مقاله توسعه پایدار کشاورزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله توسعه پایدار کشاورزی دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه پایدار کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توسعه پایدار کشاورزی

مقدمه 1

تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی. 2

اهمیت توسعه روستایی. 6

توسعه روستایی بعد از جنگ جهانی دوم 8

مفاهیم و تعاریف توسعه کشاورزی. 11

نقش کشاورزی در توسعه روستایی. 18

منابع. 21

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله توسعه پایدار کشاورزی

1-         ارتباط جمعی و توسعه روستایی، تألیف: دکتر مهدی محسنیان راد

2-         برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی، نویسنده: آورم بن دیوید- وال، مترجم: عباس حکیمی

3-         ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه، تألیف: دکتر اسدالله زمانی پور

4-         توسعه اقتصای در جهان سوم، نویسنده: مایکل تودارو، مترجم: دکتر غلامعلی فرجادی

5-         جامع شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی در ایران، تألیف: دکتر مصطفی ازکیا

6-          ره یافتهای مشارکت در توسعه روستایی ، مترجم : منصور محمدنژاد

7-         مجله اقتصادی کشاورزی، سال 73، شماره های 8-

8-         مسائل توسعه روستایی، مترجم: ابوالحسن سروقد مقدم

9-         مشارک مردمی در توسعه روستایی، مترجمان: جواد محمد قلی نیا و سعید غلامرضایی

10-     نقش خانواده های روستایی و تخصیص منابع در توسعه، مترجم: غلامحسین صالح نسب

مقدمه

رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکانپذیر خواهد بود. بر همین اساس، بخش کشاورزی در کلیه برنامه های توسعه کشور از اولویت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار داشته است

تنوع بسیار گسترده شرایط سرزمین، از نظر آب، هوا، خاک، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه های نیروهای انسانی در کشاورزی و … همه و همه دلالت بر ظرفیتها و امکانات بالقوه و بالفعل وسیعی دارد که قلب هر کسی را که برای این آب و خاک و این مردم می تپد و هیجان می آورد و بهره برداری از این منابع لایزال خدادادی را برای بهبود شرایط زندگی نسل های کنونی و آینده این سرزمین به صورت آرزویی در دسترس ولی مستلزم تلاش فراوان جلوه می دهد

فرآیند توسعه ملی دو بعد است و یا به عبارت دیگر از دو مرحله می گذرد: مرحله تشکیل دولت و مرحله انسجام ملت. تشکیل دولت عمدتا دارای ویژگی فیزیکی و زیر بنایی است مانند ساختمان شبکه های حمل و نقل، ایجاد دیوانسالاری های مدرن کشوری و نظامی و برقرار کردن نظام های داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهایی است که جنبه ارتباطی و اطلاعاتی دارد، مانند تغییر نظام های ارزشی و تغییر ساختارهای اجتماعی و گروهی. وجه مشترک هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به کار اندختن استعدادها و امکانات در جهت تعالی، بهزیستی و رفاه افراد جامعه است که اصطلاحا آن را فرآیند توسعه می نامند

در واقع بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصاد کشور است که تأمین کننده حدود 4/1 تولید ناخالص ملی، 3/1 اشتغال، بیش از 5/4 نیازهای غذایی، 3/1 از صادرات غیر نفتی و حدود 9/10 نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. توسع بخش برطرف نشود، سایر بخش ها به شکوفایی و توسعه، دست نخواهد یافت

 تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی

برای توسعه روستایی یک تعریف قابل قبولی که مورد پذیرش همه علمإ مربوط در سطح جهانی باشد ارائه نشده است. و لذا مفهوم توسعه روستایی در چهار چوبی تقارب و وسیع به کار برده می شود. گروهی توسعه روستایی را مانند توسعه ملی تعریف کرده اند و عده ای نیز بر مفهوم توسعه محدود به منطقه و محیط روستایی تأکید دارند، از این جهت توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم و یک پدیده و یک استراتژی و یک دی سیپلین مورد توجه قرار گرفته است و می تواند ابراز شود. توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم اشاره ضمنی به عمران کلی مناطق روستایی با نظر اصلاح کیفیت زندگی مردم روستایی دارد. در چهار چوب این مفهوم توسعه روستایی یک امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدی بوده که در برگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن یعنی صنایع دستی و صنایع روستایی، زیر بناهای اقتصادی اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و بالاتر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی می باشد. توسعه روستایی به عنوان یک پدیده نتیجه عکس العمل ها و واکنش ها بین عوامل مختلف فیزیکی، تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی است

توسعه روستایی بعنوان یک استراتژی جهت اصلاح و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی یک گروه ویژه روستایی یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی طراحی می شود وبالاخره توسعه روستایی بعنوان یک دی سیپلین عبارت از برخورد و واکنش بین علوم کشاورزی، علوم اجتماعی، مهندسی و مدیریت می باشد. در واقع توسعه روستایی در طبیعت خود مجموعه چند دی سیپلین است

در هر حال توسعه روستایی فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محیط روستا است. تاکنون تعاریف مختلفی از توسعه روستایی توسط متخصصین و کارشناسان و سیاستمداران بیان شده است که در اینجا جهت آشنایی بیشتر با موضوع به شرح برخی از آنها اکتفا می شود

میسرا معتقد است که توسعه روستایی دیگر صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست. همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نمی باشد که با تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازمندیهای اولیه و اساسی انسانی مرتفع گردد بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج انسانی را شامل می شود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانیهای ساختاری موجود غالب سازی ناتوانیهایی که آنها را در اسارت شرایط نامساعد زندگیشان نگه داشته است

این طیف شهر نشینی را نیز شامل می گردد به این ترتیب منظور و هدف توسعه روستایی گسترده است و شعاع عمل و نتایج آن از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد می باشد. با این همه کاری است که باید صورت گیرد

بنابر این میسرا توسعه روستایی را از دیدگاه وسیعی مورد بررسی قرار داده و توجه خود را بر پرورش روستائیان و توانا ساختن آنها معطوف می دارد تا بتوانند خود در شرایط نامساعد زندگی خویش تغییر بوجود آورند

دکتر ازکیا توسعه روستایی را بهبود شرایط زندگی توده های قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن آنها می داند. البته بهبود شرایط زندگی توده های روستایی با افزایش تولید و درآمد و بهبود سطح زندگی آنها میسر است

آلبرت واترسون توسعه و عمران روستایی را یک فعالیت چند بخشی مرکبی می داند که شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیلات اجتماعی برای هر فرد روستایی می باشد. او از اهداف نخستین توسعه روستایی سخن به میان آورده و معتقد است که هدف نخستین توسعه کشاورزی معمولا افزایش رشد تولیدات کشاورزی است در حالیکه هدف نخستین عمران روستایی تقویت رفاه مادی و اجتماعی جمعیت روستایی که غالبا شامل کشاورزان فقیر و برخی مواقع شامل کارگردان بی زمین کشاورزی و سایر افراد در مناطق روستایی می باشد

البته نامبرده توسعه کشاورزی و خودکفایی در کشاورزی را کلید خودگردانی عمران روستایی پایدار می داند و معتقد است که اگر قرار است برنامه های عمران روستایی پایدار بماند باید کشاورزی پیوسته حامی و پشتیبان آن باشد

بانک جهانی توسعه کشاورزی را یک استراتژی می داند که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم بویژه روستائیان فقیر طراحی شده و اجرا می گردد. این فرآیند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند. این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش نشینان و کشاورزان بی زمین است

بانک جهانی معتقد است که چون توسعه روستایی قصد تقلیل فقر را دارد بنابر این باید به طور وضوح طوری طراحی و اجرا گردد که تولیدات را افزایش داده و قدرت تولیدی روستائیان را نیز بالا ببرد

بانک جهانی بر اهداف توسعه روستایی نیز تأکید دارد و آن را شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و بالا بردن درآمد برای روستائیان و همچنین تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، مسکن، آموزش و پرورش و بهداشت می داند

پروفسور جرج اکسین عمران روستایی را چیزی بالاتر از قول آنجام وعده نیکوی افزایش باروری و بازدهی کشاورزی و ایجاد رونق در بخش کشاورزی می داند. توسعه روستایی از دیدگاه او عبارتست از اعلام وعده ارزشمند افزایش شخصیت و اعتبار زندگی روستایی و تغییر زارع از یک روستایی فقیر به یک کشاورزی مترقی و علمی و در همان حال تهیه کیفیت بالاتر زندگی، تغذیه بهتر و عرضه منظم و بیشتر مواد غذایی برای ساکنان شهرها با قیمت ارزانتر می باشد. این همان قول بهتر کردن شرایط زندگی انسانها در محیط روستا است

ژولیوس نیرره توسعه و عمران روستایی را به معنی سرمایه گذاری و به کار بدن تکنولوژی در روستاها می داند اما مهمتر از این او توسعه و عمران روستایی را یک مسئله و موضوع سیاسی مهم نیز می شمارد و آن را وظیفه و کار اصلی دولت ها تلقی می کند. در جایی دیگر نیرره توسعه روستایی را به معنی برآوردن احتیاجات اساسی مردم روستاها می داند. او معتقد است که چنانچه به امر انجام توسعه روستایی متعهد و مصمم باشیم توسعه روستایی به خودی خود روشها و ترتیب انجام امور و اولویت ها را مشخص ساخته و فی الجمله تمام زمینه ها و جنبه های مربوط به تلاشهای دولت و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. اما نکته بسیار مهمی که نیرره در امر توسعه روستایی بر روی آن تاکید دارد این است که ولی معتقد است که نباید در خصوص افزایش تولید در روستاها خیلی وسواس و نگرانی نشان داده و حساس باشیم زیرا روستاها هم اکنون هم اضافه تولید دارند چیزی که هست اضافه تولید آنها به وسیله عوامل و مرکز قدرت شهری از دست آنها خارج می شود. از این رو عمران و توسعه روستایی یعنی معکوس کردن جریان سنتی ثروت و سرمایه از روستاها به طرف شهرها و قرار دادن ثروتها در کانالهایی که منافع آن به جیب کارگران و روستانشینان بود همان کارگران و کشاورزان و روستانشینانی که ثروتهای مذکور را با دستها و مغزهای خود تولید کرده اند

به طور کلی توسعه روستایی یک فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده قرا دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیر بنایی، نهادها و سازمانها، سیاست های دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است. این فرآیند علاوه بر رشد اقتصادی درگیر تغییرات در طرز تلقی و در بسیاری موارد حتی شامل تغییر در عادات و اعتقادات مردم می باشد. فرآیند توسعه روستایی در برگیرنده تمامی قدمهای تغییر است که به وسیله آن یک سیستم اجتماعی روستایی از شرایط زندگی که غیر مطلوب به نظر می رسد به طرف شرایط مطلوب مادی و روحی حرکت می کند

با توجه به تعاریف فوق شاید بتوان گفت که توسعه روستایی به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنها در روشهای تولیدی و سازمانها و موسسات اقتصادی بلکه تغییر در زیربناهای اجتماعی و سیاسی و همچنین تغییر شکل در روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می شود که نتیجه آن افزایش رضامندی اقتصادی مردم روستایی است

در تعاریف فوق هر یک از متخصصین و کارشناسان بسته به نظر خاص خود بر مفاهیم، اهداف. استراتژی ها و روشهای اجرائی و اهمیت توسعه روستایی تاکید کرده اند و برخی نیز معیارهایی جهت ارزشیابی عمران روستایی ارائه نموده اند. درهر صورت کسانی که ادعای عمران و توسعه روستایی و داعیه حل مشکلات پیچیده آن را دارند باید حداقل تعهد اساسی به یک چارچوب ارزشی را داشته باشند. این چارچوب ارزشی دارای چهار بعد اساسی به شرح زیر است

1-         برابری دسترسی مردم روستایی به منابع اقتصادی

2-         حقوق برابر سیاسی. اجتماعی، فرهنگی برای همه ساکنین روستایی

3-         شرکت واقعی مردم در تمام تصمیمات مربوط به امور اجتماعی، رفاهی، سیاسی، اشتغال و غیره

4-    خاتمه دادن به افتراق کارفکری و کار دستی و عملی و به کارگیری تکنولوژی مناسب بار این منظور. در خصوص مسائل و موارد فوق هیچگاه ابهامی نباید وجود داشته باشد

 این تعهد به گفته ویگ ناراجا پونا شرط اولیه برای پاسخگویی مترقیانه پابرجا و عمیق انسانی و اقتصادی موجود در روستاهاست. البته انجام این کار مستلزم وجود دولتمردانی متعهد

و متفکرینی شایسته و راست اندیش و تخصصین پر تلاش می باشد که با قدرت سیاسی و فکری و اقتصادی که دارند تغییرات ضروری را فراهم کرده و راه حلهای مناسب را برای حل مشکلات واقعی عمران روستایی که امروز کاملا شناخته شده است ارائه دهند

اهمیت توسعه روستایی

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت علفهای هرز و كنترل آن در شرایط دیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت علفهای هرز و كنترل آن در شرایط دیم دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت علفهای هرز و كنترل آن در شرایط دیم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت علفهای هرز و كنترل آن در شرایط دیم

مقدمه: تعریف علف هرز
ویژگیهای خاص علف هرز
طبقه بندی علف هرز
راههای انتشارو هجوم علف هرز
نحوه خسارت
مبارزه باعلفهای هرز در دیمزارها
تعریف علف هرزومشخصات واهمیت ان
زمان مبارزه
پیشگیری از ورود علف هرزبه مزرعه
نحوه مبارزه شیمیایی وفیزیكی
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت علفهای هرز و كنترل آن در شرایط دیم

كوچكی،ع وسر مد نیا،جنبه های فیزیولوژی رزاعت دیم،(تا لیف: یو،اس،گوپتا)

كاظمی،ح،اصول دیمكاری،انتشارات دانشگاه تبریز

كوچكی،ع.ك،ج،برنگل-(ترجمه دكترمحمد حسن راشد محصل)

ع،كوچكی،ع-بهزراعی وبه نژادی درزراعت دیم تالیف : یو،اس،گوپتا

رستگار،محمد علی،دیمكاری

معمولاًد وتعریف برای علف هرز وجوددارد: علفهای هرز به عنوان گیاهانی هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلی خود میرویند ودرتعریف دیگرعلفهای هرزرابه عنوان گیاهانی كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفی میكنند

طبق تعریف اول: بین علفهای هرزواقعی و گیاهانی كه تنها مزاحمتهای اتفاقی به وجود می اورند تفاوت چندانی وجود ندارد

مثلاً اگردر مزرعه سویا گیاه ذرت پیدا شد مطمئناً ذرت درغیر مكان خودبه طور ناخواسته روئیده است.اما هیچگاه خسارتی راكه علفهای هرزی مثل پیچك وتوق دارند نمی توانند داشته باشند

براساس تعریف دوم: اگر بتوان كاربردی برای علف هرزیافت ان گیاه دیگر علف هرزمحسوب نمیشود. درواقع قیاق كه یكی ازبدترین علفهای هرزدنیا شناخته شده به عنوان یك گیاه علوفه ای واردامریكا شد ولی این مانع از پراكنش ان به میلیونها هكتار اززمینهای زراعی با ارزش به عنوان یك علف هرز مزاحم نشد

ویژگی هایی كه علف هرز رااز گیاهان دیگر متمایز میكند

تولید بذر فراوان- حفظ قوه نامیه بذرها- توانایی دراشغال سریع مكانهایی كه بشر درانها دست برده است

پس علف هرز گیاهی است رقیب؛ مقاوم ومضر كه باعث ایجاد اختلال درفعا لیت های بشر شده است

طبقه بندی علفهای هرز

طول دوره زندگی

نوع زندگی

ساختمان ظاهری

طول دوره زندگی

به طوركلی دوره زندگی یك گیاه عبارت است از مدت زمانی كه ازجوانه زنی شروع شده وپس از ریشه دادن و تغذیه و رشد و تولید مثل ودر نهایت ازبین رفتن ان پایان میپذیرد

وبر این اساس علفهای هرز را به سه گروه: یكساله، دوساله وچند ساله تقسیم می كنند

گونه های یك ساله: مثل شقایق كه كمتر از1 سال مثلاً از طریق گرمای زیاد از بین می روند

گونه های دوساله: مثل شنگ و هویج وحشی.كه در سال اول تولید بذروگسترش ریشه هاوذخیره مواد غذایی در خود ودر سال دوم تولید گل

گونه های چند ساله: طول دوره زندگی بیش از2 سال ولی هرساله بعد از تولید مثل از بین نمی روند. علاوه بر بذر به وسیله طوقه وغده وپیازو….. تكثیر میابند

شكل ظاهری

علفی، خشبی، راست، پیچان

علفی: اندامهای هوایی چوبی نبوده ونرم است كه هر ساله از بین میروند

خشبی:اندامهای هوایی چوبی بوده كه هرساله جوانه زده وگل میدهند ولی نوع یكساله هیچگاه مجدداً جوانه زنی نخواهد كرد

راست وپیچان: بدون اتكا به گیاه دیگر رشد كرده ویا اینكه برای رشد نیاز به قیم دارند

راههای انتشاروهجوم علف هرز

دردرجه اول كشاورزان عامل اصلی الودگی مزارع به علفهای هرز هستند. مشخص ترین راه ورود به یك مزرعه ازطریق استفاده ازبذر الوده است كه با استفاده ازبذرهای گواهی شده میتوان این مشكل را حل كرد. استفاده از كودهای گوسفندی درحالی كه در مناطق الوده چرا كرده باشندو درصورتیكه خوب پوسیده نشده باشند باعث انتقال بذرالوده به مزارع دیگرخواهدشد

علفهای هرزی كه درحاشیه مزرعه هستند نیز منبعی برای انتقال الودگی به قسمتهای دیگر مزرعه است. تاخیردرعملیات شخم وبرداشت نیزباعث الوده كردن مزرعه خواهد شد

نحوه خسارت

علفهای هرزبا روئیدن در دیمزارها مستقیماً ایجاد خسارت كرده وبا گسترش ریشه وساقه وبرگ خود قسمتی از محل رشد گیاهان زراعی رااشغال می كند.این رقابت ازنظراب-نور-موادغذایی می باشدوبه این طریق شرایط محیطی را به نفع خود تغییرمیدهد درضمن علف هرز پناهگاه مناسبی برای افات وبیماری میباشد وبه این ترتیب علف هرز در افت وكیفیت محصول تاثیرخواهد داشت

مبارزه با علفهای هرز در دیمزارها

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه¬های روغنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه¬های روغنی دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه¬های روغنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه¬های روغنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه¬های روغنی :

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی گیاه کلم بروکلی به صورت لاتین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی گیاه کلم بروکلی به صورت لاتین دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی گیاه کلم بروکلی به صورت لاتین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی گیاه کلم بروکلی به صورت لاتین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی گیاه کلم بروکلی به صورت لاتین :

Broccoli, Brassica oleracea, is an herbaceous annual or biennial grown for its edible flower heads which are used as a vegetable. The broccoli plant has a thick green stalk, or stem, which gives rise to thick,

leathery, oblong leaves which are gray-blue to green in color. The plant produces large branching green flower heads covered with numerous white or yellow flowers. Broccoli can be annual or biennial

depending on the variety and can grow to 1 m (3.3 ft) in height. Broccoli may also be referred to as sprouting broccoli and likely originates from the Mediterranean although the exact location has not been

determined.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

هرس کردن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 هرس کردن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد هرس کردن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي هرس کردن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن هرس کردن :

هرس کردن

هرس در درخت خرما 2ص

هرس سیب 2ص

هرس كردن در ختان زیتون 4ص

هرس كردن در ختان زیتون

به تعداد نظریه های گوناگون در مورد هرس كردن ،شیوه های مختلف هرس وجود دارد.از اطلاعات ذیل می توان فقط به عنوان راهنما استفاده كردودر مورد فواید روش های مختلف هرس كردن واحتیاجات شیوه های گوناگون برداشت محصول به هرس بایستی فایل و بررسی نمود.هرس بیش از حد در میان باغداران بدون تجربه مرسوم است.

*وقتی ارتفاع درخت به300میلیمتر تا 600میلیمتری رسید، شاخه هاییكه از زیر 300 میلیمتر شروع به رشدمی كنند حذف كنید.

*شاخه هاییكه از بالای 300میلیمتری رشد می كنند ،شاخه های اصلی هستند بایستی نصف آنها را قطع نمود تا رشدشان كند گردد.

*شاخه های رشد سریع و قوی را جایگزین شاخه های اصلی آسیب دیده یا كند رشد نمایید.

*وقتی ارتفاع درخت بین 900میلیمتر و 2/1متر باشد،شاخه های در حال رویش از تنه در فاصله بین 300میلیمتر و600میلیمتر را حذف كنید.

*بسته به رقم،تهیه زمین واقلیم،درمدت رشد از 300میلیمتر تا 2متر درختی با تنه راست2/1متر كه برای برداشت مكانیكی لازم می باشد بایستی در مدت 18ماه تا 2سال بدست آید.

هرس كردن بایستی محدود به تثبیت شكل درخت به صورت:

* شكل گلدانی بسیار متداول،یا

*شكل تك تنه یا تك مخروطی،یا

*شكل هرمی،یا

8شكل چند هرمی.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان

ایار سلام زرد
علف باغ
زبان در قفا
پنجه انگشتی
شانه سر
فرفیون
آفتاب پرست
غربیلک
خیارک
جارو
چچم
خلر
دیزسیانج
شیر پنیر
گنگر خوراکی
شاه افسر زرد
پونه
گل جالیز
آجیل مزرعه
نی

ایار سلام زرد

Cyperus esculentus

Yellow nutsedge

گیاهی است دائمی به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر که توسط بذر، ریزوم و غده یا بنه تکثیر می شود. دارای ساقه های سه گوش سخت و توپر است. برگها باریک و کشیده با رگبرگ موازی، سطح فوقانی برگها شیاردار یا دارای فرو رفتگی است. غلافها به هم پیوسته یا بدون شکاف. گل آذی

علف باغ

Dactylis glomerata

Orchard grass

گیاهی است دائمی، بصورت ایستا، به ارتفاع 60 تا 120 سانتی متر که توسط بذر تکثیر می شود. دارای ساقه های متراکم، صاف و بدون کرک است. برگها باریک و نوک تیز بدون کرک به رنگ سبز مایل به آبی با حاشیه چین خورده یا موج دار، دارای زبانک بزرگ غشایی و بدون گوشوارک اس

زبان در قفا

Delphinium tricorne

گیاهی است یکساله بصورت ایستا با ارتفاع 75 سانتیمتر که توسط بذر تکثیر می شود. دارای ساقه های منشعب که در قسمت پایین بدون کرک و در بالا کرک دار هستند.برگها کرک دار و حاوی لوبهای باریک و کشیده. گلها بصورت مجتمع در انتهای ساقه بر روی دمترگهای بلند و به رنگ بن

پنجه انگشتی

Digitaria sanguinalis

Large crab grass

گیاهی است یکساله بهاره، به ارتفاع 30 تا 90 سانتی متر که تکثیر آن عمدتا”” توسط بذر و بندرت توسط استولون صورت می گیرد. برگها سبز روشن دارای پهنک نسبتا”” مسطح و نوک باریک، غلاف برگها سبز تا بنفش مایل به قرمز، نسبتا”” خشن و پوشیده از کرکهای شفاف است. گل آذین سنب

شانه سر

Eremopyrum distans

Rye

گیاهی است یکساله و علفی بصورت ایستا با ارتفاع حدود 30 سانتیمتر که توسط بذر تکثیر می شود. ساقه های آن بصورت دستجات متعدد، سبز رنگ و بدون کرک. برگها صاف یا پیچ خورده بطول حدود 10 سانتیمتر با نوک باریک و حاشیه زبر. گل آذین بصورت سنبله تخت بطول حدود 5 سانتیمتر

فرفیون

Euphorbia sp.

Spurge

گیاهی است دائمی بصورت ایستا یا خوابیده که توسط بذر تکثیر می شود. ساقه ها برنگ سبز مایل به قرمز و از قسمت قاعده گیاه منشعب می شوند. برگها گوشتی و ضخیم، لوزی یا تخم مرغی شکل و فاقد دمبرگ. گلها بصورت مجتمع در انتهای ساقه ها. میوه آن کپسول شیزوکارپ، تخم مرغی

آفتاب پرست

Heliotropium europaeum

Common heliotrope

گیاهی است یکساله بصورت ایستا یا نیمه خوابیده با ارتفاع 10 تا 50 سانتی متر که توسط بذر تکثیر می یابد. ساقه آن به رنگ سبز مایل به خاکستری، کرکدار و از قسمت قاعده منشعب. برگها تخم مرغی تا بیضی شکل و به رنگ سبز یا سبز مایل به خاکستری. گل آذین بصورت گرزن واقع

غربیلک

Lamium amplexicaule

Henbit

گیاهی است یکساله بصورت ایستا یا خوابیده، با ارتفاع5 تا 30 سانتی متر که توسط بذر تکثیر می شود. دارای ساقه های باریک، صاف، چهار گوش، منشعب و در بخشهای بالایی کرکدار است. برگها متقابل و گرد، باحاشیه کنگره ای، ساقه آغوش و کرکدار می باشد. گلها بصورت مجتمع واقع

خیارک

Ixiolirion tataricum

Siberian lily

گیاهی چند ساله، بصورت ایستا یا خزنده با ارتفاع 20 تا 45 سانتبمتر که عمدتا توسط پیاز تکثیر می شود. دارای ساقه های بلند، باریک و کمی ضخیم. برگها تقریبا لوله ای یا ناودانی شکل با لبه های زبر و خشن به رنگ سبز تیره. پیازها تخم مرغی شکل با پوششی چرمی برنگ قهوه

جارو

Kochia scoparia

Kochia

گیاهی است یکساله بهاره بصورت ایستا، با ارتفاع 50 تا 150 سانتی متر که توسط بذر تکثیر می شود. ساقه ها صاف، پوشیده ازکرکهای طویل و نرم، سبز رنگ، دارای انشعابات گسترده که به آن ظاهری درختچه ای می دهد. برگها متناوب، باریک و کشیده. سطح زیرین آنها پوشیده از کرک،

چچم

Lolium perenne

Wild proso millet

گیاهی است چند ساله، بطول 30 تا 90 سانتی متر که توسط بذر یا ریزوم تکثیر می شود. دارای ساقه های راست، باریک و کشیده و همچنین برگهای بلند و کشیده است. غلاف برگها صاف و بدون کرک و دارای زبانک غشایی و گوشوارک کوچک است. گل آذین سنبله ساده بلند و باریک کمی خمیده

خلر

Lathyrus sp

Matter pea

گیاهی است یکساله یا چند ساله بالا رونده به ارتفاع 30 تا 100 سانتی متر که توسط بذر تکثیر می شود. ساقه ها عمدتا”” چهار گوش یا زاویه دار و به صورت پیچنده یا رونده و در قسمت پایین منشعب هستند. برگها بصورت شانه ای و انتهای رگبرگ اصلی برگچه ها تحلیل رفته و تبدیل

دیزسیانج

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله خاک و کویر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله خاک و کویر دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خاک و کویر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خاک و کویر

پیشگفتار

بخش اول

خاک را دریابیم

آغازه

شناخت خاک;

عوامل گوناگون محیطی و تأثیر آنها در تحول و تشکیل خاک;

الف:عناصر آب وهوایی

ب: موجودات زنده

هوموس چیست؟

ج:  نوع سنگها

د: آبهای زیرزمینی

ه: ناهمواریها

و: انسان

ز: زمان

تغییرات منفی خاک;

الف:  بارندگی و آبیاری زیاد

راههای جلوگیری از کم شدن ذخیره بازی و موادغذایی

راههای حفظ و افزایش هوموس خاک;

ب: خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی

ج: خودداری از کشت گیاهان وجینی به صورت متمادی در یک زمین

د: خودداری از مصرف بقایای گیاهی بعنوان ماده سوختنی

ه: خودداری از چرانیدن احشام در زمین پس از جمع آوری محصول

راههای ورود علفهای هرز به زمین

عدم رعایت تناوب در کشت

شخم نامناسب با ابزارقدیمی

چه خاکی آلوده است؟

آلوده کننده های خاک کدامند؟

ب: زباله ها و فاضلاب  ها

ج: آلاینده های کشاورزی

کودهای شیمیایی

سموم

راههای پیشگیری از آلودگی های کشاورزی

شور و قلیایی شدن خاک ها

چه خاکی شور یا قلیایی است؟

عوامل شوری یا قلیایی بودن خاک;

مقایسه خاک شور باخاک قلیایی

نمک های زیان آور و بی ضرر خاک;

چگونگی شور و قلیایی شدن خاک ها

شور و قلیایی شدن مصنوعی

آبها چگونه شور می شوند؟

طبقه بندی آبهای شور

تأثیرات نامطلوب شوری خاک;

الف: تأثیر شوری برکمیت و کیفیت محصول

ب: تأثیر شوری درنامساعدشدن شرایط زیست و پیشروی کویر

بخش دوم

«عمران کویر»

شورِ شیرین

آغازه

اصلاح خاک;

اقدامات لازم جهت اصلاح خاک;

انواع زهکش ها

زمان مناسب برای شستشو

مقایسه روش کرتی و نشتی

معایب روش کرتی

راهکار مناسب جهت بکارگیری روش کرتی و نشتی

تداوم اصلاح

خاک های شور ایران و چگونگی شورشدن آنها

علل شوری خاک در ایران

منابع

پیشگفتار

به حکم وظیفه جهت ارائه تحقیق به موضوعات مخلتفی فکر کردم ولی خوشبختانه در نهایت حکم وظیفه جای خود را به حکم علاقه داد و بیش از  همه سه موضوع نظرم را به خود جلب کرد – جمع آوری اطلاعات در مورد پرورش و نگداری گلهایی که قدمت داشته و از کودکی علاقه زیادی به آنها داشتم

–        مبارزه بیولوژیکی با آفات کشاورزی

–         احیای کویر

–         در رابطه با موضوع اول جز در چند مورد مطالب زیادی نیافتم

–        در مورد موضوع دوم هیچ چیز نیافتم

در رابطه با موضوع آخر موفق به یافتن مطالبی در سایت های اینترنتی و چند کتاب البته نه چندان جدید شدم که خوشبختانه از نظر نحوه نگارش و ارائه مطالب بسیار خوب و حتی به کتب جدید نیز ارجحیت داشتند. بنابراین حین موضوع را اصل قرار داده و به جمع آوری اطلاعات در این زمینه پرداختم. البته چون به مطالب جامعتری دست یافتم احیا( عمران) کویر را بخشی از تحقیق قرار داده و« خاک و ما» را جهت عنوان کلی درنظر گرفتن که شامل دو بخش« خاک را دریابیم» و« عمران کویر، شور شیرین» می باشد. امیدوارم که مورد تأئید استاد گرامی نیز قرار گیرد

 بخش اول

خاک را دریابیم

 آغازه

 زمین که خود به ظاهر جماد و بی جان می نماید پناهگاه موجودات زنده و منشأ رویش و بالندکی و بستر و زیست گاه امن گیاهان و جانوران و انسان بوده و از آنچه را  که در اختیار داشته و دارد به موقع و به اندازه و با کمال سخاوت به هر خواهنده ای هدیه کرده و می  کند

 و اما انسان!

با کمال تأسف باید گفت که انسان امروزی در مقابل دریافت تمامی هدایای بی دریغ  زمین که خود شعاعی از لطف و رحمت پروردگارند، جز فقر و نابودی ارمغانی برای آن نداشته و باخودخواهی، کوته نظری، لحظه نگری و بی توجهی به چشم انداز دور عملکرد غیر عادلانه و غیرمنطقی خود نه تنها داشته های زمین را به نابودی کشانده بلکه عدم سلامت جهانی را نیز در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بهداشتی عاید بشر کرده است. والحق نیز اندیشیدن به منافع آنی و نادیده گرفتن عواقب آن در ر درازمدت نتیجه ای جز این نباید داشته باشد. پس بیائیم همه با هم دست به سوی آن یکتای لطیف بلندکرده و از او بخواهیم که انسان را از این همه خودخواهی و لحظه اندیشی نجات داده و او را بیش از پیش متوجه روح لطیف ولی خفته و غبارگرفته خویش گرداند تا شاید با خود و سرشت خود و با طبیعت پیرامون جز این باشد که هست

  خاک این گنجینه حیات؛ نزد انسان به ودیعه گذاشته شده است.  البته ودیعه ای با حق استفاده از طرف خاک مالک حقیقی. پس انسان نه تنها به عنوان یک امانتدار موظف به حفظ آن است بلکه باید تلاش کند تا بهتر از آنچه که پیشنیان تحویل گرفته، به آیندگان تحویل دهد

لازمه حفظ و حفاظت از خاک شناخت آن در جنبه های مختلف تشکیل، حاصلخیزی، کاهش حاصلخیزی، آلودگی ها و عوامل مثبت و منفی مؤثر در آن می باشد و این شناخت در نهایت باید منجر به ارائه راهکار هائی مناسب جهت تقویت عوامل مثبت و سازنده و تضعیف و دفع عوامل منفی و مخرب گردد

 شناخت خاک

 خاک سطحی ترین قسمت پوسته جامد زمین است که به صورت لایه نازکی سنگهای زیرین را پوشانده است

 ضخامت این لایه در شرایط مختلف معمولاً از(2-5/0) متر متغیر بود و در مواردی به کمتر از 5/0  متر هم می رسد

 قشر خاک بین آتمسفر یعنی پوشش هوایی زمین و بخش سخت و تخریب نشده زمین یعنی لیتوسفر قرار دارد. این لایه علیرغم ضخامت بسیار ناچیز خود در مقایسه با سایر لایه ها، منبع تولید و درآمد و محل زندگی موجودات زنده بوده و اساس تمدن مادی است

 خاک حاوی مواد معدنی( ریگ، شن، ماسه و رس) و مواد آلی( بقایای گیاهی و جانوری) و آب وهوا می باشد

حال ببینیم که خاک چگونه تشکیل شده و در تعامل با عوامل گوناگون چه وضعیتی پیدا می کند.

 لایه ها و محیط های تشکیل دهنده خاک و یا مرتبط با آن عبارتند از

–        آتمسفر : (هوا و آب نزولات جوی)

–        لیتوسفر: سنگهای تحخریب نشده

–        بیوسفر: گیاهان و جانوران و موجودات ذره بینی

–         مجموع محیط ها یا لایه های فوق پدوسفر یعنی محیط واقعی خاک را تشکیل می دهند

–      خلاصه اینکه خاک از مواد و قسمت های مختلفی تشکیل شده و تحت تأثیر عناصر آنها در حال تغییر و تکامل دائمی است. البته تغییرات با هدف رسیدن به نقطه و یا شکل خاصی صورت نمی گیرد، بلکه مداوم بوده و به منظور برقراری توازن و تعادل بین تخریب و تشکیل صورت گرفته و پیوسته تکرار می شود

–     بعنوان مثال در اثر عواملی موادی مانند آهن، آلومینیوم، رس و ماده هوموسی که از اجزاء خاک هستند پدید می آیند. ولی این مواد به همین شکل و صورت ثابت در زمین باقی نمی مانند بلکه آنها نیز علاوه بر کاربردهای اولیه تغییر وتحول یافته یا روی خاک انباشته شده یا به زیر خاک انتقال می یابند و با تخریب و تجزیه مود جدیدی را بوجود می آورند

 بنابراین خاک برخلاف سنگ یک ماده کامل و تمام شده نیست بلکه پیوسته تغییر وتکامل یافته وطبق اصول و قواعد صحیح خود را با تغییرات داخلی و خارجی تطبیق داده وهرگز به سکون نمی رسد

 عوامل گوناگون محیطی و تأثیر آنها در تحول و تشکیل خاک

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

در مورد تولید و پرورش کیوی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 در مورد تولید و پرورش کیوی دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد در مورد تولید و پرورش کیوی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي در مورد تولید و پرورش کیوی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن در مورد تولید و پرورش کیوی :

در مورد تولید و پرورش کیوی ؛ یک خوب برای رشته زراعت و مهندسی کشاورزی مناسب برای دانلود می باشد که در 15 صفحه آماده شده است .

در مورد تولید و پرورش کیوی
فهرست سرفصلها:

مقدمه

تركیبات مختلف در مبوه كیوی گرم در صد گرم

گیاهشناسی كیوی

شرایط آب وهوایی

تاریخچه و اهمیت اقتصادی محصول كیوی

سابقه كشت كیوی در جهان

سابقه كشت كیوی در ایران

اهمیت اقتصادی باغات كیوی

وضعیت تولید محصول كیوی در ایران

مناطق مستعد كشت در كشور

پراكنش و سطح زیركشت، تولید و عملكرد محصول كیوی

سطح زیركشت،میزان تولید وعملكرد محصول كیوی درسال زراعی

سیمای كلی باغات كیوی

درجه بندی فنی باغات كیوی

پایه های درخت كیوی

ارقام كیوی فروت موجود

ارقام نر

ارقام ماده

نظامهای بهرهبرداری رایج باغات میوه كیوی

سطوح مكانیزاسیون باغات میوه كیوی

وضعیت تغذیه باغات كیوی

میزان جذب سالیانه عناصر در یك باغ كیوی با تولید تن درهكتار

آبیاری و روشهای مرسوم آن

مقدار آب خالص مورد نیاز و نیاز خالص آب آبیاریبدون احتساب راندمان در مناطق عمده كشت كیوی در ایران

آفات، بیماریها و علفهای هرز

عمده ترین آفات و بیماریهای شایع درباغات كیوی ایران عبارتند از

برداشت محصول كیوی

مسائل بعد از برداشت

شستشو و ضدعفونی

درجه بندی و بسته بندی

حمل ونقل میوه

وضعیت نگهداری محصول كیوی

عواملی مؤثر در عمر انباری میوه كیوی در سردخانه

شرایط مناسب نگهداری كیوی در سردخانه

ضایعات بعد از برداشت میوه كیوی

عواملی مؤثر در كاهش میزان ضایعات پس از برداشت كیوی

فرآوری محصول كیوی فروت

وضعیت صادرات میوه كیوی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كود ده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كود ده دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كود ده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كود ده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ماشینهای مبارزه با آ‏فات و كود ده :

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی گیاه شاه توت به صورت لاتین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی گیاه شاه توت به صورت لاتین دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی گیاه شاه توت به صورت لاتین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی گیاه شاه توت به صورت لاتین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی گیاه شاه توت به صورت لاتین :

Blackberry, is a perennial shrub in the family Rosaceae that is grown for its aggregate black fruit of the same name. The name blackberry is used to describe several species, including Rubus fruticosis (wild

blackberry), Rubus ursinus and Rubus argutus, two species native to North America. Blackberries have three stem types: erect, arching, and trailing. They often have thorns, but some varieties are thornless. The

leaves alternate along the stem with each group of leaves consisting of 3–5 leaflets. The leaves are prickly and bright green, and are toothed along the edges. The life-span of blackberry shrubs is variable, but

they usually live for less than ten years reaching heights of up to 3 m (10 ft). Blackberry may also be referred to as bramble and the shrubs grow native on every continent except Australia and Antarctica.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید