پرسشنامه اضطراب اجتماعی در فرم نوجوانان (لاجرسا، 1998)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه اضطراب اجتماعی در فرم نوجوانان (لاجرسا، 1998) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه اضطراب اجتماعی در فرم نوجوانان (لاجرسا، 1998)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه اضطراب اجتماعی در فرم نوجوانان (لاجرسا، 1998)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه اضطراب اجتماعی در فرم نوجوانان (لاجرسا، 1998) :

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی – فرم نوجوانان تالیف لاجرسا (1998)، در قالب فایل word، شامل 16 گویه و 3 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده.

این مقیاس شامل 18 گویه بوده و از سه زیر مقیاس ترس از ارزیابی منفی (FNE)، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­ های جدید (SAD-New) و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی (SAD-General) تشکیل شده است (لاجرسا و لوپز، 1998 ؛ ورنبرگ و همکاران، 1992). این مقیاس به صورت مدرج پنج درجه­ ای (کاملاً شبیه من= 5 تا کاملاً متفاوت از من= 1) می ­باشد. نمره­ های بالاتر در این مقیاس نشان از اضطراب اجتماعی بالاتر است. در پژوهش استوار و رضویه (1392) که هنجاریابی این پرسشنامه را انجام داده­ اند تعداد گویه ­ها از 18 گویه با حذف 2 گویه به 16 گویه کاهش یافته است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه):
تعداد گویه ها : 16
تعداد مولفه : 3 مولفه (ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت­ های جدید و اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی :

چکیده

سبک زندگی و یا به تعبیر بهتر سبکهای زندگی مسألهای جهانی و عام است که بخشی ناگزیر از زیستن در دوران کنونی و زمانه معاصر را تشکیل میدهد. سبکهای زندگی، مدلها و الگوهای مشخصی از انتخاب مطلوبیتهای زندگی ارائه میکنند که با عنایت به اینکه معمولاً مطابق مد روز و طبق آخرین محصولات و شیوههای تأمین نیازهاست، تقریباً همه جوامع را با الگوهای کمابیش مشخصی متأثر میسازند. سبک زندگی با وجوه مختلفی سر و کار دارد که مصرف، مدیریت بدن، گذران اوقات فراغت و مواردی از این دست از مهمترین آنهاست. فرآیند مصرف در این میان دال بزرگتر و وسیعتری است که مؤلّفههای دیگر را نیز پوشش میدهد. مصرف به ویژه در دوران کنونی در خلاء رخ نمیدهد و از آن مهمتر صرفاً بر اساس نیازها هم نیست که شکل میگیرد؛ بلکه مصرف در متن طیفی از مناسبات اقتصادی و نیز تعاملات هویتبخش قوام مییابد. از دیگر سو، اقتصاد علمی است برای سنجش و بررسی نحوه استفاده از امکانات موجود برای برطرف ساختن نیازهای مادی که به عنوان یک علم، ماهیتی جهانی و علمی دارد. اما روشهای اقتصاد در کاربردهای مختلفش در جوامع گوناگون ممکن است به اشکال و شیوههای مختلفی بروز و ظهور پیدا کند. برای مثال انواع سیاستهای اقتصادی اعم از حمایتی، انبساطی، آزاد، بسته، رقابتی و ; به تناسب شرایط و مقتضیات جوامع به مرحله اجرا نهاده میشود.
در این میان، اقتصاد مقاومتی مقولهای یال و البته چندوجهی است که به نظر میرسد با شیوهها و الگوهای اقتصادی مختلفی امکان نیل بدان وجود دارد. اما با این حال کلیت آن فراتر از مؤلّفههای اقتصادی دقیق، دارای بار فرهنگی و اجتماعی نیز هست که مشخصاً آن را با مقوله سبک زندگی در پیوند و ارتباط قرار میدهد. تأکید نوشتار حاضر بر وجه مردمی و فرهنگی اقتصاد مقاومتی است. در واقع تلاش بحث کنونی بر آن است علاوه بربعد دولتی و سیاستگذارانه اقتصاد مقاومتی که در جای خود مهم و اساسی است، وجه مربوط به مردم و نقش فرهنگ اقتصادی ایشان در این روند نیز واکاوی شود. البته موضوع اقتصاد مقاومتی بحثی جدید است که سعی میشود تا حدودی ابعاد مفهومی آن نیز روشن گردد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی، فرهنگ اقتصادی، مصرف، خانواده.

مقدمه

اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راهبردهای کلان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان اخیر مشخصاً از سوی رهبری انقلاب مورد تأکید قرار گرفته و در شمار موضوعاتی درآمد که مسئولان و مردم

باید نسبت بدان اهتمام خاصی مبذول داشته باشند. اقتصاد مقاومتی را باید در حکم دال کلان و عمدهای دانست که مصداق جزئی خاص و عینی در بیرون ندارد؛ بلکه بیش از آن در حکم چراغ راهنمایی است که

برنامهها، رویههای عملی و نیز الگوی اعمالشونده باید با عنایت بدان طراحی و اجرا شوند. لذا طرح و اجرای

اقتصاد مقاومتی ممکن است با سیاستهای اقتصادی و برنامهریزیهای مختلفی به پیش برده شود. عنوان

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
2

اقتصاد مقاومتی و تأمل در دغدغههای رهبر انقلاب در طرح آن گویای آن است که این مفهوم وجهی چند

بعدی است و گستره معناییاش صرفاً به حوزه علم اقتصاد به معنای مرسوم و کلاسیک آن منحصر و محدود نمیگردد.

در واقع، اقتصاد مقاومتی ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز دارد که توجه بدانها شرط تحقق و عملی

شدن آن نیز به شمار میآید. در هر حال با وجود بدیع بودن این مفهوم در گفتار و سخنان رهبری انقلاب

حضرت آیتاالله خامنهای، با نگاهی به مواضع ایشان در طی سالیان گذشته میتوان به موضوعات مشابهی

دست یافت که حاکی از دغدغهای واحد در طول تمامی این سالها دارد و لذا کلیت این بحث را در اندیشههای ایشان باید مسبوق به سابقه برشمرد. برای مثال، ایشان در بحثهای سالهای گذشته مکرر از

مباحثی همچون اصلاح الگوی مصرف، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، حماسه اقتصادی و موارد مشابه یاد

کرده و حتی برخی از آنها را به عنوان شعار سال برگزیدهاند.

افزون بر آنها در تداوم بحثهایی که در چندین سال گذشته از سوی ایشان مطرح گردید، موضوع سبک زندگی و عناصر متعدد آن نیز مورد نظر و حتی مطالبه ایشان قرار گرفت. این مطالبه علاوه بر مسئولان، ناظر به عموم آحاد مردم نیز بود و لذا ایشان در سفری که به خراسان شمالی داشتند، تأکید کردند که یکی از ابعاد پیشرفت در مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی و شیوهى زیستن. از نظر

رهبری، اهمیت و جایگاه سبک زندگی در آن است که به هر حال الگوی پیشرفتی که نظام اسلامی در نظر

دارد، متکی به دریافتی است از موقعیت ایران اسلامی به عنوان سردمدار تمدن نوین اسلامی. حال این الگو علاوه بر همه مشخصهها و مؤلّفههای خود، باید دربردارنده نمود و عینیتی هم باشد. به گونهای که به طور خاص آن نوع زیستن و حیات و مسائل مرتبط به آن را بتوان به عنوان نشانی از آن اندیشه تمدنساز ارائه نمود. ایشان اموری همچون علم، صنعت، اقتدار در عرصههای مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی و ; را

ابزارهای تمدنساز دانسته و در مقابل موضوعات مربوط به سبک زندگی را حقیقت و درونمایه آن

برمیشمارند که شامل مجموعه رفتارها، کردارها و الگو و مدلهای برگزیده شده برای زندگی فردی و اجتماعیمان است(بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی .(91/7/23
به سخن دیگر، همه اینها نظر به بخشهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد. ایشان در آن جلسه، سلسله سؤالاتی را نیز معطوف به همین متن زندگی و موضوعات آن از جوانان پرسیده و خواهان تأمل ایشان در آن موارد شدند؛ از فرهنگ نامناسب رانندگی تا نظام آپارتماننشینی و رفتار و معاشرت با اطرافیان و

همسایهها گرفته تا نوع و الگوهای تفریح و معماری جامعهمان و نیز میزان رعایت حقوق دیگران و علت قانونگریزی تا خصوصیات و ویژگیهای اخلاقیمان همه و همه جزو موارد طرح شده بودند(همان).

در هر جامعه ای، به خصوص در جامعه اسلامی، هیچ سیاستی نمی تواند بدون حمایت و پشتیبانی

مردم موفق شود. از سوی دیگر، هـیچ رویـه و شـیوه عملـی هـم در صـورتی کـه بـا سیاسـت هـا و

برنامه ریزی های درست و البته عملی حمایت نگردد، نمی تواند به شکل واقعی اثرگذار باشـد. نقـش مسئولان و برنامه ریزان اجتماعی و سیاسی در طراحی و تدوین سیاست هایی برای هر بحـث هماننـد

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
3

اقتصاد مقاومتی نقشی مهم و غیرقابل انکار است و لذا نقش بی بدیل مردم در ایـن مسـأله نبایـد بـه

فراموشی سپرده شود. درباره نقش مردم در موضوعات اجتماعی از زوایای متعددی می توان به مسأله نگریست.

آنچه در نوشتار حاضر به عنوان پیش فرض قرار گرفته است، ناظر بدین مسأله است که مردم را تنها با

شیوه های مبتنی بر نصیحت و تجویز صرف نمی توان با اقتصاد مقاومتی همگام و همراه نمود. به بیان دیگر

اگر بر این باور باشیم که نقاط آسیب زایی در اقتصاد ما اعم از مصرف و ; وجود دارد که مورد نقد هستند،

در آن صورت ناگزیریم بپذیریم که چنین کاستی ها و نقائصی به یکباره پدیدار نشده است و ریشه هایی عمیق در حیات فردی و اجتماعی مان دارد. این مهم به ویژه درباره سبک زندگی و اقتصاد و مصرف گره

خورده با آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. چون الگوهای شکل گرفته بر اساس ترجیحات فردی و

انتخاب مطلوبیت های مختلف و طبق ارزش هایی خاص صورت گرفته و در طول زمان نهادینه شده است.

در نتیجه، سبک زندگی با متغیرهای مختلفی همچون زیست جهان انسانها و نیز فرهنگ و باورهای ایشان پیوندی ناگسستنی دارد و عدم توجه بدین شبکه درهمتنیده روابط چندلایه باعث ناکامی طرح و تحقق اقتصاد مقاومتی و هر نوع الگویی در راستای تغییر شیوههای رایج خواهد گردید.

با توجه به موارد فوق مدعای نوشتار حاضر آن است که برای تحقق جامع اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه اعمالی نظام در سیاستهای خود، باید افراد را متوجه نسبت آن با سبک زندگیشان ساخت. اهمیت این امر در

آن است که سبک زندگی به شیوههای عام و جهانی توسعه و گسترش مییابد و لذا از الگوهایی نسبتاً

جهانشمول و فراگیر در بین انسانها برخوردار گردیده است.

لذاست که در جوامع مختلف و در متن طبقات و اقشـار گونـاگون، شـیوه هـای زنـدگی و مصـرف مشابهی را شاهدیم. شناخت و توان تحلیل افراد در دریافت و فهـم نسـبت میـان ایـن امـر جهـانی بـا مقتضیات خاص اقتصادی و معیشتی خودشان که از آن با عنوان امر بومی و محلی یاد می کنیم، می تواند اصلی ترین عامل در تحقق این نوع اقتصاد و موفقیت آن باشد.

سبک زندگی

سبک زندگی از مفاهیمی است که در مباحث علوم اجتماعی جدید کاربرد زیادی یافته است. در واقع، سبک زندگی تبیینگر بخش مهمی از تحولات است که در زندگی انسانها حادث میشود و در عین حال که ناظر به زندگی واقعی و روزمره است، اطلاعات و دادههای فراوانی نیز در خصوص هویت و شخصیت افراد

در اختیار محققان و پژوهشگران و حتی مشاهدهگران عادی رفتارهای اجتماعی قرار میدهد. به واقع باید گفت

اهمیت سبک زندگی از آنجا ناشی میشود که روش و شیوهای است برای توضیح و بیان ارزشها و نگرشها

و نیز رفتارهای هویتی افراد که اهمیت آن نیز در طول زمان روزافزونتر شده است(اباذری و چاوشیان: 6 و نیز مهدوی کنی: .(15
البته توجه به مفهوم سبک زندگی و استفاده از آن برای تحلیل روابط و مناسبات اجتماعی، امری کاملاً

دلبخواهی و مبتنی بر میل و رغبت محققان و پژوهشگران نبوده است؛ برعکس رواج و بسط این مفهوم در

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
4

تحلیلهای اجتماعی تا حدود زیادی ناشی از تحول عمده و اساسی در برخی از مهمترین مؤلّفه های اقتصاد

روزگار جدید بوده است که گاه از آن به جامعه فراصنعتی و یا عناوینی از این دست تعبیر میشود. در شکل نوینی از مناسبات اقتصادی، تمرکز نظام اقتصادی مبتنی بر کاپیتالیسم به جای تولید بر مصرف استوار شده

است. لذا اگر در گذشته شاخصههایی همانند طبقه و منزلت اجتماعی که مبتنی بر شیوههای تولیدی خاصی

بودند ملاك ارزیابی و تحلیل جایگاه افراد و گروههای اجتماعی بود، در دوران اخیر مصرف است که نقش

اصلی را در تحلیلها به خود اختصاص داده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مثلث علل گرایش به بازیهای رایانه ای و ویدیویی در پسران دوره متوسطه شهر اصفهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مثلث علل گرایش به بازیهای رایانه ای و ویدیویی در پسران دوره متوسطه شهر اصفهان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مثلث علل گرایش به بازیهای رایانه ای و ویدیویی در پسران دوره متوسطه شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مثلث علل گرایش به بازیهای رایانه ای و ویدیویی در پسران دوره متوسطه شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مثلث علل گرایش به بازیهای رایانه ای و ویدیویی در پسران دوره متوسطه شهر اصفهان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مطالعه علل سه گانه گرایش به بازی های رایانه ای و ویدیویی در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه می باشد. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان پسر پایه اول و دوم(رشته های ریاضی، تجربی، ادبیات) درمقطع متوسطه ناحیه 2 شهر اصفهان به تعداد 1933 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و طبق جدول مورگان نمونه ای به حجم 300 نفر انتخابشدند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد. پایایی پرسشنامه با کمک آلفای کرونباخ 79 % محاسبه گردید. تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در سطح آمار توصیفی وآمار استنباطی صورتگرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح آمار استنباطی نشان داد که بین میزان ساعات استفاده از بازی های رایانه ای، مکان استفاده از بازی ها، نوع بازی و موقعیت های استفاده از بازی هادر بین دانش آموزان رشته های تحصیلی مختلف با استفاده از آزمون خی دو تفاوت معناداری وجود ندارد. بین عوامل سه گانه روانشناختی، جامعه شناختی و آموزشی و تحصیلی با رشته تحصیلی وپایه تحصیلی دانش آموزان با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه تفاوت معناداری وجود ندارد. البته بین علل جامعه شناختی و روانشناختی نسبت به علل آموزشی همبستگی نسبتاٌ بیشتری وجود دارد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح آمار توصیفی بیانگر این است که بیشترین مکان مورد استفاده از بازی های رایانه ای و ویدیویی با92/7 درصد در خانه نسبت به گیم نت ها تعیین شده و بیشترین نوع بازی انتخابی، بازی های مهیج با68/3 درصد وبازی های علمی و آموزشی با کمترین میزان 5 درصد می باشد. بیشترین شرایط و موقعیت برای بازی همزمان با حضور سایر افراد خانواده به منظور فرار از ارتباطات جمعی با 42 درصد می باشد. همچنین نتایج نشان داد که 37 درصد دانش آموزان بین 1-3 ساعت از وقت خود را به این نوع بازی ها اختصاص می دهند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی تاثیر ضریب تخلخل کاتالیست کوره ریفرمر متانول بر انتقال حرارت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شبیه سازی تاثیر ضریب تخلخل کاتالیست کوره ریفرمر متانول بر انتقال حرارت دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی تاثیر ضریب تخلخل کاتالیست کوره ریفرمر متانول بر انتقال حرارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبیه سازی تاثیر ضریب تخلخل کاتالیست کوره ریفرمر متانول بر انتقال حرارت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی تاثیر ضریب تخلخل کاتالیست کوره ریفرمر متانول بر انتقال حرارت :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
فرید فیروزمند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزا داسلامی واحد اهواز
مهدی حمزه ای – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:
بهسازی انتخاب و تنظیم شرایط بهره برداری از واحدهای ریفرمر متانول به منظور کاهش هزینه های کارکرد و افزایشک ارایی تبدیل هیدروکربن ها به گاز های مورد استفاده در صنایع پتروشیمی اهمیت زیادی دارد. واکنش شکست متان در کنار بخار آب در لوله های حاوی کاتالیست ریفرمئررها فرایندی گرماگیری است این انرژی گرمایی مورد نیاز توسط احتراق مشعل ها در بخش تشعشعی کوره ریفرمر متانول تامین می گردد از طرفی گاز سنتز مخلوطی از هدیورژن و منوکسید کربن بوده که در فرایند های شیمیایی و متالوی متعددی مورد استفاده قرار گرفت هو به عنوان خوراک خاک صنایع شیمیاییاز اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق کوره ریفورمر متانول در شرایط فلاکس گرمایی به دیواره و ضرایب تخلخل مختلف شبیه سازی گردید و نتایج اولیه بر این قرار است که با انتخاب ضریب تخلخل 0/9 می توان دمای خروجی را تا 50 درجه کلوین بالاتر برد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحلیل رابطه زندگی کاری و سلامت روان با عملکرد شغلی مطالعه موردی: شرکت پرناک ایده شهرداد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحلیل رابطه زندگی کاری و سلامت روان با عملکرد شغلی مطالعه موردی: شرکت پرناک ایده شهرداد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل رابطه زندگی کاری و سلامت روان با عملکرد شغلی مطالعه موردی: شرکت پرناک ایده شهرداد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحلیل رابطه زندگی کاری و سلامت روان با عملکرد شغلی مطالعه موردی: شرکت پرناک ایده شهرداد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل رابطه زندگی کاری و سلامت روان با عملکرد شغلی مطالعه موردی: شرکت پرناک ایده شهرداد :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از بزرگترین سرمایه های هر سازمانی نیروی انسانی آن سازمان است. بنابراین سلامت نیروی انسانی در افزایش بهره وری نقش بسزایی دارد. پر واضح است که هرگونه سرمایه گذاری در این بخش که منتهی به حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان گردد، میتواند منجر به افزایش کارایی شده و با بازگشت سرمایه همراه باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و سلامت روان بر عملکرد شغلی درکارکنان شرکت پرناک ایده شهرداد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر پرسنل شرکت پرناک ایده شهرداد بود. بدلیل کوچکی و همچنین در دسترس بودن کلیه افراد جامعه آماری، برای نمونه گیری از روش تمام شماری استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه شامل پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (1972)، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون(1973)و پرسشنامه عملکردشغلی پاترسون(1970)استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید. در بخش توصیفی تحقیق از آماره های توصیفی نظیر جداول، میانگین، واریانس، حداقل نمره،حداکثر نمره و انحراف معیار استفاده شد. همچنین از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه برای ارتباط بین مؤلفه های سلامت روان با عملکرد شغلی برابر با0/35 است کهدرسطح P>0/000 معنی دار است و از بین متغیرهای پیشبین تنها متغیر کیفیت زندگی کاری در پیشبینی عملکرد شغلی کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار است

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله خلاصه مقاله بررسی امکان استفاده از زهکشها و آبهای مازاد در توسعه کشاورزی اراضی دشت مغان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله خلاصه مقاله بررسی امکان استفاده از زهکشها و آبهای مازاد در توسعه کشاورزی اراضی دشت مغان دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خلاصه مقاله بررسی امکان استفاده از زهکشها و آبهای مازاد در توسعه کشاورزی اراضی دشت مغان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله خلاصه مقاله بررسی امکان استفاده از زهکشها و آبهای مازاد در توسعه کشاورزی اراضی دشت مغان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله خلاصه مقاله بررسی امکان استفاده از زهکشها و آبهای مازاد در توسعه کشاورزی اراضی دشت مغان :

سال انتشار: 1373

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 30

نویسنده(ها):

سیدفخرالدین فخرایی – مهندسین مشاور یکم – ا.سی.ای

چکیده:

نظر به اینکه مقدار قابل توجهی از آب آبیاری شبکه مغان از طریق سیستم زهکشی به رودخانه ارس تخلیه می شود، استفاده از آب زهکش ها بلحاظ کمبود آب در برخی از اراضی آبخور مغان، مورد توجه قرار گرفته است.
اکثر گیاهان الگوی کشت منطقه مغان گروههای نیمه حساس به شوری و حساس به شوری قرار دارند و کاهش غلظت شوری زه آب از طریق اختلاط با آب کانال غیر قابل اجتناب می باشد.
نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که امکان انتقال ثقلی آب از زهکشها به کانالهای مجاور وجود دارد و فقط در یک مورد نیا به پمپاژ می باشد. مشخصات طرح پیشنهادی بمنظور استفاده از آبهای خروجی از سیستم از طریق زهکشها در مقاله ارائه شده است. بر اساس طرح پیشنهادی امکان بهره برداری از حدود 45میلیون متر مکعب از آبهای خروجی از سیستم وجود دارد.
با عنایت به مطالب مذکور و با توجه به اینکه کشور ایران با کمبود آب آبیاری مواجه می باشد بهره برداری از ابهای خروجی از سیستمهای شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد. این نکته در مناطقی که شوری آب زهکشها زیاد نیستند و از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا توصیه می شود علاوه بر ارزیابی امکانات استفاده از آبهای خروجی سایر شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن کشور، لازم است در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی به مسئله امکانات استفاده از آبهای خروجی از سیستم نیز توجه کافی مبذول گردد.
بمنظور بررسی امکان استفاده از زهکشها و آبهای مازاد در توسعهاراضی کشاورزی در محدوده شبکه های مدرن ابیاری و زهکشی، یک مطالعه موردی در رابطه با دشت مغان بعمل آمده است که نتایج آن در مقاله پیوست ارائه شده است.
در وضع فعلی قریب به 9200 هکتار از اراضی محدوده آبیاری دشت مغان یا آبیاری نمی شوند و یا با کمبود آب در فصل حاضر مواجه هستند و این در حالی است که قریب به 250 میلیون متر مکعب آب از طریق زهکشها و خروجی ها از سیستم بدون استفاده خارج می شوند.
در این مقاله هدف بیان این نکته میباشد که حتی علیرغم محدودیتهای کیفی آبهای خروجی با برنامه ریزی صحیح می توان از بخشی از آبهای بلااستفاده از دسترسخارج می شود، استفاده کرد.
در این مبحث ضمن بیان علل محدودیت منابع آب در دشت مغان از وضع فعلی و دراز مدت آینده، عمدتا در ارتباط با اجرای طرح های بهره برداری از منابع آب سیستم رودخانه ای ارس در قسمتهای از حوزه آبریز این رودخانه که در بالادست و در کشورهای مجاور واقع شده اند و نیز بدلیل عدم بهره برداری صحیح و نگهداری نامطلوب از شبکه می باشند. به معرفی اراضی که با کمبود آب در فصل آبیاری مواجه اند پرداخته و سپس به برآورد میزان آبی که از سیستم بلااستفاده خارج می شود پرداخته ایم. در بررسی که بمنظور دستیابی به امکانات استفاده از آبهای خروجی از سیستم بعمل آمده، کیفیت آبهای خروجی و امکان استفاده از این آبها با توجه به وضعیت خاکشناسی اراضی در مناطق مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
با توجه به میزان هدایت الکتریکی زه آبها در مناطق اندازه گیری شده معلوم گردید که استفاده مستقیم از زه آبها در مزارع بجز در مورد یکی دو گیاه مقاوم به شوری آنهم با تاثیرات چشمگیر در مرحله جوانه زدن و رشد ابتدایی قابل توصیه نمی باشد. با توجه به اینکه اکثر گیاهان الگوی کشت منطقه در گروه های نیمه حساس به شوری و حساس به شوری قرار دارند، کاهش غلظت شوری زه آب از طریق اختلاط با آب کانال غیر قابل اجتناب می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله CONCRETE REPAIR IN SUBSTRUCTURE & SUPERSTRUCTURE OF OROMIEH LAKE CAUSEWAY BRIDGE

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله CONCRETE REPAIR IN SUBSTRUCTURE & SUPERSTRUCTURE OF OROMIEH LAKE CAUSEWAY BRIDGE دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله CONCRETE REPAIR IN SUBSTRUCTURE & SUPERSTRUCTURE OF OROMIEH LAKE CAUSEWAY BRIDGE  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله CONCRETE REPAIR IN SUBSTRUCTURE & SUPERSTRUCTURE OF OROMIEH LAKE CAUSEWAY BRIDGE،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله CONCRETE REPAIR IN SUBSTRUCTURE & SUPERSTRUCTURE OF OROMIEH LAKE CAUSEWAY BRIDGE :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

Arash Rahbar – M.sc in earthquake engineering
Saadat Reza Shahinpar – M.sc in structural engineering
Damoun Nobakht – Bs in civil engineering
Reza Shahinpar – SADRA Company

چکیده:

One of the most important factors in stability, durability and performance of bridge structure is strength of each element against corrosive phenomenon of environment. Bridge piers that are in direct and permanent contact with the lake water, in case of having any crack will be more subjected to destruction and corrosion of concrete. Hence, using a concrete with special mix design that should have low penetration in order to minimize the corrosion factors of concrete and rebar and coincidentally high compressive strength, is very essential. Despite of all above items, having cracks in concrete is inevitable and concrete repair in different segments of bridge are an essential task. Because of special condition and environmental factors, Oromieh Lake Causeway Bridge is always in risk of intense corrosion. Main structure consists of substructure and superstructure. Substructure part is divided to caissons and columns that caissons are now in direct contact of lake water. Superstructure part is consisting of steel box girder modules and deck slab that is subjected to chloride ions. So protection and repair of concrete are 2 subjects that are overemphasis here. Depending on kind of crack, its cause and depth, there is different methods and instructions for repairing concrete of different segments in substructure and superstructure of Oromieh Bridge. The purpose of this paper, is presenting modern procedures of concrete repair with cement-based and epoxy-based material and also investigating the effects of environmental factors on repaired parts of caisson and deck concrete, efficiency of used materials and presented manners after passing 5 years from their repair time are investigated by consultant engineers.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رویکرد نوین آموزشی در فرهنگسراهای شهری رهیافتی به سوی پرورش خلاقیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رویکرد نوین آموزشی در فرهنگسراهای شهری رهیافتی به سوی پرورش خلاقیت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رویکرد نوین آموزشی در فرهنگسراهای شهری رهیافتی به سوی پرورش خلاقیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رویکرد نوین آموزشی در فرهنگسراهای شهری رهیافتی به سوی پرورش خلاقیت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رویکرد نوین آموزشی در فرهنگسراهای شهری رهیافتی به سوی پرورش خلاقیت :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

آموزش های نوین نسبت به آموزش های سنتی هدفمند و مسئله محور تر شده اند. رویکردهای نوین آموزشی بر بنیان بهره گیری از ابزارهای جدید و تکنولوژی قرن بیست و یکمی استوار است. فرهنگسراها بههدف گسترش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و تقویت زمینه اجتماعی افراد در شهرها ساخته می شوند. در پژوهش حاضر نقش ابزار و رویکردهای نوین آموزشی در فرهنگسراهای شهر کرمان و نقش آنها درپرورش خلاقیت نوجوانان و جوانان بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردوآوری اطلاعات به دو صورت مطالعه اسنادی و پژوهش میدانی استوار است. در رش اسنادی از کتب و مقالاتاستفاده شده و در روش پژوهش میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. داده های حاصل از پرسشنامه پس از کد گذاری در محیط نرم افزاری spss و با استفاده از روش های آماری تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که آموزش های نوین در فرهنگسراها اگر از سنین کم شروع شود موجب پروش خلاقیت آنها خواهد شد. همچنین آموزش ها و ابزارهای نوین آموزشی باعث افزایش کارایی فرهنگسراها و جذب جوانان به سوی آنها خواهد و در نهایت باعث گسترش فرهنگ شهروندی می شود. و نتایج مثبت فرهنگی و اجتماعی را در بر دارد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی حقوق شهروندی درزندگی شهری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی حقوق شهروندی درزندگی شهری دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوق شهروندی درزندگی شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی حقوق شهروندی درزندگی شهری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی حقوق شهروندی درزندگی شهری :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

حقوق شهروندی یکی ازعوامل مهم درتوسعه اجتماعی و رفاه اجتماعی است حقوق شهروندی عبارت است ازوظایف و مسئولیت های شهروندی درقبال یکدیگر و دولت وقوای حاکم که وظیفه تامین آن برعهده حاکم اجتماعی است می باشدرشد سریع شهرنشینی به عنوان پدیده ای که دراکثرتداخل جنبه های مختلف و ضروری زندگی مدرن مظهرشبکه ای ازروابط پیچیده اجتماعی شده است معیارها و استانداردهای گوناگون براساس ایده ال های فرهنگی و اقلیمی هرکشور برای زندگی شهری وجود دارد ازجمله مهمترین آنها رفاه عمومی اسایش و احساس ایمنی برابری دردسترسی به امکانات عمومی است دین اسلام به موضوع برابری حقوق شهروندی به عنوان یک اصل مهم درزندگی نگاه کرده و سایرمسائل را منوط به آن کرده است دراین مقاله که باروش توصیفی تحلیلی کارشده است باتوجه به اهمیت نگاهی به جایگاه حقوق شهروندی دراجتماعی ازنظر اسلام دارد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد احداث گلخانه پرورش محصولات صیفی گلخانه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد احداث گلخانه پرورش محصولات صیفی گلخانه ای دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد احداث گلخانه پرورش محصولات صیفی گلخانه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد احداث گلخانه پرورش محصولات صیفی گلخانه ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد احداث گلخانه پرورش محصولات صیفی گلخانه ای :

احداث گلخانه پرورش محصولات صیفی گلخانه ای

مقدمه
در سالهای اخیر تقاضا برای میوه های خارج از فصل گلخانه ای به طور محسوسی افزایش یافته است ؛ به همین دلیل توجه برخی از تولیدکنندگ

ان سبزی و صیفی به این مسئله معطوف گشته و اقدام به تولید گلخانه ای و خارج از فصل بسیاری از جمله خیار و گوجه فرنگی و فلفل و ; نموده اند .
اگرچه مخارج تولیدات گلخانه ای در مقایسه با هزنینه های تولید در شرایط مزرعه ای بسیار بیشتر است ولی مخارج اضافی به دلایل زیر قابل جبران می باشد :
1 در شرایط گلخانه دوره تولید طولانی تر می باشد و امکان کاشت بیش از یک نوبت در سال وجود دارد

2 برداشت محصول در شرایط گلخانه ، به صورت پیش رس بوده و زودتر از محصول کشت شده در هوای آزاد به بازار عرضه می شود ؛ به طوری که در بهترین شرایط بازار فروش ، قابل تولید است .

3 تولید محصول در واحد سطح ، نسبت به هوای آزاد ، چند برابر افزایش داشته و از کیفیت بهتری نیز برخوردار است . لذا در واحدهای کوچک گلخانه ای می توان تولید اقتصادی نمود .

4 به علت کنترل شرایط آب و هوایی در گلخانه ، بازده کار در شرایط گلخانه بسیار بالا می باشد .
با توجه به مطالب فوق ، تولیدکنندگان این گونه در صورت به کار بردن اطلاعات فنی ، مطمئناً از افزایش درآمد بالایی برخوردار خواهند شد .

عنوان پروژه
عنوان پروژه احداث گلخانه پرورش محصولات صیفی گلخانه ای می باشد .

هدف اجرا
اهداف اجرای پروژه عبارتند از :
1 ایجاد اشتغال

2 استفاده بهینه از امکانات منطقه
3 تولید بیشتر و با کیفیت بالای محصولات صیفی و سبزی
4 جهت حرکت در صادرات

محل و موقعیت جغرافیایی پروژه
محل اجرای پروژه روستای حصارحسن بیک از توابع شهرستان ورامین بخش جواد آباد ، در قطعه زمینی به مساحت 3500 متر مربع می باشد . مساحت کل زمین با احتساب سالن های گلخانه ، ابنیه و استخر ذخیره آب 2200 متر مربع است .
منبع تأمین آب از طریق خرید حق آبه می باشد . خاک محل ، حاصل خیز ، دارای بافت رسی – شنی و از نظر آب و هوایی ، منطقه دارای آب و هوای گرم است . سرعت باد در منطقه به طور متوسط 40km/h می باشد . محل از نظر ایمنی و دسترسی به راههای موصلاتی دارای موقعیت مطلوبی است .

اجرای طرح
جزئیات اجرای طرح را می توان به شرح زیر عنوان نمود :
1 دیوار کشی با آجر
2 تسطیح و شن ریزی
3 احداث بنای سرایداری و ساختمان گلخانه ها
4 احداث استخر آب به مساحت 100 متر مربع

برآورد اقتصادی پروژه
از آنجا که هر پروژه جهت اجرا، ملزم به برآورده ساختن معیارهای اقتصادی است که توجیه اقتصادی خوانده می شود – وقوف کامل بر کار و هزینه ها امری لازم و ضروری است . بدین جهت در این جا مقادیر عملیات و هزینه های اجرایی طرح ارائه می گردد .
برآورد هزینه های اجرایی پروژه

هزینه های اجرایی پروژه به دو قسمت تقسیم می شود :
الف) هزینه های سرمایه گذاری ثابت اولیه
ب) هزینه جاری سالیانه

 

الف) هزینه سرمایه گذاری ثابت اولیه
هزینه های این بخش از سرمایه گذاری مطابق جداول الف-1 تا الف-7 ارائه می گردد.

جدول الف -1 : آماده سازی و احداث بنا
ردیف نوع عملیات اجرایی واحد بهای واحد (ریال) مقدار عملیات جمع کل (ریال)
1 دیوار کشی با آجر متر مربع 100000 400 40000000
2 تسطیح و شن ریزی متر مربع 5000 2000 10000000
3 سرایداری و انباری متر مربع 500000 70 35000000
4 استخر آب متر مربع 150000 100 15000000
جمع کل 100000000

جدول الف -2 : اسکلت گلخانه
ردیف نوع وسیله – ابزار واحد بهای واحد (ریال) مقدار عملیات جمع کل (ریال)
1 لوله شماره 6 گالوانیزه شاخه 180000 24 43200000
2 لوله شماره 5 گالوانیزه شاخه 160000 104 16640000
3 لوله شماره 4 گالوانیزه شاخه 130000 104 13520000
4 لوله شماره 3 گالوانیزه شاخه 100000 50 5000000

5 لوله شماره 5/2گالوانیزه شاخه 80000 100 8000000
6 لوله شماره 2 گالوانیزه شاخه 60000 100 6000000

7 مفتول 5/2 گالوانیزه کیلوگرم 12500 900 11250000
8 نایلون 477% کیلوگرم 35000 900 31500000
9 ناودان گالوانیزه متر 67000 200 13400000
10 صفحه ولچکی عدد 80000 108 8640000

11 زهوار آلومینیومی متر 20000 400 8000000
12 گیربکس دستگاه 700000 4 2800000
13 پیچ و مهره عدد 2000 360 720000
14 بالابر (ریل چرخ دنده عدد 65000 82 5330000
15 سیم مفتول 1 گالوانیزه کیلوگرم 13000 10 130000

16 پرچ کیلوگرم 80000 5/2 200000
17 هزینه نصب و راه اندازی متر مربع 28000 2000 56000000
جمع کل : 230330000

جدول الف – 3 : تاسیسات حرارتی و تهویه
ردیف نوع عملیات اجرایی واحد بهای واحد(ریال) مقدار عملیات جمع کل (ریال)
1 مخزن سوخت 30000 دستگاه 20000000 1 20000000
2 هیته حرارتی با کلیه لوازم دستگاه 9000000 4 36000000
3 فن 80 دستگاه 1100000 10 11000000

4 تونل پلاستیکی جریان هوا kg 2000 150 3000000
5 لوله کشی سوخت متر 10000 400 4000000
6 ترموستات دستگاه 150000 10 1500000
7 دماسنج max.min دستگاه 150000 10 1500000

8 رطوبت سنج دستگاه 200000 10 2000000
9 تاسیسات حرارتی مترمربع 1000 2000 2000000
جمع کل : 81000000

جدول الف -4 : تأسیسات آبیاری
ردیف نوع عملیات اجرایی واحد بهای واحد (ریال) مقدار عملیات جمع کل (ریال)
1 فیلتر 2 اینچ Azod دستگاه 2500000 2 5000000
2 تانک کود دستگاه 1800000 2 3600000
3 الکتروپمپ 4/2 دستگاه 1500000 2 3000000
4 لوله کشی پلی اتیلن 8 متر 15000 200 3000000
5 نوار آبیاری2 متر 2000 2000 4000000
6 هزینه نصب و راه اندازی
تاسیسات آبیاری 1500 2000 3000000
7 سایر ملزومات – – – 2000000
جمع کل 23600000

جدول الف-5 : تاسیسات برق و روشنایی
ردیف نوع عملیات اجرایی واحد بهای واحد (ریال) مقدار عملیات جمع کل (ریال)
1 موتور ژنراتور برق دستگاه 15000000 1 15000000
2 سیم برق متر 15000 400 6000000
3 تابلوی برق عدد 5000000 1 5000000
4 لامپ کم مصرف عدد 22000 100 2200000
5 هزینه خرید ترانسفور ماتور دستگاه 25000000 1 25000000
6 هزینه تیر کشی عدد 7000000 3 21000000
7 هزینه سایر لوازم برق شبکه – 5000000
8 هزینه نصب و راه اندازی مترمربع 5000 2000 10000000
9 سایر ملزومات – 3000000
جمع کل 92200000

جدول الف – 6 : سایر اقلام مورد نیاز
ردیف نوع عملیات اجرایی واحد بهای واحد (ریال) مقدار عملیات جمع کل (ریال)
1 سمپاشی موتوری دستگاه 5000000 1 5000000
2 ابزار و ادوات کشاورزی – 3000000
جمع کل 8000000
فاصله نزدیکترین تیر برق در حال حاضر حدود 150 متر می باشد .

جدول الف-7 : هزینه های پیش بینی نشده
ردیف نوع عملیات اجرایی واحد بهای واحد (ریال) مقدار عملیات جمع کل (ریال)
1 هزینه های پیش بینی نشده (50%هزینه ثابت) – – – 26756500

جمع کل هزینه ثابت سرمایه گذاری : 561886000

ب) هزینه جاری سالیانه
هزینه های این بخش از سرمایه گذاری مطابق جدول ب-1 تا ب-3 ارائه می گردد .
جدول ب-1 : مواد و وسایل مورد نیاز
ردیف شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار/تعداد جمع کل (ریال)
1 بذر عدد 2400 6000 14400000
2 آب بها ساعت 50000 200 10000000
3 سموم و کود شیمیایی – 25000000
4 کود حیوانی kg 180 40000 7200000
5 کود پیدماس kg 160 25000 4000000
6 کارشناس نفر/ماه 3500000 1/12 ماه 42000000
7 کارگر نفر/ماه 2650000 1/12 ماه 26500000
8 برق – 6000000
9 گازوئیل لیتر 200 150000 30000000
جمع کل 36966500

جدول ب-2: استهلاک سالیانه
ردیف شرح مبلغ سرمایه گذاری عمر مفید استهلاک سالیانه (ریال)
1 آماده سازی و احداث بنا 100000000 20 5000000
2 اسکلت گلخانه 230330000 20 11516500
3 سیستم حرارتی و تهویه 81000000 10 8100000
4 سیستم آبیاری 23600000 10 2360000
5 سیستم برق و روشنایی 92200000 10 9220000
6 سایر اقلام 8000000 10 800000
جمع کل 36966500

جدول ب-3 : هزینه پیش بینی نشده و سایر موارد
ردیف شرح جمع کل (ریال)
1 بیمه افراد شاغل (24%) 16440000
2 هزینه پیش بینی نشده (5% هزینه جاری) 10947325
جمع کل هزینه جاری سالیانه : 825/483/239

انجام عملیات
پساز تسطیح محیط همزمان با ساخت استخر ذخیره آب اقدام به ساخت گلخانه ها می شود . پروژه از4 واحد 500 متری جمعاً 2000 متر سالن گلخانه به صورت قوسی و 2 قلو تشكیل می شود . طول ، عرض و ارتفاع هر واحد 5/5*10*50 متر می باشد . پس از زخم كاری لوله ها و نصب آنها در زمین ، ناودان ها نصب و مفتول ها
در طول گلخانه كشیده می شود وسپس نایلون كشیده می شود هر واحد گلخانه دارای چهار
پنجره جانبی و 2 پنجره سقفی می باشد . در فصل زمستان می توان به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت ، از جدار دوم كه نایلون 3 میكرونی می باشد استفاده نمود
هیترهای حرارتی از نوع هوای گرم می باشد كه هر یك توانایی ایجاد حرارت مورد نیاز 500 متر مربع سالن گلخانه را دارند . به فاصله 3 متر از یكدیگر لامپ های كم مصرف سفید و زرد در داخل سالن نصب می گردد .

توجه اقتصادی
بدیهی است كه هر پرو‍ژه ای پس از ساخت ، ضمن جبران هزینه ساخت اولیه و جاری سالیانه باید دارای درآمد برای مجری طرح نیز باشد . در این مورد این پروژه به منظور توجیه اقتصادی به نحوه هزینه ها و درآمد خیار گلخانه ای اشاره می گردد .
توجیه اقتصادی
تعداد بوته : 6000 بوته در هر دوره میانگین قیمت فروش كل :000/000/480
میانگین تولید در هر دوره : kg 000/40 میانگین افزایش قیمت سالیانه : 5%
تعداد دوره : 2 میانگین افزایش هزینه جاری : 5%
میانگین تولید در كل : kg 000/80 هزینه ثابت : 000/886/561
میانگین قیمت فروش سالیانه : 6000 ریال هزینه جاری سال اول :825/483/239
بازگشت هزینه ثابت سرمایه گذاری : 20%

جدول توجیه اقتصادی در مدت 3 سال
ردیف سود ناخالص هزینه ثابت هزینه جاری سالیانه سود خالص
1 000/000/480 000/886/561 825/483/239 825/369/321-
2 000/000/504 800/508/449 016/458/251 816/966/196-
3 000/200/529 040/607/359 916/030/264 956/437/94-
4 000/660/555 632/685/287 461/232/277 093/258/9-
5 000/443/583 505/148/230 084/094/291 411/200/62
بنابراین پروژه از سال پنجم پساز ساخت و بهره برداری به سود دهی اقتصادی می رسد .

نمایندگی بیمه ;. با كد ;.
مقدمه :
آیا تاكنون در خیابان با چنین تابلویی برخورد نموده اید ؟
با كمی دقت در كوچه و خیابان چنین تابلوهایی را مشاهده خواهیم نمود ،
-آیا می دانید كه این نمایندگیها چه وظیفه یا وظایفی را عهده دار هستند ؟ چند نوع هستند ؟چگونه متیوانیم یكی از این نمایندگی را ایجاد ( تاسیس نماییم ) ؟

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید