فاصله لبه هلیس با نبشی عقب پلاتفرم
فاصله لبه هلیس با نبشی عقب پلاتفرم 12-8 میلی‌مترباشد. (عكس11)
تنظیم فاصله لبه هلیس با لاستیك بالای سكوی برداشت

فاصله لبه هلیس با لاستیك بالای سكوی برداشت 5میلی‌متر باشد.(عكس12)
تنظیم فاصله بین انگشتی‌های وسط هلیس با سكو
فاصله بین انگشتی‌های وسط هلیس با سكو 12-8 میلی‌متر باشد.(عكس13)- ( عكس 14 )
تنظیم فاصله محافظ فنر لوله‌ای كلاچ ایمنی هلیس
فاصله محافظ فنر لوله‌ای كلاچ ایمنی هلیس 55 میلی‌متر باشد. (عكس16)

توجه داشته باشید : مضرس شدن لبه، بریدگی لبه، كج شدن لبه، خردگی لبه، كم شدن عرض لبه بر اثر كار كرد زیاد، شكستن و كم شدن تعداد انگشتی‌های هلیس سبب برگشتن و ریزش و ایجاد ضایعات در محصول می‌گردد.

5- تنظیمات نقاله تغذیه :
تنظیم ارتفاع نقاله تغذیه
ارتفاع نقاله تغذیه بوسیله چهار پیچ و مهره كشویی به صورت عمودی و افقی صورت می‌گیرد. ( عكس15 )

توجه داشته باشید : تنظیم نبودن فاصله سبب می‌شود محصول توسط لبه‌ها خرد، دانه‌ها شكسته و خوشه‌ها نیز توسط انگشتی‌ها كوبیده ‌شوند و ریزش و تلفات دانه پیش آید.

تنظیم فاصله زنجیر نقاله
فاصله زنجیر نقاله از كف محفظه با توجه به نوع محصول از طریق تنظیم طول فنر مربوطه انجام می‌گردد. (برای گندم و جو 14 سانتی‌متر و برای ذرت 11 سانتی‌متر)(عكس18-19)
تنظیم درجه لقی زنجیر
درجه لقی زنجیر حدود 3 تا4 سانتی‌متر باشد.(عكس20-21 )

6- تنظیمات كوبنده و ضد كوبنده :
تنظیم سرعت كوبنده
تنظیم سرعت دورانی كوبنده از طریق اهرم مربوطه صورت می‌گیرد.(عكس23-22 )
تنظیم فاصله كوبنده و ضد‌كوبنده
فاصله كوبنده و ضد‌كوبنده از طریق اهرم مربوطه صورت می‌گیرد.(عكس25-24 )
كالیبره نمودن ضدكوبنده

فاصله قسمت چپ و راست كوبنده از ضد‌كوبنده برابر عددی است كه اهرم تنظیم كننده فاصله در اتاقك راننده نشان می‌دهد.
تنظیم صفحات ریشك زن
تنظیم صفحات ریشك زن برای جلوگیری از رسوب ریشك‌ها بر روی الك‌های واحد تمیز‌كننده ضروری است. (عكس26)
بالانس نمودن كوبنده
سوهانهای كوبنده بایستی سالم، جوشكاری نشده، بدون پیچیدگی باشد. تعویض سوهانها به منظور حفظ بالانس كوبنده بایستی 2 به 2 و متقابل انجام شود.

توجه داشته باشید : عمل كوبیدن وقتی مطلوب است كه میزان خوشه‌های نیمكوب برگشتی حدود نصف قاشك الواتر برگشتی باشد و برای مشاهده آن می‌توان از دریچه‌ای كه در كابین راننده است استفاده نمود.

7- تنظیم كاه‌پر‌ها :
جدا كردن شانه‌زن‌ كاه به منظور تسریع در برداشت محصول توصیه نمی‌گردد. (عكس27)

8- تنظیمات واحد تمیز كننده :
تنظیم الك بالایی
تنظیم زبانه‌های الك توسط اهرم مربوطه(عكس28)
– بیش از حد باز بودن روزنه‌ها باعث عبور خرده‌كاه‌ها از الك بالایی و انسداد الك پایینی می‌گردد.
– بیش از حد بسته بودن این روزنه‌ها باعث مخلوط شدن تعدادی از دانه‌ها با خرده‌كاه‌ها می‌شود.
تنظیم زمان ریزش دانه‌ها از الك بالایی
بوسیله بالا و پایین آوردن دنباله الك ( بچه الك ) صورت می‌گیرد.

( عكس29)
– در محصول كم‌پشت با بالا آوردن دنباله الك
– درمحصول معمولی از طریق تراز كردن دنباله الك با الك
– در محصول همراه با علف هرز با پایین آوردن دنباله الك

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مهمترین بیماری های برنج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مهمترین بیماری های برنج دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مهمترین بیماری های برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مهمترین بیماری های برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مهمترین بیماری های برنج :

مهمترین بیماری های برنج
مهمترین علفهای هرز در شالیزارهای برنج
این علفها شامل سوروف ، اویار سلام ، قاشق واش ، تیر كمان آبی ، بندواش ، سل واش و …….. میباشند كه هزینه مبارزه با این علفها بخش اعظمی از اقتصاد كشاورزی برنج را شامل میگردد .
مهمترین آفات برنج در ایران

از مهمترین آفات برنج كه سالیانه خسارات هنگفتی را بر جای می گذارد كرم ساقه برنج ( Chilo Suppressalis ) می باشد . این آفت ، حشره ای است كه برای اولین بار در سال 1351 در مزارع تنكابن و رامسر طغیان كرد و در مدت كوتاهی با افزایش جمعیت و ایجاد خسارت اقتصادی شدید نظر همگان را جلب نمود .

كرم ساقه خوار برنج كه بعنوان یكی از خطرناكترین آفات برنج در دنیا بشمار می آید ، در زمستان بصورت لار و كامل در داخل ساقه های خشك برنج و یا علفهای هرز اطراف مزرعه بسر می برد و در حدود اوایل اردیبهشت ، هنگامیكه حداقل دمای هوا ، 10 درجه سانتیگراد باشد ، شفیره ها در داخل ساقه های باقیمانده برنج سال قبل و یا علفهای هرز مزرعه ، در اطراف سوراخهای ایجاد شده توسط لاروها ، تشكیل میگردد .
در حدود بیستم اردیبهشت ماه ، اولین پروانه ها ظاهر میشوند كه در اواسط خرداد به حداكثر خود می رسند . عمر پروانه ها ، حداكثر یك هفته است و در این مدت بطور متوسط 230 عدد تخم توسط هر پروانه گذرانده میشود . تفریخ تخمها در دمای حداقل 10 تا 12 درجه سانتیگراد بمدت 5 تا 11 روز بسته به دمای محیط انجام می گیرد . این كرم در طول سال 2 تا 3 نسل دارد و از زمان نشاء كاری تا هنگام برداشت برنج در مزارع فعالیت زیستی دارد . خسارات وارده طی نسلهای دوم و سوم بیشتر است .

امروزه با كرم ساقه خوار برنج به سه طریق ، زراعی ، شیمیایی وبیولوژیك مبارزه میشود از راههای اساسی برای مبارزه با این ‌آفت ، ایجاد شبكه مراقبت و پیش آگاهی با استفاده از اطلاعات جوی است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در صورتیكه ثابت شده است ، مراحل سیكل دگردیسی این‌‌ آفت ، همبستگی بالایی را با دما و سایر پارامترهای جوی دارد .
در مبارزه بیولوژیك ، از زنبور تریكو گراما برای پارازیته كردن تخم پروانه ساقه خوار برنج استفاده میشود كه نحوه و زمان فعالیت این زنبور نیز تابعی از شرایط جوی بویژه دما می باشد .
سایر آفات برنج شامل شب پره یك نقطه ای برنج ، سرخوطومی برنج ، زنجره برنج ، كرم برگخوار برنج ومگس خزانه برنج می باشند .

مهمترین بیماریهای برنج

از مهمترین بیماریهای برنج ، به بلاست برنج ( Blast ) اشاره میگردد كه معمولا“ بعلت انتشار وسیع و تاثیر مخربش در شرایط مناسب ، بیماری اصلی برنج بشمار می آید كه به عملكرد محصول خسارت قابل توجهی وارد می سازد .
علایم اولیه بیماری بلاست بستگی به شرایط اقلیمی دارد . در نواحی معتدل كه دوران بارانهای ریز و یا بارندگی خفیف طولانی می باشد ، بلاست برنج در مرحله پنجه زدن شدید بوده و اغلب بوته ها می میرند .بررسیهای اولیه انجام شده در اداره تحقیقات هواشناسی كشاورزی رشت گویای این مطلب می باشد كه چنانچه 5 روز متوالی رطوبت نسبی هوا از 70% بیشتر و دما بین 25 تا 35 درجه سانتیگراد و ابرناكی بیشتر از 8/6 باشد ، شرایط مساعدی برای طغیان این بیماری فراهم میگردد .
بهترین متد مبارزه با این بیماری ایجاد سیستم پیش آگاهی است كه نقش ادارات تحقیقات هواشناسی كشور در مناطق كشت این محصول در این سیستم كاملا“ شاخص است .
سایر بیماریهای برنج شامل : لك قهوه ای برنج ، بیماری پوسیدگی طوقه ، بیماری سوختگی غلاف برگ ، بیماری پوسیدگی ساقه ، سیاهك برنج در درجات بعدی اهمیت می باشند .

بررسی بیولوژی Sitophilus Oryzae Linnaeus (Coleoptera: curculionidae) روی پنج رقم برنج بومی استان ماز
شپشه برنج sitophilus oryzae یكی از آفات مهم غلات به ویژه گندم و برنج انباری است. در این تحقیق، بیولوژی رفتاری شپشه برنج روی پنج رقم برنج بومی استان مازندران (طارم محلی، ندا، نعمت، فجر و خزر) در سه تكرار مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در دمای 28 1 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 75 5 درصد انجام شد. برای هر رقم به طور جداگانه ظرف شیشه ای تهیه شد و میزان 30 گرم از دانه های برنج درون آن ریخته شد.

در هر شیشه 35 جفت حشره نرد و ماده 1 تا 3 روزه به منظور تخم گذاری رها سازی گردید و مدت زمان مراحل مختلف تخم،‌لارو، شفیره و حشره بالغ تعیین شد. ارزیابی نتیاج كه بر پایه طرح كاملا تصادفی و با سه تكرار و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانكن رشد جنینی این حشره روی ارقام مختلف برنج نسبت به هم تفاوتی ندارد. طولانی ترین دوره لاروی نیز مربوط به ارقام فجر و خزر و كوتاه ترین دوره لاروی روی رقم ندا و طارم محلی بوده و طولانی ترین دوره شفیرگی روی رقم فجر و كوتاه ترین دوره شفیرگی روی ارقام ندا، نعمت، طارم محلی بود. بیشترین دوره توقف حشره داخل دانه و چرخه كامل شحره روی رقم فجر مشاهده شد.

کرم ساقه خوار نواری برنج
کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis Walker
این آفت در ایران اولین بار توسط ابرت از برنج کاری های روستای سرخانی شهسوار ، جمع آوری و گزارش کرده اند و در حال حاضر در تمام مناطق برنج کاری استان های گیلان ، مازندران و گلستان انتشار دارد .
شکل شناسی

حشره کامل : رنگ عمومی بدن ، زرد و گاهی متمایل به قهوه ای روشن است. در بال های جلویی حشرات کامل ، چند لکه نقره ای رنگ و در حاشیه انتهای هر بال 5 لکه قهوه ای وجود دارد. بالهای زیرین به رنگ زرد متمایل به سفید و اطراف بال ها مجهز به ریشک می باشد. 

تخم :
تخم ها ابتدا به رنگ سفید متمایل به کرم بوده و در موقع باز شدن به رنگ خاکستری در می آیند.
لارو:
رنگ کپسول سر آنها ، زرد روشن و نسبتا” متمایل به قهوه ای است. در سطح پشتی بدن ، 5 نوار طولی به رنگ ارغوانی روشن کشیده شده است که سه نوار آن در وسط و دو نوار دیگر در طرفین قرار دارد نوار وسطی –پشتی باریک می باشد .
شفیره :
شفیره به رنگ قهوه ای روشن است . محل تشکیل آن در بهار و تابستان ، داخل ساقه های باقی مانده برنج در مزرعه می باشد .

خسارت :
لارو آفت به ساقه برنج حمله می کند. علائم خسارت در گیاه میزبان به دو صورت ظاهر می شود . اگر گیاه جوان مورد حمله قرار گیرد ، برگ میانی ( جوانه مرکزی ) زرد شده و کم کم خشک می شود. این خسارت معمولا” توسط نسل اول آفت در مرحله رویشی برنج ایجاد می شود. در این مرحله ، عکس العمل گیاه میزبان ، بصورت تولید ساقه های جانبی ظاهر می شود و بدین وسیله بوته های آسیب دیده ، تا حدودی خسارت وارده را جبران می کنند. اما اگر حمله آفت مصادف با ظهور خوشه ها و گل کردن بوته ها باشد، گیاه نمی تواند خسارت وارده را جبران نماید بنابراین ، دانه ای در خوشه تشکیل نمی شود و سبب سفید شدن خوشه ها می گردد. اگر آلودگی در شروع تشکیل دانه ها صورت گیرد سبب لاغری و شکننده شدن آنها می شود.

ساقه های آلوده بسیار ضعیف و شکننده بوده به طوری که در اثر نسیم شکسته شده و باعث خراب شدن و انهدام ساقه های مجاور می گردند. اگر مبارزه با نسل اول به خوبی انجام نگیرد و حمله آفت در مرحله گل کردن برنج صورت گیرد ، در آن صورت یا دانه اصلا” تشکیل نمی شود و یا اینکه خوشه های برنج سفید رنگ ، لاغر، سبک و بسیار شکننده مانده و در موقع خرمن کوبی ، برنج ها خرد شده و از نظر قیمت و بازار پسندی ، بسیار تنزل پیدا می کنند. در موقع برداشت نیز ساقه های آلوده به کرم ساقه خوار با وزش باد شکسته و روی زمین می افتند . این ساقه ها دارای سوراخ های ریز زیادی هستند که در داخل آنها لاروهای زیادی دیده می شود .

زیست شناسی
این آفت زمستان را به صورت لارو کامل در داخل پوشال های باقیمانده محصول بعد از برداشت و علف های هرز میزبان واسط موجود در مرزهای برنج حاشیه مزارع و نهرهای آبیاری شامل سوروف و اویارسلام سپری می کند. کرم ساقه خوار از لحاظ دامنه میزبانی چند خوار بوده و در مزارع برنج در دوره رشد برنج (خزانه و زمین اصلی ) ، روی بوته ها تخمریزی کرده و سیکل زندگی و نسل های خود را در روی میزبان اصلی تکمیل می نماید و پس از برداشت برنج ، لاروها به روی علف های هرز موجود در اطراف مزرعه مهاجرت می نمایند. و در اواخر فروردین ماه بتدریج شفیره ها تبدیل به حشرات بالغ می شوند که پروانه های نر و ماده 24 ساعت پس از ظهور ، جفت گیری کرده و افراد ماده تخمهای خود را در دستجات 3-27 عددی روی ساقه ،

سطح زیرین و یا رویی برگهای فوقانی برنج قرار می دهند. تخم های خود را بیشتر در برگ های پایینی و یا جایی از ساقه که مجاور برگ باشد قرار می دهند. حشرات ماده پس از تخمگذاری ، روی تخم ها را با ماده قهوه ای رنگی می پوشانند. لاروهای حاصله ابتدا از قسمت سبز برگ ها تغذیه می کنند. این آفت در سن 1 و 2 لاروی برگخوار است و از سن 3 وارد غلاف برگ مورد حمله شده و از همانجا ساقه را سوراخ کرده و به داخل ساقه نفوذ می کند و با تغذیه از داخل ساقه ها باعث قطع آوندها، زردی و پژمردگی و خشک شدن برگ ها می شود. لاروهای سن آخر قبل از اینکه به شفیره تبدیل شوند قسمتی از ساقه برنج را به طرز ظریفی نازک می کنند تا پروانه ها بتوانند به راحتی از آنجا خارج شوند. خروج حشرات کامل مصادف با سبز شدن نشاء ها در خزانه است.

روش های کنترل
الف : کنترل زراعی
1 جمع آوری برگ های آلوده در هنگام نشاء
2 اجرای کشت گیاه دیگر بعد از برداشت برنج
3 کف بر کردن محصول
4 جلوگیر از انتقال آفت به انبار
5 آب تخت نمودن مزرعه بلافاصله بعداز شخم
6 کندن و سوزاندن علف های هرز حاشیه مزارع
7 استفاده از ارقام زودرس یا تهیه خزانه زیر پلاستیک
8 اسنفاده از ارقام مقاوم
ب : شکار پروانه ها با تله نوری
ج : کنترل فرمونی
د : کنترل شیمیایی

استفاده از دیازینون 10% و 5% ، پادان 4% و فورادان گرانول 3% طبق فرمول های زیر برای کنترل شیمیایی این آفت قابل توصیه است.
_ اولین گرانول پاشی 21 روز بعد از نشاء و دو نوبت بعدی به فاصله 3 هفته تکرار می شود.

سموم نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
دیازینون5% 30 کیلو در هکتار 40 کیلو در هکتار 40 کیلو در هکتار
دیازینو 10% 15 کیلو در هکتار 20کیلو در هکتار 20 کیلو در هکتار
فورادان 3%(گرانول) 15 کیلو در هکتار 20 کیلو در هکتار 20 کیلو در هکتار
پادان 4%(گرانول) 30 کیلو در هکتار 35 کیلو در هکتار 35 کیلو در هکتار

مبارزه بیولوژیکی :
1 زنبور پارازیتوئیدApanteles sp. از خانواده Braconidae
2. گونه های متعددی از جنس Trichogramma sp. از قبیل T.brassicae، Trichogramma japonica پارازیتوئید تخم آفت می باشند. زنبور پارازیتوئید T. maidis را در زمانهای مختلف رها سازی نمودند و نتیجه گرفتند، رها سازی این زنبور مصادف با ظهور نسل دوم کرم ساقه خوار برنج ، کار سازتر از نسل اول بوده و به خوبی می تواند جمعیت آفت را تحت کنترل در آورد. 3 سوسک های خانواده Staphylinidae شکارگر تخم پروانه ها هستند. 4 پوره ها و حشرات کامل سن شکارچی Andrallus spinidens از لاروها تغذیه می کنند.

عوامل تغییر دهنده جمعیت آفت
1 دیر کشت نمودن مزرعه
2 بقایای گیاهی
3 قطع بوته ها از بالاتر از 7 سانتیمتری
4 ارقام با سیلیس پایین
5 برنج هایی که برگ و ساقه طویل دارند ، به تغذیه و خسارت آفت حساستر می باشند. بنابراین، وضعیت گیاه در تغذیه آفت بسیار تعیین کننده است .
6 مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی .

روشهای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج
الف – مبارزه زراعی پاییزه و زمستانه : در مناطق برنج خیز شمال ایران طبق معمول مزارع برنج را در اواخر تابستان و یا اوایل مهرماه درو می کنند و پس از درو مزارع را همین طور به حال خود رها می کنند. گاهی بقایای برنج را در مزرعه برای تعلیف دام اختصاص می دهند و اوایل اردیبهشت ماه سال بعد مجددا به کشت برنج اقدام می کنند . در فاصله این مدت طولانی این آفت پنهان از نظر کشاورزان به زندگی خود ادامه می دهد . لذا رعایت نکات زیر در کاهش انبوهی آفت بسیار موثر است :

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl :

پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
بیماری پیچیدگی برگ هلو که به فارسی بیماری لب شتری و یا بیماری باد سرخ هلو نامیده می شود ، اولین بار در اوایل قرن نوزدهم در اروپا شناخته شده است و در آمریکا نیز بیماری مزبور زودتر از سایر بیماری های هلو مشخص گردیده است و در سال 1845 از ایالات شرقی آمریکا و در سال 1855 از ایالت کالیفرنیا گزارش شده است . در ایران نیز احتمالاً بیماری از قدیم الایام وجود داشته است ولی اولین گزارش کتبی مربوط به سال 1325 از اسفندیاری می باشد . بیماری پیچیدگی برگ هلو با آنکه در بعضی از مناطق جهان به علت نا مساعد بودن شرایط محیطی وجود ندارد ولی خسارت آن در اروپا و قسمت هایی از چین ، افریقا ، استرالیا ، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و زلاند نو شدید می باشد . در ایران بیماری از نواحی آذربایجان ، سواحل دریای خزر ، استان های مرکزی ، اصفهان ، خراسان و زنجان گزارش شده و احتمال می رود که در بعضی مناطق هلو کاری دیگر نیز وجود داشته باشد .

علائم بیماری
خسارت بیماری شامل پیچیدگی ، تورم و تغییر رنگ و ریزش برگ ها و آلودگی جوانه ها و سر شاخه ها و سرانجام ضعف کلی درخت می باشد . درختان جوان بیش از درختان پیر در برابر این بیماری حساس هستند و به طور کلی بیماری در مناطق گرم وخشک اهمیت اقتصادی ندارد . مشخص ترین علائم بیماری روی برگ ها ظاهر می شود ، به این که در بهار برگ ها پیچیده و پهنک در بعضی از قسمت ها متورم ، کلفت و به رنگ سفید ، زرد یا قرمز در می آید . به همین جهت در اصطلاح زبان فارسی بیماری لب شتری نامیده می شود . میوه ها نیز ممکن است آلوده شود و قبل از موعد مقرر بریزند . برگ های آلوده به بیماری زود ریخته و برگ هائی که بعداً تشکیل می گردند سالم باقی می مانند . نشانه های بیماری ممکن است فقط روی تعدادی از برگ های هر درخت ظاهر شود ولی عملاًتمام برگ ها را مبتلا می گرداند . موقعی که برگ های آلوده به رنگ قرمز یا ارغوانی در آمدند تشکیل اسپورهای قارچ عامل بیماری در سطح فوقانی شروع می شود . بارقارچ به صورت گرد خاکستری رنگی سطح برگ را می پوشاند و در همین موقع برگ ها به رنگ قهوه ای روشن درآمده و خزان می کند. این ریزش برگ بستگی به شرایط آب وهوائی دارد . به طوری که در هوای گرم وخشک برگ ها زودتر و معمولاً در اوایل تیر ماه یا در مرداد ماه می ریزد و اگر مقدار زیادی از برگ ها خزان کند برگ های جدیدی از جوانه های خواب تشکیل و ظاهر می شود . شاخه های جوان مبتلا نیز کمی متورم شده و رشدشان متوقف می گردد و یا اینکه به رشد خود ادامه داده و لکه ها به صورت شانکر باقی می مانند .

شکوفه ها و میوه های جوان آلوده نیز اغلب قبل از موعد می ریزد . روی پوست میوه های بزرگتر ، قسمت های تغییر رنگ یافته و چروکیده ای ظاهر می شود .

عامل بیماری
قارچ عامل پیچیدگی برگ هلو اولین بار در سال 1875 توسط برکلی به نام Ascomyces deformans مشخص گردیده اما این نام با آنکه بعداً در سال 1869 توسط فوکل به Exoascus deformans تغییر یافت ، تولازنه درسال 1866نام این قارچ را Taphrina deformansکه در واقع همنام دو گونه فوق الذکراست می داند میسیلیوم و هیف های رویشی این قارچ با قارچ های دیگر متفاوت و مشخص می باشد . هیف های نسبتاً کوتاه ، خمیده ، پیچیده و طویل آنها بسیار متغیر و بندهای هیف نیز نامنظم می باشد و این نوع هیف ها را معمولاً در بافت پارانشیم برگ می توان یافت . هیف های زایشی یا آسک زای قارچ روی هیف های رویشی تکامل یافته تشکیل می گردد . هیف های رویشی زیر اپیدرم سطح فوقانی و ندرتاً سطح تحتانی برگ می رویند . این هیف ها در بین سلول های اپیدرمی نفوذ کرده و آزادانه بین اپیدرم و کوتیکول در جهات مختلف رشد و نمو می نمایند . سپس بزودی لایه هیمنیوم بین بافت اپیدرم و کوتیکول تشکیل می گردد . آنگاه هیمنیوم در بافت آلوده شکل گرفته و سرانجامتشکیل آسکوسپورهای قارچ را می دهد . آسک ها معمولاً اندازه شان متغیر و به طول 17-36 میکرون و عرض 7-15 میکرون می باشند . در داخل هر آسک معمولاً هشت آسکوسپورکروی که قطر آن بین 3-7 میکرون است تشکیل می شود . آسکوسپورها عموماً به طریق جوانه زدن تندش می یابند و تولید کنیدی می کنند .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درمورد مشخصات تیره عناب Rhamnaceae

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درمورد مشخصات تیره عناب Rhamnaceae دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درمورد مشخصات تیره عناب Rhamnaceae  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درمورد مشخصات تیره عناب Rhamnaceae،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درمورد مشخصات تیره عناب Rhamnaceae :

مشخصات تیره عناب Rhamnaceae

گیاهان تیره عناب به صورت درخت یا درختچه های غالبا خاردار و به ندرت علفی می‌باشند . در بین آنها انواعی با ساقه بالا رونده نیز یافت میشود . مجموعا شامل 50 جنس و600 گونه اند كه بیشتر در اروپا و نواحی استوایی می رویند . از اختصاصات آنها این است كه برگهای ساده ، غالبا متناوب و گلهای منظم ، نرماده یا بر دو نوع نر و ماده ، پلی گام – دوپایه و یا یك پایه دارند ، كاسه گل آنها مركب از 4 تقسیم ( زود افت ) و جام گل آنها شامل 4 یا 5 گلبرگ ( به ندرت فاقد گلبرگ ) است .

پرچم های آنها معمولا به تعداد قطعات جام گل و تخمدان آنها آزاد یا كم و بیش متصل به كاسه گل و غالبا دارای سه خانه می باشد ، میوه آنها به صور مختلف خشك شكوفا یا نا شكوفا و یا گوشت دار و به صورت شفت و محتوی یك یا چند دانه است . عده زیادی از گیاهان به علت دارا بودن گلوكوزید های آنترا كینونیك ، دارای مصارف دارویی مهم هستند .

غالبا آنها دارای دستگاه ترشحی مواد موسیلاژ و صمغ می باشند كه از سلولهای منفرد و عریض یا مجتمع و فراهم و یا كیسه های ترشحی تشكیل می یابند این سلولها و كیسه ها در پوست و مغز ساقه ، در پارانشیم دسته های آوندی اطراف رگبرگ ها و دمبرگ و همچنین در برون بر میوه ها دیده می شوند. پوست عده زیادی از گیاهان این تیره Ramnus ها ، شامل تركیبات گلوكوزیدی در همی است كه قابلیت تولید امودین Emodine ( Emodol) را داشته است و اثر مسهلی آنها مربوط به وجود این مواد می‌باشد.به علاوه گلوكوزید مولد مواد رنگی نیز در آنها محقق گردیده است . از این نظر باید گفت كه در این گیاهان ، ماده قابل هیدرولیز و مولد گلوكوزیدهای آنتراكینونیك به نام رامناتیكوزید rhamnarticoside و همچنین یك ماده گلوكوزیدی دیگری با تركیب شیمیایی در هم به نام رامنیكوزید rhamnicoside كه مولد ماده رنگی است یافت می گردد . نمونه های دارویی متعددی در این تیره وجود دارند كه عده ای از آنها در نواحی مختلف كشورمان میرویند .

ارزش دارویی انواع مهم آنها به علت دارا بودن گلوكوزیدهای آنتراكینونیك anthraquinonique است كه اثر مسهلی و یاملین دارند . در بین آنها نمونه هایی با میوه خوراكی مانند درخت عناب Zizyphus jujube و یا انواع دارویی مانند Ziziphus.spina-christi و یا انواع زینتی زیبا نیز یافت می‌شود .(6)

عناب

به فارسی عناب و در كتب مختلف فارسی و طب سنتی با نام های عناب ، تبرخون ، شیلانه ، سیلانه ، شیلانك و در گیلان ( اون ناف دار) ، آلمه آغاجی ، عناب آغاجی ، سیب كوهی ، سنجد جیلان شناخته می شود .

به فرانسوی میوه آن را Jujube و درخت آن را Jujubier و به انگلیسی Jujube tree وchinese date گویند .

گیاهی است از خانواده Rhamnaceae

نام علمی آن Zizyphus jujube mill

مترادف آن Zizyphus vulgaris lam و Rhamnus zizyphus l. و Zizyphus sativa Gaert می باشد.

گونه Z.vulgaris دررای دو واریته می باشدیكی Z.vulgaris lam V.inermis Bge و دیگری Z.vulgaris lam.var spinosus Bge .( 8و9)

مشخصات گیاه شناسی :

عناب درختی است كوتاه ، بلندی آن 2 تا 8 متر كه گاهی تا 12 متر هم می رسد و بسیار مقاوم به خشكی می باشد . واریته ای از آن تیغ دار و واریته ای از آن بدون تیغ می باشد . برگهای آن زیبا ، كوچك ، بی كرك ، شفاف متناوب و واقع در دو طرف شاخه ها ، دندانه دار ، شامل سه رگبر گ طوری است در دو طرف هر دمبرگ در روی هر ساقه ، زایده هایی به شكل خارهای محكم و تیزی میروید ، سپس چوبی شده و به طور دائمی در روی شاخه ها باقی می ماند . گلهای كوچك با دمگل كوتاه به رنگ سبز مایل به زرد و مجتمع به صورت دسته هایی كوچك در كنار برگها دارد ، دارای 5 گلبرگ ریز ، جدا و 5 پرچم و مادگی دو برچه ای است.

میوه اش كه عناب نامیده می شود به صورت شفت به رنگ مایل به قرمز ، شفاف (پس از رسیدن) به بزرگی یك زیتون و خوراكی است بوی آن ضعیف و طعمش لعابی و كمی شیرین و مطبوع است . میوه واریته وحشی و تیغ دار آن خیلی ترش و قابض است و میوه بی تیغ اهلی آن كمی قایض و ترش است ولی از هر دو نوع در موارد مشابه دارویی استفاده می شود. حدود 40 نوع ازجنس Zizyphus وجود دارد كه همگی دیپلوئید بوده و دارای 24 كروموزوم می باشند .

پوست تنه درخت عناب ناصاف ، چوب آن محكم و به رنگ قهوه ای است . شاخه های جوان آن در ابتدا سبز تیره هستندو بعد به رنگ قرمز تیره تبدیل می شوند . هسته میوه عناب سخت واستخوانی می باشد. به میوه خشك عناب، خرمای چینی(chinese date) نیز می گویند. تنه درخت جوان سرخ مایل به زرد می باشد، در بهار و تابستان با رنگ برگها كه سبز روشن است به ویژه هنگامی كه میوه اش می رسد چشم انداز بسیار زیبایی دارد . (9و6و1)

تركیب شیمیایی عناب
عناب دارای لعاب فراوان و حدود 5% مواد پروتئینی و 4% مواد قندی و مقدار زیادی ویتامین c و املاح میباشد در هسته عناب آلكالوئید وجود ندارد . روغن آن دارای اولئیك اسید و لینولئیك اسید ، پالمتیك اسید و فیتوسترول است .
در گزارش دیگری آمده است كه در هر 100 گرم قسمت قابل خوردن خام میوه عناب در حدود 69 میلیگرم ویتامین c وجود دارد . عصاره آبی چوب آن دارای یك ماده متبلور به نام اسید زیزیفیك ( ac. Zizyphiqe ) ویك تانن بنام اسید زیزیفوتانیكac.zizyphotanniqur)) است . این تانن در میوه عناب نیز مشخص شده است . عناب دارای مقدار زیادی موسیلاژ ، اسید مالیك و اسید سیتریك می باشد .(6و9و5)

خواص دارویی عناب
عناب به عنوان یك گیاه دارویی و با خواص غذایی بالا به صورت تازه و خشك مصرف می شود. شی جگن دانشمند چینی در قرن شانزده میلادی در كتاب داروهای گیاهی ذكر نموده كه عناب در 2000 سال قبل مصرف دارویی داشته و در كشورهای شرق آسیا از میوه ، بذر ، برگ ، پوست و ریشه آن برای معالجه بیماری ها از جمله كاهش تب استفاده می شده است .
در هند : از میوه عناب به عنوان داروی لعاب دار و نرم كننده سینه و خون ریزی استفاده می شود و برای تصفیه خون و كمك به هاضمه تجویز می شود . جوشانده ریشه درخت عناب را برای كاهش تب به كار می برند و گرد ریشه خشك آن را روی زخم ها و جراحت ها ی كهنه می ریزند ، التیام بخش است . پوست درخت عناب دارویی برای قطع اسهال است .

دركره : از هسته آن به عنوان خواب آور و مخدر استفاده می شود .
در چین : از میوه عناب و مغز هسته آن استفاده دارویی می شود و نیز از برگ ، پوست ، چوب وریشه آن نیز در مواردی استفاده می شود . در این كشور عناب به عنوان ضد سم در موارد مسمومیت های حاصله در اثر اكونیت و ژانسیانا ( هر دو از گیاهان خیلی سمی هستند ) به كار می رود.(4)

عناب اثر و طعم داروهای محرك را كاهش می دهد . با این توضیح هر وقت از نظر دارویی لازم باشد كه از گیاه اكونیت و ژانسیانا خورد بهتر است كه توام با عناب خورده شود زیرا اثر سمی و تحریكی آنها را حتی در حد مجاز مقدار مصرف می كاهد و باعث می شود كه آثار مفید دو داروی فوق بدون خطر در بدن منعكس شود.

عناب به عنوان داروی آرام كننده اعصاب و مقوی عمومی ، مقوی معده آرام بخش، ملین ، ضد سرفه و مدر به كار می رو د . بی خوابی را از بین می برد و خواب آور است . عرق شبانه را قطع می كند و برای ضعف عمومی و به طور كلی احساس خستگی و ضعف شدید بسیار نافع است .از برگ ، ریشه و پوست درخت عناب برای قطع بعضی از انواع تب ، تسریع رشد موی سر و تهیه مایع شستشوی چشم استفاده می شود . عناب خون را تصفیه می كند و مولد خون صالح است یعنی از داروهای خون ساز می باشد . التهاب ، تشنگی ، حدت خون ، درد كلیه ، كبد و مثانه را تسكین می دهد . مالیدن آن به تنهایی یا با هسته آن التهاب و ورم گرم چشم را تسكین می دهد . آشامیدن آب خیس كرده آن یا دم كرده آن مخلوط با عرق كاسنی یا سكنجبین برای تسحین حدت صفرا و خون مفید است . مقدار خوراك میوه عناب تا پنجاه عدد است .

جوشانده مخلوط عناب ، انجیر، خرما و كشمش به عنوان داروی مفید برای درمان بیماری های سینه ، در طب عوام استفاده به عمل می آید . مصرف عناب هیچ گونه تحریكی در دستگاه هضم ایجاد نمی كند از این جهت برای اشخاصی كه دستگاه هضم حساس دارند مناسب است .عناب نارس و سبز بی مزه و گس و لعاب دار است و قابل خوردن نمی باشد زیرا سنگین و خیلی دیر هضم است به همین علت خیلی سفارش شده كه قبل از رسیدن مصرف نشود . علاوه بر خاصیت خنكی ماده ای در عناب است كه خلط آور بوده و برای درمان سرفه از قدیم مصرف می شده است . در مداوای بیماری سینه كبد ، مثانه ،و رفع التهاب نافع است .جوشانده عناب بلغم را دفع می كند و برای سینه درد و سوزش گلو مفید است .

گرفتگی صدا را از بین می برد ، خون را صاف می كند و برای شش ها و كمر درد مفید است . اگر زیاد بخورند دیر هضم است و مصلح آن مویز و شكر است .10 تا 15 دانه عناب خشك یا تازه برای خوراك در چند روز مداوا كافی است . برای درمان كلسترول خون ، كوبیده عناب خشك كه یك شب در آب سرد خیس بخورد و صبح ناشتا آن را بخورند برای شستشوی كلیه مفید است . برگ درخت عناب خاصیت شویندگی دارد اگر كمی برگ تازه در كف دست ها له شود با آب تولید كف می كند و به جای صابون می توان از آن استفاده كرد. عناب را با هسته می سایند ، گرد به دست آمده زخم روده را مداوا می كند .

از محل شكستگی شاخه درخت عناب یا ترك هایی كه به علتی روی تنه پیدا می شود شیره درخت به صورت صمغ ترشح می شود این صمغ همرا ه با كمی سركه برای تقویت عمومی بدن مفید است.چوب درخت عناب دارای تانن فراوان است و اثر قابض دارد و در مداوای اسهال مفید است .

– عناب به دلیل داشتن لعاب فراوان نرم كننده سینه است .
– ملین است اگر آن را با آب و شیر بجوشانیم بهتر است .
– ادرار را زیاد می كند.
– عناب آرام كننده عصاب است .
– خون را تمیز می كند .
– ضد سرفه است .
– جوشانده پوست درخت عناب داروی ضد اسهال است .
– آسم و تنگی نفس را برطرف می كند .
-رشد موی سر را زیاد می كند .

– برای بر طرف شدن ورم چشم ، عناب را به چشم بمالید .
– حافظه را تقویت می كند .
– هرگاه كه احساس غمگینی كرده و گریه می كنید یك فنجان دم كرده عناب لبخند را به لبهای شما می آورد.
– برای درمان سرطان آب عناب را با كاهو بخورید .
– و بالاخره جوشانده برگ عناب را برای رفع گلو درد و خونریزی لثه ها غرغره می كنند و اگر آن را به صورت موضعی بمالید درد مفاصل را برطرف می كند.(6و9و1)

شربت عناب:
عناب رسیده به صورت تازه و خشك قابل مصرف است . از آن شربت عناب نیز می سازند كه در پزشكی استفاده می شود . 800 گرم عناب خشك را در 4 لیتر آب می جوشانند تا بپزد سپس عناب ها را له می كنند مایع به دست آمده صاف كرده و 3 كیلو شكر در آن می ریزد و دوباره كمی می جوشانند ، شربت عناب به دست می آید . هنگام نیاز نیم استكان از این شربت را در یك لیوان آب خنك حل می كنند و می آشامند تمام خواص دارویی عناب در این شربت موجود می باشد .

تهیه جوشانده عناب :
ده دانه میوه خشك شده را می شكنند و همراه با یك قاشق سوپ خوری تخم گشنیز می جوشانند ، سپس دم می كنند پس از ساعتی آن را صاف می كنند به مایع به دست آمده كه به اندازه یك لیوان معمولی بیشتر نیست كمی شكر قرمز می افزایند . شربت خوش طعم و مطبوع حاصل می شود كه تب بر می باشد ، رفع عطش می كند و ناراحتی های صفراوی را برطرف می كند. میزان مصرف آن سه بار در یك هفته كافی است و معمولا آن را ناشتا یا ( بین دو غذا ) عصر می آشامند.

جوشانده و شربت عناب برای كسانی كه از غذاهایی چون سیر ، پیاز ، خرما ، سرخ كردنی ها ، غذاهای پر روغن و ادویه دار بیشتر استفاده كرده باشند داروی طبیعی ، خوب و موثر ی است در گذشته به دلیل نبودن داروهای آرام بخش تفاله های جوشانده عناب را خشك می كرده اند و همرا ه با كوكنار ( گرز خشخاش ) و كمی تفاله چای خشك شده به جای تنباكو در غلیان دود می كردند و برای تسكین دندان درد از آن استفاده می كردند .
از جوشانده قسمت چوبی ریشه برای رفع احساس سیری مفرط و كمك به هاضمه می‌خورند و اگر با گوشت بپزند و با سوپ یا آش آن را بخورند برای افزایش شیر و قطع خروج اخلاط خونی توام با سرفه از ریه نافع است .

جوشانده شاخ و برگ عناب خارش و جوشهای روی پوست بدن را رفع می كند . كمی شاخه جوان همراه با برگ تازه یا خشك را بجوشانند و آب آن را بتدریج بنوشند ، خارش بدن برطرف خواهد شد ولی خاصیت جنبی دارد و حس چشایی را از بین می برد ، پرز های چشایی را از كار می اندازد و تشخیص مزه ها غیر ممكن می شود ولی موقتی است و به تدریج به حال اول بر می گردد .

جوشانده عناب :
عناب 14 دانه ، جوپوست گرفته 5/2 گرم ، آب به مقدار كافی .
عناب را خرد كرده و با جو مخلوط نمایند و بجوشانند تا شكفته شود مقدار آب باید آنقدر باشد كه پس از جوشیدن 1500 گرم جوشانده به دست آید و میگذارند ته نشین شود و صاف روی آن را با انحراف ظرف برمی دارند و در تب های شدید یك فنجان بنوشند .

جوشانده نوع دیگری از عناب :
عناب 15 دانه ، سپستان 15 دانه ، تخم ختمی 4 گرم ، گل بنفشه 7 گرم ، گل نیلوفر 3 تا 5 عدد ، پرسیا وشان 5 گرم ، رازیانه نیم كوفته 3 گرم و به دانه 5/2 گرم .
این داروها را شب در آب خیسانده و صبح جوشانیده بگذارند تا خنك شود و پس از صاف كردن نیم گرم با اضافه كردن قدری شكر سرخ به تدریج بنوشند برای تسكین سرفه و نرم كردن سینه و اخلاط خیلی نافع است .

خیس كرده عناب :
عناب20دانه، مویز دانه گرفته30دانه ،سه‌پستان30دانه و سر شاخه گل دار بنفشه 7 گرم .
اجزای فوق را شب در نیم لیتر آب خیسانده و صبح پس از صاف كردن 50 گرم شیر خشت و 50 گرم ترنجبین را به آن اضافه كرده خوب حل می كنند و پس از صاف كردن با قدری گلاب و عرق بید مشك مخلوط كرده میل می كنند .(6و9و1)

روایات درمورد خواص عناب :
امام علی (ع) فرمودند :عناب تب را از بین می برد
امام صادق (ع) فرمودند : برتری عناب بر سایر میوه ها مثل برتری ما بر سایر مردم است .
مسیح دانشمند عرب : نشان داد كه عناب بیماری آسم را درمان كرده و كمی حافظه را بهبود می بخشد .

عناب در طب سنتی :
عناب تازه از نظر طبیعت طبق رای حكمای طب سنتی معتدل در حرارت و برودت و مایل به رطوبت و طبق نظر شیخ الرئیس بوعلی سینا كمی سرد است و از نظر خشكی در رطوبت معتدل است . در مورد خواص آن معتقدند كه عناب از عوامل ملین و نرم كننده سینه است و یكی از 4 میوه سینه ای می باشد ( عناب ، انجیر ، مویز ، خرما)(1)

مضرات عناب:
مضرات عناب این است كه در معده های سرد ایجاد نفخ می كند و برای اصلاح آن باید شكر و مویز خورد به علاوه ترشح اسپرم را كاهش می دهد و نیروی جنسی را كم می كند برای پرهیز از این عوارض باید عناب را مخلوط با داروهای محرك نظیر عسل خورد .اگر برگ عناب در دهان جویده شود تا چند دقیقه موجب بی حسی ذائقه می شود و طعم درك نمی شود.(6و1)

گونه های مختلف Zizyphus

1- Zizyphus jujube
عناب معمولی كه درخت آن آسیا و آفریقا كشت می شود . بلندیش میانه است و برای تهیه میوه آن را كشت می كنند.
2- Z.lotus این درخت در آفریقا می روید و كمی كوچكتر از درخت عناب معمولی است .
3-Z.mistol درختی است كه در آرژانتین دیده می شود.
4- Z.joazeiro درخت عناب بومی سرزمین برزیل است .
5-Z.sativa درخت عنابی است كه تا 8 متر بلندی دارد بیشتر برای تولید چوب پرورش داده می شود . میوه اش استفاده های غذایی و دارویی دارد . هسته میوه سخت و مانند هسته زیتون است از میوه آن مربا و كمپوت می سازند كه همان خواص شربت و جوشانده آن را داراست .
6- Z.calophylla موطن این درخت كشور مالزی است .

7-Z.spina – Christi بیشتر در نواحی جنوبی ایران از ایران شهر تا خوزستان ، كرمان ، بندر عباس و خرم آباد می روید . میوه اش خوراكی ، به اندازه زالزالك ، نارنجی رنگ است و شیرین مزه می باشد .سر شوی صدر ساییده برگ آن می باشد و در جنوب ایران به درخت كنار موسوم است .
8-Z.cyaneus دارای برگهای تیره و براق است گلهای آن به رنگ آبی سیر ، سرخ یا سفید است و خوشه های یاس مانند دارد .
9-Z.island myrtle گونه ای دیگر از عناب است كه برگهایش خاكستری سبز و بخش زیرین برگ مخملی سفید است . انواع دو رگه این گیاه كه گاهی بسیار زیباست شناخته شده است .
10-Z.nummularia كه در فارسی به آن دره می گویند ، برای برگهای تخم مرغی و نوك تیز و میوه اش اشتها آور و مقوی معده است (9و6و1)

شناسایی ارقام مختلف عناب :
در ارتباط با شناسایی ارقام مختلف عناب در داخل و خارج ا ز كشور تحقیقات زبادی انجام نشده است و اغلب مقالات و كتب انتشار یافته در ارتباط با عناب در مورد خصوصیات گیاه شناختی و خواص دارویی و در مانی این گیاه می باشد .

Bal(1992) طی 10 سال مطالعه و بررسی در بخش باغبانی دانشگاه كشاورزی هند كلید شناسایی ارقام مختلف كنار موریتانی Z.mauritiana كه از خانواده عناب است را تهیه كرده وی در میان ویژگی های رویشی ، شكل نوك برگ را قابل اطمینان ترین ویژگی برای طبقه بندی ارقام ذكركرد . از میان ارقام مورد مطالعه وی 24 رقم نیمه نوك تیز تا نوك تیز و 18 رقم با نوك غیر تیز بودند . عادت شاخه دهی یكی دیگر از عوامل مناسب به شمار می رفت . 21 رقم با شاخه دهی گسترده و 21 رقم با شاخه دهی عمودی گروه بندی شده اند . پس از آن شكل برگ ، قاعده برگ ، رنگ برگ و طول دم برگ در درجه سوم اهمیت قرار داشت . میوه های ارقام مختلف از نظر شكل به 4 گروه شامل : میوه با نوك كاملا برجسته ، میوه با نوك تقریبا برجسته ، میوه با نوك گرد و میوه با نوك فرو رفته تقسیم شدند .

Kumar (1995) : درمورد برگ 42 رقم از گونه كنار موریتانی Z.mauritiana مطالعات آنزیمی انجام داده در این تحقیق مشخص شد كه 15 رقم در مورد پراكسیداز، 18 رقم درمورد آمیلاز و 18 رقم در مورد فسفاتاز ، فنوتیپ آنزیمی مشخص دارند . با كمك آزمایشهای آنزیمی مختلف تعداد 40 رقم از 42 رقم قابل شناسایی بودند.

ثابتی ( 1353) : خصوصیات گیاه شناختی و پراكنش عناب را در ایران بیان می كند . در خت عناب بومی نواحی مدیترانه و آسیای معتدله است در ایران در سواحل دریای خزر ، دامنه نیل كوه در مینو دشت ، كردستان ، سردشت ، لرستان ، بختیاری ، الموت به حالت خودرو می‌روید و در بعضی مناطق مانند همدان، مشهد، بابل و سایر نقاط كشت می شود .

زرگری ( 1371): در ضمن معرفی خصوصیات گیاه شناختی و مشخصات عناب ، تركیبهای شیمیایی آنرا به شرح ذیل عنوان میدارد .
عناب دارای لعاب فراوان و مواد قندی مختلف ، 72/2 تا 43/6 درصد پروتئین ، املاح عالی و ویتامین c است
میر حیدر ( 1375) : اطلاعات جامعی از مشخصات گیاه شناختی ، تركیبهای شیمیایی ، خواص دارویی و كاربرد درمانی عناب ارائه می نمایند .
امید بیگی ( 1376) : به معرفی گیاهان تیره عناب می پردازد ماده موثر گیاهان دارویی متعلق به خانواده مذكور آنتراگلیكوزیدی می باشند و قند منوز در میوه های این گیاها ن وجود دارد.

مناطق پراكنش :
درخت عناب بومی مناطق گرمسیر است . در شمال آفریقا ، جنوب اروپا ، نواحی مدیترانه ای و مناطق معتدل آسیا می روید . این گیاه بومی آسیای جنوبی ، شرقی ، میانه و قفقاز است كه از چند هزار سال قبل در كشورهایی مانند چین ، هندوستان ، افغانستان و پاكستان و ایران كشت می شده و بعد به كشورهای اطراف مدیترانه از جمله سوریه ، ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا سپس به كشورهای شمال آفریقا منتقل شده است .
در سال 1873 میلادی از جنوب فرانسه به آمریكا منتقل شده و امروزه در ایالات مختلف آمریكا اغلب به صورت زینتی كشت می شود . عناب از گیاهان بومی فلات ایران است و به طور عمده در استان های خراسان ، گلستان ، مازندران ، فارس ، اصفهان ، یزد ، همدان ، قزوین و قم وجود دارد . در سال 1374 ، مقدار 140 تن از میوه عناب به خارج از كشور صادر شده است .

درخت عناب به حالت نیمه خودرو و پرورش یافته در نواحی شمالی ایران ، گرگان ، گیلان ، خراسان ، كاشمر ، زیرك آباد ، بلوچستان ، بندر عباس و كرمان در ارتفاعات 2000 متری ، شیراز و اطراف آن ، سیستان وزابل می روید .

مشخصات مناطق پراكنش عناب در ایران :
1- استان اصفهان : در اكثر نواحی این استان درخت عناب كم و بیش مشاهده شده عمده ترین آن در كوهپایه بین نایین و اصفهان به صورت باغهای میوه همره با درخت عناب به تعداد زیاد یادر حاشیه اراضی زراعی وجود داشت ، این باغها از نظر میوه دهی و تولید نهال محل درآمد باغداران می باشد . در روستای پوده از توابع شهر رضا در قسمت غربی استان اصفهان هم مقدار زیادی درخت عناب وجود داشت كه از آنهامقدار زیادی میوه برداشت می شد . در روستای كچومثقال از توابع اردستان در قسمت های شرقی استان نیز تعداد زیادی درخت عناب در حاشیه باغها ، زمین های زراعی و كنار جاد ه و حیاط منازل مشاهده گردید ضمن اینكه تك درختان عناب در شهر ها و روستاهای اصفهان از جمله شهر رضا ،كاشان ، نیاسر ، اردستان ،نطنز نایین در حیاط منازل و باغها وجود دارد .
2- استان خراسان : بیشترین سطح زیر كشت عناب ایران در شهرستان بیرجند می باشد . اكثر باغهای عناب در حومه این شهر واقع شده است كه ا ز طرف شرق تا مرز افغانستان نیز ادامه دارد . در این منطقه باغهای یك دست عناب مشاهده می گردد كه در آمد غالب روستاییان به عناب بستگی دارد . نمونه هایی از درخت عناب در دیگر مناطق استان خراسان از جمله مشهد ، قائن ، بجنورد مشاهده شده است همچنین در این استان روستای عنابستان در بخش خوشاب از توابع شهرستان سبزوار با ارتفاع 1400 متر از سطح دریا با آب و هوای معتدل و خشك قرار دارد .

3- استان فارس: عمده ترین سطح زیر كشت عناب در استان فارس در منطقه ای موسوم به دوسیران در نزدیكی منطقه دست ارژن و كازرون با آب و هوایی نیمه خشك معتدل و كوهستانی می باشد . اراضی منطقه با دامنه های مرتفع با شیب تند و خاك كم عمق و سنگلاخی به صورت باغ میوه از جمله انجیر ، گردو و انار می باشد .كه مقدار زیادی از انواع میوه از این منطقه به داخل و خارج كشور صادر می گردد . پاجوش های عناب در میان باغ ها به وفور یافت می شود . در این منطقه قبل از باز شدن گلها و بعد از گل دهی هم زمان با آغاز تشكیل میوه سم پاشی انجام می گردد و بنابراین درختان عناب هم بازدهی خوبی دارند.

4-استان قزوین:عمده ترین محل پراكنش عناب در این استان، ایستگاه تحقیقات دارویی الموت می باشد . پایه های عناب دور تا دور ایستگاه كاشته شده است . بعضی پایه ها از قم و بعضی از درختان مادری موجود در منطقه تهیه شده است . پایه های عناب به صورت درختچه های انبوه مشاهده می شود كه تعداد فراوانی پاجوش دارند .

5- استان قم : در اكثر مناطق این استان درخت عناب مشاهده می شود كه عمده ترین آن در بخش جعفر آباد و روستاهای دولت آباد ، كلاغ نشین و كمچنار است ، در این استان درختان عناب در اطراف مزارع و باغهابه وفور یافت می شود .
گاهی یه علت وجود پاجوشهایی كه در داخل مزرعه در محل نا مطلوب سربر می آورند با آنها مبارزه می شود . این درختان اغلب به دلیل قرار گرفتن در مرز باغها و مزارع تحت تیمار زراعی از جمله هرس و آبیاری نیستند با این حال مقدار زیادی میوه هرچند ریز تولید می نمایند علاوه بر این در بخش های قاهان ، خلجستان و شهر قم درختان عناب به صورت تك درخت یاگروهی در داخل باغ ، باغچه و حیاط منزل وجود دارد .
6- استان گلستان : در مناطق مختلف این استان وجود عناب گزارش شده است در مراجعه و بازدیدها در حومه شهر كلاله توده وسیع عناب به صورت خودرو مشاهده گردید این توده از نظر وسعت پراكنش و خودرو بودن در ایران منحصر به فرد و در حال حاضر به عنوان تنها ذخیره گاه طبیعی عناب در ایران مطرح می باشد.

7- استان لرستان: عمده ترین منطقه پراكنش این گونه در استان لرستان ، منطقه بزنوید از توابع شهرستان الیگودرز می باشد كه توده ای ازعناب در آنجا وجود دارد و مقدار بسیار زیاد ی میوه از آن برداشت می شود. ضمن اینكه تك درختان عناب در حیاط منازل در شهرهای الیگودرز ، ازنا ، دورود و بروجرد وجود دارد كه اغلب میوه خوبی تولید می نمایند .

8- استان مازندران : شرایط اقلیمی و اكولوژی این استان برای توسعه عناب مناسب است و درختان بیش از 30 تا 40 ساله در مناطقی از استان مشاهده گردید عمده ترین مناطق پراكنش عناب در اطراف روستای مقام ساری است كه در آن چندین درخت عناب بزرگ و مسن با ارتفاع بیش از 8 متر و عمر بیش از 100 سال وجود دارد این درختان میوه زیادی تولید می نمایند هرچند این میوه ها از نظر اندازه ریز می باشند توده دیگر عناب در منطقه جویبار واقع است كه درختان حتی روی ماسه های كنار دریا استقرار دارند تك درختان عناب در نزدیكی بهشهر و ساری وجود دارند .
9- استان مركزی: تك درختان عناب كم و بیش در تمام قسمت های این استان از جمله شهر ها و روستاهای دلیجان ، محلات ، خمین ، اراك ، تفرش و ساوه پراكنده هستند پایه‌هایی از آن در باغها و حاشیه مزارع و یا منازل مسكونی مناطق مذكور مشاهده شد این درختان از نظر تولید پاجوش و میوه دهی شرایط متفاوتی داشتند .

10- استان همدان : در این استان رویشگاه عناب وجود ندارد و منطقه دارستان شهرستان تویسركان در یك باغ میوه پایه های عناب مشاهده شده البته این درختان از مناطق دیگر به كلكسیون گیاهان دارویی منتقل شده اند . در شهر ها و روستاهای ملایر ، نهاوند ، تویسركان و همدان تك درختان عناب در حیاط منازل وجود دارد كه در ملایر میوه دهی بسیار خوبی دارند .
11- استان یزد: در این استان تك درختان عناب در اكثر شهرها و روستاها از جمله یزد ، مهریز ، تفت ، میبد ، اردكان ،درباغ های میوه و حیاط منازل وجود دارد كه اغلب از دیگر مناطق منتقل شده است .(7و6و1)

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان :

خلاصه ماسترپلان زراعتی افغانستان

1 نظر عمومی:

مجموعه اجزای مختلف ماستر پلان طوری ترتیب گردیده که 6 فیصد آهنگ رشد عمومی را در سکتور زراعت فراهم نماید. بدان اساس عواید زراعت طی 12 سال دو برابر خواهد شد. این آهنگ رشد بدلیل رونما شدن افزایش بزرگ در عاید و استخدام بخش غیر زراعت پیشه دهات، کدام تغیر قوی را در توزیع عواید دهات همراه نداشته و یا مقدار بهبودی حقیقی را درآن بوجود خواهد آورد. بدین معنی که مجموع عواید روستا از آن طریق نیز دو برابر میگردد. هرگاه سکتور شهری تمام رشد نفوس دهات را جذب نماید، طی این مدت عواید سرانه اهالی روستا دو چند میگردد. با در نظرداشت وضع کنونی رشد بسیار سریع جمعیت، مطابق معیارهای جهانی رسیدن به این هدف را مشکل مینماید. این ارقام بر استنتاج تخمینی از فصل های جداگانه این پلان متکی بوده و از این لحاظ بدست آمده است تا حدی یک تخمین معقول میباشد.

احتمالأ کمتر از مناصفه مجموع سرمایه گذاری پلان مستقیماً به هدف رشد معطوف میباشد. زیرا سرمایه گذاری های عمده در بازسازی فزیکی زیرساخت ها و انکشاف سرمایه بشری بیرون از این اهداف ماستر پلان قرار میگیرد. معقول خواهد بود گفته شود که مناصفه مبلغ مجموع سرمایه گذاری با اولویت بندی محتاطانه و تخصیص به اجزای در برآورده شدن این رشد ستراتیژی، ضروری خواهد بود.
ناگفته هویداست که سرمایه گذاری های دیگر پلان را نیز نمیتوان فاقد اولویت دانست. بطور مثال سرمایه بزرگی برای احداث جنگلات بکار برده می شود که نه فقط برای زراعت، بلکه برای کشور حایز اهمیت میباشد. چه این تضمین یک رشد زراعت پایداری را بوجود آورده میتواند. بهمین گو نه سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای برای ذخایر اضطراری غذا، تخصیصیه های معطوف به مقابله با ناداری و فقر ارائه گردیده که فواید اینها با رشدیکه بوسیله اعداد فوق ارائه شده، کاملاً کم میباشد.

2 پیشینه:
ماستر پلان طی یک فرایند طولانی، مغلق و بسیار فراگیر که جلسات بزرگ و کوچکی را به سطح ملی و ولایات احتوا می نمود، انکشاف داده شده است. کمیته های بزرگی از افغانها و متخصصین خارجی فصل های جداگانه آنرا تهیه نموده اند. آن کمیته ها و دیعه خود را که بازتاب دهنده محصول مساعدت های اساسی خارجی میباشد، درآن طور شایسته بجا گذاشته اند. نیرومندی ماستر پلان وابسته به آن فصل ها میباشد که شرح مبسوط دورنما و نقطه آغاز کار مشرح به تطبیق گذاری پروژه های آماده شده را در بر می گیرند.

این فرایند به عدم تجانس زیاد در ارائه موضوع منجر شده که چاشنی این طعم در متن و این خلاصه عمومی بر جای مانده است. معهذا یک عده اولویت ها درین ضمن تصریح گردیده اند. اینها شامل مصئونیت غذایی، باغداری و مالداری می شوند که از طرف وزارت زراعت، مالداری و مواد غدایی قبلاً نیز مورد تأکید قرار گرفته بودند.
پلان سرمایه گذاری برای یک دوره بعدی پنج ساله مجموعاً به 176832 ملیون دالر بالغ می شود. این مقدار سرمایه گذاری، سرمایه ضروری برای سکتور ثانوی آبیاری را در بر نمی گیرد، زیرا فصل مربوط به آن هنوز توسط گروپی از کارشناسان تحت کار قرار دارد. تخمین های اولیه آنها اینست که سکتور ثانوی آبیاری طی پنجسال در حدود 688 ملیون دالر ضرورت خواهد داشت. اما البته در اینجا احتمال یک مقدار تداخل حسابی را نیز نمیتوان از نظر دور داشت. این رقم دست آوردهای سریع را بسوی اهداف مهمی را که درباره آنها توافق عمومی وجود داشت، احتوا مینماید. این پلان همچنان مبالغ هنگفتی برای آن وظایف را در بر می گیرد که از مسئولیت حکومت است (مثل ذخایر مواد غذایی اضطراری) و اخیراً توسط موسسات بین الملل ( از جمله پروگرام غذایی جهان) فراهم میشود.

بناً در صورت ضیقی بودجه اینگونه سرمایه گذاری ها را میتوان بدست تعویق سپرد. به گونه یک مثال دیگر، حجم سرمایه گذاری برای باغداری گرچه بسیار بزرگ معلوم میشود، اما گستردگی آنچه که باید به دست آید و حجم خالص رشد سکتوری آن این فکر را تقویه مینماید که نمی شود از آن انصراف نمود. تصمیم گیری در باره این موضوعات در حیطه صلاحیت تهیه کننده گان ماستر پلان نبود. در موارد دیگر وقتی که مساعی برای کارآغاز میگردد. تفصیل موضوع به تحلیل پروژه گذاشته شده است، بالاخره، انکشاف دادن یک پلان فراگیر برای وزارت زراعت، مالداری و مواد غذائی به خودی خود باید این سند را پیگیری نماید. انکشاف اقلام بودجوی وزارت عمدتأ در فصل های جداگانه جای داده شده است. با وصف این، برای یک پلان فراگیر سرمایه گذاری به وزارت زراعت، و مواد غذائی لازم است تا همه آنها را با هم مدغم و توحید کرده بتواند. در هرحال، بخش زیاد بودجه انکشافی وزارت زراعت و مواد غذائی محتملأ مربوط به پروژه هائی میشود که در انطباق با اولویت های کالائی و وظیفوی تنظیم شده اند، تا به تمایل وزارت.

ماسترپلان، چهارچوب پلان و ستراتیژی 2004 را برای احیاء و انکشاف سکتور زراعت تفویض مینماید. در اقتصاد پرتحرک افغان با موازات توسعه دانش و مهارت ها، خیلی چیزها تغیر کرده است و اینها به دگرگونی های قابل ملاحظه ای در ارتباط به بسیاری موضوعات منجر شده اند. به خصوص آگاهی از نقش وزارت و اولویت های آن به اندازه زیاد تکمیل شده است.

3- نقش چندین جانبه زراعت:
زراعت بر اقتصاد و جامعه افغانی استیلا دارد. انکشاف اقتصادی فرایندی است که طی آن همچو اقتصاد از غلبه زراعت به غلبه ماشینی ساختن و خدمات تغیر شکل میدهد. اما در افغانستان بنابر طبیعت اساس منابع و اثرات آن بالای مزیت مقایسوی، ماشینی ساختن و خدمات شدیدأ به زراعت متکی خواهد بود. مهمتر از آن، حتی وقتی به موازات رشد اقتصادی اهمیت نسبی زراعت کاهش یابد، حجم مطلق آن وسیعأ افزایش یافته و به نیروی محرکه تغیر اقتصاد و حتی بیشتر از آن به وسیله کاهش فقر و محو کشت تریاک مبدل خواهد شد. ماستر پلان نقشه ای راه را برای تسریع این قوه محرکه و تغیرات بعدی در اقتصاد فراهم میسازد.

3 -1 : مصئونیت غذائی:
در کشوری با عاید نازل ، مصئونیت غذائی در مغز توده های مردم و حکومت آن جای مقدم را احراز میکند. زراعت در وهله اول با تولید احتیاجات اساسی غذائی هر خانواده مصئونیت غذائی را تضمین میکند. وقتی انکشاف صورت میگیرد، عاید برای خریداری غذا، هم برای کشور و هم برای خانواده های جداگانه بوجود میآید و این امر زمینه را برای اختصاص یافتن به تولیدیکه با بنیاد منابع طبیعی بهترین سازگاری را نشان بدهد، فراهم میسازد. برای افغانستان، ضروری آنست که محصولات عمده غذائی در ساحات رو به کاهش به شکل تشدیدی تولید شوند، تا ساحات مرتبأ جدید برای تولید محصولات با ارزش تر که اهداف دیگری را پیگیری میکنند، آزاد شوند.

ماسترپلان نیاز های تولیدی را در فصل مربوط به مصئونیت غذائی بیان میکند. در فصل مذکور همچو پالیسی های مربوط به حالت اضطرار که از اقلیم و دیگر موانع در برابر میلان صعودی تولید بوجود میآید، نیز تشریح شده اند. در دراز مدت، ماسترپلان به چنان افزایش زیاد در عواید زراعت و مزد مردمان روستائی و اشتغال آنها نیل دارد که مصئونیت غذائی بوسیله عاید مکفی حتی درسال های دشوار تضمین شده میتواند.
مصئونیت غذائی تنها به مفهوم کالوری مکفی نیست. سؤ تغذی و کمبودی های عناصر مغذی قلیل در افغانستان به خصوص در میان اطفال انتشار وسیع دارد. طوریکه احصائیه های بلندی قد در برابر وزن، واضح میسازد که 45 الی 55 فیصد اطفال پائین سن 5 سالگی از سؤ تغذی مزمن رنج میبرند. فصل مربوط به مصئونیت غذائی به این موضوع میپردازد. این موضوع نیز در خور توجه است که در ممالک دارای عاید نازل، وقتی تولیدات باغداری توسعه مییابند، اخذ مواد مغذی از مدرک محصولات این تشبث به اندازه زیاد افزایش پیدا میکند. زیرا سبزی ها و میوه های کیفیت نازلتر داشته و برای فروش و صادرات مساعد نیستند به قیمت ارزان قابل دسترسی میگردند. بناء اولویت باغداری دارای اثرات مساعد بالای وضع تغذی نفوس دهات بوده میتواند.

3-2 : بدست آوردن اسعار خارجی:
زراعت همیشه در صادرات افغانستان نقش مسلط داشته و در آینده های نزدیک نیز این نقش را حفظ خواهد کرد. این بدلیل آنست که طبیعت خداداد این سرزمین برای تولید میوه جات خشک و مغزباب کیفیت عالی، سازگار میباشد.
بازار این محصولات در حال گسترش است و افغانستان در این مارکیت ها موقف نیرومند تاریخی را دارا است. ماسترپلان در باره سرمایه گذاری عظیم و اعمار موسسات ضروری برای بهره گیری از این امکانات باالقوه شرح مبسوط را احتوا میکند. انتظار میرود که افزایش صادرات میوه خشک و مغزباب به تنهائی طی ده سال آینده به یک ملیارد دالر در سال بالغ شود.

3-3 : تقلیل ناداری:
روستا، جایگاه عمده مردمان فقیر است. نصف اهالی دهات با داشتن کمتر از یک دالر عاید روزانه در خط فقر قرار دارند و این علی الرغم سرازیر شدن پول هنگفت از بابت کشت کوکنار میباشد. تهی دستان دهات، آنهائی نیستند که بخش عمده محصولات زراعتی را تولید میکنند. تهی دستان عمدتأ بخش غیرزراعتی اهالی ده میباشند. اما برخلاف زمیندارانی که بخش عمده محصولات زراعتی را تولید میکنند، مطابق به معیارهای محل فقیر دانسته نمی شوند . آنها از بابت کار خود و زمین خود عاید بدست می آورند , د رحالیکه تهی دستان اغلباً تنها متکی به کار خود میباشند .
مردمان زیادی در ده دارای آنقدر ساحه زمینداری کم هستند که نه منبع عاید عمده و نه منبع اشتغال آنها قرار گرفته می تواند . اینگونه اشخاص که معمولاً دهقان تصنیف میشوند، بخشی از نفوس غیر روستائی را تشکیل میدهد . ضروری است تا اشتغال درین بخش غیر زراعت کار به صورت کتلوی افزایش پیدا نماید .

اجناس و خدمات ایکه این بخش غیر زراعتی تولید میکند با آنکه تقریباً بصورت کامل مورد تقاضای بازار های محلی است ولی آنها بدلیل کیفیت و مخارج انتقالات نمی توانند د رلندن , پاریس یا توکیو بفروش رسانده شوند . بناً وقتی آنها رشد میکنند , باید همزمان عاید زراعت نیز آنقدر بالا رفته باشد تا پیشرفت و جذب آنها را تامین کرده بتواند .
در جائیکه عواید زراعت سریعأ رشد میکند، بازار شهرها جای ارزانی اند. وقتی رشد شهری نباشد، آنها جای افسرده و توأم با فقر و بیکاری میباشند. صعود عواید فارم بخش غیر زراعتی ده را به پیش میراند و مساعی برای رشد آن بدون افزایش تقاضا در زراعت یابه ناکامی می انجامد و یا طور ساده سبب انتقال عاید در بین تهی دستان میگردد. بناء ماسترپلان روی فعالیت هائی تأکید دارد که سبب تزئید سریع عاید زراعت میشود و بدینگونه اشتغال و افزایش اندازه دستمزدها را تشویق مینماید. در این ارتباط مساعی برای توسعه سهمگیری در این فعالیت ها موثر بوده و بخش مهم ماسترپلان را میسازد. در حالیکه این فرایندها موثر میباشند، ماسترپلان به جوانب مختلف مصئونیت غذائی برای تهی دستان و پروگرام عملی مستقیم جهت بالابردن عائد تهی دستان و ساحات دارای منابع کم توجه را جلب مینماید.

3-6 : بهبود عاید و وضعیت زنان:
وضعیت زنان روستائی با مسئله فقر مناسبت نزدیک دارد. ماسترپلان به انکشاف مالداری تکثیفی که از جانب تولیدی از پیش متعلق به زنان بوده است، اولویت زیاد قائل میگردد. اینجا امکاناتی بوجود میآید تا زنان در بازار یابی محصولات حیوانی، به خصوص محصولات لبنی به کار گرفته شده و بدین ترتیب کنترول بر عواید خود را ببیشتر نمایند. اولویت باغداری نیز امکان تأمین سهم گیری فعال زنان را در تولید و بازاریابی فراهم میسازد. اما مساعی خدمات برای تأمین کار به گرایشات ماضی جهت دورنگهداشتن زنان از سهمگیری و بدین گونه دور نگهداشتن آنان از امکانات باالقوه تکنالوژی برای ازدیاد عاید شان مورد توجه قرارمیگیرد. یقینأ باید عده زیاد زنان منحیث ماموران پروگرام های توسعه، بخصوص در ساحه مالداری و باغداری تربیه شوند.

3-5 : بدیل برای کوکنار:
کوکنار به دهقانان سالانه به اندازه 600 ملیون دالر عاید فراهم می آورد. زارعان کوکنار از این مبلغ، 300 ملیون آنرا به بخش غیرزراعتی بمصرف میرسانند. باغداری چندین ساله ( میوه جات، مغزباب و تاکستان) تقریبأ مناصفه عاید خالص کوکنار را در فی هکتار زمین تولید کرده میتواند. ساحه این محصولات با ارزش میتواند وسیعأ توسعه داده شده و حاصل ساحات موجوده به اندازه زیاد بالابرده شود.
تأکید برای توسعه کریدت برای روستا که در ذیل و در فصل مربوط به کریدت برای روستا تذکر یافته از لحاظ محو نقش تریاک منحیث منبع عمده تمویل برای بقیه فعالیت های زراعتی بسیار مهم میباشد.
پلان عظیم باغداری به صورت خاص و در ترکیب با دیگر اجزای ماسترپلان نه فقط امکانات بالقوه را برای تفویض عاید کوکنار فراهم میسازد، بلکه فراتر از آن رفته، به موضوع کاهش دادن فقر میپردازد.
دهقانان فقط با بزرگ شدن تدریجی درختان و غرس تاکستان احساس ثروتمندی میکنند. اما اهالی غیرزراعتکار دهات دیر تر از مزیت بالارفتن عایدات نقدی مستفید خواهند شد. بناء، ضروری پنداشته میشود تا مخارج بزرگ روی زیرساختارهای کارزا در دهات آغاز شود. اینکار البته شامل بازسازی راههای دهات و سیستم های آبیاری خواهد بود که برای دوام رشد آنها ضروری است.

3-4 : در زراعت بخش سکتور خصوصی غلبه دارد:
اکثریت متشبثین بخش خصوصی در افغانستان را مردم زراعت کار تشکیل میدهند. عده آنانیکه دارای زمین های کافی هستند نه فقط برای معیشت خود بلکه برای فروش محصولات شان کار میکنند که نفوس آنها تقریبأ به یک ملیون میرسد. بخش غالب سکتور صنایع مربوط به عوامل تولید زراعتی و معطوف به تولید جهت فراهم آوری خدمات به دهقانان و تشبثات غیرزراعتی مربوط به زراعت میباشد. این متشبثین خصوصی مردم قویأ توافق پذیر هستند.

ماسترپلان، به خدمات عمومی ضروری که بسیج مکمل این امکانات وسیع باالقوه را میسر سازد اولویت داده و آنرا در برابر یارانه ها (سبسایدیها) برای تهیه هرگونه جنس و خدماتیکه در بخش خصوصی تولید شده بتواند، حمایت مینماید. ماسترپلان به قوانین و مقرراتیکه میتواند رشد سکتورخصوصی باالخصوص صادرات را تشویق نماید، توجه میکند. اما، زارعین بخش خصوصی و متشبثین، باالخصوص در افغانستان در این مرحله از بازسازی و انکشاف برای آنکه بتوانند در بازار های بین المللی قابلیت رقابتی داشته باشند، به خدمات جدی حکومت نیاز دارند.بعضی ازین خدمات کاملاً موقتی اند، چه بسیاری توسط کمکهای خارجی و بیرون از موسسات دولتی فراهم گردیده و ازبین میروند . اما بسیاری شان برای مدت طولانی ضروری میباشند .
بنآ ماستر پلان، ایجاد موسسات و سرمایه گذاری های وسیع جهت فراهم آوری خدمات را برای مساعدت به سکتور خصوصی مطالبه می نماید . از آنجائیکه منابع مالی و حتی بیشتر از آن پرسونل ورزیده و دارای قابلیت کاری موسسوی کم یاب اند , ماستر پلان اولویت دادن به این خدمات را معقول میداند .

4 – اولویت های امتعه وی :
زارعان امتعه های خاصی را تولید و بفروش میرسانند. موسسات بازار یابی هم از نگاه امتعه اختصاصی بوده و هم بسیاری ازسیستم های حمایوی برای امتعه های معین اختصاص دارند. بنآ، ماستر پلان با فصل هائی آغاز میشود که به گروپهای امتعه های دارای اولویت ارتباط میگیرند و امتعه ها ی دارای اولویت را شرح میدهند . از نگاه دورنمای رشد , اهمیت آن تابع وزنه بنیادی و آهنگ رشد میباشد . افغانستان از این نگاه خوشبخت است که در آن گروپ های امتعه با پتانسیال آهنگ رشد بسیارسریع و وزنه بنیادی اولیه بلند را دارا است. از این سبب آهنگ رشد عمومی آن نیز سریع بوده میتواند . غله جات بزرگ ترین وزنه های بنیادی را دارا اند ,آما در کوتاه مدت به سختی میتواند 4 فیصد رشد نماید. بناء ساحه و رشد آن تدریجاً کاهش خواهد یافت. ( جدول 1(
جدول (1) منابع امتعه وی رشد ( به استثنای کوکنار )، سرتاسری برای 2004 ، ( تمام اعداد به فیصد ) ( ارقام تخمین های کلی میباشد . به متن مراجعه شود ) .
شماره دسته امتعه وزن بنیادی آهنگ رشد اشتراک در رشد

منبع : با استفاده از ارقام کنونی سازمان غذا و زراعت، وزارت زراعت و مواد غذائی و ارقام بانک جهانی تنظیم گردیده است .

برخلاف غله جات , باغداری دارای وزن بنیادی کمتر است ( گرچه باز هم د رمقابله با کشور های دیگری با عاید مشابه زیاد میباشد ) , اما بدلیل پتانسیال های صادراتی، دارای امکان رشد بسیار سریع میباشد . در واقع ماستر پلان رشد بیشتر از 8 فیصد را برای باغداری توقع دارد. بناً، باغداری از نگاه سهم آن در رشد اضافی جای بلند را احراز میکند . مالداری تکثیفی همراه با علوفه تحت ابیاری نیز جایگاه بلند را دارا است , اما ظرفیت کامل آن تا زمانی بتأخیر می افتد که عاید داخلی برای تآ مین تقاضا افزایش پیداکند.

4- 1 باغداری
د رافغانستان متجاوز از 600 هزار زمیندار به تولید محصولات باغداری مشغول اند . افغانستان قبل از جنگ 20 فیصد کشمش بازار های جهان وقسمت اعظم پسته آنهارا فراهم مینمود . برتری مقایسوی افغانستان در باغداری , بخصوص از نگاه میوه خشک و مغز باب واضح است . باغداری در مقایسه با بخشهای دیگر , در این خلاصه بیشتر مورد بحث قرار داده شده است, زیرا بسیاری از موضوعات مورد بحث پیرامون آن به سکتور های فرعی دیگر نیز صدق میکند.
ماستر پلان تصور بلندی را در توجه به سکتور باغداری دارد. ازنگاه ماستر پلان اختصاصی ساختن برای موفقیت تعین کننده میباشد . بنآ تنهاهفت محصول عمده باغداری را که در افغانستان بهتر رشد مینمایند، مورد نظر قرارمیدهدو افق پلان ده سال را شامل میشود. زیرا برای به حاصل آمدن کامل درختان همین مدت لارم میباشد. طی این مدت به 600 ملیون دالر سرمایه گذاری در بخش خصوصی، 900 ملیون دالر سرمایه گذاری در بخش عمومی و علاوتأ حدود 500 ملیون دالر سرمایه برای کاروبار صادرکننده گان و به مبلغ هنگفت علاوگی نیز جهت تأدیه قرضه به دهقانان ضرورت دیده میشود.
در تلافی این سرمایه گذاری بزرگ صادرات از سطح کنونی که اندکی بیشتر از 100 ملیون دالر در سال است به تقریبأ یک ملیارد بالا خواهد رفت. عواید حکومت طی این مدت از 264 ملیون دالر تجاوز خواهد نمود و ارزش خالص کنونی عاید خالص انباشته مجموعأ به یک ملیارد دالر بالغ خواهد گردید.
افغانستان از نگاه بازار دارای چندین برتری میباشد. محصولات آن در بازار نزدیک هند دارای مقام درجه اول است. هند در ترکیب نفوس خود دارای 300 ملیون افرادی است که همین اکنون مرفه الحال هستند و عواید شان طی هشت سال آینده دوبرابر میشود. عده اشخاص مرفه الحال نیز وسیعأ افزایش خواهند یافت. مارکیت های دیگری نیز وجود دارند. این توانائی باالقوه فوری را تنها صادرات دارد که باغداری را به نیروی محرکه تجارتی ساختن زراعت کشور، تعویض کننده کوکنار و کاهش دهنده ناداری روستا تبدیل نماید.
اگر چه ماسترپلان در عین زمان صراحت میدهد که اینکار بخودی خود صورت نمیگیرد و به سرمایه گذاری عظیمی برای آن ضرورت است. بسیاری از موسسات حیاتی باید سریعأ اعمار شوند تا آنکه پرسونل افغانی به این موقف برسند و بناء به مساعدت های تکنیکی عظیمی ضرورت میباشد.
ماسترپلان یک پروگرام بزرگ ترویج و توسعه را برای گسترش وسایل شناخته شده ای کنونی اصلاح حاصلات و یک پروگرام بزرگ را برای کشت ساحات اضافی (تقریبأ دوبرابرساختن) پیشکش مینماید. این موضوع نیز قابل درک است. بخصوص، بنابر آغاز بطی انکشاف سیستم های کریدت روستا، ویرانی های عظیم ساحات روستائی در اثر دهها سال تخریب و نگرانی طبیعی زارعان در باره سرمایه گذاری درازمدت باید برای دهقانان کمک بلاعوض فراهم آورد. این کار در مالیزیا سبب پیروزی خارق العاده در رشد طوفانی صنایع کوچک روغن ناریال شده و آنرا در تأمین رشد پایدار برای ایجاد صنایع کوچک موفق ساخته است. این کمک های بلاعوض جهت استفاده سرمایه گذاری بوده و به آسانی متوقف شده میتواند. مجموعه این پلان ارائه شده برای آنکه رشد سریع خارق العاده بدست آید، ضروری دانسته میشود. کمک بلاعوض سرمایه گذاری را بسیار سریع کرده و بدین ترتیب آهنگ گسترش و بنأ اعاده آنرا شدیدآ افزایش میبخشد. اعاده اجتماعی همچو کمک های بلاعوض مطابق پیشبینی ها درمورد تسریع یافتن رشد به آسانی قابل محاسبه است.
بخش تشبثات زراعتی، بخصوص برای باغداری معطوف به صادرات خیلی بزرگ میباشد. ماسترپلان یک پروگرام وسیع سرمایه گذاری هم توسط بخش خصوصی و هم توسط سکتور عامه را برای این سکتور به پیش میکشد. یک پروگرام تدارک بسیار وسیع اعتبار برای این تشبثات به پیش کشیده شده که در آن وسایل فراهم آوری این قرضه ها نیز پیشنهاد گردیده است. فصل مربوط به تمویل دهات را نیز نظراندازی کنید. علاوتأ، پلانی نیز برای مساعدت مالی برای به حرکت آوردن شرکت های صادراتی، همانگونه که در باره دهاقین ذکر شد، موجود میباشد. مساعدت تخنیکی وسیع به طور موقت به این سکتور مطالبه شده است که شامل انکشاف دادن انجمن های تجارتی بوده و در نهایت بدون کمک خارجی اداره خواهند شد. فعالیت های این انجمن ها به کلی آزاد بوده وتوسط موسسات دولتی اداره نمیشوند.
گستره ای بزرگ سکتور تشبثات زراعتی و نقش عمده صادرات به مثابه چشمه های تولید اضافی، مساعی زیادی را از طرف وزارت تجارت ایجاب میکند. ماسترپلان این نیاز ها را مطرح ساخته و ضرورت همکاری نزدیک بین وزارت تجارت و وزارت زراعت و مواد غذائی را به مقصد اصلاح کامل روند عرضه، خاطرنشان میکند.
سکتور باغداری تعهد حکومت و دونرها را جهت توسعه سریع و بسیار سودآور عواید فارم بوسیله سرمایه گذاری های بزرگ خصوصی و عامه به آزمایش میگیرد.

4-2 : مالداری:
مالداری اساسأ در مجموع از نگاه ایجاد عاید نسبت به باغداری مهمتر میباشد. از آنجائیکه تقاضا به این سکتور بیشتر وابسته به بازار داخلی است، سالهای بیشتری را در برخواهد گرفت تا تقاضای داخلی با آهنگ ثابت رشد شروع نموده و 6 فیصد آهنگ رشد تولیدات مالداری را امکان پذیر سازد. (جدول 1). بخش کوچکی از تولیدات مالداری قابل صدور بوده و بناء مقدم بر تقاضای داخلی رشد کرده میتواند. ولی حتی برگرداندن آنها نیز به وضع قبلی مغلق میباشد. معهذا در متوسط المدت، مالداری منبع عمده رشد عواید زراعتی را تشکیل داده و اقتصاد غیرزراعتی روستا را تشویق مینماید. این امر، بنابر امکان باالقوه تعویض شدن حجم بزرگ واردات کنونی حیوانات و محصولات حیوانی بازهم تقویه می یابد.
بنابرین ماسترپلان سهم بزرگی را برای اعمار موسساتی و سرمایه گذاری به سکتور مالداری قایل میشود. ماسترپلان بین انواع تکثیفی و توسعوی تولیدات مالداری تفکیک قایل شده است.

4-2-1 تولید توسعوی یا غیر متراکم مالداری:
تولید توسعوی مالداری در ساحه وسیعی از کشور صورت گرفته و شامل نفوس بزرگ رمه داران کوچی میشود. ماسترپلان تصریح میدارد که پرابلم های مهمی در ارتباط به عاید بین آنهائی که اثرات بزرگی بالای آبریزه دارند، وجود دارد. در حالیکه این به نوبه خود برای زراعت آبی حایز اهمیت حیاتی میباشد . ماستر پلان همچنان توضیح مینماید که مسایل مهمی مربوط به اداره مردمی چراگاه ها و همراه با آن پرابلم تبدیل ساحات بزرگی از آن به زراعت تحت کشت محصولاتی که اهمیت اقتصادی شان قابل سوال است، وجود دارد. نحوه برخورد ها در مقابله به این مشکلات ارائه شده است.
با ید توجه داشت که ظرفیت باالقوه رشد در بخش مالداری چراگاه محدود است. اما این سکتور بدون شک برای رشد سریع ساحات تحت آبیار ی حایز اهمیت زیاد میباشد، از این جهت در ماستر پلان انکشاف آبریزه در اراضی چراگاهی و اداره آبریزه توجه زیادی معطوف شده است .

نقش مهم مالدار ی چراگاه , از طریق فراهم آوری حیوانات برای چاق کردن برای مالداری تکثیفی همراه با اهمیت آن در اداره درست آبریزه قابل توجه است .
درحقوق عنعنوی مربوط به اراضی چراگاه تحولات عمده رونما گردیده است که بالای عاید اهالی دهقان، اداره آبریزه و حفظ منابع طبیعی اثرات مهمی بجا میگذارند. بسیاری دهقانان از بابت عاید شان مواجه به مشکلات عظیم میباشند. در پاسخ به این پرابلم ها، ماسترپلان روی اداره امتعوی ساحات چراگاه و استقرار مجدد حقوق عنعنوی به این اراضی تأکید مینماید. در سطح عمومی، مساعدت اساسی تخنیکی برای کوششهای مثل ادامه خصوصی ساختن خدمات وترنری و برای بهبود سلامتی حیوانات از نگاه اپیدیمی ها ضروری میباشد.

4-2-2 تولیدات تکثیفی یا متراکم مالداری:
تزاید بزرگ در عائد و همچنان در اشتغال در بخش مالداری تکثیفی رخ داده میتواند. این سکتور به مساعی زیادی جهت بهبود وضع تغذیه حیوانات، منجمله افزایش زیاد در ساحه تحت بذر علوفه جات دارای کیفیت عالی و برای انکشاف دستگاه های خصوصی تولید خوراکه حیوانی جهت فروش به خانواده های نادار نیازمند میباشد. در فصل مربوط به باغداری از مرغوبیت کشت رشقه، شبدر مصری و دیگر دومشیمه ای ها برای استفاده حیوانی در بین قطارهای درختان جوان تذکار داده شده است.

باید خاطرنشان ساخت که عاید نباتات علوفوی با کیفیت بلند در شرایط تقاضای زیاد و عملیات اصلاح شده کشت چندین برابر نباتات مزروعی عنعنوی بوده میتواند. فصل مربوط به مالداری در این باره که چطور میتوان این امر را برآورده ساخت، شرح میدهد. بناء سکتورهای باغداری و مالداری در میان هم رابطه متمم را دارا اند.
دراینجا امکانات بزرگی برای افزایش عاید و توانمند شدن زنان نیز وجود دارد که سکتور مالداری آنرا فراهم میسازد. زنان همین اکنون نیز بخش عمده نیروی کار و اداره را دراین سکتور تأمین میکنند. آنها به پیمانه های وسیعی بالای بازاریابی این سکتور نیز مسلط هستند. چون این سکتور خیلی وسیع است، لذا اثرات آن بالای زنان خیلی زیاد میباشد.

مالداری تکثیفی همچنان آن بخشی است که میتواند از سیستم قرضه های کوچک سود ببرد. مثلأ به زنان جهت خریداری حیوانات و حتی سرمایه برای کاروبار و درین راستا مساعدت به آنها جهت داشتن کنترول بر بازار. بدین صورت پروگرام های زنان و پروگرام های قروض کوچک، هردو همزمان میتوانند تقویه گردند.
توسعه تشبثات زراعتی نه فقط برای تولید محصولات گوشت و شیر، بلکه همچنین برای تهیه مخلوط خوراکه های حیوانی کیفیت عالی بخش مالداری تکثیفی مهم میباشد. این امر طوریکه در باره باغداری صدق دارد، نیازمند مساعدت اساسی برای بخش خصوصی جهت ایجاد انجمن های تجارتی، کمک به اصلاح قوانین و دسترسی به قرضه ها و انتقال بهترین تجارب از ممالک دیگر از طریق تبادلات کاروبار میباشد. این مساعدت ها جنبه موقت داشته و به ظرفیت سازی حکومت ضرورت ندارد.

در سطح شرکت ها، مساعدت زیاد برای خصوصی سازی و بعدأ فراهم آوری حمایت از تشبثات خصوصی مثل خدمات وترنری که دهقانان و رمه داران به آن پول میدهند، هزینه میشود. این یک انتقال مغلق است که طی آن در بسی ساحات انتقال به خصوصی سازی به سرعت پیش میرود و در ساحات دیگر دربرگیرنده وقت میباشد. نگرانی خاصی بخصوص برای کسب اطمینان از این امر ضروری است که مالداران فقیر در دوره انتقال خدمات وترنری به خصوصی شدن از این خدمات بی بهره نمانند. دستگاه های تهیه خوراکه حیوانی نیز به معلومات در باره ترکیب مناسب مخلوط غذا ضرورت دارند و باید از این نگاه از کمک برخوردار شوند تا از تغیرات متناسب و قابل دسترسی بودن مواد خوراکه مستفید گردند.
برای رعایت جنبه های متعدد خاص سلسله عرضه محصولات حیوانی به لابراتوار ها ضرورت میباشد. بالاخره باید تحقیقات برای انکشاف دادن سیستم های بسیار مؤثر خوراکه های حیوانی و عمل متقابل سیستم های خوراکه حیوانی با سیستم های کشت محصولات، صورت گیرد. گسترش زیاد توسعه نیز لازم است و ماسترپلان شرحی را که چگونه ترویج و توسعه با زارعین ارتباط داده شده و بوسیله یک سلسله عملیات برای پاسخ گوئی به نیازهای آنها تبدیل گردد، ارایه می نماید.

غله جات و مصئونیت غذائی:
ماسترپلان سه جنبه مصئونیت غذائی را که باید تمویل شود، نشان میدهد. در ماسترپلان یک مبلغ بزرگ 366 ملیون دالری به جوانب مختلف تولید اقلام عمده غذائی و جوانب مربوط به ازدیاد درآمد زارعین اختصاص یافته است. بخش عمده تقاضای بودجوی تصریح شده 167 ملیون دالر برای بازسازی آبیاری معطوف به مصئونیت غذائی بوده و 49 ملیون دالر تنوع غذائی و تغذیه 42 ملیون دالر برای بدیل محصولات تجارتی و پروگرام شبکه حفاظتی و 30 ملیون دالر برای تدارک تخمهای بذری اصلاح شده در نظر گرفته شده است.
اینها البته ارقام بزرگ هستند. اما جزء آبیاری، بخش متواضع از سرمایه گذاری مجموعی برای آبیاری است که باید صورت گیرد. عدد مربوط به تولید محصولات مقادیر زیاد مساعدت کوتاه مدت تخنیکی را شامل میشود، همچنان ظرفیت سازی در وزارت زراعت اجرا شده و رقم مربوط به این کار وقتی استفاده میشود که ظرفیت سازی برای وظایف خاصی مطرح گردد. اعداد تغذی و شبکه حفاظتی بزرگ اند، اما آنها با وضع ناداری کتلوی روستائیان، سؤتغذی و ضایعات کودکان سازگار میباشد.

درحال حاضر غلبه بر غله جات بخصوص گندم و شکننده گی کفایت غذائی در سطح خانواده ها , افزایش حاصل دهی غله جات , بخصوص گندم از اولویت های درجه اول وزارت زراعت و موادغذائی میباشد . این موضوع در ماستر پلان بعد از باغدار ی ومالداری جای داده شده است تا تأکید ماستر پلان برای نیل به آینده مرفه در سکتور دهات و نقش حیاتی ایکه محصولات با ارزش برای رسیدن به آن ایفا میکند، برجسته گردد . اما در کوتاه مدت و میان مدت اولویت مقدم مصئونیت غذائی میباشد .
ماستر پلان میطلبد تا حاصل گندم به دوچند بالابرود، این مقدار هنوز هم خیلی نازلتر از اندازه آن در ممالک پیشرفته با شرایط مشابه تولیدی میباشد .دراین زمینه همین اکنون مساعدت موثر تخنیکی از جانب سیستم تحقیقات بین المللی زراعتی فراهم میباشد و این مساعدت ادامه خواهد داشت . فصل مربوط به تحقیقات، یک پروگرام عمده تحقیق سیستم های کشت وزرع را ترتیب نموده است که گندم جز عمده آنرا تشکیل میدهند.

5- اولویت های عمومی یا فراگیر:
ماستر پلان روی پنج اولویت فراگیر تآکید زیاد مینماید و آنها اولویت های اند که شامل اولویت های تمام امتعه زراعتی میشوند .اولویت های امتعوی، این اولویت هارا بداخل ساحات فراگیر جائیکه از نگاه تحقیق و ترویج مناسب باشد ,رهنمائی میکند .
دانستن این امر مهم است که قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO), مخارج زیاد حکومت ها را درهر یک ازین ساحات ( همچنین در بخش زیر ساخت های روستائی ) اجازه میدهد و کشور های رقیب مخارج حکومتی بزرگی را برای این ساحات فراهم میسازند تا برای زارعین خویش موقف رقابتی را ایجاد نمایند . افغانستان نیز مجبور به اجرای عین کار است تا به سویه جهان رقابت کرده بتواند. کشور نمیتواند به رقبای خود از لحاظ پیشرفت های تخنیکی که برای رقابت ضروری اند، اتکاء ورزد، اما بوجود آن سسله ای تبادلات اطلاعاتی طبعآ صورت گرفته میتواند .

5 – 1 منابع طبیعی :
به پیش راندن افزایش عواید و جانشین سازی برای کوکنار باید به گونه صورت بگیرد که قابل دوام باشد . این مسئله حیاتی است و نسل کنونی نمیتواند به خرچ ومصرف نسل آینده در صددکسب سود برای خودش باشد. بدین دلیل ماستر پلان مخارج زیادی را برای پایه دار و با دوام ساختن منابع طبیعی مطالبه میکند . ماستر پلان بخش منابع طبیعی با دورنمای دوره ده ساله ساخته شده بود تا همه خرابی های گذشته راجبران نماید. این دورنما علی الرغم فوریت داشتن حل این پرابلم ها، با محدودیت های مالی و کادری مواجه بود. این پلان هنوز هم مخارج هنگفتی را در بر میگیرد. مناصفه مخارج مجموعی برای پنج سال اول درنظر گرفته شده است.
تخصیص مجموعی برای دوره پنجساله به 18052 ملیون دالر بالغ میشود. احداث جنگل بزرگترین قلم مصرف را در این بودجه میسازد که ارزش آن به 45 ملیون دالر میرسد. سایر اجزای بزرگ را بازسازی آبریزه ها به مصرف 26 ملیون دالر و انکشاف قوریه ها به ارزش 40 ملیون دالر و اصلاحا ارضی 28 ملیون دالر تشکیل میدهد.

افغانستان از مصیبت امحای کتلوی جنگلات به شمول جنگلات پسته صدمه دیده است. پلان، منابع بزرگی را برای احداث قوریه ها و برای احیای جنگل در نظر دارد. یک بخش عمده مشکل تخریب منابع طبیعی، ادامه بلاتکلیفی در وضعیت حقوقی استفاده از منابع طبیعی میباشد. ماسترپلان راه مقابله با این مشکل را بیان مینماید.
اداره آبریزه ها یک جزء عمده پلان است. بخش عمده عایدات در حال حاضر و به صورت رو به ازدیاد در آینده متعلق به ساحات تحت آبیاری میباشد. بسیاری از ساحات تحت آبیاری در حال حاضر فقط برای یک فصل آب دارند و حتی در آن هم دسترسی به آب از یکسال تا سال دیگر دچار نوسانات قابل ملاحظه میباشد. مطالعات عمده نشان میدهند که تأمین آب در مجموع برای دوبرابر ساختن ساحات تحت آبیاری کافی است. با وصف این ماسترپلان به دلیل عدم اطمینان از اینکه مسایل مختلف آبیاری متعلق به کدام وزارت میشود، وجوه پولی بازسازی آبیاری و توسعه آن را به استثنای بخشی که برای محصولات عمده غذائی در فصل مربوط به مصئونیت غذائی تذکار یافته، شامل نه ساخته است. ولی نظر به تقاضای مقامات بلند پایه دولتی، وزارت زراعت کمیته از متخصصین را مؤظف ساخته تا پلان آبیاری را آماده سازند. پژوهش های مقدماتی این کمیته مصارف آبیاری را به 688 ملیون تخمین زده اند.

ماسترپلان شرح اداره آبریزه، روابط متقابل با اراضی چراگاه و رمه داران کوچی و با جنگلات را فراهم میسازد. پلان پرابلم موسساتی، نیازمندی ها و وجوه پولی سرمایه گذاری برای این سکتور ها را ارائه مینماید.
تخصیصیه های بزرگ برای اداره حیات وحش و حفاظت آن تعین شده اند. با توجه به محدودیت های منابع مالی و کادری، باید در بین تخصیصیه ها برای این سه کتگوری که عبارتند از: اول، زراعت تجارتی کوچک و تشبثات زراعتی که تزاید زیادی را در عواید و جلب اسعار سبب میشود. دوم، پروگرام کلان رفاهی برای روستائیان غیرزارع وسوم، پروگرام های انواع شبکه های حفاظتی در مصئونیت غذائی و سرمایه گذاری برای حفاظت و بازسازی منابع طبیعی. در این سه کتگوری عمده در ماسترپلان مخارجی درنظر گرفته شده ولی برای هر مسئله تخصیصیه های حاشیوی در بین این کتگوری های وسیع فعالیت ها را احتواء نمیکند.

5-2 : تحقیقات، ترویج و حفاظه نباتات:
برای نیل به رفاه دهقانان باید به تکنالوژی اصلاح شده دسترسی داشته باشند. این مطلب نسبت به صنایع در رابطه به زراعت صادق تر است، زیرا زمین برای زراعت بسیار محدود میباشد. حاصلات باید بالا برده شوند و برای این مقصد از جمله باید از آفات و امراض حفاظت شوند. لازم است تجسس دوامدار اجراء شود تا طرق ارضای خواهش های در حال تغیر انسانی شناسائی گردند. تحقیق در رابطه به بازاریابی و سیستم های تولیدی ضروری است. فصل های مربوط به اولویت امتعه ها تفصیل اینرا که سیستم های توسعه چگونه با مشکلات و احتیاجات دهقانان شروع به کار نموده و بعدأ چگونه به آن پاسخ میگویند، چگونه آنرا به سیستم تحقیق که آنهم از طریق تجارب بالای مزرعه و روزهای بازدید از مزرعه با دهقانان سروکار داشته باشد، و آنرا انتقال دهد، بیان میکند. بناء، ماسترپلان یک سیستم مکمل پاسخ گوئی به احتیاجات زارعان را تنظیم کرده و شرح میدهد. اما اینکار با استفاده از تکنالوژی معاصر و مرتبأ اصلاح شونده که تزاید مرتب حاصلدهی، رقابتی بودن بین المللی و عواید فارم را تأمین نماید، امکان پذیر میباشد.

تحقیق، ترویج و انجمن های دهقانی همه خود را به اولویت های مرتبط به اولویت های امتعه وی و نیمه اولویت ها که در فصل های قبل شرح گردید، وقف می سازند. این واقعیت که آهنگ عالی رشد زراعت در افغانستان شدیدأ وابسته به صادرات است، بدان معنی میباشد که در درازمدت نمی توان به آوردن تکنالوژی و افزایش حاصلدهی به رقبای تجارتی اتکاء نمود.
برای سالهای متعدد افغانستان با استفاده از تکنالوژی شناخته شده امروزی میتواند رشد نماید و پاره از عقب مانی های توآم با سطح نازل عاید را برطرف ساخت. اما بالاخره کشور خواهد خواست، طور مستقیم تر از نگاه تکنالوژی برای حصول عاید بیشتر و دستمزد های خوب برای روستائیان به رقابت بپردازد. انکشاف دادن به یک پروگرام تحقیق بخصوص در شرایط قلت دانشمندان ورزیده به وقت نیاز دارد. ماسترپلان باوردارد که مساعی در این مورد باید همین حالا شروع گردد. از آنجائیکه تحقیق عصری پرخرج است، تنها عده کمی اقلام و وظایف را میتوان زیر پوشش قرار دهد. فصل های مربوط به باغداری و مصئونیت غذائی اولویت ها را در این زمینه تعین کرده اند. آنها بایستی مورد توافق قرار بگیرند.

تحقیق باید با نوع بسیار تطبیقی آن که از ترویج به سختی قابل تفکیک است، شروع گردد. ما باید پیمودن راه دور و دراز را بالاخره از یک نقطه شروع نمائیم. سکتور خصوصی ممکن است، بعضی ازقابل تطبیق بودن انواع تحقیق را به مرور زمان خود به عهده گیرد و همراه با آن از سکتور عامه بخواهد تا تحقیقات پیشرفته را حمایت نماید.
ماسترپلان میخواهد تا مساعدت تخنیکی مورد حمایت دونرهای بزرگ را در پشتیبانی از سیستم های تحقیق تأمین نماید و این کار طبق اولویت های امتعه وی و وظیفوی، طوریکه قبلأ تذکر یافت درجه بندی شده است. چنانچه تحقیق در حمایت از مصئونیت غذائی ( گندم و سیستم های کشت و کار و کنترول آفات و امراض)، تحقیق در حمایت از اولویت های باغداری و مزید بر آن در آینده تحقیق در حمایت از رشد مالداری، از اولویت ها میباشند.

کار ایکاردا (ICARDA) و سمت (CYMMT) با اشتراک گسترده متخصصین خارجی، اما با تربیه قابل ملاحظه افغانها معیارهای پسندیده را تثبیت مینمایند. همچو یک کوشش در عرصه باغداری یک ضرورت فوری است و در نهایت برای جوانب مختلف تولیدات مالداری نیز ضروری میباشد.
به دلیل فقدان دانشمندان ورزیده در افغانستان و فوریت آغاز نمودن بکار، دانشمندان خارجی میتوانند در ارتباط به کارهای درازمدت نقش مهمی را ایفاء نمایند. مودل قدیمی راکفلر (Rockefeler) در هند نمونه بسیار پیروزمندانه آغاز نمودن فوری به انقلاب سبز بود که تا ظرفیت سازی هندی ها به پیش برده شد. متخصصین خارجی باید فقط مشوره ندهند، بلکه باید تحقیق را اجراء کنند، اما باید اینکار را در همکاری نزدیک با هم مسلکان افغانی به پیش ببرند. این افغانها همچنین باید در ممالک دیگر مجال تریننگ را پیدا نمایند. بدین گونه هم اجرای تحقیقات ضروری و هم در عین زمان ظرفیت سازی ملی تحقق می یابد.
متخصصین خارجی تحقیق باید در کار عملی تحقیق تطبیقی اشخاص مجرب باشند و بدینگونه میتوانند در سمت دهی سیستم توسعه به سوی بهترین کارهای معاصر مساعدت نمایند. این امر از همان بدوی مرحله ظرفیت سازی برای تحقیق نکته مهمی میباشد.

پلان سرمایه گذاری 243 ملیون دالری برای توسعه ، 22 ملیون دالر را برای تحقیقات و 1522 ملیون دالر را برای کنترول آفات و امراض جدا میسازد.

5-3 سیستم های تمویل:
زراعت افغانستان از لحاظ تاریخی حتی در مزارع بسیار کوچک بسیار تجارتی میباشد. طوریکه درعایدات آنها فروش محصولات باغداری و مالداری به مقادیر زیاد شامل میباشد . تجارتی ساختن بیشتر آنها ضرورت تمویل را در مقایسه با محصولات عنعنوی غلات بسیاربزرگ میسازد . بهمین ترتیب بخش فرایند سازی برای محصولاتی که دارای ارزش بلند اند خیلی زیادبوده و در عوض نیازمند حجم بزرگ کریدت میباشد , ضرورت کریدت با توجه به نیازمندی برای صادرات هم تشدید مییابد . فقدان کریدت احتمالآ در حال حاضر محدودیت سختی رابرای رشد زراعت در افغانستان تشکیل میدهد . شاید به گونه ای حیرت آور مبالغ هنگفتی وجود داشته باشد که اهالی دهات آنرا پس انداز کرده باشند و ضرورت به ان داشته باشند که بصورت سپرده ها بسیج گردیده و بعدآ برای بخش روستائی وام داده شود.

در حال حاضر پیشرفت های بزرگی در فراهم آوری پوششش سراسری سیستم های قرضه های کوچک صورت گرفته است، اما آنطوریکه بتازگی مسجل گردیده , قرضه های کوچک برای تولیدات زراعتی ازاهمیت ناچیز برخوردار میباشد ولی ازآنها به سرعت میتوان برای تمویل مالداران کوچک و باغداران هنوز هم کوچکتر کارگرفت. قرضه های کوچک اگرچه بنابر مقادیر محدود، محدود بودن اداره و ضرورت بعدی برای کمک های بلاعوض، نرخ متغیر بهره تنها برای دهقانان بسیار کوچک و غیرزراعت پیشه که فقط عشاریه چند فیصد محصول زراعتی را تولید می نمایند. محدود باقی میماند، اما بخاطر ارتباط مستقیم آن به امر کاهش ناداری مهم بوده و بنأ برای تکمیل پوشش سراسری آن 30 ملیون دالر تخصیص داده شده است. (تمام مبالغ ایکه در اینجا و در پائین تذکار یافته، سرمایه برای سیستم کریدت میباشد).

بعضی ها به این مفکوره اند که بانک های تجارتی نقش مهمی را برای زراعت انجام داده میتوانند. ولی در حال حاضر توقع اینست که آنها بزودی قادر به تنظیم قرضه دهی ضروری به تشبثات زراعتی شده نمی توانند، چه در حال حاضر این کار را به پیمانه کافی انجام نمیدهند . اگرچه، شاید چند سال بعد آنها قادر شوند تا به زارعین بزرگ قرضه بدهند ولی تنزل آنها به سطح دهقانان میانه حال تا سالها صورت نخواهد گرفت . معهذا یک تخصیصه متواضعانه 1,9 ملیون دالری جهت تشویق مساعی زراعتی آن بانک های تجارتی که توجه زیادی به زراعت مینمایند, جدا ساخته شده است.

معامله داران کود، بخصوص با آن نوع پروگرام تربیتی که IFDC فراهم میکند میتوانند به پیشتازان رقابتی تهیه کریدت به دهقانان در عرصه خریداری کود تبدیل شوند . سیستم تمویل باید راهی را برای فراهم آوری دهها و حتی صدها ملیون دالر در ین بازا ر جستجو نمایند . در حال حاضر دونر ها میخواهند 10 ملیون دالر را برای این مساعی در نظر گیرند، اما به نظر میرسد که جهت توسعه درازمدت آن به صد ملیون دالر ضرورت میباشد .
این مبلغ باز هم دهقانان متوسط را که تقریبآ 90 فیصد حاصلات زراعتی را تولید مینمایند، تحت پوشش قرار نمیدهد. بنأ، قرضه معامله داران کود میتواند ضرورت دهقانان را تا حدی تأمین کند. دهقانان برای یک سیستم کریدت روستائی که جهت خدمت به احتیاجات آنها تنظیم شده باشد، فریاد میزنند. سیستم سیاسی مؤظف است به آن پاسخ بدهد. مسایل مغلق هستند و ایجاب یک تیم مرکب از اشخاص ورزیده وکار کشته را مینماید که از ناکامی ها و کامیابی های موسسات و سیستم های کریدت روستائی د راسیا اطلاعات کافی داشته باشند. اینگونه اشخاص خیلی دانا و مجرب بایستی به این کار مشغول شوند.
ماستر پلان پیشنهاداتی را درباره سیستم کریدت روستائی مطرح میسازد که مبتنی بر انجمن های کریدت دهقانان بوده , از طرف خود دهقانان اداره شده و به آنها تعلق میداشته باشد اما برای شروع کار به کمک تخنیکی ، یک نهاد بالائی که برای انجمن های دهقانی منحیث عمده فروش عمل نموده و منابع هنگفتی را به تشبثات زراعتی تدارک کند، ضرورت دیده میشود تا به اساس آن توزیع برای هرشخص صورت گرفته، مخارج هر واحد تقلیل یابد و نرخ بهره پائین نگاه داشته شود . این فعالیت عمدتآ در خارج از وزارت زراعت قرارمیگیرد. این سیستم با سهمیه ها برای قروض کوچک مطابقت داشته و به آن جهت انتفاع دهقانان متوسط 145ملیون دالر تخصیص به قسم سرمایه در نظر گرفته شده است.

سازمان های اجتماعی ودهقانی
یک موضوع عمده در ماستر پلان توانمندی دادن به دهقانان برای بیان نیازمندی های شان، اداره سیستم ها و سهمگیری شان در سطح عالیرتبه خدمات میباشد. ماستر پلان اهمیت موسسات عمومی اهالی دهات را که در حیطه کاری وزارت انکشاف دهات اند درک کرده و آنها را به انواع انجمن هایکه به معاونت وزارت زراعت احتیاج خواهند داشت، توسعه می دهد. ساختار تشکیلاتی جدید وزارت زراعت ومواد غذائی این ضرورت و اهمیت پیوند نزدیک آنها با تحقیق وتوسعه را درک کرده و بناً جهت تاًمین همکاری نزدیک، این سه وظیفه را به عین ریاست یکجا ساخته است . ماستر پلان این ساختار را تصریح کرده و به هر یک از اجزای آن برای قوام موسساتی و معاونت های تخنیکی پیوسته اولویت داده و بودجه زیادی را به این مقصد پیشنهاد نموده است. که تخصیص مجموعی برای دوره پنج سال به 43 ملیون دالر بالغ میگردد.
فصل مربوط به تمویل ضرورت تشکیل سریع انجمن های کریدت دهات برای وزارت زراعت ومواد غذائی و سهمیه سرمایه گزاری جهت انکشاف دادن این توانائی درین وزارت را خاطر نشان میسازد.
این انجمن های زراعتی برای مدتی به کمک های زیادی نه فقط برای سازمان دهی , بلکه همچنین برای فراهم آوری تریننگ حسابداری و امور اداری ضرورت خواهند داشت. نهایتآ آنها اگرچه متکی به خود خواهند بود ولی به مشوره های دوامدار در باره مسایلی مانند اداره و تغیر در افزار های مالی ضرورت دارند.
فصل مربوط به باغداری ضرورت تشکیلات سازمان های دهقانان را برای تضمین کیفیت و حجم کافی و برعلاوه ردیابی مولدین برای براورده ساختن معیار های فزاینده بین المللی و برای آینده افغانستان را تصریح مینماید. وزارت زراعت جهت سازماندهی این انجمن ها به مقیاس بزرگ و بعداً جهت فراهم آوری خدمات مشوره هائی مداوم به آنها، به عین ترتیب ایکه در بسیاری ممالک دارای عایدات بلند عملی شده به انکشاف ظرفیت کاری احتیاج دارد.
اداره آب روی مزرعه درحال حاضر همه جا منحیث یک مسئله حایز اهمیت برای استفاده مؤثراز آب دانسته میشود و برای اینکار وجود انجمن های دهقانی با توانائی کامل منجمله منابع مالی، تعین کننده میباشند. فصل مربوط به منابع طبیعی این ضرورت را تصریح مینماید و یک پروژه روی کار جهت ایجاد انجمن های استفاده کنندگان از آب را شرح میدهد. این مساعی اولیه بایستی به مساعی فراگیرسرتاسری تبدیل گردد. این امر به مساعدت های اساسی تخنیکی محتاج میباشد.

5-5 تساوی حقوق زن ومرد :
ماستر پلان به اینکه زنان چگونه کنترول خویش بر زندگی شانرا افزایش داده میتوانند, توجه نموده وروی میکانیزمهائی درداخل اولویت های رشد، فقر زدائی وتعویض کردن کشت کوکنار تآکید میورزد. طوریکه قبلآ بحث گردید, مالداری بزرگترین پتانسیال را دارا است که به زنان در این عرصه مصدر خدمت گردد. باغداری به مطالعات بیشتر ضرورت دارد تا رول زن ها در هر قسمت آن برجسته ترشود. .

6- ارتقای ظرفیت کاری :
ماستر پلان بار عظیمی را بردوش وزارت زراعت میگذارد. مقیاس این عهده داری و محدود بودن کادر تعلیم دیده به تشخیص جدی اولویت ها نیاز دارد تا دانسته شود که تقبل کدام وظایف مربوط وزارت باشد و برعکس چقدر را میشود به سکتور خصوصی واگذار ساخت . فصل مربوط به باغداری مانند سایر فصل ها این مناسبات و تقسیم وظایف را مشخص میسازد . مناسبات بین وزارت زراعت و سکتور خصوصی واقعآ همزیستی مشترک گونه میباشد. با وصف این، وزارت زراعت برای عملی کردن اولویت ها مطابق اولویت های ماستر پلان بازهم احتیاج به کمک های تخنیکی درازمدت توام باکمک های کوتاه مدت دارد. ماستر پلان تعداد زیادی همچو نیازمندی ها را توضیح داده است .
بسیاری از وظایف وزارت زراعت در فصل های مربوط به عمومیا ت وامتعه باتفصیل ارائه شده است . این فصل ها مساعدت های تخنیکی و همچنین پروژه های مربوط به دونر های بزرگ را به تفصیل شرح داده اند. درآنها بیان شده است که پروژه های ذکر شده دونر هادرچوکات وزارت زراعت، همراه با شرکای شان ازجمله مامورین وزارت زراعت پیش برده میشوند که این بخشی از فراگیری از طریق کارکردن میباشد. وزارت زراعت و مواد غذائی با ماستر پلانیکه در دست است، همه این عناصر متعددرا د ریک پلان جامع برای وزارت با هم یکجا میسازد.
سه دسته از فعالیت ها, پلانگذاری , حمایه سکتورخصوصی و مدیریت , فصل های جداگانه دارند با اینهم بعضی از وظایف تنظیمی علاوتآ در فصل های دیگری شامل میباشند.

6-1 پلانگذاری :
ساختارجدید وزارت زراعت اکنون یک ریاست عمومی پلان با شش ریاست تحت آنرا احتوا میکند. این ریاست توانائی آنراتآمین میکند که از پیشرفت مساعی به سویه ملی جهت رشد زراعت و فقر زدائی دهات در تلفیق با پروژه های مختلف دونر ها برای این مساعی ملی اطمینان حاصل شود. این دیپارتمنت محور همآهنگ کننده مساعی دونرها با مساعی ملی و تضمین کننده آنست که اولویت ها به ایجاد توانائی ملی برای اداره فعالیت های انکشافی به مثابه پروگرام ملی منجر گردد.

بصورت فشرده, ریاست پلان با انکشاف و پالایش پلانگذاری د رسکتورها و سکتور ها ی ثانوی سروکار میداشته باشد.
مدیریت پالیسی به تهیه گزارشات از موضوعات خاص که وزارت با آن روبرو است می پردازد. مدیریت انکشاف پروژه ها با تمام ریاست ها جهت انکشاف دادن پروژه های خاص برای تمویل کارمینماید. مدیریت نظارت و ارزیابی, اولین بررسی از مطالعات نظارت وارزیابی را که به تعداد زیادی درین باره، توسط انبوه از انجو ها ودونرها صورت گرفته، انجام داده و مطالعات اثرات ملی از انها و درسهای آنها را برای بهبودی کارکرد ها بوجود میآورد. این مدیریدت علاوتآ از پیشرفت های کار در خود وزارت نظارت بعمل آورده و میزان کامیابی درحصول نتایج متوقعه از انها را ارزیابی مینماید. مدیریت احصائیه کار های روی دست سازمان غذاو زراعت را دریافت داشته و تدریجاً درراستای تحت پوشش قراردادن کامل و منظم احصائیوی پیشرفت ها و تغییرات در سکتور زراعت توسعه می یابد. این کار در مشوره با ساختارهای ملی احصائیه گیری صورت خواهد پذیرفت. شعبه روابط خارجی بر مساعی دونرها برای احاطه بر ساحات دارای اولویت و شناسائی اختلاف آن در انطباق با ریاست پلان نظارت میکند.

هرکدام از وظایف این ریاست نیاز به اقدام عاجل دارد و احتیاجاتی اند که به جز از طریق شعبات وزارت زراعت و مواد غذائی برآورده شده نمی توانند. کارمندان کم هستند و برای پیشبرد این وظایف تجربه ندارد. بنابراین تشریک مساعی متخصصین خارجی توأم با مشاورین تکمیلی برای کوتاه مدت برای چهار مدیریت از جمله شش مدیریت ضروری میباشد. این مساعدت ها برای اجرای امور تعین کننده به کار میروند، اما در همکاری با شرکای افغان که آنها را تدریجأ قادر به اجرای مستقلانه کار خواهد ساخت، صورت میگیرد. پروگرام های تریننگ برای ارتقای کارمندان تصریح شده است. تمام بست های متخصصین خارجی طی سه سال و یا کمتر از آن حذف خواهند شد. ماسترپلان همچنین تسهیلات فزیکی مورد نیاز را مشخص میسازد. این مساعی به بودجه انکشافی 5 ساله بالغ بر 81 ملیون دالر ضرورت دارد.

6-2 : حمایه سکتور خصوصی:
ماسترپلان یک فصل را به مسایل مربوط به پشتیبانی از سکتور خصوصی وقف کرده است. البته همه بخش های وزارت زراعت به ایجاد محیط بهتر برای سرمایه گذاری و رشد سکتور خصوصی وقف میباشد. این فصل، وظایف خاص برای کمک مستقیم به سکتور خصوصی را در برمیگیرد.

6-3 فعالیت های ارزش فزائی و تشبثات زراعتی:
صنایع ارزش فزائی (Value – added) در افغانستان عمومأ به سکتور خصوصی متعلق است. اما وزارت زراعت و مواد غذائی، وظیفه دارد تا دهقانان را تشویق نموده و محصولاتی را تولید نمایند که مورد پسند بازار باشد. در این راستا وزارت زراعت همچنان مسئولیت دارد که سیستم های اطلاعات بازار را ایجاد کند تا بتواند به انجمن های دهقانی و صنایع زراعتی معلومات قیم و تقاضای بازار را در اسرع وقت ا طلاع بدهد و کمک کند تا انجمن های صنایع زراعتی تأسیس شوند و از آن حمایت نمایند.
وزارت زراعت و مواد غذائی و وزارت تجارت باید در کار کمک رساندن به انجمن های دهقانی و صنایع زراعتی نقش رهنما را ایفاء نمایند. پلان های مشاغل جهت دسترسی به قرضه ها را آماده کنند و به کمک دونر ها کمک های بلاعوض را به تشبثات پیش قدم فراهم سازند. علاوتأ وزارت زراعت و مواد غذائی باید به سرمایه گذاران بخش زراعت مساعدت ها، مثل واگذاری زمین های دولتی به آنان بگونه تعین جای برای پارک صنعتی، را انجام دهد. همچنان وزارت زراعت و مواد غذائی و وزارت تجارت باید صنایع خصوصی زراعتی را در رسیدن به بازارهای جهانی، از طریق هیئت های تجارتی، تحقیق بازار و تدویر نمایشگاه های بین المللی مساعدت نمایند.

تجربه عده ای محدود تشبثات ارزش فزائی که مورد پشتیبانی قرار گرفته اند و سروی شده اند، واضح میسازد که کمک های بلاعوض اساسی برای دلگرم ساختن سرمایه گذاران ضروری میباشد. زیرا از یکطرف زیرساخت ها خراب هستند و کمبود مدیران مجرب محسوس است که این امر مخارج شروع بکار را برای هر تشبث زیاد میسازد و از طرف دیگر برپا ساختن کاروبار در افغانستان که در آن اتکاء روی منابع غیرمطمئن مواد خام و دیگر عوامل تولیدی صورت میگیرد، با عنصر عام “خطر” مواجه است. این مشکلات متنوع ضرورت تهیه کمک های بلاعوض به متشبثین را جهت یاری رساندن به آنها برای سرمایه گذاری در ساحه کاروبار توجیه میکند، چه در غیر آن، آنها حاضر به قبول خطر نمیباشند. برای آنکه به سکتورخصوصی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری کمک شود، بایست حکومت و دونر ها در این باره که کدام ساحات در کاروبار مورد حمایه قرار بگیرند آگاهی حاصل نمایند. بدین منظور طیفی از مطالعات تشخیص امکانات پیشنهاد شده اند.

این مطالعات شامل تشخیص امکانات، مطالعاتیرا که قبلأ اجرا شده اند، تکمیل می نمایند. بعضی از این مطالعات همین اکنون به جلب سرمایه گذاری و دریافت حمایت از دونرها منجر گردیده اند. میسر بودن قرضه برای استفاده منحیث سرمایه دورانی یک مسئله جداگانه است که در جای دیگر ماسترپلان به آن پرداخته شده است.
ضرورت مجموعی تخمینی بودجه برای فعالیت های ارزش فزائی و تشبثات زراعتی طی پنجسال(74 – 1379)، 18834 ملیون دالر میباشد که از آن جمله 344 ملیون دالررا دونرها فراهم میکنند. برای تمویل مطالعات تشخیص امکانات و برای تقویه ریاست سکتور خصوصی وزارت زراعت و مواد غذائی نقش دارد و بقیه مصارف برای توسعه فعالیت های ارزش فزائی قرار پیش بینی عمدتأ از مدرک صندوق کمک های بلاعوض دونرها (تقریبأ 25 فیصد)، پرداخت متشبث (25 فیصد) و قرضه (50 فیصد) تأمین خواهد شد.

6-4 انتظام و کنترول کیفیت:
زراعت بطور فزاینده به میکانیزمهای انتظامی برای طیف وسیعی از فعالیت ها ضرورت دارد. بعضی از آنها در وزارت تجارت جای می گیرند. مقررات معطوف به تولیدات و بعضی از آنها که به عرضه وسایل تولید و بازاریابی مربوط اند، به وزارت زراعت تعلق می یابد. اینها باید در یک ریاست واحد قرار داشته باشند. این ریاست به کمک های تخنیکی خارجی ضرورت داشته و ایجاب مخارج بزرگی را برای لابراتوار ها و سامان آلات لابراتواری مینماید. سرمایه گذاری مجموعی در این مورد به 46 ملیون دالر بالغ خواهد شد.

7- کمبودی ها در تحلیل:
ماسترپلان یک کار در حال پیشرفت است. پروگرام هائیکه بدقت و به صورت مشرح تهیه شده باشند، به مثابه آنچه که در فصل مربوط به باغداری است، نیز بار بار تنظیم و اصلاح میشوند. معهذا سه ساحه بخصوص محتاج توجه جدی میباشد. آنها عمدتأ خارج از حیطه وزارت زراعت و مواد غذائی قرار دارند، اما برای رشد زراعت و فقرزدائی در روستا ها حیاتی میباشند.

سرمایه بشری:
در فراسوی نگاه ماسترپلان همچنان باید به ضرورت بزرگ پرسونل ورزیده برای وزارت زراعت و مواد غذائی توجه شود و آن ضرورت به توسعه پوهنتونها و سمت گیری آنها جهت آماده ساختن محصلان برای کار در سکتور خصوصی، بخصوص تشبثات زراعتی، موسسات کریدتی برای زراعت و همچنین برای خود وزارت زراعت و مواد غذائی میباشد.
در عین زمان پروگرامهای تربیوی مورد ضرورت میباشد. عده زیادی از کارمندان دفتری شعبات باید به نوبت به پروگرام های ماستری به کشورهای نزدیک اعزام شوند. برای فراهم آوری تحصیل دوکتورا برای کادر در حال رشد تحقیق باید به کار آغاز نمود، چه سیستم تحقیقات باید به گونه ای ساخته شود که رقابتی بودن صنایع صادراتی زراعت افغانستان را در بازار های جهانی تأمین نماید. پروگرام های بیشتر آموزشی داخلی جهت تأمین بهبود سریع در توانائی های کاری کارمندان نیز باید روی دست گرفته شود. توجه خاصی باید به اشخاص دارای ذکاوت عالی که در سنین سالهای 20 و 30 عمر شان قرار دارند و تنها 12 سال درس خوانده اند صورت گیرد،چه آنها هنوز در مرحله قرار دارند که میتوانند تعلیم و تربیه اختصاصی را اخذ نمایند. اگر آنها فارغ پوهنتون باشند، طبیعتأ به پروگرام ماستری معرفی می شوند. چه کاری برای استفاده از این استعداد ها میتوان انجام داد؟

7-2 زیرساخت فزیکی(زیربناها):
زیرساخت های فزیکی زراعت باید بهر قیمت سریعأ ساخته شود این کار البته بازسازی سیستم راههای دهات را ایجاب مینماید. این کار علاوتأ مشمول انکشاف دادن مراکز تجارتی که رقابتی بودن و کار آمد بودن عملی بازار ها را افزایش خواهد داد، نیز دربرمیگیرد. در حال حاضر تنها یک قسمت کوچک بازسازی آبیاری بدلیل اینکه خدمات این عرصه در عنقریب به وزارت زراعت منتقل میشود و در وزارت زراعت قرار ندارد، شامل ماسترپلان میباشد. متخصصین هنوز هم بالای فصل آبیاری مصروف کار هستند.

7-3 : پلان سرمایه گذاری:
در جدول 2 ، پلان سرمایه گذاری بطور خلاصه گنجانیده شده است. این جدول توحیدی از سرمایه گذاری های مطالبه شده در فصل های جداگانه میباشد. در اینجا قابل دسترس بودن منابع پولی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه بیشتر به جمع بندی اولویت ها و بودجه سازی آنها پرداخته شده است. سوالات پیرامون توزیع تخصیص بین موضوعات مختلف فصل ها، مثل توزیع تخصیصه ها بین زراعت و سایر سکتور ها، مربوط به اولویت داشتن بسیار شدید اهداف میشود. ما فقط اینرا خاطر نشان میسازیم که رشد زراعت برای تمام اهداف چقدر حیاتی میباشد و اینرا که این سکتور چقدر بزرگ و گسترده است و چقدر سایر سکتور ها از نگاه وسایل تولید و محصولات به آن بستگی دارند، خاطرنشان مینمایم.

جدول 2 – احتیاجات پولی را که بر اساس امتعه و وظیفه و نوع مصارف بر ای هر فصل ماسترپلان تصنیف شده، نشان میدهد. تناسب میان بخش ها با اولویت ها در تطابق میباشد. سهم باغداری که تقریبأ 87 فیصد بیشتر از نصف مصئونیت غذائی مدنظر گرفته شده، بدلیل مغلقیت بیشتر مربوط به منفعت آوری و سودمندی از نگاه صرفه جوئی وقت غرس درختان و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی میباشد. سهم مالداری به دلیل امتداد وابستگی آن به رشد عقب افتاده تقاضای داخلی کمتر میباشد.

منابع طبیعی بدلیل جدی بودن پرابلم های محیطی و حفاظتی ناشی از سالهای ویرانی، سهم بزرگتری را احتواء میکند. سهم تحقیق با توجه به اینکه آینده زراعت کشور به آن تعلق دارد، هنوز هم متواضعانه است.
سهم مساعدت مالی و تخنیکی در ربع اول آن بدلیل احتیاج بزرگ به تعلیم و تربیه که شامل آن است و نقش متخصصین خارجی در تربیه بالای کار زیاد دیده میشود،اضافه تراست. معهذا علی الرغم مخارج بزرگ مساعدت تخنیکی باید بطور قطع متیقن بود که شخص تخنیکی خارجی در هرحال بعد از خود افغانان را بجا میگذارد که برای سالها برای ساختار موسسه منجمله و بخصوص برای وزارت زراعت و مواد غذائی دوام کار را تضمین نمایند و بعد از رفتن متخصص خارجی امور را به پیش برند.

در حال حاضر مساعی محدودی برای کار در این راستا وجود دارد. باید آنرا از استثنا به نورم تبدیل نمود و مساعی در راستای این خطوط را باید وسیعأ گسترش داد.
مبلغ بزرگ برای تقویه سرمایوی سیستم تمویل دهات ممکن دست کم گرفته شده باشد، اما اگر بسیج پس اندازهای روستائیان بخش عمده سیستم را تشکیل بدهد، آنرا میتوان تقلیل داد. مخارج عظیم بالای سامان آلات احتمالأ با توجه به تخریبات زیادیکه رخ داده، تخمین معقول میباشد. این بدان معنی است که سرمایه گذاری باید دوباره صورت بگیرد و مساعی برای نایل شدن به اعداد معقول لازمی می باشد.
طوریکه در ابتداء پیشنهاد شد، اولویت ها میتوانند در چهارچوب این کوشش دسته بندی شوند، اما در تحلیل نهائی انکشاف سکتور عظیمی چون زراعت بسیار خرچ میخواهد و طوریکه در فصل مربوط به باغداری نشان داده شده عواید بزرگی را هم ببار می آورد.

7-4 نتیجه گیری:
ماسترپلان مساعی قبلی پلانگذاری را با سودجوئی از تجارب زیاد که منجر به یکتعداد تعدیلات اساسی میشود ادامه داده و برعلاوه مساعی گذشته را توسعه بخشیده است. این پلان طوری فورمول بندی شده تا کشور را سریعأ به سوی یک رشد سریع، فقرزدائی پرشتاب و جاگزین سازی کوکنار به پیش ببرد. پلان به زراعت که نیروی محرک بخش عمده رشد عمومی و ایستگاه فقر زدائی و غلبه بر کشت کوکنار است، تعلق دارد.
در پلان اولویت های امتعه وی طوری مرتب شده که هدف مصئونیت غذائی رشد عظیم صادرات و تأمین بازار داخلی در حال رشد سریع از نگاه خوراکه های متنوع کیفیت عالی را تأمین می نماید. درپلان، اولویت های فراگیر ضروری برای نیل به اولویت های امتعه وی بیان گردیده است. پلان با درک از محدودیت های منابع مالی و سرمایه بشری مقدم ترین اولویت ها د ر تمام سطوح را درنظر میگیرد. خلاصه، این پلان زراعتی قابلیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی را با رهمای کادر پیشتاز تأمین مینماید.

علی الرغم اولویت های زیاد، نیازمندی ها برای مساعدت تخنیکی، اعمار موسساتی، سازماندهی امتعه وی و دهقانی، کریدت و تمویل بسیار عظیم است. اما، اگر با اثر گذاری متوقعه از آن مقایسه گردد، متواضعانه میباشد. ما صمیمانه آرزو داریم، مساعی عظیمی ایکه برای ساختن این پلان بخرچ داده شده، منجمله سهم گیری بزرگ در فرایند هرگام که توسط مراجع داخلی و بین المللی صورت گرفت پلانی را بوجود آورده باشد که شور و اشتیاق ضروری برای اعتلای منابع انسانی، موسساتی و مالی و همچنان پشتیبانی آنهائی را که با قرار گرفتن در متن آنرا به تطبیق میگذارند و به پیروزی مبدل میسازند، برانگیزد. پاداش و تصور همه کسانیکه در ساختن پلان سهم گرفته اند، چنین میباشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده :

ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كوده ده

دلایل استفاده از مواد شیمیایی در تولید محصول:
كشاورزی كه با استفاده از بذور مرغوب به منظور بدست آوردن تراكم گیاهی مطلوب به میزان معینی اقدام به كاشت نموده است، زمانی به درآمد دست خواهد یافت كه هر گیاهچه تبدیل به یك گیاه سالم و بالغ شود و قادر به تولید با عملكرد بالا باشد. این مراحل رشد، مراحلی است كه علفهای هرز، حشرات و شرایط هوا بطور عمده می توانند در تولید محصول اثر بگذارند. گیاه در حال رشد برای بدست آوردن مقادیر لازمی از رطوبت و مواد غذایی سریعاً به سیستم ریشه ای قوی نیاز دارد. از این رو خاك بایستی حاصل خیر بوده و عاری از بیماریها و حشرات خاكزی باشد. علفهای هرز با محصول در حال رشد برای همان رطوبت، مواد غذایی موجود در خاك و نور خورشید به رقابت می پردازند قدرت رشد طبیعی علفهای هرز اغلب موجب می شود آنها از محصولات سبز شده در كاشت ردیفی و یك پارچه پیشی بگیرند علفهای هرز علاوه بر تقلیل عملكرد محصول، دشواری برداشت را افزایش می دهند و محصولات دانه ای را با بذور خود آلوده می سازند. علفهای هرز همچنین كیفیت محصولات علوفه ای خشك و تر را كاهش می دهند.

حشرات بخشی از مجموعه حیوانات هستند كه با انسانها در كسب غذا به رقابت می پردازند. میزان خسارات وارده از طرف حشرات در اغلب موارد یكی از وقاعی ثبت شده تاریخی در زمینه تلاش انسانها در تولید محصولات برای بدست آوردن غذا بوده است. در حالی كه تعدادی از حشرات سودمند بوده و برای تولید محصول حالت تكمیل كننده دارند، حشراتی كه مضر شناخته می شوند هر ساله میلیاردها دلار از ارزش غذایی را از بین می برند.
گذشته از این سالانه میلیونها دلار صرف مبارزه با حشرات می شود.

مواد شیمیایی مورد مصرف در كشاورزی ابزار فوق العاده ای برای مزارع مدرن می باشد. در كشاورزی كاملاً صنعتی برای مبارزه با حشرات هر ساله حدود نیم میلیون تن مواد شیمیایی مورد مصرف قرار می گیرد. مصرف سالیانه مواد شیمیایی برای كودهای تجارتی 50 میلیون تن و بیش از 2 میلیون تن برای مبارزه با علفهای هزر است. انواع زیادی از مواد شیمیایی مورد استفاده برای مبارزه با علفهای هرز و حشرات كه عموماً بدانها آفت كش اطلاق می شود، تابع بسیاری از مقررات محیطی و بهداشتی است.

انواع ماشینها:
مواد شیمیایی مناسب برای كشاورزی بایستی برای رفع یك نیاز مشخص مصرف شوند و جهت دستیابی به حداكثر بازده در قابل پول صرف شده در غلظت، زمان و میزان صحیح بكار رود. بنابراین ماشینهای پخش مواد شیمیایی عامل مهمی در مقدار پخش دقیق و به موقع انجام شدن می باشند.
تقسیم بندی ماشینها برای پخش مواد شیمیایی، متكی به دو شكل مایع و خشك است كه آنها پخش می گردند. مواد شیمیایی مایع معمولاً با یك رقیق كننده نظیر آب یا گازوئیل مخلوط می شوند و به صورت قطرات درشت یا ریز پخش می شوند. برخی از كودهای شیمیایی چون گاز آمونیاك تحت فشار بصورت مایع نگهداری می شوند و سپس بصورت بخار گاز بداخل خاك رها می شوند. مزیت پخش بصورت مایع است كه مواد شیمیایی فوراً در دسترس گیاه قرار می گیرد و هزینه رقیق كننده (چنانچه آب باشد) پایین است. مواد شیمیایی خشك با مواد بی اثری تركیب می شوند كه اجازه رها شدن آهسته تر ماده موثر را ممكن می سازند. این عمل می تواند موثر بودن مواد شیمیایی را طولانی سازد این مواد شیمیایی ممكن است به شكل دانه و یا برای گرد پاشی بصورت پورد خشك باشد.

الف-ماشینهای پخش مواد شیمیایی مایع:
سمپاش یكی از متداولترین ماشینهای مورد استفاده در پخش مواد شیمیایی مایع برای مبارزه با علفهای هرز و حشرات است. كودهای مایع همچنین می تواند فرموله گشته و بصورت مایع پاشیده شوند. نوع ماشین پخش مواد شیمیایی كشاورزی بر حسب روش تحویل، ماده شیمیایی كه قرار است پخش شود و فشار مورد استفاده تغییر می كند. سیستم تحویل ممكن است بطریق دست یا موتوری باشد كه بر دوش حمل می شود وسیله تراكتوری یا كشدینی (یدك كش) باشد یا بر روی كامیون شوار شود هواپیما یا هلی كوپتر باشد.
انواعی كه توسط دست به كار گرفته می شوند. عموماً محدود به اراضی كوچك می باشد كه عمل پخش با دیگر وسایل مشكل یا غیر عملی است. سمپاشیهای دستی ممكن است برای پخش سموم لكه ای كوچك بكار روند. برای مثال: علفهای هرز امتدادحصارها یا اطراف ساختمانها و نقاط كوچكی از مزارع بزرگ كه در آنجا تعداد علفهای هرز زیاد است.

ماشینهای سمپاش زمینی به چهار نوع اصلی تقسیم بندی می شوند.
1-كم فشار
2-پرفشار
3- مه پاش
4-بازگردشی
با وجود آنكه علفكش تماسی فتیله طنابی یك سمپاش نیست، اما جهت مبارزه با علفهای هرز مورد استفاده قرار می گیرد.

سمپاشهای كم فشار:
سمپاشهای كم فشار در فشارهای 20 تا 50 پوند بر اینچ مربع (kpn] (psi) 138 تا 345 كیلو پاسگال پركار می كنند. این سمپاشها بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرند و ماشینهای كشاورزی چند كاره می باشند. این بدلیل اجزاء مختلف تشكیل دهنده سمپاش است. كه نسبتاً ارزان بوده و برای مبارزه با علفهای هرز، حشرات و بیماریهای محصول مناسب دارد. این سمپاشها همچنین ممكن است جهت رنگ كاری و پخش بر روی دام به منظور مبارزه با حشرات و بیماریها تجهیز شوند. مایع پاشی در فشار پایین بخصوص برای مبارزه با حشرات و پخش علفكشهای پیش رویش و كودهای شیمیایی در تولید محصول مطابقت دارد (سمپاشهای كم فشار برای پخش ممكن است به ادوات خاك ورزی ثانویه و ردیفكارها ضمیمه گردند.

این عمل اجازه نفوذ تدریجی مواد شیمیایی را در طول زمان كاشت و یا قبل از آن بداخل خاك می دهد. كولیتواتور ردیفی را می توان برای افزودن بر میزان موثر بودن آن در مبارزه با علفهای هرز پس رویش و حشرات به وسایل پخش كم فشار مجهز نمود. سمپاشهای كم فشار در زمان مصرف كود آمونیاك مایع به خاطر اینكه با خاك آمیخته شوند. بلافاصله قبل از هرس دیسك یا كولتیواتور مزرعه ای مورد استفاده قرار می گیرند بدین ترتیب از اتلاف حاصل از تبخیر جلوگیری به عمل می آید.
با افزایش استفاده از كشت بدون خاك ورزی و حداقل خاك ورزی، بكار گیری ماشینهای كاشت شبیه به همراه سمپاش كم فشار برای پخش علفكشهای تماسی ضرورت دارد. تبدیل به كشت بدون خاك ورزی به معنای جای گزینی سمپاش و علف كشی تماسی به جای تعدادی از ادوات خاك ورزی اولیه و ثانویه است كه عموماً به منظور مبارزه به علفهای هرز مورد استفاده قرار می گیرد.

سمپاشهای پرفشار:
سمپاشهای پرفشار از نظر ساختمان شبیه سمپاشهای كم فشار می باشند. اما فشارهای بیش از psi100[ kps689] كار می كنند. در زمان پخش قارچ كشها و حشره كشها، فشار زیاد، نیروی محركه لازم را برای نفوذ كاملتر به داخل برگهای درختان پونش موی حیوانات و درز ساختمانها فراهم می كند. نازلهای مه پاش می توانند با این سمپاش ها به كار روند. این سمپاشها بدلیل داشتن پمپ مخصوص و تجهیزات پیشرفته كه می توانند فشار زیاد را تحمل كنند. نسبت به سمپاشهای كم فشار قیمت بیشتری دارند.

مه پاشها:
مه پاشها نوعی از سمپاش كم فشار می باشند. ماشین مه پاش از یك پمپ كم فشار و نازلهای پخش برای هدایت حشره كش به محل خروج جریان هوای پنكه قفس سنجابی استفاده می كند. هوا از طریق پنكه ذرات مه ای را بوجود می آورد كه آن ذرات را در روزهای آرام و ساكت تا مسافت قابل ملاحضه ای با خود می برد. جهت ذرات مه ماه می تواند توسط وضعیت خروجی هوا كنترل شود. بعلت موثر بودن عملیات ماه پاشی هنگام استفاده صحیح و پایین بودن قیمت اجزاء آن این سمپاش وسیله مناسبی رای دامپروران می باشد ذرات مه می تواند بدون اذیت كردن دامها بر روی آنها هدایت شود. ذرات مه برای سمپاشی ساختمانها و جایگاههای پروار بندی به منظور مبارزه با حشرات بالدار و تیتو پخش بر روی بیشه های كنار جاده ها و امتداد حصارها برای مبارزه با علفهای هرز در زمانیكه باد بردگی مسئله ساز نباشد بكار می رود. میزان تخلیه به تعداد، اندازه، نازلها و سرعت حركت بستگی دارد.

سمپاش دهنده نوع مهم دیگری از مه پاش است كه در باغهای میوه مورد استفاده قرار می گیرد. این سمپاش بصورت كشیدنی بزرگ یا كامیون سوار است و به پنكه پرظرفیتی مجهز شده كه توسط توان دهی (PTO) تراكتور یا بوسیله یك موتور احتراق داخلی به گردش در می آید. دستگاه سمپاش، هوایی را با سرعت بیش از 100 مایل بر ساعت (mi/h) [161 كیلومتر بر ساعت (km/h)] تولید می كند. نازلهای پخش، محلول آفت كش را بدرون جریان هوایی كه دارای حركتی سریع است تزریق می كنند. ذرات مه تشكیل شده بر اثر این عمل، زمانی كه سمپاش های متداول باغی كنترل باد بردگی بسیار دشوار است. از این رو این نوع سمپاشها برای محصولات مزرعه ای مناسبت دارد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سم پاشهای مزرعه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سم پاشهای مزرعه دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سم پاشهای مزرعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سم پاشهای مزرعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سم پاشهای مزرعه :

سم پاشهای مزرعه
هر ساله حدود 25 تا 35 درصد كل محصولات كشاورزی دنیا توسط حشرات، علفهای هرز و عوامل بیماری زای گیاهی از بین میرود و این رقم در صورت عدم مبارزه تا 80 درصد افزایش می یابد. طبق گزارش منابع وزارت كشاورزی میزان خسارت سالیانه آفات در ایران به حدود 30 درصد می رسد. با توجه به این مطالب فوق، زوم مبارزه با آفات ضروری است، به خصوص این كه هزینه مبارزه در هر هكتار در مقایسه با افزایش راندمان تولید ناچیز می باشد (در حدود   تولید اضافی). بنابراین اقدام به این امر، از نظر اقتصادی كاملاً مقرون به صرفه است.

سم پاشهای مزرعه وسایلی هستند كه از آنها برای پخش مواد شیمیایی، به منظور كنترل انواع مختلف حشرات، عوامل بیماری زای گیاهی و دفع علفهای هرز استفاده میشود.

ساختمان یك سم پاش
سم پاشها ممكن است دارای اجزاء مهم و مشابه زیر باشند (شكل 1-20).
1-مخزن سم
2-بهم زن
3-پمپ
4-شیر تنظیم فشار یا سوپاپ اطمینان
5-فشار سنج
6-صافی ها
7-بوم (لوله حامل نازل)
8-لوله های فلزی و لاستیكی
9-سوپاپ ها یا شیرهای كنترل جریان سم
10-نازل ها یا افشانك ها
11-شاسی

مخزن سم
در داخل مخزن، سموم آماده شده (به صورت مایع) ریخته میشود. مخزن سم پاش ها باید دارای مشخصات زیر باشد:
1-دارای ظرفیت كافی باشد.
2-به آسانی پر شود وتمیز گردد.
3-در مقابل فرسودگی مقاوم باشد.
4-شكل مخزن طوری باشد كه مخزن به آسانی سوار شده و مایع داخل آن به طور موثر بهم زده شود.

جنس مخزن معمولاً از فولاد گالوانیزه، فولاد ضد زنگ، آلومینیوم و پلاستیك نشكن است. بهترین جنس مخزن از فولاد ضد زنگ است. مخازنی كه از این جنس ساخته می شوند گران ترین نوع مخزن می باشند.
در بالای مخزن دهانه نسبتاً بزرگی وجود دارد كه مجهز به قیف صافی دار است. این دهانه توسط سرپوشی بسته نگهداری میشود. برای پر كردن مخزن، كنترل وتمیز كردن داخل آن از دهانه مخزن استفاده میشود. ظرفیت مخازن در انواع و مدلهای مختلف متفاوت است و ممكن است از حدود 20 تا 200 لیتر یا بیشتر تغییر كند. یك دریچه تخلیه در كف اغلب مخازن تعبیه میشود كه بتوان در موقع تمیز كردن مخزن مواد داخل مخزن را از طریق آن تخلیه نمود.

بهم زن
چون بعضی از سموم در آب حل نمی شوند، و ته نشین می گردند، برای به تعلیق درآوردن ذرات سم لازم است، مایع بهم زده شود. بدین دلیل اكثر سم پاشها دارای نوعی بهم زن هستند. بهم زن مكانیكی عبارت از صفحات فلزی یا پرده های ضد زنگ و مقاوم است كه بر روی یك محور دوار كه نزدیك به ته مخزن قرار گرفته است، سوار شده اند. این محور در هنگام كار معمولاً با سرعت 100 تا 200 دور در دقیقه می چرخد و موجب بهم خوردن مایع می گردد در بعضی از سمپاشهای موتوری، از بهم زن هیدرولیكی استفاده میشود. در این نوع بهم زن قسمتی از مایع از طریق لوله ای مشبك نزدیك به ته مخزن با فشار پمپ دوباره وارد مخزن می گردد. این عمل موجب بهم خوردن مایع داخل مخزن میشود.

پمپ
پمپ سم پاش یك قطعه بسیار ضروری برای هر نوع دستگاه سم پاش محسوب میشود و  وظیفه آن تبدیل انرژی مكانیكی به جریان مایع سم و تامین فشار مورد نیاز می باشد. برای انتخاب هر پمپ، باید حجم، استحكام و توانایی ایجاد فشار آن در نظر گرفته شود.
پمپ هایی كه در سم پاشهای امروزی به كار می روند عبارتند از:
1-پمپ های پیستونی (ساده و موتوری)
2-پمپ های دیافراگمی
3-پمپ های پره ای
4-پمپ های چرخ دنده ای
5-پمپ های غلتكی
6-پمپ های سانتریفوژی
پمپ پیستونی ساده
این پمپ از یك استوانه و یك پیستون كوچك كه در داخل استوانه قرار گرفته است، تشكیل میشود. این پمپ دارای سوپاپی است كه خروج هوا را از پمپ ممكن می سازد و از ورود هوا به داخل استوانه به صورت برگشت جلوگیری می كند. پمپ های پیستونی ساده بیشتر در سم پاشهای دستی، پشتی و چرخدار غیر موتوری مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ های پیستونی موتوری
ساختمان كلی این پمپ ها شامل یك و معمولاً دو تا سه سیلندر و پیستون و ضمایم مربوطه است سیلندرهای پمپ های چند سیلندری، ممكن است به طور عمودی پهلوی یكدیگر یا روبروی هم به طور افقی یا خوابیده قرار گرفته باشند. برای به كار انداختن این پمپ ها از محور توان دهی تراكتور، موتور تیلر یا موتور كوچك جداگانه ای كه روی پمپ نصب میشود، استفاده می گردد.

حركت رفت و برگشت پیستون ها از طریق میل لنگ و دسته پیستون ها تامین می گردد. دسته پیستون ها به میل لنگی كه داخل محفظه پر از روغن قرار گرفته متصل می شوند و حركت دورانی میل لنگ (از طریق دسته پیستون ها) باعث رفت و برگشت پیستون ها می گردد. در موقع پایین رفتن هر یك از پیستون ها (تنفس) سوپاپی كه به مخزن سم متصل است باز شده و هنگام بالا آمدن پیستون (تراكم) سوپاپ مذكور بسته میشود و سوپاپ خروجی باز گردیده و مایع سم با فشار وارد محفظه فشار میشود.

محفظه فشار، كپسول فلزی مقاومی است كه مایع تحت فشار را درون خود ذخیره می كند. چون حركت پیستونها و خروج مایع سم به طور متناوب انجام می گیرد لذا محفظه فشار با ذخیره مایع سم فشرده شده باعث پخش یكنواخت سم می گردد.
روی محفظه فشار یك یا دو شیر خروجی قرار دارد كه به لوله های لاستیكی سم پاش متصل است، همچنین فشار سنجی روی محفظه نصب شده تا میزان فشار درون آن را نشان دهد.

برای جلوگیری از تركیدن محفظه فشار، یك سوپاپ اطمینان روی لوله خروجی نصب شده است تا چنانچه فشار از حد لازم بیشتر شد یا در موقع كار پمپ، شیرهای خروجی بسته بود، سوپاپ در اثر فشار باز شده و مایع مجدداً به مخزن اصلی برگردد.
فشار تولید شده از پمپ بسته به تعداد سیلندر و توان موتور تا حدود 30 تا 50 اتمسفر می رسد و مقدار سمی كه پاشیده میشود بین 26 تا 227 لیتر در دقیقه است.

پمپ دیافراگمی
عمل پمپ كردن در پمپ دیافراگمی به وسیله حركت یك دیافراگم قابل انعطاف به وجود می آید. وقتی دیافراگم به طرف پایین حركت می كند مایع از طریق سوپاپ ورودی به داخل محفظه بالای دیافراگم كشیده میشود وهنگامی كه دیافراگم به طرف بالا میرود، مایع داخل محفظه، با فشار از طریق سوپاپ خروجی خارج می گردد.

پمپ پره ای
این نوع پمپ دارای یك چرخ دنده لاستیكی (لاستیك نئوپرین ) با پره های قابل انعطاف می باشد كه روی یك محور دوار سوار شده است. محفظه پمپ موجب فشرده شدن پره ها می گردد. با چرخش محور دوار، پره ها هم به چرخش در می آیند و باعث پمپ كردن مایع می شوند.

پمپ چرخ دنده ای
در این نوع پمپ یك جفت چرخ دنده در داخل محفظه بسته كار می كند. امروزه از این پمپ ها كمتر در سم پاشها استفاده میشود زیرا میزان فرسودگی این پمپ ها در مقابل مایعات سم زبر و ساینده بسیار بالاست. پمپ های چرخ دنده ای قابل تعمیر نیستند و پس از خراب شدن، باید تعویض شوند.

پمپ غلتكی
این نوع پمپ دارای یك استوانه دوار است كه شیارهایی در سطح خارجی داشته و غلتكهایی تقریباً به طور آزاد در داخل این شیارها قرار می گیرند. شیارها به غلتكها اجازه می دهند تا درون محفظه ای خارج از مركز چرخش كنند. موقعی كه غلتكها از جلو دهانه ورودی پمپ عبور می كنند فضای بین آنها و دیواره محفظه بیشتر شده و مایع داخل محفظه می گردد. مایع داخل شده، بین دو غلتك قرار گرفته و به طرف دهانه خروجی برده میشود. با نزدیك شدن غلتكها به دهانه خروجی، فضا كاهش یافته و مایع از داخل پمپ به خارج رانده میشود.

پمپ سانتریفوژی
امروزه پمپ های سانتریفوژی معروفیت بیشتری پیدا كرده اند و بیشتر در سم پاشها استفاده می شوند. این پمپ ها می توانند انواع سموم به خصوص سموم زبر و ساینده را پمپ كنند.
پمپ های سانتریفوژی دارای طول عمر زیادی هستند و در ظرفیت های گوناگون وجود دارند (شكل 4-20).
شیر تنظیم فشار یا سوپاپ اطمینان
شیر تنظیم فشار كه سوپاپ اطمینان نیز نامیده میشود روی سمپاشهایی كه با فشار زیاد و مداوم كار می كنند قرار دارد. با تنظیم این شیر، فشار مورد نیاز برای انجام هر نوع سمپاشی (در حد ظرفیت پمپ) را می توان تامین كرد. در پمپ های با فشار زیاد، از این سوپاپ به عنوان یك وسیله ایمنی نیز استفاده میشود، در صورتی كه فشار پمپ بیش از حد معین بالا رود، شیر یا سوپاپ باز شده و با خارج كردن فشار زیادی، مایع اضافی را از پمپ به مخزن بر می گرداند.

فشار سنج
یك فشار سنج كه فشار دستگاه را (در حد فشار پمپ) نشان می دهد در قسمت مایع تحت فشار قرار دارد. فشار سنج، شخصی را كه با سم پاش كار می كند متوجه فشار ایجاد شده در دستگاه كرده و او را در تنظیم شیر تنظیم فشار در به دست آوردن فشار مورد نیاز راهنمایی می كند.
صافی ها
صافی ها معمولاً در سه قسمت سم پاشها به كار می روند. این صافی ها عبارتند از:
1-صافی مخزن
2-صافی لوله
3-صافی نازل ها
صافی مخزن عبارت است از یك توری با شبكه نسبتاً درشت كه در هنگام پر كردن مخزن سم، برگهای ریز و سایر مواد خارجی درشت را می گیرد.
صافی لوله برای جلوگیری از ورود ذرات زنگ، براده، شن یا سایر مواد خارجی به پمپ و ممانعت از صدمه زدن به آن به كار میرود. محل صافی بستگی به نوع پمپ دارد.
صافی نازل مواد ریزی را كه موجب مسدود شدن نازل می شوند از مایع سم جدا می كند.
بوم  (لوله حامل نازل)

در سم پاشهای تراكتوری و هواپیماهای سم پاش، بوم عبارت از لوله افقی طویلی است كه در فواصل معین روی آن نازل ها قرار می گیرند. طول بوم حدود 5/4 تا 24 متر است. بوم ممكن است از جنس فلز ضد زنگ یا نوعی پلاستیك مقاوم ساخته شود. بوم سم پاشها معمولاً از سه قسمت ساخته میشود، یك قسمت در وسط و دو قسمت در طرفین. قسمتهای بوم به وسیله لوله های كوتاه لاستیكی یا پلاستیكی به یكدیگر متصل می شوند. قسمت مركزی بوم معمولاً ثابت است. دو قسمت انتهایی از طریق اتصال های قابل انعطاف  به قسمت مركزی متصل می شوند و به طور عمودی و افقی حمایت می گردند.

قسمتهای انتهایی به طرف جلو، عقب یا بالا تا می شوند. بعضی از بومهای كوتاه یك قسمت دارند و بعضی دیگر از دو قسمت كه در مركز به یكدیگر متصل شده اند، تشكیل می شوند. در سم پاشهای بسیار بزرگ طول بومها به 24 متر می رسد، لذا این بومها از پنج قسمت تا شونده تشكیل شده اند. بومها معمولاً در جهت عمودی قابل تنظیم هستند و ارتفاع آنها (از سطح زمین) در حدود بین 50 تا 180 سانتیمتر، برای سم پاشی گیاهان با ارتفاع های مختلف تغییر می كند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید